เลือก ปี เริ่มต้น เลือก ปี สิ้นสุด
Noข้อมูล ปี 2538 ถึง ปี 2566จำนวนครั้งที่ออก
004
012
028
038
043
059
068
077
086
095
107
117
126
135
1410
157
163
177
186
196
208
215
225
234
247
258
269
275
287
2910
305
314
324
336
345
357
367
374
386
395
405
414
425
436
447
458
466
475
487
496
509
517
5210
538
543
557
568
5711
589
599
603
617
628
638
6410
6511
668
679
685
6912
705
717
725
733
745
755
766
775
784
7912
805
818
827
837
842
8512
869
877
887
893
906
919
9213
936
946
959
967
977
9812
995
เลขที่ออก 13 ครั้ง : 92,
เลขที่ออก 12 ครั้ง : 69,98,79,85,
เลขที่ออก 11 ครั้ง : 65,57,
เลขที่ออก 10 ครั้ง : 14,64,52,29,
เลขที่ออก 9 ครั้ง : 26,58,67,95,91,86,50,59,05,
เลขที่ออก 8 ครั้ง : 45,81,02,53,25,62,56,06,66,03,20,63,
เลขที่ออก 7 ครั้ง : 35,44,28,10,87,15,36,11,82,07,96,51,24,83,55,17,71,97,48,88,61,
เลขที่ออก 6 ครั้ง : 94,08,33,46,19,12,43,76,38,93,90,49,18,
เลขที่ออก 5 ครั้ง : 21,30,47,77,42,09,70,13,99,75,40,22,39,68,72,74,34,80,27,
เลขที่ออก 4 ครั้ง : 41,31,23,37,32,78,00,
เลขที่ออก 3 ครั้ง : 54,89,04,73,16,60,
เลขที่ออก 2 ครั้ง : 84,01,
เลขที่ไม่เคยออก