คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 04/07/2020

No. Name Market Cap(บาท) %
1 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]2,013,301,875,000-
2 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]1,113,956,853,750-
3 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]882,141,975,000-
4 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]608,605,116,327-
5 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]563,488,542,314-
6 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]468,000,000,000-
7 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]380,126,102,050-
8 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]363,926,843,396-
9 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]275,559,756,320-
10 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]256,367,072,029-
11 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]237,864,000,000-
12 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]227,958,033,383-
13 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]218,679,182,175-
14 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]214,364,527,808-
15 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]214,299,431,892-
16 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]209,018,296,893-
17 CRC [บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]206,561,750,000-
18 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]194,400,000,000-
19 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]182,771,037,282-
20 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]170,653,673,134-
21 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]161,601,136,924-
22 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]160,304,819,960-
23 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]160,014,729,378-
24 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]153,862,500,000-
25 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]152,593,779,004-
26 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]145,971,750,000-
27 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]145,351,037,000-
28 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]142,727,775,000-
29 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]135,680,000,000-
30 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]134,248,575,000-
31 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]119,458,139,178-
32 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]117,897,187,500-
33 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]116,600,000,000-
34 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]105,000,000,000-
35 TMB [ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)]104,068,102,730-
36 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]98,384,803,518-
37 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]96,792,676,726-
38 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]96,144,862,682-
39 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]95,371,303,063-
40 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]93,528,534,500-
41 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]93,162,500,000-
42 BAM [บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]80,801,057,500-
43 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]80,572,939,688-
44 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]78,116,500,000-
45 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]75,707,691,432-
46 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]75,200,000,000-
47 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]74,836,805,419-
48 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]72,348,133,612-
49 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]66,736,534,237-
50 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]65,281,394,772-
51 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]62,987,964,547-
52 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]59,736,870,900-
53 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]57,646,484,928-
54 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]55,990,308,734-
55 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]54,101,588,375-
56 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]53,067,000,000-
57 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]51,257,164,560-
58 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]50,727,000,000-
59 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]50,221,364,521-
60 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]49,054,388,417-
61 TLGF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท]44,642,103,925-
62 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]43,007,999,944-
63 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]42,618,044,425-
64 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]42,526,753,966-
65 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]42,252,400,000-
66 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]41,600,000,000-
67 ACE [บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)]40,703,999,840-
68 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]40,642,810,428-
69 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]40,107,683,260-
70 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]39,750,000,000-
71 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]38,740,000,000-
72 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]37,075,272,409-
73 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]36,907,470,163-
74 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]36,000,000,000-
75 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]35,886,139,292-
76 KKP [ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)]35,563,546,578-
77 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]34,305,995,116-
78 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]34,216,716,814-
79 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]34,104,000,000-
80 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]33,720,000,000-
81 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]32,940,000,000-
82 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]32,262,034,469-
83 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]31,823,237,042-
84 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]31,383,843,837-
85 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]30,937,500,000-
86 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]30,568,109,981-
87 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]29,933,840,750-
88 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]29,811,600,000-
89 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]29,125,000,000-
90 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]29,053,078,613-
91 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]28,223,000,000-
92 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]27,795,208,225-
93 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]27,252,803,652-
94 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]26,638,029,600-
95 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]26,620,000,000-
96 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]26,429,813,801-
97 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]26,262,059,064-
98 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]26,255,486,983-
99 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]26,240,250,000-
100 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]25,956,435,000-
101 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]25,234,550,000-
102 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]24,654,307,441-
103 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]24,000,214,885-
104 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]23,805,183,010-
