คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด264,172,993,063+0.18
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT182,384,461,709+0.78
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน126,988,105,745-0.61
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว92,084,553,644-
5STATE STREET EUROPE LIMITED64,944,015,227-0.41
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED60,434,299,302-0.01
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)50,583,518,957-0.06
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)50,583,518,941-0.06
9สำนักงานประกันสังคม34,892,845,683+0.09
10STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY26,007,214,899-0.22
11BNY MELLON NOMINEES LIMITED22,222,823,827-0.19
12THE BANK OF NEW YORK MELLON22,018,181,668-0.05
13CIMB BANK BERHARD18,822,523,632-1.75
14กระทรวงการคลัง15,909,994,807+0.71
15ING BANK N.V.15,359,250,703+0.71
16GIC PRIVATE LIMITED13,650,532,325-0.35
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED12,718,622,959-0.11
18NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC10,944,618,668-0.18
19SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC10,579,552,575-0.17
20CTBC Bank Company Limited10,034,798,585-1.50
21บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก8,272,710,810+1.15
22NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC8,028,120,942-0.49
23CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,626,221,730+1.57
24THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED7,517,199,000-1.34
25บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)6,950,420,400+0.93
26ธนาคาร ออมสิน6,759,209,793+0.29
27บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,164,233,416-1.50
28UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account6,058,204,980+1.15
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)5,932,883,220+1.15
30บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,370,817,605+0.78
31บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด5,368,945,815+0.78
32บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,366,872,140+0.78
33บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,358,373,427+0.78
34บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,260,391,025+0.78
35บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด5,185,452,345+0.78
36MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,176,081,356+1.09
37บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,118,939,623+0.78
38บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,091,934,440+0.78
39กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล4,958,679,200+1.29
40บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,870,565,169-1.50
41TOKYO CENTURY CORPORATION3,760,733,557+1.57
42นาย ชาตรี โสภณพนิช3,006,455,172+1.15
43น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,939,367,137-1.50
44WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,938,697,600-
45BBHISL NOMINEES LIMITED2,746,338,200-1.34
46HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,666,101,700-1.34
47น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,380,694,987+1.87
48บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,345,053,868+1.87
49บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,336,098,581+1.87
50กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,181,385,800+1.15
51RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,128,890,693-1.34
52บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,985,287,800+1.15
53บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,953,550,200+1.15
54N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,879,435,900+0.89
55บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,831,717,140+1.15
56SELANGOR HOLDINGS INC.1,740,495,378+1.15
57สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,715,594,100-0.61
58นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,689,251,101+1.87
59บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,658,350,277+0.78
60กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,598,418,738+1.39
61บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,565,054,897+0.78
62บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,386,471,200+1.87
63กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,360,488,325+1.33
64บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,236,602,975+1.74
65นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,208,608,200+1.57
66น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,152,393,300+1.87
67นาย ชาลี วลัยเสถียร1,070,566,376+1.57
68บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)1,041,484,500+0.93
69นาง พนิดา เทพกาญจนา1,027,927,802+1.87
70MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK1,013,455,850+0.93
71J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND981,908,766+1.69
72นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ886,200,000+0.71
73นาย สุพล วัธนเวคิน844,562,872+1.87
74N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1772,219,700+1.33
75กองทัพบก765,083,004+0.71
76นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร749,000,000+0.93
77นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน663,425,357+1.87
78นาย อติพงษ์ ตันติวิท599,200,000+0.93
79กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ575,242,373+1.57
80นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์572,340,800+1.87
81น.ส. อตินุช ตันติวิท569,784,202+0.93
82นาย ปริญญา เธียรวร535,000,000+0.93
83HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A528,242,784+1.57
84นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล494,875,000+0.93
85นาย อติพล ตันติวิท488,572,700+0.93
86นาย สำเริง มนูญผล481,560,047-1.50
87บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)469,487,250+1.57
88DBS BANK LTD458,251,575+0.93
89BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH457,200,000+1.57
90BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG434,872,448+1.57
91BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE433,631,004-1.75
92นาย ปิยะ ชื่นชมเดช406,038,250+0.93
93N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR402,000,000+1.87
94บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)392,891,963+1.57
95น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร374,500,000+0.93
96นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน345,010,671+1.87
97บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)339,409,350+0.93
98EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT338,708,500+0.93
99กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว321,667,000+1.87
100นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์321,000,000+0.93