คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/12/2020

No. Name Market Cap(บาท) %
1 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]2,067,967,687,148+0.71
2 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]1,171,082,846,250+3.05
3 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]917,856,225,000+0.78
4 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]541,231,856,217-0.83
5 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]535,239,776,340+0.28
6 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]451,200,000,000+1.33
7 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]391,043,561,900+0.51
8 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]343,267,240,932+0.46
9 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]302,207,568,562+1.40
10 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]289,392,534,448+6.47
11 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]264,180,026,620+3.59
12 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]255,877,187,390+2.64
13 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]238,986,000,000+5.63
14 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]238,961,976,184+1.80
15 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]235,742,097,409+1.21
16 CRC [บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]203,546,250,000+2.96
17 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]195,971,191,007+1.80
18 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]193,322,610,968+1.36
19 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]192,000,000,000+1.25
20 SCGP [บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)]185,668,798,650+2.31
21 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]183,894,044,325+1.00
22 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]179,665,661,056+7.03
23 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]177,159,645,787+0.45
24 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]165,052,500,000+1.13
25 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]152,339,067,625+2.75
26 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]151,680,000,000+0.84
27 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]146,284,579,514-
28 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]140,337,829,434-
29 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]137,565,000,000-
30 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]134,740,699,314+0.96
31 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]132,925,987,809-
32 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]132,139,621,088+1.46
33 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]129,041,550,000+1.01
34 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]117,500,000,000+1.70
35 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]113,950,000,000+0.93
36 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]112,784,500,117-
37 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]110,031,185,000+0.48
38 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]109,636,875,000+0.68
39 STGT [บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]107,158,500,000-1.00
40 TMB [ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)]107,014,452,737+0.90
41 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]104,885,304,744-2.27
42 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]101,491,386,682+4.02
43 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]95,000,219,749+3.14
44 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]86,425,101,500+0.68
45 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]80,837,500,000+2.24
46 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]79,986,126,892+1.72
47 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]79,228,979,406-0.56
48 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]77,200,000,000+0.52
49 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]71,577,232,440+0.67
50 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]71,522,250,000-
51 BAM [บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]68,196,092,530+5.69
52 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]65,452,779,762+2.14
53 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]65,444,859,381+0.66
54 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]63,632,874,702+0.26
55 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]58,033,750,659+7.75
56 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]51,108,734,550-0.45
57 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]49,780,725,750+4.44
58 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]49,476,000,000-
59 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]48,816,347,200+0.63
60 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]47,400,000,000-0.63
61 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]47,231,997,586-
62 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]47,016,763,840-
63 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]45,471,500,000-
64 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]44,402,588,256+3.43
65 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]43,577,442,137+4.92
66 TLGF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท]41,837,364,411-
67 KKP [ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)]41,279,116,564+1.03
68 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]40,677,000,000+1.47
69 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]40,625,000,000+2.77
70 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]40,484,325,990+0.40
71 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]39,935,999,948+0.96
72 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]39,800,000,000-
73 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]39,613,962,598+0.74
74 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]39,341,625,704+0.67
75 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]39,004,043,806+1.65
76 ACE [บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)]37,854,719,851-
77 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]37,200,000,000+1.21
78 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]36,960,000,000+0.91
79 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]36,029,642,600+2.37
80 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]34,433,121,986-1.64
81 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]34,413,722,179+1.45
82 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]34,313,439,960-
83 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]34,207,351,550-0.59
84 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]33,720,000,000-
85 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]33,570,400,000-
