คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 29/03/2020

No. Name Market Cap(บาท) %
1 PTT [บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]892,593,632,813-4.00
2 AOT [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)]724,999,275,000-0.49
3 ADVANC [บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]600,582,083,664-1.49
4 CPALL [บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]536,740,305,543+0.84
5 SCC [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)]387,600,000,000-0.93
6 GULF [บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]313,595,100,000+1.36
7 BDMS [บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)]295,591,235,247+2.15
8 PTTEP [บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)]266,981,518,150-4.09
9 SCB [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]217,317,772,288+3.52
10 CPF [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)]202,364,196,048+2.98
11 KBANK [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)]201,033,856,212+6.25
12 CPN [บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]179,520,000,000+2.50
13 BBL [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]178,476,810,589+4.81
14 BJC [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)]160,275,103,960-0.62
15 CRC [บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]159,821,500,000-5.66
16 INTUCH [บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]157,114,594,945+0.51
17 GPSC [บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]155,790,047,527+0.45
18 KTB [ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]152,339,067,625+1.83
19 MAKRO [บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)]151,200,000,000+6.35
20 HMPRO [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]142,032,938,670+0.93
21 DIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล]140,337,829,434+3.03
22 BAY [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]135,346,016,623+0.54
23 PTTGC [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]126,247,775,276+0.89
24 EA [บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)]124,955,000,000-1.49
25 BTS [บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]117,073,235,121+0.56
26 EGCO [บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]116,348,765,000+3.17
27 BEM [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]115,401,750,000-
28 IVL [บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)]105,553,575,870+3.72
29 OSP [บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)]105,131,250,000+3.57
30 BGRIM [บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]101,669,100,000+0.64
31 AWC [บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)]99,840,000,000+3.21
32 TRUE [บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]98,102,494,185+1.36
33 BH [บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)]91,377,348,830-2.61
34 DTAC [บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]89,976,818,000-3.95
35 RATCH [บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]85,550,000,000-1.69
36 LH [บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]75,880,678,668+2.36
37 TMB [ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)]74,196,702,873+5.19
38 MINT [บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]72,980,276,788+2.53
39 MTC [บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]72,610,000,000+5.11
40 KTC [บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]65,102,935,268+2.97
41 TU [บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]64,419,509,196+1.48
42 TOP [บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)]61,710,843,158-1.65
43 TOA [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]61,377,250,000+2.48
44 TFMAMA [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]60,995,242,590+1.35
45 BAM [บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]59,469,578,320+1.09
46 CBG [บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]58,500,000,000+3.42
47 JASIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน]57,200,000,000+1.40
48 SAWAD [บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]54,452,075,478+6.75
49 CPNREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท]52,878,193,130+0.42
50 TISCO [บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]51,841,804,154+6.18
51 TTW [บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)]49,875,000,000+0.80
52 VGI [บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)]46,069,736,532-
53 STARK [บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]44,291,826,434-0.54
54 TFFIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย]44,100,500,000+1.55
55 IRPC [บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)]42,912,280,417-0.95
56 DELTA [บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]41,475,438,666+4.51
57 BTSGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท]40,805,400,000+3.55
58 M [บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]38,907,099,725+7.10
59 SVH [บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)]38,800,000,000+2.06
60 SPI [บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]37,172,893,290-
61 FTREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้]36,408,792,919+4.65
62 GLOBAL [บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]36,133,249,151+2.33
63 TCAP [บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)]35,536,054,684+12.30
64 BPP [บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]34,781,647,380+0.88
65 JAS [บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]34,483,542,971+2.86
66 RAM [บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)]33,600,000,000-0.36
67 SCCC [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)]33,078,000,000+5.86
68 TLGF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท]32,955,689,285+2.13
69 PB [บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)]31,050,000,000+0.36
70 WHA [บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]30,790,479,439+3.88
71 KKP [ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)]30,694,727,701+4.14
72 SPALI [บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)]30,431,726,486-
73 WHART [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท]30,400,091,133+5.04
74 BCH [บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)]29,176,851,413-0.85
75 BANPU [บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)]27,100,108,954-
76 TASCO [บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)]26,336,953,269+0.60
77 SEG [บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]26,135,399,662-
78 TPIPP [บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]25,704,000,000-2.61
79 CK [บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)]25,239,063,393-
80 ACE [บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)]25,032,959,902+2.44
81 BCPG [บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)]23,787,337,876-
82 CKP [บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]23,575,207,913-
