คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด276,909,762,729-1.76
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT159,763,133,125+0.88
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน123,909,606,211-
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว79,383,235,900-1.00
5STATE STREET EUROPE LIMITED67,590,524,461-1.82
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED66,701,749,824-1.65
7ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)53,739,000,000+2.98
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)51,374,022,015-0.77
9กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)51,374,022,000-0.77
10นาง ดาวนภา เพชรอำไพ47,880,000,000-2.63
11นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ47,218,750,600-2.63
12กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน34,687,499,723+4.50
13STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY31,668,885,679-1.44
14สำนักงานประกันสังคม31,415,192,990-1.91
15ING BANK N.V.26,177,582,863-
16BNY MELLON NOMINEES LIMITED20,852,709,237-1.73
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED20,816,553,681-2.05
18THE BANK OF NEW YORK MELLON19,883,505,137-1.98
19CIMB BANK BERHARD19,152,743,345-1.72
20น.ส. ธิดา แก้วบุตตา18,463,526,665-2.30
21นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,758,289,000+3.05
22กระทรวงการคลัง16,323,637,627-0.01
23AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.14,574,800,000-
24ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)14,272,997,060-
25GIC PRIVATE LIMITED13,473,691,019-2.04
26บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด12,979,508,500-1.76
27บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)11,398,649,902+1.74
28NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC10,119,274,275-1.50
29CTBC Bank Company Limited10,110,248,198-
30SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC10,034,662,797-1.34
31นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี9,838,638,985-0.71
32คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี9,838,638,985-0.71
33UBS SECURITIES PTE LTD8,942,437,500+4.50
34CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.8,246,727,960-
35ธนาคาร ออมสิน8,103,430,259-0.85
36บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,968,000,000-
37NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC7,619,372,727-1.84
38บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,497,180,462-1.59
39THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED7,303,575,120-2.76
40บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก7,276,415,298-2.44
41บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)7,242,727,800-0.90
42น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,720,824,374-2.30
43ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,403,190,554+0.08
44บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,210,581,036-
45กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล6,018,702,125-1.25
46นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,952,639,600+2.70
47DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,815,517,463+0.65
48บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด5,658,392,340+0.84
49นาง จริยา แก้วบุตตา5,445,287,000-2.30
50UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account5,412,247,408-2.29
51บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด5,371,447,211+0.86
52น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,140,293,000+3.05
53Golden Capital (Singapore) Limited5,065,800,040-0.71
54MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,025,729,843-2.33
55นาย ชาตรี โสภณพนิช4,938,428,088-1.11
56บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด4,704,669,685+0.88
57บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด4,701,213,580+0.88
58บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด4,693,768,971+0.88
59บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด4,607,939,425+0.88
60NSL CLIENT ACCOUNT - NOMURA ASIA INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.4,574,756,629-
61บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด4,484,032,383+0.88
62บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด4,460,376,680+0.88
63CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,452,616,311-2.27
64บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,227,595,000+1.05
65UBS AG HONG KONG BRANCH4,185,277,710-2.30
66TOKYO CENTURY CORPORATION4,066,725,001-
67บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,899,667,163-
68บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,748,769,925-1.33
69บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,652,000,000-
70CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,285,360,305-0.98
71KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,246,223,104-
72LGT BANK (SINGAPORE) LTD3,226,124,580-2.02
73MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,159,965,554+0.75
74กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,984,468,440-1.11
75น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,961,467,642-
76บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,733,466,790+1.69
77BBHISL NOMINEES LIMITED2,654,179,200-2.78
78HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,576,635,200-2.78
79WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,533,360,000-1.00
80น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,487,293,270-0.71
81บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,450,056,280-0.71
82บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,440,700,010-0.71
83นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,440,200,000-
84บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,434,329,320-1.85
85N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,360,209,830-0.60
86นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์2,220,233,376+3.55
87HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,182,896,202-0.16
88RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,057,451,408-2.78
89บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,990,920,000-
90บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,952,000,000+0.41
91นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,870,645,000-2.63
92บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,811,113,190+0.34
93ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,790,911,500+8.38
94นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,764,889,210-0.71
95กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,764,779,425-0.27
96ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,739,083,189-3.70
97นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,719,967,137+1.62
98สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,674,003,940-
99บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,665,816,200-2.40
100กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,662,031,440-1.55