105 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]23,791,662,024-
106 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]23,743,926,370-
107 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]23,728,922,000-
108 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]22,824,795,000-
109 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]22,789,421,618-
110 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]22,273,920,000-
111 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]22,034,649,341-
112 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]22,031,007,018-
113 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]21,356,033,818-
114 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]21,241,579,666-
115 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]20,702,249,821-
116 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]20,625,000,000-
117 GOLD [บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]19,635,434,000-
118 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]19,504,576,869-
119 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]19,500,000,000-
120 SEG [บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]19,366,519,174-
121 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]18,360,000,000-
122 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]18,243,121,107-
123 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]17,873,693,985-
124 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]17,285,400,000-
125 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]17,000,000,000-
126 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]16,969,996,520-
127 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]16,811,784,000-
128 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]16,299,673,000-
129 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]16,265,087,550-
130 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]16,168,234,000-
131 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]15,986,169,989-
132 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]15,480,000,000-
133 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]15,268,202,052-
134 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]14,981,159,596-
135 OISHI [บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]14,906,250,000-
136 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]14,904,000,000-
137 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]14,103,954,948-
138 SPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย]14,060,000,000-
139 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]13,956,813,031-
140 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]13,909,635,475-
141 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]13,860,000,000-
142 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]13,817,793,627-
143 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]13,776,000,000-
144 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]13,624,342,585-
145 TIP [บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]13,500,000,000-
146 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]13,026,250,000-
147 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]12,118,178,870-
148 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]11,925,000,000-
149 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]11,700,700,000-
150 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]11,694,281,360-
151 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]11,444,305,426-
152 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]11,325,720,000-
153 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]10,965,951,032-
154 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]10,950,000,000-
155 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]10,808,000,028-
156 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]10,790,000,000-
157 FUTUREPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค]10,220,625,730-
158 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]10,200,000,000-
159 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]10,154,017,552-
160 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]9,996,643,245-
161 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]9,894,000,000-
162 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]9,818,379,422-
163 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]9,678,921,027-
164 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]9,520,100,310-
165 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]9,445,951,397-
166 MONO [บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]9,302,424,822-
167 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]9,240,041,819-
168 COL [บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)]9,216,000,000-
169 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]9,213,306,095-
170 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]9,173,283,848-
171 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]9,165,000,000-
172 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]8,892,000,000-
173 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]8,887,963,613-
174 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]8,864,328,765-
175 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]8,846,700,000-
176 THAI [บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]8,818,398,545-
177 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,736,000,000-
178 U [บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)]8,588,987,873-
179 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]8,237,797,966-
180 SKY [บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)]8,142,147,214-
181 SHR [บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]8,121,626,400-
182 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]8,006,018,750-
183 TPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้]7,938,750,000-
184 SHANG [บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]7,897,500,000-
185 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]7,871,517,398-
186 MC [บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]7,720,000,000-
187 STPI [บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)]7,506,721,428-
188 BGC [บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)]7,499,995,200-
189 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]7,373,000,000-
190 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]7,345,000,000-
191 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]7,050,841,480-
192 NETBAY [บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)]7,050,000,000-
193 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]6,923,058,234-
194 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]6,915,000,000-
195 NTV [บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)]6,880,000,000-
196 PCSGH [บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]6,862,500,000-
197 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]6,857,014,418-
198 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]6,807,176,712-
199 SMK [บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)]6,800,000,000-
200 BOFFICE [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ]6,750,561,000-
201 PRG [บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)]6,720,000,000-
202 LPN [บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]6,699,672,407-
203 SABINA [บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)]6,672,000,000-
204 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]6,527,999,635-
205 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]6,439,945,166-
206 TSE [บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]6,395,503,169-
