คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด131,437,174,425-8.00
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)115,683,543,724-2.35
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด43,677,625,458-3.54
4AGC Inc.17,137,922,321-0.41
5บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)15,274,551,533-1.16
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,660,738,869-5.47
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)11,271,547,357-7.22
8STATE STREET EUROPE LIMITED8,500,002,165-4.10
9บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,849,998,904-0.73
10SOJITZ CORPORATION5,676,019,400-
11บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,108,631,934-
12CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED4,875,000,000-8.00
13POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,554,970,590-
14STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,544,100,000-3.03
15บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,442,521,617-2.35
16สำนักงานประกันสังคม4,335,652,816-4.17
17POSCO4,173,809,809+1.30
18SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,158,818,831-
19TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,598,318,750-
20GIC PRIVATE LIMITED3,579,509,513-5.05
21บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,222,312,500-
22THE BANK OF NEW YORK MELLON3,202,225,775-2.34
23TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.2,916,420,762+1.96
24นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,498,994,578-
25บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,409,471,235-
26POLYPLEX CORPORATION LTD.2,320,636,770-
27บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,312,148,281-2.35
28STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,307,887,158-2.40
29บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,295,000,000+11.11
30บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,278,719,225-2.23
31NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,193,142,412-2.35
32ASIAN OPPS I LIMITED2,062,226,250-
33นาย อานุช โลเฮีย1,698,401,565+3.60
34THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,695,249,374-
35นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,634,283,448-2.90
36Hitachi Chemical Co., Ltd.1,613,327,850+11.11
37นาย มุข โรจตระการ1,527,984,000-
38นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,489,754,708-1.19
39SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC1,480,879,183-2.25
40EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,471,453,181-2.14
41นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,450,260,000-
42นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,449,000,063-
43นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,449,000,000-
44นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,449,000,000-
45นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,449,000,000-
46SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,325,297,600-2.32
47บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,219,401,340-
48นาย เนตร จรัญวาศน์1,174,869,840-0.42
49บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,166,200,000-1.18
50TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,158,064,514-0.72
51MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,140,644,475+1.04
52กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,094,126,250-8.00
53นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,014,105,099+0.82
54นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,000,785,794-
55นาย สรรเสริญ จุฬางกูร997,380,000-0.83
56นาย กิตติ ชีวะเกตุ988,525,237+0.65
57บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด978,614,457-2.98
58นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล954,505,528-2.91
59NIPPON CLOSURES CO., LTD.939,261,131-
60นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์917,982,576-0.89
61HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.916,320,000-0.72
62บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด861,322,000-1.18
63NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC858,235,300-2.42
64บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด841,245,748+0.53
65HI-LEX CORPORATION840,000,000-0.83
66นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ824,160,000-
67นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล822,674,400-0.84
68นาง ปัทมา เล้าวงษ์818,830,748-
69บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด807,992,976-0.89
70นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์806,922,000-
71MR. YEAP SWEE CHUAN785,385,359+0.56
72บริษัท ทานตะวัน จำกัด775,978,000-1.16
73POSCO, LTD.773,932,599+1.30
74กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว770,189,150-0.38
75นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย761,350,656-
76STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.753,736,500-3.03
77BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH726,808,044-2.15
78นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์718,919,228-0.82
79บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)700,244,833-
80นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล693,302,160-2.88
81นาง ยุวเรศ ชูสกุล687,420,000-
82นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์679,604,800-0.89
83นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์674,700,000-
84MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI673,377,840+1.22
85นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์659,396,304-0.89
86บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด654,716,750-0.79
87บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)653,990,398-1.19
88บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด637,120,000-
89นาย เลิศ จิตติวาณิชย์636,660,000-
90บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด624,880,000-
91น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ597,341,353-0.82
92บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)596,870,773-
93SINGVALE PTE LTD595,946,575-
94GS YUASA INTERNATIONAL LTD.591,157,575-1.48
95นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์578,304,000-
96HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD568,369,700-
97บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)565,108,759+0.61
98บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)564,191,456+3.02
99MRS. TEO LEE NGO564,105,959+0.56
100นาย ชาย ศรีวิกรม์562,392,390-1.90