คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด3,947,105,413-
2SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,808,699,866-
3บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,415,878,406-
4บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด3,171,159,825-
5บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด2,915,672,398-
6บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,259,549,464-
7MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,239,825,000-
8บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,004,750,000-
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,965,402,465-
10บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด1,647,565,836-
11นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,312,112,794-
12นาง นิจพร จรณะจิตต์1,227,134,300-
13บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,089,287,400-
14นาย นิติ โอสถานุเคราะห์1,008,076,508-
15นาย สุขุม นวพันธ์935,270,390-
16เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.925,870,246-
17บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด864,004,440-
18บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด815,320,000-
19บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด783,053,442-
20นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์760,551,440-
21นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์714,026,326-
22นาย ทศ จิราธิวัฒน์707,035,726-
23DBS BANK LTD634,000,000-
24นาง วรรณสมร วรรณเมธี584,052,316-
25บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด563,505,716-
26Deutsche Bank AG Singapore PWM560,305,984-
27บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด560,000,000-
28นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์522,265,888-
29SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED490,997,833-
30นาง รัตนา นรพัลลภ485,049,015-
31นาย พิชัย จิราธิวัฒน์472,711,472-
32นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์472,467,472-
33นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์458,034,946-
34นาง ณัฐธีรา บุญศรี445,145,304-
35นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์438,378,062-
36นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์429,299,798-
37นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์429,299,798-
38นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์429,299,798-
39นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์412,872,400-
40นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์409,188,000-
41นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์408,090,000-
42นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์408,090,000-
43นาง สมกมล เวชชาชีวะ408,090,000-
44นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์395,404,318-
45นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์390,806,358-
46นาง อรณี จิราธิวัฒน์386,088,520-
47นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์385,749,287-
48ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี.364,676,088-
49นาง สิริเกศ จิรกิติ336,653,144-
50นาย ชาตรี โสภณพนิช327,525,563-
51นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล326,995,453-
52บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)318,750,000-
53น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล310,316,686-
54นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์302,785,798-
55นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์294,331,686-
56UBS AG SINGAPORE BRANCH293,043,234-
57นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์292,279,792-
58น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์291,684,261-
59MRS. ARUNEE CHAN287,643,646-
60น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์286,192,114-
61น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์286,192,114-
62PAN ASIA ASSETS LIMITED284,700,000-
63SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.283,002,787-
64นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์274,750,710-
65นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์274,750,710-
66นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์264,772,989-
67นาย สุพล วัธนเวคิน258,318,458-
68นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล249,300,000-
69น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์246,684,000-
70นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์244,854,000-
71น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์244,854,000-
72นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์244,854,000-
73นาย พัฒน์ ศกุนตนาค237,701,896-
74นาย พงศ์ ศกุนตนาค237,701,896-
75N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1237,306,710-
76CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH234,195,000-
77กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)233,178,005-
78กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)233,178,005-
79น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์222,579,216-
80บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)219,880,839-
81น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์215,612,328-
82นาย สุรินทร์ อัษฎาธร210,996,900-
83นาย มนู เผ่าวิบูล206,419,120-
84น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์201,989,544-
85นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์201,989,544-
86นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์195,460,348-
87น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์195,400,080-
88นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์195,400,080-
89นาง พรพรรณ ตันอริยกุล190,980,625-
90นาย ชนะ อัษฎาธร185,621,625-
91บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)179,670,000-
92ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)172,080,450-
93นาย สุรชัย รติทอง170,786,368-
94น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน170,271,235-
95บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด167,441,333-
96นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์165,838,358-
97บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด164,158,160-
98บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)164,118,225-
99นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน159,961,296-
100AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1159,153,050-