คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด216,617,990,622-
2MUFG BANK, LTD.185,212,127,782-
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน127,727,110,413-
4ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)87,739,050,875-
5พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว74,421,783,656-
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED60,534,086,942-
7STATE STREET EUROPE LIMITED55,559,925,103-
8นาง ดาวนภา เพชรอำไพ47,520,000,000-
9กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)46,926,145,595-
10กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)46,926,145,584-
11นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ46,863,722,400-
12สำนักงานประกันสังคม33,290,641,825-
13บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)27,406,296,054-
14ING BANK N.V.26,406,140,211-
15นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา26,332,345,075-
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY22,772,778,992-
17CIMB BANK BERHARD20,143,402,484-
18น.ส. ธิดา แก้วบุตตา19,506,316,601-
19บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)19,220,764,800-
20AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.18,877,000,000-
21บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด18,705,762,250-
22THE BANK OF NEW YORK MELLON18,176,126,305-
23BNY MELLON NOMINEES LIMITED17,871,789,723-
24บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)14,245,509,821-
25กระทรวงการคลัง13,817,495,586-
26SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED13,157,073,664-
27บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,320,000,000-
28GIC PRIVATE LIMITED9,902,602,183-
29บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด8,586,752,315-
30NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8,377,942,257-
31CTBC Bank Company Limited7,997,659,023-
32CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,606,205,400-
33น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์7,401,484,250-
34บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,386,289,824-
35ธนาคาร ออมสิน7,314,363,206-
36ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,933,607,310-
37THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED6,898,738,360-
38น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,855,630,426-
39NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC6,838,775,203-
40บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,230,730,705-
41บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,030,042,698-
42THE BANK OF NOVA SCOTIA5,978,097,222-
43นาง จริยา แก้วบุตตา5,584,377,560-
44SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC5,499,378,502-
45บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,454,086,095-
46บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,450,079,460-
47บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,441,448,984-
48บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,341,947,475-
49บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด5,273,368,500-
50บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,198,303,028-
51บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,170,879,160-
52UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account5,134,530,453-
53DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,076,950,795-
54บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,912,847,685-
55นาย ชาตรี โสภณพนิช4,862,882,694-
56บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,730,000,000-
57MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4,576,220,031-
58บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,482,046,800-
59CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,473,443,134-
60MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,371,681,668-
61CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING4,324,216,899-
62HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,087,591,139-
63สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด4,076,128,750-
64TOKYO CENTURY CORPORATION3,750,862,865-
65กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/303,441,921,528-
66นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์3,438,999,779-
67UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC3,387,500,000-
68กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,333,004,472-
69LGT BANK (SINGAPORE) LTD3,166,727,954-
70นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,160,500,000-
71กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,092,784,620-
72บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,084,811,338-
73ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2,991,575,000-
74KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.2,897,915,904-
75CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,873,079,796-
76บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,685,959,740-
77HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,650,762,500-
78GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,545,383,375-
79ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด2,473,285,000-
80UBS AG HONG KONG BRANCH2,423,939,356-
81บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,362,827,226-
82น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,342,653,508-
83บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,265,819,735-
84บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2,180,000,000-
85บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)2,122,361,393-
86ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย2,020,323,200-
87น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,989,834,616-
88บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,960,045,024-
89บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)1,952,560,008-
90บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,939,348,129-
91บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,888,925,440-
92CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,878,514,440-
93บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,763,598,921-
94RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.1,730,357,125-
95บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,694,989,825-
96บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,694,400,000-
97บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,684,061,134-
98บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,668,005,143-
99นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,656,994,453-
100บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,589,319,314-