คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด165,610,839,776+2.12
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)137,951,268,103-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด51,881,236,899+0.62
4AGC Inc.16,162,593,409+2.16
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED15,568,193,197+1.20
6บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)15,526,097,351+1.91
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)14,087,843,154+1.90
8STATE STREET EUROPE LIMITED10,309,721,561+0.69
9SOJITZ CORPORATION6,369,469,734+0.81
10บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,199,999,008-1.61
11CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED6,142,500,000+2.12
12บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,732,763,437+0.81
13STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,324,400,000+1.29
14บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,297,654,886-
15สำนักงานประกันสังคม5,264,493,464+0.71
16POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,676,436,472+0.65
17SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,545,685,699+0.53
18POSCO4,499,041,742+1.20
19GIC PRIVATE LIMITED4,383,924,328+1.04
20TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,346,038,783-1.32
21THE BANK OF NEW YORK MELLON3,822,368,571-
22TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,705,731,250+0.29
23บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,522,062,500+0.53
24บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,757,209,688-
25STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,748,240,907+0.10
26นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,623,253,977-
27NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,615,296,586-
28บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,392,854,192-
29POLYPLEX CORPORATION LTD.2,382,520,417+0.65
30บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,316,910,050+0.55
31ASIAN OPPS I LIMITED2,254,061,250+0.53
32บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,182,800,000-
33นาย อานุช โลเฮีย1,958,517,120-
34นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,900,493,232+1.18
35EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,749,935,917-
36SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC1,747,692,292+0.04
37THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,744,673,554-
38นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,613,900,933-1.10
39นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,611,400,000-0.71
40นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,070-0.71
41นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
42นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
43นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
44นาย มุข โรจตระการ1,607,212,800-7.75
45SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,552,229,965+0.01
46Hitachi Chemical Co., Ltd.1,534,454,044-
47MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,512,979,200+0.78
48กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,378,599,075+2.12
49บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,237,601,360+0.74
50TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,225,198,689-
51บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,214,220,000-0.56
52นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,147,102,489-0.72
53นาย เนตร จรัญวาศน์1,125,916,930-0.87
54บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,124,365,547+1.85
55นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,110,121,392+1.18
56นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,073,876,891-
57นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,047,249,000-0.79
58นาย กิตติ ชีวะเกตุ982,064,288+0.66
59นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ930,240,000-
60NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC928,638,400+0.93
61HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.922,960,000+0.72
62NIPPON CLOSURES CO., LTD.920,189,839+3.63
63บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด896,788,200-0.56
64STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.883,166,000+1.29
65HI-LEX CORPORATION882,000,000-0.79
66บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด876,666,622+0.51
67นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์852,412,392+1.92
68MR. YEAP SWEE CHUAN851,569,519+1.04
69นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์843,004,000+0.55
70นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย840,658,016-0.47
71นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล840,030,400+0.83
72POSCO, LTD.834,239,036+1.20
73บริษัท ทานตะวัน จำกัด825,604,500+0.55
74BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH822,814,780+0.94
75นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล804,791,040+1.15
76นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์788,159,400-
77กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว785,442,020+0.41
78นาง ปัทมา เล้าวงษ์776,839,427+0.68
79บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)753,427,984-0.59
80บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด750,279,192+1.92
81บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด747,511,250+1.38
82MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI746,651,614+0.95
83บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)708,489,598-1.10
84นาง ยุวเรศ ชูสกุล707,504,000+0.64
85นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์692,692,000+0.65
86บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด689,120,000-
87SINGVALE PTE LTD687,296,050+1.90
88นาย เลิศ จิตติวาณิชย์669,672,000-7.75
89บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด668,800,000-
90นาย ชาย ศรีวิกรม์662,311,822-0.81
91บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)659,230,406-
92น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ654,872,180-
93นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์631,061,600+1.92
94HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD621,241,300+0.53
95บริษัท บูรณาชาติ จำกัด620,207,082-0.81
96GS YUASA INTERNATIONAL LTD.613,052,300+1.43
97นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์612,296,568+1.92
98MRS. TEO LEE NGO611,642,978+1.04
99บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)607,480,815+8.99
100นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์601,988,640+0.57