คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 11/11/2019

No. Name Market Cap(บาท) %
1 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]1,313,897,827,500-1.09
2 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]1,142,856,000,000+0.31
3 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]711,910,781,829-0.63
4 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]689,777,442,624-0.86
5 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]496,248,175,000-0.40
6 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]470,400,000,000+0.26
7 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]404,074,193,621-0.42
8 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]378,229,645,101-0.84
9 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]366,927,600,000-0.58
10 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]361,382,289,143+0.99
11 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]341,682,878,026-0.56
12 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]300,696,000,000-1.12
13 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]253,622,762,831-1.33
14 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]235,384,376,736+1.56
15 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]233,400,222,875+0.60
16 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]231,217,808,094+1.83
17 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]228,197,923,203-
18 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]224,885,486,228-2.34
19 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]217,234,975,664-0.37
20 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]196,333,332,251+0.51
21 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]187,289,850,000-
22 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]185,280,212,964-
23 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]184,990,775,163-2.30
24 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]181,630,425,000+0.29
25 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]177,296,679,464-2.16
26 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]173,514,615,565-
27 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]170,902,149,222+0.68
28 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]166,917,500,000-
29 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]165,078,000,000-
30 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]154,800,000,000+1.55
31 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]150,355,998,500-0.79
32 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]146,882,006,856+1.04
33 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]133,603,625,000+1.95
34 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]132,165,000,000+0.57
35 GLOW [บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)]131,657,853,150+0.28
36 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]127,200,000,000+2.08
37 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]121,887,074,395-0.98
38 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]110,925,000,000-0.65
39 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]109,579,197,975-0.59
40 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]94,384,955,732+1.54
41 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]90,797,750,000-1.12
42 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]86,111,657,070-
43 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]84,250,000,000-
44 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]83,159,166,922+2.39
45 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]79,063,755,370-1.01
46 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]75,224,207,800-4.41
47 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]74,789,974,440+0.55
48 ROBINS [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)]73,303,634,778-0.38
49 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]68,838,580,755+0.43
50 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]68,835,637,975-1.00
51 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]67,759,780,043-0.70
52 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]64,070,000,000+1.40
53 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]63,863,417,105+0.66
54 TMB [ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)]63,585,245,010+0.69
55 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]62,916,293,538-
56 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]62,459,298,732+0.83
57 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]61,931,600,000-1.87
58 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]58,938,781,262-
59 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]58,496,000,000-3.12
60 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]57,533,350,443+0.29
61 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]56,749,003,620-
62 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]56,650,000,000-0.97
63 KKP [ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)]56,097,260,971-0.38
64 TLGF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท]55,861,061,979-1.67
65 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]54,663,000,000-2.19
66 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]51,750,000,000+0.48
67 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]49,995,699,540-0.81
68 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]47,387,491,723+1.51
69 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]45,800,000,000-
70 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]42,158,670,178-2.47
71 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]41,841,455,506-
72 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]41,645,591,333-0.60
73 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]40,992,000,000+1.23
74 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]40,826,749,015+1.00
75 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]39,825,000,000+0.85
76 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]39,322,213,600-0.86
77 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]38,915,625,000-2.86
78 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]37,998,876,318-0.59
79 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]37,800,000,000-
80 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]37,718,196,208-
81 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]37,078,525,365-1.57
82 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]36,601,002,624-
83 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]36,418,782,748-
84 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]36,379,028,904-1.10
85 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]35,634,845,382-0.44
86 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]35,234,929,244-
