คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด166,487,087,605+1.58
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)150,986,033,593+1.80
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด65,228,339,528+1.54
4ASAHI GLASS CO.,LTD.18,113,251,234+1.92
5บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)16,873,005,666+0.44
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)14,378,065,172+1.31
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,708,883,130+1.68
8STATE STREET EUROPE LIMITED12,878,004,185+1.74
9SOJITZ CORPORATION7,255,545,160-0.88
10บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,530,264,802-0.88
11บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,798,220,702+1.80
12บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,549,999,112-
13STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,209,650,000+0.44
14POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,828,268,825-5.03
15POSCO4,824,273,675+1.12
16MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,728,995,068+1.55
17GIC PRIVATE LIMITED4,654,503,691+1.68
18SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,569,864,878-
19TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,288,854,062-1.33
20นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,107,463,464-
21TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,756,086,250-
22SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED3,731,932,391+1.65
23สำนักงานประกันสังคม3,701,365,045+1.80
24บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,540,796,875-
25NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC3,232,664,203+1.80
26บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,017,733,438+1.80
27STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,928,574,393+1.70
28POLYPLEX CORPORATION LTD.2,459,874,976-5.03
29บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
30บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,429,572,525-
31SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC2,429,033,716+1.74
32ASIAN OPPS I LIMITED2,266,050,938-
33EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,874,547,043+1.44
34นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,869,163,852+0.41
35THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,754,558,390-
36นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,726,669,902-2.63
37บริษัท Hitachi Chemical จำกัด1,720,883,040-
38CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,617,724,648+1.58
39นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,611,400,000-0.71
40นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,070-0.71
41นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
42นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
43นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-0.71
44นาย มุข โรจตระการ1,584,576,000-3.57
45MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,560,259,800-
46นาย อานุช โลเฮีย1,491,839,213-0.51
47บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,289,680,000-
48บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,246,701,370+0.73
49นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,158,212,773-
50TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,141,280,970+1.47
51นาย เนตร จรัญวาศน์1,101,440,475+0.44
52นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,091,729,932+0.41
53นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์1,072,996,200-
54นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,047,249,000-
55บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด1,047,200,000-
56นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,045,604,904-
57นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,023,538,435-
58NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,014,610,665+0.24
59นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,003,680,000-0.81
60บริษัท ทานตะวัน จำกัด988,018,500-0.46
61HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.976,080,000+0.68
62นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล971,936,000+0.89
63นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์955,918,741-1.74
64บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด952,520,800-
65MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI924,997,584+0.75
66MISS YEAP XIN YI901,109,380+1.00
67POSCO, LTD.894,545,472+1.12
68บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)887,558,398-2.63
69MR. YEAP SWEE CHUAN882,455,460+1.00
70น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ882,387,218-
71HI-LEX CORPORATION882,000,000-
72บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด879,711,932+0.59
73STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.864,132,250+0.44
74นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์854,894,000-4.35
75บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด845,673,357-0.52
76NIPPON CLOSURES CO., LTD.839,136,848-1.70
77บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)837,634,641-0.53
78นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์836,019,846-
79BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH832,392,115+0.30
80กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว807,049,240-0.38
81นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล792,495,240+0.40
82HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD778,272,125-
83นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ759,165,000+1.55
84บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด757,821,750-
85บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด735,850,746-
86นาง ยุวเรศ ชูสกุล731,384,000-4.94
87บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)717,633,985-
88บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด715,400,000-0.82
89นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์715,182,000-5.03
90นาย ชาย ศรีวิกรม์705,160,766+2.28
91SINGVALE PTE LTD700,345,975-1.24
92บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)700,318,830-
93บริษัท โอสถสภา จำกัด696,576,706-
94ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย678,830,440+9.27
95กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ665,545,030+0.29
96GS YUASA INTERNATIONAL LTD.661,220,695+3.31
97บริษัท บูรณาชาติ จำกัด660,545,754+2.29
98บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)660,494,461-
99นาย เลิศ จิตติวาณิชย์660,240,000-3.57
100MRS. TEO LEE NGO633,826,920+1.00