คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง656,679,886,881-0.55
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)438,430,303,458+1.30
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด211,843,352,771+0.55
4นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี127,007,998,992+2.98
5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย95,047,079,024+0.42
6UBS AG SINGAPORE BRANCH84,334,076,720+1.99
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)81,168,215,268-0.44
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)81,168,215,268-0.44
9บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด71,503,249,513-
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED63,184,553,520+0.63
11บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)54,245,217,631-
12STATE STREET EUROPE LIMITED46,013,264,329+0.47
13B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.45,850,603,500+1.93
14TEPDIA Generating B.V.44,371,070,656+0.85
15บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)44,348,190,695+0.54
16สำนักงานประกันสังคม42,508,766,350+0.38
17นาย สมโภชน์ อาหุนัย38,344,091,888+1.14
18GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED37,550,520,000+2.98
19นาย ฮาราลด์ ลิงค์32,778,434,475+1.93
20บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)29,033,185,261+2.05
21บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)28,555,996,612+0.83
22GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.26,712,000,336+2.98
23บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด26,549,020,209+2.05
24CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD24,683,353,366+4.26
25บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)23,239,999,900+0.60
26บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)22,241,258,152+0.80
27บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,718,087,275+0.79
28THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED17,454,254,359+0.22
29ASIAN DEVELOPMENT BANK17,117,250,000+2.59
30THE BANK OF NEW YORK MELLON16,874,983,129+0.15
31บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด16,800,000,336+2.98
32บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)15,935,699,819-1.65
33EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.15,415,312,500+5.93
34GIC PRIVATE LIMITED14,898,979,906-0.11
35บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด14,200,050,000+0.73
36บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด12,212,883,563+1.93
37บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)11,378,152,030+2.05
38บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,229,332,576-1.32
39สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด11,218,141,375-0.13
40บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)10,820,737,688+0.86
41BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC9,912,520,800+2.98
42กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว8,834,097,832+1.17
43SOTUS & FAITH # 1 LIMITED8,750,000,000+1.14
44ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,980,000,000+2.98
45บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,886,675,200+3.19
46การประปาส่วนภูมิภาค7,824,960,000-0.85
47นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,378,710,631+1.16
48บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)6,720,000,000+2.98
49การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,517,187,500-
50นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,370,324,100+1.14
51นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,151,987,183-
52น.ส. วันดี กุญชรยาคง6,098,580,000-2.45
53บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)4,499,472,656-4.00
54นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,373,613,825+1.14
55นาย มิน เธียรวร4,309,350,000+0.37
56MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,643,885,323-0.85
57บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,558,461,375+0.78
58กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,354,945,233+1.02
59AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 13,310,028,490+0.42
60บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,286,728,619-
61บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,274,597,475+0.42
62บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)3,259,200,000+2.98
63น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,065,468,125+1.10
64บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,064,037,052-
65กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/302,912,113,575+2.65
66นาย จอมทรัพย์ โลจายะ2,679,883,093-
67SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC2,584,022,793+1.16
68นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,563,246,520+3.19
69นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,426,978,750+1.14
70บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,255,138,352-5.56
71SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,192,148,649+2.06
72บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,144,412,500-
73กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,114,418,234+1.96
74บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,046,683,711-0.67
75กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,976,308,884+1.29
76NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,955,055,377+0.85
77บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,891,781,250-4.00
78นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,885,640,000+3.19
79บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,825,800,000-1.12
80กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,804,118,400+2.98
81UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,774,106,470-
82GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,753,201,541-2.45
83ธนาคาร ออมสิน1,720,645,000-
84บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,631,540,575+1.56
85นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,614,976,000+0.85
86น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,467,112,500+1.93
87นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,463,563,832+3.19
88นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,462,108,800+4.90
89บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,406,250,000-4.00
90บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,406,250,000-4.00
91บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,406,250,000-4.00
92MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.1,360,000,000-
93นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,351,001,232-
94นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,325,262,138+1.14
95นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,323,931,875+1.14
96Kyocera Corporation1,295,400,000-2.45
97PT SOLE COMPANY LIMITED1,254,741,434+0.86
98CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,217,922,100-0.97
99บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,139,672,500-
100บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,127,958,180-