คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)37,579,927,125+1.03
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)22,528,656,543+0.97
3นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์8,571,799,280+0.57
4บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)8,438,294,515+0.43
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,238,624,816+1.03
6นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,493,482,450-1.22
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,606,546,977+0.03
8กระทรวงการคลัง4,611,767,024+2.94
9นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม4,360,464,049+1.80
10นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร3,666,347,655+1.64
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED3,344,205,374+0.07
12นาย พิชญ์ โพธารามิก3,280,102,111-2.04
13บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,892,000,000-
14นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,392,115,577-0.88
15NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC2,337,670,285+0.02
16นาย ประภาส ชลศรานนท์2,289,067,826-0.88
17STATE STREET EUROPE LIMITED2,130,731,108+0.36
18บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,851,280,939-15.58
19นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,701,135,542+0.57
20N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11,700,379,214+0.44
21CLSA LIMITED1,637,124,940+0.57
22กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,533,897,660+0.79
23KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,512,395,632+0.57
24น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,464,330,223+1.84
25บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,462,758,624-1.52
26นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,434,914,320+1.07
27บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,210,506,054-0.72
28บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,098,429,054-0.64
29นาย นเรศ งามอภิชน1,087,830,000-
30GIC PRIVATE LIMITED1,067,473,404-1.22
31น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,052,275,025+1.84
32น.ส. นิภา มาลีนนท์1,052,273,395+1.84
33บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,014,001,029-0.54
34บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด875,804,173+1.03
35ธนาคาร ออมสิน804,432,976+2.94
36สำนักงานประกันสังคม720,592,220-0.04
37กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25703,242,320+0.67
38กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล686,611,200+0.57
39THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED673,725,000+1.03
40MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC650,281,450-1.22
41กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30645,500,055+0.89
42DBS BANK LTD607,140,060+0.54
43น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล517,111,031+3.23
44นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์512,498,994+0.57
45กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล498,560,762-
46นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล479,118,125+1.84
47นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล479,118,125+1.84
48BBHISL NOMINEES LIMITED464,693,950-1.22
49กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ460,181,550+0.71
50นาย คีรี กาญจนพาสน์458,221,374+1.03
51นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์453,080,000-
52THE BANK OF NEW YORK MELLON451,255,700-1.22
53นาย วิศรุต พูลวรลักษณ์451,005,800-1.22
54นาง ภารดี พูลวรลักษณ์449,465,632-1.22
55บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)437,790,415+1.03
56นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย418,000,000+0.57
57น.ส. สุธิดา มงคลสุธี388,060,696-0.69
58นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา352,002,662-
59นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล334,138,020-1.52
60น.ส. แคทลีน มาลีนนท์332,912,660-3.31
61นาย ขรรค์ชัย บุนปาน321,297,690-
62กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ320,271,880+0.78
63นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์294,603,441-0.15
64STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY282,828,711-1.22
65บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด282,626,153-0.88
66EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT275,725,803-0.05
67UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account269,628,972+1.70
68นาย ประชุม มาลีนนท์263,856,250+1.84
69นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ252,192,000+1.80
70นาย วิชญะ พูลวรลักษณ์245,000,000-1.22
71นาย ปกรณ์ มงคลธาดา242,431,254-
72นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์230,082,685-
73กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ225,126,880+0.57
74บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)221,697,000-
75SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC221,506,705-1.22
76นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์217,777,756-1.22
77น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์213,945,591-
78นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร213,355,775+1.77
79นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร207,746,766+0.57
80กองทุนเปิด บัวแก้ว204,217,200+0.57
81บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)197,326,500-
82นาย สำเริง มนูญผล197,253,000-
83BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.193,550,000-1.22
84THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED191,697,800-1.22
85น.ส. ณวาสินี มาลีนนท์191,647,250+1.84
86น.ส. ปิ่นกมล มาลีนนท์191,647,250+1.84
87นาย ณพธีร์ มาลีนนท์191,647,250+1.84
88นาย ทศพล มาลีนนท์191,647,250+1.84
89น.ส. ณวรีย์ มาลีนนท์191,647,250+1.84
90น.ส. มาลินี ชินสุภัคกุล190,026,667-1.52
91นาย ระพี อุทกะพันธุ์184,068,825-
92บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)180,473,040+0.57
93นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ177,746,560-
94นาง เมตตา อุทกะพันธุ์176,758,033-
95กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว176,507,760+0.57
96นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร167,788,221-
97บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)167,538,000-
98บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)167,001,800-1.22
99บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด166,013,760+0.91
100CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH164,910,674+2.36