คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด4,471,057,459-
2SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,463,879,302-
3บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,323,557,368-
4บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด3,255,724,087-
5บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด2,433,078,346-
6MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,035,041,000-
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,940,831,738-
8บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,885,555,070-
9บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,823,250,000-
10บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด1,688,079,750-
11นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,269,214,353-
12บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,118,335,064-
13นาง นิจพร จรณะจิตต์1,114,939,164-
14เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.1,048,773,376-
15นาย นิติ โอสถานุเคราะห์1,032,865,275-
16นาย สุขุม นวพันธ์883,502,656-
17นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์779,253,525-
18นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์731,584,350-
19บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด729,340,800-
20นาย ทศ จิราธิวัฒน์724,421,850-
21บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด697,406,972-
22บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด655,344,594-
23DBS BANK LTD641,144,000-
24Deutsche Bank AG Singapore PWM574,084,000-
25นาง วรรณสมร วรรณเมธี548,110,635-
26บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด528,828,441-
27บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด508,800,000-
28SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED503,071,550-
29นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์497,197,125-
30นาง รัตนา นรพัลลภ496,976,450-
31นาย พิชัย จิราธิวัฒน์484,335,525-
32นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์484,085,525-
33นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์469,298,100-
34นาง ณัฐธีรา บุญศรี456,091,500-
35นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์449,157,850-
36นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์439,856,350-
37นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์439,856,350-
38นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์439,856,350-
39นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์423,025,000-
40นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์419,250,000-
41นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์418,125,000-
42นาง สมกมล เวชชาชีวะ418,125,000-
43นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์418,125,000-
44นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์405,127,375-
45นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์400,416,350-
46นาง อรณี จิราธิวัฒน์395,582,500-
47นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์395,234,925-
48ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี.347,171,635-
49นาง สิริเกศ จิรกิติ344,931,500-
50นาย ชาตรี โสภณพนิช335,471,920-
51นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล335,036,325-
52บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)327,250,000-
53SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.320,569,528-
54น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล316,423,950-
55นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์310,231,350-
56นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์301,569,350-
57นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์299,467,000-
58น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์298,856,825-
59UBS AG SINGAPORE BRANCH298,786,900-
60MRS. ARUNEE CHAN294,716,850-
61น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์293,229,625-
62น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์293,229,625-
63นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์281,506,875-
64นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์281,506,875-
65นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์271,283,800-
66PAN ASIA ASSETS LIMITED267,180,000-
67นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล255,948,000-
68น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์252,750,000-
69น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์250,875,000-
70นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์250,875,000-
71นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์250,875,000-
72นาย พัฒน์ ศกุนตนาค243,547,025-
73นาย พงศ์ ศกุนตนาค243,547,025-
74น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์242,680,542-
75นาย สุพล วัธนเวคิน242,421,937-
76น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์228,052,475-
77CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH219,783,000-
78นาย มนู เผ่าวิบูล211,495,000-
79N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1209,847,386-
80น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์206,956,500-
81นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์206,956,500-
82นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ204,594,000-
83บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)203,520,000-
84นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์200,266,750-
85นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์200,205,000-
86น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์200,205,000-
87บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)195,831,372-
88นาย สุรินทร์ อัษฎาธร191,894,300-
89กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)183,083,750-
90กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)183,083,750-
91นาง พรพรรณ ตันอริยกุล170,840,850-
92นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์169,916,350-
93นาย ชนะ อัษฎาธร168,816,375-
94บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)168,494,711-
95น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน159,793,005-
96บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด157,137,251-
97ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)156,501,150-
98บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด154,056,120-
99นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล153,045,200-
100นาย สุรชัย รติทอง152,106,609-