คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 15/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล ปราสาททองโอสถ95,777,359,385+0.50
2ตระกูล รัตนาวะดี64,259,999,490-3.82
3ตระกูล จิราธิวัฒน์64,067,581,179+0.98
4ตระกูล โอสถานุเคราะห์60,848,799,799-0.10
5ตระกูล กาญจนพาสน์42,840,884,381-0.82
6ตระกูล อาหุนัย42,065,352,083-1.12
7ตระกูล ธีระโกเมน35,416,159,491+0.68
8ตระกูล เพ็ชรอำไพ35,117,052,152-4.12
9ตระกูล เพชรอำไพ35,040,553,224-4.11
10ตระกูล อัศวโภคิน32,510,805,335+0.21
11ตระกูล ทองแตง28,213,286,976-0.10
12ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์26,158,785,448+0.60
13ตระกูล ตั้งคารวคุณ25,138,909,681+2.14
14ตระกูล หาญพาณิชย์25,093,216,936-1.56
15ตระกูล สุริยวนากุล24,929,150,558-0.57
16ตระกูล โพธารามิก23,963,278,721-0.35
17ตระกูล แก้วบุตตา19,438,786,335-3.10
18ตระกูล ลิงค์18,562,963,720-1.78
19ตระกูล โสภณพนิช17,407,515,073-0.59
20ตระกูล เธียรวร14,136,976,900-0.41
21ตระกูล จุฬางกูร13,959,050,261-0.40
22ตระกูล ตั้งมติธรรม13,661,147,705-0.10
23ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา12,771,599,118-0.02
24ตระกูล จันศิริ12,110,579,718+2.33
25ตระกูล หาญจิตต์เกษม11,098,984,603+0.66
26ตระกูล วีรบวรพงศ์10,942,630,176+0.52
27ตระกูล โชติจุฬางกูร9,685,736,280-0.01
28ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,300,056,906+0.03
29ตระกูล องค์โฆษิต9,227,643,352-0.87
30ตระกูล พูลวรลักษณ์8,913,287,350+0.03
31ตระกูล สุชาโต8,798,914,215-
32ตระกูล ศิริมงคลเกษม8,498,912,440+1.53
33ตระกูล วิริยะเมตตากุล8,240,795,328-0.66
34ตระกูล หวั่งหลี8,200,473,751+1.82
35ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ8,108,910,071-
36ตระกูล วัธนเวคิน8,004,707,725-1.02
37ตระกูล แบเลเว็ลด์7,973,379,613+0.45
38ตระกูล เตชะอุบล7,942,030,565-2.33
39ตระกูล ธนาลงกรณ์7,845,852,000-2.68
40ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์7,815,493,579-2.58
41ตระกูล พะเนียงเวทย์7,739,963,895+0.42
42ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ7,586,077,275-4.51
43ตระกูล บุญเสี่ยง7,583,068,149-1.11
44ตระกูล วิทยฐานกรณ์7,460,865,326+0.02
45ตระกูล วิทยากร7,352,487,159+0.02
46ตระกูล จารุกรสกุล7,233,729,995-0.82
47ตระกูล CHAN7,118,461,508+1.09
48ตระกูล ภุขันอนันต์6,875,287,138-1.06
49ตระกูล กุญชรยาคง6,694,752,136-
50ตระกูล วิริยะจิตรา6,613,921,366+1.46
51ตระกูล ชินวัตร6,461,276,486+0.74
52ตระกูล จรูญเอก6,200,565,602-
53ตระกูล เรืองกฤตยา6,190,724,688-1.79
54ตระกูล ว่องกุศลกิจ6,161,119,879+1.17
55ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์6,069,027,945-1.94
56ตระกูล วิญญรัตน์6,057,140,596+0.45
57ตระกูล บุญดีเจริญ5,975,160,372-2.14
58ตระกูล จิรภูมิมินทร์5,960,000,000-0.34
59ตระกูล โลจนะโกสินทร์5,893,878,185+1.70
60ตระกูล แสงศาสตรา5,883,726,576+0.03
61ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล5,813,249,735-1.12
62ตระกูล เหมวชิรวรากร5,783,940,000-0.69