87 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]34,767,309,714+1.98
88 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]34,200,000,000+1.75
89 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]32,956,023,800+2.07
90 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]32,686,290,000+0.33
91 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]31,730,000,000-2.11
92 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]31,461,502,410-1.28
93 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]29,274,278,067+0.81
94 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]28,500,255,176-
95 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]28,012,500,000-
96 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]27,940,000,000+0.79
97 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]27,891,147,258+1.91
98 SEG [บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]27,827,619,784-1.35
99 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]27,737,150,000-3.01
100 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]27,451,917,720+1.67
101 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]27,245,922,125-
102 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]27,167,735,300+6.37
103 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]27,115,085,560+2.34
104 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]26,354,900,000+1.21
105 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]26,085,480,000+4.41
106 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]24,406,895,792-0.54
107 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]24,324,161,476-
108 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]24,097,500,000-0.79
109 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]23,341,486,940+3.45
110 SPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย]23,180,000,000-1.23
111 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]22,991,048,013-1.46
112 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]22,652,120,700-
113 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]22,375,000,000-1.12
114 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]21,919,353,799+1.63
115 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]21,560,000,000-1.95
116 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]21,549,411,541-1.46
117 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]21,520,678,900-1.27
118 OISHI [บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]21,000,000,000-
119 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]20,619,580,118-
120 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]20,603,376,000+2.70
121 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]20,399,876,896-
122 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]20,293,012,000+0.42
123 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]20,212,500,000+1.63
124 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]20,120,524,297-4.11
125 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]20,054,770,492+2.34
126 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]19,966,795,000+4.88
127 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]19,798,329,273+0.84
128 GOLD [บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]19,635,434,000-
129 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]19,500,466,579+1.79
130 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]18,470,210,138-0.48
131 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]18,305,786,600+2.74
132 THAI [บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]17,898,729,719-0.61
133 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]17,415,318,283-1.41
134 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]16,943,517,125-
135 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]16,895,999,978+1.82
136 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]16,448,873,850-1.12
137 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]16,409,679,364-
138 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]16,065,000,000+0.65
139 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]15,750,000,000-2.86
140 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]15,440,000,040-
141 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]15,339,598,000+0.85
142 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]15,170,909,489-
143 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]15,042,000,000+2.75
144 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]15,011,492,379-
145 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]14,461,958,601+2.61
146 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]14,028,979,355-0.52
147 TIP [บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]13,980,000,000+0.86
148 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]13,700,000,000-
149 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]13,284,358,832-
150 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]13,272,000,000-0.84
151 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]13,176,016,234-12.43
152 FUTUREPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค]13,133,239,280-
153 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]13,050,000,000-
154 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]12,955,320,000-2.52
155 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]12,901,000,000+1.50
156 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]12,690,000,000-0.71
157 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]12,600,000,000+1.79
158 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]12,592,600,000-1.27
159 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]12,526,863,551-
160 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]12,474,300,000-
161 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]12,220,524,021-0.48
162 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]12,151,949,307-
163 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]12,068,437,500+4.13
164 COL [บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)]11,840,000,000+8.11
165 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]11,698,007,633-
166 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]11,673,759,312+0.97
167 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]11,362,700,370-0.90
168 U [บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)]11,002,885,242+3.06
169 UV [บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)]10,993,577,588-1.74
170 LHHOTEL [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล]10,758,398,000+0.50
171 BGC [บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)]10,694,437,600-2.60
172 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]10,195,294,513-1.60
