คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง814,041,276,064+0.91
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด83,282,811,226+0.69
3บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)51,700,915,753-
4นาย คีรี กาญจนพาสน์44,435,352,676+0.70
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED43,685,485,966+0.78
6STATE STREET EUROPE LIMITED25,110,582,751+0.78
7สำนักงานประกันสังคม23,970,170,746+0.73
8บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)20,447,400,000-
9การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,567,603,507-
10ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)11,812,980,319+0.52
11ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)11,658,459,470-
12บริษัท นทลิน จำกัด9,755,998,560+1.39
13นาย กวิน กาญจนพาสน์8,437,872,730+0.71
14CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH8,192,156,800+0.66
15บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,152,393,400+0.56
16บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด5,040,000,000+0.71
17UBS AG HONG KONG BRANCH4,900,000,000+0.71
18นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,529,239,526-2.65
19นาย วิชัย วชิรพงศ์4,219,330,576-
20นาย มิน เธียรวร3,785,200,000+0.30
21นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,716,054,090-
22กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,113,044,228+0.34
23บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,033,574,115+1.46
24GIC PRIVATE LIMITED3,012,048,033+0.34
25บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,911,510,100+1.70
26บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,851,884,480+0.95
27ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,385,787,580-
28AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 12,354,306,380+1.93
29กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์1,784,989,260+2.02
30AUSTIN ASSET LIMITED1,767,312,000+1.39
31นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,728,430,390-
32CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED1,707,521,200+0.71
33นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,663,918,620-0.64
34บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,594,102,200-
35นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,588,387,567-
36นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ1,581,720,250-
37บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,578,195,000+1.24
38บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,475,927,482-
39UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,472,143,442+0.71
40บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,466,043,500+2.46
41นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,445,862,478-
42Kimberly Asset Limited1,440,000,000+1.39
43มหาวิทยาลัยมหิดล1,438,359,260+2.46
44กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,424,851,400+0.71
45UBS AG SINGAPORE BRANCH1,402,395,554+0.71
46THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,400,000,000+0.71
47นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,366,892,388-
48กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,327,027,483-2.22
49กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,327,027,193-2.22
50กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,278,859,600+1.37
51บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,224,900,000+1.60
52บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,204,316,140+1.04
53บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)1,040,320,514-
54นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,004,516,604-0.64
55น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ967,375,000-
56ธนาคาร ออมสิน962,715,126+0.59
57MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM899,995,984+1.46
58บริษัท เกรนเทรด จำกัด891,090,922+1.46
59นาง วลัยพร สมภักดี886,571,741-
60N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.877,907,592+1.04
61THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED837,625,120-0.18
62บริษัท โงวฮก จำกัด789,311,250-1.06
63นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา747,958,848-0.64
64กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ741,889,320+2.46
65MISS NISHITA SHAH740,173,578+1.46
66สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)732,000,000+2.46
67บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)702,001,420+2.46
68บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)643,672,487-
69บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)628,525,940-
70นาย ทิพย์ ดาลาล613,642,623-1.82
71Principal Property Income Fund605,442,080+2.46
72บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)583,000,000-
73บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด579,517,799-1.06
74นาย วิรัช นอบน้อมธรรม577,742,407-1.82
75MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI560,440,056-
76นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา553,204,548-0.64
77น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ550,554,590-
78นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ545,492,825-
79กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม531,920,000+2.46
80นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ515,888,228+1.04
81บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)505,336,980-
82ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)484,758,140-
83บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST483,261,420-
84บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)481,900,000+2.46
85บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)468,680,060-
86ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)463,326,000-
87บริษัท สินสหกล จำกัด453,934,240-
88นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์449,920,531-
89กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25415,933,802-1.37
90นาย ธนรัชต์ พสวงศ์408,745,408-2.65
91น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา402,894,492-0.64
92N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1391,594,184-0.15
93บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)387,355,800-
94บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)341,356,000+2.46
95น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา341,163,412-0.64
96นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา333,907,096-1.82
97น.ส. อุษณา มหากิจศิริ332,181,243-
98กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล303,393,260+2.46
99นาง อารยา คงสุนทร301,035,862-
100นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ287,920,000+2.46