คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด325,516,730,603+0.89
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT213,488,788,512+0.66
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน148,537,602,477+1.04
4สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร105,976,619,927+1.12
5STATE STREET EUROPE LIMITED82,650,389,812+1.11
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED72,233,799,271+1.01
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)58,309,510,049+1.11
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)58,309,510,030+1.11
9สำนักงานประกันสังคม37,543,084,050+0.99
10STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY31,877,443,022+1.03
11BNY MELLON NOMINEES LIMITED25,736,261,028+1.02
12CIMB BANK BERHARD24,106,039,038-
13THE BANK OF NEW YORK MELLON23,663,846,121+0.97
14กระทรวงการคลัง22,614,921,190-
15ING BANK N.V.21,832,077,784-
16GIC PRIVATE LIMITED16,687,026,400+1.08
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED15,598,576,944+1.13
18NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC13,981,526,863+1.05
19SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC12,013,354,011+1.12
20CTBC Bank Company Limited11,166,542,786+0.68
21NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC9,846,340,505+1.03
22บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก9,716,884,800+0.50
23THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED8,881,702,000+1.32
24ธนาคาร ออมสิน7,928,579,425+0.85
25บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)7,275,206,400+0.45
26CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,205,878,800+1.11
27UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account6,941,954,000+0.50
28บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,859,447,711+0.68
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,819,406,000+0.50
30บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,286,770,995+0.66
31บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,284,579,985+0.66
32บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,282,152,660+0.66
33บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,272,204,554+0.66
34บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,157,511,975+0.66
35บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,069,793,055+0.66
36บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,991,937,078+0.66
37บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,960,326,360+0.66
38MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,314,645,800+0.50
39กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล5,075,720,800+0.73
40บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,307,095,075+0.68
41HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI3,947,706,000+1.32
42TOKYO CENTURY CORPORATION3,553,449,030+1.11
43BBHISL NOMINEES LIMITED3,502,042,000+1.32
44นาย ชาตรี โสภณพนิช3,455,695,600+0.50
45น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,270,874,709+0.68
46WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,128,906,250+1.12
47กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,973,313,146+0.42
48N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,972,471,783+0.28
49RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,671,839,090+1.32
50THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,447,975,960+1.32
51น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,407,344,558+1.48
52บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,371,304,471+1.48
53บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,362,248,938+1.48
54บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,281,940,000+0.50
55บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,177,460,000+0.50
56บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,105,422,000+0.50
57สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด2,006,725,220+1.04
58SELANGOR HOLDINGS INC.2,000,569,400+0.50
59บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,941,169,704+0.66
60บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,831,963,484+0.66
61นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,701,385,628+1.48
62กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,490,812,300+0.92
63กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,443,722,200+0.81
64J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND1,422,473,951+1.33
65บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,401,991,400+1.48
66นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,229,820,000-
67น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,165,293,225+1.48
68นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,141,992,000+1.11
69บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)1,090,152,000+0.45
70กองทัพบก1,087,510,841-
71HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A1,049,132,384+0.76
72นาง พนิดา เทพกาญจนา1,039,434,457+1.48
73นาย ชาลี วลัยเสถียร1,011,558,780+1.11
74บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)920,015,900+1.28
75นาย สุพล วัธนเวคิน854,016,934+1.48
76นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร784,000,000+0.45
77MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK778,237,600+0.45
78นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน709,808,010+1.48
79นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์630,359,550+1.48
80นาย อติพงษ์ ตันติวิท627,200,000+0.45
81น.ส. อตินุช ตันติวิท596,409,632+0.45
82นาย ปริญญา เธียรวร560,000,000+0.45
83BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE555,351,987-
84กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ543,536,100+1.11
85นาย อติพล ตันติวิท511,403,200+0.45
86นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล504,000,000+0.45
87นาย สำเริง มนูญผล483,002,474+0.68
88บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)443,610,000+1.11
89DBS BANK LTD438,751,600+0.45
90BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH432,000,000+1.11
91นาย ปิยะ ชื่นชมเดช426,692,000+0.45
92BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG410,903,100+1.11
93N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR406,500,000+1.48
94บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)396,748,800+0.45
95น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร392,000,000+0.45
96MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUS383,600,000+0.45
97EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT373,671,200+0.45
98บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)371,236,500+1.11
99นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน348,872,731+1.48
100นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์336,000,000+0.45