เลือก ปี เริ่มต้น เลือก ปี สิ้นสุด
Noข้อมูล ปี 2538 ถึง ปี 2565จำนวนครั้งที่ออก
004
012
028
038
043
059
068
077
085
095
107
117
126
135
149
156
163
177
186
196
208
215
225
234
247
258
269
275
287
2910
305
314
324
336
345
357
367
374
386
395
405
414
425
436
447
458
466
474
487
496
508
517
5210
538
543
557
568
5711
588
599
603
617
628
638
649
6511
668
679
685
6912
704
717
725
733
745
755
766
775
784
7912
805
818
827
837
842
8512
869
877
887
893
906
919
9212
936
946
959
967
977
9812
995
เลขที่ออก 12 ครั้ง : 92,79,98,85,69,
เลขที่ออก 11 ครั้ง : 57,65,
เลขที่ออก 10 ครั้ง : 29,52,
เลขที่ออก 9 ครั้ง : 26,86,59,91,05,95,14,67,64,
เลขที่ออก 8 ครั้ง : 63,20,81,45,25,53,06,62,58,56,50,02,66,03,
เลขที่ออก 7 ครั้ง : 44,35,87,10,28,36,11,82,96,51,24,17,55,48,71,88,07,83,61,97,
เลขที่ออก 6 ครั้ง : 43,15,33,19,76,90,46,38,18,94,93,49,12,
เลขที่ออก 5 ครั้ง : 42,09,80,13,99,75,77,72,08,22,34,27,30,39,68,21,74,40,
เลขที่ออก 4 ครั้ง : 78,70,23,32,41,31,37,00,47,
เลขที่ออก 3 ครั้ง : 60,89,16,73,04,54,
เลขที่ออก 2 ครั้ง : 84,01,
เลขที่ไม่เคยออก