คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง719,531,917,389-0.36
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด83,158,254,595-0.95
3บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)54,094,476,668-2.65
4นาย คีรี กาญจนพาสน์45,429,899,118-1.52
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED38,198,662,727-0.67
6STATE STREET EUROPE LIMITED22,678,784,529-0.84
7สำนักงานประกันสังคม21,434,019,085-0.90
8บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)19,097,100,000-0.51
9การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย14,195,733,299-2.65
10ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)12,092,351,176-1.80
11ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)11,831,384,478-2.65
12บริษัท นทลิน จำกัด7,926,748,830-0.85
13นาย กวิน กาญจนพาสน์7,835,167,535-1.54
14บริษัท เคทูเจ โฮลดิ้ง จำกัด5,205,720,000-1.54
15บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,947,506,100-0.38
16UBS AG HONG KONG BRANCH4,550,000,000-1.54
17นาย วิชัย วชิรพงศ์4,414,669,954-2.65
18นาย มิน เธียรวร3,683,200,000-2.24
19นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์3,647,440,681-0.55
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,645,004,600-1.31
21นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,140,327,400-0.83
22GIC PRIVATE LIMITED3,054,097,180-2.15
23บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,989,787,570-0.07
24กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,827,623,426-1.04
25AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 12,378,837,200-0.10
26บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด2,280,716,305+1.94
27ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,228,235,570-0.51
28กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,733,747,350-0.15
29บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,638,061,920-0.51
30นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,567,923,315+1.36
31บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,552,542,500-0.24
32บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,544,257,458-2.65
33มหาวิทยาลัยมหิดล1,509,098,240-
34บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,488,831,300-0.51
35นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,460,645,400-0.83
36นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,439,509,240-
37นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,436,561,751-
38บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,427,420,160-
39นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ1,336,665,000-0.83
40UBS AG SINGAPORE BRANCH1,302,313,649-1.54
41THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,300,000,000-1.54
42บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,292,000,000-0.15
43กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์1,284,936,810-0.13
44นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,239,118,130-
45AUSTIN ASSET LIMITED1,219,783,500-0.85
46บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,116,956,420+3.35
47บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,110,394,880-
48KIMBERLY ASSET LIMITED1,088,100,000-0.85
49กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,061,479,900-1.54
50กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)984,937,930-1.68
51กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)984,937,655-1.68
52นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา946,563,723+1.36
53บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)941,242,370-
54กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30939,488,992-1.54
55นาง วลัยพร สมภักดี927,616,729-2.65
56น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ817,500,000-0.83
57N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.814,225,176+3.35
58THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED784,235,985+0.01
59สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)768,000,000-
60PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND738,145,280-
61กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ714,375,680-
62นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา704,807,376+1.36
63MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM676,639,316+1.94
64บริษัท เกรนเทรด จำกัด669,944,270+1.94
65บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)657,367,646-
66ธนาคาร ออมสิน620,734,720-
67บริษัท โงวฮก จำกัด601,380,000-
68บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)587,019,510-0.51
69กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล570,467,840-
70กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม558,080,000-
71MISS NISHITA SHAH556,480,866+1.94
72บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)544,500,000-0.51
73นาย ทิพย์ ดาลาล526,616,942-2.12
74นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา521,288,901+1.36
75บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01509,162,940-0.51
76นาย วิรัช นอบน้อมธรรม495,808,029-2.12
77บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)493,515,520-
78นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ478,466,284+3.35
79บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)471,965,670-0.51
80MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI466,184,228-
81น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ465,257,400-0.83
82นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์459,493,308-
83นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ453,750,850-
84ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)452,745,810-0.51
85บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)443,231,910-0.51
86บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด441,537,371-
87บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)437,729,490-0.51
88ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)432,729,000-0.51
89บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด431,101,694-3.54
90บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)383,744,000-
91บริษัท สินสหกล จำกัด383,606,400-0.83
92น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา379,650,579+1.36
93บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)361,775,700-0.51
94N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1355,173,408+1.00
95กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25342,980,394-0.69
96กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส340,188,160-
97นาย ธนรัชต์ พสวงศ์329,166,656-0.55
98น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา321,480,908+1.36
99นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ312,320,000-
100นาง อารยา คงสุนทร298,141,287-1.94