83 BKI [บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)]23,423,400,000-
84 AEONTS [บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]23,375,000,000+3.21
85 CHG [บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)]23,100,000,000+1.90
86 MBK [บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)]22,542,475,900+1.50
87 EGATIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]22,523,400,000+1.85
88 TPIPL [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)]21,673,965,000-0.88
89 IMPACT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท]21,199,750,000+0.70
90 BCP [บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]20,378,462,724-2.03
91 BLA [บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]19,637,009,000+2.61
92 VNT [บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)]19,555,691,826+1.21
93 TQM [บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]19,500,000,000+0.77
94 CENTEL [บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)]19,440,000,000+0.69
95 PSH [บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]19,368,268,560+2.26
96 QH [บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)]18,643,024,062+4.60
97 SPRC [บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)]18,470,943,053+0.47
98 GUNKUL [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]18,120,363,187+0.98
99 VIBHA [บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)]17,907,233,325-0.74
100 LHFG [บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]17,794,274,899+2.38
101 MEGA [บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)]17,611,764,062+8.91
102 GOLD [บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]17,544,086,000+0.66
103 TVO [บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)]17,385,136,178+0.93
104 STEC [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)]17,233,703,902+0.88
105 COM7 [บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)]16,920,000,000+5.67
106 FPT [บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]16,739,132,693+1.81
107 HANA [บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)]16,660,992,402+3.86
108 TFG [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]16,374,112,243+1.37
109 STA [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]15,820,799,979+0.97
110 KCE [บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)]15,363,596,108+1.53
111 THANI [บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]15,252,427,938-0.99
112 THG [บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]15,198,532,000-0.56
113 PTG [บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)]15,197,000,000+3.30
114 EASTW [บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)]15,056,712,598+1.10
115 CIMBT [ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)]14,973,572,552-2.33
116 GLAND [บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)]14,559,618,441-
117 WHAUP [บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]14,535,000,000+5.26
118 SPC [บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)]14,520,000,000+0.57
119 SGP [บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)]14,151,545,100-
120 BLAND [บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)]13,899,520,843+1.25
121 SPCG [บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)]13,830,658,000-
122 ESSO [บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]13,151,260,400+1.58
123 BFIT [บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)]12,954,310,164+2.98
124 OISHI [บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]12,843,750,000+3.65
125 BCT [บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]12,300,000,000-3.05
126 BAFS [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]11,729,929,215-
127 AP [บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]11,639,828,132+1.08
128 MAJOR [บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)]11,541,210,776+3.10
129 AYUD [บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]11,452,707,590+0.84
130 GFPT [บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)]11,409,771,100-1.65
131 TIP [บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]11,400,000,000+1.05
132 SPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย]11,305,000,000+3.36
133 GVREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์]11,244,240,000-2.90
134 KTIS [บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]11,194,000,029-
135 JMT [บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)]11,017,506,342+5.65
136 ICC [บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]10,753,448,010-
137 PLANB [บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)]10,638,236,597+5.84
138 SUC [บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)]10,425,000,000+0.72
139 AMATA [บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)]10,243,200,000+3.65
140 TCCC [บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)]10,057,081,970-
141 PRM [บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)]9,600,000,000+4.17
142 CPTGF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท]9,524,950,000+0.51
143 THL [บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)]9,504,242,873-
144 STANLY [บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)]9,463,187,500-
145 EPG [บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]9,352,000,000+1.80
146 DCC [บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)]9,328,548,128-0.78
147 PRINC [บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)]9,279,062,678+0.75
148 SKR [บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)]8,996,978,921-
149 RS [บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)]8,946,955,858-
150 FUTUREPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค]8,843,753,870+0.60
151 SUPER [บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]8,751,828,994+3.13
152 SHANG [บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]8,450,000,000-
153 S [บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)]8,293,000,468+0.83
154 SIRI [บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)]8,174,503,876+3.64
155 BA [บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)]8,148,000,000+3.09
156 PTL [บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]8,145,000,000+2.76
157 ORI [บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]8,143,500,944-
158 DOHOME [บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)]7,944,364,800+6.07
159 SAUCE [บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)]7,920,000,000-1.82
160 QHPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์]7,890,300,000+0.51
161 SF [บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]7,845,469,026+2.17
162 TPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้]7,665,000,000+2.86
163 SC [บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]7,439,731,631+1.12
164 SSC [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)]7,179,313,068+7.41
165 KGI [บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]7,090,676,743+1.12
