คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด118,293,456,983+1.48
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)111,258,407,351+2.90
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด32,952,210,749+2.18
4นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ32,340,000,000+1.53
5AGC Inc.16,789,590,567+1.24
6บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)14,904,532,195+1.59
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,813,254,157+2.04
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)10,231,172,621+1.33
9Stark Investment Corporation Limited9,800,000,000+1.53
10STATE STREET EUROPE LIMITED6,790,703,718+2.32
11บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,449,998,968+2.33
12SOJITZ CORPORATION5,213,719,177+0.99
13บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด4,692,544,265+0.99
14สำนักงานประกันสังคม4,451,693,789+2.39
15CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED4,387,500,000+1.48
16บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,317,380,163+2.90
17POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,281,672,355+0.71
18STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,096,575,000+0.84
19SKI Carbon Black (Mauritius) Limited3,892,847,859-1.86
20GIC PRIVATE LIMITED3,628,119,413+2.26
21THE BANK OF NEW YORK MELLON3,598,121,656+2.88
22POSCO3,414,935,298-3.17
23TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,276,081,250-
24บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,016,234,375-1.86
25T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.2,859,236,042+2.00
26NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,617,800,350+2.90
27บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,559,024,622-
28นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,296,466,665+1.53
29บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,247,017,344+2.90
30POLYPLEX CORPORATION LTD.2,181,398,564+0.71
31บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,131,800,000-
32UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,987,005,544+1.38
33บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,961,232,350+0.65
34ASIAN OPPS I LIMITED1,930,339,688-1.86
35STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,860,019,707+2.73
36นาย มุข โรจตระการ1,505,347,200-
37Hitachi Chemical Co., Ltd.1,498,602,314-
38นาย อานุช โลเฮีย1,453,586,925-
39นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,435,886,388-2.88
40นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,383,343,657-
41THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,359,164,950-
42นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,358,180,000-
43นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,357,000,059-
44นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,357,000,000-
45นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,357,000,000-
46นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,357,000,000-
47EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,315,992,077+2.88
48นาย เนตร จรัญวาศน์1,199,346,295-
49บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,015,280,000+2.03
50HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.989,360,000-
51NIPPON CLOSURES CO., LTD.982,171,538-0.49
52นาย สรรเสริญ จุฬางกูร980,757,000+1.69
53กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)966,390,750+1.48
54กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)966,390,750+1.48
55TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.965,053,762-
56บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด919,101,010+0.99
57MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.916,061,625+1.29
58นาย กิตติ ชีวะเกตุ904,532,896-0.71
59นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล897,121,646+0.97
60BBHISL NOMINEES LIMITED895,716,680-0.73
61นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล858,537,386+0.92
62นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์854,603,599+3.95
63บริษัท ทานตะวัน จำกัด839,139,000-0.54
64HI-LEX CORPORATION826,000,000+1.69
65นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์822,921,351+1.01
66นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์799,136,618-0.51
67นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์795,025,000+0.67
68นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล790,295,018+0.92
69STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.780,214,575+0.84
70บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด774,562,932+0.54
71NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC755,621,559+0.75
72บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด749,856,800+2.03
73นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย709,800,872-
74บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด703,386,743-0.51
75กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว691,675,295-0.27
76นาง ปัทมา เล้าวงษ์661,363,296+0.79
77นาง ยุวเรศ ชูสกุล643,456,000+0.70
78BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH639,521,574+0.63
79นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์634,218,000+0.71
80POSCO, LTD.633,217,581-3.17
81นาย เลิศ จิตติวาณิชย์627,228,000-
82บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)607,276,798-
83GS YUASA INTERNATIONAL LTD.599,915,465+2.19
84นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์591,620,250-0.51
85นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล578,982,668+0.99
86บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด578,160,000+8.59
87บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)574,599,476+2.33
88นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์574,028,033-0.51
89นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล572,748,000-0.61
90นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ567,489,458+0.97
91บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด567,077,500+0.91
92นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์565,170,000+0.65
93นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ563,040,000+2.17
94MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI562,417,280-3.24
95บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)551,241,059-2.52
96MR. YEAP SWEE CHUAN547,122,385+0.81
97นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์519,426,241+0.57
98นาง ปราณี เผอิญโชค516,385,818-
99บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด488,646,687-0.71
100นาง แฉล้ม โรจตระการ481,992,000-