86 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]33,210,183,591-0.77
87 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]33,210,000,000+0.81
88 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]33,169,651,256+3.92
89 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]31,966,991,418+2.29
90 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]31,500,000,000+0.36
91 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]31,167,702,445+1.09
92 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]30,951,367,534+4.23
93 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]30,561,000,000-
94 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]30,533,803,321+1.42
95 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]30,391,250,000-0.98
96 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]30,150,606,447-
97 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]30,113,385,000+0.64
98 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]29,279,250,000+0.36
99 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]29,199,689,045+1.62
100 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]28,356,293,034-4.24
101 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]28,207,603,967+4.20
102 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]28,037,863,840+2.00
103 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]27,720,000,000+3.17
104 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]27,137,461,033+2.42
105 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]26,850,001,562+4.10
106 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]25,875,551,520+1.56
107 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]25,091,220,500+6.21
108 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]25,026,000,000-0.83
109 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]24,888,020,527+2.20
110 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]24,857,365,416+1.72
111 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]24,654,307,441+3.15
112 SEG [บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]23,315,032,792-0.81
113 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]23,017,500,000-1.08
114 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]22,881,460,500+1.48
115 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]22,878,353,442+1.85
116 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]22,335,886,415+4.93
117 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]22,206,327,435-
118 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]21,066,464,900+0.54
119 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]20,453,790,000-0.95
120 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]20,250,000,000+0.44
121 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]20,208,104,000+0.84
122 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]20,196,911,814+1.72
123 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]20,131,406,328+2.27
124 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]20,092,281,061-
125 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]19,633,073,191+2.65
126 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]19,375,000,000-
127 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]19,009,684,011+1.94
128 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]18,975,000,000-
129 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]18,857,567,049-1.74
130 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]18,746,202,600-0.98
131 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]18,500,000,000+2.16
132 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]17,893,943,806-0.54
133 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]17,780,000,000-
134 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]17,177,347,700-
135 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]16,819,749,038+4.79
136 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]16,675,229,040+2.48
137 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]16,225,815,387-0.90
138 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]16,125,087,808+0.57
139 OISHI [บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]16,125,000,000+0.58
140 TIP [บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]15,900,000,000+0.94
141 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]15,682,500,000+1.95
142 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]15,639,016,401-1.06
143 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]15,594,000,000+5.31
144 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]15,299,907,672-0.42
145 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]14,689,615,034-
146 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]14,430,000,000-
147 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]13,624,342,585-
148 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]13,595,434,813-
149 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]12,705,000,000+1.65
150 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]12,625,681,969-2.01
151 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]12,600,000,000-
152 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]12,200,000,000+1.64
153 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]12,183,375,000+0.94
154 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]12,038,814,799-
155 COL [บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)]12,032,000,000-
156 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]11,910,438,661+0.58
157 SPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย]11,780,000,000+0.81
158 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]11,201,393,692+2.99
159 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]11,107,072,187-
160 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]11,039,600,029-0.70
161 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]10,489,050,981+0.81
162 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]10,486,190,674+1.31
163 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]10,350,000,000-1.45
164 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]10,202,401,608-0.89
165 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]10,143,535,024-0.87
166 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]10,142,000,000-
167 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]9,996,718,733+1.83
168 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]9,894,000,000+3.92
169 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]9,696,120,000-
170 FUTUREPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค]9,532,189,800-
171 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]9,355,751,172+3.33
172 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]9,315,366,970+3.30
