ข้อมูล ปี 2538 ถึง ปีปัจจุบัน (สถิติเลขท้าย 2 ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล)
จำนวนครั้งที่ออกตัวเลข
1479,
1385, 92,
1265, 69, 98,
1114, 57, 91,
1029, 52, 64, 67,
905, 26, 50, 58, 59, 62, 63, 66, 86, 95,
802, 03, 06, 11, 17, 20, 25, 44, 45, 53, 55, 56, 61, 71, 81,
707, 09, 10, 15, 24, 28, 35, 36, 43, 46, 48, 51, 82, 83, 87, 88, 90, 96, 97, 99,
608, 12, 18, 19, 30, 33, 38, 49, 76, 80, 93, 94,
513, 21, 22, 27, 34, 39, 40, 42, 47, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 78,
400, 16, 23, 31, 32, 37, 41, 60, 73, 89,
304, 54,
201, 84,