คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)36,230,904,100-4.26
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)21,746,000,992-4.03
3นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,884,942,975+1.68
4บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)7,058,332,763+2.07
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,976,805,157-4.14
6นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,769,773,295+2.88
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,880,942,943+0.72
8กระทรวงการคลัง4,611,767,024+1.96
9นาย พิชญ์ โพธารามิก4,172,646,903-0.53
10นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,712,286,961+0.53
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED3,602,869,806-0.56
12นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร3,584,750,597+2.39
13บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,964,000,000+0.40
14NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC2,705,431,750+2.55
15นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,476,792,235+3.85
16นาย ประภาส ชลศรานนท์2,370,096,776+3.85
17STATE STREET EUROPE LIMITED2,274,279,214-0.69
18บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,851,280,939-5.84
19N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11,739,570,970-2.30
20น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,572,133,675+4.00
21นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,343,510,456+2.88
22นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,334,297,007+1.38
23GIC PRIVATE LIMITED1,296,217,704+1.68
24CLSA LIMITED1,292,956,629+2.88
25กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,228,134,330+2.44
26KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,194,448,823+2.88
27บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,189,414,841-0.62
28บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,149,103,573-0.76
29บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,135,240,283-2.91
30น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,129,743,125+4.00
31น.ส. นิภา มาลีนนท์1,129,741,375+4.00
32บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,091,432,690+1.28
33นาย นเรศ งามอภิชน1,073,610,000-
34บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด844,365,049-4.26
35สำนักงานประกันสังคม834,517,055+2.30
36ธนาคาร ออมสิน804,432,976+1.96
37MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC789,627,475+1.68
38DBS BANK LTD680,149,616+2.63
39THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED649,540,000-4.26
40น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล600,516,036-
41กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30589,993,825-2.48
42BBHISL NOMINEES LIMITED564,271,225+1.68
43กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25559,028,650+2.67
44THE BANK OF NEW YORK MELLON547,953,350+1.68
45นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์547,649,900+1.68
46นาง ภารดี พูลวรลักษณ์545,779,696+1.68
47กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล542,266,800+2.88
48นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล514,390,625+4.00
49นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล514,390,625+4.00
50กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล465,140,909+2.07
51นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์464,360,000+0.40
52นาย คีรี กาญจนพาสน์441,772,402-4.26
53บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)422,074,861-4.26
54นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์404,757,728+2.88
55นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา385,350,283+0.96
56น.ส. สุธิดา มงคลสุธี374,907,218+0.03
57กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ366,731,025+2.59
58STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY343,434,863+1.68
59น.ส. แคทลีน มาลีนนท์342,442,219+3.34
60นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย330,125,000+2.88
61EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT320,540,163+2.32
62นาย ขรรค์ชัย บุนปาน318,706,579+4.67
63นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์297,500,000+1.68
64บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด292,630,619+3.85
65นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์283,928,538+3.61
66นาย ประชุม มาลีนนท์283,281,250+4.00
67นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล271,698,087-0.62
68SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC268,972,428+1.68
69นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์264,444,418+1.68
70นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์259,145,761-1.87
71กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ256,360,430+2.44
72นาย ปกรณ์ มงคลธาดา237,677,700+4.00
73BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.235,025,000+1.68
74THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED232,775,900+1.68
75UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account231,072,314+0.50
76นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร228,490,875+3.82
77น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์219,272,037+0.40
78นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ214,704,000+0.53
79บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)211,140,000-
80น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์205,756,250+4.00
81นาย ณพธีร์ มาลีนนท์205,756,250+4.00
82น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์205,756,250+4.00
83น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์205,756,250+4.00
84นาย ทศพล มาลีนนท์205,756,250+4.00
85บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)202,787,900+1.68
86บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)188,730,000-
87นาย ระพี อุทกะพันธุ์188,651,452+0.40
88นาย สำเริง มนูญผล187,860,000-
89CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH185,316,072+0.25
90นาง เมตตา อุทกะพันธุ์181,158,648+0.40
91กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ177,799,070+2.88
92นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ176,313,120+4.67
93นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ174,178,610+1.35
94บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด173,559,840-
95UBS AG SINGAPORE BRANCH166,445,300+1.68
96นาง มยุรี วงแก้วเจริญ164,527,200+1.85
97นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร164,072,730+2.88
98กองทุนเปิด บัวแก้ว161,285,175+2.88
99นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา160,136,184+0.96
100บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)159,560,000-