คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)38,444,982,125-
2กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน36,704,000,000-
3นาง ดาวนภา เพชรอำไพ35,100,000,000-
4นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ34,615,249,500-
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด24,547,838,414-
6บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)13,735,609,115-
7น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,099,132,316-
8บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)12,662,675,396-
9นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา11,757,246,325-
10AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.8,758,050,000-
11บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด8,377,319,332-
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED6,012,400,569-
13บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,788,000,000-
14น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,603,781,016-
15MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,205,367,692-
16STATE STREET EUROPE LIMITED4,002,354,896-
17นาง จริยา แก้วบุตตา3,750,092,960-
18น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,304,721,750-
19CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,009,111,758-
20SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,932,656,538-
21CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING2,903,853,684-
22กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/302,821,139,135-
23KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.2,396,353,536-
24CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,216,007,735-
25บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด2,194,500,000-
26LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,129,682,332-
27UBS AG HONG KONG BRANCH1,627,754,896-
28บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,567,320,000-
29UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC1,512,500,000-
30นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์1,466,325,000-
31ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,408,979,436-
32CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,387,539,075-
33กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,368,892,956-
34GIC PRIVATE LIMITED1,256,774,720-
35UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,242,500,000-
36ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,240,198,400-
37กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล987,745,720-
38กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล931,423,520-
39บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด896,018,450-
40MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC879,908,184-
41นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา879,310,575-
42UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED869,445,977-
43กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว863,337,750-
44NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY TITAN COMPANY (HONG KONG) LIMITED842,129,060-
45กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล825,639,716-
46ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)765,667,706-
47บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)756,803,575-
48นาย ทอมมี่ เตชะอุบล739,475,173-
49CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED700,005,600-
50บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)681,627,974-
51บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)668,018,344-
52SIX SIS LTD650,484,947-
53นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์585,000,000-
54บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด552,689,169-
55นาย สุวัฒน์ นิยมเสถียร541,136,000-
56BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE530,450,000-
57กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส496,244,245-
58บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)480,205,440-
59UBS AG SINGAPORE BRANCH468,908,560-
60THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED460,838,560-
61กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล452,421,440-
62บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด441,176,400-
63IFS Capital Limited439,383,000-
64ธนาคาร ออมสิน426,125,822-
65บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด421,080,000-
66บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด421,080,000-
67นาย เจริญสุข กิจอิทธิ412,858,232-
68นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์407,297,240-
69นาย สุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ405,927,598-
70น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ402,325,000-
71นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล400,779,225-
72สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด391,013,800-
73นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล378,843,000-
74นาย ชาตรี โสภณพนิช370,404,798-
75น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา357,636,825-
76นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล350,350,000-
77บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด343,685,142-
78บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)305,002,096-
79บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)298,450,232-
80นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร294,255,000-
81นาย ศิรวัตร หวั่งหลี284,846,500-
82นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์284,692,940-
83SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC275,888,550-
84กระทรวงการคลัง272,000,000-
85กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว270,142,950-
86กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล267,890,244-
87กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท267,150,450-
88FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED257,107,667-
89บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก255,562,311-
90นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล255,000,000-
91นาย พิชิต จันทรเสรีกุล255,000,000-
92กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ252,044,625-
93ELEVATED RETURNS LLC242,200,000-
94นาย ลุชัย ภุขันอนันต์237,441,960-
95นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์232,830,585-
96PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.228,133,544-
97BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH219,906,900-
98กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ219,324,745-
99น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย216,090,000-
100BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG213,943,800-