คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY8,681,320,200-2.38
2บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,291,429,775-2.62
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,137,307,354-1.23
4บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,672,605,000-2.38
5HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,526,108,513-0.20
6บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,300,970,977-2.39
7นาย ชาตรี โสภณพนิช2,150,315,877-1.60
8บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,968,547,657+0.19
9บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,968,000,000+0.41
10บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,801,359,360-
11นาย เชิดชู โสภณพนิช1,787,063,751-1.41
12DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,736,790,000-0.61
13ธนาคาร ออมสิน1,653,120,000+0.41
14บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,643,406,471-1.98
15บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,477,135,688-0.61
16ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,476,000,000+0.41
17บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,474,052,401-1.63
18นาย ชัย โสภณพนิช1,354,541,868-1.03
19กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,282,328,460-2.14
20บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด1,247,118,469-0.61
21นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,222,400,000-2.62
22ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,217,625,000-2.62
23บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,201,231,080-2.38
24บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด1,188,103,125-0.61
25กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,088,215,440+0.41
26มูลนิธิชินโสภณพนิช1,082,069,814-0.31
27บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,069,871,814-0.31
28บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,056,099,911-1.68
29AIOI INSURANCE CO., LTD.959,661,279-0.31
30นาย ก้องภพ ลิมทรง936,763,500-2.15
31ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)876,595,500-0.61
32MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED783,000,000-
33EUROCLEAR NOMINEES LIMITED782,999,640-
34นาย ชาญ โสภณพนิช750,490,617-0.31
35กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ742,799,754-0.60
36นาย นิติ โอสถานุเคราะห์714,020,202-0.31
37นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล680,463,000-2.38
38บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)659,878,048-2.27
39กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25659,394,060-2.20
40นาง ประไพวรรณ ลิมทรง658,896,000-2.38
41AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.644,410,114-1.68
42บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)625,851,695-0.20
43นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์617,989,140-
44นาย กฤตย์ รัตนรักษ์613,292,625-0.61
45CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG589,875,000-0.61
46THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR583,147,125-0.61
47HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES578,677,311-0.29
48กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท562,885,489-0.25
49นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์539,156,808-
50นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์535,889,160-
51GLORY HOPE LIMITED532,383,957-0.31
52นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ525,000,000-2.38
53กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)510,134,163-0.31
54กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)510,134,163-0.31
55กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว491,758,061-0.23
56บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด470,564,314-0.48
57บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด451,348,791-0.31
58บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)450,370,940-0.92
59กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ405,055,020-2.20
60บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด396,412,500-0.61
61น.ส. รัตนา พรรณนิภา381,995,225-2.62
62BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH363,119,997-0.40
63น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์358,667,513-0.61
64BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH344,026,293-0.31
65บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด338,114,282-0.82
66บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด332,347,601-0.82
67คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช319,322,454-0.31
68นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์310,731,336-
69นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์310,385,160-
70นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์307,131,000+0.41
71MISS YUEH CHEE AMY TSAI299,505,198-0.31
72นาง สุวิมล ชยวรประภา299,395,764-
73UBS AG SINGAPORE BRANCH297,248,247-0.31
74บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด290,616,563-0.61
75นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย289,284,639-2.38
76น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์287,180,400+0.41
77บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)286,215,362-1.68
78UBS AG LONDON BRANCH279,105,750-0.61
79บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด274,572,665-1.68
80นาย โชติ โสภณพนิช269,190,600-0.31
81กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ265,790,360-2.15
82กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ263,360,192-0.25
83บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด250,896,036-0.29
84บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด249,794,375-
85บริษัท วัฒนชาญ จำกัด237,540,000-0.31
86SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED235,313,022-2.38
87บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด225,231,450+0.41
88นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน221,842,458-0.31
89บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)219,201,500-2.42
90บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)219,056,325-2.38
91นาย กิตติธัช ธนะรัชต์213,712,500+0.41
92นาง นุชนารถ โสภณพนิช213,704,466-0.31
93บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด211,952,969-
94นาย สุจินต์ หวั่งหลี208,732,423-
95นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์205,197,274-
96กองทุนเปิด บัวแก้ว202,544,240-2.16
97บริษัท กรุงศรี จำกัด (มหาชน)_ SINK AC. CLIENT202,397,250-0.61
98นาย วิชัย มิตรสันติสุข197,873,460+0.37
99นาง ศศิธร รัตนรักษ์193,359,375-0.61
100พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์182,630,400+0.41