คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MUFG BANK, LTD.179,556,795,636-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด168,651,786,684-
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน83,889,112,280-
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว78,192,487,362-
5STATE STREET EUROPE LIMITED48,689,514,087-
6กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)41,997,991,022-
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)41,997,991,011-
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED41,967,619,457-
9สำนักงานประกันสังคม35,099,327,295-
10CIMB BANK BERHARD27,078,016,454-
11THE BANK OF NEW YORK MELLON21,351,468,417-
12STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY10,419,660,365-
13CTBC Bank Company Limited8,073,108,636-
14CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,925,650,180-
15บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,287,549,115-
16บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด5,285,706,345-
17บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,283,664,820-
18บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,275,297,870-
19บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,178,834,575-
20UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account5,131,779,600-
21บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด5,105,057,735-
22บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,039,576,218-
23บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,012,989,720-
24บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,959,195,305-
25BNY MELLON NOMINEES LIMITED4,758,655,745-
26NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4,723,866,587-
27บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,352,132,400-
28สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด4,255,942,060-
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,028,726,025-
30บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,903,184,495-
31EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS3,555,814,238-
32TOKYO CENTURY CORPORATION3,415,259,346-
33SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC3,392,753,753-
34GIC PRIVATE LIMITED3,317,549,533-
35บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,113,913,331-
36MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,010,694,628-
37HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED2,762,589,500-
38ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด2,418,060,360-
39น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,364,754,013-
40กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,307,648,150-
41น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,954,301,855-
42บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,925,044,220-
43บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)1,917,692,865-
44บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,632,639,420-
45SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,396,035,610-
46นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,386,698,665-
47ธนาคาร ออมสิน1,260,768,360-
48บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,138,148,000-
49น.ส. ญาภา เทพกาญจนา945,994,500-
50N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5779,143,000-
51BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE623,820,041-
52นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร469,000,000-
53น.ส. อตินุช ตันติวิท436,343,262-
54นาย สำเริง มนูญผล427,979,588-
55บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)282,747,821-
56นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์164,486,963-
57นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข126,260,105-
58นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน104,845,269-
59นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์35,691,633-
60กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX23,037,907-
61นาย ประชา ชัยสุวรรณ21,917,069-
62นาย สมชาติ นำศรีเจริญสุข12,041,602-
63นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ11,478,025-
64นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ9,644,635-
65กองทุนเปิด เค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร7,061,922-
66นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ0-
67MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK0-
68ING BANK N.V.0-
69กระทรวงการคลัง0-
70กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0-