คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/05/2021

No. Name Market Cap(บาท) %
1 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]1,142,519,850,000-
2 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]857,142,000,000-
3 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]603,732,701,176-
4 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]552,000,000,000-
5 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]521,019,878,184-
6 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]502,530,678,897-
7 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]474,413,255,300-
8 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]384,260,662,435-
9 OR [บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)]342,000,000,000-
10 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]334,468,823,933-
11 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]328,964,439,227-
12 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]302,092,890,839-
13 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]290,242,630,143-
14 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]262,480,301,699-
15 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]249,726,029,165-
16 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]233,545,436,293-
17 SCGP [บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)]232,890,920,850-
18 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]224,289,040,045-
19 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]223,800,000,000-
20 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]223,278,000,000-
21 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]205,216,603,264-
22 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]197,381,055,690-
23 CRC [บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]192,992,000,000-
24 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]179,838,801,383-
25 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]178,856,293,140-
26 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]172,800,000,000-
27 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]152,339,067,625-
28 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]149,760,000,000-
29 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]147,960,526,755-
30 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]135,263,138,591-
31 STGT [บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]130,018,980,000-
32 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]126,516,679,566-
33 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]121,900,000,000-
34 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]120,361,644,507-
35 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]115,401,750,000-
36 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]112,545,206,408-
37 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]112,000,000,000-
38 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]106,231,175,000-
39 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]105,378,269,312-
40 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]103,441,405,433-
41 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]102,878,437,500-
42 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]101,613,277,082-
43 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]100,515,083,713-
44 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]92,012,791,455-
45 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]90,025,515,000-
46 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]85,415,497,378-
47 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]85,200,000,000-
48 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]83,781,118,909-
49 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]78,000,000,000-
50 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]73,402,141,000-
51 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]71,775,000,000-
52 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]71,678,596,707-
53 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]71,423,999,907-
54 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]69,255,846,476-
55 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]66,957,000,000-
56 KEX [บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]66,120,000,000-
57 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]63,138,318,681-
58 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]61,581,831,203-
59 BAM [บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]59,469,578,320-
60 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]59,372,603,726-
61 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]53,361,437,500-
62 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]53,030,531,580-
63 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]52,150,000,000-
64 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]50,375,319,392-
65 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]50,006,900,815-
66 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]49,306,252,800-
67 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]49,250,000,000-
68 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]46,947,110,395-
69 KKP [ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)]46,571,310,995-
70 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]46,504,344,050-
71 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]46,335,187,505-
72 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]45,885,000,000-
73 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]45,386,213,309-
74 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]44,741,052,511-
75 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]44,305,135,873-
76 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]43,075,894,533-
77 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]42,658,579,580-
78 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]41,512,500,000-
79 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]41,407,865,294-
80 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]41,000,000,000-
81 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]39,517,692,919-
82 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]39,302,000,000-
83 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]39,169,816,990-
84 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]39,031,404,325-
85 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]38,169,195,000-
86 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]36,792,000,000-
87 ACE [บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)]36,633,599,856-
88 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]36,400,000,000-
89 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]36,378,661,525-
90 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]35,934,227,061-
91 LPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท]35,526,700,506-
92 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]34,767,309,714-
93 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]34,456,412,627-
94 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]34,350,000,000-
95 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]34,200,000,000-
96 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]33,564,375,000-
97 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]33,440,000,000-
98 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]33,400,000,000-
99 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]32,760,000,000-
100 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]32,332,412,745-
101 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]31,050,000,000-
102 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]30,981,897,588-
103 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]29,918,678,705-
104 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]29,673,197,516-
105 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]29,425,595,895-
106 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]29,244,250,100-
107 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]28,940,000,000-
108 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]28,853,370,000-
109 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]28,705,689,968-
110 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]28,554,254,633-
111 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]27,559,346,023-
112 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]27,477,106,563-
113 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]27,356,311,525-
114 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]27,000,000,000-
115 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]26,981,500,000-
116 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]26,763,570,578-
117 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]26,528,988,914-
118 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]26,507,961,654-
119 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]26,472,937,885-
120 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]25,443,100,000-
121 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]25,324,490,935-
122 TGH [บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]25,195,277,372-
123 SAK [บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]25,152,000,000-
124 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]23,785,927,252-
125 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]23,716,172,356-
126 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]23,703,631,363-
