คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด165,889,237,129+12.27
2MUFG BANK, LTD.130,638,172,573+13.64
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน83,119,487,396+11.11
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว60,728,175,464+14.71
5STATE STREET EUROPE LIMITED41,231,943,165+12.91
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED41,034,106,022+12.47
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)39,052,486,008+13.60
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)39,052,485,998+13.60
9บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)27,647,102,766+9.51
10ING BANK N.V.26,406,140,211+9.24
11สำนักงานประกันสังคม25,284,097,090+13.28
12CIMB BANK BERHARD21,134,061,622+6.25
13BNY MELLON NOMINEES LIMITED16,017,513,291+12.76
14THE BANK OF NEW YORK MELLON14,959,426,578+13.22
15กระทรวงการคลัง13,523,495,586+9.24
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY10,848,884,251+12.60
17CTBC Bank Company Limited8,073,108,636+9.35
18GIC PRIVATE LIMITED7,487,891,106+13.99
19NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC7,059,150,657+13.65
20THE BANK OF NOVA SCOTIA6,811,097,222+9.24
21NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC6,481,867,800+13.64
22CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,245,094,960+6.41
23SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED5,888,931,783+12.89
24THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED5,202,350,000+15.00
25บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,099,140,200+10.83
26บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก4,965,376,070+10.82
27บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,959,195,305+9.35
28UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account4,600,736,910+10.82
29ธนาคาร ออมสิน4,570,289,608+12.07
30บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,953,221,965+10.82
31บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด3,847,004,238+13.64
32บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด3,845,663,514+13.64
33บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด3,844,178,184+13.64
34บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด3,838,090,733+13.64
35บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด3,767,907,990+13.64
36บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,714,230,982+13.64
37บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด3,666,589,311+13.64
38บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด3,647,246,064+13.64
39SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC3,606,287,580+12.42
40บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,113,913,331+9.35
41TOKYO CENTURY CORPORATION3,079,655,826+6.41
42MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,936,151,950+10.82
43สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,862,876,960+11.11
44ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2,393,260,000+15.00
45กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,376,313,500+8.07
46น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,364,754,013+9.35
47ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด2,136,918,240+11.11
48HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,120,610,000+15.00
49GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,036,306,700+15.00
50นาย ชาตรี โสภณพนิช1,995,664,209+10.82
51บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,733,343,150+10.82
52กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,679,520,150+10.82
53น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,634,507,006+8.70
54บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,610,036,984+8.70
55บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)1,603,888,578+8.70
56N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,559,448,506+10.15
57RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.1,384,285,700+15.00
58บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,317,820,350+10.82
59CITI (NOMINEES) LIMITED-EQUITY TRUSTEES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY F ORBIS GL EQ LE FD (AU REG)1,262,464,700+15.00
60GERLACH & CO.-ORBIS GLOBAL EQUITY FUND1,218,165,800+15.00
61บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,215,881,205+10.82
62บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,187,841,593+13.64
63นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,159,784,338+8.70
64SELANGOR HOLDINGS INC.1,155,328,829+10.82
65บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,121,016,065+13.64
66กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,110,835,475+8.03
67บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด951,905,600+8.70
68นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล944,353,800+6.41
69นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ805,575,554+9.24
70น.ส. ญาภา เทพกาญจนา791,195,400+8.70
71กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล787,860,275+8.61
72MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK753,984,000+9.24
73นาง พนิดา เทพกาญจนา705,741,476+8.70
74กองทัพบก650,320,553+9.24
75นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร637,096,200+6.41
76นาย สุพล วัธนเวคิน579,849,136+8.70
77นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร549,500,000+10.83
78บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)499,113,800+8.70
79BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE486,883,934+6.25
80นาย อติพล ตันติวิท471,000,000+10.83
81นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน468,136,066+8.70
82นาย อติพงษ์ ตันติวิท460,422,125+10.83
83น.ส. อตินุช ตันติวิท443,531,751+10.83
84นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์429,534,200+8.70
85บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)423,462,000+6.41
86นาย สำเริง มนูญผล405,919,184+9.35
87J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND401,343,540+6.41
88DBS BANK LTD400,414,409+10.83
89กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ391,933,620+6.41
90นาย สุวรรณ วลัยเสถียร351,013,806+6.41
91นาง ดวงใจ วลัยเสถียร325,837,200+6.41
92N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR322,000,000+8.70
93RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED312,520,104+6.41
94นาง สุภา สุพรรณธะริดา275,852,925+10.83
95น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร274,750,000+10.83
96สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด266,998,125+10.83
97นาย ปริญญา เธียรวร247,275,000+10.83
98บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)247,225,319+9.35
99นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน236,872,998+8.70
100บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)236,606,850+10.83