คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,291,650,000-0.27
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,715,026,975-0.27
3บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,448,000,000-
4บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,113,225,650+0.60
5THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,759,500,808-
6Hitachi Chemical Co., Ltd.1,720,883,040-
7นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,549,628,812-0.25
8นาย มุข โรจตระการ1,482,710,400-
9นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,461,770,000-
10นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,064-
11นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,000-
12นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,000-
13นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,000-
14บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,166,200,000-
15นาย สรรเสริญ จุฬางกูร997,380,000-
16นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล905,005,132-0.25
17HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.896,400,000-
18บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด861,322,000-
19HI-LEX CORPORATION840,000,000-
20MR. YEAP SWEE CHUAN794,209,914-1.67
21NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC739,993,580+0.17
22STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.711,862,250-0.27
23นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล658,004,040-0.24
24BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH642,752,740-0.26
25นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์633,473,910-0.93
26นาย เลิศ จิตติวาณิชย์617,796,000-
27บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด586,920,000+1.00
28MRS. TEO LEE NGO570,444,228-1.67
29นาง ปราณี เผอิญโชค554,814,530-0.87
30น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ526,345,865-0.93
31INGRESS CORPORATION BERHAD521,099,862-
32นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล488,837,465-0.22
33บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด477,985,838-0.27
34นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ475,774,665-0.23
35นาง แฉล้ม โรจตระการ474,744,000-
36น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค453,932,394-0.87
37MISS YEAP XIN RHU453,600,000-1.67
38นาย วุฒิชัย เผอิญโชค445,960,400-0.87
39MISS YEAP XIN YI433,586,628-1.67
40น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์418,642,800-
41นาย สมพงษ์ เผอิญโชค374,220,572-1.05
42นาย อภิชาติ การุณกรสกุล368,506,960+1.00
43นาย วีระพล ไชยธีรัตต์364,218,386+0.70
44BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH360,000,000-1.67
45MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD359,136,000-
46กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ358,161,100-0.27
47กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว337,739,355-
48นาง วรรณา เรามานะชัย317,500,000-
49กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว312,944,500-0.27
50บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด311,249,373+0.70
51กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท302,865,200-0.27
52บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด302,575,555-1.20
53บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)284,284,800-1.67
54นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร254,458,800-
55MR. KENNETH RUDY KAMON243,810,600-0.27
56นาง พรทิพย์ โรจตระการ227,502,198-
57นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์208,297,200-1.61
58น.ส. พรศรี ตันธนะชัย199,788,100-
59น.ส. ดุษฎี โรจตระการ196,546,898-
60นาย อดิศร โรจตระการ196,546,898-
61นาง รัชนี โรจตระการ196,546,898-
62นาง อรศรี ทิพยบุญทอง196,546,767-
63STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY176,758,758-0.27
64นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร160,800,000+1.00
65BBHISL NOMINEES LIMITED154,466,320+0.60
66นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา149,836,980-1.28
67บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด149,220,960-
68MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH144,000,000-
69นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล140,497,500-
70AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P140,380,900-0.27
71กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ138,697,900-0.27
72นาย คณพศ นิจสิริภัช129,051,315-1.20
73CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG129,019,552-0.87
74นาย สันติ พัฒนะเมลือง126,554,400-
75นาย สริศ พัฒนะเมลือง126,076,800-
76นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร125,951,096-
77น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง122,355,600-
78นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์121,833,332-0.93
79น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์121,833,332-0.93
80บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด121,591,800-0.51
81AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P119,030,300+0.60
82บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)118,596,150-0.93
83กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25118,013,480-
84นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์116,852,000-
85นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์116,673,332-0.93
86DBS BANK LTD112,200,000-0.27
87นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล111,868,042+0.70
88น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์109,911,040+0.60
89บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)107,688,600-1.67
90CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1105,995,000-
91น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์99,857,815+0.60
92นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค97,891,055-0.87
93นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์97,541,010-0.93
94นาย ชาญชัย กุลถาวรากร97,294,854+1.00
95น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร91,800,000-
96กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ90,390,000-
97นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด89,354,408+0.70
98นาย จอมทรัพย์ โลจายะ88,790,669+1.00
99นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค87,817,052-0.87
100บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน86,076,100-0.27