173 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]9,996,643,245-0.80
174 STPI [บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)]9,992,713,590+5.69
175 ANAN [บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]9,865,680,000+0.68
176 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]9,659,446,397+1.23
177 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]9,613,136,378+1.74
178 THL [บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)]9,504,242,873-
179 SABINA [บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)]9,469,375,000-3.67
180 UNIQ [บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]9,350,790,588-0.58
181 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]9,338,069,713-7.77
182 PCSGH [บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]9,226,250,000-
183 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]9,186,971,963+4.02
184 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]9,173,283,848+2.88
185 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]9,128,999,490-3.91
186 LHSC [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์]9,126,809,890-1.07
187 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]9,061,312,730+0.97
188 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]9,051,989,943-1.46
189 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]9,042,604,610-0.44
190 SHANG [บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]8,970,000,000+1.81
191 LRH [บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)]8,959,195,179-4.65
192 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]8,946,835,030+0.51
193 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]8,920,000,000+6.73
194 DDD [บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)]8,821,383,675-
195 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]8,774,715,972-
196 BOFFICE [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ]8,708,739,000-2.96
197 TPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้]8,650,500,000-
198 DTC [บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)]8,585,000,000-1.98
199 SKY [บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)]8,549,132,924-0.63
200 PSTC [บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]8,539,018,485-1.39
201 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]8,529,025,000+0.94
202 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,515,000,000-2.29
203 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]8,507,000,000-1.10
204 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]8,199,497,290+4.00
205 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]8,164,641,247-0.89
206 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]8,064,000,000+0.45
207 NTV [บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)]8,040,000,000-0.50
208 SNP [บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]7,993,656,350-1.84
209 SPA [บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]7,980,000,000+1.43
210 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]7,956,746,952+3.17
211 GL [บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)]7,856,521,514-0.97
212 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]7,777,000,000+0.65
213 CGD [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,687,498,997+1.08
214 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]7,575,000,000-0.99
215 SAMART [บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]7,548,779,325-1.33
216 PRG [บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)]7,500,000,000-
217 MCOT [บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]7,489,381,389+0.92
218 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]7,424,069,027-
219 SAPPE [บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)]7,335,511,728-2.07
220 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]7,239,571,767+0.43
221 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]7,191,600,000-
222 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]7,155,330,000-
223 OHTL [บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)]7,095,966,000-4.26
224 LPN [บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,083,354,086-0.42
225 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]6,888,141,083+3.70
226 HREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช]6,850,682,631-1.03
227 PF [บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)]6,847,582,881+1.27
228 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]6,847,197,781-1.58
229 NOK [บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)]6,838,734,663-2.73
230 GLANDRT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์]6,796,852,960-0.74
231 BEAUTY [บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)]6,795,522,889-1.77
232 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]6,694,153,527-
233 SMK [บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)]6,600,000,000-
234 NETBAY [บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)]6,600,000,000+2.27
235 POPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ]6,550,284,960-0.74
236 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]6,466,817,868-
237 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]6,435,000,000+0.51
238 CPNCG [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท]6,271,593,300-0.68
239 TR [บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)]6,199,200,000+0.81
240 A [บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]6,076,000,000-
241 SPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท]6,031,125,000-6.67
242 TNH [บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)]6,030,000,000-
243 SUPEREIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี]6,025,500,000-1.71
244 WACOAL [บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)]5,760,000,000-
245 AIMIRT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท]5,711,750,000-0.75
246 DRT [บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)]5,687,770,800-
247 MACO [บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)]5,588,255,379-
248 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]5,472,000,000-
249 HUMAN [บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)]5,440,000,000+0.63
250 TSE [บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]5,421,353,679+1.56
251 KYE [บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)]5,346,000,000-
252 CNS [บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)]5,247,144,360-
253 MONO [บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]5,206,581,057-4.67
254 MTI [บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]5,192,000,000-
255 NYT [บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)]5,133,600,000-0.97