127 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]23,444,936,744-
128 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]23,090,592,864-
129 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]22,756,428,536-
130 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]22,666,516,836-
131 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]22,324,766,581-
132 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]22,196,039,580-
133 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]22,002,000,057-
134 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]21,686,783,400-
135 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]21,227,000,000-
136 TIP [บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]21,000,000,000-
137 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]20,726,687,728-
138 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]20,700,000,000-
139 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]20,464,992,380-
140 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]20,375,274,700-
141 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]20,285,853,310-
142 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]19,978,895,674-
143 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]19,965,000,000-
144 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]19,848,852,000-
145 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]19,500,000,000-
146 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]18,375,000,000-
147 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]18,243,121,107-
148 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]18,190,528,232-
149 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]16,819,749,038-
150 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]16,670,442,371-
151 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]16,600,500,000-
152 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]16,494,461,354-
153 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]16,221,320,203-
154 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]15,809,904,594-
155 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]15,502,815,206-
156 OISHI [บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]15,375,000,000-
157 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]15,080,000,000-
158 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]14,818,801,590-
159 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]14,816,850,470-
160 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]14,690,000,000-
161 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]14,565,479,634-
162 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]14,340,694,536-
163 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]14,175,000,000-
164 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]14,169,628,661-
165 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]14,168,177,300-
166 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]13,981,587,566-
167 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]13,624,342,585-
168 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]13,486,000,000-
169 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]13,350,000,000-
170 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]13,274,566,722-
171 NCAP [บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]13,140,000,000-
172 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]13,133,002,110-
173 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]12,882,352,207-
174 SPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย]12,825,000,000-
175 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]12,816,022,870-
176 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]12,262,600,000-
177 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]12,135,255,989-
178 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]12,035,999,327-
179 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]11,906,754,270-
180 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]11,612,556,120-
181 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]11,399,460,322-
182 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]11,375,944,652-
183 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]11,303,778,195-
184 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]11,155,000,000-
185 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]11,145,702,835-
186 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]10,959,468,005-
187 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]10,744,392,279-
188 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]10,721,303,498-
189 NRF [บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)]10,642,875,355-
190 SHR [บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]10,637,174,400-
191 AJ [บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)]10,560,000,000-
192 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]10,425,000,000-
193 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]10,414,678,944-
194 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]10,236,667,000-
195 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]10,080,000,000-
196 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]10,065,189,409-
197 JTS [บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)]10,031,693,660-
198 AIE [บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)]9,941,354,663-
199 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]9,936,000,000-
200 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]9,493,550,428-
201 NEX [บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)]9,293,211,431-
202 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]9,249,994,410-
203 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]9,118,000,000-
204 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]9,092,262,500-
205 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]9,082,304,063-
206 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]9,028,575,894-
207 SAMART [บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]8,957,884,799-
208 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]8,896,400,000-
209 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]8,774,715,972-
210 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]8,550,000,000-
211 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]8,473,920,000-
212 ASIAN [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]8,466,549,764-
213 KYE [บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)]8,276,400,000-
214 MICRO [บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]8,274,750,000-
215 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,232,000,000-
216 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]8,115,454,432-
217 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]8,078,683,986-
218 KISS [บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]7,980,000,000-
219 SA [บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)]7,884,543,839-
220 AH [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)]7,871,045,794-
221 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]7,837,045,914-
222 ASP [บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]7,790,927,363-
223 AI [บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)]7,783,989,114-
224 MBKET [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]7,763,077,200-
225 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]7,745,055,000-
226 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]7,726,500,000-
227 PCSGH [บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]7,701,250,000-
228 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]7,559,997,550-
229 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]7,552,599,555-
230 ETC [บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,526,400,000-
231 SMK [บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)]7,450,000,000-
232 FUTUREPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค]7,413,925,400-
233 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]7,412,100,000-
234 LPN [บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,348,979,865-
235 HTC [บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)]7,234,578,000-
236 MC [บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]7,200,000,000-
237 MILL [บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)]7,161,632,625-
238 SAPPE [บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)]7,122,447,072-
239 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]7,104,000,000-
240 HREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช]7,057,126,574-
241 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]7,056,347,300-
242 UV [บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)]6,997,651,125-
243 ASW [บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)]6,963,150,000-
244 PRG [บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)]6,900,000,000-
245 SABINA [บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)]6,880,500,000-
246 DTC [บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)]6,842,500,000-
247 SKY [บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)]6,840,558,983-
248 MONO [บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)]6,803,265,914-
249 XO [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)]6,711,277,157-
250 MCS [บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)]6,678,000,000-