คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)55,143,750,000+1.16
2นาง ดาวนภา เพชรอำไพ41,040,000,000-
3นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ40,473,214,800-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด25,674,024,740+0.43
5AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.18,877,000,000-
6นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา18,732,829,250+1.16
7ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)14,076,128,138+0.70
8น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,802,242,884+0.88
9บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,320,000,000-
10บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)8,425,089,058+1.76
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED8,226,699,083+0.55
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED6,520,139,712+0.88
13นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,481,353,250+0.99
14น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,422,382,250+1.16
15น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,024,091,663+0.88
16บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,730,000,000-
17STATE STREET EUROPE LIMITED4,632,011,745+0.33
18MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,086,571,994-2.91
19นาง จริยา แก้วบุตตา4,070,575,200+0.88
20CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,478,616,793-1.85
21CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,378,064,663+0.85
22KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,176,561,664-0.44
23นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,160,500,000-
24UBS AG HONG KONG BRANCH3,128,666,616+0.88
25NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,025,242,287+0.61
26LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,429,950,286+0.62
27ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,173,853,986-0.93
28บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,096,820,000-
29นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,603,410,000-
30บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,569,485,009+0.64
31กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,525,400,075+0.67
32ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,481,487,000-1.27
33บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,426,670,153-
34UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,313,500,000-
35กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,178,134,368+0.36
36CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,098,846,000-1.85
37ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,062,282,276-1.90
38บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,057,828,800-
39MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,051,819,476+0.48
40SIX SIS LTD1,003,605,347-0.93
41นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์981,602,000+1.16
42นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล913,513,525+1.16
43กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล904,255,500-0.11
44บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด858,120,431-0.93
45บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)846,878,250+1.16
46BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE844,600,000-
47น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ705,623,750+1.16
48กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท696,664,500-
49กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว682,560,500-
50UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED646,668,441+0.04
51บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด632,835,000-0.57
52IFS Capital Limited630,262,500-0.57
53SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC593,228,000-
54กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ592,468,440-
55BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH590,444,430-
56นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี581,712,500+1.16
57นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล570,790,120-
58บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)545,626,590-0.57
59ธนาคาร ออมสิน545,190,389-0.57
60นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา539,089,958+1.76
61บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด537,240,000-2.70
62บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด537,240,000-2.70
63นาย เจริญสุข กิจอิทธิ533,187,276+0.70
64DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS530,010,000-0.93
65นาย ชาตรี โสภณพนิช528,919,421-1.78
66กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล521,349,006-1.73
67นาย สดาวุธ เตชะอุบล519,861,680-1.16
68บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)490,209,720+1.02
69BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG486,502,000-
70นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ457,270,245+0.88
71นาย ศิรวัตร หวั่งหลี453,460,000-
72PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.453,450,624-0.62
73นาย ภมร พลเทพ429,000,000+0.70
74บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก414,270,669-0.94
75กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล407,403,500-
76นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล388,479,200-1.16
77THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED386,117,160+0.70
78นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล384,200,000-
79นาย พิชิต จันทรเสรีกุล384,200,000-
80JPMORGAN THAILAND FUND370,676,700+0.88
81นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์364,171,650-1.97
82กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ354,636,816-1.73
83กระทรวงการคลัง348,000,000-0.57
84บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)334,336,248-1.24
85MR. MOTOYA OKADA322,500,000-
86ELEVATED RETURNS LLC314,860,000+1.10
87นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์305,316,927+0.64
88MR. MASAO MIZUNO301,000,000-
89กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ297,538,500-
90FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED291,161,662-1.75
91กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว287,261,500-
92นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์284,850,000-1.85
93นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล282,500,000-
94น.ส. ปฐมา พรประภา272,910,003-
95นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล272,451,078+1.76
96บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด270,283,048-1.96
97นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา266,158,440-0.93
98นาย ประพล พรประภา253,110,003-
99นาย ปรีชา วีระพงษ์234,843,938-0.62
100MR. LIAU KIM SAN JEREMY232,707,800-