คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/07/2021

No. Name Market Cap(บาท) %
1 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]1,035,408,614,063-
2 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]832,142,025,000-
3 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]725,976,099,348-
4 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]541,231,856,217-
5 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]524,897,902,112-
6 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]499,200,000,000-
7 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]430,743,415,900-
8 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]395,993,812,433-
9 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]362,337,643,206-
10 OR [บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)]342,000,000,000-
11 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]323,434,012,580-
12 SCGP [บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)]273,673,662,750-
13 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]261,513,248,786-
14 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]253,518,052,451-
15 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]230,350,733,799-
16 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]224,168,484,677-
17 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]222,156,000,000-
18 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]220,672,853,190-
19 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]218,967,524,412-
20 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]214,475,000,000-
21 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]207,627,255,918-
22 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]199,474,082,423-
23 CRC [บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]192,992,000,000-
24 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]181,486,532,745-
25 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]174,000,000,000-
26 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]167,591,714,550-
27 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]151,967,991,737-
28 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]151,500,000,000-
29 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]148,146,249,250-
30 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]134,261,189,417-
31 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]134,090,000,000-
32 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]131,832,506,438-
33 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]123,520,000,000-
34 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]123,044,250,000-
35 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]121,101,274,731-
36 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]112,640,625,000-
37 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]110,440,107,576-
38 STGT [บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]110,235,564,285-
39 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]108,320,211,759-
40 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]106,882,900,000-
41 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]103,441,405,433-
42 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]96,542,155,503-
43 TTB [ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)]96,409,416,880-
44 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]96,257,473,624-
45 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]96,195,191,067-
46 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]95,881,310,031-
47 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]94,747,515,117-
48 TIDLOR [บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)]93,339,128,943-
49 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]90,288,747,500-
50 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]79,800,000,000-
51 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]78,400,000,000-
52 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]77,545,810,250-
53 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]72,746,532,516-
54 KEX [บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]71,340,000,000-
55 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]71,015,000,000-
56 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]70,656,976,318-
57 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]69,014,308,604-
58 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]66,004,133,100-
59 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]63,800,000,000-
60 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]63,632,874,702-
61 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]63,590,573,592-
62 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]62,981,770,795-
63 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]59,135,999,923-
64 BAM [บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]56,237,536,020-
65 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]54,554,397,430-
66 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]52,131,090,200-
67 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]50,801,722,749-
68 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]50,006,900,815-
69 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]48,369,827,238-
70 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]48,222,527,965-
71 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]48,127,000,000-
72 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]47,000,000,000-
73 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]46,683,000,000-
74 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]46,634,124,198-
75 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]45,677,390,500-
76 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]45,647,589,729-
77 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]45,374,062,500-
78 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]45,353,246,425-
79 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]44,444,754,150-
80 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]44,440,000,000-
81 KKP [ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)]42,972,618,782-
82 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]42,813,799,295-
83 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]41,400,000,000-
84 ACE [บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)]41,314,559,838-
85 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]40,743,047,738-
86 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]40,600,000,000-
87 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]39,825,000,000-
88 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]39,023,119,125-
89 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]38,448,846,051-
90 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]38,313,626,820-
91 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]37,689,313,810-
92 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]37,489,460,351-
93 JTS [บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)]37,442,236,900-
94 LPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท]36,929,070,262-
95 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]36,400,000,000-
96 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]36,288,000,000-
97 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]36,182,584,582-
98 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]35,874,500,000-
99 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]34,500,000,000-
100 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]34,313,439,960-
101 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]33,360,000,000-
102 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]33,088,845,000-
103 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]32,220,001,874-
104 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]32,039,042,774-
105 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]31,050,000,000-
106 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]30,778,050,615-
107 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]30,562,120,495-
108 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]30,320,754,009-
109 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]28,746,900,000-
110 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]28,654,419,375-
111 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]28,600,000,000-
112 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]28,088,619,867-
113 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]27,889,000,000-
114 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]27,794,012,509-
115 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]27,722,750,000-
116 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]26,813,141,546-
117 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]26,509,040,000-
118 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]26,321,480,000-
119 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]26,279,857,013-
120 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]26,207,834,835-
121 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]26,131,289,099-
122 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]26,122,160,856-
123 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]25,878,996,809-
124 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]25,796,375,859-
125 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]25,783,392,100-
126 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]25,443,100,000-
