คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด195,226,343,164+10.74
2MUFG BANK, LTD.130,638,172,573+13.64
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน117,751,487,396+8.09
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว60,728,175,464+14.71
5ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)48,699,606,250+1.98
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED48,555,883,153+10.92
7STATE STREET EUROPE LIMITED46,764,196,123+11.63
8นาง ดาวนภา เพชรอำไพ39,600,000,000+2.73
9กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)39,494,284,442+13.47
10กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)39,494,284,432+13.47
11นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ39,053,102,000+2.73
12บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)27,835,751,694+9.47
13ING BANK N.V.26,406,140,211+9.24
14สำนักงานประกันสังคม25,284,097,090+13.28
15CIMB BANK BERHARD21,134,061,622+6.25
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY17,387,064,331+10.48
17BNY MELLON NOMINEES LIMITED16,017,513,291+12.76
18บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด15,575,410,200-0.49
19THE BANK OF NEW YORK MELLON15,184,856,778+13.02
20นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา15,039,315,000+2.01
21น.ส. ธิดา แก้วบุตตา14,982,697,800+1.78
22บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)14,584,688,626+2.33
23กระทรวงการคลัง13,785,495,586+9.11
24AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.12,335,900,000+3.56
25บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)9,772,703,607+1.91
26SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED9,327,005,077+8.79
27GIC PRIVATE LIMITED8,763,127,926+12.08
28CTBC Bank Company Limited8,073,108,636+9.35
29บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด7,916,566,769+4.23
30นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี7,870,911,188+0.89
31คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี7,870,911,188+0.89
32NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC7,059,150,657+13.65
33THE BANK OF NOVA SCOTIA6,811,097,222+9.24
34บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด6,744,000,000+3.56
35ธนาคาร ออมสิน6,526,349,039+8.80
36NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC6,481,867,800+13.64
37บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,300,520,424+8.14
38CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,245,094,960+6.41
39นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,704,131,750+2.19
40ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,688,251,962+3.71
41น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,453,783,663+1.78
42DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,290,244,918+1.42
43บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก5,260,776,053+10.21
44THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED5,202,350,000+15.00
45บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)5,099,140,200+10.83
46บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,959,195,305+9.35
47น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,796,980,500+2.01
48บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด4,729,519,107+11.01
49UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account4,707,629,282+10.57
50บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด4,453,707,508+11.97
51นาง จริยา แก้วบุตตา4,418,716,500+1.78
52Golden Capital (Singapore) Limited4,052,640,032+0.89
53นาย ชาตรี โสภณพนิช4,032,162,109+7.68
54SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC3,998,142,080+11.55
55MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,923,484,804+8.59
56บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด3,847,004,238+13.64
57บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด3,844,178,184+13.64
58บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด3,838,090,733+13.64
59บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด3,767,907,990+13.64
60กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/303,736,128,760+1.83
61บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด3,666,589,311+13.64
62CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,656,500,410+1.77
63บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด3,647,246,064+13.64
64CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING3,550,908,038+1.78
65MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,468,834,367+4.11
66UBS AG HONG KONG BRANCH3,396,249,900+1.78
67บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,337,575,000+7.33
68กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,184,123,272+6.75
69บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,113,913,331+9.35
70บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,091,000,000+3.56
71TOKYO CENTURY CORPORATION3,079,655,826+6.41
72สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,862,876,960+11.11
73UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,686,048,075+2.16
74LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,669,080,019+1.69
75บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,570,986,670+7.57
76กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,550,651,240+9.46
77KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.2,424,218,112+1.72
78CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,422,147,989+1.60
79ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2,393,260,000+15.00
80น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,364,754,013+9.35
81บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,316,497,280+1.00
82ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด2,136,918,240+11.11
83HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,120,610,000+15.00
84นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,065,350,000+3.56
85GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,036,306,700+15.00
86HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,004,056,802+2.69
87นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,984,038,336+4.17
88บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,840,000,000+0.87
89บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,715,627,853+1.39
90บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,713,793,280-0.73
91บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,704,990,000-
92บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,695,585,772+0.97
93ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,658,570,078-
94น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,634,507,006+8.70
95บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,610,036,984+8.70
96บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)1,603,888,578+8.70
97CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,560,812,000+2.73
98N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,559,448,506+10.15
99นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,501,045,090+0.81
100ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,446,360,000-0.49