คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1กระทรวงการคลัง572,442,616,634-
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)366,628,825,275-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด156,146,552,477-
4การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย76,035,408,810-
5กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)71,080,128,855-
6กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)71,080,128,855-
7บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)48,709,136,668-
8B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.48,508,609,500-
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED48,312,065,965-
10UBS AG SINGAPORE BRANCH48,155,472,117-
11สำนักงานประกันสังคม47,670,067,988-
12บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด44,541,439,092-
13บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)40,818,851,550-
14STATE STREET EUROPE LIMITED37,605,089,331-
15นาย สมโภชน์ อาหุนัย36,153,000,923-
16นาย ฮาราลด์ ลิงค์34,678,633,575-
17TEPDIA Generating B.V.32,143,815,390-
18นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี28,538,999,774-
19บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)23,953,997,158-
20บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)21,979,999,906-
21บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)21,237,526,309-
22บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)19,089,189,040-
23CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD18,512,515,025-
24EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.17,128,125,000-
25บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,508,412,895-
26ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด14,289,463,500-
27บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,785,450,000-
28บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)12,921,389,616-
29บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด12,920,876,813-
30บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,879,451,830-
31THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED11,825,316,715-
32สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด10,163,487,075-
33GIC PRIVATE LIMITED9,531,522,950-
34ASIAN DEVELOPMENT BANK9,150,250,000-
35นาย วิระชัย ทรงเมตตา9,130,115,680-
36นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา8,995,415,200-
37บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,569,806,900-
38SOTUS & FAITH # 1 LIMITED8,250,000,000-
39GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED7,939,806,500-
40นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,559,852,480-
41บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,089,617,600-
42นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,934,238,024-
43การประปาส่วนภูมิภาค6,821,760,000-
44นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,476,736,320-
45นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,405,304,302-
46การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,308,637,500-
47นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,007,336,830-
48GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.6,002,250,076-
49กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว5,516,655,669-
50THE BANK OF NEW YORK MELLON5,449,024,932-
51บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด5,252,634,947-
52นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร5,019,600,000-
53น.ส. วันดี กุญชรยาคง4,962,570,000-
54นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,884,717,334-
55สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด4,241,198,375-
56บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด3,775,000,076-
57นาย มิน เธียรวร3,699,035,000-
58บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,632,171,240-
59บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)3,383,603,438-
60MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,286,950,625-
61MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,176,720,538-
62UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED3,109,153,665-
63นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล3,092,443,035-
64น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,878,641,375-
65Prime Road Tech Inter Limited2,857,243,022-
66AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 12,827,124,250-
67นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,787,068,570-
68บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,364,763,133-
69BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC2,310,417,025-
70บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,278,443,905-
71ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,263,814,160-
72กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,225,885,710-
73MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.2,197,216,935-
74บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,039,326,740-
75บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,936,934,532-
76บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,906,938,698-
77GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,858,560,103-
78บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,842,629,392-
79บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,827,192,740-
80บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด1,801,934,550-
81นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล1,790,122,125-
82กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/251,786,989,938-
83นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,763,063,770-
84บริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จำกัด1,702,442,116-
85นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,695,070,000-
86ธนาคาร ออมสิน1,642,635,000-
87น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,552,162,500-
88นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,519,446,400-
89บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)1,510,000,000-
90บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,497,819,500-
91บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,407,600,000-
92นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,359,241,125-
93นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,315,650,466-
94THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED1,272,743,000-
95นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,269,332,873-
96นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,209,490,500-
97บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,194,800,000-
98บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,132,125,000-
99นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส1,114,187,600-
100ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,104,548,895-