คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1นาง ดาวนภา เพชรอำไพ37,260,000,000-
2นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ36,745,418,700-
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน29,748,000,000-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด19,995,771,301+26.30
5บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)15,496,584,642-
6บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)13,341,033,007-
7น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,027,941,380-
8AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.10,843,300,000-
9บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด6,701,855,466-
10บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,928,000,000-
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED5,018,949,105+28.24
12น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,578,760,467-
13STATE STREET EUROPE LIMITED4,446,871,685-
14นาง จริยา แก้วบุตตา3,729,712,020-
15MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,278,761,251-
16CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,006,582,321-
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,914,394,087-
18CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING2,888,071,871-
19บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด2,717,000,000-
20กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/302,684,681,268-
21CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,344,845,394-
22LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,089,634,927-
23KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.1,950,520,320-
24นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์1,815,450,000-
25UBS AG HONG KONG BRANCH1,618,908,402-
26CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,472,926,095-
27ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,290,206,400-
28น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,157,184,600-
29บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,096,100,240-
30UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,065,000,000-
31กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,041,330,110-
32GIC PRIVATE LIMITED1,018,595,640-
33นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,002,175,200-
34กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว945,578,100-
35MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC864,145,576-
36ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)770,152,034-
37กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล754,903,740-
38CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED740,703,600-
39RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED686,085,328-
40นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์660,000,000-
41BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE648,900,000-
42บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)642,040,587-
43นาย ทอมมี่ เตชะอุบล633,835,863-
44นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์602,550,000-
45นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์576,342,000-
46กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว575,799,300-
47บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)563,060,170-
48UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED513,145,435+47.92
49นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา501,586,800-
50กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล467,499,870-
51นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร438,582,000-
52บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด423,095,400-
53ธนาคาร ออมสิน422,992,544-
54IFS Capital Limited421,375,500-
55นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ403,721,470-
56น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา403,487,700-
57กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส402,225,185-
58นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล381,368,620-
59สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด379,642,650-
60THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED373,502,220-
61นาย ชาตรี โสภณพนิช370,261,728-
62กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล366,680,280-
63บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด366,630,000-
64บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด366,630,000-
65กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล365,737,590-
66นาย ศิรวัตร หวั่งหลี348,453,000-
67SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC341,576,300-
68กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว334,462,700-
69กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท330,757,700-
70นาย เจริญสุข กิจอิทธิ330,286,586-
71บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด320,772,799-
72นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์317,273,658-
73นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล300,300,000-
74นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์299,944,348-
75กระทรวงการคลัง270,000,000-
76กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ265,657,250-
77BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG264,882,800-
78นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์262,680,660-
79บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)261,357,376-
80นาย พิชิต จันทรเสรีกุล256,700,000-
81นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล256,700,000-
82NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT256,215,300-
83กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล250,459,356+10.04
84FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED250,296,868-
85นาย ลุชัย ภุขันอนันต์250,162,065-
86นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์248,742,000-
87บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)244,001,677-
88น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย227,666,250-
89นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์217,800,000-
90BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH213,951,400-
91กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ208,754,605+8.52
92นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร207,837,621-
93PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.205,601,836-
94ELEVATED RETURNS LLC204,140,000-
95นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล188,750,000-
96MR. MOTOYA OKADA185,250,000-
97บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.184,786,800+23.82
98MR. LIAU KIM SAN JEREMY178,787,700-
99MR. MASAO MIZUNO172,900,000-
100นาง เนาวนารถ จามรมาน168,000,000-