คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/09/2020

No. Name Market Cap(บาท) %
1 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]1,666,640,625,000+0.80
2 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]999,704,868,750-2.14
3 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]849,999,150,000-0.84
4 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]556,952,283,576-
5 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]527,805,890,558-0.85
6 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]397,200,000,000-0.30
7 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]339,433,751,700-0.88
8 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]319,429,238,090-
9 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]251,878,839,761-
10 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]226,655,656,397-3.37
11 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]218,400,000,000-1.10
12 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]191,862,000,000+1.17
13 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]191,838,710,847-2.99
14 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]188,062,131,758+0.70
15 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]187,176,879,847-3.16
16 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]187,117,238,356-2.41
17 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]177,642,950,121-
18 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]177,128,189,188+7.75
19 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]173,953,136,361-1.38
20 CRC [บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]165,852,500,000+0.91
21 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]156,285,310,052-
22 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]149,200,000,000-0.62
23 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]148,285,680,663-
24 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]144,908,506,928-0.51
25 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]135,272,250,000-1.13
26 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]132,925,987,809-0.99
27 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]129,278,566,563-2.16
28 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]125,765,962,739-2.23
29 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]124,800,000,000-1.54
30 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]117,119,935,162-6.19
31 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]115,355,325,000+1.13
32 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]110,770,000,000+0.96
33 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]110,500,000,000+4.52
34 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]109,636,875,000-0.68
35 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]107,445,588,869-1.24
36 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]103,187,140,000-0.26
37 TMB [ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)]86,768,475,192-2.22
38 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]86,374,191,345+1.49
39 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]85,815,249,336-1.85
40 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]84,510,911,366+2.60
41 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]83,647,992,232-1.43
42 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]76,800,000,000-
43 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]76,501,045,238-4.67
44 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]75,769,952,000-0.78
45 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]74,675,000,000-0.97
46 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]73,044,000,000-
47 BAM [บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]67,549,684,070-4.78
48 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]66,254,602,962+1.55
49 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]65,611,098,786-0.25
50 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]64,896,690,746-1.47
51 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]55,111,460,531+0.78
52 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]54,869,422,160-0.40
53 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]52,269,000,000-0.76
54 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]51,441,481,342-1.95
55 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]48,101,876,020-
56 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]48,000,000,000-
57 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]47,150,419,828-
58 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]45,700,000,000-
59 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]44,432,368,325-1.04
60 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]43,644,757,263-3.42
61 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]42,912,280,417-2.86
62 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]41,493,895,120+0.74
63 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]41,000,000,000-0.49
64 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]40,642,373,491-0.69
65 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]40,500,000,000-1.48
66 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]40,319,999,948+1.90
67 TLGF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท]39,266,353,190+1.19
68 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]37,297,590,802-
69 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]36,952,000,000-
70 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]36,907,470,163-1.35
71 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]36,356,601,476+0.81
72 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]35,827,333,820-0.81
73 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]35,784,000,000-1.41
74 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]35,596,200,000-
75 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]34,717,885,146-1.85
76 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]34,599,385,293-0.83
77 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]34,006,131,835-
78 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]33,120,000,000-
79 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]32,259,171,796-2.03
80 KKP [ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)]31,753,166,588-1.33
81 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]31,725,000,000-2.13
82 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]31,612,500,000-
83 ACE [บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)]30,731,519,879+1.32
84 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]30,713,456,814+5.88
85 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]30,131,010,000-
86 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]30,053,161,600+2.27
