คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง627,072,981,486-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด73,889,504,108-
3บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)45,717,013,467-
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED33,029,190,677-
5นาย คีรี กาญจนพาสน์24,598,452,337-
6สำนักงานประกันสังคม20,863,561,070-
7STATE STREET EUROPE LIMITED19,917,181,348-
8UBS AG SINGAPORE BRANCH15,430,064,487-
9บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)14,081,700,000-
10การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,997,279,027-
11บริษัท นทลิน จำกัด10,568,998,440-
12ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)7,786,650,516-
13นาย กวิน กาญจนพาสน์6,991,380,262-
14CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,782,689,920-
15บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,645,104,000-
16UBS AG HONG KONG BRANCH4,360,682,440-
17นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,008,780,103-
18บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,808,174,700-
19ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,739,335,171-
20นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,454,360,140-
21นาย มิน เธียรวร3,220,800,000-
22นาย วิชัย วชิรพงศ์3,215,649,804-
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,096,989,876-
24บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,565,309,810-
25บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด2,524,287,950-
26บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)2,334,030,200-
27AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 11,738,927,130-
28ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,643,042,390-
29AUSTIN ASSET LIMITED1,626,378,000-
30นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,606,709,940-
31นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ1,502,511,780-
32Kimberly Asset Limited1,466,400,000-
33กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,389,654,056-
34นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,367,472,640-
35กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,336,324,000-
36บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,305,102,542-
37บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,254,664,080-
38มหาวิทยาลัยมหิดล1,253,171,130-
39บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,207,863,840-
40GIC PRIVATE LIMITED1,179,306,518-
41THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,176,240,000-
42บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,157,940,000-
43กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible1,148,499,240-
44กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,128,075,640-
45บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,102,205,100-
46กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,081,203,520-
47บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,064,637,500-
48นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,047,299,266-
49กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30949,168,654-
50นาย ณัฐพล จุฬางกูร942,946,171-
51บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด929,757,020-
52น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ899,250,000-
53บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)840,820,560-
54นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา824,218,752-
55นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร814,382,890-
56กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล779,746,140-
57กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล776,131,365-
58กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ757,937,970-
59MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM748,901,768-
60THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED741,780,330-
61บริษัท เกรนเทรด จำกัด741,491,716-
62กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)736,985,351-
63กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)736,985,071-
64บริษัท โงวฮก จำกัด680,728,750-
65N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.677,762,856-
66สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)666,000,000-
67บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)634,542,381-
68PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND631,008,360-
69นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา619,004,544-
70MISS Nishita Shah615,886,419-
71น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ511,783,140-
72นาง อารยา คงสุนทร505,607,003-
73บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด499,795,774-
74กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม487,198,980-
75กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์483,467,320-
76บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)480,528,999-
77บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด474,211,863-
78นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา453,911,424-
79นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์443,538,679-
80บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)432,122,770-
81MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI427,189,063-
82นาย ทิพย์ ดาลาล425,948,098-
83บริษัท สินสหกล จำกัด421,967,040-
84ธนาคาร ออมสิน416,250,000-
85นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ414,078,644-
86บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)401,500,000-
87นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ398,276,404-
88บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)379,398,000-
89นาย ธนรัชต์ พสวงศ์368,752,032-
90บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)348,015,090-
91นาย ชูเดช คงสุนทร347,919,261-
92บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01337,043,190-
93ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)333,842,870-
94นาย วิรัช นอบน้อมธรรม331,513,926-
95น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา330,580,096-
96บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)326,827,570-
97ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)319,083,000-
98KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND291,735,750-
99นาย ประทีป ตั้งมติธรรม286,784,447-
100น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา279,640,954-