คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด122,301,996,629-
2MUFG BANK, LTD.106,885,777,559-
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน66,957,364,847-
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว51,599,103,335-
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED34,012,881,007-
6กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)32,271,356,420-
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)32,271,356,412-
8STATE STREET EUROPE LIMITED31,415,086,241-
9สำนักงานประกันสังคม22,837,028,310-
10บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)19,297,717,008-
11ING BANK N.V.18,417,728,047-
12CIMB BANK BERHARD18,162,084,207-
13THE BANK OF NEW YORK MELLON11,974,061,275-
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED11,708,973,706-
15กระทรวงการคลัง9,432,354,064-
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY8,629,535,100-
17CTBC Bank Company Limited6,413,217,141-
18SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED5,798,541,067-
19GIC PRIVATE LIMITED5,779,327,872-
20NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,604,600,804-
21CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.5,564,539,740-
22NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,433,127,029-
23THE BANK OF NOVA SCOTIA4,169,597,222-
24THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED3,940,780,125-
25บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,939,547,672-
26UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account3,804,454,510-
27ธนาคาร ออมสิน3,601,458,351-
28บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)3,572,646,000-
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,274,411,365-
30SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC3,225,987,156-
31บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด3,147,548,922-
32บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด3,146,451,966-
33บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด3,145,236,696-
34บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด3,140,256,055-
35บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด3,082,833,810-
36บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,038,916,258-
37บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด2,999,936,709-
38บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด2,984,110,416-
39สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,836,985,610-
40TOKYO CENTURY CORPORATION2,744,052,307-
41MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,481,875,297-
42บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,473,669,469-
43น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,878,542,907-
44ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)1,812,894,450-
45ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด1,721,406,360-
46กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,699,081,000-
47นาย ชาตรี โสภณพนิช1,650,094,649-
48HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI1,606,362,075-
49GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND1,542,502,325-
50กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,489,647,200-
51บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,436,062,150-
52น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,332,478,538-
53บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,312,530,150-
54บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)1,307,517,863-
55N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,110,332,847-
56บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,089,626,350-
57RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.1,048,596,418-
58บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,005,339,005-
59บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด971,870,395-
60CITI (NOMINEES) LIMITED-EQUITY TRUSTEES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY F ORBIS GL EQ LE FD (AU REG)956,317,010-
61SELANGOR HOLDINGS INC.955,271,889-
62บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด953,748,950-
63นาง วรรณสมร วรรณเมธี945,476,363-
64GERLACH & CO.-ORBIS GLOBAL EQUITY FUND922,760,594-
65บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด917,194,963-
66บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด776,010,000-
67กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล747,362,525-
68น.ส. ญาภา เทพกาญจนา644,996,250-
69นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ580,962,025-
70นาง พนิดา เทพกาญจนา575,332,725-
71นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร567,669,050-
72MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK525,888,000-
73บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)516,315,500-
74นาย สุพล วัธนเวคิน472,703,100-
75กองทัพบก453,584,924-
76BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE418,415,881-
77บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)406,886,250-
78นาง ดวงใจ วลัยเสถียร405,185,000-
79นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร385,000,000-
80นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน381,632,663-
81J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.364,612,985-
82นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์350,163,750-
83นาย อติพล ตันติวิท330,000,000-
84นาย สำเริง มนูญผล326,645,330-
85นาย อติพงษ์ ตันติวิท322,588,750-
86นาย สุวรรณ วลัยเสถียร312,762,302-
87น.ส. อตินุช ตันติวิท310,754,730-
88กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ308,301,305-
89กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล306,467,200-
90DBS BANK LTD299,520,128-
91นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์285,480,285-
92นาย ปริญญา เธียรวร283,250,000-
93N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR262,500,000-
94นาง สุภา สุพรรณธะริดา246,625,500-
95บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)224,612,755-
96HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A205,610,550-
97นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน193,102,988-
98น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร192,500,000-
99นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์192,500,000-
100สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด187,068,750-