87 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]29,812,584,947-1.14
88 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]29,392,000,000+0.57
89 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]28,751,154,285-0.78
90 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]28,612,250,000-0.52
91 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]28,151,733,558+1.54
92 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]27,060,000,000-0.81
93 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]27,022,410,523+0.88
94 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]26,886,315,251+2.26
95 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]25,262,879,249-2.04
96 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]25,253,785,120-3.75
97 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]25,234,550,000-
98 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]25,148,232,325-5.17
99 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]25,126,455,000+0.76
100 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]25,000,000,000-1.00
101 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]24,816,268,383-0.93
102 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]24,587,397,666-1.63
103 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]24,511,255,126-0.89
104 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]23,888,259,992+0.47
105 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]23,794,041,603-
106 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]23,571,639,619-1.82
107 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]22,852,500,000-0.72
108 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]22,306,155,143-2.47
109 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]21,875,000,000-0.57
110 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]21,803,405,400-1.59
111 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]21,159,996,150+2.75
112 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]21,017,045,200-3.23
113 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]20,989,292,019+0.78
114 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]20,962,773,099-2.54
115 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]20,635,315,685-0.66
116 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]19,980,000,000+1.35
117 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]19,065,294,535-2.22
118 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]18,804,021,344-
119 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]18,800,000,000+1.06
120 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]18,301,278,480-1.67
121 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]18,088,922,096-3.48
122 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]18,088,443,196-0.54
123 SEG [บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]17,448,669,702-
124 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]17,200,657,043+4.04
125 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]17,142,224,000+2.84
126 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]16,556,816,678-3.70
127 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]16,081,301,250-1.14
128 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]15,805,388,916-0.53
129 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]15,710,546,369-1.75
130 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]15,368,348,000+1.10
131 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]14,920,469,900+0.84
132 TIP [บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]14,760,000,000-1.22
133 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]14,572,864,317-1.04
134 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]14,560,000,000+2.68
135 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]14,511,200,000-3.68
136 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]14,458,500,000-0.53
137 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]14,214,000,000-
138 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]14,135,746,532+1.90
139 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]14,039,632,068-
140 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]13,720,000,000-2.04
141 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]13,514,918,444-1.42
142 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]13,508,469,779-2.01
143 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]13,156,066,530+0.44
144 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]12,845,808,723-0.76
145 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]12,600,000,000-1.79
146 SPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย]12,160,000,000+0.78
147 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]11,995,971,894-0.83
148 COL [บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)]11,968,000,000-
149 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]11,445,000,000-0.92
150 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]11,225,562,500-1.02
151 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]11,015,695,678+2.31
152 FUTUREPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค]10,167,669,120-0.52
153 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]10,125,000,000-0.74
154 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]10,022,040,000-0.81
155 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]10,000,000,000-2.00
156 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]9,958,031,994-
157 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]9,881,600,026-3.13
158 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]9,863,400,000-
159 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]9,508,367,352-
160 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]9,445,951,397-2.65
161 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]9,437,897,805-5.61
162 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]9,348,309,414-1.48
163 BGC [บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)]9,305,549,600-2.99
164 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]9,189,688,561-
165 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]9,115,446,795-2.26
166 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]9,112,332,693-2.99
167 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]9,021,000,000-0.54
168 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]9,008,266,960-1.70
169 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]8,970,000,000-
170 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]8,964,000,000+1.41
171 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]8,927,101,407+0.51
172 MONO [บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]8,885,898,337-0.78
