คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,388,625,360-0.71
2บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด4,051,895,822+0.86
3บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด3,868,814,987-
4บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,115,835,033-0.74
5MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,470,207,000-
6บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,430,963,561-
7บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,310,000,000-0.71
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,222,319,238-0.68
9บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,802,307,585-
10นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,567,806,569-1.72
11บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด1,519,271,775-0.44
12บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,367,360,628-
13นาง นิจพร จรณะจิตต์1,353,353,828-
14Banyan Tree Assets (Thailand) Company Limited1,334,553,753-
15บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,081,553,846-1.72
16S HOTELS AND RESORTS (SG) PTE. LTD.950,450,872+0.86
17นาย สุขุม นวพันธ์938,721,572-
18บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด856,464,702+4.29
19นาย นิติ โอสถานุเคราะห์812,913,998-0.44
20บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด778,260,000-1.90
21นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์699,078,173-0.44
22นาง วรรณสมร วรรณเมธี697,867,639-1.72
23บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด673,317,086-1.72
24นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์658,425,915-0.44
25นาย ทศ จิราธิวัฒน์651,979,665-0.44
26บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด617,600,000-
27DBS BANK LTD597,402,000-0.39
28SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED564,863,895-0.44
29นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์520,427,515-2.38
30Deutsche Bank AG Singapore PWM516,675,600-0.44
31นาย พิชัย จิราธิวัฒน์485,927,708-0.44
32ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี471,807,088-2.38
33นาง รัตนา นรพัลลภ446,052,555-0.44
34นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์422,368,290-0.44
35นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์419,001,728-0.44
36นาง ณัฐธีรา บุญศรี410,482,350-0.44
37นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์404,242,065-0.44
38นาย ชาตรี โสภณพนิช397,503,840-
39นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์395,870,715-0.44
40นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์395,870,715-0.44
41นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์395,870,715-0.44
42บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)388,875,000-
43นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์380,722,500-0.44
44นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์377,325,000-0.44
45นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์376,312,500-0.44
46นาง สมกมล เวชชาชีวะ376,312,500-0.44
47นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์376,312,500-0.44
48นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์364,614,638-0.44
49นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์360,374,715-0.44
50นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์355,711,433-0.44
51นาง อรณี จิราธิวัฒน์349,794,000-0.44
52PAN ASIA ASSETS LIMITED340,180,000-1.72
53CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED321,320,000+0.86
54นาง สิริเกศ จิรกิติ310,438,350-0.44
55THE BANK OF NEW YORK MELLON309,116,250-0.44
56นาย สุพล วัธนเวคิน308,657,439-1.72
57นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล304,146,000-
58นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล301,532,693-0.44
59น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล286,532,415-0.50
60CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH279,739,800-1.72
61นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์279,208,215-0.44
62น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์275,349,077-
63UBS AG SINGAPORE BRANCH271,716,210-0.41
64นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์271,412,415-0.44
65นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์269,520,300-0.44
66น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์268,296,143-0.44
67MRS. ARUNEE CHAN265,245,165-0.44
68น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์263,906,663-0.44
69น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์263,906,663-0.44
70N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1258,837,836-1.72
71นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์253,356,188-0.44
72นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์253,356,188-0.44
73นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์244,155,420-0.44
74นาย สุรินทร์ อัษฎาธร243,124,000-0.71
75บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)240,494,668+4.29
76น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์227,475,000-0.44
77นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์225,787,500-0.44
78น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์225,787,500-0.44
79นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์225,787,500-0.44
80นาย พัฒน์ ศกุนตนาค219,192,323-0.44
81นาย พงศ์ ศกุนตนาค219,192,323-0.44
82นาย ชนะ อัษฎาธร213,885,000-0.71
83น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์205,247,228-0.44
84น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน203,452,296-1.72
85UBS AG LONDON BRANCH200,227,500-0.44
86บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)200,224,235-
87บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด200,070,926-1.72
88ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)198,282,000-0.71
89บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด196,147,956-1.72
90นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน191,133,241-1.72
91นาย มนู เผ่าวิบูล188,995,500-0.44
92นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล187,209,000-
93บริษัท อี เอส 2014 จำกัด186,400,000-1.72
94น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์186,260,850-0.44
95นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์186,260,850-0.44
96นาง พรพรรณ ตันอริยกุล182,299,688-1.90
97น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์180,184,500-0.44
98นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์180,184,500-0.44
99AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P175,716,078-
100นาย สุรชัย รติทอง174,841,100+4.29