คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง528,213,177,913-0.69
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)296,317,600,394-2.94
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด159,971,851,742-0.82
4นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี127,007,998,992+1.19
5UBS AG SINGAPORE BRANCH77,422,813,521+0.74
6การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย72,890,314,162-0.22
7กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)65,090,233,336-0.64
8กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)65,090,233,336-0.64
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED48,292,120,379-0.81
10B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.38,762,587,500-0.57
11GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED37,550,520,000+1.19
12STATE STREET EUROPE LIMITED33,783,674,588-1.27
13บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)32,122,473,260-2.24
14นาย สมโภชน์ อาหุนัย31,989,928,089-
15สำนักงานประกันสังคม31,873,720,047-0.60
16TEPDIA Generating B.V.31,639,598,678-
17นาย ฮาราลด์ ลิงค์27,711,236,875-0.57
18GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.26,712,000,336+1.19
19บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)22,051,598,189+1.93
20บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด20,164,798,341+1.93
21บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)19,823,997,648+1.19
22บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)19,179,999,918+2.19
23บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด16,800,000,336+1.19
24บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)16,763,966,297+1.15
25ASIAN DEVELOPMENT BANK16,133,250,000+0.60
26บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)13,969,241,603+1.39
27บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,474,500,000+2.31
28THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED13,126,649,296-1.15
29CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD12,866,854,414-
30THE BANK OF NEW YORK MELLON12,667,177,927-1.51
31GIC PRIVATE LIMITED11,456,367,498-1.23
32EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.11,327,400,000-0.81
33บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)11,062,799,874-
34บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด10,324,901,563-0.57
35BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC9,912,520,800+1.19
36บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด9,160,771,312-2.42
37สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด8,719,271,475-1.30
38บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)8,642,056,820+1.93
39ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,993,270,301+1.19
40SOTUS & FAITH # 1 LIMITED7,300,000,000-
41กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว6,721,547,500-0.14
42บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)6,720,000,000+1.19
43การประปาส่วนภูมิภาค6,688,000,000-0.50
44บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)6,231,252,393-0.60
45การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,152,225,000-
46นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,147,608,070+0.01
47นาย วิระชัย ทรงเมตตา5,934,575,192-2.31
48นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์5,753,917,424-1.89
49นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา5,546,858,200-2.31
50นาย ลุชัย ภุขันอนันต์5,314,670,392-
51นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา4,896,858,252-2.31
52บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,698,444,800+4.46
53น.ส. วันดี กุญชรยาคง4,663,620,000+3.21
54นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา4,306,078,608-2.31
55นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล3,648,843,534-
56บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด3,571,555,555-
57นาย มิน เธียรวร3,484,325,000+0.41
58บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)3,259,200,000+1.19
59MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,114,431,900-0.50
60บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,094,132,565-0.15
61UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,869,916,745-0.92
62บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)2,850,865,875+4.55
63บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,798,298,240+1.76
64กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/302,771,043,975+0.70
65AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 12,726,183,300+0.55
66น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,543,030,550+0.03
67กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252,527,325,206-0.52
68บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด2,407,457,684+2.27
69นาย จอมทรัพย์ โลจายะ2,105,622,430+2.27
70นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,024,793,700-
71บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,024,325,400-
72กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล1,804,118,400+1.19
73SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC1,782,523,425-3.43
74บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด1,744,272,644-
75บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,660,032,398+5.66
76ธนาคาร ออมสิน1,605,307,400+0.07
77นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,527,040,480+4.46
78กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,506,906,258-0.21
79บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,506,504,636+3.30
80บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,471,002,935-0.33
81กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,437,209,510-1.16
82NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,402,738,842+0.14
83SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED1,361,624,550-1.36
84บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,351,387,514+2.76
85GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,340,683,531+3.21
86MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.1,272,000,000-1.89
87น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,240,312,500-0.57
88บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,203,600,000+1.69
89บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,198,632,600+4.55
90นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,151,588,000-
91นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,123,360,000+4.46
92นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,105,647,269-
93นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,104,537,450-
94Kyocera Corporation990,600,000+3.21
95ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)985,670,244-2.31
96บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น983,650,000-1.05
97บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด935,890,000+0.81
98นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง911,901,656-
99นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
100นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร905,901,000-