173 BOFFICE [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ]8,706,890,473-
174 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]8,641,765,730-1.54
175 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]8,445,530,587-
176 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]8,272,000,000-0.57
177 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]8,065,086,008-
178 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,056,106,192-0.62
179 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]7,871,517,398-0.52
180 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]7,870,767,364-1.04
181 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]7,651,200,000-
182 SKY [บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)]7,640,234,029-
183 MC [บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]7,560,000,000+0.53
184 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]7,445,999,584-2.74
185 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]7,402,550,000-
186 NEX [บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)]7,401,080,094-0.90
187 SMK [บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)]7,300,000,000-0.68
188 SHANG [บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]7,280,000,000-
189 SABINA [บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)]7,262,750,000-0.48
190 THAI [บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]7,159,491,888-0.61
191 SHR [บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]7,151,343,600-1.51
192 AUCT [บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)]7,150,000,000+4.62
193 TPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้]7,117,500,000-1.54
194 U [บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)]7,017,146,955-4.80
195 PCSGH [บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]6,832,000,000-1.79
196 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]6,829,698,356+0.46
197 LPN [บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]6,699,672,407-1.32
198 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]6,678,135,781-0.89
199 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]6,664,000,000-0.84
200 NTV [บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)]6,640,000,000-0.60
201 JKN [บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)]6,621,730,990-0.92
202 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]6,609,597,858-
203 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]6,592,300,000-
204 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]6,570,000,000+0.46
205 SMPC [บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)]6,533,177,263+4.10
206 PRG [บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)]6,480,000,000+1.85
207 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]6,474,879,776-1.09
208 FSMART [บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]6,440,000,000-0.62
209 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]6,390,596,450+6.43
210 MCS [บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)]6,300,000,000-1.59
211 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]6,192,000,000-
212 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]6,188,580,962-4.08
213 SAPPE [บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)]6,117,999,408+3.48
214 KYE [บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)]6,039,000,000+0.98
215 DTC [บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)]6,035,000,000+0.70
216 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]6,009,500,000-1.68
217 TNH [บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)]5,985,000,000-
218 SUPEREIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี]5,974,000,000+0.86
219 DRT [บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)]5,972,159,340+0.79
220 ASIAN [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]5,915,730,284-
221 AJ [บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)]5,911,700,560+0.68
222 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]5,895,618,865-0.68
223 TSE [บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]5,844,896,936-
224 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]5,809,340,356+0.94
225 LHSC [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์]5,807,969,930-1.68
226 AIMIRT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท]5,797,000,000-
227 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]5,697,598,180-1.49
228 HUMAN [บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)]5,678,000,000+1.80
229 HREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช]5,621,072,928-
230 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]5,589,334,426+0.73
231 STPI [บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)]5,524,427,025-1.76
232 SPA [บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,471,999,539-3.91
233 WACOAL [บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)]5,460,000,000-
234 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,448,645,687-1.27
235 HTC [บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)]5,425,933,500+0.93
236 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]5,355,314,708-2.44
237 CGD [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]5,290,321,891-
238 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]5,248,697,944+5.56
239 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]5,227,070,255-
240 LHHOTEL [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล]5,217,823,030-
241 LRH [บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)]5,208,834,406-4.00
242 NETBAY [บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)]5,200,000,000-
243 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]5,189,580,000+0.76
244 BAT-3K [บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]5,160,000,000+2.71
245 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]5,112,800,000-0.60
246 AI [บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)]5,039,992,951-
247 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,039,991,435-
248 MTI [บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]5,015,000,000-
249 DDD [บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)]4,990,836,890+1.91
250 POPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ]4,960,877,580-
251 SNP [บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]4,953,124,487-0.99
252 UNIQ [บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]4,951,054,439-0.87
253 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]4,948,747,009+0.93
254 BKER [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล]4,894,960,000+0.89
255 UV [บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)]4,894,531,935-0.78
256 A [บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]4,880,400,000-
