คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,867,075,000-
2Showa Denko Materials Company Limited3,301,342,931-
3บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,935,011,869-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,354,849,905-
5บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,028,088,725-
6นาย มุข โรจตระการ1,912,809,600-
7HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.1,646,720,000-
8THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,146,640,976-
9นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,063,524,000-
10นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,062,600,046-
11นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,062,600,000-
12นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,062,600,000-
13นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,062,600,000-
14บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,029,000,000-
15นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,005,691,500-
16HI-LEX CORPORATION847,000,000-
17MR. YEAP SWEE CHUAN829,508,132-
18นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล814,284,066-
19นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล804,052,086-
20นาย เลิศ จิตติวาณิชย์797,004,000-
21นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์778,246,508-
22นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล763,965,568-
23บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด759,990,000-
24STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.736,505,075-
25NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC702,948,580-
26นาง แฉล้ม โรจตระการ612,456,000-
27MRS. TEO LEE NGO595,797,305-
28นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล561,882,433-
29น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ553,275,188-
30นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ550,329,483-
31INGRESS CORPORATION BERHAD495,044,869-
32BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH486,766,800-
33MISS YEAP XIN RHU473,760,000-
34MISS YEAP XIN YI471,042,817-
35นาง ปราณี เผอิญโชค439,528,394-
36บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด430,698,469-
37นาย วีระพล ไชยธีรัตต์428,811,039-
38BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH376,000,000-
39น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค359,608,780-
40BBHISL NOMINEES LIMITED355,822,920-
41นาย วุฒิชัย เผอิญโชค353,293,304-
42บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด352,604,184-
43น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์351,120,000-
44นาย สมพงษ์ เผอิญโชค318,330,612-
45นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์311,464,850-
46นาง วรรณา เรามานะชัย302,148,000-
47บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)296,919,680-
48นาง พรทิพย์ โรจตระการ293,495,202-
49กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท269,081,550-
50น.ส. พรศรี ตันธนะชัย257,741,900-
51นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร257,665,870-
52นาง รัชนี โรจตระการ253,560,502-
53นาย อดิศร โรจตระการ253,560,502-
54น.ส. ดุษฎี โรจตระการ253,560,502-
55นาง อรศรี ทิพยบุญทอง253,560,333-
56บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด252,804,087-
57กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว245,725,326-
58กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว221,746,000-
59MR. KENNETH RUDY KAMON219,690,300-
60นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์216,931,520-
61นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา187,541,029-
62นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล181,252,500-
63นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์169,004,000-
64นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล157,705,048-
65กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ155,289,600-
66นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์150,748,000-
67NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT129,755,130-
68นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล128,887,200-
69น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์128,767,265-
70นาย สันติ พัฒนะเมลือง128,289,040-
71นาย สริศ พัฒนะเมลือง128,163,200-
72นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์128,066,665-
73นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์128,066,665-
74บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)127,601,860-
75AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1126,492,950-
76น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง123,375,230-
77กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ119,820,350-
78บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)116,884,500-
79กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ116,610,000-
80AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1114,010,950-
81นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร111,133,320-
82น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์105,829,557-
83บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด104,130,900-
84CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG102,210,295-
85บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด97,245,120-
86UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED97,200,000-
87SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED97,105,180-
88นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์97,072,000-
89น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์95,646,943-
90DBS BANK LTD95,091,540-
91กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2585,861,776-
92นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร82,242,930-
93นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค79,311,248-
94NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C78,697,500-
95นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข78,650,000-
96บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)77,560,550-
97MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH74,489,280-
98นาย ปริญญา เธียรวร74,140,000-
99นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค69,569,353-
100นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล67,208,000-