คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 01/03/2021

No. Name Market Cap(บาท) %
1 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]1,142,519,850,000-
2 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]914,284,800,000+1.17
3 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]534,494,530,206+0.84
4 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]498,952,645,600-5.25
5 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]492,123,238,802+1.21
6 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]456,548,321,000-2.17
7 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]439,200,000,000+0.82
8 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]390,127,237,434-
9 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]349,745,940,774+2.91
10 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]335,259,854,410+1.77
11 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]317,840,037,900+2.00
12 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]282,930,282,092+0.80
13 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]247,573,218,569+0.87
14 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]237,864,000,000+2.36
15 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]233,125,000,000+0.40
16 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]232,878,833,068+0.41
17 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]222,511,793,633+2.48
18 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]221,774,800,366+3.16
19 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]212,184,634,867-0.66
20 CRC [บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]202,038,500,000-
21 SCGP [บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)]201,767,249,400+0.53
22 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]178,762,900,500-
23 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]174,910,933,733+0.75
24 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]172,800,000,000-
25 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]167,712,735,000-0.83
26 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]163,724,213,445+3.94
27 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]157,045,822,258-
28 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]155,520,000,000-
29 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]149,290,427,038+0.67
30 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]139,000,000,000-1.08
31 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]138,330,000,000+1.53
32 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]125,131,200,000-2.08
33 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]123,714,632,772-1.06
34 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]121,515,750,000-
35 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]120,871,651,475-
36 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]120,137,687,319-0.88
37 STGT [บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]110,016,060,000+3.25
38 TMB [ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)]108,942,641,074-
39 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]104,776,133,245+3.82
40 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]104,380,312,500-1.44
41 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]100,515,083,713+3.56
42 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]94,402,734,090+0.63
43 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]91,113,326,317-0.97
44 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]88,972,585,000+2.07
45 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]86,508,600,759+6.35
46 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]82,943,999,892-5.56
47 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]76,061,334,280+0.26
48 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]75,200,000,000-
49 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]75,177,999,250-0.79
50 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]74,312,500,000+1.46
51 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]71,929,155,746-0.57
52 BAM [บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]70,135,317,910-0.92
53 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]66,805,416,944+2.86
54 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]63,962,578,716-1.55
55 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]63,909,868,708-0.92
56 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]63,406,250,000-3.20
57 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]61,500,000,000-2.93
58 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]58,357,687,423+1.74
59 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]58,125,368,529+1.48
60 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]57,664,310,130-1.06
61 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]51,569,173,600-0.89
62 KKP [ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)]50,381,690,986+0.42
63 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]49,530,644,617-2.88
64 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]49,500,000,000-1.26
65 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]47,829,870,973+1.87
66 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]47,481,000,000+2.52
67 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]46,935,000,000-1.90
68 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]44,887,500,000-0.75
69 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]43,526,911,117+0.50
70 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]43,075,894,533-1.00
71 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]42,708,635,931-1.02
72 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]42,518,393,400+0.40
73 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]40,600,003,040+3.07
74 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]40,592,875,457-1.46
75 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]40,488,323,610+1.09
76 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]40,445,162,715+3.48
77 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]40,444,500,000-2.82
78 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]40,400,000,000+0.50
79 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]40,275,002,342-0.85
80 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]39,077,587,947+2.70
81 ACE [บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)]39,075,839,846-3.65
82 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]37,866,287,778+3.85
83 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]36,300,000,000-0.41
84 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]36,288,000,000-
85 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]35,028,303,293-
86 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]34,793,758,080+0.47