257 SAMART [บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]4,871,478,924-
258 OHTL [บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)]4,801,100,400-
259 GL [บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)]4,759,679,053-0.64
260 TPCH [บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]4,734,160,000-0.85
261 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,692,661,977+5.97
262 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]4,680,541,141-0.94
263 AMATAV [บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)]4,675,000,000+3.00
264 PM [บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]4,636,401,075-0.65
265 ANAN [บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]4,632,870,000-1.44
266 SPG [บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,485,000,000-1.54
267 TPAC [บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)]4,473,734,986-2.19
268 SFLEX [บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)]4,428,000,000-50.00
269 CPNCG [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท]4,351,717,800-
270 TR [บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)]4,334,400,000-
271 B-WORK [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ]4,314,960,000-
272 UVAN [บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)]4,248,800,000+0.44
273 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]4,162,223,403-0.42
274 MBKET [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,109,864,400+0.69
275 SPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท]4,043,087,500-0.55
276 THRE [บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)]4,004,244,140-3.16
277 TTLPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท]3,960,000,000-
278 NYT [บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)]3,943,200,000-0.63
279 SENA [บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]3,929,487,679-2.17
280 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]3,922,016,290-3.35
281 DOD [บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)]3,895,000,000+1.58
282 TACC [บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]3,891,200,000-
283 NNCL [บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)]3,850,719,141-
284 SEAFCO [บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)]3,846,481,122-
285 AH [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)]3,838,747,744+0.84
286 XO [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)]3,822,879,393+3.89
287 S11 [บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,769,950,000-
288 PSTC [บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,747,680,336-1.90
289 VIH [บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]3,709,325,315-3.85
290 BEAUTY [บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)]3,668,379,613-3.28
291 AMATAR [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท]3,614,689,000-
292 APCS [บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)]3,596,999,248+0.92
293 ROH [บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,562,500,000-
294 LST [บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,558,800,000-1.38
295 ASP [บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]3,558,558,714-0.59
296 TK [บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)]3,525,000,000-0.71
297 AIT [บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,486,823,159-0.59
298 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]3,480,750,000+10.00
299 TRITN [บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]3,468,088,227-2.78
300 MACO [บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)]3,463,667,785-
301 SCG [บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)]3,438,000,000-0.56
302 EP [บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,428,250,965-0.54
303 AMARIN [บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)]3,374,191,774-
304 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]3,352,154,913-2.33
305 LPH [บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)]3,345,000,000-0.45
306 PF [บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)]3,337,104,423-
307 TMD [บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)]3,315,000,000-2.26
308 WG [บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,302,250,000-
309 WICE [บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]3,259,497,500-
310 MK [บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)]3,142,670,590-0.69
311 LOXLEY [บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)]3,125,637,790-
312 ALT [บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]3,118,152,852-
313 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,115,970,114-
314 LANNA [บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)]3,097,498,106+2.54
315 AIE [บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)]3,087,052,238+1.69
316 JUBILE [บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]3,084,634,313-0.56
317 TTT [บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,079,980,000-
318 MILL [บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)]3,077,195,438-1.47
319 MCOT [บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]3,064,462,477-1.35
320 TWPC [บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)]3,046,256,418-1.73
321 METCO [บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,030,224,500+1.38
322 SAMTEL [บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)]3,028,200,000-0.41
323 TNR [บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]3,000,000,000-0.50
324 RPH [บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)]2,975,700,000-0.92
325 SUSCO [บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)]2,970,015,001-2.96
326 JCK [บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]2,941,437,236+13.87
327 PYLON [บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)]2,939,503,712-1.02
328 SNC [บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)]2,906,551,124-1.49
329 CGH [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]2,905,738,464-1.49
330 M-CHAI [บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)]2,896,000,000-
331 TIPCO [บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]2,871,348,858-1.68
332 ITEL [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]2,840,000,000-
333 SFP [บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)]2,835,000,000-
334 ILINK [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,799,706,474+0.97
335 DREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี]2,760,620,000-0.52
336 ZEN [บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,730,000,000+0.55
337 BJCHI [บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]2,703,476,100-2.37
