คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,970,350,000-0.58
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,193,756,353+1.07
3บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,131,800,000-
4บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,668,321,025+3.82
5Hitachi Chemical Co., Ltd.1,498,602,314-
6นาย มุข โรจตระการ1,392,163,200+1.63
7THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,324,568,024-
8นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,323,650,000-
9นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,058-
10นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000-
11นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000-
12นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000-
13นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,055,560,500-
14บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,035,860,000+1.32
15HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.982,720,000+1.35
16HI-LEX CORPORATION889,000,000-
17นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล834,907,748-0.45
18นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล824,563,388-0.47
19นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล783,054,465-0.42
20บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด765,056,600+1.32
21STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.756,174,350-0.58
22MR. YEAP SWEE CHUAN683,902,982-1.29
23NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC638,107,719+1.47
24บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด595,680,000-
25นาย เลิศ จิตติวาณิชย์580,068,000+1.63
26นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์579,130,406-
27BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH576,678,644-0.44
28นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล575,214,318-0.30
29นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ563,558,348-0.33
30นาง ปราณี เผอิญโชค504,376,845-0.95
31MRS. TEO LEE NGO491,215,863-1.29
32น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ474,935,338-
33INGRESS CORPORATION BERHAD451,619,880-
34นาง แฉล้ม โรจตระการ445,752,000+1.63
35บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด442,200,802-0.58
36น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์433,078,500-
37น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค412,665,813-0.95
38นาย วุฒิชัย เผอิญโชค405,418,545-0.95
39MISS YEAP XIN RHU390,600,000-1.29
40MISS YEAP XIN YI388,359,770-1.29
41นาย อภิชาติ การุณกรสกุล374,007,064-
42นาย สมพงษ์ เผอิญโชค336,040,435-1.03
43กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ334,601,684-0.46
44MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD312,747,600-
45BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH310,000,000-1.29
46กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว305,826,975-
47นาง วรรณา เรามานะชัย287,500,000-
48นาย วีระพล ไชยธีรัตต์285,874,026-
49บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด269,766,158+1.35
50นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร269,302,230-
51กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท267,549,900-0.54
52กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว257,804,600-0.58
53บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)244,800,800-1.29
54บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด235,069,456-
55MR. KENNETH RUDY KAMON225,557,400-0.58
56นาง พรทิพย์ โรจตระการ213,608,934+1.63
57น.ส. พรศรี ตันธนะชัย187,587,300+1.63
58นาย อดิศร โรจตระการ184,544,034+1.63
59นาง รัชนี โรจตระการ184,544,034+1.63
60น.ส. ดุษฎี โรจตระการ184,544,034+1.63
61นาง อรศรี ทิพยบุญทอง184,543,911+1.63
62นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์179,403,700-1.25
63BBHISL NOMINEES LIMITED171,395,160+3.82
64นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร163,200,000-
65นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล161,916,755-0.58
66STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY145,273,982-0.58
67นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา135,242,218-1.01
68นาย สันติ พัฒนะเมลือง134,650,480-
69นาย สริศ พัฒนะเมลือง134,518,400-
70นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล131,917,500+1.63
71นาง ดาราณี อัตตะนันทน์131,201,094-
72AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P129,871,100-0.58
73น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง129,493,010-
74MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH125,400,000-
75กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ120,996,200-0.58
76CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG117,290,502-0.95
77นาย คณพศ นิจสิริภัช115,057,799+1.35
78บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด112,334,880-
79นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร112,099,199+1.32
80บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด111,688,200-0.73
81น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์109,933,332-
82นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์109,933,332-
83นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์109,933,332-
84นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์109,716,000+1.63
85บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)109,534,340-
86กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25106,862,600-
87DBS BANK LTD106,371,250+0.96
88นาย ชาญชัย กุลถาวรากร99,853,104-
89NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C94,148,500+1.32
90AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 193,933,550+3.82
91บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)92,731,850-1.29
92บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)91,508,580-0.50
93นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค88,991,868-0.95
94น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์86,038,796+3.82
95นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล85,043,952-
96กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ84,870,000+1.63
97นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข82,550,000-
98นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ82,404,984-
99น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร81,540,000+1.32
100นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค79,833,684-0.95