คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด129,685,743,976-0.18
2MUFG BANK, LTD.118,761,975,066+0.95
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน75,808,051,005-0.51
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว53,186,768,053-0.75
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED35,840,449,501-0.07
6กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)33,999,465,305-0.77
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)33,999,465,297-0.77
8STATE STREET EUROPE LIMITED33,649,547,740+0.41
9สำนักงานประกันสังคม23,782,954,100-0.15
10บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)22,469,223,076-0.86
11ING BANK N.V.21,080,532,101-1.05
12CIMB BANK BERHARD19,152,743,345+1.72
13THE BANK OF NEW YORK MELLON12,587,122,659+0.04
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED12,424,890,509+0.44
15กระทรวงการคลัง10,796,067,905-1.05
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY9,173,833,455+0.22
17CTBC Bank Company Limited7,469,511,729+1.01
18SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED6,293,038,628+0.34
19GIC PRIVATE LIMITED6,128,266,094+0.16
20NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,928,685,243+0.03
21CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.5,204,245,800-0.38
22THE BANK OF NOVA SCOTIA4,772,430,555-1.05
23NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,737,094,193+0.60
24บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,588,414,347+1.01
25บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,514,525,400-
26THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED4,213,903,500+1.54
27UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account3,963,803,390-1.01
28ธนาคาร ออมสิน3,828,652,657-0.78
29บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด3,497,276,580+0.95
30บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด3,496,057,740+0.95
31บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด3,494,707,440+0.95
32บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด3,489,173,394+0.95
33SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC3,468,960,427+0.28
34บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด3,425,370,900+0.95
35บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,411,559,485-1.01
36บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,376,573,620+0.95
37บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด3,333,263,010+0.95
38บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด3,315,678,240+0.95
39สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,211,989,455-0.51
40บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,881,097,381+1.01
41MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,585,828,189-1.01
42TOKYO CENTURY CORPORATION2,566,379,855-0.38
43น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,187,949,974+1.01
44ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด1,948,948,580-0.51
45ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)1,938,540,600+1.54
46กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,860,457,325-0.39
47นาย ชาตรี โสภณพนิช1,719,208,561-1.01
48HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI1,717,694,100+1.54
49GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND1,649,408,427+1.54
50กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,552,040,800-1.01
51บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,496,211,350-1.01
52น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,376,894,489-1.94
53บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,356,281,155-1.94
54บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)1,351,101,791-1.94
55N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,319,041,968-0.43
56บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,135,265,150-1.01
57RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.1,121,271,417+1.54
58บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,079,855,994+0.95
59บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,047,447,445-1.01
60CITI (NOMINEES) LIMITED-EQUITY TRUSTEES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY F ORBIS GL EQ LE FD (AU REG)1,022,596,407+1.54
61บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,019,105,514+0.95
62SELANGOR HOLDINGS INC.995,283,277-1.01
63บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด993,696,550-1.01
64GERLACH & CO.-ORBIS GLOBAL EQUITY FUND986,714,298+1.54
65นาง วรรณสมร วรรณเมธี976,992,241-1.94
66กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล822,135,075-0.23
67บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด801,877,000-1.94
68น.ส. ญาภา เทพกาญจนา666,496,125-1.94
69นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ664,956,535-1.05
70MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK601,920,000-1.05
71นาง พนิดา เทพกาญจนา594,510,483-1.94
72กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล575,837,825-0.19
73นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร530,913,500-0.38
74กองทัพบก519,163,467-1.05
75นาย สุพล วัธนเวคิน488,459,870-1.94
76นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร486,500,000-
77บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)482,885,000-0.38
78BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE441,238,565+1.72
79บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)420,449,125-1.94
80นาย อติพล ตันติวิท417,000,000-
81นาย อติพงษ์ ตันติวิท407,634,875-
82นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน394,353,751-1.94
83น.ส. อตินุช ตันติวิท392,680,977-
84นาย สำเริง มนูญผล380,445,737+1.01
85นาง ดวงใจ วลัยเสถียร378,950,000-0.38
86นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์361,835,875-1.94
87นาย ปริญญา เธียรวร357,925,000-
88J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.341,004,950-0.38
89DBS BANK LTD331,572,025-
90นาย สุวรรณ วลัยเสถียร292,511,505-0.38
91กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ288,339,350-0.38
92นาง สุภา สุพรรณธะริดา273,419,950-
93N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR271,250,000-1.94
94นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์266,995,950-0.38
95บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)261,607,797+1.01
96น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร243,250,000-
97สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด236,386,875-
98นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์232,825,000-
99HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A212,464,235-1.94
100บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)208,500,000-