คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด12,979,508,500-1.76
2คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี9,838,638,985-0.71
3นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี9,838,638,985-0.71
4STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY7,854,527,800+1.05
5DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,815,517,463+0.65
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,420,895,052+0.28
7Golden Capital (Singapore) Limited5,065,800,040-0.71
8บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,227,595,000+1.05
9บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,429,903,108+0.04
10HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,182,896,202-0.16
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,115,163,301+0.07
12บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,952,000,000+0.41
13นาย ชาตรี โสภณพนิช1,914,278,050+0.54
14บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,811,113,190+0.34
15ธนาคาร ออมสิน1,639,680,000+0.41
16นาย เชิดชู โสภณพนิช1,584,502,992+0.41
17บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,488,623,360-
18บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,474,485,978+0.79
19ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,464,000,000+0.41
20CPRN (THAILAND) LIMITED1,450,392,776+0.65
21บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,261,252,438+0.65
22THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED1,211,250,000-1.76
23นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,198,500,000-1.76
24ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,190,000,000-1.76
25นาย ชัย โสภณพนิช1,181,476,072+0.14
26กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,154,110,240+0.94
27บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด1,116,096,875+0.65
28บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,100,195,121-1.64
29บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,086,828,120+1.05
30กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,079,368,160+0.41
31บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด946,949,920+0.31
32NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C938,528,000-0.36
33มูลนิธิชินโสภณพนิช937,119,652-0.36
34บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด926,555,652-0.36
35นาย ก้องภพ ลิมทรง854,239,000+1.00
36AIOI INSURANCE CO., LTD.831,108,522-0.36
37นาย ชาญ โสภณพนิช801,856,806-0.36
38บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)795,143,520-0.74
39บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด668,417,156+0.65
40MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED647,062,500-
41EUROCLEAR NOMINEES LIMITED647,062,203-
42กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ627,033,930-0.12
43นาย นิติ โอสถานุเคราะห์618,372,636-0.36
44นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล615,657,000+1.05
45นาง ประไพวรรณ ลิมทรง596,144,000+1.05
46กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25594,455,380+0.97
47AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.577,809,068+0.31
48นาย กฤตย์ รัตนรักษ์576,123,375+0.65
49บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)560,741,546-0.22
50บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด558,700,100-0.71
51นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์510,699,359-
52น.ส. รัตนา พรรณนิภา509,991,500-1.76
53กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท495,908,467-0.28
54นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ493,050,000+1.05
55ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)469,828,250+0.65
56GLORY HOPE LIMITED461,067,726-0.36
57นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์445,553,196-
58นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์442,852,848-
59กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)441,798,434-0.36
60กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)441,798,434-0.36
61กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว417,180,186-0.26
62บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด409,335,193-0.27
63บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด390,887,738-0.36
64บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)387,048,500-1.68
65บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)376,658,000-1.69
66บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด372,387,500+0.65
67กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ365,577,140+0.97
68นาย พะเนียง พงษธา320,484,000-1.76
69CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG316,153,500+0.65
70BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH307,018,637-0.13
71นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์304,634,000+0.41
72BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH297,941,774-0.36
73น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์284,845,600+0.41
74บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด279,674,777-3.98
75คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช276,547,172-0.36
76บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด274,904,806-3.98
77บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด273,003,438+0.65
78บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด262,821,681-
79นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย261,733,721+1.05
80MISS YUEH CHEE AMY TSAI259,384,564-0.36
81UBS AG SINGAPORE BRANCH257,429,946-0.36
82นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์256,784,924-
83บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)256,634,444+0.31
84นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์256,498,848-
85บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)255,000,000-1.76
86นาง สุวิมล ชยวรประภา247,417,333-
87บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด246,195,043+0.31
88กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ244,202,620+0.95
89นาย ลักษณ์ ทองไทย241,840,688+0.65
90บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด239,802,600+2.92
91นาย โชติ โสภณพนิช233,130,800-0.36
92นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์231,565,500-1.76
93กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ224,782,626-0.28
94นาย ชาย มโนภาส223,533,000-1.76
95บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด223,400,300+0.41
96บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด218,208,604-0.33
97SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED214,736,233+1.05
98นาย กิตติธัช ธนะรัชต์211,975,000+0.41
99กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้203,201,000-1.76
100นาย วิชัย มิตรสันติสุข195,560,120+0.38