87 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]34,656,812,943-1.26
88 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]34,440,000,000-
89 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]34,413,722,179+3.62
90 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]32,672,084,499+1.45
91 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]32,398,000,000-1.55
92 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]32,031,435,000-
93 TLGF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท]32,020,776,114-1.46
94 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]31,859,225,299+3.85
95 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]31,725,000,000-
96 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]30,628,593,300-
97 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]30,269,267,987-0.92
98 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]29,200,000,000-2.05
99 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]28,853,370,000+0.74
100 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]28,600,000,000+1.54
101 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]28,527,112,254+0.81
102 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]28,476,960,000-0.41
103 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]28,318,242,478-
104 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]28,012,863,002-
105 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]27,720,000,000+0.51
106 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]27,694,926,236-2.92
107 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]26,255,401,516-
108 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]26,122,160,856+0.66
109 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]26,013,206,277+5.22
110 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]25,443,100,000-1.64
111 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]25,435,009,990-3.23
112 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]25,350,750,000+0.58
113 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]25,285,940,682+3.39
114 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]24,956,748,513+4.63
115 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]24,555,547,887+0.99
116 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]24,160,484,249+0.74
117 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]23,805,891,298+2.14
118 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]23,622,006,113+2.30
119 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]23,302,026,653+0.91
120 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]23,122,361,288-
121 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]23,105,155,052+1.47
122 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]22,076,080,000-
123 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]20,585,000,000+3.91
124 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]20,545,134,431-
125 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]20,216,493,000-0.91
126 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]20,130,000,000+0.41
127 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]20,070,000,000-0.90
128 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]19,750,000,000-3.80
129 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]19,513,482,424-3.36
130 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]19,285,002,000+1.01
131 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]18,416,865,117+1.89
132 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]18,148,767,826+2.52
133 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]17,982,816,790+1.99
134 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]17,901,000,000+0.46
135 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]17,500,000,000-1.71
136 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]17,395,243,523-0.84
137 TIP [บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]17,250,000,000+0.87
138 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]17,170,037,171-2.14
139 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]17,152,210,482+3.64
140 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]16,065,000,000-
141 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]15,990,000,000+7.32
142 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]15,937,403,825+2.00
143 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]15,848,358,179-
144 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]15,826,000,041-0.98
145 OISHI [บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]15,750,000,000+1.19
146 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]15,472,643,886+1.08
147 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]15,300,000,000-0.50
148 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]15,213,000,000+6.67
149 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]14,920,469,900+0.84
150 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]14,553,767,643-5.45
151 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]14,489,876,623-
152 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]14,395,166,273+0.69
153 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]14,334,074,435-1.45
154 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]14,299,625,254-
155 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]13,792,500,000-0.28
156 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]13,768,739,435+3.31
157 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]13,731,000,000-
158 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]13,275,000,000-0.56
159 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]13,212,868,089+0.69
160 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]13,040,442,189-0.75
161 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]12,707,000,000+2.29
162 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]12,633,324,172-
163 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]12,129,608,765-2.07
164 SPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย]11,780,000,000+0.81
165 NRF [บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)]11,591,921,565-2.92
166 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]11,440,000,000-2.84
167 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]11,377,174,196+1.20
168 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]10,979,392,795-1.94
169 SHR [บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]10,780,920,000+4.00
170 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]10,749,246,993-3.39
171 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]10,612,954,819-1.94
172 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]10,563,052,325-1.29
