คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง665,806,977,739-0.64
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด64,549,208,454-0.29
3บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด43,772,400,000-3.63
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED42,541,311,038-0.33
5บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)38,536,330,723-0.62
6สำนักงานประกันสังคม28,514,228,490-0.60
7นาย คีรี กาญจนพาสน์23,949,457,368-1.12
8STATE STREET EUROPE LIMITED17,871,461,711-0.41
9บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)15,160,150,000-3.63
10บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)11,694,564,400-2.14
11บริษัท นทลิน จำกัด10,230,248,490+1.99
12การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,112,889,651-0.62
13UBS AG SINGAPORE BRANCH7,557,804,554-1.10
14ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)6,563,616,404-0.62
15CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5,773,857,045+3.09
16BNY MELLON NOMINEES LIMITED5,766,078,408-0.38
17นาย กวิน กาญจนพาสน์5,486,704,815-1.10
18บริษัท โงวฮก จำกัด5,376,921,875+8.74
19บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,358,576,174+14.88
20SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED5,287,728,550-0.38
21นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,991,324,246-2.36
22THE BANK OF NEW YORK MELLON4,570,123,648-0.38
23ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,206,762,107-1.44
24กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)4,131,342,123-7.89
25กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)4,131,341,848-7.89
26บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด3,947,773,365+8.74
27บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,644,004,000-1.10
28STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,553,259,659-0.38
29UBS AG HONG KONG BRANCH3,420,880,190-1.10
30นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,232,948,040-1.97
31บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,900,411,850-1.48
32นาย วิชัย วชิรพงศ์2,755,645,869-0.62
33นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ2,560,759,200-1.97
34นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา2,051,208,960-1.04
35บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,015,950,920-0.81
36กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,864,487,757-2.84
37นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,850,150,840-1.97
38บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)1,832,495,210-1.10
39MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,589,773,928+14.88
40บริษัท เกรนเทรด จำกัด1,574,043,819+14.88
41นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์1,569,615,713+8.74
42MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,530,102,837+13.79
43นาย มิน เธียรวร1,513,400,000-0.62
44ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,457,668,275-1.90
45นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,438,117,447+13.79
46MISS NISHITA SHAH1,307,459,898+14.88
47บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,260,475,960-0.99
48นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,236,328,128-1.04
49AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 11,107,650,955-0.56
50นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,072,412,005-
51นาย ประทีป ตั้งมติธรรม1,069,445,841+13.79
52นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,059,599,306-
53น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ1,035,500,000-1.97
54MR. KIN HANG NG1,012,400,800-3.63
55บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,003,579,380-0.56
56มหาวิทยาลัยมหิดล993,839,955-0.56
57นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา928,742,976-1.04
58น.ส. อุษณา มหากิจศิริ926,596,829+13.79
59N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.918,846,288-0.99
60นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร915,131,289-
61CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT904,422,125-3.63
62นาง อารยา คงสุนทร881,872,680+0.83
63บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)868,669,200-1.90
64บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)787,165,020-0.56
65บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)734,204,100-1.90
66นาย ทิพย์ ดาลาล711,526,937+3.40
67นาย ธีระชัย กีรติเตชากร695,770,150+8.74
68นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา680,867,136-1.04
69GIC PRIVATE LIMITED670,675,000-3.63
70บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)670,383,960-0.56
71บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)634,542,381-0.72
72บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด628,975,938+8.74
73Kimberly Asset Limited619,100,000+1.99
74บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด608,501,948-1.38
75นาย ชูเดช คงสุนทร606,835,920+0.83
76น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ589,326,040-1.97
77นาย วิรัช นอบน้อมธรรม553,778,944+3.40
78บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)549,978,450-1.90
79บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)539,975,886-
80นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ539,945,192-0.99
81นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์535,267,825+8.74
82บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด515,000,000+8.74
83น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา495,870,144-1.04
84บริษัท สินสหกล จำกัด485,901,440-1.97
85นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์475,600,000+13.79
86นาย ธนรัชต์ พสวงศ์459,386,432-2.36
87นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา446,221,300+3.40
88นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์443,538,679-0.72
89CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.441,000,000+3.40
90น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร401,143,680+0.83
91น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา398,737,910-1.04
92นาย ทศพล แววมณีวรรณ359,600,000+13.79
93น.ส. อรวรรณ วรนิจ346,828,320-1.04
94น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ340,590,230-1.04
95น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี326,400,000-1.04
96UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED319,575,645+1.99
97THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED307,776,000-1.04
98บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)304,000,000-1.97
99บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด272,951,545+8.74
100น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร270,790,800+0.83