63ตระกูล ภิรมย์ภักดี5,712,280,747-0.09
64ตระกูล นิรุตตินานนท์5,638,722,214+2.32
65ตระกูล พรมมาส5,459,003,900-
66ตระกูล พลัสสินทร์5,290,876,907-0.54
67ตระกูล ธรรมธัชอารี5,192,488,860-0.72
68ตระกูล งามเรืองพงศ์5,192,182,250-0.09
69ตระกูล โล่ห์ทองคำ5,167,178,170-3.81
70ตระกูล งามอภิชน5,048,205,300-1.60
71ตระกูล คณิตทวีกุล4,766,796,400-2.24
72ตระกูล กรมดิษฐ์4,752,694,258-2.72
73ตระกูล โอภากุล4,726,460,900-4.51
74ตระกูล ตติยกวี4,692,095,810+0.08
75ตระกูล อนันตประยูร4,657,342,374-0.83
76ตระกูล วนาสิน4,639,547,516-
77ตระกูล ศิระวณิชการ4,559,600,100-
78ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ4,558,120,437-0.03
79ตระกูล วชิรพงศ์4,486,132,736-1.60
80ตระกูล อุดมคุณธรรม4,439,879,955-
81ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล4,432,706,181-0.86
82ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด4,363,569,185-0.02
83ตระกูล มาลีนนท์4,253,840,846-2.14
84ตระกูล ธรสารสมบัติ4,238,046,173-
85ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล4,235,638,171-0.83
86ตระกูล ไกรภูเบศ4,211,275,200-1.52
87ตระกูล สินเจริญกุล4,196,690,798-0.70
88ตระกูล ชาติพิทักษ์4,175,991,400-
89ตระกูล ชินธรรมมิตร์4,120,965,833-1.19
90ตระกูล วิจิตรธนารักษ์3,928,601,510-1.53
91ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ3,874,815,829-0.01
92ตระกูล รัตนสุวรรณทวี3,800,930,955+1.82
93ตระกูล ปัญญาพล3,777,395,003-0.54
94ตระกูล พรพัฒนารักษ์3,743,918,310-3.28
95ตระกูล พีระเดชาพันธ์3,609,246,235-1.33
96ตระกูล จิรัฐิติภัทร์3,600,162,500-0.04
97ตระกูล จรัญวาศน์3,470,706,327+0.40
98ตระกูล เลาหพูนรังษี3,465,832,259-0.76
99ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์3,341,997,879-2.83
100ตระกูล โชควัฒนา3,325,754,276-0.52
101ตระกูล บุญศรี3,293,682,220+0.85
102ตระกูล นพรัมภา3,284,160,302-1.05
103ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,144,291,257+1.39
104ตระกูล นานา3,118,283,335+0.02
105ตระกูล รักอริยะพงศ์3,110,729,320-0.07
106ตระกูล มาลากุล3,103,401,764-
107ตระกูล กิจพิพิธ3,096,355,642-0.53
108ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
109ตระกูล อมตานนท์3,030,804,000-
110ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์3,004,872,780-1.63
111ตระกูล อมรรัตนชัยกุล2,960,757,192+1.30
112ตระกูล ชาญวีรกูล2,950,637,642-1.46
113ตระกูล กิตติอิสรานนท์2,909,493,750-0.43
114ตระกูล เจียรวนนท์2,868,977,606-0.49
115ตระกูล ลิมทรง2,861,569,743-0.48
116ตระกูล นรพัลลภ2,858,912,888+1.12
117ตระกูล โรจตระการ2,838,137,688-
118ตระกูล จรณะจิตต์2,837,369,081-0.37
119ตระกูล เด่นธรรม2,824,692,220-4.59
120ตระกูล ยศสุนทรากุล2,820,000,000-
121ตระกูล ชินวงศ์วรกุล2,817,273,155-0.86
122ตระกูล LEE2,816,789,770-1.64
123ตระกูล มนูญผล2,710,647,322+0.29
124ตระกูล วรรณเมธี2,682,786,204-1.16
125ตระกูล แสงอารยะกุล2,661,308,927-1.45
126ตระกูล เตชะไกรศรี2,623,008,944+0.16
