คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,901,500,000+0.59
2บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,366,400,000-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,331,243,489+0.69
4บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,114,055,650+0.60
5Hitachi Chemical Co., Ltd.1,663,520,272-
6นาย มุข โรจตระการ1,471,392,000-3.85
7THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,433,301,220-
8นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,323,650,000+0.87
9นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,058+0.87
10นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000+0.87
11นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000+0.87
12นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000+0.87
13HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.1,029,200,000-0.65
14บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด994,700,000+0.69
15นาย สรรเสริญ จุฬางกูร980,757,000-
16นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล857,032,520+0.60
17HI-LEX CORPORATION826,000,000-
18นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล819,166,520+0.59
19นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล754,041,350+0.59
20STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.743,061,500+0.59
21บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด734,657,000+0.69
22NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC711,569,341+0.60
23นาย เลิศ จิตติวาณิชย์613,080,000-3.85
24บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด601,520,000+0.49
25MR. YEAP SWEE CHUAN595,657,436+1.48
26BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH572,500,472+0.38
27นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล553,387,738+0.60
28นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ542,165,088+0.60
29นาง ปราณี เผอิญโชค530,796,585+0.45
30นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์513,455,824-1.16
31INGRESS CORPORATION BERHAD486,359,871-
32นาง แฉล้ม โรจตระการ471,120,000-3.85
33บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด434,532,580+0.59
34น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค434,281,641+0.45
35น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์433,078,500+0.87
36MRS. TEO LEE NGO427,833,171+1.48
37นาย วุฒิชัย เผอิญโชค426,654,755+0.45
38น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ421,076,692-1.16
39นาย อภิชาติ การุณกรสกุล377,673,800+0.49
40MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD347,164,800-
41นาย วีระพล ไชยธีรัตต์346,754,605-4.58
42MISS YEAP XIN RHU340,200,000+1.48
43นาย สมพงษ์ เผอิญโชค340,097,777+0.65
44MISS YEAP XIN YI338,248,832+1.48
45กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ322,277,992+0.26
46กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว305,826,975+0.87
47นาง วรรณา เรามานะชัย287,500,000+0.87
48บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด285,130,544-4.58
49บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด277,057,135-3.95
50BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH270,000,000+1.48
51กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท264,717,000+0.54
52กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว253,334,000+0.59
53นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร250,217,820-
54นาง พรทิพย์ โรจตระการ225,765,540-3.85
55MR. KENNETH RUDY KAMON221,646,000+0.59
56BBHISL NOMINEES LIMITED217,187,760+0.60
57บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)213,213,600+1.48
58น.ส. พรศรี ตันธนะชัย198,263,000-3.85
59นาง รัชนี โรจตระการ195,046,540-3.85
60น.ส. ดุษฎี โรจตระการ195,046,540-3.85
61นาย อดิศร โรจตระการ195,046,540-3.85
62นาง อรศรี ทิพยบุญทอง195,046,410-3.85
63นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร164,800,000+0.49
64นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล159,108,950+0.59
65นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์157,432,900+1.42
66STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY142,754,780+0.59
67นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล139,425,000-3.85
68MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH139,200,000-
69AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P127,619,000+0.59
70นาย สันติ พัฒนะเมลือง124,445,160-
71นาย สริศ พัฒนะเมลือง123,975,520-
72นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา123,927,382+1.10
73CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG123,434,290+0.45
74บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด121,556,400-
75น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง120,316,340-
76AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1119,030,300+0.60
77กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ118,898,000+0.59
78นาย คณพศ นิจสิริภัช118,167,469-3.95
79นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์115,960,000-3.85
80DBS BANK LTD115,102,500+0.59
81บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด112,914,000+0.53
82น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์109,026,260+0.60
83นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร107,428,876+0.69
84กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25106,862,600+0.87
85นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล103,155,164-4.58
86น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์99,857,815+0.60
87นาย ชาญชัย กุลถาวรากร99,715,124+0.49
88นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์97,466,666-1.16
89นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์97,466,666-1.16
90น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์97,466,666-1.16
91NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT97,458,600+0.60
92บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)97,112,920-1.16
93นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค93,653,347+0.45
94นาย จอมทรัพย์ โลจายะ90,999,392+0.49
95CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 190,407,500+0.69
96กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ89,700,000-3.85
97บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)88,780,840+0.38
98นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค84,015,448+0.45
99นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ81,998,712+0.49
100นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด81,856,136-4.58