คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด353,240,506,189+0.97
2MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT213,488,788,512+0.66
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน148,537,602,477+1.04
4สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร105,976,619,927+1.12
5STATE STREET EUROPE LIMITED87,193,963,991+1.10
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED80,638,963,191+1.07
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)58,829,179,430+1.12
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)58,829,179,411+1.12
9ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)55,964,250,000+2.83
10STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY43,508,779,442+0.99
11นาง ดาวนภา เพชรอำไพ40,680,000,000-
12นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ40,118,186,600-
13สำนักงานประกันสังคม37,543,084,050+0.99
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED25,736,261,028+1.02
15CIMB BANK BERHARD24,106,039,038-
16THE BANK OF NEW YORK MELLON23,682,078,141+0.97
17กระทรวงการคลัง22,972,921,190+0.01
18ING BANK N.V.21,832,077,784-
19SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED21,804,148,512+1.60
20AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.19,930,600,000-0.88
21นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา18,516,264,750+2.92
22GIC PRIVATE LIMITED16,687,026,400+1.08
23NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC13,981,526,863+1.05
24น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,136,345,201+2.76
25SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC12,639,692,411+1.02
26ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)12,501,176,738+3.94
27CTBC Bank Company Limited11,166,542,786+0.68
28บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,896,000,000-0.88
29บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก10,222,669,664+0.86
30ธนาคาร ออมสิน10,122,396,205+0.56
31NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC9,846,340,505+1.03
32บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)9,664,257,101+0.58
33THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED8,926,127,788+1.31
34ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,221,399,350+0.94
35บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)8,177,292,321+1.21
36บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,509,023,573+0.55
37บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)7,275,206,400+0.45
38บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด7,236,294,305+0.56
39UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account7,212,430,958+0.53
40CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,205,878,800+1.11
41บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,859,447,711+0.68
42นาย ชาตรี โสภณพนิช6,635,420,530+0.67
43นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,468,633,950+2.35
44MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC6,335,671,143+0.77
45บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,286,770,995+0.66
46บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,282,152,660+0.66
47บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,272,204,554+0.66
48บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด6,230,140,000+0.89
49บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,157,511,975+0.66
50บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,991,937,078+0.66
51กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล5,967,194,030+0.63
52บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,960,326,360+0.66
53บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,497,203,600-
54น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,359,695,750+2.92
55บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,994,000,000-0.88
56น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,781,701,276+2.76
57กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,694,427,926+0.60
58บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,307,095,075+0.68
59MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,039,053,715+1.76
60HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI3,947,706,000+1.32
61นาง จริยา แก้วบุตตา3,874,187,800+2.76
62HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,826,198,270+1.25
63NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,652,426,663-
64TOKYO CENTURY CORPORATION3,553,449,030+1.11
65BBHISL NOMINEES LIMITED3,502,042,000+1.32
66นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,336,900,000-0.88
67น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,270,874,709+0.68
68CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,215,790,663+2.68
69KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,204,426,240+1.74
70CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,130,755,114+0.41
71WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,128,906,250+1.12
72บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,011,446,464+1.54
73N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 53,009,413,543+0.26
74UBS AG HONG KONG BRANCH2,977,722,174+2.76
75ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,677,060,927+8.27
76RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,671,839,090+1.32
77บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,604,642,780+0.58
78LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,487,852,677+2.47
79THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,447,975,960+1.32
80น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,407,344,558+1.48
81บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,371,304,471+1.48
82บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,362,248,938+1.48
83บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,350,980,000-2.70
84บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,281,940,000+0.50
85นาย เชิดชู โสภณพนิช2,119,745,951+1.03
86บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,105,422,000+0.50
87บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,090,395,377+0.94
88สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด2,006,725,220+1.04
89SELANGOR HOLDINGS INC.2,000,569,400+0.50
90บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,954,726,279-0.45
91บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,944,000,000-0.82
92บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,941,169,704+0.66
93นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,916,806,539+1.28
94กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล1,873,864,500+0.42
95บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,859,389,883+2.69
96บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,831,963,484+0.66
97บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,813,868,800-
98DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,705,212,000-
99นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,701,385,628+1.48
100บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,601,641,440+0.89