คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)88,645,867,875-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด44,283,023,344-
3นาง ดาวนภา เพชรอำไพ41,400,000,000-
4นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ40,828,243,000-
5กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน27,232,000,000-
6บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)25,430,923,303-
7น.ส. ธิดา แก้วบุตตา21,072,517,204-
8บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)19,446,251,501-
9นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา18,786,465,000-
10AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.17,296,600,000-
11บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด13,065,635,207-
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,541,665,369-
13บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,456,000,000-
14MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC9,071,288,459-
15น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์8,975,053,350-
16น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา7,443,082,504-
17MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED6,462,485,944-
18นาง จริยา แก้วบุตตา6,032,758,240-
19นาง จินตนา บุญสาลี6,012,000,000-
20นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี6,012,000,000-
21UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED5,329,939,143-
22KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.5,015,623,680-
23CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,821,305,534-
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED4,724,989,022-
25CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING4,671,416,796-
26บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)4,458,485,804-
27นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์4,337,959,655-
28บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,334,000,000-
29CHAILEASE FINANCE CO.,LTD.4,251,642,747-
30STATE STREET EUROPE LIMITED3,849,979,710-
31LGT BANK (SINGAPORE) LTD3,512,154,247-
32UBS AG SINGAPORE BRANCH3,508,425,000-
33บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3,504,010,804-
34UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC3,487,500,000-
35นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,895,900,000-
36ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย2,700,432,000-
37UBS AG HONG KONG BRANCH2,618,562,224-
38น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี2,442,776,400-
39นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี2,430,000,000-
40UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED2,272,000,000-
41บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,118,000,000-
42น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี2,035,056,600-
43นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,903,989,000-
44บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด1,800,000,000-
45บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,799,633,700-
46นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,581,292,922-
47ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,512,587,619-
48กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,477,524,904-
49CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,379,374,656-
50RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED1,313,344,997-
51บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,278,783,613-
52CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,272,883,250-
53นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์1,139,437,500-
54นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์1,089,877,500-
55นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,085,203,826-
56กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว981,967,750-
57บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)963,984,946-
58นาย ประพล มิลินทจินดา941,130,989-
59นาย ลุชัย ภุขันอนันต์924,090,250-
60THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED830,961,250-
61บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)826,146,058-
62BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE735,000,000-
63นาย ชาตรี โสภณพนิช734,448,078-
64บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด706,463,903-
65บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)675,288,900-
66กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล641,815,920-
67นาย เจริญสุข กิจอิทธิ640,962,405-
68นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์631,073,518-
69บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)618,878,100-
70FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED612,971,921-
71ธนาคาร ออมสิน589,056,283-
72นาย ปฏิญญา เทวอักษร579,744,392-
73SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC562,454,700-
74นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร546,100,000-
75น.ส. ยุวดี วชิรปภา535,538,741-
76น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา525,756,700-
77นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล515,280,000-
78GIC PRIVATE LIMITED495,452,881-
79บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด495,419,400-
80IFS Capital Limited493,405,500-
81นาย นเรศ งามอภิชน480,858,240-
82PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.461,900,014-
83นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์460,642,500-
84BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG438,482,600-
85นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร432,411,040-
86บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด428,340,000-
87บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด428,340,000-
88กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล427,960,080-
89นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล421,778,540-
90นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์416,450,915-
91นาย ศิรวัตร หวั่งหลี406,528,500-
92NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC404,086,483-
93กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF392,576,880-
94นาย สถาพร งามเรืองพงศ์376,840,080-
95กระทรวงการคลัง376,000,000-
96นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์369,834,916-
97นาย ปริญญา เธียรวร354,445,000-
98บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก350,499,612-
99BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH341,282,800-
100นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา340,199,460-