256 FSMART [บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]5,120,000,000+1.56
257 UVAN [บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)]5,076,000,000-
258 TPCH [บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]5,055,120,000-
259 S11 [บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,026,600,000-0.61
260 MCS [บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)]4,975,000,000-
261 SEAFCO [บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)]4,956,042,984-
262 SAMTEL [บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)]4,944,000,000-
263 PM [บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]4,815,874,665-3.11
264 MC [บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,800,000,000+2.50
265 TK [บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)]4,800,000,000-1.56
266 AMARIN [บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)]4,771,786,000-1.26
267 HTC [บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)]4,761,310,200-1.67
268 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]4,755,382,551+1.64
269 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]4,691,316,363-0.93
270 AH [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)]4,677,465,738+2.07
271 BAT-3K [บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,640,000,000-
272 B-WORK [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ]4,610,000,000-
273 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]4,606,497,216+0.40
274 TTCL [บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)]4,589,200,000-1.34
275 AMATAV [บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)]4,562,800,000+0.41
276 EKH [บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]4,560,000,000-
277 DREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี]4,553,600,000-
278 AUCT [บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)]4,537,500,000+4.24
279 SPG [บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,485,000,000-
280 MBKET [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,480,893,825-
281 AMATAR [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท]4,473,625,000+0.80
282 RML [บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)]4,464,558,016-
283 RPH [บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)]4,395,300,000-8.07
284 SENA [บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]4,385,080,454-
285 NNCL [บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)]4,301,335,210-0.95
286 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,294,985,832-
287 ZEN [บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,230,000,000-0.71
288 LANNA [บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)]4,199,997,432-
289 SMPC [บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)]4,176,949,397-2.56
290 MJLF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์]4,026,000,000-0.82
291 AIT [บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,981,993,312-
292 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]3,911,600,000+2.36
293 TIPCO [บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]3,908,895,084-
294 TTLPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท]3,906,000,000-
295 CRYSTAL [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท]3,900,000,000-
296 PYLON [บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)]3,861,847,989-
297 TWPC [บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)]3,856,243,673+1.83
298 LOXLEY [บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)]3,850,423,364+0.59
299 DOD [บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)]3,833,500,000+1.07
300 KAMART [บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)]3,819,191,389-
301 ASP [บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]3,811,237,440-0.55
302 ROH [บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,796,875,000-
303 SCG [บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)]3,762,700,000-
304 MILL [บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)]3,755,986,987-2.41
305 CGH [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]3,729,739,490-1.16
306 LST [บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,690,000,000+0.89
307 LPH [บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)]3,675,000,000-
308 TMD [บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)]3,585,000,000-
309 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]3,500,447,297+1.00
310 AI [บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)]3,471,995,144-
311 METCO [บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,448,186,500-
312 JUBILE [บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]3,433,180,563-0.51
313 EPCO [บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)]3,428,250,965+3.23
314 AMANAH [บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]3,392,579,900+6.06
315 TAE [บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]3,380,000,000-1.18
316 TACC [บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]3,374,400,000-0.90
317 MK [บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)]3,360,911,603-
318 QHHR [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์]3,360,000,000+2.00
319 BRR [บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)]3,345,851,361-
320 SFP [บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)]3,339,000,000-
321 FPI [บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]3,328,665,855+0.91
322 III [บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]3,320,727,374+1.83
323 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]3,315,000,000-
324 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]3,313,327,341-
325 TKS [บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,304,919,239-4.20
326 JKN [บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)]3,294,000,000-1.64
327 SNC [บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)]3,280,661,665+1.75
328 SUSCO [บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)]3,234,016,335-
329 BJCHI [บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]3,183,383,100+0.50
330 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,180,000,000+3.77
331 AMA [บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)]3,159,292,315-
332 SRIPANWA [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา]3,153,423,200-
333 AJ [บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)]3,135,597,932-
334 BRRGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์]3,080,000,000-
335 M-CHAI [บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)]3,040,000,000+0.53
336 MIPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์]3,040,000,000-
337 TSC [บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)]3,039,660,000+6.84
