คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง577,507,126,335+0.14
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด64,841,234,912+0.90
3บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)38,775,686,815+1.23
4นาย คีรี กาญจนพาสน์32,101,984,243+2.50
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED29,805,479,985+0.49
6STATE STREET EUROPE LIMITED17,822,132,544+0.58
7สำนักงานประกันสังคม16,529,358,650+0.63
8บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)13,406,550,000+0.72
9การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,175,702,630+1.23
10ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)8,480,903,918+1.23
11บริษัท นทลิน จำกัด6,639,499,020+1.22
12นาย กวิน กาญจนพาสน์5,936,646,171+2.54
13บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,944,334,000+2.54
14บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,580,541,050+0.52
15UBS AG HONG KONG BRANCH3,447,500,000+2.54
16UBS AG SINGAPORE BRANCH3,252,253,034+2.54
17นาย วิชัย วชิรพงศ์3,164,497,932+1.23
18ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,087,194,543+1.19
19CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2,794,410,320+2.02
20นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์2,725,560,069+7.35
21นาย มิน เธียรวร2,696,500,000+1.74
22นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ2,418,052,098+1.30
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,384,995,355+2.59
24บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,301,539,295+0.35
25GIC PRIVATE LIMITED2,230,837,193+1.84
26บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)1,996,456,115+2.54
27AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 11,835,774,900+0.13
28บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด1,594,287,126+6.67
29ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,564,266,385+0.72
30กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,321,920,915+0.20
31นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,215,940,530+2.63
32มหาวิทยาลัยมหิดล1,190,772,830-
33บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,161,221,250+0.32
34บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,149,952,560+0.72
35บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,126,323,720-
36นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,124,696,958+1.30
37บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,106,945,611+1.23
38บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)1,045,189,650+0.72
39นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ1,029,232,050+1.30
40AUSTIN ASSET LIMITED1,021,699,000+1.22
41บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)985,000,000+0.20
42THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH985,000,000+2.54
43กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์984,685,685+0.17
44KIMBERLY ASSET LIMITED911,400,000+1.22
45บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด898,557,120+3.47
46กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล894,684,365+2.54
47บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)876,170,960-
48กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)867,008,745+13.52
49กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)867,008,473+13.52
50กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30759,384,607+2.54
51นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา734,069,826+2.63
52นาง วลัยพร สมภักดี664,928,806+1.23
53N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.655,019,136+3.47
54นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร649,441,261+4.71
55นาย ณัฐพล จุฬางกูร642,672,362+4.71
56บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)639,107,434-
57น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ629,475,000+1.30
58สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)606,000,000-
59PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND582,442,760-
60THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED566,529,185+1.29
61กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ563,687,060-
62นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร554,342,321+4.71
63นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา546,585,312+2.63
64ธนาคาร ออมสิน489,798,490-
65MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM472,990,590+6.67
66บริษัท เกรนเทรด จำกัด468,310,558+6.67
67นาย ทิพย์ ดาลาล459,674,110+2.43
68กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล450,134,780-
69นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์446,729,605-
70กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม440,360,000-
71นาย วิรัช นอบน้อมธรรม432,781,585+2.43
72บริษัท โงวฮก จำกัด421,801,250+3.96
73บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)421,082,113+4.71
74บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)412,099,555+0.72
75นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา404,264,862+2.63
76บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)389,414,590-
77MISS NISHITA SHAH388,996,333+6.67
78นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ384,911,424+3.47
79บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)382,250,000+0.72
80MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI382,118,220-0.67
81นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ371,926,926-0.67
82น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ358,248,198+1.30
83บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01357,442,670+0.72
84บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)331,329,435+0.72
85ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)317,836,705+0.72
86บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)311,157,755+0.72
87บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด309,689,406+3.96
88บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)307,294,945+0.72
89ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)303,784,500+0.72
90บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)302,798,000-
91บริษัท สินสหกล จำกัด295,376,928+1.30
92น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา294,422,898+2.63
93บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด289,944,502+3.29
94นาง อารยา คงสุนทร285,115,697-4.57
95N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1276,553,416+2.36
96กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส268,429,720-
97บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด267,398,285-
98กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25260,172,804+4.30
99บริษัท วัฒนโชติ จำกัด256,680,960-
100บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)253,973,850+0.72