คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/01/2020

No. Name Market Cap(บาท) %
1 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]1,321,038,576,563-1.08
2 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]1,014,284,700,000+0.35
3 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]671,486,825,763+1.00
4 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]651,126,120,408-0.46
5 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]520,068,087,400-1.53
6 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]430,926,600,000-0.50
7 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]430,800,000,000+1.39
8 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]397,300,047,375+3.00
9 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]338,710,121,652-0.75
10 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]335,056,427,020+1.07
11 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]288,235,276,994-1.66
12 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]283,866,000,000-
13 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]271,398,951,574+1.30
14 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]260,490,082,146+1.65
15 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]230,605,010,625-
16 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]226,569,668,129-
17 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]218,833,912,747-0.84
18 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]209,104,048,598-1.26
19 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]191,583,613,224+0.42
20 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]190,400,000,000-0.84
21 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]181,801,279,040-0.58
22 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]177,945,170,000-1.78
23 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]177,582,997,094+0.74
24 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]172,800,000,000-2.78
25 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]172,720,500,000-
26 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]172,294,115,657-3.49
27 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]170,751,950,000-0.76
28 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]165,629,281,286-0.85
29 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]152,930,000,000+5.49
30 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]152,427,150,150-0.76
31 TMB [ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)]147,429,812,201-0.65
32 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]139,674,375,000+1.61
33 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]137,270,000,000+2.70
34 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]129,468,597,768+2.06
35 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]118,321,616,634-6.03
36 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]118,302,160,442-1.52
37 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]111,879,069,750-1.06
38 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]107,300,000,000-
39 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]104,588,734,730+0.70
40 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]95,541,678,447+3.85
41 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]91,530,859,485-1.41
42 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]89,500,000,000+1.40
43 BAM [บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]84,033,099,800+3.85
44 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]82,466,499,272-
45 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]80,514,399,360+1.60
46 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]78,800,000,000-0.51
47 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]77,989,803,675-0.71
48 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]77,609,250,000-0.65
49 ROBINS [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)]75,247,291,761+0.74
50 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]69,853,370,384-4.46
51 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]69,191,324,692-
52 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]64,703,725,225-0.65
53 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]64,127,430,723-0.26
54 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]64,001,027,950+1.44
55 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]61,711,946,123-0.66
56 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]61,459,897,854-0.95
57 KKP [ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)]58,425,826,521-0.72
58 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]57,880,000,000-0.50
59 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]57,297,373,217-0.90
60 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]56,620,000,000-
61 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]55,754,000,000-
62 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]54,663,000,000-0.73
63 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]53,816,950,399-0.88
64 TLGF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท]51,887,681,002-0.90
65 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]50,952,062,390-2.40
66 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]46,633,396,739-
67 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]44,800,000,000-
68 ACE [บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)]43,349,759,830+1.41
69 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]43,173,238,668-0.59
70 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]42,875,000,000+0.29
71 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]41,051,836,870+1.00
72 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]40,336,999,244+4.52
73 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]39,151,843,349+3.18
74 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]36,624,000,000+0.46
75 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]36,488,463,661-2.83
76 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]36,321,250,000-
77 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]36,029,111,958-
78 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]36,003,732,744-0.60
79 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]35,987,987,638-1.81
80 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]35,880,000,000-
81 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]34,956,342,768+0.47
82 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]34,745,921,500-
83 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]33,981,163,677-1.18
84 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]33,980,563,400+0.50
85 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]33,749,149,698-0.47
86 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]31,952,171,861-1.37
87 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]31,675,871,506+1.07
88 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]31,500,000,000-
89 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]31,089,240,000-
90 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]31,050,000,000-
91 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]30,518,731,183-
92 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]30,305,190,000-0.63
93 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]29,444,739,435-1.37
94 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]29,040,000,000+2.27
95 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]29,025,000,000+1.86
96 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]28,597,941,802+1.48
97 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]28,573,199,530+1.41
98 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]28,342,747,137-
99 SEG [บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]27,639,595,326-2.04
100 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]27,428,817,011-1.56
101 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]26,916,348,893-
102 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]26,485,850,000+0.79
103 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]25,801,459,112+4.09