207 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]6,392,233,381-
208 DTC [บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)]6,375,000,000-
209 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]6,330,000,000-
210 SPA [บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]6,326,999,467-
211 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]6,283,044,043-
212 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]6,251,729,748-
213 LHSC [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์]6,247,228,160-
214 KYE [บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)]6,217,200,000-
215 AJ [บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)]6,151,364,096-
216 LHHOTEL [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล]6,132,286,860-
217 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]6,122,984,136-
218 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]6,112,798,019-
219 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]6,087,031,644-
220 LRH [บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)]6,042,247,911-
221 MCS [บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)]6,000,000,000-
222 TNH [บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)]5,985,000,000-
223 SUPEREIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี]5,974,000,000-
224 UV [บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)]5,926,972,265-
225 SAPPE [บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)]5,874,496,944-
226 SAMART [บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]5,837,722,678-
227 UNIQ [บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]5,837,487,766-
228 GL [บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)]5,797,045,000-
229 BKER [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล]5,769,060,000-
230 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]5,760,000,000-
231 HREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช]5,726,468,045-
232 AIMIRT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท]5,711,750,000-
233 HUMAN [บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)]5,610,000,000-
234 WACOAL [บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)]5,550,000,000-
235 ANAN [บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]5,499,450,000-
236 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]5,425,470,000-
237 SFLEX [บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)]5,412,000,000-
238 DDD [บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)]5,404,090,900-
239 TR [บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)]5,342,400,000-
240 OHTL [บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)]5,284,230,000-
241 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]5,217,445,301-
242 POPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ]5,201,696,880-
243 SNP [บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]5,198,328,669-
244 DRT [บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)]5,166,391,810-
245 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,139,782,553-
246 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]5,139,267,008-
247 MTI [บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]5,133,000,000-
248 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]5,112,477,160-
249 FSMART [บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]5,040,000,000-
250 SPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท]4,958,925,000-
251 MBKET [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,937,545,425-
252 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]4,901,321,384-
253 BEAUTY [บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)]4,901,195,712-
254 A [บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]4,900,000,000-
255 CGD [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]4,877,015,493-
256 AMATAV [บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)]4,815,250,000-
257 BAT-3K [บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,800,000,000-
258 TPCH [บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]4,694,040,000-
259 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]4,677,132,834-
260 SMPC [บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)]4,605,354,464-
261 CPNCG [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท]4,565,037,300-
262 SPG [บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,485,000,000-
263 PSTC [บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]4,459,265,210-
264 B-WORK [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ]4,388,720,000-
265 SEAFCO [บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)]4,364,276,657-
266 AUCT [บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)]4,262,500,000-
267 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]4,127,200,000-
268 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]4,125,497,507-
269 ASIAN [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]4,124,729,372-
270 PF [บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)]4,099,871,148-
271 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,099,193,034-
272 PM [บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]4,097,980,305-
273 UVAN [บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)]4,042,000,000-
274 ALT [บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]4,035,256,632-
275 TPAC [บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)]4,016,564,988-
276 APCS [บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)]3,992,999,165-
277 TTLPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท]3,960,000,000-
278 SAMTEL [บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)]3,893,400,000-
279 THRE [บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)]3,835,644,387-
280 NNCL [บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)]3,830,236,592-
281 SCG [บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)]3,820,000,000-
282 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]3,819,897,459-
283 LANNA [บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)]3,806,247,673-
284 TK [บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)]3,775,000,000-
285 SENA [บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]3,758,640,389-
286 AMATAR [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท]3,757,845,000-
287 MACO [บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)]3,734,266,831-
288 AI [บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)]3,723,994,792-
289 NYT [บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)]3,695,200,000-
290 LST [บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,690,000,000-
291 LPH [บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)]3,660,000,000-
292 VIH [บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]3,652,258,771-
293 NOK [บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)]3,617,311,202-
294 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]3,604,938,261-
295 HTC [บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)]3,597,192,950-
296 TWPC [บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)]3,592,117,394-
297 MCOT [บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]3,572,915,892-
298 AIT [บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,569,351,518-
299 ASP [บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]3,537,502,154-
300 EP [บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,483,545,335-
301 ROH [บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,468,750,000-
302 TIPCO [บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]3,450,444,426-
303 JKN [บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)]3,371,615,321-
304 LOXLEY [บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)]3,352,133,282-
305 DOD [บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)]3,280,000,000-