127ตระกูล จันทรัช2,589,533,109-1.15
128ตระกูล MAHAGITSIRI2,582,790,580-0.17
129ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์2,550,657,110-
130ตระกูล วินิชบุตร2,546,431,159+0.01
131ตระกูล ชลศรานนท์2,536,811,397-2.55
132ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,531,677,550-1.12
133ตระกูล รัตนรักษ์2,529,277,179+0.19
134ตระกูล ดำรงชัยธรรม2,496,629,912-1.71
135ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์2,496,000,000-3.21
136ตระกูล เวชชาชีวะ2,489,206,343+1.13
137ตระกูล วานิช2,476,507,931-
138ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,475,537,280+0.61
139ตระกูล นิรันดร์กุล2,466,207,653-2.58
140ตระกูล ศิริวิริยะกุล2,365,642,805-
141ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,365,559,449-0.59
142ตระกูล พรรธนประเทศ2,362,100,000-0.77
143ตระกูล กรรณสูต2,357,581,589-0.94
144ตระกูล สุดโต2,354,295,973-2.65
145ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,345,999,540+0.43
146ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,300,286,241-1.03
147ตระกูล ทรัพย์สาคร2,287,501,216-0.51
148ตระกูล ไรวา2,277,521,723-
149ตระกูล เผอิญโชค2,271,636,009-0.14
150ตระกูล มหากิจศิริ2,246,060,982-0.95
151ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์2,236,810,434+1.71
152ตระกูล ตันติวิท2,195,492,129-2.03
153ตระกูล เทพกาญจนา2,188,456,629-1.86
154ตระกูล วณิชวรากิจ2,181,843,550-1.94
155ตระกูล วิทูรปกรณ์2,174,908,290-0.01
156ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,170,746,981-
157ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ2,141,001,546+4.11
158ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,131,832,835-
159ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,100,976,347-0.99
160ตระกูล หุตะจูฑะ2,054,423,435-0.57
161ตระกูล วิไลลักษณ์2,035,843,723+0.14
162ตระกูล วัชรสุรังค์2,035,661,167+0.37
163ตระกูล สมะลาภา1,996,342,226+0.93
164ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์1,991,900,840-
165ตระกูล จันทรเสรีกุล1,978,935,840-
166ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,942,746,130-1.35
167ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล1,933,744,000+0.04
168ตระกูล จรูญศรี1,884,234,214-
169ตระกูล ต.สุวรรณ1,875,529,688+4.11
170ตระกูล ทีปสุวรรณ1,849,434,544-0.68
171ตระกูล จิรธรรมศิริ1,843,170,000-2.49
172ตระกูล ลัดพลี1,841,758,920-
173ตระกูล สุทธิสัมพัทน์1,830,023,766-
174ตระกูล อุนนะนันทน์1,811,804,343-
175ตระกูล พรประภา1,798,006,842-0.16
176ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์1,791,175,316+0.55
177ตระกูล ภาสกรนที1,765,796,616-1.34
178ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์1,756,551,729+3.71
179ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์1,753,041,563-0.55
180ตระกูล MICHEL1,750,560,000-0.60
181ตระกูล โลเฮีย1,713,702,480+3.57
182ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล1,701,786,960-
183ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,698,667,103-0.39
184ตระกูล ธนสารศิลป์1,695,837,952-2.77
185ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,687,568,099+0.21
186ตระกูล เดชกิจวิกรม1,683,897,352-2.96
187ตระกูล รัชกิจประการ1,679,756,450-2.43
188ตระกูล จึงธนสมบูรณ์1,673,200,000-0.56
189ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,671,942,317-1.57
190ตระกูล เล้าวงษ์1,645,795,815+0.77
191ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย1,640,009,354+0.66
192ตระกูล บริสุทธนะกุล1,615,936,725-1.71
193ตระกูล เศรษฐสิทธิ์1,608,438,825-4.51
194ตระกูล ชาครกุล1,607,248,073-0.40
195ตระกูล โลจายะ1,578,738,193-0.03
196ตระกูล อิศรภักดี1,573,000,000-0.77
197ตระกูล สิหนาทกถากุล1,569,608,224-0.68
198ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,567,101,980-0.42
199ตระกูล ศิลา1,560,976,330-1.94
200ตระกูล MITSUNTISUK1,545,000,120-
201ตระกูล นวพันธ์1,528,166,375-0.06
202ตระกูล ชีวะเกตุ1,509,049,039+1.38
203ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,495,249,246-0.67
204ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,492,157,822-
205ตระกูล อุ่นใจ1,479,572,280-0.45
206ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,452,053,245-2.65
207ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,446,497,389-
208ตระกูล วลัยเสถียร1,443,433,286-1.93
209ตระกูล บุญมีโชติ1,431,512,056+1.57
210ตระกูล นิจสิริภัช1,431,303,459-0.17
211ตระกูล ศรสงคราม1,413,523,081-0.02
212ตระกูล ล่ำซำ1,408,567,408+0.02
213ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,404,601,258+0.53
214ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,395,292,680-1.96
215ตระกูล บุญรักษ์1,392,752,780-0.87
216ตระกูล ยศะสินธุ์1,388,654,576-2.54
217ตระกูล พรกุล1,377,658,667+3.97
218ตระกูล ริมชลา1,375,850,938-1.49
219ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,370,970,582-0.05
220ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช1,354,200,000-3.24
221ตระกูล ลีนะบรรจง1,346,345,134+0.93
222ตระกูล พรมสวัสดิ์1,344,476,745+0.60
223ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,336,585,701-0.97
224ตระกูล จิรรัตน์สถิต1,326,723,556-1.91
225ตระกูล ดาวัน1,322,003,085+0.87
226ตระกูล ศิลาอ่อน1,316,774,246-
227ตระกูล นานาวราทร1,314,014,000-0.33
228ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,286,797,200+0.66
229ตระกูล พหูสูตร1,285,547,501-
230ตระกูล นิธิวาสิน1,281,844,414+0.29
231ตระกูล คุวานันท์1,273,935,950+0.30
232ตระกูล เก่งมานะ1,263,336,500+1.06
233ตระกูล พรประกฤต1,256,756,390-
234ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,252,702,735-1.15
235ตระกูล บูลกุล1,250,924,084+0.09
236ตระกูล พสวงศ์1,247,445,389+0.41
237ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,247,076,250-1.60
