คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)119,858,091,011-
2บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด109,530,978,688-
3นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ36,630,000,000+0.90
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด35,080,790,114+0.02
5AGC Inc.17,416,587,725+1.00
6บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)17,390,966,955+1.28
7Stark Investment Corporation Limited11,100,000,000+0.90
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,298,289,388+0.01
9ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)9,479,002,957+0.01
10STATE STREET EUROPE LIMITED7,688,532,431-
11บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,649,998,936+3.76
12SOJITZ CORPORATION5,213,719,177-0.49
13บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด4,692,544,265-0.49
14บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,651,090,707-
15สำนักงานประกันสังคม4,482,640,568-
16POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,281,672,355-
17STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,004,775,000-
18SKI Carbon Black (Mauritius) Limited3,965,385,397-
19THE BANK OF NEW YORK MELLON3,873,458,040-
20POSCO3,360,729,976+1.61
21TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,286,822,500+0.65
22GIC PRIVATE LIMITED3,209,956,554-
23บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,072,437,500-
24NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,820,142,406-
25บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,658,726,880-
26นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,601,099,999+0.90
27T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.2,516,127,717-2.27
28บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,420,699,844-
29CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2,394,806,875+0.10
30UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,190,059,924+1.22
31POLYPLEX CORPORATION LTD.2,181,398,564-
32บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,131,800,000-
33STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,988,844,515-
34ASIAN OPPS I LIMITED1,966,308,750-
35บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,935,761,800-3.29
36CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,718,750,000-
37Hitachi Chemical Co., Ltd.1,498,602,314-
38EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,417,052,926+0.02
39นาย อานุช โลเฮีย1,407,684,180+1.09
40นาย มุข โรจตระการ1,380,844,800-
41นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,380,659,988+13.00
42THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,339,395,278-
43นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,312,140,000-2.63
44นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,311,000,057-2.63
45นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,311,000,000-2.63
46นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,311,000,000-2.63
47นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,311,000,000-2.63
48นาย เนตร จรัญวาศน์1,297,252,115+0.94
49นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,117,316,031+1.59
50บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,083,880,000+0.63
51นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,030,626,000-
52NIPPON CLOSURES CO., LTD.1,015,546,299-
53HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.996,000,000-
54นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์927,694,697-0.61
55TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.923,094,902+1.82
56นาย กิตติ ชีวะเกตุ910,993,846-
57BBHISL NOMINEES LIMITED909,124,520-0.53
58บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด905,450,995-0.50
59บริษัท ทานตะวัน จำกัด902,300,000+0.50
60MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.886,511,250-0.67
61HI-LEX CORPORATION868,000,000-
62นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล844,272,442+0.04
63นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล833,533,822+0.04
64นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์831,233,688-
65บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด800,522,800+0.63
66นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์795,016,500+0.25
67นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล792,331,098+0.06
68นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์778,645,935+1.05
69STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.762,730,775-
70บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด753,741,348-0.55
71NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC743,633,662-1.41
72นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย711,783,556-
73บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด685,351,185+1.05
74กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว668,579,460-0.50
75นาง ปัทมา เล้าวงษ์666,612,211+1.57
76นาง ยุวเรศ ชูสกุล643,596,000+0.04
77MR. YEAP SWEE CHUAN639,780,209-
78นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์634,218,000-
79BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH633,101,450+0.11
80POSCO, LTD.623,166,509+1.61
81บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)619,142,071-
82บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด608,319,500-0.85
83บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด601,520,000-
84นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล597,046,400-0.58
85นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์597,041,656+1.00
86นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล583,370,663+0.10
87นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์576,450,500+1.05
88นาย เลิศ จิตติวาณิชย์575,352,000-
89นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ571,224,553+0.09
90นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ571,200,000+1.43
91นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์565,830,000+0.23
92นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์559,309,365+1.05
93GS YUASA INTERNATIONAL LTD.551,747,070-
94MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI546,646,939+1.44
95บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)540,695,377+3.28
96นาง ปราณี เผอิญโชค504,376,845+0.48
97บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)502,704,111-
98นาย ฮารกิชิน ทันวานี494,383,000+0.84
99บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)490,492,799+1.59
100น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ489,624,060+1.00