คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)36,616,339,250-2.63
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)19,886,084,526-2.49
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,003,796,014-1.97
4นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,156,082,700-0.93
5นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,917,719,890-
6นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,706,965,000+2.62
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,266,663,263+0.41
8กระทรวงการคลัง5,109,114,449-
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED4,337,623,223+0.71
10นาย พิชญ์ โพธารามิก3,921,917,085-
11นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,398,019,281-2.31
12บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,090,000,000+0.97
13PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,751,762,118-
14นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,487,376,817+2.13
15นาย ประภาส ชลศรานนท์2,380,225,395+2.13
16นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร2,333,803,327+0.76
17NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC2,301,805,675+1.52
18N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 112,212,557,310-1.74
19STATE STREET EUROPE LIMITED2,120,840,645-0.75
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,999,829,542-2.37
21บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,935,430,073-
22นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,919,550,000+2.62
23บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)1,906,982,446-
24นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์1,764,887,230-
25CLSA LIMITED1,685,500,584-
26น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,572,133,675+4.57
27กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,294,373,710-0.38
28THE BANK OF NEW YORK MELLON1,262,520,929-0.30
29บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,189,877,335-
30บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,188,697,837-2.88
31นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,146,944,345-0.24
32น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,129,743,125+4.57
33น.ส. นิภา มาลีนนท์1,129,741,375+4.57
34บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,126,414,507+0.62
35บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,070,316,256-2.63
36บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,054,779,004-
37GIC PRIVATE LIMITED972,230,364-0.93
38ธนาคาร ออมสิน891,185,551-
39นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์873,402,000-
40บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)826,520,030+2.62
41สำนักงานประกันสังคม816,749,850+0.64
42HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD797,888,632-0.39
43บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)792,490,000-2.63
44นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์771,643,629+2.62
45นาย โยธิน วณิชวรากิจ769,044,310+2.62
46กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล712,106,680+0.34
47บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)708,833,038-2.63
48MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC682,263,920-0.92
49CHASE NOMINEES LIMITED660,285,924-0.76
50DBS BANK LTD654,288,336+2.22
51STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY628,940,700-0.93
52น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล617,197,037-
53กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25580,375,740-0.18
54นาย นเรศ งามอภิชน531,440,000-
55นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล514,390,625+4.57
56นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล514,390,625+4.57
57นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์500,382,900-0.93
58นาง ภารดี พูลวรลักษณ์495,329,472-0.93
59นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา484,747,200+0.95
60นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์484,100,000+0.97
61นาย คีรี กาญจนพาสน์447,581,708-2.63
62OUTDOOR MEDIA INVESTMENTS LIMITED438,640,618-
63บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 01411,508,650-2.63
64นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา382,000,000+2.62
65กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล374,919,240-0.48
66น.ส. แคทลีน มาลีนนท์361,361,465+1.37
67กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ357,279,075-0.27
68SIX SIS LTD351,440,000+2.62
69นาย ขรรค์ชัย บุนปาน330,366,576+1.96
70NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT326,962,445-
71นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์306,956,386-
72นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม298,080,000-
73บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด293,881,177+2.13
74EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT293,808,698+0.54
75BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG292,110,875+4.57
76บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)271,984,636-2.88
77นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์270,000,000-0.93
78นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์268,833,453-
79กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ260,378,540-0.38
80นาย ประชุม มาลีนนท์245,656,250+4.57
81นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล240,080,854-
82บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)238,588,200-
83น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์228,593,318+0.97
84THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED225,940,251-0.83
85นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์216,216,216-0.93
86UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account214,593,098-2.14
87BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.213,300,000-0.93
88บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)212,718,900-
89SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC208,620,630-0.93
90นาย สำเริง มนูญผล206,473,600-
91น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์205,756,250+4.57
92นาย ทศพล มาลีนนท์205,756,250+4.57
93นาย ณพธีร์ มาลีนนท์205,756,250+4.57
94น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์205,756,250+4.57
95น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์205,756,250+4.57
96นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย199,721,880-
97กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล198,050,400-0.93
98นาย ระพี อุทกะพันธุ์196,671,048+0.97
99นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ196,528,000-2.31
100บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด191,537,082-