238ตระกูล พานิชชีวะ1,232,515,612-0.01
239ตระกูล เวศย์วรุตม์1,227,583,240-3.86
240ตระกูล พิหเคนทร์1,221,256,662-
241ตระกูล บุษยโภคะ1,215,378,807+3.30
242ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,209,420,000+0.01
243ตระกูล เทพผดุงพร1,205,833,663-0.48
244ตระกูล รุจิราโสภณ1,201,704,053-
245ตระกูล SHU1,199,085,900+2.33
246ตระกูล เตียวตรานนท์1,192,172,540-0.75
247ตระกูล นิมิตรปัญญา1,186,017,264+1.39
248ตระกูล เจียอาภา1,184,778,658-0.35
249ตระกูล สุขุมวิทยา1,181,042,019-2.82
250ตระกูล วิฑูรชาติ1,169,574,891-
251ตระกูล พันธุ์วิเชียร1,165,710,153-0.25
252ตระกูล แต้มศิริชัย1,165,139,183+0.12
253ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,163,627,912-1.26
254ตระกูล อัษฎาธร1,150,909,949+0.01
255ตระกูล MOINUDDIN1,136,491,279-4.05
256ตระกูล อุตสาหจิต1,135,600,000-1.60
257ตระกูล อุทกะพันธุ์1,132,854,785-0.95
258ตระกูล วนวิทย์1,119,045,169+0.06
259ตระกูล ซูหลาน1,118,016,413-1.12
260ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,117,893,060-2.60
261ตระกูล รังสรรค์1,110,278,934+0.19
262ตระกูล เตชาชาญ1,096,288,390-0.01
263ตระกูล พงศ์พิโรดม1,088,505,578-1.85
264ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,084,840,076-0.57
265ตระกูล ดารารัตนโรจน์1,077,808,000-
266ตระกูล สนโสภณ1,067,915,711-1.88
267ตระกูล อิทธิโรจนกุล1,036,868,000+0.75
268ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,036,412,700+0.40
269ตระกูล ประจักษ์ธรรม1,032,410,774-1.23
270ตระกูล เศรษฐเมธีกุล1,032,000,000-1.55
271ตระกูล ควรสถาพร1,023,304,329-1.41
272ตระกูล ศรีวัฒนประภา1,022,017,221+0.73
273ตระกูล ตันตาปกุล1,019,388,308-0.02
274ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล1,011,112,514+0.46
275ตระกูล พูลลาภ1,006,112,655-0.51
276ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ995,720,078-
277ตระกูล ศรีวิกรม์994,769,996-0.15
278ตระกูล สหวัฒน์986,261,776+0.38
279ตระกูล สุขสวัสดิ์985,704,942+0.01
280ตระกูล คงสุนทร984,590,904+1.07
281ตระกูล วิวรรธนไกร984,419,123-1.31
282ตระกูล ROBERTUS968,097,225-1.98
283ตระกูล นิพัทธกุศล959,182,500-1.72
284ตระกูล เตชะอิทธิพร953,175,000-1.12
285ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์947,353,742-1.96
286ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์945,439,538-
287ตระกูล วิจักขณ์พันธ์944,830,408-1.12
288ตระกูล ปวโรฬารวิทยา941,618,038-1.22
289ตระกูล อำนวยพล936,928,000-0.75
290ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส932,827,343-0.79
291ตระกูล วิฑูรย์เธียร928,416,570-1.14
292ตระกูล อังคณากรกุล923,959,792+0.42
293ตระกูล พฤฒินารากร921,713,560+4.96
294ตระกูล สุขะนินทร์914,289,395-0.79
295ตระกูล ลีละศิธร898,347,940-
296ตระกูล ศิริวงศ์895,475,700+1.68
297ตระกูล ภูริเดช895,000,000-1.12
298ตระกูล สุทธพงศ์888,708,432-
299ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ876,284,287-
300ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล873,880,546+0.65
301ตระกูล เอกะหิตานนท์870,025,032+0.82
302ตระกูล วิมลเฉลา868,811,163-2.31
303ตระกูล พันธุมโกมล868,335,182-1.99
304ตระกูล สมบูรณสิน864,410,700+1.68
305ตระกูล JUN862,681,360-1.05
306ตระกูล วณิชภักดีเดชา860,950,438-
307ตระกูล SWEE855,981,796-2.58
308ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์855,843,750-1.12
309ตระกูล ก้องวัฒนา854,799,110-2.92
310ตระกูล กิตติคุณชัย851,998,864+0.70
311ตระกูล Verbrugghe847,974,000-
312ตระกูล โรจนพฤกษ์837,724,483-0.73
313ตระกูล พงศธร831,178,061-0.71
314ตระกูล ทวีสิน830,087,413+0.79
315ตระกูล นิติสาโรจน์829,848,774-1.39
316ตระกูล มกรานนท์829,801,926-1.43
317ตระกูล อรรถญาณสกุล823,645,772+1.41
318ตระกูล เด่นไพศาล813,603,696-0.21
319ตระกูล คณาธนะวนิชย์812,664,360-0.42
320ตระกูล ธนนันท์นราพูล812,497,784-
321ตระกูล วิไลเลิศโภคา812,200,800+1.00
322ตระกูล เอี่ยมลำเนา811,347,240-2.73
323ตระกูล โรจน์มหามงคล809,595,716-
324ตระกูล สิมะโรจน์805,292,998-0.02
325ตระกูล ตันติไพจิตร805,256,554+0.05
326ตระกูล พุฒิพิริยะ803,785,153-0.72
327ตระกูล ธัญญะวุฒิ803,628,302-0.57
328ตระกูล เขมะโยธิน798,134,400-
329ตระกูล อัฑฒกรวโรดม786,048,781-0.06
330ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ784,007,700+0.84
331ตระกูล เล็กวิจิตร783,812,673-1.53
332ตระกูล เลขะพจน์พานิช780,504,000-
333ตระกูล อัตตะนันทน์779,711,266-0.16
334ตระกูล บุรณศิริ775,491,193+0.79
335ตระกูล เดชะไกศยะ774,258,000-1.55
336ตระกูล ชวาลรัตน์772,805,000-
337ตระกูล ยุวบูรณ์770,000,000-
338ตระกูล เลิศสุมิตรกุล767,670,275-
339ตระกูล โสตธิมัย765,347,140+0.24
340ตระกูล เจริญตรา763,894,412-
341ตระกูล เนื่องจำนงค์760,072,699+2.20
342ตระกูล ทวีแสงสกุลไทย757,101,518-
343ตระกูล ศรีจอมขวัญ756,275,534+0.06
344ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์755,458,723-0.42
345ตระกูล จิตติวาณิชย์751,472,000-
346ตระกูล ศกุนตนาค750,124,837+0.65
347ตระกูล ธนากิจอำนวย748,740,367-0.60
348ตระกูล ดาลาล745,214,638-2.83
349ตระกูล วิภวศุภกร742,657,857+1.53
350ตระกูล ธนะรัชต์742,330,900-
351ตระกูล ทวนทอง737,359,123+0.01
352ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์726,754,146+1.91
353ตระกูล ตรีวิศวเวทย์725,310,578-0.41
354ตระกูล ประสงค์ชัยกุล725,270,274-
355ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย725,189,592-3.20
356ตระกูล ธรรมมโนมัย724,030,350-0.82
357ตระกูล นิธยานุรักษ์720,104,545-3.24
358ตระกูล เลอสุมิตรกุล712,134,877-
359ตระกูล เสนาดิสัย708,213,125-0.87
360ตระกูล แพทยานันท์706,599,900+4.58
361ตระกูล จันทร์พลังศรี706,468,523-0.77
362ตระกูล เศรษฐีวรรณ703,418,207-0.64
363ตระกูล เศรษฐิน702,368,860-1.11
364ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์698,999,347-1.14
365ตระกูล แพรรังสี697,463,017-
366ตระกูล ลิ่มอติบูลย์693,391,747-0.21
367ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์691,172,375-0.76
