คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)24,667,849,600+0.78
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)12,562,031,618+0.70
3นาย พิชญ์ โพธารามิก5,712,286,669-0.78
4นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,308,671,145+2.75
5บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)5,135,131,849+2.26
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,780,041,168+0.63
7นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,187,633,580+1.90
8นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,771,212,150-0.52
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,125,037,295+0.75
10นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร3,090,524,861-0.80
11บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,028,253,838-
12กระทรวงการคลัง2,016,517,738-1.35
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,982,116,405+1.64
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED1,836,615,689+1.24
15NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,564,177,240+0.69
16บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,562,769,624-
17STATE STREET EUROPE LIMITED1,436,983,683+1.35
18บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,378,872,228-
19บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,374,106,587-0.54
20นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,121,965,713-0.94
21บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,095,496,838-
22นาย ประภาส ชลศรานนท์1,073,633,582-0.94
23นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,060,058,278-0.40
24นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,049,602,736+2.75
25น.ส. รัตนา มาลีนนท์938,362,100-2.00
26GIC PRIVATE LIMITED932,549,180+1.90
27บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด854,255,967-
28นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร840,038,707+1.80
29กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล815,002,240+0.78
30CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LTD.763,734,400+0.78
31น.ส. อัมพร มาลีนนท์680,567,500-2.00
32น.ส. นิภา มาลีนนท์680,566,500-2.00
33นาย นเรศ งามอภิชน647,040,000-
34MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC579,331,348+1.90
35Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited558,080,000-0.78
36กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25549,092,150+2.45
37กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30532,414,045+1.41
38นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร451,461,302-1.26
39กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ389,615,105+2.36
40น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์386,957,423+2.75
41นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล361,322,811-0.54
42ธนาคาร ออมสิน351,742,262-1.35
43น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม348,624,896-0.78
44บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)345,600,000-
45นาง ลลนา ธาราสุข332,306,432-0.78
46สำนักงานประกันสังคม323,109,860+0.44
47นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์322,528,560+1.90
48นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์317,720,000-
49กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล317,582,400+2.75
50นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์317,399,945+2.75
51นาย คีรี กาญจนพาสน์302,208,000+0.78
52นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล293,937,500-2.00
53นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล293,937,500-2.00
54นาง ภารดี พูลวรลักษณ์289,859,469+1.90
55กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ263,513,240+2.16
56นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์263,425,500+1.90
57นาย ขรรค์ชัย บุนปาน261,702,150-
58นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ255,219,420-0.58
59นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา244,977,155+0.74
60UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account234,256,192-0.49
61บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)216,418,500-
62N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1210,833,233+0.34
63THE BANK OF NEW YORK MELLON208,703,780+1.90
64กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล208,449,420+2.75
65นาย ประชุม มาลีนนท์200,000,000-2.00
66นาย ปกรณ์ มงคลธาดา195,636,510+2.94
67นาย สำเริง มนูญผล195,324,000-
68BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.192,760,000+1.90
69บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)192,713,250-
70UBS AG SINGAPORE BRANCH186,419,200-0.78
71น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์183,805,593+1.80
72น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล181,491,851-0.54
73บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)176,386,460+1.90
74DBS BANK LTD175,546,476+1.98
75กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)167,576,380+1.90
76กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)167,576,380+1.90
77นาย ปราโมทย์ พสวงศ์166,400,000-0.78
78นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์164,748,046+2.36
79น.ส. แคทลีน มาลีนนท์163,848,885-1.08
80บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)163,549,000-
81นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์162,410,000+2.75
82นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์159,404,430+1.90
83GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT153,750,000-
84นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์151,370,188-9.60
85น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์150,028,236-
86EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT149,809,940+0.46
87น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์147,545,108+2.24
88นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ144,454,240-
89STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY140,255,020+1.90
90THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED137,740,030+2.75
91MR. TAN TGOW LIM135,079,452+1.80
92บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด132,559,169-0.94
93กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ130,360,730+2.75
94นาย ระพี อุทกะพันธุ์129,077,309-
95นาง เมตตา อุทกะพันธุ์123,950,654-
96นาย โสรัชย์ อัศวะประภา119,157,504-0.78
97SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC118,424,002+1.90
98นาย ณพธีร์ มาลีนนท์117,575,000-2.00
99น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์117,575,000-2.00
100น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์117,575,000-2.00