173 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]10,543,767,010-4.37
174 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]10,372,236,722-3.88
175 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]9,975,000,000+0.75
176 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]9,864,917,586-
177 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]9,698,216,942-2.08
178 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]9,439,467,182+4.23
179 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]9,270,000,000-0.97
180 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]9,122,935,819-1.77
181 THAI [บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]8,905,709,421-
182 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]8,654,650,000-2.23
183 AJ [บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)]8,580,000,000-1.54
184 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]8,508,971,030-2.00
185 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]8,482,485,034+1.92
186 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]8,405,240,409+0.95
187 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]8,363,999,533+1.83
188 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]8,310,960,000-
189 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,288,000,000-
190 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]8,283,061,305+1.75
191 MC [บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,240,000,000-
192 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]8,109,164,877-
193 KYE [บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)]8,038,800,000+0.49
194 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]8,001,245,165-1.16
195 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]7,908,606,428+3.23
196 SMK [บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)]7,900,000,000-0.63
197 FUTUREPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค]7,890,534,890+0.67
198 NEX [บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)]7,869,926,797+3.83
199 SAPPE [บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)]7,761,641,040+4.90
200 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]7,614,000,000+8.64
201 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]7,575,000,000-1.78
202 MONO [บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)]7,566,897,803+11.01
203 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]7,548,480,000-
204 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]7,543,537,507-0.54
205 NCAP [บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]7,515,000,000-0.60
206 PCSGH [บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]7,472,500,000-0.82
207 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]7,389,808,440+3.81
208 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]7,292,550,000-
209 ASIAN [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]7,272,549,157+4.48
210 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]7,257,597,648+1.19
211 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]7,179,423,125-0.57
212 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]7,126,541,103+7.92
213 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,109,123,809-1.86
214 SKY [บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)]7,087,065,613+4.35
215 BGC [บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)]7,083,328,800-1.96
216 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]7,080,700,000-0.57
217 HUMAN [บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)]7,072,000,000+0.96
218 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]7,038,992,966+0.50
219 HTC [บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)]7,033,617,500-1.43
220 UV [บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)]6,997,651,125-1.64
221 MCS [บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)]6,964,200,000-0.68
222 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]6,918,500,000-1.46
223 LPN [บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]6,876,756,259-0.86
224 SHANG [บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]6,825,000,000-0.95
225 THRE [บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)]6,743,990,131-5.00
226 SABINA [บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)]6,741,500,000+4.12
227 SNP [บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]6,669,553,764-0.74
228 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]6,661,298,960-1.96
229 NTV [บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)]6,640,000,000-
230 AI [บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)]6,607,990,758-
231 SPG [บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]6,555,000,000-10.00
232 SPA [บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]6,540,749,449-1.31
233 DTC [บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)]6,460,000,000+1.32
234 BOFFICE [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ]6,456,380,648+2.29
235 PRG [บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)]6,420,000,000-
236 SAMART [บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]6,391,299,829+0.79
237 MICRO [บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]6,358,000,000+4.41
238 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]6,336,000,000+0.76
239 AH [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)]6,322,643,342-
240 HREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช]6,301,005,870-1.33
241 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]6,251,729,748+1.01
242 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]6,073,331,180+20.00
243 ANAN [บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]6,032,730,000+7.73
244 JR [บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)]5,966,000,000-
245 DRT [บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)]5,924,761,250-1.60
246 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]5,913,453,217-1.79
247 TPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้]5,913,000,000-
248 AUCT [บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)]5,885,000,000-5.61
249 AMATAV [บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)]5,843,750,000-1.60
250 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]5,812,475,720+1.12
251 3K-BAT [บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]5,723,200,000+5.48
252 STPI [บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)]5,719,406,803+1.14
253 FSMART [บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]5,680,000,000-0.70
254 SMPC [บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)]5,676,367,130-0.94
255 XO [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)]5,649,366,214-1.50
256 TR [บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)]5,493,600,000-
