คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,039,200,000-
2บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,483,471,581-
3บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,416,852,250-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,293,121,459-
5HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.2,174,600,000-
6นาย มุข โรจตระการ1,935,446,400-
7SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.1,745,818,663-
8บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,296,540,000-
9THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,245,489,336-
10นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,238,413,500-
11นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,162,510,000-
12นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,161,500,051-
13นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,161,500,000-
14นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,161,500,000-
15นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,161,500,000-
16MR. YEAP SWEE CHUAN1,076,595,661-
17HITACHI CHEMICAL CO.,LTD.1,047,625,356-
18HI-LEX CORPORATION1,043,000,000-
19บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด957,587,400-
20นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล850,184,256-
21นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล812,096,930-
22INGRESS CORPORATION BERHAD807,704,786-
23นาย เลิศ จิตติวาณิชย์806,436,000-
24นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล792,006,336-
25นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์790,849,880-
26MRS. TEO LEE NGO773,268,842-
27STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.769,287,200-
28นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์750,697,959-
29NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC638,989,170-
30นาง แฉล้ม โรจตระการ619,704,000-
31MISS YEAP XIN RHU614,880,000-
32MISS YEAP XIN YI611,353,444-
33นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล604,891,588-
34นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ590,614,458-
35น.ส. กุลวรินทร์ วีระพุฒิเวทย์533,690,225-
36BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH509,876,400-
37นาย วีระพล ไชยธีรัตต์500,279,545-
38MR. KENNETH RUDY KAMON498,422,065-
39BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH488,000,000-
40บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด449,869,024-
41นาง ปราณี เผอิญโชค437,126,599-
42นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์429,123,200-
43บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด411,371,549-
44บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)385,363,840-
45น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์383,800,000-
46น.ส. ดุษฎี โรจตระการ379,681,218-
47นาง อรศรี ทิพยบุญทอง377,827,407-
48น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค357,643,705-
49นาย วุฒิชัย เผอิญโชค351,362,739-
50นาง วรรณา เรามานะชัย330,270,000-
51นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร317,291,030-
52นาย อดิศร โรจตระการ303,456,258-
53นาง พรทิพย์ โรจตระการ296,968,518-
54กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท281,474,000-
55บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด279,198,630-
56กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว268,595,865-
57นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์268,360,493-
58น.ส. พรศรี ตันธนะชัย260,792,100-
59นาง รัชนี โรจตระการ256,561,218-
60กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว231,616,000-
61นาย สมพงษ์ เผอิญโชค226,527,483-
62นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล164,959,200-
63นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล164,724,560-
64กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ162,201,600-
65นาย สันติ พัฒนะเมลือง157,975,760-
66นาย สริศ พัฒนะเมลือง157,820,800-
67นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์152,532,000-
68น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง151,924,870-
69นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์147,506,000-
70บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)147,274,470-
71นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร140,027,983-
72BBHISL NOMINEES LIMITED137,389,000-
73AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1136,239,500-
74AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1132,123,200-
75กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ125,153,600-
76น.ส. ณิรินทร์ญา วีระพุฒิเวทย์124,209,132-
77น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์123,992,993-
78นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์123,751,332-
79นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์123,533,332-
80บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)123,084,980-
81น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์114,295,089-
82UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED113,400,000-
83SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED106,467,336-
84นาย จตุรภัทร ศิริศรีอัจฉราพร106,050,000-
85บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด105,628,320-
86NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT104,965,500-
87CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG101,651,768-
88NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C99,158,850-
89MRS. HSIN-MEI YEN HSIEH98,367,900-
90นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข96,850,000-
91กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2593,853,240-
92นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค88,887,854-
93บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)81,012,800-
94บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)80,144,120-
95นาย ปริญญา เธียรวร77,440,000-
96นาย ระวิ เกษมศานติ์76,962,500-
97AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 169,220,800-
98นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค69,189,193-
99บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด67,478,400-
100BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG64,976,621-