166 ROJNA [บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)]7,031,207,283+1.15
167 PCSGH [บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]7,015,000,000-2.61
168 COL [บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)]6,976,000,000+6.42
169 SISB [บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)]6,956,000,000-3.38
170 BOFFICE [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ]6,853,623,000+0.75
171 THAI [บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]6,635,626,628+5.26
172 SKY [บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)]6,559,712,055-
173 TKN [บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]6,486,000,000+6.38
174 RBF [บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)]6,440,000,000+2.48
175 KSL [บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)]6,438,939,624+0.68
176 BEC [บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)]6,400,000,000+2.50
177 NTV [บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)]6,400,000,000+0.62
178 PRG [บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)]6,240,000,000+0.96
179 CCET [บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]6,239,861,698-0.73
180 DTC [บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)]5,950,000,000-
181 LHSC [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์]5,856,776,400-
182 PLAT [บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,768,000,000-0.97
183 LHHOTEL [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล]5,701,950,940+6.60
184 RJH [บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)]5,700,000,000-0.53
185 WACOAL [บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)]5,700,000,000-
186 GRAMMY [บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)]5,698,650,617+0.72
187 SMK [บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)]5,600,000,000+0.89
188 ERW [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,588,923,671+4.50
189 STPI [บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)]5,524,427,025-
190 BKER [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล]5,506,830,000-0.79
191 SSP [บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]5,485,900,000-
192 CMR [บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]5,471,450,000+0.74
193 NETBAY [บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)]5,450,000,000-
194 SABINA [บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)]5,421,000,000+4.49
195 ASK [บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]5,384,003,292+2.61
196 MC [บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,360,000,000+1.49
197 ICHI [บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]5,356,000,000-0.49
198 BGC [บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)]5,312,496,600-
199 OHTL [บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)]5,284,230,000-
200 AU [บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)]5,260,771,968+3.10
201 ALUCON [บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)]5,248,798,299-1.23
202 JWD [บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]5,201,999,709-
203 AAV [บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)]5,189,500,000+1.87
204 SHR [บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]5,174,841,600+4.17
205 GGC [บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)]5,118,333,500+9.00
206 MONO [บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]5,102,449,436+2.72
207 AIRA [บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)]5,051,902,826-
208 SNP [บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]5,051,206,160-
209 FORTH [บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]5,040,000,000-
210 CGD [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]4,959,676,772-
211 PR9 [บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)]4,875,060,000-
212 SUPEREIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี]4,789,500,000+1.61
213 HREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช]4,777,911,989-0.74
214 NOBLE [บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]4,747,300,220+2.88
215 LRH [บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)]4,708,786,303+4.42
216 A [บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]4,704,000,000-
217 BAT-3K [บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]4,640,000,000-
218 DRT [บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)]4,607,094,348-
219 LPN [บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]4,574,666,181+1.94
220 KYE [บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)]4,573,800,000+0.43
221 SAPPE [บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)]4,565,671,200+2.00
222 SPRIME [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท]4,512,175,000-0.99
223 SVI [บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)]4,510,831,268+0.50
224 SAMART [บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]4,489,007,439+2.24
225 FSMART [บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)]4,480,000,000-0.89
226 COTTO [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)]4,471,965,925+1.33
227 MCOT [บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]4,466,144,865-1.54
228 POPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ]4,455,157,050+0.54
229 UTP [บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)]4,452,500,000+0.73
230 UV [บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)]4,435,669,566-
231 JMART [บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)]4,369,853,982+3.32
232 SPG [บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,312,500,000-
233 AIMIRT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท]4,262,500,000+3.00
234 PRIME [บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)]4,254,485,445-8.00
235 TR [บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)]4,233,600,000-
236 U [บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)]4,210,288,173-
237 MTI [บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)]4,130,000,000-
238 UNIQ [บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]4,129,482,086+5.24
239 TNH [บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)]4,122,000,000+1.31
240 PSL [บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)]4,116,530,516-0.76
241 SPA [บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]4,075,500,000+2.10
242 ITD [บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)]3,907,103,019+2.70
243 GL [บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)]3,905,377,684+1.56
244 ANAN [บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]3,866,280,000+1.72
245 CPNCG [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท]3,839,751,000+7.22
246 AMATAR [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท]3,793,634,000-2.83
247 SCG [บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)]3,762,700,000+3.05
248 B-WORK [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ]3,761,760,000+0.98