104 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]24,848,280,978-1.75
105 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]24,052,963,100-2.88
106 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]23,627,532,391+0.75
107 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]23,547,000,000+0.71
108 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]22,712,890,000+3.74
109 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]22,586,721,370-1.54
110 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]22,571,576,792+0.68
111 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]22,493,181,389+2.10
112 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]22,438,954,834+0.90
113 SPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย]22,325,000,000+0.43
114 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]22,019,264,681+1.20
115 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]21,300,000,000+8.45
116 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]21,228,750,000-1.80
117 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]21,141,979,320-
118 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]21,114,153,047-2.97
119 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]20,545,134,431+6.78
120 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]20,258,992,000-
121 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]19,813,741,245-0.45
122 GOLD [บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]19,635,434,000-5.92
123 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]19,132,839,214+0.87
124 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]18,965,510,552-0.84
125 OISHI [บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]18,750,000,000-2.75
126 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]18,459,516,237-1.41
127 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]18,139,000,000-1.18
128 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]17,639,911,712+1.56
129 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]17,572,500,000+0.94
130 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]17,049,599,978+7.21
131 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]16,802,102,851-
132 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]16,800,000,000+1.67
133 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]16,586,000,936+1.65
134 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]15,980,400,041-2.42
135 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]15,857,502,636+0.44
136 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]15,798,144,600-2.38
137 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]15,713,728,650-
138 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]15,591,744,000-0.60
139 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]15,375,000,000-4.88
140 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]15,159,989,006-0.98
141 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]15,013,633,479-
142 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]14,766,000,000-0.93
143 TIP [บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]14,760,000,000-
144 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]14,495,216,772-1.89
145 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]14,014,560,000-0.58
146 THAI [บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]13,860,601,673-1.57
147 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]13,595,093,395-1.06
148 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]13,512,400,440-9.09
149 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]13,256,125,000-0.58
150 FUTUREPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค]13,239,152,500-0.40
151 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]12,915,000,000-
152 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]12,900,000,000-0.58
153 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]12,642,437,626-
154 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]12,600,000,000-
155 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]12,571,000,000-
156 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]12,375,000,000-
157 UV [บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)]12,331,926,164-1.55
158 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]11,983,457,961-3.36
159 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]11,752,752,767+0.50
160 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]11,725,565,121-
161 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]11,704,000,000+0.48
162 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]11,480,032,335-1.27
163 COL [บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)]11,456,000,000-1.68
164 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]11,078,300,000-2.16
165 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]10,900,000,000-1.83
166 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]10,849,172,243-2.44
167 STPI [บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)]10,561,404,607+0.77
168 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]10,506,401,688-0.96
169 LHHOTEL [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล]10,489,438,050-
170 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]10,447,255,475-
171 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]10,296,542,542-
172 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]9,529,543,887-0.88
173 THL [บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)]9,504,242,873-
174 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]9,379,670,952-0.87
175 SHANG [บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]9,360,000,000-
176 U [บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)]9,318,771,156-0.60
177 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]9,237,260,550-
178 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]9,201,945,661+0.43
179 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]9,166,500,000+2.12
180 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]9,165,000,000-
181 SHR [บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]9,127,845,600-1.57
182 LHSC [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์]9,126,809,890+0.53
183 TPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้]9,033,750,000-
184 BGC [บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)]8,958,327,600+1.55
185 BOFFICE [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ]8,863,332,000-
186 PCSGH [บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]8,768,750,000-
187 PSTC [บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]8,657,615,964+2.74
188 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]8,640,000,000+2.31
189 BKER [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล]8,391,360,000-0.52
190 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]8,375,865,246+0.79
191 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]8,347,669,726-
192 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]8,340,800,132-2.17
193 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]8,334,997,742-
194 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]8,281,492,263-0.99
195 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]8,208,000,000-
196 SABINA [บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)]8,201,000,000-1.27
197 DTC [บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)]8,160,000,000+0.52
198 UNIQ [บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]8,053,571,085-
199 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]8,025,400,795-
200 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]8,006,018,750+0.50
201 NTV [บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)]8,000,000,000-1.00
202 BEAUTY [บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)]7,998,270,303-3.76
203 SPA [บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]7,809,000,000+0.73
204 SAMART [บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]7,800,405,303+1.29
205 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,760,009,975-0.59