257 SUPEREIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี]5,459,000,000-1.89
258 SENA [บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]5,451,523,299-1.05
259 EP [บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,408,541,163-7.76
260 TNH [บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)]5,400,000,000+0.83
261 WACOAL [บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)]5,400,000,000-
262 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]5,389,786,143-
263 PM [บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]5,354,295,435-5.03
264 JKN [บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)]5,315,609,740-0.57
265 BEAUTY [บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)]5,262,019,936+6.29
266 IP [บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)]5,253,000,000-3.14
267 AIE [บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)]5,232,291,928+1.00
268 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]5,223,125,097-4.48
269 ETC [บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]5,196,800,000-0.86
270 DOD [บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)]5,166,000,000-1.59
271 MBKET [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]5,165,871,225+0.55
272 METCO [บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]5,161,830,700-1.21
273 MTI [บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]5,118,250,000-0.58
274 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]5,097,426,979-
275 OHTL [บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)]5,087,958,600-2.08
276 LHSC [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์]5,075,872,880-2.88
277 POPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ]5,057,205,300-
278 TSE [บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]5,040,164,749-
279 TIPCO [บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]5,018,828,256+0.96
280 DDD [บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)]4,990,836,890+4.46
281 NYT [บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)]4,984,800,000-1.49
282 LRH [บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)]4,917,139,680+0.85
283 A [บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]4,900,000,000-
284 CGD [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]4,877,015,493-5.08
285 LHHOTEL [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล]4,841,279,100-0.56
286 SFLEX [บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)]4,797,000,000-2.56
287 NETBAY [บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)]4,760,000,000-
288 NNCL [บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)]4,751,951,280-
289 UNIQ [บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]4,734,851,188+0.46
290 AIMIRT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท]4,731,375,000-
291 UVAN [บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)]4,700,000,000+4.00
292 ASP [บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]4,674,556,418+9.01
293 TACC [บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]4,560,000,000-0.67
294 VIH [บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]4,536,790,192-0.63
295 TPCH [บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]4,533,560,000-
296 III [บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]4,508,877,535-3.38
297 CPNCG [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท]4,479,709,500-
298 SRICHA [บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]4,431,269,700-6.99
299 LOXLEY [บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)]4,394,012,545+0.52
300 S11 [บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,352,300,000-1.41
301 JUBILE [บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]4,339,400,813-0.40
302 U [บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)]4,322,562,524-3.90
303 AMARIN [บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)]4,252,679,573+2.35
304 TK [บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)]4,225,000,000+2.37
305 AMANAH [บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]4,210,541,664-0.49
306 NOK [บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)]4,139,397,355-1.80
307 AIT [บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]4,126,417,940-
308 MILL [บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)]4,118,011,542-
309 TTLPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท]4,104,000,000-3.07
310 LST [บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,100,000,000-0.80
311 WICE [บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]4,041,776,900-0.81
312 TPAC [บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)]3,983,909,988-1.64
313 PSTC [บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,961,155,799-
314 LANNA [บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)]3,858,747,641+0.68
315 TTCL [บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)]3,850,000,000+0.80
316 TNR [บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]3,810,000,000-
317 ZMICO [บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)]3,770,520,191+11.40
318 SNC [บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)]3,769,883,141-0.76
319 PF [บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)]3,718,487,786-
320 TWPC [บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)]3,715,376,325+4.74
321 YGG [บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,690,000,000-
322 B-WORK [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ]3,688,000,000-
323 HFT [บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]3,687,232,080-5.36
324 NVD [บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)]3,672,395,941-
325 SPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท]3,663,350,000-1.83
326 ZEN [บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,660,000,000+4.92
327 AMATAR [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท]3,614,689,000-
328 TNP [บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)]3,600,000,000-1.78
329 KAMART [บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)]3,555,191,985-1.98
330 SCG [บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)]3,552,600,000-0.54
331 BROOK [บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,523,409,514-9.43
332 MACO [บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)]3,517,787,594-
333 LPH [บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)]3,510,000,000-
334 SMT [บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,479,754,225-1.92
335 SO [บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)]3,472,000,000-2.68
336 TMD [บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)]3,450,000,000+0.43
337 IRC [บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,400,000,000-
