คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด65,893,836,778+3.72
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)60,197,785,620+0.89
3นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ30,690,000,000-0.54
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด19,353,909,926+1.72
5AGC Inc.11,494,947,899+1.21
6Stark Investment Corporation Limited9,300,000,000-0.54
7บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)8,584,638,269+4.57
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,888,725,122+3.22
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED5,745,858,439+2.58
10SOJITZ CORPORATION4,417,535,460-
11STATE STREET EUROPE LIMITED4,192,661,448+2.03
12บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด3,975,948,835-
13SKI Carbon Black (Mauritius) Limited3,965,385,397-3.05
14บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)3,824,999,388-
15บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,072,437,500-3.05
16STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.2,834,325,000-
17POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.2,748,165,589+2.76
18TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.2,610,123,750-1.23
19สำนักงานประกันสังคม2,391,015,708+1.89
20บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,366,400,000-
21บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด2,335,973,808+0.89
22บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,243,300,805-
23นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,179,299,999-0.54
24POSCO2,005,596,921+5.41
25ASIAN OPPS I LIMITED1,966,308,750-3.05
26THE BANK OF NEW YORK MELLON1,947,759,688+0.87
27GIC PRIVATE LIMITED1,717,008,544+1.94
28Hitachi Chemical Co., Ltd.1,663,520,272-
29CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,447,303,000+3.75
30นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,438,282,085-0.54
31NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC1,416,394,392+0.89
32นาย มุข โรจตระการ1,414,800,000-
33POLYPLEX CORPORATION LTD.1,400,117,518+2.76
34บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด1,215,777,500+0.89
35T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.1,200,879,137-
36นาย อานุช โลเฮีย1,063,413,593-
37นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,920,000-2.61
38นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,046-2.61
39นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,000-2.61
40นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,000-2.61
41นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,000-2.61
42CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,034,000,000+3.72
43นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,030,200,000-
44STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,028,993,357+0.80
45นาย เนตร จรัญวาศน์993,744,073+0.99
46บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด980,616,175-0.65
47THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY978,598,764-
48นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล975,434,630+1.82
49บริษัท ทานตะวัน จำกัด857,185,000+3.16
50นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี849,105,893+14.63
51นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์843,358,815+0.67
52นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์839,546,025+1.98
53NIPPON CLOSURES CO., LTD.805,762,087+2.96
54บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด791,220,200-
55BBHISL NOMINEES LIMITED752,777,620-2.09
56นาย สรรเสริญ จุฬางกูร731,412,000-
57นาย กิตติ ชีวะเกตุ730,087,266-0.88
58HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.723,760,000+0.92
59EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD713,768,028+0.88
60บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด713,440,000-4.33
61TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.704,908,835-5.95
62MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.679,658,625+0.87
63นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย634,458,880-
64บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด627,900,690-0.72
65HI-LEX CORPORATION616,000,000-
66นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล594,600,526-0.28
67นาย เลิศ จิตติวาณิชย์589,500,000-
68นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล587,419,066-0.25
69นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์561,444,701+0.73
70นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล557,342,793-0.35
71บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด540,200,000-0.54
72STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.539,812,325-
73บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด526,926,400-4.33
74นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์518,846,500+2.09
75กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว502,147,335-1.48
76บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด494,174,276+0.73
77นาง ปราณี เผอิญโชค456,340,955+1.05
78นาง แฉล้ม โรจตระการ453,000,000-
79NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC452,852,142-0.02
80BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH448,837,162-0.11
81นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล447,784,800+0.78
82บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด445,929,125-
83บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)440,976,967+0.50
84บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด429,744,049+0.08
85บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)428,207,999+1.82
86นาง ปัทมา เล้าวงษ์422,012,770+2.99
87นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์415,651,150+0.73
88นาง ยุวเรศ ชูสกุล413,789,000+2.72
89ASSEAU COMPANY LIMITED411,644,920-3.05
90นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล408,516,713-0.61
91นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์407,159,500+2.76
92นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์403,291,490+0.73
93นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์401,825,000+2.54
94GS YUASA INTERNATIONAL LTD.400,673,468+1.09
95นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ400,455,283-0.55
96บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)395,229,439-
97บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)378,612,058+2.35
98น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค373,364,307+1.05
99POSCO, LTD.371,889,691+5.41
100นาย วุฒิชัย เผอิญโชค366,807,255+1.05