368ตระกูล ตั้งจันสิริ690,503,600+2.28
369ตระกูล เหลืองวารินกุล682,495,200+1.68
370ตระกูล มหาดำรงค์กุล680,779,617-0.02
371ตระกูล งามเศรษฐมาศ677,460,399-1.32
372ตระกูล สุขสมชีวิน677,040,500-0.94
373ตระกูล ปรีชานุกูล672,980,000-2.26
374ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ671,500,000-1.60
375ตระกูล ไตรโสรัส671,027,200-
376ตระกูล อมรธีรสรรค์670,711,250-1.60
377ตระกูล สิงหวังชา668,651,400-0.16
378ตระกูล พิชิตสิงห์666,963,525-0.11
379ตระกูล สุวรรธนะกุล666,749,169-
380ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม666,447,341+0.02
381ตระกูล ติรกานันท์665,757,299-1.66
382ตระกูล ชูสกุล663,878,481+0.02
383ตระกูล ทักราล660,596,800-0.62
384ตระกูล เบญจกุล659,407,405-0.36
385ตระกูล กิตะพาณิชย์656,980,677+2.91
386ตระกูล ตู้จินดา656,593,385+0.03
387ตระกูล ตริลลิต656,310,000-0.76
388ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์645,590,376+1.24
389ตระกูล จึงทรัพย์ไพศาล645,022,718-2.20
390ตระกูล พลเทพ642,725,000-1.90
391ตระกูล ปาจรียางกูร641,664,397+2.70
392ตระกูล เตชะนาวากุล637,151,701-
393ตระกูล สุวรรณนภาศรี632,726,913-2.44
394ตระกูล คุณชยางกูร629,576,089-
395ตระกูล ทันวานี628,315,000-0.48
396ตระกูล มังกรกนก625,621,571-
397ตระกูล RUDY623,531,109-0.36
398ตระกูล ส่งวัฒนา623,288,080-4.33
399ตระกูล ชนะภัย619,875,000+1.68
400ตระกูล อนันตชัย619,313,858-1.91
401ตระกูล ชื่นอิ่ม616,460,700+1.68
402ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์613,723,563-1.27
403ตระกูล วงษ์สวัสดิ์613,499,075-4.51
404ตระกูล จิตตรัตน์เสนีย์611,638,578+1.00
405ตระกูล อรรถบูรณ์วงศ์597,555,466-
406ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์596,654,628+1.01
407ตระกูล จิรกิติ593,182,874+0.72
408ตระกูล อุ่นทรพันธุ์583,086,020+1.01
409ตระกูล เอื้ออารีมิตร580,307,010+0.93
410ตระกูล ชุติเชษฐพงศ์578,877,970-0.07
411ตระกูล วงษ์เจริญสิน577,665,096-0.52
412ตระกูล คำศิริตระกูล574,750,500-2.03
413ตระกูล ศิริรังษี574,248,482+0.14
414ตระกูล วองอิสริยะกุล572,665,800-1.43
415ตระกูล อรุณวัฒนาพร565,956,282-
416ตระกูล อึ้งไพบูลย์560,984,714-0.73
417ตระกูล เสริมคชสีห์559,450,282-2.65
418ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล559,030,306+0.85
419ตระกูล เหมมณฑารพ557,362,958-0.63
420ตระกูล ธารินเจริญ556,204,524+0.84
421ตระกูล เลิศนันทปัญญา554,853,880-1.39
422ตระกูล SHUN553,840,000+2.33
423ตระกูล คุณานันทกุล552,755,916-
424ตระกูล YANG552,141,549-
425ตระกูล แสงวงศ์กิจ551,260,500-0.57
426ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล549,360,000-1.50
427ตระกูล ลิ้มถิรคุณ548,100,000-0.93
428ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์547,825,213+1.89
429ตระกูล ลีลาประชากุล545,685,262-0.08
430ตระกูล ดามาพงศ์543,332,813+0.74
431ตระกูล เชนตระกูล543,212,350+0.14
432ตระกูล อังอุบลกุล537,101,438+0.04
433ตระกูล CHEN534,283,234-0.32
434ตระกูล นอบน้อมธรรม534,281,981-2.91
