คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง612,794,385,425-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด69,402,466,232-
3บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)39,493,755,089-
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED29,855,433,254-
5นาย คีรี กาญจนพาสน์20,891,688,191-
6สำนักงานประกันสังคม19,263,424,588-
7STATE STREET EUROPE LIMITED18,769,792,787-
8UBS AG SINGAPORE BRANCH13,102,253,034-
9บริษัท นทลิน จำกัด10,704,498,420-
10การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,364,141,568-
11บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)9,606,420,000-
12ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)6,726,687,619-
13นาย กวิน กาญจนพาสน์5,936,646,171-
14นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,598,306,589-
15CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,573,245,320-
16บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,944,334,000-
17บริษัท โงวฮก จำกัด3,883,912,500-
18UBS AG HONG KONG BRANCH3,702,820,865-
19บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,542,860,280-
20นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,506,698,930-
21ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,354,291,849-
22นาย วิชัย วชิรพงศ์3,051,583,070-
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,934,117,374-
24นาย มิน เธียรวร2,871,400,000-
25บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด2,851,595,518-
26บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,775,136,820-
27บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,110,497,056-
28บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)1,974,157,685-
29นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,848,224,740-
30นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,631,054,030-
31นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ1,600,911,400-
32ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,382,702,478-
33AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 11,377,482,530-
34กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,252,740,569-
35นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,191,112,820-
36นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์1,133,780,670-
37บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,127,444,604-
38นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,113,983,157-
39บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,104,476,460-
40นาย ณัฐพล จุฬางกูร1,088,762,590-
41MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,051,090,200-
42บริษัท เกรนเทรด จำกัด1,040,690,128-
43บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,031,929,080-
44บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,022,545,320-
45มหาวิทยาลัยมหิดล1,009,174,530-
46THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH985,000,000-
47กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล957,891,815-
48นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร940,318,389-
49น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ912,875,000-
50นาง อารยา คงสุนทร896,570,558-
51กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล865,725,300-
52MISS Nishita Shah864,401,992-
53นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา836,623,329-
54กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล826,738,080-
55MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI824,408,856-
56บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)823,994,784-
57กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible813,561,872-
58N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.805,127,688-
59GIC PRIVATE LIMITED778,645,455-
60นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ774,847,763-
61PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND748,553,094-
62THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED722,805,458-
63กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)718,799,935-
64กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)718,799,657-
65บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)701,973,500-
66บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด700,826,382-
67บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)696,594,432-
68บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)689,321,360-
69Kimberly Asset Limited647,800,000-
70กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส631,058,610-
71บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)620,847,222-
72นาย ชูเดช คงสุนทร616,949,852-
73นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา613,489,659-
74นาย ทิพย์ ดาลาล609,880,232-
75นาย ประทีป ตั้งมติธรรม576,210,044-
76กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ567,708,960-
77บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)554,837,608-
78สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)546,000,000-
79บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)521,693,844-
80น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ519,537,430-
81นาย ธีระชัย กีรติเตชากร502,575,720-
82น.ส. อุษณา มหากิจศิริ499,243,981-
83นาย วิรัช นอบน้อมธรรม474,667,666-
84นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ473,120,292-
85บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด454,328,250-
86น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา446,799,661-
87นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์433,965,902-
88บริษัท สินสหกล จำกัด428,360,480-
89นาย ธนรัชต์ พสวงศ์423,214,272-
90AUSTIN ASSET LIMITED422,729,000-
91น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร407,829,408-
92นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์386,640,060-
93นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา382,475,400-
94CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.378,000,000-
95น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา377,952,226-
96บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด372,000,000-
97บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)343,688,800-
98ธนาคาร ออมสิน341,250,000-
99กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล339,794,910-
100กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม315,643,510-