คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)106,421,085,293+1.01
2บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด103,397,243,881-1.69
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด31,278,688,011+0.15
4นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ28,380,000,000-0.58
5AGC Inc.17,068,255,971-2.04
6บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)15,762,947,651+1.88
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,801,838,132-0.57
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)9,183,966,169-1.56
9Stark Investment Corporation Limited8,600,000,000-0.58
10บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)7,799,998,752+5.13
11STATE STREET EUROPE LIMITED6,306,561,599+0.04
12SOJITZ CORPORATION5,573,286,017-0.46
13บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,016,168,007-0.46
14POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,312,038,825-5.63
15SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,207,177,190-0.57
16บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,129,667,982+1.01
17สำนักงานประกันสังคม4,126,612,425+0.10
18POSCO3,848,577,875-1.41
19CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED3,835,000,000-1.69
20STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,717,900,000-
21THE BANK OF NEW YORK MELLON3,444,884,627+1.00
22TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,415,717,500-
23GIC PRIVATE LIMITED3,336,160,441-0.14
24บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,259,781,250-0.57
25TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.2,859,236,042+2.00
26บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,550,000,000-
27NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,503,982,943+1.01
28บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,426,088,278-
29นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,278,088,980-
30POLYPLEX CORPORATION LTD.2,196,869,476-5.63
31บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,149,320,938+1.01
32ASIAN OPPS I LIMITED2,086,205,625-0.57
33บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,075,849,825+4.29
34Hitachi Chemical Co., Ltd.1,792,586,500-
35STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,771,810,740+0.93
36THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,630,997,940-
37นาย อานุช โลเฮีย1,591,295,160-0.96
38นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,507,489,883-2.35
39นาย มุข โรจตระการ1,471,392,000-1.54
40นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,392,710,000-
41นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,391,500,061-
42นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,391,500,000-
43นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,391,500,000-
44นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,391,500,000-
45EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,285,211,980+1.01
46บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,210,301,330-0.75
47นาย เนตร จรัญวาศน์1,165,079,258-
48นาย รีวิน เพทายบรรลือ1,146,666,666-0.58
49บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,131,900,000-0.61
50TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,074,146,796-
51MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,063,813,500-
52นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์972,543,415-1.71
53นาย สรรเสริญ จุฬางกูร972,445,500-
54นาย กิตติ ชีวะเกตุ969,142,389-0.67
55BBHISL NOMINEES LIMITED952,958,780+0.26
56นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์910,827,520-
57NIPPON CLOSURES CO., LTD.896,350,724-
58HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.863,200,000-
59กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)844,697,100-1.69
60กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)844,697,100-1.69
61นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์839,171,000-4.52
62บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด835,989,000-0.61
63นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล834,136,872-0.08
64บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด828,699,051-
65นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์819,627,300-1.00
66HI-LEX CORPORATION819,000,000-
67บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด810,252,484-
68นาง ปัทมา เล้าวงษ์808,332,918-1.95
69นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล790,636,632-0.05
70นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล774,077,600-
71NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC755,621,171+1.93
72นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ742,560,000-1.65
73บริษัท ทานตะวัน จำกัด730,863,000-1.85
74นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย729,627,712-
75นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล727,698,510-0.05
76บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด721,422,300-1.00
77POSCO, LTD.713,626,163-1.41
78กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว708,314,665-0.42
79STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.708,093,900-
80MR. YEAP SWEE CHUAN697,139,813-
81บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)661,775,998-2.35
82บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด659,872,000-
83นาง ยุวเรศ ชูสกุล649,632,000-5.56
84นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์638,716,000-5.63
85นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์632,864,155-
86BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH626,352,112-
87MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI624,928,517-0.98
88GS YUASA INTERNATIONAL LTD.617,431,245+1.42
89นาย เลิศ จิตติวาณิชย์613,080,000-1.54
90นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์606,790,000-1.00
91บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)592,416,514-1.50
92นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์588,746,700-1.00
93บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด580,800,000-
94บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด578,160,000-
95นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์576,780,000-5.23
96บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด544,602,491+0.23
97บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)544,307,209+1.27
98นาง ปราณี เผอิญโชค542,805,557+0.44
99นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล540,438,728-0.09
100SINGVALE PTE LTD539,396,900+0.81