คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)104,271,164,378+1.03
2บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด99,892,252,563-0.88
3นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ33,990,000,000+3.88
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด26,045,044,683+0.24
5AGC Inc.15,535,596,251-0.90
6บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)13,483,662,579-0.99
7Stark Investment Corporation Limited10,300,000,000+3.88
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,767,647,891-0.83
9สำนักงานประกันสังคม6,778,078,224+0.39
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED6,507,086,938+0.26
11STATE STREET EUROPE LIMITED5,652,066,530+0.43
12บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,401,928,016-1.85
13POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.5,223,032,943-0.58
14SOJITZ CORPORATION5,136,669,140-
15บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด4,623,196,320-
16บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,046,240,346+1.03
17STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,901,500,000-
18SKI Carbon Black (Mauritius) Limited3,844,489,501-0.63
19TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,267,309,854-
20NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC3,031,452,633+1.03
21บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด3,015,993,305-
22THE BANK OF NEW YORK MELLON3,012,992,389+1.01
23บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)2,978,765,625-0.63
24นาย อานุช โลเฮีย2,775,964,762-2.44
25นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์2,704,812,000-0.76
26POLYPLEX CORPORATION LTD.2,660,996,830-0.58
27POSCO2,656,060,787-
28บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,448,000,000+6.25
29ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED2,435,673,580-
30นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,413,633,332+3.88
31CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2,396,758,750-0.78
32บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,105,900,313+1.03
33T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.2,001,465,229-2.86
34GIC PRIVATE LIMITED1,963,989,507+1.03
35STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,906,464,530+1.03
36ASIAN OPPS I LIMITED1,906,360,313-0.63
37นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,731,696,767+7.14
38HITACHI CHEMICAL COMPANY LIMITED1,720,883,040+6.25
39นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,580,576,072+3.88
40CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,567,500,000-0.88
41นาย มุข โรจตระการ1,471,392,000-
42บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,402,530,250-
43นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,276,932,606-
44นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,203,033,354-2.15
45นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,145,947,790+3.01
46HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.1,108,880,000-
47THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,087,331,960-
48นาย เนตร จรัญวาศน์1,057,382,856-0.93
49นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,035,900,000-
50นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,035,000,045-
51นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,035,000,000-
52นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,035,000,000-
53นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,035,000,000-
54บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,033,133,500-0.44
55นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์968,488,000-0.58
56BBHISL NOMINEES LIMITED938,530,270-0.53
57บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด932,960,000-0.74
58นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์926,178,849-
59นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ922,080,000-1.77
60นาง ปัทมา เล้าวงษ์902,813,389-0.58
61MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.898,331,400-0.66
62บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด883,300,000-2.48
63NIPPON CLOSURES CO., LTD.872,511,609-
64บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด832,863,368-
65นาย สรรเสริญ จุฬางกูร826,994,250-1.51
66กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)816,955,350-0.88
67กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)816,955,350-0.88
68นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล815,804,840-0.05
69บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด815,207,199-
70นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ809,370,000-
71นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล806,302,520-0.04
72บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด791,700,870+1.15
73นาง ยุวเรศ ชูสกุล783,876,000-0.61
74นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์773,828,000-0.58
75นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์764,734,993-2.17
76นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล764,064,150-0.06
77นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์752,974,000-0.72
78บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด748,265,955-
79STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.743,061,500-
80นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์714,970,656+7.14
81ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย705,835,504-
82HI-LEX CORPORATION696,500,000-1.51
83บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด689,057,600-0.74
84นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์685,672,700-
85NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC675,420,840-0.05
86นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์665,283,771-
87บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)632,504,849+1.41
88บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด618,630,000+0.83
89นาย เลิศ จิตติวาณิชย์613,080,000-
90นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล607,460,000-
91บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)606,711,858-1.14
92นาย เอก พิจารณ์จิตร594,000,000-0.76
93MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI592,606,464-0.11
94GS YUASA INTERNATIONAL LTD.569,262,850+14.62
95TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.567,000,000-1.06
96บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)560,563,199-
97นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล558,344,770-0.10
98กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว557,494,290+0.83
99นาย อภิชาติ การุณกรสกุล554,593,808-2.48
100นาย ธงไชย แพรรังสี553,387,499+0.74