คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)37,194,491,975+1.55
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)18,541,650,371+1.43
3นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์8,425,689,065-0.58
4ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,162,682,776+1.53
5นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,546,490,470+0.81
6บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)6,314,540,698-0.58
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,420,475,229+0.42
8กระทรวงการคลัง4,430,913,416+1.02
9นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,928,345,990+3.00
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED3,398,701,458+0.94
11นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร2,972,770,722+1.85
12นาย พิชญ์ โพธารามิก2,945,397,814-5.30
13บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,832,000,000-1.69
14STATE STREET EUROPE LIMITED2,413,465,063+0.96
15กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,158,621,120+0.44
16NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,957,654,254+0.51
17บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)1,839,062,523-0.78
18บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,803,195,720-1.33
19CLSA LIMITED1,609,219,401-0.58
20นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,587,687,330-2.00
21นาย ประภาส ชลศรานนท์1,519,292,805-2.00
22นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,456,213,288-0.58
23บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,374,106,587-
24นาย นเรศ งามอภิชน1,299,200,000-0.78
25นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,213,620,692+2.12
26บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,192,962,488-
27N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11,159,624,822+1.24
28CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED1,151,568,275+1.55
29น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,104,985,383-
30GIC PRIVATE LIMITED1,096,171,180+0.81
31บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,000,479,961-
32บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด980,935,778-4.49
33MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC942,270,420+0.81
34KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED941,934,275-0.56
35น.ส. อัมพร มาลีนนท์794,048,025-
36น.ส. นิภา มาลีนนท์794,046,795-
37ธนาคาร ออมสิน772,886,584+1.02
38กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30714,894,220+0.76
39กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25686,422,190-0.30
40สำนักงานประกันสังคม664,394,680+0.64
41กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล571,556,535-0.58
42THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED563,560,000+1.55
43DBS BANK LTD508,530,256+0.63
44นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์503,763,215-0.58
45กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ473,941,355-0.21
46นาย คีรี กาญจนพาสน์455,673,000+1.55
47นาง ภารดี พูลวรลักษณ์453,134,739+0.81
48นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์443,680,000-1.69
49นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์400,895,820+0.81
50น.ส. สุธิดา มงคลสุธี371,441,025-
51นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล361,543,125-
52นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล361,543,125-
53นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา339,034,143+1.09
54กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ321,509,550-0.02
55นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล313,887,231-
56นาย ขรรค์ชัย บุนปาน295,386,586+5.26
57น.ส. แคทลีน มาลีนนท์286,082,139-0.37
58นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร278,331,049+10.64
59นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์266,760,000+0.81
60BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.261,820,000+0.81
61NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC258,959,468+0.81
62นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์256,723,838-1.89
63EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT256,233,478-0.03
64กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล256,137,745-0.58
65นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์251,210,089+2.07
66UBS AG HONG KONG BRANCH247,705,628-0.72
67SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC243,904,843+0.81
68UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account243,685,200+2.82
69PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED242,546,590+0.81
70THE BANK OF NEW YORK MELLON237,594,240+0.81
71นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ227,200,000+3.00
72นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์219,555,534+0.81
73กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ217,477,435-0.58
74นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร216,074,775+0.92
75บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)211,140,000-
76น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์209,506,885-1.69
77นาย ปกรณ์ มงคลธาดา204,402,822+2.33
78นาย ประชุม มาลีนนท์199,106,250-
79BBHISL NOMINEES LIMITED198,215,030+0.81
80THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED193,262,680+0.81
81บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)188,100,000-
82นาย สำเริง มนูญผล187,860,000-
83บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด187,583,730-2.00
84กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว187,445,500-0.58
85นาย ระพี อุทกะพันธุ์180,249,970-1.69
86น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล178,509,899-
87นาง เมตตา อุทกะพันธุ์173,090,854-1.69
88น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์173,000,000-0.58
89บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)168,365,080+0.81
90นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ163,412,160+5.26
91บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)159,560,000-
92นาง มยุรี วงแก้วเจริญ156,649,600+0.71
93บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด152,430,816-
94GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT150,000,000-
95น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์144,617,250-
96นาย ณพธีร์ มาลีนนท์144,617,250-
97น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์144,617,250-
98นาย ทศพล มาลีนนท์144,617,250-
99น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์144,617,250-
100นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์144,047,864-0.52