338 LHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์]3,019,500,000+0.55
339 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,011,708,433-0.58
340 VIH [บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]2,995,993,523-0.95
341 TTT [บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,978,760,000-0.49
342 BKD [บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)]2,970,340,892-
343 IRC [บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,940,000,000-0.68
344 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]2,910,912,954-6.90
345 MM [บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)]2,890,436,275-0.73
346 SYNTEC [บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,880,000,000+3.89
347 ITEL [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]2,880,000,000+3.47
348 RSP [บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)]2,849,000,000+0.54
349 AIMCG [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท]2,836,800,000-
350 KCAR [บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)]2,800,000,000-0.89
351 ABPIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์]2,796,000,000-0.86
352 TRITN [บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]2,793,737,738-
353 GRAND [บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)]2,784,266,073+1.30
354 CSC [บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)]2,743,039,141-
355 NFC [บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)]2,741,339,301-3.17
356 ASIAN [บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)]2,740,774,122-0.99
357 WP [บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,722,125,000+0.95
358 PPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค]2,716,571,000-1.65
359 TSTE [บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,702,456,626-
360 PREB [บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)]2,700,919,043-0.57
361 SEAOIL [บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)]2,690,299,957+0.41
362 TAPAC [บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)]2,684,306,566-5.47
363 TNR [บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]2,670,000,000+0.56
364 MJD [บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]2,667,277,011-1.29
365 SCN [บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]2,640,000,000+3.64
366 WG [บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,606,100,000-
367 VRANDA [บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]2,589,421,543-
368 NVD [บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)]2,554,109,959+5.95
369 APCS [บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)]2,547,599,467+1.04
370 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]2,547,039,922+2.56
371 TRU [บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)]2,540,641,803-
372 NUSA [บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)]2,521,555,991-3.03
373 TPAC [บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)]2,512,794,992+2.02
374 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]2,510,746,830+6.54
375 ALL [บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]2,497,600,000+0.45
376 AHC [บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)]2,488,493,782+0.60
377 THRE [บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)]2,486,846,361+6.78
378 BROOK [บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,481,433,761-2.27
379 SHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้]2,452,215,065-
380 RCI [บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]2,442,683,885-
381 SQ [บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]2,436,421,886+5.61
382 ILINK [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,391,982,230+0.45
383 SDC [บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)]2,378,128,876-
384 GYT [บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,368,000,000-
385 TOG [บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,362,103,640-
386 JCK [บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]2,318,796,872+5.56
387 HPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล]2,312,400,000-0.41
388 TITLE [บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]2,296,794,877+5.17
389 ASEFA [บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)]2,288,000,000-7.69
390 MSC [บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,268,000,000-0.79
391 TNL [บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)]2,268,000,000+0.53
392 BR [บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)]2,265,347,464+3.23
393 SRICHA [บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,231,128,800-1.39
394 Q-CON [บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)]2,220,000,000-2.70
395 CTW [บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,168,589,248+1.83
396 ARROW [บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]2,166,738,332-
397 MFC [บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)]2,135,467,036-
398 SMIT [บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)]2,130,600,000+3.48
399 XO [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)]2,123,821,885+4.00
400 THREL [บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]2,112,000,000+5.11
401 ECF [บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)]2,091,682,874-0.92
402 IHL [บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)]2,074,819,730-
403 ALT [บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]2,058,388,484+3.96
404 BIG [บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,046,749,704+8.62
405 DEMCO [บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)]2,044,963,903-1.43
406 BWG [บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)]2,031,023,017-
407 MALEE [บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,016,000,000-0.69
408 SST [บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)]2,014,670,578+1.36
409 HFT [บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]2,001,640,272+3.29
410 NKI [บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)]1,995,000,000+0.88
411 APCO [บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)]1,992,000,000-0.60
412 LEE [บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)]1,991,909,342-
413 WHABT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์]1,989,700,000-1.52
414 SCP [บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)]1,980,000,000+1.52
415 AQUA [บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,974,990,000+2.33
416 SITHAI [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)]1,951,131,456+1.39
417 UAC [บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)]1,949,407,479-0.68
418 KBS [บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)]1,944,000,000-
419 BROCK [บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)]1,937,250,342-
