คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด288,025,907,124-
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT182,384,461,709-
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน129,296,980,394-
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว90,893,805,106-
5STATE STREET EUROPE LIMITED69,290,295,001-
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED68,086,168,053-
7ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)52,734,750,000-
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)50,588,301,152-
9กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)50,588,301,136-
10นาง ดาวนภา เพชรอำไพ41,220,000,000-
11นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ40,650,728,900-
12สำนักงานประกันสังคม34,280,473,888-
13STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY33,769,215,776-
14THE BANK OF NEW YORK MELLON22,505,523,741-
15BNY MELLON NOMINEES LIMITED21,968,264,660-
16CIMB BANK BERHARD20,803,841,910-
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED19,111,667,996-
18AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.18,262,400,000-
19กระทรวงการคลัง17,500,065,828-
20นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,433,442,250-
21ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)16,856,901,700-
22ING BANK N.V.16,566,048,972-
23น.ส. ธิดา แก้วบุตตา14,104,923,649-
24GIC PRIVATE LIMITED13,101,523,750-
25SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC11,062,186,743-
26NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC10,853,445,186-
27นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี10,330,570,934-
28คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี10,330,570,934-
29บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,984,000,000-
30CTBC Bank Company Limited9,959,348,971-
31บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)9,019,801,227-
32ธนาคาร ออมสิน8,770,225,827-
33บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก8,322,914,145-
34NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC7,920,350,695-
35CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,906,450,350-
36บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,861,362,143-
37THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED7,507,793,565-
38บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)6,917,941,800-
39ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,911,215,387-
40บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด6,833,329,475-
41บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,337,552,345-
42บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,117,885,796-
43UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account6,083,454,508-
44นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,065,764,050-
45บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,058,924,815-
46DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS6,003,114,800-
47กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล5,739,544,550-
48นาย ชาตรี โสภณพนิช5,439,098,508-
49บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,370,817,605-
50บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,366,872,140-
51บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,358,373,427-
52Golden Capital (Singapore) Limited5,319,090,042-
53MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,300,675,811-
54บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,260,391,025-
55น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,134,269,112-
56บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,118,939,623-
57บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,091,934,440-
58น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,046,263,250-
59บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,576,000,000-
60NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE4,500,970,232-
61บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,383,348,500-
62นาง จริยา แก้วบุตตา4,159,842,200-
63TOKYO CENTURY CORPORATION3,898,923,241-
64MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,896,498,878-
65บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,841,463,175-
66CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,423,480,872-
67CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,317,569,719-
68กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,279,477,122-
69UBS AG HONG KONG BRANCH3,197,277,726-
70KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,120,832,512-
71นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,057,600,000-
72บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,034,611,437-
73น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,917,266,632-
74WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,900,697,200-
75BBHISL NOMINEES LIMITED2,727,906,400-
76N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,673,950,640-
77HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,648,208,400-
78บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,643,505,890-
79LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,597,259,690-
80บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,379,219,312-
81HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,265,519,009-
82น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,265,213,514-
83บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,231,301,255-
84บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,222,780,366-
85ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,133,597,431-
86RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,114,602,836-
87บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,065,050,000-
88นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,925,404,104-
89บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,899,715,050-
90บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,888,000,000-
91บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,838,887,680-
92บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,793,545,194-
93บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,752,763,815-
94กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,748,676,325-
95สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,746,786,720-
96นาย เชิดชู โสภณพนิช1,715,161,448-
97SELANGOR HOLDINGS INC.1,665,474,026-
98บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,658,350,277-
99กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,619,098,411-
100นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,610,442,500-