173 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]9,240,041,819+13.67
174 NRF [บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)]9,219,306,040+3.68
175 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]9,180,000,000-0.98
176 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]9,138,150,000+0.53
177 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]8,975,999,498+1.70
178 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]8,970,850,672+0.90
179 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,962,418,139+1.12
180 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]8,645,000,000-
181 SHR [บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]8,624,736,000+10.83
182 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]8,619,000,000+3.85
183 MONO [บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)]8,608,214,014+0.81
184 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]8,507,000,000-
185 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]8,428,378,170-1.72
186 MC [บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,400,000,000+0.95
187 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]8,168,612,054+2.08
188 BGC [บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)]7,847,217,200-
189 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]7,707,642,651+1.59
190 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]7,691,050,000+0.52
191 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]7,654,351,169+4.76
192 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]7,600,945,824+0.93
193 SMK [บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)]7,600,000,000-
194 SKY [บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)]7,563,585,530-1.61
195 BOFFICE [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ]7,526,295,155-
196 AJ [บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)]7,509,457,468-3.19
197 NEX [บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)]7,501,547,245-
198 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]7,489,029,369+1.60
199 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]7,469,850,000-1.05
200 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]7,453,276,541-
201 SABINA [บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)]7,436,500,000-
202 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]7,420,545,047+0.55
203 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]7,300,797,634-
204 3K-BAT [บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]7,252,000,000-3.78
205 U [บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)]7,241,695,658+3.10
206 PCSGH [บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]7,228,500,000+0.84
207 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]7,170,000,000-1.26
208 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]7,120,931,250+0.56
209 SHANG [บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]7,117,500,000-0.46
210 LPN [บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,083,354,086+1.25
211 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]7,070,000,000+0.71
212 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]7,054,181,057-0.58
213 KYE [บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)]7,048,800,000-
214 NTV [บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)]6,960,000,000+0.57
215 HTC [บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)]6,882,897,125-
216 SAPPE [บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)]6,878,944,608+5.31
217 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]6,720,000,000+0.83
218 STPI [บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)]6,629,312,430+0.49
219 ASIAN [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]6,621,276,098-0.82
220 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]6,560,400,000+4.69
221 THAI [บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]6,548,315,751+1.33
222 DTC [บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)]6,545,000,000+1.30
223 PRG [บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)]6,480,000,000+1.85
224 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]6,408,635,387+1.09
225 TPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้]6,296,250,000-
226 JR [บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)]6,232,000,000-
227 MCS [บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)]6,153,300,000+1.55
228 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]6,058,746,339+1.53
229 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]6,038,626,430-1.15
230 SMPC [บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)]5,997,670,930-
231 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]5,973,755,649+1.83
232 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]5,966,251,907+6.19
233 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]5,952,714,516-
234 SPA [บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,942,249,500+5.76
235 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]5,935,985,821-4.26
236 HUMAN [บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)]5,848,000,000+7.56
237 AUCT [บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)]5,830,000,000+2.83
238 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]5,808,000,000-
239 TNH [บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)]5,805,000,000+1.55
240 SUPEREIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี]5,768,000,000-
241 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]5,740,286,305+5.38
242 FSMART [บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]5,720,000,000+1.40
243 SNP [บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]5,688,737,034+1.72
244 AH [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)]5,677,475,654+4.55
245 UV [บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)]5,659,302,550+2.03
246 AI [บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)]5,655,992,090+3.96
247 DRT [บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)]5,640,372,710+0.84
248 ANAN [บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]5,632,770,000+0.59
249 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]5,620,462,675-
250 TR [บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)]5,594,400,000+0.90
251 LHSC [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์]5,563,937,580-
252 TSE [บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]5,548,416,656+5.34
253 LHHOTEL [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล]5,486,782,980-0.98
254 NETBAY [บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)]5,450,000,000+1.83
255 AIMIRT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท]5,413,375,000-
