คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,209,650,000+0.44
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,386,193,580+0.40
3บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
4บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,429,572,525-
5นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,869,163,852+0.41
6THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,754,558,390-
7บริษัท Hitachi Chemical จำกัด1,720,883,040-
8นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,611,400,000-0.71
9นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,070-0.71
10นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
11นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
12นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
13นาย มุข โรจตระการ1,584,576,000-3.57
14บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,289,680,000-
15นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,091,729,932+0.41
16นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์1,072,996,200-
17นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,047,249,000-
18HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.976,080,000+0.68
19บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด952,520,800-
20NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC922,407,840+0.27
21MISS YEAP XIN YI901,109,380+1.00
22MR. YEAP SWEE CHUAN882,455,460+1.00
23น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ882,387,218-
24HI-LEX CORPORATION882,000,000-
25STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.864,132,250+0.44
26นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล792,495,240+0.40
27BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH773,665,615+0.33
28บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด715,400,000-0.82
29นาย เลิศ จิตติวาณิชย์660,240,000-3.57
30MRS. TEO LEE NGO633,826,920+1.00
31นาง ปราณี เผอิญโชค612,457,598-
32INGRESS CORPORATION BERHAD590,579,844+1.47
33นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล584,438,200+0.37
34กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ583,042,330+0.33
35บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด580,228,798+0.44
36นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ569,836,740+0.38
37นาง แฉล้ม โรจตระการ507,360,000-3.57
38MISS YEAP XIN RHU504,000,000+1.00
39น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค501,094,202-
40นาย วุฒิชัย เผอิญโชค492,293,948-
41นาย อภิชาติ การุณกรสกุล449,175,150-0.82
42กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท395,268,200+0.41
43บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด391,579,828+3.64
44นาย วีระพล ไชยธีรัตต์382,382,167-1.29
45นาย สมพงษ์ เผอิญโชค380,180,208+0.17
46กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว379,884,500+0.44
47กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว372,311,100-0.71
48MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD348,192,000-
49น.ส. กัญญาภัทร ศิริศรีอัจฉราพร332,869,600-0.71
50บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)315,872,000+1.00
51บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด315,668,201-1.29
52MR. KENNETH RUDY KAMON295,962,600+0.44
53นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร267,181,740-
54นาง พรทิพย์ โรจตระการ243,132,120-3.57
55นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์237,206,000+1.01
56STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY214,568,118+0.44
57บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)213,520,000-
58น.ส. พรศรี ตันธนะชัย213,514,000-3.57
59น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์210,641,664-
60นาย อดิศร โรจตระการ210,050,120-3.57
61น.ส. ดุษฎี โรจตระการ210,050,120-3.57
62นาง รัชนี โรจตระการ210,050,120-3.57
63นาง อรศรี ทิพยบุญทอง210,049,980-3.57
64น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์205,646,000-0.71
65นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์198,866,664-
66นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์197,296,664-
67นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร196,000,000-0.82
68AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P170,408,900+0.44
69กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ168,365,900+0.44
70นาย คณพศ นิจสิริภัช165,338,263+3.64
71นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา159,101,096+1.11
72HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD153,726,350-
73นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล150,150,000-3.57
74บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด148,801,800-
75MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH144,000,000-
76CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG142,424,181-
77กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว142,235,640+0.71
78บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด142,111,800+0.27
79บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)140,000,000-0.71
80นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร139,287,094-
81AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P136,956,550-
82DBS BANK LTD136,200,000+0.44
83นาย สันติ พัฒนะเมลือง132,882,120-
84นาย สริศ พัฒนะเมลือง132,380,640-
85น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์130,948,588-
86นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์130,310,000+0.88
87กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25130,093,600-0.71
88บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน128,516,950+0.36
89น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง128,473,380-
90นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์124,880,000-3.57
91บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)119,654,000+1.00
92CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1117,218,000-
93น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์114,896,642-
94นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล113,137,600-1.29
95นาย ชาญชัย กุลถาวรากร109,243,540-0.82
96นาย จอมทรัพย์ โลจายะ108,227,432-0.82
97NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT105,563,790-
98น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร101,520,000-
99BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH99,335,200+0.44
100นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค97,418,772-