306 S11 [บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,279,550,000-
307 MILL [บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)]3,258,206,108-
308 TMD [บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)]3,240,000,000-
309 WG [บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,239,775,000-
310 CGH [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]3,165,953,848-
311 MK [บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)]3,164,494,691-
312 PYLON [บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)]3,164,465,731-
313 TNR [บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]3,150,000,000-
314 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,134,277,962-
315 ITEL [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]3,120,000,000-
316 AIE [บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)]3,087,052,238-
317 TTT [บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,079,980,000-
318 M-CHAI [บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)]3,040,000,000-
319 BJCHI [บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]3,023,414,100-
320 MIPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์]3,002,000,000-
321 AMARIN [บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)]2,974,879,138-
322 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]2,970,229,910-
323 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,947,539,297-
324 XO [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)]2,909,635,982-
325 TACC [บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]2,906,240,000-
326 RPH [บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)]2,866,500,000-
327 DREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี]2,846,000,000-
328 AH [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)]2,822,608,635-
329 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]2,803,584,839-
330 SFP [บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)]2,793,000,000-
331 FPI [บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]2,783,975,079-
332 METCO [บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,779,447,300-
333 AMANAH [บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]2,778,642,968-
334 TAE [บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,760,000,000-
335 ZEN [บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,760,000,000-
336 RML [บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)]2,753,839,524-
337 AMA [บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)]2,744,958,897-
338 TBSP [บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)]2,736,552,784-
339 SUSCO [บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)]2,728,013,779-
340 IRC [บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,720,000,000-
341 JUBILE [บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]2,718,660,750-
342 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]2,701,725,000-
343 III [บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]2,680,954,210-
344 NUSA [บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)]2,674,378,914-
345 TSTE [บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,664,123,908-
346 EKH [บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]2,664,000,000-
347 KAMART [บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)]2,639,994,048-
348 WP [บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,618,425,000-
349 GSTEEL [บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)]2,603,588,889-
350 TRITN [บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]2,601,066,170-
351 TSC [บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)]2,585,010,000-
352 SYNTEC [บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,576,000,000-
353 SCN [บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]2,544,000,000-
354 PPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค]2,536,963,000-
355 BRRGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์]2,520,000,000-
356 SNC [บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)]2,503,662,849-
357 UAC [บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)]2,483,491,720-
358 MJLF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์]2,475,000,000-
359 TRU [บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)]2,434,289,356-
360 NEX [บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)]2,429,899,090-
361 DEMCO [บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)]2,424,742,913-
362 BRR [บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)]2,420,057,538-
363 SQ [บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]2,396,959,656-
364 BROOK [บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,387,126,074-
365 CSC [บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)]2,379,033,947-
366 ALL [บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]2,352,000,000-
367 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]2,351,113,774-
368 GRAND [บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)]2,314,195,178-
369 TKS [บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]2,301,887,806-
370 SRICHA [บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,293,104,600-
371 YGG [บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,268,000,000-
372 IP [บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)]2,266,000,000-
373 SRIPANWA [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา]2,260,418,400-
374 QHHR [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์]2,251,200,000-
375 WICE [บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]2,242,534,280-
376 APCO [บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)]2,232,000,000-
377 BWG [บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)]2,222,628,962-
378 HFT [บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]2,199,170,562-
379 HPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล]2,180,800,000-
380 BKD [บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)]2,141,658,831-
381 ABPIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์]2,100,000,000-
382 BIG [บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,082,038,492-
383 LEE [บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)]2,065,683,762-
384 TNP [บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)]2,064,000,000-
385 CRANE [บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)]2,044,056,260-
386 PREB [บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)]2,037,264,649-
387 AIMCG [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท]2,030,400,000-
388 KBS [บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)]2,016,000,000-
389 LHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์]2,013,000,000-
390 TNL [บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)]2,004,000,000-
391 VRANDA [บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]1,998,010,450-
392 ILINK [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,989,694,310-
393 SITHAI [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)]1,978,230,504-
394 AQUA [บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,974,990,000-
395 CTW [บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)]1,973,615,169-
396 MFEC [บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)]1,960,053,784-
397 MALEE [บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,960,000,000-
398 KDH [บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,957,806,826-
399 TTCL [บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)]1,946,560,000-
400 KCAR [บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)]1,937,500,000-
401 Q-CON [บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)]1,936,000,000-
402 AHC [บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)]1,933,829,506-
403 ASEFA [บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)]1,925,000,000-