256 UNIQ [บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]5,405,081,265+6.00
257 DDD [บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)]5,404,090,900+1.76
258 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,397,825,687+1.96
259 THRE [บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)]5,395,192,105-
260 SAMART [บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]5,384,795,919+1.87
261 HREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช]5,375,150,987+0.65
262 CGD [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]5,372,983,170-
263 JKN [บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)]5,345,984,653-
264 WACOAL [บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)]5,310,000,000-
265 MTI [บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]5,015,000,000-2.06
266 PM [บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]4,995,348,255+0.60
267 BKER [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล]4,982,370,000+1.75
268 OHTL [บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)]4,982,274,000-
269 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]4,963,462,412+2.63
270 POPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ]4,960,877,580-
271 SPG [บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,933,500,000+2.10
272 MBKET [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,909,004,700+0.58
273 A [บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]4,900,000,000+1.00
274 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]4,876,244,990+1.79
275 UVAN [บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)]4,794,000,000-
276 SENA [บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]4,783,724,131+0.60
277 AMATAV [บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)]4,768,500,000-
278 TPCH [บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]4,734,160,000-
279 NCAP [บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]4,725,000,000+1.90
280 BEAUTY [บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)]4,660,646,229+6.45
281 PSTC [บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]4,649,021,177+0.51
282 MICRO [บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]4,637,600,000+11.90
283 LRH [บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)]4,625,444,953-0.90
284 NYT [บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)]4,464,000,000-
285 NFC [บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)]4,373,088,885-14.93
286 SFLEX [บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)]4,346,000,000+4.72
287 EP [บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,276,097,978+3.88
288 CPNCG [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท]4,266,390,000+1.00
289 ETC [บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]4,256,000,000-
290 TPAC [บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)]4,245,149,987-
291 VIH [บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]4,222,924,204-
292 ASP [บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]4,211,312,088+2.00
293 B-WORK [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ]4,130,560,000-0.89
294 XO [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)]4,077,738,019+0.52
295 METCO [บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,075,129,500+3.08
296 TK [บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)]4,025,000,000+2.48
297 TTLPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท]4,014,000,000-
298 S11 [บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,953,850,000+4.65
299 NNCL [บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)]3,932,649,335-
300 TNR [บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]3,930,000,000-
301 TACC [บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]3,921,600,000-
302 AMARIN [บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)]3,813,435,674-
303 LANNA [บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)]3,727,497,721+2.11
304 JUBILE [บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]3,712,017,563-0.47
305 LST [บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,706,400,000-1.33
306 ALT [บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]3,688,795,204-0.55
307 SNC [บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)]3,683,549,939+3.12
308 AIT [บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,672,511,967-0.56
309 AMATAR [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท]3,650,478,000-
310 PF [บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)]3,623,141,945-
311 SEAFCO [บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)]3,580,186,275-
312 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]3,568,198,885-
313 SPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท]3,551,662,500-
314 DOD [บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)]3,546,500,000+2.31
315 ZEN [บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,540,000,000+1.69
316 AIE [บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)]3,505,635,592+1.49
317 TRITN [บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]3,468,089,235-
318 LPH [บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)]3,450,000,000+0.43
319 TWPC [บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)]3,433,641,627+1.54
320 KAMART [บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)]3,431,992,262+3.08
321 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]3,430,112,004-
322 TMD [บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)]3,405,000,000-
323 APCS [บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)]3,398,999,289-
324 ROH [บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,398,437,500-
325 MK [บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)]3,382,735,705-
326 SCG [บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)]3,380,700,000-0.56
327 MCOT [บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]3,380,528,113-1.22
328 TIPCO [บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]3,378,057,480+1.43
329 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,368,616,339+5.00
330 LOXLEY [บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)]3,261,535,085+2.78
331 MACO [บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)]3,247,188,548+1.67
332 SAMTEL [บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)]3,244,500,000+1.90
333 SRICHA [บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]3,222,741,600+0.96
334 MILL [บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)]3,167,701,186+1.43
335 RPH [บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)]3,166,800,000-0.86
336 WICE [บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]3,155,193,580+2.48
337 NVD [บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)]3,092,543,951-