249 HUMAN [บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)]3,740,000,000+1.82
250 TSE [บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]3,727,180,655+0.57
251 TTLPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท]3,726,000,000-
252 BEAUTY [บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)]3,668,379,613-
253 UVAN [บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)]3,572,000,000-
254 LST [บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,526,000,000+1.40
255 MCS [บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)]3,500,000,000-
256 AMATAV [บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)]3,496,900,000+1.07
257 LALIN [บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]3,496,497,887+1.59
258 ILM [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)]3,484,500,000+7.97
259 PF [บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)]3,467,130,573-10.00
260 TTA [บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)]3,462,682,672+2.63
261 PSTC [บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,439,326,890-
262 DDD [บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)]3,433,187,160+1.85
263 TK [บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)]3,425,000,000-
264 AIT [บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,404,294,801+1.21
265 SYNEX [บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,389,444,824-3.00
266 VNG [บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]3,353,394,715-
267 NYT [บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)]3,323,200,000-1.49
268 HTC [บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)]3,295,752,200+2.44
269 SAT [บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]3,273,992,984-0.65
270 CGH [บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]3,165,953,848-
271 TPCH [บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]3,129,360,000+2.56
272 ROH [บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]3,093,750,000+3.03
273 SAMTEL [บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)]3,090,000,000-1.20
274 FPI [บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]3,056,320,467+1.98
275 TMD [บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)]3,045,000,000+0.99
276 PM [บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)]3,021,138,765-0.99
277 AJ [บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)]2,995,794,203+0.67
278 TMT [บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)]2,995,407,637-
279 AMARIN [บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)]2,954,913,506-
280 NOK [บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)]2,946,057,511-2.53
281 VIH [บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]2,938,926,980-
282 NNCL [บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)]2,888,039,355-
283 INOX [บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)]2,884,412,367+5.41
284 WORK [บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)]2,781,831,056+5.56
285 SEAFCO [บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)]2,781,301,734+1.06
286 DREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี]2,760,620,000-4.64
287 BJCHI [บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]2,687,479,200-4.17
288 S11 [บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,684,940,000+3.20
289 TSTE [บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)]2,683,290,267+2.14
290 MACO [บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)]2,651,870,648+4.08
291 SENA [บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]2,648,133,001+1.08
292 METCO [บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,643,609,650-0.79
293 NER [บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)]2,618,000,000+1.18
294 LANNA [บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)]2,603,998,408+0.81
295 GSTEEL [บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)]2,603,588,889-
296 RPH [บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)]2,522,520,000+0.43
297 THCOM [บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)]2,521,034,494-1.74
298 SFP [บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)]2,520,000,000-
299 PPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค]2,514,512,000-
300 ASP [บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)]2,505,730,692+1.68
301 MILL [บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)]2,488,907,444+1.82
302 III [บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]2,461,603,411+0.50
303 APCS [บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)]2,441,999,489-0.54
304 MK [บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)]2,422,475,247+6.31
305 TWPC [บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)]2,412,353,348-0.73
306 WG [บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,409,750,000-
307 MJLF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์]2,409,000,000-2.05
308 EPCO [บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)]2,396,089,384+0.77
309 MBKET [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,386,004,610+0.96
310 AI [บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)]2,379,996,671+1.18
311 EKH [บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)]2,340,000,000-
312 AUCT [บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)]2,321,000,000-
313 TSC [บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)]2,286,240,000-
314 LPH [บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)]2,280,000,000+1.32
315 TPAC [บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)]2,269,522,493-
316 QHHR [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์]2,268,000,000-
317 PYLON [บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)]2,264,617,656+1.99
318 TTT [บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,255,760,000-
319 CHAYO [บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,255,399,896+1.68
320 AHC [บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)]2,248,638,960-3.33
321 TRU [บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)]2,245,218,338+1.05
322 CSC [บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)]2,197,031,350+2.96
323 TAE [บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]2,180,000,000+1.83
324 SMPC [บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)]2,152,735,459+2.99
325 MM [บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)]2,152,003,650-1.96
326 BKD [บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)]2,141,658,831-
327 NUSA [บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)]2,139,503,131+3.57
328 JUBILE [บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]2,126,132,125+0.82
329 TAPAC [บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)]2,100,505,895-
330 BOL [บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)]2,100,494,080+0.78
331 BRRGIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์]2,100,000,000+1.67
332 IRC [บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]2,080,000,000-4.33
