คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง602,996,737,986-0.83
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด68,069,447,717-0.88
3บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)42,366,028,187-1.13
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED29,776,222,321-0.81
5นาย คีรี กาญจนพาสน์21,546,683,592-0.96
6สำนักงานประกันสังคม19,837,428,325-0.83
7STATE STREET EUROPE LIMITED18,521,803,838-0.88
8UBS AG SINGAPORE BRANCH13,434,797,527-0.99
9บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)11,863,350,000-
10บริษัท นทลิน จำกัด11,856,248,250-0.57
11การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,117,897,318-1.13
12ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)7,215,901,264-1.13
13นาย กวิน กาญจนพาสน์6,087,322,470-0.99
14CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,160,023,120-0.31
15บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,044,444,000-0.99
16UBS AG HONG KONG BRANCH3,796,801,090-0.99
17นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์3,655,064,212-0.54
18ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,406,171,075-1.05
19นาย วิชัย วชิรพงศ์3,273,516,384-1.13
20บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,270,719,850-
21นาย มิน เธียรวร3,022,400,000-1.07
22นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ2,852,464,055-0.92
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,826,792,961-0.78
24บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,311,852,980-0.06
25บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2,024,263,210-0.99
26บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด1,939,716,003+0.46
27AUSTIN ASSET LIMITED1,824,462,500-0.57
28ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,707,554,265-
29Kimberly Asset Limited1,645,000,000-0.57
30นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,559,773,480-2.74
31AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 11,546,168,000-
32กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible1,443,833,660-
33นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,326,752,905-0.92
34นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ1,302,233,900-0.92
35บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,209,440,575-1.13
36กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,191,570,046-0.91
37บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,130,328,000-
38มหาวิทยาลัยมหิดล1,128,983,000-
39กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,122,933,700-
40บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,028,220,000-
41บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,017,583,920-
42THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,010,000,000-0.99
43บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด992,156,820-0.63
44กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล982,203,790-0.99
45นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา940,124,514-2.74
46กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล928,687,140-1.13
47บริษัท โงวฮก จำกัด877,012,500+10.00
48บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)861,789,660-
49กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล847,721,280-0.99
50บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)808,711,250-
51GIC PRIVATE LIMITED798,408,030-0.99
52บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)757,496,000-
53PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND751,449,570-
54น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ742,562,500-0.92
55นาง อารยา คงสุนทร734,893,900-
56N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.723,250,296-0.63
57THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED721,480,415-1.40
58นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา706,052,058-2.74
59กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล702,474,000-
60นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร690,725,014-0.06
61กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ682,827,000-
62กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)681,998,840-0.55
63กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)681,998,560-0.55
64บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)644,260,470-
65บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด643,908,665+10.00
66บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)629,977,328-0.72
67นาย ณัฐพล จุฬางกูร612,428,957-
68สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)600,000,000-
69MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM575,471,885+0.46
70บริษัท เกรนเทรด จำกัด569,777,845+0.46
71นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร528,929,094-
72นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา517,742,718-2.74
73นาย ชูเดช คงสุนทร505,696,600-
74MISS Nishita Shah473,260,091+0.46
75นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์440,347,754-0.72
76กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม438,918,000-
77บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด428,049,646+1.96
78นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ425,006,364-0.63
79น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ422,608,805-0.92
80นาย ทิพย์ ดาลาล400,778,438+0.48
81MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI379,887,601+5.56
82น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา377,067,922-2.74
83ธนาคาร ออมสิน375,000,000-
84บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)364,048,635-
85นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ357,049,849+5.56
86บริษัท สินสหกล จำกัด348,442,480-0.92
87บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)341,800,000-
88บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)338,250,000-
89นาย ธนรัชต์ พสวงศ์336,401,088-0.54
90น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร334,286,400-
91น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา318,965,463-2.74
92บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)312,096,154-
93นาย วิรัช นอบน้อมธรรม311,924,466+0.48
94บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)293,190,795-
95ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)281,251,185-
96บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01272,851,515-
97ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)268,816,500-
98นาย ประทีป ตั้งมติธรรม265,517,588+5.56
99บริษัท วัฒนโชติ จำกัด264,230,400-
100น.ส. อรวรรณ วรนิจ263,734,035-2.74