338 JCK [บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]3,091,729,650-1.39
339 III [บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]3,077,004,264+12.87
340 EKH [บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]3,060,000,000+0.98
341 W [บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)]3,052,175,120+4.00
342 SUSCO [บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)]3,036,015,335+2.17
343 TTT [บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,022,140,000-
344 TSC [บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)]3,013,680,000-
345 AMA [บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)]3,003,917,283-2.59
346 PYLON [บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)]2,984,496,116+0.50
347 HFT [บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]2,962,954,350+0.89
348 DREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี]2,959,840,000-
349 AMANAH [บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]2,950,711,784-
350 M-CHAI [บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)]2,928,000,000-
351 CGH [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]2,905,738,464+1.49
352 ITEL [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]2,880,000,000-0.69
353 TNP [บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)]2,864,000,000+0.56
354 SO [บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)]2,821,000,000-
355 CSC [บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)]2,808,040,068-1.85
356 TKS [บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]2,750,247,479+2.52
357 MIPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์]2,736,000,000-
358 SFP [บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)]2,719,500,000-
359 TTCL [บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)]2,710,400,000+3.18
360 IRC [บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,700,000,000+1.48
361 IP [บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)]2,698,600,000+5.34
362 BROOK [บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,656,176,592-
363 TSTE [บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,625,791,190-2.19
364 KBSPIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี]2,618,000,000-1.07
365 BJCHI [บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]2,607,494,700+0.61
366 UAC [บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)]2,603,664,176-0.51
367 GSTEEL [บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)]2,603,588,889-
368 ILINK [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,598,562,514-
369 RML [บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)]2,586,940,159-3.23
370 TBSP [บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)]2,573,176,498-
371 CTW [บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,566,495,532+0.78
372 THIP [บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]2,560,000,000-
373 PPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค]2,536,963,000-0.88
374 BRR [บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)]2,517,509,520-
375 IIG [บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,480,000,000-1.61
376 NOK [บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)]2,461,263,292-
377 TNL [บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)]2,460,000,000-
378 UPA [บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)]2,431,282,302-4.17
379 SYNTEC [บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]2,400,000,000+2.00
380 TAE [บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,380,000,000-
381 YGG [บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,376,000,000+2.27
382 MJLF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์]2,326,500,000+0.71
383 DEMCO [บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)]2,322,494,718-
384 AS [บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,300,393,992-0.90
385 MSC [บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,286,000,000-0.79
386 WP [บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,281,400,000+0.91
387 SMT [บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,275,223,916+2.21
388 HPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล]2,256,000,000-
389 APCO [บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)]2,256,000,000+0.53
390 MPIC [บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]2,210,202,599-
391 GRAND [บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)]2,205,717,279-1.64
392 KCAR [บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)]2,200,000,000+0.57
393 MFEC [บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)]2,198,438,704-0.40
394 SCN [บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]2,196,000,000-
395 FPI [บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]2,193,893,404-0.69
396 TRU [บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)]2,186,133,645-2.70
397 RCI [บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]2,183,611,352-0.56
398 APURE [บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]2,165,680,114-1.77
399 SRIPANWA [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา]2,162,746,000+0.65
400 LEE [บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)]2,157,901,787-
401 BRRGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์]2,152,500,000-0.81
402 PRIN [บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)]2,147,220,689+1.14
403 SFT [บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,147,200,000-0.41
404 PROSPECT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล]2,143,750,000-1.14
405 RT [บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)]2,134,000,000+4.12
406 MM [บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)]2,130,905,575-
407 TSR [บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)]2,121,773,033-
408 BIG [บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]2,117,327,280-
409 SQ [บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]2,111,607,316+2.70
410 PREB [บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)]2,098,999,942-
411 TITLE [บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]2,089,801,420-0.69
412 MODERN [บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,070,000,000-
413 PDI [บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]2,056,600,910-
414 INSET [บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)]2,049,600,000-0.55
415 BR [บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)]2,046,120,290+1.79
416 AHC [บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)]2,038,765,990-0.74
417 SDC [บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)]2,038,396,179+5.56
418 TPBI [บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)]2,034,373,912+4.51
419 BKD [บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)]2,034,037,785+0.53
