คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด18,629,412,200-
2STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY10,814,016,900-
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,181,135,620-
4บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด5,673,877,500-
5DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS4,963,287,718+2.29
6HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,481,513,996-8.42
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,745,775,488-0.38
8บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,121,841,961-0.79
9นาย ชาตรี โสภณพนิช2,309,952,612-
10บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2,260,000,000+1.77
11บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,996,026,180+1.63
12ธนาคาร ออมสิน1,898,400,000+1.77
13บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,888,925,440+3.31
14บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,876,000,770-
15ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,695,000,000+1.77
16บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,581,290,792-1.61
17STATE STREET EUROPE LIMITED1,519,419,433+0.13
18กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,458,939,150-0.09
19บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,458,637,740-
20นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,345,294,000-
21นาย ชัย โสภณพนิช1,315,775,964-
22กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,249,678,300+1.77
23ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,225,815,830+2.29
24บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,199,143,530-0.01
25นาย เชิดชู โสภณพนิช1,154,997,357-
26นาย ก้องภพ ลิมทรง1,132,435,625+0.14
27บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,076,232,138+2.29
28นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,074,454,000-
29บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,032,499,913+0.57
30บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด943,281,875+2.29
31NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C911,520,000-
32มูลนิธิชินโสภณพนิช910,152,180-
33SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED901,795,379-
34บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด899,892,180-
35นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล826,276,500-
36MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED821,062,500+3.31
37EUROCLEAR NOMINEES LIMITED821,062,123+3.31
38AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.807,191,730-
39นาง ประไพวรรณ ลิมทรง800,088,000-
40นาย ชาญ โสภณพนิช778,781,790-
41บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)773,276,800-
42กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25747,415,914-0.07
43THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED738,100,000-
44นาง สมหมาย ลิ้มถิรคุณ668,100,000-
45นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์648,030,279+3.31
46AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.630,009,888+0.57
47นาย นิติ โอสถานุเคราะห์600,577,740-
48นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์565,365,820+3.31
49บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด564,920,306+2.29
50นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์561,939,328+3.31
51บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)559,366,458-0.43
52นาง อรุวรรณ โสภณพนิช549,938,970-
53บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)549,778,000-1.06
54นาย กฤตย์ รัตนรักษ์486,917,175+2.29
55กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ464,852,556-0.07
56GLORY HOPE LIMITED447,799,590-
57กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)429,084,810-
58กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)429,084,810-
59นาย มิน เธียรวร424,980,000+0.73
60นาย พะเนียง พงษธา419,753,200-
61THE BANK OF NEW YORK MELLON411,504,780-
62กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ406,248,082+0.06
63บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด403,858,550+0.08
64ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)397,080,650+2.29
65บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด379,639,170-
66นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์352,701,250+1.77
67นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย351,274,205-
68น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์329,790,500+1.77
69กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท327,282,975-0.21
70บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด326,731,043-
71นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์325,836,332+3.31
72นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์325,473,328+3.31
73กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว318,363,859-0.20
74บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด318,032,290-0.48
75บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด314,727,500+2.29
76นาง สุวิมล ชยวรประภา313,949,725+3.31
77กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ307,113,398-0.09
78นาง นุชนารถ โสภณพนิช297,991,170-
79RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED293,861,400-
80บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด290,806,111-0.48
81BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH289,367,910-
82คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช268,588,980-
83บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด268,436,963+0.57
84BBHISL NOMINEES LIMITED268,326,800-
85CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG267,200,700+2.29
86BNY MELLON NOMINEES LIMITED266,050,036-
87บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด258,969,351-2.17
88บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด258,649,938+1.77
89นาง นวลพรรณ ล่ำซำ258,187,563+0.57
90MISS YUEH CHEE AMY TSAI251,920,260-
91UBS AG SINGAPORE BRANCH250,021,890-
92นาย กิตติธัช ธนะรัชต์245,421,875+1.77
93นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล236,680,000-
94นาย วชิระ ทยานาราพร234,960,000-10.67
95บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด230,731,938+2.29
96นาย โชติ โสภณพนิช226,422,000-
97บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด210,435,624-
98นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ209,728,000+1.77
99พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์209,728,000+1.77
100นาย ลักษณ์ ทองไทย204,394,388+2.29