คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MUFG BANK, LTD.185,212,127,782-
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด177,537,250,641-
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน96,203,110,413-
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว74,421,783,656-
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED49,916,015,995-
6STATE STREET EUROPE LIMITED47,704,773,611-
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)46,495,471,582-
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)46,495,471,571-
9สำนักงานประกันสังคม33,290,641,825-
10บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)27,093,668,906-
11ING BANK N.V.26,406,140,211-
12CIMB BANK BERHARD20,143,402,484-
13THE BANK OF NEW YORK MELLON17,762,935,030-
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED17,604,649,318-
15กระทรวงการคลัง13,523,495,586-
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY12,701,758,802-
17GIC PRIVATE LIMITED8,823,194,863-
18SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED8,793,445,359-
19NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8,377,942,257-
20CTBC Bank Company Limited7,997,659,023-
21CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,606,205,400-
22NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC6,838,775,203-
23THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED6,502,937,500-
24THE BANK OF NOVA SCOTIA5,978,097,222-
25บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,454,086,095-
26บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด5,452,185,285-
27บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,450,079,460-
28บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,441,448,984-
29บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,341,947,475-
30บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด5,265,846,955-
31บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,198,303,028-
32บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,170,879,160-
33UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account5,059,326,940-
34ธนาคาร ออมสิน5,022,571,325-
35บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,912,847,685-
36SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC4,681,426,422-
37บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,482,046,800-
38บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,354,452,810-
39สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด4,076,128,750-
40TOKYO CENTURY CORPORATION3,750,862,865-
41MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,300,504,321-
42บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,084,811,338-
43ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2,991,575,000-
44HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,650,762,500-
45GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,545,383,375-
46ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด2,473,285,000-
47น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,342,653,508-
48กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,292,812,000-
49นาย ชาตรี โสภณพนิช2,194,366,706-
50น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,989,834,616-
51กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,980,996,800-
52บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,960,045,024-
53บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)1,952,560,008-
54บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,909,737,100-
55RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.1,730,357,125-
56บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,684,061,134-
57บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,589,319,314-
58CITI (NOMINEES) LIMITED-EQUITY TRUSTEES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY F ORBIS GL EQ LE FD (AU REG)1,578,080,875-
59GERLACH & CO.-ORBIS GLOBAL EQUITY FUND1,522,707,250-
60N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,476,821,527-
61บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,449,031,900-
62นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,411,911,368-
63บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,336,942,970-
64SELANGOR HOLDINGS INC.1,270,361,569-
65บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด1,268,336,300-
66บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,158,841,600-
67กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล996,941,150-
68น.ส. ญาภา เทพกาญจนา963,194,400-
69นาง พนิดา เทพกาญจนา859,163,536-
70นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ832,945,554-
71นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร775,950,500-
72MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK753,984,000-
73นาย สุพล วัธนเวคิน705,903,296-
74บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)705,755,000-
75กองทัพบก650,320,553-
76บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)607,616,800-
77นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน569,904,776-
78นาง ดวงใจ วลัยเสถียร553,850,000-
79นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์522,911,200-
80J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.498,391,850-
81นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร483,000,000-
82BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE464,061,250-
83นาย สุวรรณ วลัยเสถียร427,516,815-
84กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ421,419,050-
85กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล418,912,000-
86นาย อติพล ตันติวิท414,000,000-
87นาย สำเริง มนูญผล407,345,940-
88นาย อติพงษ์ ตันติวิท404,702,250-
89N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR392,000,000-
90นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์390,224,850-
91น.ส. อตินุช ตันติวิท389,855,934-
92DBS BANK LTD375,761,615-
93นาย ปริญญา เธียรวร355,350,000-
94นาง สุภา สุพรรณธะริดา309,402,900-
95HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A307,045,088-
96นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน288,367,128-
97บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)280,105,318-
98บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)266,660,800-
99น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร241,500,000-
100นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์241,500,000-