คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง751,533,341,633-0.02
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด79,035,143,166+0.19
3บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)51,943,340,119+0.91
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED40,677,445,656+0.20
5นาย คีรี กาญจนพาสน์39,754,745,717+0.75
6STATE STREET EUROPE LIMITED24,054,461,684+0.18
7สำนักงานประกันสังคม23,177,128,998+0.37
8บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)21,219,000,000+0.91
9การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,818,855,424+0.91
10ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)11,881,094,225+0.91
11บริษัท นทลิน จำกัด11,856,248,250-1.71
12ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)11,788,520,021+0.51
13CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH8,257,850,080+0.85
14นาย กวิน กาญจนพาสน์8,072,954,553+0.75
15นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์6,332,918,984-2.53
16บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,288,629,000+0.71
17นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ4,867,507,470-2.15
18บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,824,000,000+0.75
19UBS AG HONG KONG BRANCH4,697,276,200+0.75
20นาย วิชัย วชิรพงศ์4,423,735,327+0.91
21บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,096,432,199-2.16
22นาย มิน เธียรวร3,870,000,000+0.85
23ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,585,217,300+0.63
24กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,174,200,418-0.51
25บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,147,057,500+0.09
26บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)3,101,509,650+0.53
27CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,974,800,000+0.75
28AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P2,745,700,000+0.17
29UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,588,251,580+0.82
30GIC PRIVATE LIMITED2,508,339,670+0.83
31นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,264,000,370-2.15
32AUSTIN ASSET LIMITED2,147,775,000-1.71
33นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ2,071,830,750-2.15
34นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,951,904,535-1.64
35Kimberly Asset Limited1,750,000,000-1.71
36บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,741,325,000+0.47
37บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund1,692,273,120+0.19
38กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,654,118,282-1.62
39กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,654,117,971-1.62
40นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,618,642,568-
41บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,503,259,472+0.91
42นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,473,402,716-
43บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,460,155,320-0.85
44นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,392,928,433-
45บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,379,800,000+0.30
46THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,340,000,000+0.75
47น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ1,267,125,000-2.15
48MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,215,323,044-2.16
49บริษัท เกรนเทรด จำกัด1,203,297,961-2.16
50นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,178,375,247-1.64
51มหาวิทยาลัยมหิดล1,173,900,000-
52กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์1,109,400,000-
53ธนาคาร ออมสิน1,088,214,402-0.64
54บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH1,081,069,450+0.58
55บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,080,746,600+0.37
56N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,064,406,096-0.85
57บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)1,060,136,143-
58MISS NISHITA SHAH999,504,467-2.16
59ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)966,101,600+0.31
60กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส958,749,170+0.47
61บริษัท โงวฮก จำกัด906,246,250-0.46
62THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED900,463,955+0.14
63นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา877,413,264-1.64
64บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)834,630,000-
65บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)777,406,300+0.91
66สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)774,000,000-
67น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ721,148,970-2.15
68MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI719,655,981+1.77
69นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ700,462,377+1.77
70นาย ทิพย์ ดาลาล686,164,024-4.07
71บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)675,627,859-
72บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด665,372,288-0.46
73นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา648,951,489-1.64
74นาย วิรัช นอบน้อมธรรม646,021,055-4.07
75กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ645,000,000-
76บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)635,303,900+0.91
77นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ625,481,064-0.85
78CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND594,948,000-
79บริษัท สินสหกล จำกัด594,589,920-2.15
80บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC593,065,000+0.91
81นาย ธนรัชต์ พสวงศ์571,520,128-2.53
82กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25563,735,352-2.35
83บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)561,000,000+0.91
84บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR485,136,300+0.91
85ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)480,810,000+0.91
86N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1480,012,312-1.70
87น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา472,626,231-1.64
88นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์472,257,011-
89น.ส. อุษณา มหากิจศิริ426,550,914+1.77
90นาง อารยา คงสุนทร425,502,613-0.68
91บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)401,973,000+0.91
92น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา400,210,926-1.64
93นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา373,368,843-4.07
94บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)372,000,000-2.15
95นาย ประทีป ตั้งมติธรรม364,214,860+1.77
96กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ352,154,120-2.34
97น.ส. อรวรรณ วรนิจ330,570,743-1.64
98น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ324,625,063-1.64
99น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี311,100,000-1.64
100กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ301,009,932-2.02