คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,385,463,350+1.50
2STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY7,059,201,137+0.66
3นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี6,634,053,716+9.11
4คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี6,634,053,716+9.11
5DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,190,613,873-
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,120,511,272+0.05
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,803,742,074+1.32
8บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,604,581,000+0.62
9Golden Capital (Singapore) Limited3,415,796,598+9.11
10HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,040,158,089-1.42
11บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,755,932,648+0.87
12บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2,320,000,000+6.03
13บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,056,023,966+5.07
14ธนาคาร ออมสิน1,948,800,000+6.03
15บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,901,434,880-1.97
16ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,893,030,000+1.50
17นาย ชาตรี โสภณพนิช1,750,254,077+0.22
18ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,740,000,000+6.03
19บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,739,668,291+1.23
20นาย เชิดชู โสภณพนิช1,473,303,855+0.13
21บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,311,559,420+1.49
22บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,304,074,884+0.41
23กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,282,855,600+6.03
24ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,281,960,067-
25นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,175,734,500+1.50
26นาย ชัย โสภณพนิช1,163,687,234-0.06
27บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,125,525,213-
28THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED1,108,050,000+1.50
29บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,014,799,914-0.87
30บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด986,485,625-
31NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C958,784,000-0.35
32มูลนิธิชินโสภณพนิช957,345,256-0.35
33บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด946,553,256-0.35
34บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)928,968,560+0.31
35บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด926,663,976+0.62
36กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว926,310,972+0.56
37STATE STREET EUROPE LIMITED899,055,106+1.25
38AIOI INSURANCE CO., LTD.849,046,116-0.35
39MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED826,500,000-1.97
40EUROCLEAR NOMINEES LIMITED826,499,620-1.97
41นาย ชาญ โสภณพนิช819,163,068-0.35
42นาย ก้องภพ ลิมทรง753,942,500+1.27
43นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์652,321,870-1.97
44นาย นิติ โอสถานุเคราะห์631,718,808-0.35
45AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.619,209,718-0.87
46บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)602,690,150+1.32
47บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด590,794,519-
48นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์569,109,964-1.97
49นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์565,660,780-1.97
50นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล524,928,600+0.62
51นาย กฤตย์ รัตนรักษ์509,218,725-
52นาง ประไพวรรณ ลิมทรง508,291,200+0.62
53นาย พะเนียง พงษธา503,348,400+1.50
54บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)492,994,779-0.25
55กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25474,616,932+0.58
56GLORY HOPE LIMITED471,018,828-0.35
57กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)451,333,652-0.35
58กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)451,333,652-0.35
59กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท435,360,347-0.32
60นาง สมหมาย ลิ้มถิรคุณ424,440,000+0.62
61บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด420,818,952-0.42
62ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)415,267,550-
63กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ407,080,623-0.51
64บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด399,324,164-0.35
65บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด376,723,496+9.11
66นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์362,065,000+6.03
67กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว342,761,799-0.31
68น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์338,546,000+6.03
69บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด329,142,500-
70นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์327,994,188-1.97
71นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์327,628,780-1.97
72นาง สุวิมล ชยวรประภา316,028,862-1.97
73BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH304,372,172-0.35
74กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ295,186,344+0.58
75THE BANK OF NEW YORK MELLON295,048,350+1.50
76คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช282,515,816-0.35
77CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG279,438,900-
78นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล267,000,000+1.50
79บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)267,000,000+1.50
80บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด265,516,750+6.03
81MISS YUEH CHEE AMY TSAI264,982,792-0.35
82บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด263,835,186-0.87
83UBS AG SINGAPORE BRANCH262,985,988-0.35
84บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด262,722,530-
85บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด257,164,866+0.59
86นาง นวลพรรณ ล่ำซำ253,761,490-0.87
87นาย กิตติธัช ธนะรัชต์251,937,500+6.03
88RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED251,407,200+1.50
89บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด241,299,813-
90นาย โชติ โสภณพนิช238,162,400-0.35
91บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด235,149,439+0.59
92นาย มิน เธียรวร234,120,000+5.46
93BBHISL NOMINEES LIMITED234,065,550+1.50
94บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด231,809,180-
95นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย223,162,436+0.62
96บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด223,137,016-0.91
97พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์215,296,000+6.03
98นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ215,296,000+6.03
99THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR213,755,963-
100นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์210,359,156-3.38