คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)50,681,250,000+4.40
2นาง ดาวนภา เพชรอำไพ48,780,000,000+0.37
3นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ48,106,321,100+0.37
4กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน39,062,499,688+4.00
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด28,331,076,365+0.38
6น.ส. ธิดา แก้วบุตตา19,008,352,042-0.96
7นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,216,877,750+4.40
8ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)14,888,212,450-
9AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.14,179,700,000-2.79
10บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)12,241,158,808+1.21
11UBS SECURITIES PTE LTD10,070,312,500+4.00
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,701,687,267+0.31
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED8,979,490,656-0.96
14บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,752,000,000-2.79
15น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,919,143,782-0.96
16STATE STREET EUROPE LIMITED5,917,143,933-0.46
17นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,773,467,400+3.57
18นาง จริยา แก้วบุตตา5,605,967,600-0.96
19น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,983,576,750+4.40
20CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,581,367,087-0.95
21NSL CLIENT ACCOUNT - NOMURA ASIA INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.4,574,756,629-
22UBS AG HONG KONG BRANCH4,308,777,708-0.96
23บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,553,000,000-2.79
24บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,548,835,529+0.70
25CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,285,360,305-
26KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,232,290,816-
27LGT BANK (SINGAPORE) LTD3,198,334,895-0.96
28MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,159,965,554-
29นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,374,050,000-2.79
30บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,012,100,000-
31นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,905,807,500+0.37
32ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,867,904,166-2.16
33ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,744,029,000+7.53
34กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,721,941,746-0.59
35กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,491,918,784-0.22
36กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,441,018,750+4.00
37MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,349,242,451-0.93
38บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,287,482,821-0.68
39บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,257,331,600+0.37
40กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,061,814,400+0.35
41CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,037,799,000-
42กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,015,053,125+4.00
43ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)968,047,503+0.37
44นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์902,166,000+4.40
45UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED901,700,000-0.79
46SIX SIS LTD862,357,187-2.16
47นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล839,587,575+4.40
48บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)778,344,750+4.40
49BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE762,200,000-0.68
50บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด737,347,926-2.16
51นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา721,363,500+1.21
52นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์690,366,299+0.70
53บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)687,500,000+4.00
54น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ648,521,250+4.40
55นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ629,749,373-0.96
56กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล596,568,750+4.00
57กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนง.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว(EGAT-E)580,231,250+4.00
58บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด578,592,000+0.62
59IFS Capital Limited576,240,000+0.62
60กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว572,628,125+4.00
61นาย เจริญสุข กิจอิทธิ563,948,076-
62กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล547,737,500+4.00
63กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล539,693,750+4.00
64นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี534,637,500+4.40
65UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED516,312,149-0.66
66นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล515,226,480+0.98
67JPMORGAN THAILAND FUND510,493,350-0.96
68นาย ภมร พลเทพ508,200,000-
69นาย ชาตรี โสภณพนิช493,772,465+0.39
70กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล489,214,612+0.08
71นาย สดาวุธ เตชะอุบล483,592,261-1.25
72บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)479,775,105-0.65
73ธนาคาร ออมสิน479,391,549-0.65
74DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS455,416,000-2.16
75SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC450,423,500-2.79
76บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)445,190,460-1.12
77กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว437,374,300-2.79
78กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท415,345,700-2.79
79กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ412,455,360-1.16
80นาย ศิรวัตร หวั่งหลี409,220,000-0.68
81นาย ลุชัย ภุขันอนันต์381,226,335+0.70
82นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล361,376,000-1.25
83บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก357,888,996-2.09
84นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์353,498,990+1.21
85นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์350,889,278+0.70
86นาย พิชิต จันทรเสรีกุล346,800,000+0.98
87นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล346,800,000+0.98
88BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG346,385,200-2.79
89BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH342,775,760-2.09
90กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ332,705,673+0.08
91บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด330,330,000+3.85
92บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด330,330,000+3.85
93PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.326,709,766-1.72
94บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)310,539,906+0.55
95กระทรวงการคลัง306,000,000-0.65
96น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา302,004,430+1.21
97THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED286,165,000-
98น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย273,971,250+0.70
99UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account269,389,675-0.04
100นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์269,025,000-