คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด295,929,823,542-
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT176,729,129,563-
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน124,679,231,095-
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว95,259,883,080-
5STATE STREET EUROPE LIMITED71,068,959,968-
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED70,215,468,812-
7ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)53,390,250,000-
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)52,540,897,763-
9กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)52,540,897,746-
10นาง ดาวนภา เพชรอำไพ43,740,000,000-
11นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ43,135,926,300-
12สำนักงานประกันสังคม35,453,161,248-
13STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY35,357,254,189-
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED22,528,652,396-
15THE BANK OF NEW YORK MELLON22,325,932,900-
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED20,123,100,624-
17CIMB BANK BERHARD18,492,303,920-
18กระทรวงการคลัง18,064,279,928-
19นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,650,006,750-
20ING BANK N.V.17,114,593,640-
21AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,682,000,000-
22น.ส. ธิดา แก้วบุตตา15,194,574,403-
23GIC PRIVATE LIMITED13,924,916,982-
24ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)13,903,867,825-
25SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC11,434,067,939-
26NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC11,253,537,356-
27บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)10,605,700,344-
28คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี10,260,294,942-
29นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี10,260,294,942-
30CTBC Bank Company Limited9,733,000,131-
31บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,120,000,000-
32ธนาคาร ออมสิน8,915,154,507-
33บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,703,905,700-
34บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก8,585,948,079-
35บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)8,361,214,449-
36NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC8,237,404,650-
37THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED7,708,148,898-
38CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,666,254,390-
39บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)7,307,685,000-
40ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,956,440,862-
41MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC6,371,545,081-
42UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account6,349,467,460-
43บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,147,960,625-
44นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,052,715,750-
45บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)5,978,842,937-
46กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล5,966,003,700-
47บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด5,875,196,400-
48DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,853,036,930-
49นาย ชาตรี โสภณพนิช5,622,358,384-
50น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,530,907,927-
51Golden Capital (Singapore) Limited5,282,905,756-
52บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,204,280,625-
53บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,200,457,500-
54บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,192,222,313-
55น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,108,949,750-
56บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,097,278,125-
57บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด4,960,212,813-
58บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด4,934,045,000-
59บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,783,857,500-
60NSL CLIENT ACCOUNT - NOMURA ASIA INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.4,537,863,430-
61นาง จริยา แก้วบุตตา4,481,203,400-
62บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,180,000,000-
63TOKYO CENTURY CORPORATION3,780,474,940-
64บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,754,157,194-
65CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,678,779,980-
66กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,464,964,590-
67UBS AG HONG KONG BRANCH3,444,277,722-
68CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,285,360,305-
69MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,278,761,251-
70บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,198,950,336-
71KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,079,035,648-
72WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,040,032,000-
73บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,965,116,518-
74น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,850,965,118-
75BBHISL NOMINEES LIMITED2,801,633,600-
76นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,793,000,000-
77LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,757,599,132-
78บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,721,284,390-
79HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,719,781,600-
80น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,380,694,987-
81บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,345,053,868-
82บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,336,098,581-
83HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,330,969,825-
84RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,171,754,264-
85บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,054,460,000-
86N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,026,140,790-
87บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,979,582,950-
88บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,912,000,000-
89นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,864,788,409-
90บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,826,453,585-
91บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,799,418,905-
92นาย เชิดชู โสภณพนิช1,757,630,418-
93กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,752,088,150-
94ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,747,134,500-
95SELANGOR HOLDINGS INC.1,735,493,955-
96นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,708,897,500-
97นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,689,251,101-
98สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,684,401,480-
99นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,669,111,616-
100บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,654,943,451-