127 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]25,161,515,258-
128 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]24,943,474,893-
129 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]24,897,000,065-
130 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]23,785,927,252-
131 TGH [บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]23,691,081,708-
132 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]23,302,026,653-
133 XPG [บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]23,068,644,096-
134 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]22,541,334,017-
135 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]22,410,000,000-
136 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]22,208,063,293-
137 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]21,742,381,366-
138 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]21,390,000,000-
139 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]21,339,903,341-
140 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]21,210,000,000-
141 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]21,184,030,150-
142 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]21,113,738,400-
143 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]19,993,286,490-
144 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]19,936,187,393-
145 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]19,665,134,100-
146 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]19,387,500,000-
147 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]19,285,585,170-
148 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]19,216,342,404-
149 SAK [บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]19,178,400,000-
150 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]19,149,385,727-
151 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]19,018,029,815-
152 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]18,609,084,042-
153 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]18,476,325,000-
154 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]17,595,595,719-
155 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]17,405,685,554-
156 TIP [บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]17,100,000,000-
157 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]17,000,000,000-
158 SPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย]16,910,000,000-
159 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]16,803,624,005-
160 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]16,600,500,000-
161 ASIAN [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]16,444,568,692-
162 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]16,356,886,699-
163 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]16,099,077,329-
164 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]16,096,777,863-
165 OISHI [บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]16,031,250,000-
166 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]15,730,000,000-
167 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]15,707,999,122-
168 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]15,672,762,500-
169 7UP [บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]15,429,135,453-
170 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]14,485,050,259-
171 DMT [บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)]14,411,040,160-
172 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]14,289,153,686-
173 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]14,039,632,068-
174 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]13,739,140,668-
175 NEX [บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)]13,730,510,582-
176 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]13,637,726,788-
177 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]13,570,364,402-
178 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]13,429,709,120-
179 NRF [บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)]13,254,096,350-
180 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]13,244,753,115-
181 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]13,200,000,000-
182 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]13,184,595,879-
183 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]12,957,350,235-
184 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]12,935,000,000-
185 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]12,753,995,478-
186 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]12,648,493,159-
187 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]12,629,757,066-
188 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]12,597,736,058-
189 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]12,548,107,719-
190 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]12,489,875,000-
191 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]12,222,000,000-
192 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]12,149,837,500-
193 SHR [บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]12,074,630,400-
194 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]11,947,511,299-
195 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]11,904,000,000-
196 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]11,615,711,677-
197 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]11,479,296,206-
198 AEC [บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)]11,130,334,124-
199 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]10,809,669,303-
200 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]10,748,500,350-
201 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]10,530,000,000-
202 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]10,500,000,000-
203 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]9,936,000,000-
204 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]9,900,000,000-
205 LANNA [บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)]9,817,493,997-
206 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]9,585,894,675-
207 SABUY [บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]9,546,496,500-
208 NCAP [บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]9,450,000,000-
209 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]9,276,893,829-
210 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]9,227,620,928-
211 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]9,141,668,721-
212 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]9,140,302,040-
213 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]8,849,329,871-
214 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]8,816,676,653-
215 KYE [บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)]8,751,600,000-
216 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]8,742,000,000-
217 SAPPE [บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)]8,723,470,380-
218 FSMART [บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]8,720,000,000-
219 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]8,707,580,340-
220 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]8,703,000,000-
221 XO [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)]8,665,193,291-
222 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]8,649,300,000-
223 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]8,508,815,488-
224 PM [บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]8,495,083,260-
225 AJ [บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)]8,492,000,000-
226 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]8,417,494,913-
227 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]8,410,754,516-
228 PCSGH [บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]8,387,500,000-
229 BGC [บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)]8,333,328,000-
230 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]8,319,360,322-
231 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]8,310,960,000-
232 SAMART [บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]8,152,683,558-
233 SA [บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)]8,121,672,977-
234 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,064,000,000-
235 MICRO [บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]7,947,500,000-
236 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]7,794,802,250-
237 AH [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)]7,735,555,862-
238 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]7,581,597,543-
239 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]7,491,800,000-
240 III [บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]7,434,774,855-
241 MC [บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]7,360,000,000-
242 HREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช]7,351,173,515-
243 STPI [บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)]7,279,245,021-
244 UV [บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)]7,265,320,841-
245 LPN [บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,260,437,939-
246 THAI [บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]7,246,802,764-
247 HTC [บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)]7,234,578,000-
248 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]7,171,000,000-
249 VIH [บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]7,133,317,913-
250 DITTO [บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]7,128,000,000-