คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/01/2022

No. Name Market Cap(บาท) %
1 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]1,099,675,355,625-0.65
2 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]885,713,400,000-
3 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]663,185,451,393-0.45
4 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]589,590,787,400-
5 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]530,002,979,532+0.42
6 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]492,278,189,600+0.81
7 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]462,778,578,794-0.81
8 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]453,600,000,000-
9 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]417,667,050,225+0.41
10 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]407,342,454,750+0.65
11 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]366,472,500,000-1.27
12 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]346,445,641,311+1.38
13 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]331,705,863,020+2.50
14 OR [บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)]303,000,000,000-0.99
15 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]266,646,364,271-
16 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]265,287,577,653+0.53
17 SCGP [บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)]265,087,822,350+0.40
18 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]258,131,611,948-0.87
19 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]247,195,154,773+3.09
20 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]246,908,088,119-0.97
21 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]237,864,000,000-1.89
22 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]230,512,875,752-0.31
23 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]223,892,302,010-1.92
24 CRC [บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]202,038,500,000-
25 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]191,472,039,125+0.73
26 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]184,116,772,350-
27 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]159,499,973,539+1.26
28 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]159,019,978,687-
29 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]153,410,877,165+0.84
30 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]150,969,483,179+0.70
31 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]149,760,000,000+0.85
32 TTB [ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)]130,440,880,683+1.48
33 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]123,808,500,000+0.62
34 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]123,239,748,494+0.81
35 JTS [บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)]120,804,198,300-0.58
36 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]120,454,972,629-0.55
37 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]119,780,000,000-0.44
38 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]111,287,117,000-
39 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]109,339,875,560+1.09
40 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]108,500,000,000-1.84
41 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]108,460,940,133+0.37
42 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]105,571,442,428-1.93
43 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]98,372,812,500+0.76
44 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]96,390,673,019+0.99
45 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]95,803,575,000-1.36
46 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]91,573,255,865-3.02
47 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]90,900,000,000+3.30
48 PSG [บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]89,689,564,655-2.90
49 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]89,499,050,000+1.18
50 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]86,846,835,306+1.70
51 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]86,508,600,759-2.78
52 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]85,975,466,803+0.40
53 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]84,800,000,000-
54 STGT [บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]82,318,765,538-
55 TIDLOR [บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)]80,584,713,808-
56 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]79,541,724,906+0.88
57 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]79,285,546,674-1.55
58 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]77,862,786,934+1.03
59 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]73,073,973,809-1.85
60 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]71,290,880,500+1.80
61 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]70,226,954,982-
62 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]64,525,000,000+0.56
63 BAM [บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]64,317,641,770-0.50
64 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]62,391,750,000-1.63
65 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]60,845,337,172-1.46
66 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]57,750,058,205+0.70
67 KKP [ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)]57,367,387,635+0.37
68 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]53,340,694,203-0.89
69 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]53,287,740,484-0.45
70 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]52,097,552,533+0.83
71 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]50,897,119,390-0.60
72 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]50,819,237,909-0.59
73 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]49,049,449,400+0.52
74 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]47,655,441,675-
75 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]47,362,053,193+1.36
76 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]46,637,000,000-0.64
77 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]46,604,667,880+0.62
78 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]46,284,000,000-0.86
79 KEX [บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]46,178,290,500-5.66
80 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]45,926,245,955-0.65
81 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]45,635,588,107-0.55
82 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]45,526,972,313-
83 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]45,225,000,000-0.75
84 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]44,750,000,000+1.40
85 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]44,159,999,943+0.87
86 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]42,600,000,000+0.70
87 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]40,759,899,499-3.21
88 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]40,484,325,990-0.80
89 TIPH [บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]39,966,159,596+1.86
90 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]39,800,000,000+0.50
91 SABUY [บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]38,143,813,603-2.36
92 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]37,714,028,624+3.76
93 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]37,397,829,773-
94 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]37,265,731,184-1.36
95 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]36,832,694,450+0.93
96 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]36,601,002,624+0.39
97 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]36,520,000,000-1.20
98 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]36,200,000,000+2.76
99 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]35,112,000,000-0.48
100 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]34,922,612,347-
101 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]34,812,280,000-0.61
102 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]34,810,230,000-2.20
103 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]34,593,681,738-1.21
104 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]34,438,744,775-1.68
105 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]34,211,181,267-3.97
106 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]33,132,500,000-
107 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]32,942,812,500-2.52
108 NEX [บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)]32,651,823,945-1.03
109 ACE [บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)]32,156,159,874-3.16
110 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]31,621,563,141-1.09
111 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]31,387,500,000-
112 LPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท]31,319,591,235-0.75
113 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]30,991,812,956+1.12
114 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]30,420,218,416+2.16
115 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]29,918,678,705+0.78
116 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]29,233,451,620-0.72
117 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]29,120,000,000+1.92
118 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]29,099,570,329+2.16
119 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]28,982,142,858-
120 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]28,959,840,000-0.74
121 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]28,410,508,260+0.56
122 BYD [บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)]28,073,588,829-2.05
123 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]28,050,000,000+1.60
124 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]28,000,000,000-2.14
125 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]27,881,135,655-1.62
