คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)82,771,955,228+3.25
2บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด76,408,810,732-0.92
3นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ33,660,000,000-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด22,775,068,276+1.19
5AGC Inc.15,814,261,654+3.08
6บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)13,047,078,069+1.02
7Stark Investment Corporation Limited10,200,000,000-
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,031,269,873-0.79
9POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.6,741,356,473-2.25
10บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,652,374,316-3.01
11SOJITZ CORPORATION5,804,436,128-0.44
12สำนักงานประกันสังคม5,302,801,884+1.89
13บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,224,211,842-0.44
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED5,017,014,351+1.63
15STATE STREET EUROPE LIMITED4,329,504,138+2.07
16SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,293,226,451-0.61
17TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,532,850,937-
18POLYPLEX CORPORATION LTD.3,434,542,420-2.25
19STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,339,225,000-0.69
20บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด3,211,963,986+3.25
21บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,091,171,875-0.61
22บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด3,082,456,839-
23THE BANK OF NEW YORK MELLON3,011,845,299+2.08
24นาย อานุช โลเฮีย2,933,946,496+0.77
25บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,703,000,000-
26NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,406,410,853+3.25
27นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,390,199,999-
28POSCO2,276,623,532-
29ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED2,229,466,393-
30T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.2,058,649,950-
31ASIAN OPPS I LIMITED1,978,298,438-0.61
32CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,911,665,500-0.85
33HITACHI CHEMICAL COMPANY LIMITED1,900,141,690-
34นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,720,451,983-1.96
35บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,683,696,300+0.76
36บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด1,671,694,063+3.25
37นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,565,230,674-
38GIC PRIVATE LIMITED1,559,043,217+3.25
39STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,513,379,060+3.25
40นาย มุข โรจตระการ1,460,073,600-0.78
41นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,312,228,763+0.80
42บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน1,203,161,400-
43นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,203,033,354+0.54
44CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,199,000,000-0.92
45นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,188,256,731-
46HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.1,168,640,000-1.70
47นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,155,674,493+0.71
48นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,137,583,500-0.90
49บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,100,806,000-1.23
50นาย เนตร จรัญวาศน์1,067,173,438+0.92
51THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,047,792,616-
52บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด1,017,205,443+0.71
53นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,014,785,091-
54นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,012,880,000-
55นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,012,000,044-
56นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,012,000,000-
57นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,012,000,000-
58นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,012,000,000-
59NIPPON CLOSURES CO., LTD.958,332,423-1.00
60BBHISL NOMINEES LIMITED926,781,035-0.03
61นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ926,707,920-0.42
62บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด910,001,000-
63บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด870,342,220-0.48
64นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์855,573,900+0.71
65บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด843,780,000-2.44
66นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์839,574,000-2.16
67นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์830,132,847+0.71
68บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด788,400,000-
69นาย สรรเสริญ จุฬางกูร772,969,500-2.15
70ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย749,454,552-
71นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์710,327,990-1.96
72นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล700,698,198-0.80
73บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด699,562,254-4.43
74นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์696,317,160-1.65
75นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล692,212,098-0.79
76MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.691,478,775-0.85
77นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ689,520,000-1.78
78นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์679,216,013+0.80
79นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล656,833,553-0.83
80GS YUASA INTERNATIONAL LTD.652,462,805-1.34
81HI-LEX CORPORATION651,000,000-2.15
82กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล646,744,960-0.92
83บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด639,251,000-
84STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.635,973,225-0.69
85กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)624,899,180-0.92
86กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)624,899,180-0.92
87บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)624,046,482-
88บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด623,191,800-2.44
89นาย มงคล มังกรกนก618,129,900+0.71
90บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)610,233,552-1.46
91นาย เลิศ จิตติวาณิชย์608,364,000-0.78
92NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC594,641,340+0.06
93นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์586,019,750-0.71
94TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.585,000,000-5.64
95กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว579,124,450+0.38
96นาย ฮารกิชิน ทันวานี570,304,000-0.01
97นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์554,414,548-3.73
98นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ552,433,300+0.80
99บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด552,057,300+0.71
100นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล551,920,800-1.26