404 MODERN [บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,905,000,000-
405 APURE [บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]1,887,783,108-
406 PRIN [บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)]1,878,818,103-
407 NVD [บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)]1,877,615,970-
408 SMIT [บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)]1,855,000,000-
409 ARROW [บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]1,848,100,342-
410 INSET [บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)]1,848,000,000-
411 THIP [บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,832,000,000-
412 MPIC [บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,820,166,846-
413 A5 [บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,814,076,923-
414 SDC [บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)]1,811,907,715-
415 CHOW [บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)]1,808,000,000-
416 NFC [บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)]1,805,802,873-
417 WHABT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์]1,767,500,000-
418 ASIA [บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]1,760,000,000-
419 ESTAR [บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)]1,757,786,165-
420 CSS [บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)]1,751,851,243-
421 UPA [บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)]1,734,200,046-
422 UOBKH [บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,728,423,081-
423 SSF [บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,727,993,600-
424 BR [บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)]1,726,413,995-
425 NKI [บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)]1,715,000,000-
426 MSC [บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,713,600,000-
427 AQ [บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)]1,706,496,229-
428 SIMAT [บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,686,021,725-
429 MFC [บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)]1,683,250,487-
430 KWC [บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)]1,680,000,000-
431 RCI [บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,677,803,073-
432 STI [บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,675,000,000-
433 JCK [บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]1,674,686,630-
434 IHL [บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)]1,671,711,896-
435 MM [บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)]1,656,198,888-
436 FE [บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)]1,652,700,000-
437 SORKON [บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,649,340,000-
438 SKN [บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]1,648,000,000-
439 TOG [บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,641,140,280-
440 SCP [บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)]1,635,000,000-
441 CTARAF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ]1,632,000,000-
442 GYT [บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,628,000,000-
443 SIRIP [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ]1,623,500,000-
444 TAPAC [บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)]1,622,743,770-
445 NWR [บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)]1,602,998,539-
446 PAP [บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)]1,584,000,000-
447 TLHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,565,200,000-
448 DCON [บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)]1,562,038,715-
449 ASAP [บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)]1,553,639,940-
450 THREL [บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]1,548,000,000-
451 JTS [บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)]1,540,076,914-
452 ECF [บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)]1,525,585,216-
453 YCI [บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)]1,525,224,624-
454 SEAOIL [บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)]1,522,286,978-
455 TMW [บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)]1,516,200,000-
456 SSPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร]1,511,350,000-
457 TPBI [บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)]1,492,430,042-
458 QTC [บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]1,487,163,549-
459 CWT [บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,474,441,320-
460 BIZ [บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,448,000,000-
461 TEAMG [บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)]1,441,600,000-
462 TRC [บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,438,072,026-
463 EMC [บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)]1,433,738,310-
464 THE [บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)]1,432,679,801-
465 INET [บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,430,118,905-
466 BROCK [บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)]1,424,750,252-
467 SYMC [บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,413,714,932-
468 MJD [บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,411,075,580-
469 GLOCON [บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]1,405,297,677-
470 YUASA [บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,399,125,000-
471 AGE [บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)]1,392,326,991-
472 CSR [บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)]1,388,875,000-
473 PORT [บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)]1,372,271,799-
474 PDI [บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]1,356,000,600-
475 SST [บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)]1,343,719,476-
476 TITLE [บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]1,335,150,907-
477 KIAT [บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)]1,320,447,811-
478 GAHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,316,250,000-
479 CNT [บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)]1,315,717,304-
480 HARN [บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)]1,309,280,000-
481 EE [บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)]1,306,600,000-
482 CMAN [บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)]1,305,600,000-
483 PATO [บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,302,703,800-
484 EFORL [บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)]1,288,801,151-
485 ABICO [บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]1,280,750,000-
486 SSSC [บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)]1,279,995,760-
487 7UP [บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]1,272,431,203-
488 TRUBB [บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,267,552,220-
489 LUXF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่]1,267,425,000-
490 SHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้]1,256,098,652-
491 M-II [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์]1,255,600,000-
492 PT [บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,254,789,124-
493 MATCH [บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)]1,250,605,973-
494 SWC [บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,249,284,800-
495 KPNPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น]1,233,000,000-
496 GOLDPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์]1,225,700,000-
497 W [บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,220,869,946-
498 TMILL [บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)]1,219,912,027-
499 PL [บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]1,216,880,043-
500 WINNER [บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)]1,216,000,000-