คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2021

No. Name Market Cap(บาท) %
1 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]1,128,238,351,875-
2 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]942,856,200,000-0.76
3 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]583,901,587,620-0.38
4 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]563,816,489,528+0.88
5 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]556,124,122,917+0.53
6 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]498,658,874,915-
7 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]488,308,204,200+0.41
8 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]471,600,000,000+0.25
9 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]415,967,042,313+2.45
10 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]368,694,443,964-
11 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]334,075,190,613+1.06
12 OR [บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)]333,000,000,000+0.90
13 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]295,329,617,164+1.15
14 SCGP [บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)]265,087,822,350+2.43
15 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]261,426,000,000-
16 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]251,251,197,883-
17 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]240,901,198,066-
18 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]240,585,000,000+0.78
19 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]232,800,000,000+0.52
20 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]228,470,146,474+0.35
21 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]227,152,304,386+1.26
22 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]221,739,491,414-0.97
23 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]215,709,296,576-
24 CRC [บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]212,592,750,000-
25 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]186,747,011,955+1.41
26 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]171,568,177,242+0.76
27 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]162,122,310,500+0.86
28 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]149,120,000,000-0.86
29 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]141,808,373,850+1.82
30 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]141,400,994,809-
31 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]136,036,500,000+1.12
32 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]134,807,509,016+0.50
33 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]134,261,189,417-
34 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]126,670,000,000+0.84
35 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]125,718,582,066-1.05
36 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]119,000,000,000-
37 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]116,281,588,761+0.44
38 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]113,625,746,806-
39 TTB [ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)]107,251,390,784+2.70
40 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]106,882,900,000-
41 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]101,376,562,500-
42 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]99,856,263,933-0.46
43 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]99,253,762,317+0.48
44 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]97,987,648,043-
45 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]96,286,080,124+2.45
46 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]94,712,440,000-0.62
47 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]93,710,770,000-0.28
48 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]93,180,951,762+1.32
49 STGT [บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]90,908,549,768+0.79
50 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]87,195,176,956+0.39
51 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]87,000,000,000-
52 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]85,929,580,312-3.15
53 TIDLOR [บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)]83,483,444,520-
54 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]80,800,000,000+0.99
55 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]74,460,043,032-0.81
56 KEX [บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]67,425,000,000-0.65
57 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]67,062,500,000-0.54
58 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]66,957,000,000-
59 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]63,797,726,709+0.52
60 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]62,579,331,365+2.57
61 BAM [บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]61,408,803,700-
62 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]59,585,382,541+1.63
63 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]55,972,577,102+0.77
64 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]54,442,320,800-
65 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]53,759,999,930-
66 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]53,640,077,920-
67 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]52,150,053,707+0.46
68 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]52,080,763,000+3.28
69 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]51,811,927,730+2.72
70 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]50,872,458,874+3.43
71 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]50,418,075,975+0.46
72 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]49,922,427,828+1.20
73 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]49,468,000,000-0.30
74 KKP [ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)]48,899,876,545+0.43
75 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]48,409,793,808-
76 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]47,925,000,000+0.70
77 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]47,500,000,000-
78 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]46,683,000,000-
79 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]46,394,152,738+3.74
80 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]44,444,754,150-
81 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]43,075,894,533+1.49
82 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]42,633,947,621+1.22
83 JTS [บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)]41,680,980,700+3.39
84 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]41,140,000,000+3.74
85 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]41,053,382,781+1.98
86 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]40,487,801,051-
87 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]40,400,000,000-
88 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]40,320,000,000+1.19
89 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]39,670,062,614-
90 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]39,586,540,764+5.22
91 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]38,905,015,510-0.79
92 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]37,600,000,000+6.38
93 ACE [บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)]37,244,159,854-
94 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]37,158,509,521-
95 LPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท]36,461,613,677-0.64
96 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]36,378,661,525-1.53
97 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]36,080,003,374+1.41
98 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]36,029,111,958-
99 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]35,646,000,000+0.64
100 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]35,616,000,000-
101 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]33,564,375,000+3.70
102 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]33,471,375,000-0.57
103 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]31,800,000,000+1.42
104 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]31,725,000,000-
105 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]30,643,590,338-
106 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]30,520,000,000+1.83
107 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]30,504,471,255-
108 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]30,138,421,592+0.90
109 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]29,385,720,000-
110 XPG [บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]29,381,337,691+1.82
111 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]29,244,250,100+1.18
112 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]28,884,016,731+0.55
113 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]28,669,414,478+1.53
114 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]28,315,750,000+1.05
115 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]28,231,910,000-
116 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]28,223,182,702+1.10
117 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]27,599,401,286+0.84
118 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]27,200,372,400+0.68
119 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]26,829,297,122-
120 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]26,800,000,000-3.73
121 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]26,740,560,000-
122 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]26,490,914,492-0.93
123 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]26,219,000,000-
124 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]25,819,077,872-2.26
125 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]25,708,504,721+1.06
126 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]25,673,398,774-0.79
