คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด246,555,841,436-1.86
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT159,763,133,125+0.88
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน123,909,606,211-
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว79,383,235,900-1.00
5STATE STREET EUROPE LIMITED61,786,992,790-1.77
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED56,897,309,810-1.72
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)50,932,223,581-0.77
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)50,932,223,566-0.77
9สำนักงานประกันสังคม31,415,192,990-1.91
10ING BANK N.V.26,177,582,863-
11STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY23,757,381,457-2.27
12BNY MELLON NOMINEES LIMITED20,852,709,237-1.73
13THE BANK OF NEW YORK MELLON19,883,505,137-1.98
14CIMB BANK BERHARD19,152,743,345-1.72
15กระทรวงการคลัง16,023,637,627-
16GIC PRIVATE LIMITED13,473,691,019-2.04
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED12,094,436,961-1.88
18NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC10,119,274,275-1.50
19CTBC Bank Company Limited10,110,248,198-
20SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC9,571,688,797-1.41
21CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.8,246,727,960-
22NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC7,619,372,727-1.84
23THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED7,264,944,000-2.78
24บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)7,242,727,800-0.90
25บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก6,941,469,990-2.40
26บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,210,581,036-
27ธนาคาร ออมสิน5,993,758,544-1.21
28UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account5,083,321,420-2.40
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,978,166,380-2.40
30กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล4,975,551,975-0.98
31บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด4,704,669,685+0.88
32บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด4,703,030,055+0.88
33บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด4,701,213,580+0.88
34บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด4,693,768,971+0.88
35บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด4,607,939,425+0.88
36บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด4,542,295,465+0.88
37บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด4,484,032,383+0.88
38บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด4,460,376,680+0.88
39TOKYO CENTURY CORPORATION4,066,725,001-
40บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,899,667,163-
41MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,711,499,434-2.40
42น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,961,467,642-
43BBHISL NOMINEES LIMITED2,654,179,200-2.78
44HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,576,635,200-2.78
45WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,533,360,000-1.00
46นาย ชาตรี โสภณพนิช2,522,657,788-2.40
47น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,487,293,270-0.71
48บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,450,056,280-0.71
49บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,440,700,010-0.71
50N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,336,223,340-0.60
51RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,057,451,408-2.78
52กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,830,358,200-2.40
53นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,764,889,210-0.71
54กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,764,779,425-0.27
55สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,674,003,940-
56บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,665,816,200-2.40
57บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,639,185,800-2.40
58บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,536,958,060-2.40
59กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,468,247,150-0.35
60SELANGOR HOLDINGS INC.1,460,415,662-2.40
61บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,452,663,421+0.88
62บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,448,552,000-0.71
63บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,370,939,561+0.88
64บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,311,355,500-0.40
65นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,306,946,400-
66น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,203,993,000-0.71
67นาย ชาลี วลัยเสถียร1,157,672,826-
68บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)1,085,285,250-0.90
69นาง พนิดา เทพกาญจนา1,073,954,420-0.71
70J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND1,048,002,370-0.27
71นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ903,745,488-
72นาย สุพล วัธนเวคิน882,379,120-0.71
73N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1794,438,400-0.82
74นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร780,500,000-0.90
75กองทัพบก770,547,883-
76นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน693,130,970-0.71
77นาย อติพงษ์ ตันติวิท653,975,375-0.90
78น.ส. อตินุช ตันติวิท627,197,089-0.90
79กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ622,046,870-
80นาย อติพล ตันติวิท602,100,000-0.90
81นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์597,968,000-0.71
82HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A571,223,168-
83นาย ปริญญา เธียรวร557,500,000-0.90
84นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล527,395,000-0.90
85บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)507,687,000-
86BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH494,400,000-
87นาย สำเริง มนูญผล485,180,799-
88DBS BANK LTD479,296,186-0.90
89BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG470,255,770-
90BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE441,238,565-1.72
91บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)424,859,550-
92N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR420,000,000-0.71
93น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร390,250,000-0.90
94นาย ปิยะ ชื่นชมเดช390,250,000-0.90
95นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน360,458,910-0.71
96บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)356,978,400-0.90
97กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว336,070,000-0.71
98นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์334,500,000-0.90
99บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)334,500,000-0.90
100กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล330,831,650-0.90