คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,580,200,000+5.77
2บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,366,400,000+1.29
3HITACHI CHEMICAL COMPANY LIMITED1,663,520,272+1.29
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,638,400,840+2.98
5นาย มุข โรจตระการ1,584,576,000-
6บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,440,781,075+3.54
7HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.1,108,880,000-1.80
8THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,062,619,870-
9นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,920,000-
10นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,046-
11นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,000-
12นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,000-
13นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,000-
14บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด926,100,000+0.74
15นาย สรรเสริญ จุฬางกูร814,527,000+0.51
16นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล752,430,816+5.43
17นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล743,165,136+5.48
18นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล705,599,130+5.35
19HI-LEX CORPORATION686,000,000+0.51
20บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด683,991,000+0.74
21STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.681,868,200+5.77
22นาย เลิศ จิตติวาณิชย์660,240,000-
23NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC600,577,220+4.68
24บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด589,840,000-
25นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล518,043,383+5.04
26นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ507,612,233+5.12
27นาง แฉล้ม โรจตระการ507,360,000-
28BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH497,400,264+4.68
29นาง ปราณี เผอิญโชค429,921,216-4.47
30บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด398,747,544+5.77
31นาย อภิชาติ การุณกรสกุล370,340,328-
32MR. YEAP SWEE CHUAN368,425,155+1.80
33นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์366,278,651+0.88
34น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค351,748,479-4.47
35MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD350,343,200+1.29
36น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์349,600,000-
37นาย วุฒิชัย เผอิญโชค345,571,046-4.47
38INGRESS CORPORATION BERHAD321,344,915+2.70
39กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ280,397,904+5.07
40น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ279,085,714+0.88
41MRS. TEO LEE NGO264,622,739+1.80
42นาย สมพงษ์ เผอิญโชค263,014,963-3.51
43นาง วรรณา เรามานะชัย259,440,000-
44นาย วีระพล ไชยธีรัตต์255,433,736+3.11
45กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว244,661,580-
46นาง พรทิพย์ โรจตระการ243,132,120-
47บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด239,887,090+0.77
48กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท239,150,000+5.42
49กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว232,471,200+5.77
50น.ส. พรศรี ตันธนะชัย213,514,000-
51BBHISL NOMINEES LIMITED211,386,840+3.54
52MISS YEAP XIN RHU210,420,000+1.80
53นาง รัชนี โรจตระการ210,050,120-
54นาย อดิศร โรจตระการ210,050,120-
55น.ส. ดุษฎี โรจตระการ210,050,120-
56นาง อรศรี ทิพยบุญทอง210,049,980-
57บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด210,038,912+3.11
58MISS YEAP XIN YI209,213,166+1.80
59นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร207,808,020+0.51
60MR. KENNETH RUDY KAMON203,392,800+5.77
61BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH167,000,000+1.80
62นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร161,600,000-
63นาง ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล150,150,000-
64นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล146,005,860+5.77
65MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH139,200,000+1.29
66บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)131,876,560+1.80
67นาง ดาราณี อัตตะนันทน์131,530,809-
68STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY130,998,504+5.77
69นาง บุญยงค์ จิตติวาณิชย์124,880,000-
70AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P117,109,200+5.77
71กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ109,106,400+5.77
72นาย สันติ พัฒนะเมลือง103,903,520+0.51
73นาย สริศ พัฒนะเมลือง103,801,600+0.51
74DBS BANK LTD101,243,750+4.91
75นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร100,019,988+0.74
76CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG99,976,190-4.47
77น.ส. สิริณา พัฒนะเมลือง99,923,740+0.51
78นาย ชาญชัย กุลถาวรากร99,109,280-
79บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด98,474,400+1.75
80นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์97,635,090+1.83
81กองมรดก นาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ96,600,000-
82บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด90,119,400-
83นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา89,835,540+2.01
84กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2585,490,080-
85NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C84,172,500+0.74
86NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT84,067,480+3.54
87นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ82,850,704-
88AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 181,026,650+3.54
89บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)78,785,880+5.34
90นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค77,577,669-4.47
91นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล76,775,400+3.11
92น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์74,703,701+3.54
93น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร72,900,000+0.74
94BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH68,265,600+5.77
95นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค68,048,712-4.47
96น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์67,975,500+3.54
97น.ส. วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์64,953,399+0.88
98นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์64,599,999+0.88
99นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์64,599,999+0.88
100บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)64,365,540+0.88