420 SORKON [บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,932,315,000+0.84
421 TLHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,926,400,000-
422 KWG [บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,922,898,066+5.48
423 ASIA [บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]1,920,000,000-1.67
424 ESTAR [บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)]1,908,453,550+2.63
425 MPIC [บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,898,173,997+2.74
426 META [บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,887,203,115-2.03
427 AGE [บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)]1,875,773,862+2.06
428 SKN [บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]1,872,000,000-0.85
429 SIRIP [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ]1,870,000,000-
430 PRIN [บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)]1,854,417,868-0.66
431 CTARAF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ]1,824,000,000-0.88
432 EE [บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)]1,807,000,000+1.54
433 KWC [บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)]1,800,000,000-
434 7UP [บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]1,787,462,880+3.39
435 AIE [บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)]1,778,979,256-2.94
436 DCON [บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)]1,777,492,331-
437 MODERN [บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,770,000,000-
438 TPBI [บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)]1,759,233,178+0.95
439 LUXF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่]1,748,850,000+0.56
440 KDH [บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,744,580,340-1.94
441 CWT [บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,739,084,633-1.45
442 TMW [บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)]1,735,650,000-0.57
443 GLOCON [บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]1,709,145,824-2.22
444 AQ [บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)]1,706,496,229-
445 PDI [บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]1,706,300,755+1.99
446 PATO [บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,694,226,800-
447 IFS [บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,687,769,915+1.17
448 A5 [บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,684,500,000-
449 TNP [บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)]1,680,000,000+0.95
450 TEAMG [บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)]1,659,200,000+0.82
451 PAP [บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)]1,650,000,000-
452 TPOLY [บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)]1,649,547,314+0.69
453 TCMC [บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,648,488,186+3.70
454 SSPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร]1,628,250,000-
455 CMAN [บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)]1,622,400,000+1.18
456 SSF [บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,619,994,000-
457 ASAP [บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)]1,611,719,938-0.90
458 UPA [บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)]1,600,800,042-4.17
459 CNT [บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)]1,593,251,423-
460 GAHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,588,275,000-
461 PACE [บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,581,075,679-9.09
462 INSET [บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)]1,579,200,000+0.71
463 QTC [บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]1,575,847,613+3.46
464 PL [บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]1,574,785,938+0.76
465 FE [บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)]1,574,000,000-
466 UOBKH [บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,567,639,538+1.28
467 KPNPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น]1,566,000,000-
468 THE [บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)]1,553,904,826+2.13
469 CSR [บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)]1,552,875,000-
470 YUASA [บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,539,037,500+0.70
471 MITSIB [บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]1,520,760,000-
472 TBSP [บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)]1,518,000,000-
473 TYCN [บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,491,872,250-0.80
474 ECL [บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]1,485,868,707-1.49
475 PT [บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,476,222,498-5.77
476 M-II [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์]1,470,600,000-
477 MDX [บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)]1,464,826,877-1.95
478 TVI [บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]1,460,460,000+0.41
479 WICE [บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]1,447,216,890-0.90
480 GOLDPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์]1,442,000,000-
481 CSS [บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)]1,434,401,689-1.64
482 SALEE [บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,414,050,183-1.08
483 CRANE [บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)]1,400,557,067+5.41
484 MATCH [บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)]1,399,115,432-
485 CPW [บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)]1,392,000,000+1.72
486 MFEC [บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)]1,386,164,163+0.64
487 PORT [บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)]1,384,415,797+6.14
488 BKKCP [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก]1,380,000,000-1.45
489 SYMC [บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,379,022,541+1.89
490 NWR [บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)]1,370,305,203-1.89
491 TRC [บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,342,200,557-
492 HARN [บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)]1,332,660,000+0.88
493 MIDA [บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)]1,327,170,714+1.89
494 OCEAN [บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)]1,327,093,943+0.91
495 SSSC [บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)]1,318,395,633-
496 FN [บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)]1,300,000,000-1.54
497 SGF [บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]1,296,900,000+2.02
498 EFORL [บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)]1,288,674,080-
499 KKC [บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)]1,275,000,000-
500 UBIS [บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)]1,265,399,950-0.90