คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง696,866,089,928+8.35
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด74,608,321,493+5.56
3บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)55,721,037,582-
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED38,271,923,502+6.31
5นาย คีรี กาญจนพาสน์34,830,555,450+2.52
6STATE STREET EUROPE LIMITED22,653,604,618+6.38
7สำนักงานประกันสังคม21,861,419,884+4.92
8บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)21,026,100,000+0.92
9การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย14,823,863,091-
10ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)12,715,406,935+0.03
11ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)11,292,255,542+1.54
12บริษัท นทลิน จำกัด9,484,998,600+5.71
13นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,056,434,910+0.50
14CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH7,242,731,040+2.29
15นาย กวิน กาญจนพาสน์7,048,773,752+2.56
16นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,914,283,270+0.88
17บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,152,105,100+0.90
18นาย วิชัย วชิรพงศ์4,745,461,533-
19บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,212,000,000+2.56
20UBS AG HONG KONG BRANCH4,101,353,100+2.56
21นาย มิน เธียรวร3,884,000,000+0.77
22กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,542,176,816+0.40
23ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,468,109,870+0.90
24บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,232,860,006+6.16
25บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,977,760,150+0.85
26บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,975,693,420+0.89
27นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,750,882,170+0.88
28CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,597,400,000+2.56
29AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P2,551,710,000+0.86
30นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ2,517,385,750+0.88
31UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,495,251,305+1.26
32GIC PRIVATE LIMITED2,457,228,719+1.07
33นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,823,910,795+1.75
34นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,800,172,576+1.68
35กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,767,612,275+5.60
36กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,767,612,005+5.60
37AUSTIN ASSET LIMITED1,718,220,000+5.71
38บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,661,617,500+0.89
39นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,638,644,142+1.68
40บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,612,587,434-
41บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund1,575,046,040+0.86
42นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,549,144,706+1.68
43น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ1,539,625,000+0.88
44บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,535,035,080-
45Kimberly Asset Limited1,400,000,000+5.71
46บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,296,500,000+0.87
47บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)1,179,029,916+1.68
48THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,170,000,000+2.56
49N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,118,991,024-
50นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,101,104,739+1.75
51มหาวิทยาลัยมหิดล1,073,800,000+0.85
52ธนาคาร ออมสิน1,068,021,816+3.08
53บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH1,041,526,330+0.89
54บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,022,499,710+0.88
55กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์1,014,800,000+0.85
56MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM959,119,808+6.16
57บริษัท เกรนเทรด จำกัด949,629,742+6.16
58กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส914,355,060+0.88
59ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)908,887,110+0.87
60บริษัท โงวฮก จำกัด881,188,750+1.90
61THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED876,988,525+1.16
62น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ876,234,770+0.88
63นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา819,877,968+1.75
64MISS NISHITA SHAH788,798,120+6.16
65บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)770,338,970+0.92
66บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)763,460,000+0.85
67นาย ธนรัชต์ พสวงศ์727,060,416+0.50
68บริษัท สินสหกล จำกัด722,458,720+0.88
69สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)708,000,000+0.85
70กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25702,062,114+0.67
71นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ657,557,016-
72MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI655,969,611-
73นาย ทิพย์ ดาลาล647,114,039+2.59
74บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด646,974,897+1.90
75บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)643,672,487-
76นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ638,474,556-
77บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)629,528,410+0.92
78นาย วิรัช นอบน้อมธรรม609,255,629+2.59
79นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา606,397,293+1.75
80กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ590,000,000+0.85
81บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC587,673,500+0.92
82บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)555,900,000+0.92
83CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND544,216,000+0.85
84N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1506,321,144+1.11
85บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR480,725,970+0.92
86นาง อารยา คงสุนทร477,604,974-0.61
87ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)476,439,000+0.92
88บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)452,000,000+0.88
89นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์449,920,531-
90น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา441,634,347+1.75
91กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ438,084,730+0.68
92บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)398,318,700+0.92
93น.ส. อุษณา มหากิจศิริ388,803,046-
94น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา373,967,586+1.75
95นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา352,120,210+2.59
96นาย ประทีป ตั้งมติธรรม331,983,456-
97นาย ชูเดช คงสุนทร329,139,756-0.61
98กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ317,060,394+0.66
99น.ส. อรวรรณ วรนิจ308,893,973+1.75
100น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ303,338,174+1.75