338 TPBI [บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)]3,376,727,190-2.47
339 MK [บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)]3,360,911,603-
340 NFC [บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)]3,307,012,490+1.32
341 ZIGA [บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)]3,302,000,000-
342 EKH [บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]3,300,000,000+5.45
343 SEAFCO [บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)]3,269,508,953-0.45
344 APCS [บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)]3,260,399,318+0.81
345 TKS [บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,258,696,592-0.71
346 SUSCO [บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)]3,256,016,446-
347 ROH [บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,234,375,000-
348 SAMTEL [บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)]3,213,600,000-0.96
349 UAC [บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)]3,151,101,259-3.81
350 ALT [บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]3,124,947,676+1.45
351 TTT [บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,065,520,000-3.30
352 CTW [บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)]3,063,878,387-0.65
353 BRR [บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)]3,053,495,417-2.13
354 RPH [บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)]3,030,300,000-2.70
355 DREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี]3,016,760,000+1.42
356 CHOW [บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)]3,008,000,000-
357 TRITN [บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]2,986,410,174-3.23
358 CGH [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]2,949,107,694+1.47
359 ITEL [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]2,940,000,000-0.68
360 PYLON [บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)]2,879,513,841+0.52
361 FPI [บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]2,859,626,575-1.59
362 SABUY [บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]2,834,100,000+11.35
363 APURE [บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]2,817,300,679+8.16
364 CSC [บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)]2,808,040,068-
365 W [บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)]2,808,001,110+4.35
366 THIP [บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]2,800,000,000-
367 M-CHAI [บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)]2,800,000,000-
368 AMA [บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)]2,770,854,736-
369 KBSPIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี]2,758,000,000-1.02
370 SFP [บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)]2,751,000,000-
371 PREB [บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)]2,731,786,689-
372 TFI [บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)]2,723,175,000-
373 SDC [บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)]2,717,861,572-4.17
374 AS [บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,694,155,126-3.08
375 MIPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์]2,660,000,000-
376 RML [บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)]2,628,665,000-1.59
377 TSTE [บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,606,624,831-
378 GSTEEL [บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)]2,603,588,889-
379 BJCHI [บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]2,575,500,900-1.86
380 SYMC [บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,558,563,833-0.85
381 PPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค]2,536,963,000-
382 ASEFA [บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)]2,530,000,000-1.30
383 SIMAT [บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]2,518,494,951+4.60
384 PAP [บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)]2,508,000,000-0.53
385 TSC [บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)]2,494,080,000+7.29
386 ILINK [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,489,836,049+1.31
387 MCOT [บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]2,487,299,140+1.66
388 SKN [บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]2,480,000,000+0.65
389 TBSP [บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)]2,471,066,320-
390 IHL [บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)]2,442,359,224-2.43
391 MFEC [บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)]2,427,994,553+2.73
392 ESTAR [บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)]2,410,678,169-
393 JCK [บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]2,404,678,616-8.04
394 YCI [บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)]2,402,884,572-
395 DEMCO [บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)]2,366,315,373+1.85
396 LEE [บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)]2,360,781,443+0.78
397 RCI [บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]2,356,326,374-0.52
398 MJLF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์]2,343,000,000+0.70
399 SQ [บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]2,338,757,694-1.96
400 IIG [บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,330,000,000+1.72
401 7UP [บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]2,322,655,283-
402 AQUA [บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,296,500,000-12.00
403 BIG [บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,293,771,220-3.08
404 SYNTEC [บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,288,000,000+13.29
405 WP [บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,281,400,000+1.36
406 THREL [บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]2,280,000,000+3.16
407 2S [บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)]2,272,495,430-0.99
408 MODERN [บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,265,000,000+3.97
409 MPIC [บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]2,262,207,366-9.20
410 BR [บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)]2,247,078,533+9.76
411 TAE [บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,220,000,000-0.90
412 NUSA [บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)]2,215,913,957-3.45
413 MSC [บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,214,000,000-
414 KCAR [บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)]2,212,500,000-3.39
415 TRU [บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)]2,209,767,522+1.07
416 HPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล]2,209,000,000+1.70
417 APCO [บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)]2,208,000,000-
418 SRIPANWA [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา]2,204,605,600-