338 TSTE [บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,644,957,549-0.72
339 AMANAH [บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]2,641,196,562-0.78
340 EKH [บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]2,640,000,000+0.45
341 TBSP [บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)]2,634,442,605-
342 RML [บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)]2,628,665,000-3.17
343 MIPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์]2,622,000,000-
344 CSC [บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)]2,613,037,286+0.50
345 GSTEEL [บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)]2,603,588,889-
346 BROOK [บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,589,148,957+2.56
347 TKS [บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]2,565,356,892-
348 TTCL [บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)]2,562,560,000+0.48
349 PPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค]2,559,414,000-0.88
350 KAMART [บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)]2,551,994,246-1.38
351 SRICHA [บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,525,513,850-1.23
352 III [บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]2,522,534,189+0.48
353 UAC [บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)]2,496,847,184-1.07
354 TNL [บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)]2,484,000,000-
355 IP [บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)]2,472,000,000+0.83
356 IRC [บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,460,000,000-
357 TSC [บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)]2,429,130,000-
358 WP [บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,395,470,000-
359 BRR [บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)]2,355,089,551-3.45
360 NOK [บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)]2,349,387,688-
361 TNP [บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)]2,336,000,000+1.37
362 HFT [บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]2,317,688,736-0.57
363 RCI [บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]2,306,979,225+1.07
364 TAE [บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,300,000,000-0.87
365 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]2,293,842,141-
366 MJLF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์]2,277,000,000-0.72
367 SMT [บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,258,494,329+14.81
368 AMA [บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)]2,227,042,124-1.40
369 SYNTEC [บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,224,000,000-1.44
370 NUSA [บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)]2,215,913,957-
371 CTW [บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,208,379,876-
372 HPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล]2,199,600,000-0.43
373 SRIPANWA [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา]2,176,699,200+1.28
374 MSC [บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,142,000,000-
375 BRRGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์]2,135,000,000-
376 MFEC [บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)]2,127,806,135-
377 FPI [บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]2,118,241,908+0.71
378 DEMCO [บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)]2,117,998,328-0.69
379 SCN [บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]2,112,000,000-
380 BKD [บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)]2,098,610,413+0.51
381 APCO [บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)]2,076,000,000+1.16
382 JTS [บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)]2,034,597,024-3.47
383 TRU [บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)]2,032,513,443-1.16
384 LEE [บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)]2,028,796,552+1.82
385 CFRESH [บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)]2,021,076,256+0.92
386 SSF [บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]2,011,492,550-
387 MM [บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)]2,004,317,125+1.58
388 PREB [บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)]1,990,963,180-
389 SYMC [บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,986,139,382-3.93
390 YGG [บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,980,000,000+14.55
391 PRIN [บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)]1,964,218,926+0.62
392 QHHR [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์]1,948,800,000+0.86
393 THIP [บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,936,000,000-0.83
394 TPBI [บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)]1,925,985,138-
395 IHL [บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)]1,920,690,264-1.85
396 EE [บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)]1,918,200,000+1.45
397 BWG [บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)]1,909,514,694+4.35
398 SKN [บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]1,904,000,000-
399 AHC [บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)]1,903,847,653-0.79
400 TITLE [บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]1,901,138,792-1.53
401 GLOCON [บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]1,899,050,915-3.00
402 SIMAT [บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,896,774,440+1.11
403 STI [บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,889,400,000-0.71
404 KCAR [บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)]1,887,500,000-
405 DCON [บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)]1,885,219,139-2.86
406 W [บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,878,261,659-
407 SMIT [บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)]1,865,600,000-1.14
408 MODERN [บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,860,000,000+1.61
409 INSET [บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)]1,848,000,000-1.21
410 GRAND [บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)]1,844,124,282-
411 KBS [บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)]1,824,000,000-0.66
412 ARROW [บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]1,822,609,303+9.09
413 AS [บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,819,854,737+1.80
414 Q-CON [บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)]1,816,000,000-
415 A5 [บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,814,076,923-
416 MALEE [บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,806,000,000-0.78
417 ABPIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์]1,800,000,000-
418 SCP [บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)]1,800,000,000-
419 ASEFA [บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)]1,793,000,000-4.29