126 ONEE [บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]26,908,125,000-0.88
127 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]26,836,272,437-
128 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]26,829,297,122-0.68
129 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]26,648,606,600-0.65
130 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]26,490,914,492+0.93
131 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]25,632,676,482+3.31
132 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]25,471,246,028-
133 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]25,435,009,990-
134 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]24,857,365,416-0.86
135 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]24,608,900,000-
136 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]24,495,000,000-0.47
137 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]24,215,000,000-2.07
138 XPG [บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]24,120,152,881-2.27
139 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]24,011,239,564-1.42
140 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]23,730,800,000-1.95
141 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]23,720,000,000-3.75
142 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]23,664,322,334-0.90
143 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]23,524,646,400-0.78
144 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]23,225,112,240+5.11
145 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]23,033,442,601-0.77
146 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]21,961,534,176-1.39
147 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]21,532,500,000-0.77
148 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]21,518,227,696+2.17
149 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]21,240,000,000-1.27
150 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]19,741,688,004-3.94
151 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]19,637,694,000+0.54
152 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]19,635,000,000-
153 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]19,583,998,906+3.13
154 SAK [บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]19,492,800,000+2.15
155 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]19,295,564,244-
156 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]19,199,140,073-
157 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]19,145,600,050-1.61
158 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]18,816,000,000-1.53
159 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]18,590,609,128-0.93
160 HENG [บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]17,830,800,000-2.56
161 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]17,356,549,539-1.03
162 TGH [บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]17,298,250,136-
163 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]17,212,396,131-1.85
164 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]17,177,347,700+0.73
165 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]17,138,567,259-0.89
166 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]16,582,474,647-1.60
167 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]16,446,527,835-1.18
168 SNNP [บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]16,416,000,000-1.17
169 OISHI [บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]16,125,000,000-0.58
170 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]15,825,000,000-0.47
171 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]15,764,318,479+0.58
172 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]15,710,546,369-0.88
173 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]15,555,830,143+0.53
174 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]15,507,493,191+0.54
175 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]15,376,500,000+0.50
176 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]15,194,314,282+0.71
177 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]14,527,666,891-
178 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]14,500,000,000-0.86
179 SA [บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)]14,464,877,418-4.92
180 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]14,320,587,970-3.08
181 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]14,228,967,130-2.16
182 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]14,213,937,500-
183 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]14,183,045,528+1.85
184 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]14,169,628,661-0.92
185 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]14,047,835,172-0.65
186 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]13,986,453,639-
187 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]13,766,435,202+1.83
188 ASIAN [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]13,758,079,747-0.59
189 WICE [บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]13,755,079,450-0.95
190 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]13,594,776,411-0.88
191 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]13,361,328,596+3.90
192 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]13,296,215,626-
193 DMT [บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)]13,229,807,360-0.89
194 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]13,130,000,000-0.99
195 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]13,031,979,016-0.78
196 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]12,946,460,345-
197 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]12,553,734,150-0.65
198 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]12,412,477,145+0.71
199 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]11,988,912,500-3.36
200 SHR [บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]11,859,012,000+1.82
201 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]11,749,498,668-0.83
202 DITTO [บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]11,660,000,000+0.94
203 NUSA [บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)]11,579,158,960+2.08
204 NRF [บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)]11,482,998,550+0.62
205 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]11,369,080,145+1.48
206 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]11,298,919,540-
207 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]11,250,000,000+1.60
208 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]11,070,629,735-0.99
209 U [บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)]11,059,023,601+1.52
210 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]10,985,000,000+0.59
211 OTO [บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)]10,527,999,906-10.11
212 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]10,275,000,000-0.73
213 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]10,249,371,613-3.20
214 TR [บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)]10,231,200,000+0.49
215 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]10,188,159,688-1.92
216 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]10,023,423,010-0.88
217 NCAP [บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]9,810,000,000-
218 III [บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]9,807,217,605+1.27
219 BRI [บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)]9,805,475,000+4.35
220 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]9,750,000,000-
221 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]9,729,000,000-3.55
222 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]9,494,000,000-3.19
223 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]9,342,494,354+1.98
224 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]9,311,746,279+4.57
225 AS [บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]9,128,132,020-0.50
226 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]9,042,450,000-
227 MONO [บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)]9,024,740,499+3.85
228 UBE [บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)]8,846,286,360-2.65
229 XO [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)]8,835,099,042-1.92
230 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]8,809,151,283-
231 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]8,794,656,143-
232 HUMAN [บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)]8,772,000,000-
233 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]8,742,000,000-1.08
234 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]8,719,011,900-
235 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]8,687,300,000-
236 AH [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)]8,587,176,690+2.89
237 STPI [บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)]8,530,365,260-
238 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]8,490,363,855-0.81
239 LANNA [บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)]8,399,994,864+1.25
240 SNP [บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]8,388,809,231-1.83
241 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]8,364,550,000-0.58
242 FSMART [บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]8,268,000,000+0.94
243 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,176,000,000-
244 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]8,156,235,610+1.00
245 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]8,107,260,000-
246 BROOK [บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]8,052,895,151+9.38
247 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]8,035,197,396-1.08
248 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]7,998,432,768-0.53
249 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]7,977,014,520-
250 DUSIT [บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)]7,862,500,000-