คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด352,847,743,015-0.37
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT212,074,955,475+1.33
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน148,537,602,477-0.52
4STATE STREET EUROPE LIMITED102,635,628,560-0.78
5สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร101,610,541,952+0.78
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED73,363,347,977-0.37
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)56,201,402,484+0.64
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)56,201,402,465+0.64
9สำนักงานประกันสังคม35,537,908,625-0.13
10STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY33,291,419,150-0.63
11THE BANK OF NEW YORK MELLON25,900,112,672-0.26
12กระทรวงการคลัง23,637,706,570-0.96
13ING BANK N.V.22,819,458,187-0.96
14CIMB BANK BERHARD21,942,461,432-
15BNY MELLON NOMINEES LIMITED17,166,678,963-0.84
16GIC PRIVATE LIMITED16,271,678,548-0.38
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED16,046,954,483-0.58
18NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC15,056,658,580+0.13
19THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED13,140,465,732-0.53
20CTBC Bank Company Limited11,845,589,307-0.64
21SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC10,923,200,399-0.12
22บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก10,591,248,261+0.48
23NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC9,548,679,735-0.15
24CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,406,042,100-1.08
25UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7,311,398,930+0.48
26บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)7,276,576,288-0.64
27บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,126,279,270+0.48
28บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)7,015,377,600+0.46
29บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,245,136,750+1.33
30บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,242,960,250+1.33
31บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,240,549,000+1.33
32บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,230,666,775+1.33
33บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,116,733,750+1.33
34บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,029,595,750+1.33
35MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,972,912,561+0.48
36บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,952,255,375+1.33
37HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,951,808,228-0.87
38บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,920,854,000+1.33
39ธนาคาร ออมสิน5,517,921,375+0.08
40สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด4,977,379,290-0.52
41บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,569,013,019-0.64
42HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,950,490,150-1.51
43SATHINEE CO.,LTD.3,652,155,948-1.08
44นาย ชาตรี โสภณพนิช3,611,201,902+0.48
45น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,469,779,252-0.64
46CHASE NOMINEES LIMITED3,364,238,777-1.55
47กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,228,088,916+0.11
48WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,875,494,400+0.78
49THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,684,623,052-1.55
50THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,676,928,528-1.55
51น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,549,475,602-0.70
52บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,511,307,687-0.70
53บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,501,717,510-0.70
54GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,456,982,254-1.55
55บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,384,627,300+0.48
56บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,310,975,700+0.48
57บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,208,943,990+0.48
58SELANGOR HOLDINGS INC.2,090,595,023+0.48
59บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,928,314,275+1.33
60บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,819,831,275+1.33
61นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,791,791,440-0.70
62กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,585,813,775-0.27
63กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,510,740,700-0.04
64บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,484,765,800-0.70
65BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG1,360,729,575-1.08
66J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND1,342,465,747-0.70
67น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,234,092,825-0.70
68นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,173,640,000-1.08
69นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,164,800,000-0.96
70กองทัพบก1,136,698,909-0.96
71นาง พนิดา เทพกาญจนา1,100,803,281-0.70
72นาย ชาลี วลัยเสถียร988,505,135-1.08
73HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A911,689,821-0.22
74นาย สุพล วัธนเวคิน904,438,598-0.70
75นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน819,698,619-0.70
76นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร756,000,000+0.46
77นาย ปริญญา เธียรวร702,000,000+0.46
78บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)697,488,925-0.70
79กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว682,922,448-0.96
80EUROCLEAR NOMINEES LIMITED669,154,250-1.08
81MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK658,103,400+0.46
82นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์617,846,425-0.70
83นาย อติพงษ์ ตันติวิท604,800,000+0.46
84BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE585,782,233-
85BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH536,500,000-1.08
86บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด534,600,000+0.46
87น.ส. อตินุช ตันติวิท497,306,088+0.46
88นาย อติพล ตันติวิท495,450,000+0.46
89บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)492,932,500-1.08
90กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30490,246,225-0.70
91นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล477,900,000+0.46
92นาย ปิยะ ชื่นชมเดช437,400,000+0.46
93กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ427,006,825-1.08
94N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR423,325,000-0.70
95EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT410,000,400+0.46
96DBS BANK LTD407,319,300+0.46
97นาย สำเริง มนูญผล395,045,320-0.64
98บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)387,979,200+0.46
99EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD385,862,400+0.46
100น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร378,000,000+0.46