คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง679,029,631,763-1.09
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)457,982,167,736-1.82
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด215,387,569,582-1.12
4นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี152,711,998,788-0.50
5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย93,500,497,756-0.86
6UBS AG SINGAPORE BRANCH90,861,658,957+1.96
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)83,993,756,108-1.16
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)83,993,756,108-1.16
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED64,862,983,347-1.15
10B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.58,033,131,000-0.76
11STATE STREET EUROPE LIMITED46,407,917,092-1.44
12GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED45,150,030,000-0.50
13สำนักงานประกันสังคม43,555,278,395-1.40
14TEPDIA Generating B.V.42,606,312,164-1.78
15นาย ฮาราลด์ ลิงค์41,487,680,350-0.76
16บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)40,033,231,600-2.40
17นาย สมโภชน์ อาหุนัย35,933,891,826+5.49
18บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)32,779,402,714+1.30
19GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.32,118,000,404-0.50
20บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด29,974,700,236+1.30
21บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)25,723,996,948+0.46
22บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)23,799,999,898-1.18
23CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD21,794,875,845-1.81
24ASIAN DEVELOPMENT BANK20,984,500,000-0.60
25บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด20,200,000,404-0.50
26บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)19,231,844,935-0.19
27THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED17,732,077,570-1.09
28THE BANK OF NEW YORK MELLON17,474,760,138-1.48
29EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.15,872,062,500-2.88
30บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,746,736,256-0.30
31บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด15,457,852,625-0.76
32GIC PRIVATE LIMITED15,394,784,142-1.41
33บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)14,618,699,834-1.80
34บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด14,200,050,000-0.73
35บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)12,846,300,679+1.30
36BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC11,918,626,200-0.50
37สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด11,701,821,075-1.05
38บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด9,825,666,004+0.75
39นาย วิระชัย ทรงเมตตา9,723,573,199+1.41
40ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)9,615,136,527-0.50
41กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,345,349,577-0.85
42นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา9,088,313,820+1.41
43SOTUS & FAITH # 1 LIMITED8,200,000,000+5.49
44บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)8,080,000,000-0.50
45นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา8,023,313,905+1.41
46บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,022,271,045+0.47
47การประปาส่วนภูมิภาค7,691,200,000+0.87
48นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา7,055,344,181+1.41
49นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,916,582,763+5.46
50การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,621,462,500+0.79
51น.ส. วันดี กุญชรยาคง6,218,160,000-
52นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,188,175,343-
53นาย ลุชัย ภุขันอนันต์5,969,903,728+5.49
54บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด5,915,006,400+0.71
55บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด5,506,148,148-2.70
56บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)4,283,497,969-0.84
57นาย มิน เธียรวร4,193,200,000-0.53
58นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,098,700,956+5.49
59บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)3,918,800,000-0.50
60บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,862,983,410+0.01
61MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,581,596,685+0.87
62กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/303,559,251,750-0.58
63กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,452,000,134-1.39
64AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 13,275,042,170-0.69
65บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,255,915,235-1.16
66บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,200,235,761-0.90
67UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED3,021,939,165-
68บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด2,899,892,210-1.89
69น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,866,198,700+5.41
70SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC2,799,598,855-1.61
71นาย จอมทรัพย์ โลจายะ2,536,317,927-1.89
72บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,427,405,865+1.94
73นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,274,425,800+5.49
74บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,178,723,100+0.79
75กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล2,169,237,600-0.50
76กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,127,231,108-1.31
77บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)2,102,484,492-1.57
78บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,088,538,190-0.66
79SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,996,896,148-4.06
80บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,982,444,388-0.14
81กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,982,409,182-3.02
82นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,922,434,890+0.71
83NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,906,302,303-1.92
84บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,897,200,000-1.61
85น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,856,925,000-0.76
86บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,800,975,750-0.84
87GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,787,578,042-
88ธนาคาร ออมสิน1,752,679,400+0.73
89ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,614,982,784+1.41
90นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,550,744,000-1.78
91นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,419,105,600-
92นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,414,230,000+0.71
93MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.1,368,000,000-
94บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,338,750,000-0.84
95บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,338,750,000-0.84
96บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,338,750,000-0.84
97Kyocera Corporation1,320,800,000-
98นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,315,448,568-0.90
99นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,241,959,946+5.49
100นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,240,713,300+5.49