คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,026,061,150-
2STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY7,313,732,789-
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,129,010,510-
4DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,001,175,410-
5บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,782,585,000-
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,520,092,780+0.75
7HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,167,644,174-
8บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,308,963,897+1.19
9บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,880,000,000-
10บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,863,906,560-
11นาย ชาตรี โสภณพนิช1,778,801,543-
12บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,715,818,925-
13นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,581,070,000-
14ธนาคาร ออมสิน1,579,200,000-
15นาย เชิดชู โสภณพนิช1,486,102,913-
16บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,430,945,474-
17ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,410,000,000-
18บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,345,491,525-
19ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,235,173,203-
20นาย ชัย โสภณพนิช1,155,455,076-
21STATE STREET EUROPE LIMITED1,102,278,625-
22บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,084,447,650-
23บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,081,550,000+1.00
24กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,039,555,400-
25บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,014,799,914-
26นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา981,980,500-
27บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด972,425,160-
28บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด950,482,500-
29NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C928,400,000-
30มูลนิธิชินโสภณพนิช927,006,850-
31บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด916,556,850-
32กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว887,776,720+9.81
33AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.822,139,725-
34MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED810,187,500-
35EUROCLEAR NOMINEES LIMITED810,187,128-
36นาย ชาญ โสภณพนิช793,203,675-
37นาย ก้องภพ ลิมทรง769,528,750-
38บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)765,906,000-
39SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED757,389,869-
40นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์639,447,096-
41AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.619,209,718-
42นาย นิติ โอสถานุเคราะห์611,699,550-
43THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED585,375,000-
44บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด569,232,675-
45นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์557,877,531-
46นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์554,496,423-
47นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล550,851,000-
48นาง ประไพวรรณ ลิมทรง533,392,000-
49นาย กฤตย์ รัตนรักษ์490,634,100-
50บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)483,109,300-
51กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25465,240,360+7.29
52GLORY HOPE LIMITED456,092,175-
53นาง สมหมาย ลิ้มถิรคุณ445,400,000-
54กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)437,030,825-
55กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)437,030,825-
56บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด409,280,052-
57ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)400,111,800-
58นาย พะเนียง พงษธา390,762,900-
59บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด386,669,525-
60กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ352,906,698+10.60
61THE BANK OF NEW YORK MELLON351,614,135-
62บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)338,893,775+45.78
63กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท336,548,575+13.20
64นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์321,520,619-
65นาย มิน เธียรวร321,250,000+7.57
66นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์321,162,423-
67บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด317,130,000-
68นาง สุวิมล ชยวรประภา309,791,450-
69นาง นุชนารถ โสภณพนิช303,509,525-
70BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH294,726,575-
71นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์293,397,500-
72กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ289,370,600+7.28
73บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด278,770,523-
74น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์274,339,000-
75คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช273,562,850-
76CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG269,240,400-
77กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว264,929,500+15.05
78บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด263,835,186-
79MISS YUEH CHEE AMY TSAI256,585,450-
80UBS AG SINGAPORE BRANCH254,651,925+1248.04
81นาง นวลพรรณ ล่ำซำ253,761,490-
82BNY MELLON NOMINEES LIMITED252,222,478-
83บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด251,078,124-
84นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย234,182,803-
85บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด232,697,098-
86บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด232,493,250-
87RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED230,849,600-
88นาย โชติ โสภณพนิช230,615,000-
89บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด229,583,772-
90นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล215,908,600-
91บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด215,160,125-
92บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด213,231,927-
93นาย ลักษณ์ ทองไทย205,954,650-
94BBHISL NOMINEES LIMITED205,784,400-
95นาย กิตติธัช ธนะรัชต์204,156,250-
96นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์196,581,991-
97นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน190,051,950-
98กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ187,600,100+9.38
99นาย คาร์ล วฤธ โสภณพนิช182,490,000-
100นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ174,464,000-