206 SKY [บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)]7,742,610,950+4.86
207 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]7,649,999,573+0.67
208 ANAN [บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]7,599,240,000-2.63
209 DDD [บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)]7,565,727,260-0.42
210 PRG [บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)]7,440,000,000-
211 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]7,434,937,970+1.83
212 MCOT [บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]7,420,671,468-
213 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]7,290,000,000+1.65
214 MC [บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]7,240,000,000+0.55
215 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]7,216,959,673-1.01
216 CGD [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,191,531,320+1.15
217 LPN [บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,024,326,136+0.42
218 SNP [บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]7,012,839,620-
219 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]6,955,000,000-3.74
220 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]6,767,000,000-
221 PF [บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)]6,760,904,617+1.28
222 NETBAY [บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)]6,750,000,000+2.96
223 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]6,638,400,000+0.69
224 GLANDRT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์]6,596,945,520-
225 TSE [บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]6,564,920,471+1.94
226 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]6,544,797,879+0.33
227 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]6,504,324,889+3.88
228 LRH [บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)]6,500,625,339-1.28
229 GL [บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)]6,498,792,553+1.41
230 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]6,337,500,000-1.54
231 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]6,329,715,000-0.62
232 OHTL [บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)]6,310,880,400+7.18
233 POPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ]6,309,465,660-
234 SPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท]6,299,175,000-1.42
235 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]6,296,638,459-2.70
236 NOK [บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)]6,185,946,354+0.50
237 SMK [บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)]6,150,000,000+0.81
238 HREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช]6,112,916,809-0.57
239 MACO [บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)]6,108,093,089+0.71
240 DRT [บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)]6,066,955,520-
241 A [บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]5,978,000,000-
242 SAPPE [บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)]5,965,810,368+1.02
243 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]5,931,528,442-0.71
244 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]5,872,754,451+0.75
245 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,860,605,716-
246 TNH [บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)]5,805,000,000-
247 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]5,760,000,000-
248 AIMIRT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท]5,711,750,000+0.75
249 WACOAL [บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)]5,700,000,000-
250 SUPEREIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี]5,665,000,000+0.91
251 TR [บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)]5,594,400,000-0.90
252 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]5,570,040,011+3.82
253 HUMAN [บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)]5,406,000,000+2.52
254 CPNCG [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท]5,375,651,400+0.79
255 CNS [บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)]5,333,163,120-
256 KYE [บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)]5,247,000,000+1.13
257 FSMART [บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]5,200,000,000-0.77
258 TPCH [บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]5,095,240,000-1.57
259 UVAN [บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)]5,029,000,000-0.93
260 AH [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)]5,000,049,582-1.29
261 MCS [บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)]4,950,000,000-
262 MTI [บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]4,882,250,000+0.30
263 NYT [บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)]4,860,800,000-2.55
264 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]4,833,339,642-
265 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]4,809,997,093-0.96
266 TK [บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)]4,800,000,000-
267 HTC [บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)]4,702,475,700-
268 DREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี]4,695,900,000+0.76
269 SAMTEL [บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)]4,635,000,000+1.33
270 B-WORK [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ]4,573,120,000-
271 SEAFCO [บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)]4,549,203,634-
272 NNCL [บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)]4,465,195,599-
273 AMATAV [บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)]4,450,600,000+0.42
274 S11 [บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,444,250,000-
275 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]4,312,000,000+2.86
276 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]4,296,719,660+0.51
277 LST [บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,264,000,000-3.85
278 SPG [บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,243,500,000+1.63
279 AMATAR [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท]4,223,102,000-0.85
280 PM [บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]4,187,717,100-
281 BAT-3K [บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,180,000,000-
282 NUSA [บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)]4,049,771,743-1.89
283 LANNA [บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)]4,016,247,544-
284 AMARIN [บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)]4,013,091,992-1.00
285 TMD [บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)]4,012,500,000-
286 TTLPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท]3,924,000,000-
287 SENA [บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]3,872,538,582-1.47
288 MBKET [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,824,457,150-
289 PYLON [บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)]3,824,354,320-4.31
290 TWPC [บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)]3,821,026,836-0.92
291 EKH [บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]3,810,000,000+0.79
292 RML [บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)]3,796,960,556-
293 SCG [บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)]3,724,500,000-
294 TAE [บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]3,720,000,000-1.61
295 ZEN [บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,720,000,000+2.42
296 AIT [บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,693,144,056-
297 ASP [บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]3,663,841,517-
298 LPH [บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)]3,660,000,000-
299 METCO [บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,657,167,500-
300 CGH [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]3,643,015,387-4.76
301 VIH [บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]3,623,725,500+0.79
302 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,621,262,565-
303 TIPCO [บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]3,595,218,318-0.67
304 RPH [บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)]3,576,300,000+0.76