333 M-CHAI [บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)]2,080,000,000+3.85
334 SFLEX [บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)]2,070,500,000-
335 PREB [บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)]2,068,132,295+0.75
336 AH [บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)]2,048,407,409+8.66
337 TIPCO [บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)]2,046,137,674+1.89
338 BROOK [บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]2,031,729,114-2.78
339 LOXLEY [บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)]2,015,809,879+13.48
340 MIPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์]1,995,000,000-
341 SNC [บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)]1,985,663,639-0.72
342 RCI [บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,973,885,968-
343 RML [บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)]1,961,067,540-
344 SRIPANWA [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา]1,953,448,000+1.43
345 BRR [บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)]1,932,797,631+1.68
346 TNL [บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)]1,920,000,000-
347 SIS [บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,908,582,670-
348 JKN [บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)]1,900,800,000-0.57
349 MFEC [บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)]1,898,250,287-
350 LHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์]1,897,500,000-
351 APCO [บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)]1,896,000,000+1.27
352 ZEN [บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,890,000,000+0.79
353 TACC [บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]1,884,800,000+0.65
354 ABPIF [กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์]1,860,000,000+0.65
355 NKI [บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)]1,855,000,000-
356 KCAR [บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)]1,850,000,000+4.05
357 KAMART [บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)]1,847,995,834-
358 MPIC [บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,846,169,230-
359 LEE [บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)]1,844,360,502-7.50
360 SUSCO [บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)]1,815,009,167+1.21
361 MJD [บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,772,448,594-3.40
362 TSTH [บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,768,523,578-
363 HPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล]1,729,600,000+1.09
364 AMANAH [บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]1,728,933,402+2.98
365 TKS [บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,691,748,869+1.09
366 WHABT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์]1,686,700,000+0.60
367 A5 [บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,684,500,000-
368 Q-CON [บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)]1,680,000,000+2.38
369 XO [บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)]1,673,571,645-2.54
370 SIRIP [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ]1,657,500,000+0.51
371 WP [บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]1,638,460,000+3.80
372 CSR [บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)]1,634,875,000-
373 MORE [บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)]1,632,717,899-4.00
374 CTW [บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)]1,631,415,764+0.49
375 GRAND [บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)]1,627,168,484+2.22
376 KWC [บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)]1,620,000,000+3.70
377 SINGER [บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]1,606,020,940-
378 FE [บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)]1,589,740,000-
379 SYNTEC [บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,568,000,000+1.02
380 AMA [บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)]1,553,750,319+3.33
381 ASIAN [บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,552,200,790-0.70
382 SRICHA [บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,549,395,000+1.00
383 SMIT [บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)]1,537,000,000+1.38
384 CTARAF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ]1,529,600,000-
385 PRIN [บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)]1,525,014,694+1.60
386 THIP [บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,520,000,000+3.16
387 MFC [บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)]1,519,950,067+2.48
388 TNR [บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)]1,515,000,000+2.97
389 UAC [บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)]1,508,787,980-0.88
390 VRANDA [บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)]1,502,503,858-0.43
391 ALL [บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,500,800,000+1.49
392 TOG [บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,498,844,880-2.53
393 DOD [บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)]1,492,400,000+1.65
394 ARROW [บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]1,491,225,793+1.71
395 NVD [บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)]1,491,047,976+2.78
396 TTCL [บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)]1,490,720,000+0.83
397 TLHPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,479,200,000-1.16
398 TITLE [บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)]1,478,396,703-0.89
399 THRE [บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)]1,475,247,841+14.29
400 GYT [บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,465,200,000-
401 ITEL [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]1,460,000,000+0.68
402 DCON [บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)]1,454,311,907-7.41
403 RCL [บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)]1,442,025,000+4.02
404 HFT [บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]1,435,386,774+0.92
405 TNP [บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)]1,432,000,000-
406 AQUA [บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,423,830,000-
407 ASEFA [บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)]1,419,000,000+0.78
408 MODERN [บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,417,500,000+2.12
409 THE [บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)]1,410,637,005-
410 NEX [บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)]1,410,590,315-0.66
411 SORKON [บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,390,620,000-
412 MSC [บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,375,200,000+1.57
413 TBSP [บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)]1,375,000,000+3.20
414 SCN [บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,368,000,000+3.51
415 SST [บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)]1,367,423,469-
416 KBS [บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)]1,344,000,000+2.68
