คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)26,595,025,350-
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)13,641,943,378-
3นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,477,552,865-
4บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)6,018,909,973-
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,123,892,437-
6นาย พิชญ์ โพธารามิก5,087,505,314-
7นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,929,745,860-
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,147,574,860-
9นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร3,688,706,021-
10นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,574,794,851-
11บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,604,325,934-
12นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,522,487,860-
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,272,895,085-
14บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,103,728,340-
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,079,914,623-
16NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC2,027,671,320-
17นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,873,471,049-
18กระทรวงการคลัง1,799,493,408-
19นาย ประภาส ชลศรานนท์1,792,765,510-
20STATE STREET EUROPE LIMITED1,489,827,707-
21น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,463,844,876-
22บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,314,738,636-
23นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,280,707,926-
24นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร1,259,453,167-
25นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,123,775,835-
26GIC PRIVATE LIMITED1,097,811,060-
27บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,068,109,417-
28น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,061,685,300-
29น.ส. นิภา มาลีนนท์1,061,683,740-
30บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด961,999,963-
31กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล878,674,290-
32CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LTD.823,401,150-
33กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25686,979,510-
34MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC681,997,663-
35นาย นเรศ งามอภิชน677,370,000-
36นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร648,146,333-
37กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30597,995,815-
38Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited497,040,000-
39กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ470,351,840-
40นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล458,542,500-
41นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล458,542,500-
42น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์454,204,057-
43THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED441,161,000-
44สำนักงานประกันสังคม426,626,700-
45นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์407,960,000-
46กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล387,508,800-
47นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์387,286,171-
48นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์379,685,520-
49บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)361,800,000-
50นาง ภารดี พูลวรลักษณ์341,226,970-
51นาย คีรี กาญจนพาสน์325,818,000-
52กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ320,566,890-
53ธนาคาร ออมสิน313,886,592-
54นาย ประชุม มาลีนนท์312,000,000-
55น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม310,494,048-
56นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์310,108,500-
57นาย ขรรค์ชัย บุนปาน297,977,696-
58นาง ลลนา ธาราสุข295,960,416-
59น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์293,923,358-
60N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1289,396,163-
61นาย ปกรณ์ มงคลธาดา270,438,705-
62นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ268,714,390-
63กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล254,346,540-
64นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา254,150,203-
65THE BANK OF NEW YORK MELLON245,689,260-
66BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.226,920,000-
67UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account221,757,932-
68บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด221,348,801-
69นาย เฉลิม หาญพาณิชย์215,800,000-
70น.ส. แคทลีน มาลีนนท์207,969,803-
71บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)207,644,820-
72MEDIA KING CAPITAL LTD207,500,000-
73DBS BANK LTD201,434,034-
74บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)200,583,000-
75EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT197,570,940-
76กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)197,273,460-
77กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)197,273,460-
78นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์192,850,000-
79น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์192,639,806-
80น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์190,527,736-
81นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์189,710,189-
82นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์187,653,317-
83น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์183,417,000-
84นาย ทศพล มาลีนนท์183,417,000-
85นาย ณพธีร์ มาลีนนท์183,417,000-
86น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์183,417,000-
87น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์183,417,000-
88นาย สำเริง มนูญผล181,032,000-
89บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)178,873,500-
90กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ175,035,980-
91น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์172,331,240-
92กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว167,000,785-
93UBS AG SINGAPORE BRANCH166,029,600-
94BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH166,000,000-
95นาย ระพี อุทกะพันธุ์165,738,320-
96STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY165,110,340-
97นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ164,477,600-
98นาง เมตตา อุทกะพันธุ์159,155,573-
99กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ159,064,010-
100บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)151,582,000-