305 MJLF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์]3,564,000,000-
306 AMANAH [บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]3,540,196,966+3.49
307 KAMART [บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)]3,537,592,024-3.48
308 AUCT [บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)]3,520,000,000+1.56
309 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,496,499,839+6.31
310 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]3,465,616,975-
311 SMPC [บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)]3,373,689,898-2.38
312 EPCO [บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)]3,336,093,681+0.55
313 MONO [บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,332,211,876+1.04
314 SFP [บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)]3,318,000,000-
315 MK [บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)]3,317,263,401-
316 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]3,313,327,341-
317 TSC [บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)]3,299,460,000-
318 SYNTEC [บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]3,264,000,000+1.96
319 JUBILE [บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]3,258,907,438-
320 AJ [บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)]3,215,485,777+3.11
321 ROH [บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,164,062,500-
322 QHHR [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์]3,141,600,000-
323 BRR [บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)]3,118,463,405-1.04
324 DOD [บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)]3,116,000,000+1.97
325 MIPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์]3,116,000,000-
326 SRIPANWA [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา]3,097,610,400+0.90
327 SUSCO [บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)]3,080,015,557-
328 TTCL [บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)]3,080,000,000-
329 TAPAC [บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)]3,061,787,177-2.05
330 FPI [บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]3,056,320,467+0.99
331 TPAC [บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)]3,053,242,491-0.53
332 III [บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]3,034,352,720-
333 IRC [บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,020,000,000+1.32
334 M-CHAI [บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)]3,008,000,000+0.53
335 AI [บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)]2,967,995,849+0.94
336 LOXLEY [บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)]2,967,090,945-
337 BRRGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์]2,940,000,000-0.60
338 TKS [บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]2,935,138,065-
339 TTT [บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,906,460,000-
340 BJCHI [บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]2,895,438,900-0.55
341 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,871,628,971-1.22
342 LHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์]2,871,000,000-
343 WG [บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,856,000,000-
344 ABPIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์]2,844,000,000-
345 SNC [บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)]2,791,440,188-
346 THRE [บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)]2,781,895,929-
347 WP [บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,773,975,000+0.93
348 CSC [บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)]2,756,039,326+0.47
349 MILL [บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)]2,715,171,757-3.33
350 TNR [บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]2,715,000,000-0.55
351 BKD [บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)]2,712,050,379+1.59
352 TOG [บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,703,612,600+1.75
353 TRITN [บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]2,697,401,954-
354 APCS [บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)]2,692,799,437-
355 AHC [บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)]2,668,384,899+0.56
356 TSTE [บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,644,957,549-
357 TACC [บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]2,638,720,000-
358 PREB [บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)]2,623,749,927+0.59
359 MM [บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)]2,616,161,300+0.81
360 JKN [บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)]2,613,600,000-0.83
361 NVD [บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)]2,609,333,958+1.59
362 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]2,602,275,000-0.64
363 AMA [บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)]2,589,583,865-
364 MJD [บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]2,546,819,339-
365 KCAR [บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)]2,525,000,000-0.99
366 NFC [บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)]2,523,772,690-8.62
367 PPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค]2,514,512,000-
368 BIG [บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,505,503,948+11.27
369 GRAND [บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)]2,494,991,676+1.45
370 BROOK [บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,483,224,473-
371 TRU [บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)]2,481,557,110-0.95
372 VRANDA [บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]2,477,532,958-1.94
373 AIMCG [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท]2,462,400,000-0.58
374 RSP [บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)]2,387,000,000+0.65
375 SCN [บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]2,376,000,000-
376 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]2,368,880,887+0.85
377 XO [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)]2,357,442,292+0.90
378 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]2,351,113,774+2.78
379 ITEL [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]2,340,000,000-4.27
380 TITLE [บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]2,309,994,848+3.43
381 KBS [บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)]2,304,000,000-
382 HPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล]2,303,000,000-
383 MPIC [บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]2,301,210,942+4.52
384 IHL [บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)]2,300,085,872-
385 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]2,297,415,400+1.43
386 BWG [บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)]2,260,950,151-3.39
387 BR [บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)]2,247,078,533-0.81
388 Q-CON [บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)]2,240,000,000-
389 ALL [บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]2,217,600,000-2.53
390 ASIAN [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,181,764,747+0.50
391 ARROW [บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]2,179,483,852-1.75
392 THREL [บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]2,172,000,000+0.55
393 SDC [บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)]2,151,640,411-
394 MALEE [บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,142,000,000-0.65
395 RCI [บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]2,097,253,841-
396 CTW [บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,089,007,991-
397 SMIT [บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)]2,024,600,000-
398 SRICHA [บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,014,213,500+2.31
399 SHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้]1,993,527,355-0.88
400 GYT [บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,983,200,000-
401 KWG [บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,975,580,205-
402 DEMCO [บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)]1,971,929,478-