419 PRIN [บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)]2,196,021,159+3.89
420 LEO [บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]2,192,000,000-9.49
421 J [บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)]2,190,908,120-3.62
422 SCN [บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]2,184,000,000-
423 CWT [บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,167,554,760-1.74
424 CSS [บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)]2,163,359,924+0.54
425 Q-CON [บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)]2,160,000,000+0.93
426 STI [บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]2,157,400,000+1.24
427 PROSPECT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล]2,156,000,000-3.98
428 RT [บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)]2,156,000,000-
429 SUN [บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)]2,141,400,000-2.81
430 UPA [บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)]2,127,372,014+4.76
431 SMIT [บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)]2,109,400,000+0.50
432 JTS [บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)]2,091,113,608-
433 SFT [บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,085,600,000+0.42
434 BWG [บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)]2,075,559,450-2.00
435 TOG [บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,049,053,760+1.39
436 TSR [บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)]2,033,823,892-5.41
437 GRAND [บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)]2,024,920,780-
438 AHC [บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)]2,023,775,064-
439 TNL [บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)]2,016,000,000-
440 PT [บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]2,015,611,488-10.56
441 BRRGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์]2,012,500,000-
442 INSET [บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)]2,004,800,000-2.23
443 DCON [บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)]1,992,945,947-8.11
444 VRANDA [บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]1,982,026,366-
445 INET [บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,950,162,143-2.56
446 MALEE [บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,945,800,000-
447 MFC [บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)]1,934,481,903-
448 AGE [บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)]1,924,118,549+2.51
449 SCP [บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)]1,905,000,000-3.15
450 MM [บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)]1,896,096,150+1.67
451 UOBKH [บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,879,157,652-
452 ARROW [บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]1,873,591,381-0.68
453 SSF [บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,862,993,100-
454 BKD [บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)]1,851,082,005+0.58
455 PORT [บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)]1,845,887,729-1.32
456 KBS [บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)]1,836,000,000-1.31
457 QHHR [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์]1,814,400,000-
458 ALL [บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,814,400,000+3.09
459 A5 [บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,814,076,923-
460 THE [บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)]1,807,380,671+7.32
461 PIMO [บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,800,079,730+2.05
462 SICT [บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,792,000,000-0.45
463 SEAOIL [บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)]1,790,209,486+2.04
464 SITHAI [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)]1,788,537,168-4.55
465 ABPIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์]1,788,000,000-0.67
466 WHABT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์]1,777,600,000-0.57
467 GYT [บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,776,000,000-
468 PDI [บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]1,762,800,780-1.28
469 KIAT [บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)]1,761,532,948-3.51
470 SWC [บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,737,083,405-2.75
471 TITLE [บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]1,726,988,673-
472 YUASA [บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,722,000,000-
473 OTO [บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)]1,708,000,000+17.21
474 AQ [บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)]1,706,496,229-
475 TRUBB [บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,703,699,220+3.20
476 MDX [บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)]1,702,623,448-2.23
477 LHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์]1,699,500,000-
478 EE [บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)]1,695,800,000+3.28
479 NKI [บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)]1,680,000,000-
480 KWC [บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)]1,680,000,000-
481 ECF [บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)]1,640,723,722-8.77
482 CMAN [บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)]1,632,000,000-3.53
483 QTC [บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]1,630,422,422+0.84
484 BROCK [บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)]1,629,750,288+6.92
485 CTARAF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ]1,616,000,000-
486 EFORL [บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)]1,611,001,438-
487 SORKON [บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,610,532,000-1.61
488 ASIA [บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]1,600,000,000-0.80
489 AIMCG [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท]1,598,400,000+0.90
490 SPVI [บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)]1,576,000,000+1.02
491 VCOM [บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,575,000,000-1.90
492 GLOCON [บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]1,568,406,550-4.88
493 TC [บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,564,200,000-2.95
494 UPOIC [บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)]1,561,921,000-1.24
495 NWR [บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)]1,551,288,909-
496 KDH [บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,550,738,080-
497 SONIC [บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)]1,529,000,000-2.16
498 TCMC [บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,526,402,250-20.50
499 RSP [บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)]1,524,600,000+1.01
500 BIZ [บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,520,000,000+0.53