คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)14,942,956,275-
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)11,366,988,593-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด6,789,266,238-
4นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม5,813,952,065-
5นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,600,891,575-
6นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,982,753,880-
7นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร4,913,182,830-
8นาย พิชญ์ โพธารามิก4,483,976,045-
9ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,441,384,912-
10บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)4,150,377,054-
11บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,494,078,920-
12นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,003,185,509-
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,447,147,264-
14บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,332,872,253-
15นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,275,685,173-
16นาย ประภาส ชลศรานนท์2,177,653,021-
17กระทรวงการคลัง2,125,029,903-
18น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,972,805,445-
19บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,815,217,025-
20กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,813,550,375-
21UBS AG SINGAPORE BRANCH1,768,127,470-
22นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร1,691,877,700-
23นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,691,527,690-
24บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,554,591,939-
25NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,468,321,360-
26น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,460,356,950-
27น.ส. นิภา มาลีนนท์1,460,355,000-
28นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,211,043,155-
29บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,110,693,423-
30นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,107,543,484-
31LGT BANK (SINGAPORE) LTD1,088,100,000-
32GIC PRIVATE LIMITED1,019,977,080-
33บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)978,089,965-
34นาย นเรศ งามอภิชน735,760,000-
35THE BANK OF NEW YORK MELLON709,617,280-
36CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED698,100,975-
37BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC585,000,000-
38MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC575,182,240-
39นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล573,178,125-
40นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล573,178,125-
41นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์545,200,000-
42กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25502,472,375-
43STATE STREET EUROPE LIMITED479,563,391-
44Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited462,560,000-
45น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์413,976,560-
46นาย ขรรค์ชัย บุนปาน408,099,888-
47ธนาคาร ออมสิน370,670,097-
48บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)367,200,000-
49นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์352,964,360-
50กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ352,943,050-
51นาง ภารดี พูลวรลักษณ์344,896,077-
52UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account339,401,296-
53นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ336,256,000-
54กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล335,064,000-
55นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์334,871,502-
56นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา304,980,243-
57น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม294,836,136-
58บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด268,870,013-
59น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์257,444,902-
60นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ251,852,855-
61นาย ปกรณ์ มงคลธาดา248,497,645-
62นาย เฉลิม หาญพาณิชย์241,800,000-
63นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ225,262,800-
64นาย ระพี อุทกะพันธุ์221,493,607-
65น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์217,230,795-
66นาง เมตตา อุทกะพันธุ์212,696,388-
67น.ส. สุธิดา มงคลสุธี208,383,574-
68บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)200,583,000-
69นาง ลลนา ธาราสุข187,393,640-
70BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH186,000,000-
71นาย สำเริง มนูญผล181,222,000-
72บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)175,303,500-
73น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์170,365,110-
74บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)151,582,000-
75บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด147,148,560-
76GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT142,500,000-
77นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม138,267,520-
78นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์136,738,022-
79นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ134,375,000-
80นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์133,491,160-
81นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์133,205,765-
82นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม133,200,000-
83นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา130,956,420-
84น.ส. แคทลีน มาลีนนท์129,685,539-
85กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ129,569,750-
86นาง มยุรี วงแก้วเจริญ128,925,900-
87นาย ปราโมทย์ พสวงศ์127,400,000-
88นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา126,940,884-
89น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี118,699,440-
90นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์113,473,500-
91นาย เลิศชาย กันภัย102,778,000-
92นาย สมชาย เวชากร100,580,000-
93บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด98,513,000-
94บริษัท โชควัฒนา จำกัด95,964,250-
95นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร92,790,922-
96นาย โสรัชย์ อัศวะประภา91,229,964-
97นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ89,137,099-
98นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี87,278,625-
99นาย สมชัย สวัสดีผล87,000,000-
100นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์82,137,080-