คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด151,346,498,412-
2MUFG BANK, LTD.106,885,777,559-
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน96,705,364,847-
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว51,599,103,335-
5ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)49,386,795,875-
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED41,206,592,306-
7นาง ดาวนภา เพชรอำไพ37,260,000,000-
8STATE STREET EUROPE LIMITED36,964,236,552-
9นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ36,745,418,700-
10กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)32,708,387,245-
11กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)32,708,387,237-
12สำนักงานประกันสังคม22,837,028,310-
13บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)19,541,718,684-
14ING BANK N.V.18,417,728,047-
15CIMB BANK BERHARD18,162,084,207-
16บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,026,061,150-
17STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY15,943,267,889-
18บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)15,496,584,642-
19นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา14,672,266,075-
20บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)13,341,033,007-
21น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,027,941,380-
22THE BANK OF NEW YORK MELLON12,325,675,410-
23BNY MELLON NOMINEES LIMITED11,961,196,183-
24AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.10,843,300,000-
25กระทรวงการคลัง9,702,354,064-
26SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED8,712,935,154-
27นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี7,308,703,246-
28คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี7,308,703,246-
29GIC PRIVATE LIMITED6,797,923,512-
30บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด6,701,855,466-
31CTBC Bank Company Limited6,413,217,141-
32บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,928,000,000-
33ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,899,162,544-
34บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)5,674,482,723-
35NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,604,600,804-
36ธนาคาร ออมสิน5,603,650,895-
37CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.5,564,539,740-
38DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,001,175,410-
39น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,578,760,467-
40NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,433,127,029-
41THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED4,314,282,345-
42THE BANK OF NOVA SCOTIA4,169,597,222-
43น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,124,074,250-
44UBS AG SINGAPORE BRANCH4,015,520,241-
45บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด3,989,398,758-
46บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,939,547,672-
47UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account3,876,960,348-
48นาย ชาตรี โสภณพนิช3,799,157,920-
49บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,782,585,000-
50SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC3,741,543,819-
51นาง จริยา แก้วบุตตา3,729,712,020-
52บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด3,715,684,641-
53บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)3,572,646,000-
54MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,346,020,872-
55MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,278,761,251-
56HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,167,644,174-
57บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด3,147,548,922-
58บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด3,145,236,696-
59บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด3,140,256,055-
60บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด3,082,833,810-
61CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,008,116,621-
62บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด2,999,936,709-
63บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด2,984,110,416-
64CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING2,888,071,871-
65สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,836,985,610-
66TOKYO CENTURY CORPORATION2,744,052,307-
67บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด2,717,000,000-
68กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/302,684,681,268-
69นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์2,627,748,549-
70บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,473,669,469-
71กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,464,542,000-
72กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,453,984,740-
73CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,344,845,394-
74LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,226,134,927-
75บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,201,968,150-
76บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,038,517,606-
77KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.1,950,520,320-
78บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,947,260,974-
79UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC1,887,500,000-
80บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,880,000,000-
81น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,878,542,907-
82บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,863,906,560-
83นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์1,815,450,000-
84ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)1,812,894,450-
85ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด1,721,406,360-
86บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,715,818,925-
87UBS AG HONG KONG BRANCH1,618,908,402-
88HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI1,606,362,075-
89นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,581,070,000-
90GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND1,542,502,325-
91นาย เชิดชู โสภณพนิช1,486,102,913-
92CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,472,926,095-
93นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,460,312,143-
94บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,450,830,000-
95บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,345,491,525-
96น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,332,478,538-
97บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,312,530,150-
98บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)1,307,517,863-
99ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,290,206,400-
100ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,235,173,203-