คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด288,473,959,647-0.59
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT196,522,792,074+0.72
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน134,684,354,578+0.57
4สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร96,450,631,619-0.82
5STATE STREET EUROPE LIMITED74,065,722,204-0.83
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED64,805,318,567-0.74
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)53,048,314,665-0.68
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)53,048,314,648-0.68
9สำนักงานประกันสังคม33,542,068,175-0.85
10STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY27,992,478,928-0.99
11BNY MELLON NOMINEES LIMITED23,080,318,056-0.69
12CIMB BANK BERHARD22,124,720,761-1.49
13THE BANK OF NEW YORK MELLON20,976,397,361-0.66
14กระทรวงการคลัง19,091,993,768+2.98
15ING BANK N.V.18,431,100,843+2.98
16GIC PRIVATE LIMITED14,619,072,100-1.03
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED14,097,709,400-0.96
18NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC12,669,827,894-0.80
19SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC10,978,385,355-0.87
20CTBC Bank Company Limited10,261,147,425-
21NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC8,888,089,276-0.86
22บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก8,405,105,352-0.29
23CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.8,206,695,300-0.49
24THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED7,619,565,400-1.53
25บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)7,405,120,800+0.44
26ธนาคาร ออมสิน7,063,928,805-0.19
27บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,303,276,275-
28UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account6,004,790,210-0.29
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)5,898,786,190-0.29
30บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,787,160,055+0.72
31บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด5,785,143,165+0.72
32บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,782,908,740+0.72
33บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,773,751,212+0.72
34บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,668,173,275+0.72
35บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด5,587,425,395+0.72
36บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,515,756,648+0.72
37บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,486,658,040+0.72
38กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล5,060,089,600-0.26
39MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,597,168,617-0.29
40TOKYO CENTURY CORPORATION4,046,983,618-0.49
41บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,957,871,150-
42HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI3,386,716,200-1.53
43น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,005,668,651-
44BBHISL NOMINEES LIMITED3,004,383,400-1.53
45นาย ชาตรี โสภณพนิช2,989,176,694-0.29
46WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,847,656,250-0.82
47N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,838,118,656+1.25
48กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,562,249,672+0.21
49น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,380,694,987-0.37
50บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,345,053,868-0.37
51บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,336,098,581-0.37
52RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,292,156,693-1.53
53THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,100,105,692-1.53
54บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,973,878,100-0.29
55บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,883,502,900-0.29
56บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,821,190,030-0.29
57สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,819,569,500+0.57
58บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,786,904,562+0.72
59SELANGOR HOLDINGS INC.1,730,492,531-0.29
60บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,686,376,982+0.72
61นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,682,551,101-0.37
62กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,646,888,475-0.25
63กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,564,561,650-0.09
64J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND1,492,418,183-0.42
65บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,386,471,200-0.37
66นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,300,602,000-0.49
67น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,152,393,300-0.37
68นาย ชาลี วลัยเสถียร1,152,053,055-0.49
69HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A1,128,277,108-0.03
70บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)1,109,619,000+0.44
71นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,038,240,000+2.98
72นาง พนิดา เทพกาญจนา1,027,927,802-0.37
73บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)984,890,950-0.44
74กองทัพบก918,099,605+2.98
75นาย สุพล วัธนเวคิน844,562,872-0.37
76นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร798,000,000+0.44
77MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK792,134,700+0.44
78นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน701,950,357-0.37
79นาย อติพงษ์ ตันติวิท638,400,000+0.44
80นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์623,381,400-0.37
81กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ619,027,225-0.49
82น.ส. อตินุช ตันติวิท607,059,804+0.44
83นาย ปริญญา เธียรวร570,000,000+0.44
84นาย อติพล ตันติวิท520,535,400+0.44
85นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล513,000,000+0.44
86BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE509,706,618-1.49
87บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)505,222,500-0.49
88BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH492,000,000-0.49
89BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG467,972,975-0.49
90DBS BANK LTD446,586,450+0.44
91นาย สำเริง มนูญผล443,840,111-
92นาย ปิยะ ชื่นชมเดช434,311,500+0.44
93บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)422,797,125-0.49
94บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)403,833,600+0.44
95N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR402,000,000-0.37
96น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร399,000,000+0.44
97MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUS390,450,000+0.44
98EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT380,343,900+0.44
99นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน345,010,671-0.37
100นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์342,000,000+0.44