127 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]25,651,650,000-
128 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]25,481,785,910+1.85
129 TIPH [บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]25,108,851,196-1.18
130 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]25,009,774,545-
131 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]24,780,000,000-
132 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]24,591,742,383-
133 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]24,575,453,963+0.70
134 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]24,536,574,524+2.14
135 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]24,428,790,151-
136 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]23,345,000,000+0.99
137 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]22,991,894,488+0.49
138 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]22,950,000,000+0.98
139 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]21,342,063,482-
140 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]21,322,835,399+0.85
141 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]21,319,209,310+3.00
142 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]20,893,959,598+1.46
143 TGH [บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]20,870,714,838+0.90
144 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]20,336,668,944+1.67
145 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]20,265,785,120+1.25
146 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]20,047,500,000-
147 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]19,879,000,052+0.97
148 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]19,794,129,750+5.33
149 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]19,503,751,544+0.46
150 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]19,111,841,159+0.91
151 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]18,646,762,475-1.71
152 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]18,476,325,000+1.14
153 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]18,452,507,357-
154 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]17,915,535,333-
155 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]17,213,195,944+0.56
156 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]17,199,907,214-
157 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]16,992,000,000+1.69
158 OISHI [บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]16,875,000,000+1.11
159 SAK [บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]16,453,600,000-0.64
160 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]16,453,024,569+1.39
161 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]16,397,994,186+1.06
162 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]16,387,692,718+1.02
163 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]16,250,000,000+1.54
164 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]15,988,500,000-
165 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]15,979,824,904+4.48
166 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]15,421,998,300-0.81
167 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]15,376,043,775-
168 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]15,339,598,000+4.24
169 DMT [บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)]15,001,656,560+0.79
170 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]14,993,999,162+1.36
171 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]14,659,829,688-1.14
172 NEX [บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)]14,651,459,463+1.14
173 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]14,550,000,000-2.67
174 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]14,500,991,146+1.25
175 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]14,300,000,000-
176 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]14,244,256,134-0.71
177 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]14,232,404,033-0.59
178 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]13,981,587,566+0.98
179 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]13,950,000,000-0.54
180 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]13,892,732,773-
181 LANNA [บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)]13,781,241,574-7.43
182 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]13,715,875,000+0.28
183 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]13,590,275,752+2.24
184 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]13,390,657,312-0.74
185 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]13,205,300,430-0.78
186 ASIAN [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]13,106,809,700-1.24
187 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]13,034,925,000-
188 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]12,946,460,345+0.77
189 SHR [บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]12,865,231,200+1.68
190 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]12,791,215,772-0.64
191 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]12,671,685,466-2.50
192 BYD [บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)]12,566,506,269-0.57
193 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]12,504,363,190+1.32
194 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]11,837,901,103-
195 NRF [บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)]11,837,412,086-0.60
196 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]11,721,328,160-
197 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]11,293,906,624+1.55
198 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]11,250,000,000-1.60
199 SABUY [บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]11,188,904,500+0.92
200 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]10,966,233,044-
201 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]10,830,672,600-1.52
202 SA [บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)]10,730,093,495+0.55
203 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]10,660,000,000-0.61
204 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]10,384,085,836+1.89
205 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]10,376,671,398-0.43
206 SNNP [บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]10,368,000,000+0.93
207 TR [บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)]10,080,000,000+3.50
208 U [บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)]9,936,280,088-2.82
209 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]9,900,000,000+0.76
210 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]9,900,000,000+0.76
211 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]9,776,000,000-
212 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]9,660,000,000-
213 EFORL [บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)]9,594,875,869+4.17
214 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]9,510,765,102-
215 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]9,404,186,767-
216 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]9,352,000,000-
217 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]9,191,000,000+1.10
218 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]9,154,962,495-4.76
219 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]8,920,497,214+8.57
220 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]8,901,187,913-
221 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]8,718,360,000-0.93
222 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]8,649,300,000+1.82
223 FSMART [บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]8,640,000,000-
224 DUSIT [บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)]8,585,000,000-
225 AJ [บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)]8,580,000,000-
226 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]8,564,047,391-
227 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]8,557,950,000-
228 SDC [บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)]8,520,548,088-
229 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]8,463,744,885+0.55
230 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]8,442,340,367-2.36
231 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]8,376,319,712-0.51
232 AS [บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]8,325,866,478+0.51
233 PCSGH [บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]8,235,000,000-
234 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]8,168,612,189+4.17
235 NCAP [บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]8,145,000,000-
236 7UP [บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]8,126,011,339+0.63
237 UV [บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)]8,106,568,517-0.47
238 FUTUREPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค]7,996,448,110-
239 AIT [บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]7,994,934,759+1.94
240 UVAN [บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)]7,990,000,000-
241 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]7,930,150,000-0.50
242 WICE [บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]7,887,983,950+3.31
243 APURE [บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]7,809,960,671+6.13
244 AIMIRT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท]7,800,798,074-
245 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]7,711,197,501-
246 SAPPE [บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)]7,652,167,000+1.00
247 SHANG [บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]7,637,500,000-
248 UBE [บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)]7,632,857,700+3.59
249 HREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช]7,561,207,044+0.56
250 ASP [บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]7,496,135,517+0.56