403 MSC [บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,962,000,000+0.92
404 WHABT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์]1,959,400,000-
405 HFT [บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]1,948,965,528+1.35
406 LEE [บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)]1,936,578,527-
407 ILINK [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,935,331,077-
408 TNL [บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)]1,932,000,000-
409 AQUA [บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,929,060,000-
410 MFC [บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)]1,921,920,332-0.65
411 ASEFA [บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)]1,903,000,000-
412 APCO [บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)]1,884,000,000+0.64
413 AIE [บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)]1,883,625,094-2.78
414 UAC [บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)]1,882,646,949-
415 THE [บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)]1,873,502,272-9.41
416 NKI [บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)]1,872,500,000-
417 SITHAI [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)]1,869,834,312-
418 JCK [บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]1,867,919,703-
419 TLHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,857,600,000-
420 MODERN [บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,845,000,000-
421 DCON [บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)]1,831,355,735+2.94
422 SIRIP [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ]1,819,000,000-
423 KWC [บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)]1,794,000,000-
424 PRIN [บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)]1,793,417,280+0.68
425 CTARAF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ]1,792,000,000-
426 SCP [บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)]1,770,000,000-
427 SQ [บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]1,757,770,414-1.95
428 ASIA [บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]1,728,000,000-1.85
429 SST [บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)]1,722,953,571-0.53
430 ESTAR [บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)]1,707,563,703-
431 AGE [บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)]1,701,732,989+1.14
432 LUXF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่]1,699,725,000-0.58
433 SFLEX [บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)]1,697,400,000+2.42
434 A5 [บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,684,500,000-
435 TPBI [บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)]1,675,857,198+1.99
436 KDH [บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,667,043,436-
437 BROCK [บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)]1,650,250,291-
438 TNP [บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)]1,648,000,000-
439 META [บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,644,927,040-
440 CSR [บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)]1,624,625,000-
441 THIP [บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,624,000,000-
442 SSPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร]1,619,900,000+0.52
443 SKN [บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]1,616,000,000+0.99
444 EFORL [บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)]1,610,842,600-
445 GAHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,605,825,000-
446 SORKON [บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,600,830,000-1.01
447 PATO [บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,594,566,400-
448 QTC [บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]1,589,491,316-1.29
449 PL [บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]1,586,716,135-
450 IFS [บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,579,199,920-0.62
451 FE [บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)]1,574,000,000-
452 SSF [บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,565,994,200-
453 EE [บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)]1,529,000,000-
454 TBSP [บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)]1,529,000,000-
455 CSS [บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)]1,528,460,816-1.54
456 TMW [บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)]1,526,175,000-2.61
457 TEAMG [บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)]1,523,200,000-
458 PAP [บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)]1,518,000,000-
459 CNT [บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)]1,511,019,092+0.68
460 PORT [บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)]1,493,711,781-4.07
461 MFEC [บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)]1,492,113,016-0.59
462 TCMC [บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,488,242,194+0.51
463 WICE [บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]1,473,292,870+0.88
464 ALT [บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]1,467,366,048+5.56
465 INSET [บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)]1,467,200,000-
466 GLOCON [บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]1,462,269,205-1.30
467 KPNPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น]1,458,000,000-
468 UOBKH [บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,457,100,853+2.07
469 TPOLY [บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)]1,454,809,089-0.79
470 7UP [บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]1,454,207,089-
471 SEAOIL [บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)]1,450,326,314-1.53
472 GOLDPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์]1,442,000,000-
473 OCEAN [บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)]1,423,609,866-0.85
474 ASAP [บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)]1,422,959,945-
475 NEX [บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)]1,419,870,514-
476 M-II [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์]1,384,600,000-1.24
477 PDI [บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]1,378,600,610-1.64
478 IP [บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)]1,369,900,000-0.75
479 CWT [บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,361,022,756-
480 BKKCP [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก]1,350,000,000-0.74
481 YUASA [บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,334,550,000+0.81
482 MDX [บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)]1,331,660,798-
483 SSSC [บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)]1,331,195,590-0.96
484 HARN [บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)]1,320,970,000-
485 TYCN [บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,312,847,580-
486 CRANE [บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)]1,302,139,543-
487 SALEE [บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,292,411,458-1.18
488 SYMC [บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,283,618,466-
489 PLE [บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]1,280,108,838-
490 ZMICO [บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)]1,273,377,433-2.60
491 UPA [บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)]1,267,300,033+5.26
492 STI [บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,254,240,000-0.43
493 UBIS [บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)]1,253,999,951-1.82
494 ECL [บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]1,241,920,113-
495 BIZ [บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,240,000,000+0.65
496 FN [บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)]1,240,000,000-0.81
497 TVI [บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]1,230,180,000-
498 MIDA [บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)]1,227,006,887-2.04
499 ECF [บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)]1,218,549,197-1.57
500 UPOIC [บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)]1,218,428,000-