คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด216,493,106,872-
2MUFG BANK, LTD.179,556,795,636-
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน111,121,112,280-
4ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)90,745,867,875-
5พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว78,192,487,362-
6STATE STREET EUROPE LIMITED53,855,286,348-
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED52,102,635,276-
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)41,997,991,022-
9กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)41,997,991,011-
10นาง ดาวนภา เพชรอำไพ41,400,000,000-
11นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ40,828,243,000-
12สำนักงานประกันสังคม35,099,327,295-
13CIMB BANK BERHARD27,078,016,454-
14บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)25,430,923,303-
15STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY23,338,291,615-
16THE BANK OF NEW YORK MELLON21,351,468,417-
17น.ส. ธิดา แก้วบุตตา21,072,517,204-
18บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)19,446,251,501-
19นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา18,786,465,000-
20บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,484,161,450-
21AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.17,296,600,000-
22บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด13,065,635,207-
23MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC12,081,983,086-
24บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด11,337,874,804-
25บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,456,000,000-
26น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์8,975,053,350-
27ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,451,965,693-
28CTBC Bank Company Limited8,073,108,636-
29บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,910,247,063-
30บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,602,435,463-
31น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา7,443,082,504-
32บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด6,953,281,250-
33CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,925,650,180-
34MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED6,462,485,944-
35SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED6,121,024,632-
36บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,113,145,235-
37นาง จริยา แก้วบุตตา6,032,758,240-
38นาง จินตนา บุญสาลี6,012,000,000-
39นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี6,012,000,000-
40บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด5,889,437,970-
41UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED5,417,362,143-
42DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE5,304,276,950-
43บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,287,549,115-
44บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,283,664,820-
45บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,275,297,870-
46บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,178,834,575-
47UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account5,152,227,600-
48บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,039,576,218-
49KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.5,015,623,680-
50บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,012,989,720-
51บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,959,195,305-
52CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4,821,305,534-
53BNY MELLON NOMINEES LIMITED4,758,655,745-
54บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,729,330,553-
55บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด4,725,654,451-
56NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4,723,866,587-
57CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING4,671,416,796-
58UBS AG SINGAPORE BRANCH4,628,569,324-
59บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)4,458,485,804-
60บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,352,132,400-
61นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์4,337,959,655-
62บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,334,000,000-
63สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด4,255,942,060-
64CHAILEASE FINANCE CO.,LTD.4,251,642,747-
65ธนาคาร ออมสิน4,201,824,643-
66SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC3,955,208,453-
67GIC PRIVATE LIMITED3,813,002,413-
68LGT BANK (SINGAPORE) LTD3,799,154,247-
69HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,607,860,562-
70กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,557,875,736-
71EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS3,555,814,238-
72บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3,504,010,804-
73UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC3,487,500,000-
74TOKYO CENTURY CORPORATION3,415,259,346-
75นาย ชาตรี โสภณพนิช3,414,726,146-
76นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร3,165,705,305-
77บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,113,913,331-
78นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,895,900,000-
79บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2,800,000,000-
80HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED2,762,589,500-
81ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย2,700,432,000-
82UBS AG HONG KONG BRANCH2,618,562,224-
83น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี2,442,776,400-
84นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี2,430,000,000-
85ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด2,418,060,360-
86นาย อัญชลิน พรรณนิภา2,399,041,500-
87น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,364,754,013-
88UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED2,272,000,000-
89บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,118,000,000-
90บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,097,214,000-
91น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี2,035,056,600-
92บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,968,750,000-
93น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,954,301,855-
94บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,925,044,220-
95บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)1,917,692,865-
96นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,903,989,000-
97บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,863,906,560-
98นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,820,151,500-
99บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด1,800,000,000-
100บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,799,633,700-