420 VRANDA [บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]1,790,217,363-
421 WHABT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์]1,787,700,000-
422 ALL [บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,758,400,000-3.82
423 SQ [บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]1,757,770,414+1.30
424 AIMCG [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท]1,742,400,000+0.83
425 APURE [บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]1,734,460,622-
426 LHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์]1,732,500,000+2.86
427 MFC [บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)]1,708,373,629+2.21
428 ESTAR [บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)]1,707,563,703-2.94
429 BR [บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)]1,699,010,598+0.54
430 SDC [บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)]1,698,663,483-
431 SORKON [บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,697,850,000+0.95
432 TSR [บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)]1,693,020,970+9.74
433 MPIC [บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,690,154,929-
434 CWT [บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,688,676,383-2.24
435 KWC [บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)]1,680,000,000-
436 PAP [บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)]1,650,000,000-
437 TLHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,634,000,000-7.37
438 NFC [บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)]1,631,749,584-2.00
439 KDH [บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,628,274,984+1.19
440 BIG [บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,623,284,248-2.17
441 CTARAF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ]1,616,000,000-0.99
442 FE [บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)]1,613,350,000-
443 ASAP [บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)]1,597,199,938-1.82
444 TOG [บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,593,708,480-0.60
445 NKI [บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)]1,592,500,000-
446 GYT [บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,568,800,000-
447 CSS [บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)]1,563,732,988-2.26
448 AQUA [บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,561,620,000+2.94
449 YUASA [บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,560,562,500+2.76
450 SSPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร]1,553,100,000-0.54
451 TEAMG [บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)]1,550,400,000-0.88
452 UOBKH [บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,537,492,624-
453 PDI [บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]1,536,800,680-2.21
454 VCOM [บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,530,000,000-1.96
455 YCI [บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)]1,525,224,624-
456 NVD [บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)]1,518,659,976-
457 INET [บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,500,124,725+9.33
458 BROCK [บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)]1,496,500,264+10.96
459 ASIA [บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]1,472,000,000-
460 SITHAI [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)]1,463,348,592-1.85
461 SEAOIL [บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)]1,461,395,498+1.67
462 CSR [บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)]1,455,500,000+1.41
463 SIRIP [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ]1,453,500,000-
464 EMC [บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)]1,433,738,310-5.88
465 PT [บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,433,639,157+1.98
466 2S [บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)]1,430,997,122-1.26
467 GAHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,430,325,000-
468 THE [บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)]1,421,659,187-
469 MIDA [บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)]1,402,293,585+7.14
470 CHOW [บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)]1,400,000,000-2.86
471 PATO [บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,388,127,000+1.03
472 NWR [บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)]1,370,305,203-1.89
473 THREL [บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]1,368,000,000+0.88
474 ABICO [บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]1,363,000,000+0.86
475 CRANE [บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)]1,357,156,575-3.91
476 QTC [บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]1,350,726,526-
477 SHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้]1,347,836,194-1.05
478 BIZ [บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,320,000,000-3.03
479 SWC [บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,305,502,616-0.96
480 CNT [บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)]1,305,438,263-0.79
481 CCP [บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)]1,300,974,185-
482 LUXF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่]1,287,075,000-
483 FN [บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)]1,280,000,000-0.78
484 RSP [บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)]1,278,200,000+0.60
485 PIMO [บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,269,919,262+6.80
486 KIAT [บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)]1,264,258,542+2.22
487 TPOLY [บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)]1,260,070,865-1.82
488 MATCH [บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)]1,250,605,973-
489 MJD [บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,247,597,312+1.38
490 PORT [บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)]1,238,687,818+1.96
491 M-II [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์]1,238,400,000-
492 ECF [บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)]1,237,738,949-1.55
493 SSSC [บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)]1,228,795,930+1.56
494 HARN [บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)]1,227,450,000+0.95
495 TMILL [บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)]1,219,912,027-0.65
496 SST [บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)]1,213,358,631-0.83
497 TC [บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,207,800,000-0.55
498 KPNPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น]1,206,000,000-
499 GOLDPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์]1,194,800,000-5.17
500 TAPAC [บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)]1,194,405,313-3.45