คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด315,081,918,726-1.90
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT199,350,458,147+0.71
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน136,223,604,344-1.13
4สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร100,816,709,593-2.36
5STATE STREET EUROPE LIMITED78,540,905,037-1.87
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED73,153,012,630-1.83
7ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)57,900,750,000-1.11
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)55,783,831,619-2.22
9กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)55,783,831,601-2.22
10นาง ดาวนภา เพชรอำไพ39,060,000,000-2.30
11นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ38,520,559,700-2.30
12STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY36,498,114,116-1.57
13สำนักงานประกันสังคม33,855,467,465-2.06
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED23,044,311,439-1.85
15CIMB BANK BERHARD22,124,720,761+2.99
16THE BANK OF NEW YORK MELLON21,017,539,237-1.95
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED20,400,218,728-1.78
18นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา19,165,958,250-1.13
19AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.18,964,800,000-0.93
20กระทรวงการคลัง17,627,708,648+0.64
21ING BANK N.V.16,675,757,906+0.66
22GIC PRIVATE LIMITED14,756,594,500-2.13
23ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)13,288,652,438-0.74
24น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,196,881,354-1.83
25NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC12,855,779,149-2.09
26SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC11,762,443,102-2.13
27CTBC Bank Company Limited10,487,496,265-
28บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,368,000,000-0.93
29ธนาคาร ออมสิน9,400,486,903-1.58
30บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)9,218,038,616-
31NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC8,914,499,629-2.06
32บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก8,855,540,603-2.36
33บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)8,249,531,504-1.46
34CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.8,046,564,660-0.50
35THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED7,568,085,143-1.85
36ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,210,609,926+0.15
37บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,092,826,223+0.37
38บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด6,986,029,575+3.83
39บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)6,885,463,200-2.83
40บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด6,834,321,255+0.38
41นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,614,156,850-1.10
42บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,442,319,134-
43UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account6,259,528,633-2.20
44บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,870,428,545+0.71
45บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,866,116,060+0.71
46บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,856,826,769+0.71
47กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล5,818,328,240-1.66
48บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,749,729,725+0.71
49นาย ชาตรี โสภณพนิช5,672,952,904-1.17
50MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC5,612,258,844-2.25
51บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,595,120,053+0.71
52บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,565,602,760+0.71
53น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,547,755,250-1.13
54น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,803,736,766-1.83
55บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,752,000,000-0.93
56บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด4,583,603,000-
57MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,086,571,994-
58บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,045,177,131-
59TOKYO CENTURY CORPORATION3,968,018,084-0.50
60นาง จริยา แก้วบุตตา3,892,041,200-1.83
61กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,806,993,044-1.27
62HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,725,831,003+0.19
63HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI3,345,161,400-1.86
64CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,239,614,763-1.77
65KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,218,358,528-
66CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,208,057,709-
67นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,175,200,000-0.93
68น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,071,970,166-
69NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,062,135,485+0.60
70บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,011,446,464-
71UBS AG HONG KONG BRANCH2,991,444,396-1.83
72WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,976,562,500-2.36
73BBHISL NOMINEES LIMITED2,967,519,800-1.86
74N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,652,028,384-1.73
75น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,513,942,841-
76บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,476,306,883-
77LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,475,598,932-1.49
78บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,466,850,367-
79ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,375,136,763-3.39
80บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,331,967,260-1.64
81RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,264,032,071-1.86
82บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,118,000,000-1.00
83THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,074,337,524-1.86
84บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,976,000,000-0.40
85บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,975,228,458-0.42
86บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,973,878,100-2.31
87นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,910,295,791-0.08
88กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,909,383,850-1.35
89สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,840,364,580-1.13
90บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,821,190,030-2.31
91บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,812,615,419+0.71
92นาย เชิดชู โสภณพนิช1,776,758,196+0.15
93นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,776,723,737-
94บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,763,831,040+0.71
95SELANGOR HOLDINGS INC.1,730,492,531-2.31
96บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,710,641,399+0.71
97DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,705,212,000-1.23
98บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,689,445,646+1.18
99บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,621,200,924+0.06
100กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,593,032,575-1.08