คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)135,445,017,645-
2บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)135,362,310,525-
3บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด131,437,174,425-
4นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ63,708,200,000-
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด37,767,430,856-
6AGC Inc.24,383,222,815-
7Stark Investment Corporation Limited23,600,000,000-
8บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)17,391,353,925-
9สำนักงานประกันสังคม11,593,535,232-
10ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)11,519,287,374-
11POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,530,884,709-
12SOJITZ CORPORATION7,512,378,617-
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED7,374,172,673-
14STATE STREET EUROPE LIMITED6,900,369,820-
15บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,761,424,618-
16นาย รีวิน เพทายบรรลือ5,459,466,664-
17บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,255,941,068-
18บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,151,838,756-
19THE BANK OF NEW YORK MELLON4,565,708,183-
20SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,475,363,331-
21NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC3,937,763,214-
22TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,913,844,666-
23STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,867,075,000-
24UBS SECURITIES PTE LTD3,866,240,445-
25POLYPLEX CORPORATION LTD.3,836,786,126-
26T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.3,545,452,691-
27นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์3,413,830,331-
28ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED3,363,605,920-
29บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด3,306,824,125-
30Showa Denko Materials Company Limited3,301,342,931-
31CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,225,506,250-
32บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,222,312,500-
33นาย สถาพร งามเรืองพงศ์3,137,201,250-
34บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,935,011,869-
35นาย อานุช โลเฮีย2,821,102,400-
36บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,735,499,375-
37MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,611,611,571-
38POSCO2,601,855,465-
39STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,574,238,644-
40GIC PRIVATE LIMITED2,551,161,627-
41นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,333,315,380-
42นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,125,264,214-
43CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,062,500,000-
44ASIAN OPPS I LIMITED2,062,226,250-
45บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,028,088,725-
46บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,016,301,958-
47นาย มุข โรจตระการ1,912,809,600-
48MR. Vonnarat Tangkaravakoon1,652,000,000-
49HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.1,646,720,000-
50นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,632,000,000-
51นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,613,900,933-
52บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,454,958,750-
53นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,378,331,400-
54นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,340,732,440-
55บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน1,332,914,100-
56นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,307,021,459-
57นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,295,011,134-
58กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,241,523,234-
59นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,229,820,000-
60THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,146,640,976-
61บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด1,139,847,234-
62บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,128,401,240-
63นาย เนตร จรัญวาศน์1,125,916,930-
64นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,115,504,000-
65นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,112,769,991-
66บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,093,133,171-
67นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,063,524,000-
68นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,062,600,046-
69นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,062,600,000-
70นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,062,600,000-
71นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,062,600,000-
72บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,029,000,000-
73BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 1014001,019,520,000-
74NIPPON CLOSURES CO., LTD.1,015,546,299-
75THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED1,006,001,169-
76นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,005,691,500-
77BBHISL NOMINEES LIMITED996,158,760-
78นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์958,728,200-
79กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)947,152,500-
80กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)947,152,500-
81บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด938,255,500-
82นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์930,554,000-
83นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์930,219,786-
84กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว897,216,145-
85ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย884,277,064-
86นาง ยุวเรศ ชูสกุล882,524,000-
87นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์877,463,987-
88บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด872,239,012-
89HI-LEX CORPORATION847,000,000-
90MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.839,230,650-
91MR. YEAP SWEE CHUAN829,508,132-
92นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล814,284,066-
93นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล804,052,086-
94นาย เลิศ จิตติวาณิชย์797,004,000-
95นาย นเรศ งามอภิชน782,640,000-
96นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์778,246,508-
97นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล763,965,568-
98บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด759,990,000-
99STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.736,505,075-
100บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด734,765,333-