คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29,871,224,125-
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)15,516,646,165-
3นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,185,332,435-
4นาย พิชญ์ โพธารามิก5,980,050,106-
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,755,049,094-
6บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)5,642,160,208-
7นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,134,625,560-
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,985,178,161-
9นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,771,212,150-
10นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร2,722,629,560-
11กระทรวงการคลัง2,351,096,914-
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,164,529,980-
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,920,642,405-
14STATE STREET EUROPE LIMITED1,836,323,143-
15บริษัท วัฒนภักดี จำกัด1,788,223,798-
16บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,682,982,672-
17NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,616,801,280-
18บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,432,316,888-
19บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,396,269,596-
20นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,222,931,628-
21นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,174,888,624-
22นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,155,024,438-
23นาย ประภาส ชลศรานนท์1,124,276,676-
24บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด931,701,306-
25CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED922,321,409-
26กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล920,083,100-
27น.ส. รัตนา มาลีนนท์916,329,342-
28GIC PRIVATE LIMITED804,860,160-
29บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด766,521,570-
30นาย นเรศ งามอภิชน747,201,000-
31บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)745,200,000-
32น.ส. อัมพร มาลีนนท์658,478,850-
33น.ส. นิภา มาลีนนท์658,477,830-
34กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25556,002,025-
35กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30547,430,660-
36MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC519,604,800-
37DBS BANK LTD506,463,432-
38N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1498,692,341-
39น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์495,334,684-
40ธนาคาร ออมสิน410,103,086-
41กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ378,063,365-
42กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล370,027,200-
43นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์369,814,615-
44นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล367,150,599-
45นาย คีรี กาญจนพาสน์365,955,000-
46สำนักงานประกันสังคม325,516,380-
47THE BANK OF NEW YORK MELLON318,535,464-
48นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์318,445,920-
49นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร315,960,505-
50นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล299,816,250-
51นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล299,816,250-
52นาง ภารดี พูลวรลักษณ์286,190,362-
53นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์280,120,000-
54นาย ขรรค์ชัย บุนปาน273,362,147-
55กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ272,429,410-
56นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ271,399,770-
57นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา266,752,902-
58นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร253,617,684-
59นาย ปกรณ์ มงคลธาดา247,422,645-
60กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล242,872,260-
61UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account234,600,192-
62นาง ลลนา ธาราสุข231,624,092-
63บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)221,697,000-
64EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT221,652,874-
65นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์203,200,000-
66น.ส. แคทลีน มาลีนนท์202,399,747-
67นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์201,519,253-
68นาย สำเริง มนูญผล199,794,000-
69บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)197,326,500-
70KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED196,687,000-
71น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม195,710,216-
72UBS AG SINGAPORE BRANCH195,157,600-
73BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.190,320,000-
74น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล184,419,139-
75นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์182,710,320-
76STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY182,445,120-
77บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)180,765,955-
78น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์177,302,312-
79นาย ปราโมทย์ พสวงศ์174,200,000-
80บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)174,153,720-
81บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)167,538,000-
82นาย ประชุม มาลีนนท์165,112,500-
83นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์159,846,918-
84GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT157,500,000-
85นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์157,386,653-
86กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ151,888,190-
87นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ150,890,320-
88บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด138,811,960-
89น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์132,273,415-
90กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)130,182,780-
91กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)130,182,780-
92นาย โสรัชย์ อัศวะประภา130,103,012-
93น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์119,926,500-
94นาย ณพธีร์ มาลีนนท์119,926,500-
95น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์119,926,500-
96น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์119,926,500-
97นาย ทศพล มาลีนนท์119,926,500-
98SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC118,814,124-
99นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ117,688,250-
100บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด116,964,240-