คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด15,575,410,200-0.49
2นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี7,870,911,188+0.89
3คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี7,870,911,188+0.89
4STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,477,666,858+7.00
5DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,290,244,918+1.42
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,900,805,132+3.78
7Golden Capital (Singapore) Limited4,052,640,032+0.89
8บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,337,575,000+7.33
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,020,677,525+1.88
10บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,281,600,957+3.68
11HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,004,056,802+2.69
12บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,840,000,000+0.87
13บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,713,793,280-0.73
14บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,695,585,772+0.97
15นาย ชาตรี โสภณพนิช1,658,409,234+4.85
16ธนาคาร ออมสิน1,545,600,000+0.87
17ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,446,360,000-0.49
18นาย เชิดชู โสภณพนิช1,403,326,936+4.29
19ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,380,000,000+0.87
20ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,319,389,558+1.42
21บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,292,165,853-0.26
22บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,222,485,978+6.00
23บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,158,387,263+1.42
24นาย ชัย โสภณพนิช1,094,234,760+3.20
25บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,038,399,912+0.57
26กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,017,437,200+0.87
27บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด1,015,288,125+1.42
28บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,005,542,400-0.46
29NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C938,528,000+1.44
30มูลนิธิชินโสภณพนิช937,119,652+1.44
31บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด926,555,652+1.44
32นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา898,314,000-0.49
33กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว871,131,090+6.83
34บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด858,022,200+7.33
35THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED846,600,000-0.49
36บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)837,643,520+0.85
37AIOI INSURANCE CO., LTD.831,108,522+1.44
38นาย ชาญ โสภณพนิช801,856,806+1.44
39MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED744,937,500-0.73
40EUROCLEAR NOMINEES LIMITED744,937,158-0.73
41STATE STREET EUROPE LIMITED715,419,854-0.22
42นาย ก้องภพ ลิมทรง686,067,500+6.66
43AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.633,609,944+0.57
44นาย นิติ โอสถานุเคราะห์618,372,636+1.44
45บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด608,043,994+1.42
46นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์587,948,001-0.73
47กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ581,141,933+1.35
48นาย กฤตย์ รัตนรักษ์524,086,425+1.42
49นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์512,947,797-0.73
50นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์509,838,993-0.73
51บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)498,932,167+1.72
52นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล486,045,000+7.33
53นาง ประไพวรรณ ลิมทรง470,640,000+7.33
54GLORY HOPE LIMITED461,067,726+1.44
55กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท452,018,696+1.64
56บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)451,951,800-0.34
57บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด446,960,080+0.89
58กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25444,691,458+6.95
59กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)441,798,434+1.44
60กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)441,798,434+1.44
61ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)427,392,150+1.42
62บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด414,445,016+1.32
63บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด390,887,738+1.44
64นาย พะเนียง พงษธา384,580,800-0.49
65นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ375,054,000+7.33
66กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว371,006,440+1.74
67บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด338,752,500+1.42
68BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH297,941,774+1.44
69นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์295,626,341-0.73
70นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์295,296,993-0.73
71CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG287,597,700+1.42
72นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์287,155,000+0.87
73นาง สุวิมล ชยวรประภา284,841,803-0.73
74กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ276,571,752+6.95
75คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช276,547,172+1.44
76บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด269,970,888+0.57
77น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์268,502,000+0.87
78MISS YUEH CHEE AMY TSAI259,384,564+1.44
79BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH258,010,162+1.43
80UBS AG SINGAPORE BRANCH257,429,946+1.44
81บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด248,345,063+1.42
82บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด237,387,325-
83นาย โชติ โสภณพนิช233,130,800+1.44
84นาง นวลพรรณ ล่ำซำ229,153,320+0.57
85THE BANK OF NEW YORK MELLON225,430,200-0.49
86บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด225,209,469+3.38
87นาย ลักษณ์ ทองไทย219,997,013+1.42
88บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด217,820,695-
89บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด216,208,840+1.34
90บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด210,582,250+0.87
91นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย206,631,885+7.33
92บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด205,929,686+3.38
93นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล204,000,000-0.49
94บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)204,000,000-0.49
95นาย กิตติธัช ธนะรัชต์199,812,500+0.87
96กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ195,648,434+1.53
97นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน192,125,244+1.44
98RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED192,086,400-0.49
99นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์186,777,626-0.54
100นาง นุชนารถ โสภณพนิช185,077,388+1.44