คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด158,888,158,394-0.32
2MUFG BANK, LTD.118,761,975,066+0.95
3กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน112,216,051,005-0.61
4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว53,186,768,053-0.75
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED42,216,296,393-0.32
6ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)40,820,436,375-2.08
7STATE STREET EUROPE LIMITED38,691,653,116+0.20
8นาง ดาวนภา เพชรอำไพ36,000,000,000-2.00
9นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ35,502,820,000-2.00
10กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)34,450,798,957-0.76
11กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)34,450,798,949-0.76
12สำนักงานประกันสังคม23,782,954,100-0.15
13บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)22,739,149,931-0.81
14ING BANK N.V.21,080,532,101-1.05
15บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,385,463,350+1.50
16CIMB BANK BERHARD19,152,743,345+1.72
17STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY16,233,034,592+0.41
18บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)14,557,397,694-1.61
19น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,668,659,808-1.04
20บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)13,341,033,007-2.54
21THE BANK OF NEW YORK MELLON12,882,171,009+0.07
22BNY MELLON NOMINEES LIMITED12,424,890,509+0.44
23นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา11,951,580,975-2.44
24กระทรวงการคลัง11,066,067,905-1.03
25AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.9,482,400,000-3.24
26SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED9,353,201,972-0.11
27CTBC Bank Company Limited7,469,511,729+1.01
28บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด7,413,927,609+3.39
29GIC PRIVATE LIMITED7,374,905,534-
30คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี6,634,053,716+9.11
31นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี6,634,053,716+9.11
32บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,226,899,449-0.16
33ธนาคาร ออมสิน6,200,445,200+1.41
34NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,928,685,243+0.03
35ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,868,540,714+0.30
36CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.5,204,245,800-0.38
37DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,190,613,873-
38บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,184,000,000-3.24
39น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,803,945,408-1.04
40THE BANK OF NOVA SCOTIA4,772,430,555-1.05
41NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4,737,094,193+0.60
42THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED4,671,025,620+1.31
43บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,588,414,347+1.01
44บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)4,514,525,400-
45บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด4,363,059,245+0.74
46MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,205,367,692+1.13
47บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด4,086,852,259+0.81
48UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account4,039,173,590-1.02
49นาง จริยา แก้วบุตตา3,913,140,480-1.04
50นาย ชาตรี โสภณพนิช3,830,825,303-0.14
51SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC3,767,666,827-
52บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด3,604,581,000+0.62
53บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด3,497,276,580+0.95
54MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,495,451,278-0.94
55บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด3,494,707,440+0.95
56บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด3,489,173,394+0.95
57บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด3,425,370,900+0.95
58Golden Capital (Singapore) Limited3,415,796,598+9.11
59น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,359,345,250-2.44
60บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด3,333,263,010+0.95
61บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด3,315,678,240+0.95
62สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,211,989,455-0.51
63CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,133,587,947-0.98
64HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,040,158,089-1.42
65CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING3,030,108,192-1.04
66บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,881,097,381+1.01
67กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/302,878,188,823-1.10
68กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,784,369,365-0.53
69นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์2,711,519,059+6.71
70TOKYO CENTURY CORPORATION2,566,379,855-0.38
71กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,478,351,772-0.42
72บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,425,179,910-0.50
73บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด2,376,000,000-3.24
74KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.2,368,488,960+2.94
75บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2,320,000,000+6.03
76LGT BANK (SINGAPORE) LTD2,309,784,994-0.73
77บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,293,332,307-6.06
78บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,222,553,291+0.88
79CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,190,240,203+0.59
80น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์2,187,949,974+1.01
81บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,056,023,966+5.07
82ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด1,948,948,580-0.51
83ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)1,938,540,600+1.54
84บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,901,434,880-1.97
85ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,893,030,000+1.50
86HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI1,717,694,100+1.54
87UBS AG HONG KONG BRANCH1,698,526,848-1.04
88GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND1,649,408,427+1.54
89นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์1,587,600,000-3.24
90บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,567,320,000-
91นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร1,539,378,674-5.47
92UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC1,537,500,000-2.44
93นาย เชิดชู โสภณพนิช1,473,303,855+0.13
94บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,450,812,704-
95CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,423,117,000-2.00
96กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,383,566,988-0.90
97น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,376,894,489-1.94
98บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,356,281,155-1.94
99บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)1,351,101,791-1.94
100N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,319,041,968-0.43