420 SSF [บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]2,024,992,500-0.67
421 IHL [บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)]2,015,539,166+1.18
422 ESTAR [บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)]2,008,898,474-
423 SABUY [บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,999,950,000-
424 BWG [บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)]1,992,537,072-2.08
425 VRANDA [บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]1,966,042,283+0.81
426 QHHR [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์]1,965,600,000+0.85
427 SMIT [บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)]1,950,400,000+0.54
428 Q-CON [บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)]1,944,000,000-1.23
429 LEO [บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]1,920,000,000-
430 NUSA [บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)]1,910,270,653-4.00
431 PAP [บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)]1,887,600,000+2.80
432 LHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์]1,881,000,000-
433 ARROW [บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]1,873,591,381+0.68
434 THREL [บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]1,860,000,000+6.45
435 ASEFA [บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)]1,859,000,000-
436 WHABT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์]1,858,400,000-2.72
437 KBS [บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)]1,848,000,000-1.30
438 SCP [บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)]1,845,000,000-
439 AQUA [บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,837,200,000+5.00
440 GL [บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)]1,830,645,790-
441 SORKON [บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,827,210,000+0.88
442 STI [บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,822,400,000-1.47
443 SITHAI [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)]1,815,636,216-2.99
444 A5 [บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,814,076,923-
445 SKN [บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]1,808,000,000+1.77
446 SYMC [บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,804,004,330-1.92
447 SICT [บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,800,000,000-0.89
448 GLOCON [บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]1,797,929,460+1.06
449 ALL [บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,792,000,000-
450 SIMAT [บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,791,398,083-2.94
451 2S [บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)]1,790,996,398-
452 UOBKH [บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,778,667,938+2.26
453 ABPIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์]1,776,000,000-
454 TOG [บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,773,949,320-0.53
455 MFC [บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)]1,771,181,483+1.42
456 SUN [บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)]1,763,000,000-
457 INET [บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,750,145,513+2.86
458 MALEE [บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,736,000,000-
459 AIMCG [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท]1,713,600,000-
460 AQ [บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)]1,706,496,229-
461 PORT [บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)]1,700,159,751+7.14
462 TC [บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,699,500,000-1.94
463 EE [บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)]1,695,800,000+1.64
464 DCON [บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)]1,669,765,523+3.23
465 KDH [บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,662,197,380-
466 CSS [บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)]1,657,792,115+0.71
467 PT [บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,646,555,864-
468 KWC [บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)]1,644,000,000-
469 NKI [บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)]1,636,250,000+0.53
470 YUASA [บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,635,900,000-1.32
471 CTARAF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ]1,632,000,000-1.96
472 CHOW [บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)]1,616,000,000-
473 AGE [บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)]1,605,043,613+0.60
474 KIAT [บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)]1,601,394,153-
475 GYT [บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,598,400,000-
476 JTS [บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)]1,582,464,352-0.89
477 NWR [บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)]1,551,288,909+3.33
478 ASIA [บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]1,536,000,000+3.75
479 THE [บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)]1,531,865,325-4.32
480 OTO [บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)]1,526,000,000+5.50
481 YCI [บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)]1,525,224,624-
482 SEAOIL [บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)]1,522,286,978+2.40
483 PIMO [บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,516,505,526+0.81
484 SWC [บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,504,409,848-1.27
485 ZIGA [บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)]1,497,600,000+1.39
486 FE [บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)]1,495,300,000-
487 PATO [บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,494,906,000+0.95
488 VCOM [บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,488,000,000-0.81
489 ASAP [บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)]1,481,039,943+2.94
490 TLHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,479,200,000+1.16
491 SSPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร]1,477,950,000+0.56
492 BROCK [บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)]1,476,000,261+1.39
493 CWT [บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,474,441,320+2.56
494 SIRIP [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ]1,470,500,000+0.58
495 BIZ [บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,456,000,000-1.65
496 MJD [บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,454,096,177+0.59
497 TEAMG [บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)]1,441,600,000+0.94
498 CFRESH [บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)]1,437,003,760+0.65
499 GAHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,421,550,000+1.23
500 CSR [บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)]1,404,250,000+0.36