435ตระกูล ระวีแสงสูรย์530,338,929-0.80
436ตระกูล โกวิทย์โสภณ528,734,936+0.27
437ตระกูล ผ่องหทัยกุล526,831,771-3.12
438ตระกูล อิงค์ธเนศ525,704,928-0.95
439ตระกูล ลีละวัฒน์525,311,520-0.83
440ตระกูล สุริยะทนานนท์524,512,783-0.60
441ตระกูล บุญรัตน์524,069,198-0.64
442ตระกูล พิริยะมาสกุล521,819,784-1.85
443ตระกูล อธิกิจ520,020,046-0.55
444ตระกูล จันทวานิช519,315,926+0.61
445ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา515,885,000-0.64
446ตระกูล แซ่ตั้ง511,482,973-0.02
447ตระกูล อนันตรัมพร508,744,457-0.25
448ตระกูล วนิชสุวรรณ508,496,800-2.64
449ตระกูล ทยานาราพร505,994,630-0.16
450ตระกูล ปัณฑุยากร505,582,572-
451ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา503,552,239-0.72
452ตระกูล ตันติกุลสุนทร503,283,048+1.07
453ตระกูล มานัสสถิตย์502,716,848-1.06
454ตระกูล อิทธิธรรม500,526,000-
455ตระกูล พรพิบูลย์500,000,000-0.40
456ตระกูล จารุเสถียร494,489,600-
457ตระกูล เจริญกิจ494,400,000-4.85
458ตระกูล สุวัฒนพิมพ์494,290,139+3.83
459ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย493,574,842-1.97
460ตระกูล จิตเจือจุน492,985,920-
461ตระกูล พรหมสาขา491,671,229+0.84
462ตระกูล รติทอง488,912,204-0.40
463ตระกูล ฉั่วศิริพัฒนา485,274,393-11.63
464ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์484,780,334+0.63
465ตระกูล จารุวจนะ484,523,827-
466ตระกูล เซ่งตระกูล483,600,000-0.77
467ตระกูล รัตตกุล482,816,365-1.49
468ตระกูล ลีศิริกุล479,267,364+0.58
469ตระกูล ศิวรักษ์478,183,516+0.85
470ตระกูล เมฆสวรรค์477,443,190-
471ตระกูล การุณกรสกุล477,440,943-0.41
472ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล477,361,989+0.55
473ตระกูล ยังมีวิทยา476,988,000-0.48
474ตระกูล จันทรประภา476,483,595-
475ตระกูล กัญจนาภรณ์474,862,100+1.31
476ตระกูล วรวงศ์วสุ470,182,780-3.68
477ตระกูล งานทวี470,171,260-0.73
478ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์469,299,500+0.13
479ตระกูล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์465,999,565-1.14
480ตระกูล สุเมธโชติเมธา464,033,190+2.14
481ตระกูล STEPHEN463,282,998+2.33
482ตระกูล วิริยประไพกิจ463,191,399-
483ตระกูล แซ่อึ้ง459,312,087-0.91
484ตระกูล โชติบุตร458,978,250+1.68
485ตระกูล บุญสุขเจริญ458,565,000+1.68
486ตระกูล เจริญนวรัตน์457,839,452+0.05
487ตระกูล มหัทธนารักษ์456,869,190-
488ตระกูล ศาตวินท์456,690,000+1.53
489ตระกูล เอื้อสุดกิจ456,531,415-0.77
490ตระกูล นิพัทธโกศลสุข456,000,000+1.68
491ตระกูล จูตระกูล455,311,130+0.79
492ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง455,307,450+0.21
493ตระกูล คำดี454,504,411-
494ตระกูล ชาญเศรษฐิกุล452,339,218+0.26
495ตระกูล บัณฑูรจินดา447,496,000+1.53
496ตระกูล ชวลิตธำรง445,847,000-
497ตระกูล KWONPING445,413,498-
498ตระกูล เทพเจริญ444,765,569-2.22
499ตระกูล ชื่นชมเดช443,532,000-2.21
500ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร442,631,618-1.34