417 NFC [บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)]1,338,034,659+14.63
418 GAHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้]1,333,800,000+1.32
419 IHL [บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)]1,327,884,627-
420 SSPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร]1,327,650,000+1.89
421 SSF [บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)]1,306,795,160+14.67
422 AIMCG [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท]1,301,760,000+1.77
423 SITHAI [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)]1,300,754,304-
424 META [บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,300,639,985-14.71
425 THREL [บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)]1,296,000,000+2.78
426 SCP [บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)]1,296,000,000-
427 GJS [บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)]1,274,356,745+20.00
428 ALT [บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)]1,273,755,250-
429 TRITN [บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)]1,252,365,193-
430 ASIA [บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)]1,241,600,000+0.52
431 M-II [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์]1,204,000,000-
432 CRANE [บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)]1,203,722,020+3.77
433 LUXF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่]1,198,650,000+0.82
434 KPNPF [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น]1,197,000,000+5.26
435 PL [บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)]1,193,019,650-0.50
436 INSET [บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)]1,187,200,000+2.83
437 SQ [บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)]1,187,065,734+2.88
438 JCK [บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)]1,180,868,778+3.64
439 SSSC [บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)]1,177,596,099-
440 ILINK [บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)]1,174,245,822-
441 SALEE [บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,170,772,732-
442 TPCORP [บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)]1,166,400,000-
443 SWC [บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,165,332,320-
444 KDH [บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,163,053,560-
445 STI [บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)]1,157,760,000+4.17
446 CWT [บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,153,088,724+1.09
447 TMW [บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)]1,147,125,000+0.87
448 TEAMG [บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)]1,142,400,000+4.76
449 PAP [บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)]1,141,800,000-
450 UBIS [บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)]1,139,999,955-0.40
451 EE [บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)]1,139,800,000+4.88
452 PATO [บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]1,138,976,000+1.88
453 BIG [บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]1,129,241,216-3.12
454 SKN [บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)]1,128,000,000+2.13
455 GOLDPF [กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์]1,122,700,000+4.59
456 SHREIT [ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้]1,114,963,972-
457 PT [บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,107,166,874+1.03
458 UOBKH [บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,105,386,854-
459 ESTAR [บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)]1,104,894,161+4.55
460 SIMAT [บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]1,103,577,407-3.81
461 AIE [บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)]1,098,781,305-
462 MALEE [บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]1,097,600,000-5.10
463 QTC [บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)]1,091,496,182-1.88
464 TPBI [บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)]1,083,887,740-4.62
465 FMT [บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)]1,075,200,000-
466 BIZ [บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]1,072,000,000-0.75
467 BKKCP [กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก]1,070,000,000+2.80
468 BR [บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)]1,068,732,473+11.97
469 BROCK [บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)]1,035,250,183+0.99
470 7UP [บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)]1,030,063,355-2.94
471 SDC [บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)]1,019,198,090-11.11
472 AGE [บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)]1,005,569,493-1.92
473 TYCN [บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]1,002,538,152-5.95
474 TTI [บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)]1,000,000,000-
475 HARN [บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)]993,650,000+2.35
476 TOPP [บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)]990,000,000-
477 YUASA [บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)]984,768,750+1.09
478 GC [บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)]980,000,000+2.04
479 OCEAN [บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)]977,223,722+1.23
480 EFORL [บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)]966,505,560-
481 BLISS [บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)]962,528,560-
482 TIW [บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)]960,000,000-
483 CMAN [บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)]960,000,000-5.00
484 ECF [บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)]949,892,681-
485 TMILL [บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)]948,820,465+1.68
486 JCT [บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)]945,000,000-
487 AF [บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)]944,000,000-
488 PLE [บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]939,654,360+1.45
489 AJA [บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)]932,864,844-
490 SEAOIL [บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)]929,980,232+1.19
491 DEMCO [บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)]927,537,199+0.79
492 IP [บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)]922,880,000+3.57
493 TVI [บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)]909,000,000+2.00
494 GLOCON [บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)]873,563,421-
495 PDI [บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]872,360,386-
496 KWG [บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]869,255,290-
497 WICE [บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)]867,026,335-0.75
498 IFS [บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]863,624,956+1.71
499 PACE [บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)]862,404,916-
500 POST [บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)]860,000,000-