คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)34,689,163,500-0.56
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)17,455,467,684-0.57
3บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)7,085,007,334+0.31
4นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,769,773,295+0.72
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,675,444,970-0.54
6นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,963,402,250+0.89
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,937,541,437+0.27
8กระทรวงการคลัง4,453,520,117-3.05
9นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,771,212,150-2.08
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED3,460,280,299+0.16
11นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร2,748,332,341-1.53
12STATE STREET EUROPE LIMITED2,203,637,101+0.05
13บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,100,000,000-1.14
14กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,853,364,760-0.04
15บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,803,195,720-
16นาย พิชญ์ โพธารามิก1,785,089,584-1.25
17NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,759,797,855+0.24
18นาย นเรศ งามอภิชน1,515,500,000-0.71
19บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,366,718,917-0.54
20นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,336,399,223+0.72
21นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,291,319,028+0.82
22นาย ประภาส ชลศรานนท์1,235,691,481+0.82
23บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,210,506,054-
24นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,115,785,350-1.87
25CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED1,074,001,500-0.56
26N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11,070,027,977-0.21
27GIC PRIVATE LIMITED998,536,500+0.89
28น.ส. รัตนา มาลีนนท์970,231,068-0.93
29บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด946,607,963-
30MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC858,343,500+0.89
31บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด788,055,148-0.70
32ธนาคาร ออมสิน776,829,883-3.05
33น.ส. อัมพร มาลีนนท์697,212,900-0.93
34น.ส. นิภา มาลีนนท์697,211,820-0.93
35กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30625,081,120-0.13
36สำนักงานประกันสังคม604,592,065+0.19
37น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์577,797,021+0.72
38กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25570,320,500+0.47
39THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED525,600,000-0.56
40DBS BANK LTD458,102,702-0.13
41นาย คีรี กาญจนพาสน์424,980,000-0.56
42นาง ภารดี พูลวรลักษณ์412,774,560+0.89
43กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล404,990,400+0.72
44นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์404,757,728+0.72
45กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ391,740,275+0.39
46น.ส. สุธิดา มงคลสุธี367,710,000-
47นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์365,188,500+0.89
48นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์329,000,000-1.14
49นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล317,452,500-0.93
50นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล317,452,500-0.93
51นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา314,949,750+0.59
52นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล312,199,666-0.54
53นาย ขรรค์ชัย บุนปาน295,386,586-
54นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร276,357,070+0.71
55กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ266,151,170+0.21
56กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล264,408,580+0.72
57นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์245,859,874-0.06
58นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์243,000,000+0.89
59BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.238,500,000+0.89
60NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC235,894,253+0.89
61UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account234,583,992-1.96
62นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์223,790,000+0.72
63EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT223,344,870+0.15
64SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC222,180,525+0.89
65PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED220,943,250+0.89
66นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ218,112,000-2.08
67นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์216,762,109+3.35
68THE BANK OF NEW YORK MELLON216,432,000+0.89
69บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)212,195,700-
70น.ส. แคทลีน มาลีนนท์209,792,199-1.42
71นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์199,999,980+0.89
72นาย ปกรณ์ มงคลธาดา199,649,268-
73นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร195,190,620-1.29
74บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)189,022,650-
75นาย สำเริง มนูญผล188,799,300-
76KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED186,900,000+0.59
77BBHISL NOMINEES LIMITED180,560,250+0.89
78น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล177,550,168-0.54
79THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED176,049,000+0.89
80นาย ประชุม มาลีนนท์174,825,000-0.93
81กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ174,736,205+0.72
82นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ163,412,160-
83บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)160,357,800-
84บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด155,449,248+2.91
85น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์155,354,682-1.14
86บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)153,369,000+0.89
87บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด152,568,100+0.82
88GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT OMNIBUS ACCOUNT150,750,000-
89กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว150,606,500+0.72
90นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ141,225,900-
91นาง มยุรี วงแก้วเจริญ140,504,600-1.77
92นาย ระพี อุทกะพันธุ์133,659,936-1.14
93นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา130,895,495+0.59
94นาย อโณทัย เอี่ยมลำเนา128,452,085+0.59
95นาง เมตตา อุทกะพันธุ์128,351,269-1.14
96น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์126,981,000-0.93
97น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์126,981,000-0.93
98น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์126,981,000-0.93
99นาย ทศพล มาลีนนท์126,981,000-0.93
100นาย ณพธีร์ มาลีนนท์126,981,000-0.93