คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด375,445,529,997-0.38
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT212,074,955,475+1.33
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน148,537,602,477-0.52
4STATE STREET EUROPE LIMITED106,160,095,021-0.76
5สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร101,610,541,952+0.78
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED78,865,779,561-0.39
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)56,717,893,459+0.64
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)56,717,893,440+0.64
9ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)52,049,250,000+0.01
10STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY45,486,607,050-0.46
11นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ37,082,904,600-0.97
12นาง ดาวนภา เพชรอำไพ37,080,000,000-0.97
13สำนักงานประกันสังคม35,537,908,625-0.13
14THE BANK OF NEW YORK MELLON25,927,027,847-0.26
15กระทรวงการคลัง24,019,706,570-0.95
16ING BANK N.V.22,819,458,187-0.96
17CIMB BANK BERHARD21,942,461,432-
18SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED19,275,052,714-0.56
19นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,194,419,000-
20BNY MELLON NOMINEES LIMITED17,166,678,963-0.84
21GIC PRIVATE LIMITED16,309,422,628-0.37
22AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,199,100,000-0.81
23NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC15,116,032,972+0.14
24น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,620,634,425-0.44
25THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED13,206,348,822-0.53
26CTBC Bank Company Limited11,845,589,307-0.64
27SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC11,432,272,799-0.15
28บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,172,592,551+0.36
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)9,755,648,583+0.40
30ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)9,607,203,540+1.64
31NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC9,548,679,735-0.15
32บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,856,000,000-0.81
33ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,430,228,611+0.07
34UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7,650,750,166+0.42
35ธนาคาร ออมสิน7,648,537,492+0.10
36บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,573,219,950+1.10
37CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,406,042,100-1.08
38บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)7,334,783,415+1.35
39บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด7,296,905,750+1.10
40บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)7,276,576,288-0.64
41บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)7,015,377,600+0.46
42นาย ชาตรี โสภณพนิช6,902,231,661+0.29
43MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC6,824,159,728+0.37
44บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด6,563,897,500-
45บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,245,136,750+1.33
46บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,240,549,000+1.33
47บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,230,666,775+1.33
48บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,116,733,750+1.33
49นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,004,883,250-0.12
50บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,952,255,375+1.33
51HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,951,808,228-0.87
52บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,920,854,000+1.33
53กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว5,231,638,161+0.13
54สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด4,977,379,290-0.52
55น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,957,985,194-0.44
56MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,846,864,458-
57น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,831,612,500-
58บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,619,178,025-1.65
59บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,569,013,019-0.64
60HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD4,075,446,644-1.46
61บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,059,000,000-0.81
62นาง จริยา แก้วบุตตา4,017,015,000-0.44
63HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,951,373,521+2.51
64CHASE NOMINEES LIMITED3,879,243,516-1.43
65SATHINEE CO.,LTD.3,652,155,948-1.08
66น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,469,779,252-0.64
67NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,467,960,670-
68บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,382,086,029-
69CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,327,534,009-0.42
70ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.3,260,780,979-1.85
71UBS AG HONG KONG BRANCH3,087,499,950-0.44
72KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,079,035,648-
73CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,963,266,157+0.43
74WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,875,494,400+0.78
75นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,712,150,000-0.81
76THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,684,623,052-1.55
77THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,676,928,528-1.55
78บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,646,096,200+0.42
79น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,549,475,602-0.70
80บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,511,307,687-0.70
81บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,501,717,510-0.70
82GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,456,982,254-1.55
83บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,384,627,300+0.48
84LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,272,724,306-0.42
85บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,208,943,990+0.48
86กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,208,273,675-0.47
87บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,182,899,075-
88นาย เชิดชู โสภณพนิช2,182,478,938-
89SELANGOR HOLDINGS INC.2,090,595,023+0.48
90บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,033,280,000+1.56
91บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,928,314,275+1.33
92บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,926,453,760-1.95
93BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG1,861,923,825-1.01
94DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,852,576,000-
95นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,850,086,422-0.01
96บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,824,000,000+0.44
97บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,819,831,275+1.33
98บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,799,763,552+0.42
99นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,791,791,440-0.70
100บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,687,443,660-