คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,324,400,000+1.29
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,001,917,498+0.69
3บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,316,910,050+0.55
4บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,182,800,000-
5นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,900,493,232+1.18
6THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,744,673,554-
7นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,611,400,000-0.71
8นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,070-0.71
9นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
10นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
11นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
12นาย มุข โรจตระการ1,607,212,800-7.75
13Hitachi Chemical Co., Ltd.1,534,454,044-
14บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,214,220,000-0.56
15นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,110,121,392+1.18
16นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,047,249,000-0.79
17HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.922,960,000+0.72
18บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด896,788,200-0.56
19STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.883,166,000+1.29
20HI-LEX CORPORATION882,000,000-0.79
21NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC864,609,160+0.94
22MR. YEAP SWEE CHUAN851,569,519+1.04
23นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล804,791,040+1.15
24นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์788,159,400-
25BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH766,062,280+0.99
26บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด689,120,000-
27นาย เลิศ จิตติวาณิชย์669,672,000-7.75
28น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ654,872,180-
29MRS. TEO LEE NGO611,642,978+1.04
30บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด593,009,168+1.29
31นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล589,920,868+1.02
32นาง ปราณี เผอิญโชค583,636,064-
33นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ576,032,978+1.05
34INGRESS CORPORATION BERHAD564,524,851+1.54
35นาง แฉล้ม โรจตระการ514,608,000-7.75
36MISS YEAP XIN RHU486,360,000+1.04
37น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค477,513,298-
38นาย วุฒิชัย เผอิญโชค469,127,174-
39MISS YEAP XIN YI464,901,218+1.04
40น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์461,496,000-0.71
41กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ444,349,600+1.29
42นาย อภิชาติ การุณกรสกุล432,674,839-
43นาย สมพงษ์ เผอิญโชค395,418,472+0.24
44กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว388,252,000+1.29
45BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH386,000,000+1.04
46นาย วีระพล ไชยธีรัตต์382,047,258+0.67
47กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท375,747,200+1.29
48กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว372,311,100-0.71
49บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด368,194,351+1.98
50นาง วรรณา เรามานะชัย350,000,000-0.71
51บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด326,485,356+0.67
52MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD320,229,600-
53บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)304,816,480+1.04
54MR. KENNETH RUDY KAMON302,481,600+1.29
55นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร267,181,740-0.79
56นาง พรทิพย์ โรจตระการ246,605,436-7.75
57นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์223,414,220+1.05
58STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY219,294,288+1.29
59น.ส. พรศรี ตันธนะชัย216,564,200-7.75
60น.ส. ดุษฎี โรจตระการ213,050,836-7.75
61นาย อดิศร โรจตระการ213,050,836-7.75
62นาง รัชนี โรจตระการ213,050,836-7.75
63นาง อรศรี ทิพยบุญทอง213,050,694-7.75
64นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร188,800,000-
65AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P174,162,400+1.29
66กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ172,074,400+1.29
67BBHISL NOMINEES LIMITED169,354,640+0.55
68นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา161,040,491+1.15
69นาย คณพศ นิจสิริภัช157,038,347+1.98
70นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล152,295,000-7.75
71น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์151,583,332-
72นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์151,583,332-
73บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด147,963,480-
74บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)147,555,675-
75นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์145,163,332-
76บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด141,436,800+0.81
77DBS BANK LTD139,200,000+1.29
78CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG135,721,867-
79นาย สันติ พัฒนะเมลือง132,882,120-0.79
80นาย สริศ พัฒนะเมลือง132,380,640-0.79
81นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร131,137,318-0.56
82AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P130,503,100+0.55
83กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25130,093,600-0.71
84น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง128,473,380-0.79
85MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH128,400,000-
86นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์126,664,000-7.75
87น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์120,504,875+0.55
88นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล117,344,100+0.67
89บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)115,466,110+1.04
90นาย ชาญชัย กุลถาวรากร114,236,744-
91CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1110,359,500-0.56
92น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์109,482,664+0.55
93บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน106,789,600+1.29
94นาย จอมทรัพย์ โลจายะ104,251,730-
95นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค102,976,304-
96นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์102,750,204+0.90
97BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH101,523,200+1.29
98กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ97,980,000-7.75
99น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร95,580,000-0.56
100นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ93,940,272-