คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี595,349,995,275-
2ตระกูล โอสถานุเคราะห์76,336,979,389-
3ตระกูล ปราสาททองโอสถ70,037,115,615-
4ตระกูล จิราธิวัฒน์64,540,492,501-
5ตระกูล ตั้งคารวคุณ59,196,156,580-
6ตระกูล สิริวัฒนภักดี41,216,190,860-
7ตระกูล อาหุนัย38,946,112,788-
8ตระกูล เพชรอำไพ36,714,134,996-
9ตระกูล เพ็ชรอำไพ36,341,126,208-
10ตระกูล กาญจนพาสน์32,673,575,430-
11ตระกูล ลิงค์29,816,551,620-
12ตระกูล สุริยวนากุล29,209,940,130-
13ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ26,124,804,150-
14ตระกูล อัศวโภคิน24,471,119,732-
15ตระกูล ทรงเมตตา23,569,095,371-
16ตระกูล ธีระโกเมน23,133,542,832-
17ตระกูล แก้วบุตตา22,181,819,925-
18ตระกูล หาญพาณิชย์21,785,908,044-
19ตระกูล เธียรวร18,340,216,000-
20ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์17,886,713,840-
21ตระกูล ทองแตง17,518,759,500-
22ตระกูล โพธารามิก17,103,275,205-
23ตระกูล โอภากุล16,216,154,100-
24ตระกูล จุฬางกูร14,573,410,577-
25ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา13,350,862,305-
26ตระกูล ตั้งมติธรรม12,467,636,818-
27ตระกูล คณิตทวีกุล11,851,168,516-
28ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ10,564,588,050-
29ตระกูล โสภณพนิช10,436,483,327-
30ตระกูล จันศิริ10,245,229,910-
31ตระกูล จารุกรสกุล10,208,260,120-
32ตระกูล แสงศาสตรา10,189,015,726-
33ตระกูล พะเนียงเวทย์9,873,967,351-
34ตระกูล องค์โฆษิต9,677,994,313-
35ตระกูล ธรรมธัชอารี9,563,437,691-
36ตระกูล จรูญเอก9,542,111,796-
37ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,087,801,614-
38ตระกูล วีรบวรพงศ์9,044,419,711-
39ตระกูล วิทยฐานกรณ์8,843,220,914-
40ตระกูล สินเจริญกุล7,875,999,317-
41ตระกูล ตั้งมิตรประชา7,781,400,000-
42ตระกูล หวั่งหลี7,761,892,146-
43ตระกูล สุชาโต7,754,844,723-
44ตระกูล ศิริมงคลเกษม7,603,466,260-
45ตระกูล วิริยะเมตตากุล7,561,382,750-
46ตระกูล หาญจิตต์เกษม7,264,119,491-
47ตระกูล วิญญรัตน์7,026,538,690-
48ตระกูล บุญเสี่ยง6,938,158,024-
49ตระกูล พลัสสินทร์6,790,051,443-
50ตระกูล ภาสกรนที6,470,876,500-
51ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ6,387,657,538-
52ตระกูล กุญชรยาคง6,361,427,371-
53ตระกูล โล่ห์ทองคำ6,318,300,413-
54ตระกูล ภุขันอนันต์6,293,384,843-
55ตระกูล พูลวรลักษณ์6,241,657,655-
56ตระกูล โลจนะโกสินทร์5,770,882,041-
57ตระกูล ชินวัตร5,508,077,725-
58ตระกูล เตชะอุบล5,472,045,597-
59ตระกูล ปัญญาพล5,167,741,982-
60ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ5,152,896,045-
61ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์5,105,688,433-
62ตระกูล ตติยกวี4,991,427,419-
63ตระกูล เหมวชิรวรากร4,988,620,000-
64ตระกูล ชินวงศ์วรกุล4,931,064,124-
65ตระกูล สุขุมวิทยา4,923,147,726-
66ตระกูล โลจายะ4,869,887,321-
67ตระกูล พีระเดชาพันธ์4,788,037,802-
68ตระกูล มาลีนนท์4,615,467,053-
69ตระกูล นิรุตตินานนท์4,570,587,603-
70ตระกูล อมรรัตนชัยกุล4,392,606,287-
71ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล4,361,775,908-
72ตระกูล พรมมาส4,226,325,600-
73ตระกูล วัธนเวคิน4,204,759,810-
74ตระกูล รักอริยะพงศ์4,175,639,459-
75ตระกูล จิรัฐิติภัทร์4,159,317,950-
76ตระกูล ปวรวิปุลยากร4,111,800,000-
77ตระกูล ดำรงชัยธรรม4,100,320,742-
78ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์4,039,180,000-
79ตระกูล วิทยากร3,973,854,019-
80ตระกูล ชาติพิทักษ์3,931,048,385-
81ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด3,921,756,490-
82ตระกูล พู่พิสุทธิ์3,907,561,495-
83ตระกูล ไชยประสิทธิ์3,894,808,000-
84ตระกูล อุดมคุณธรรม3,833,846,597-
85ตระกูล อนันตประยูร3,789,479,600-
86ตระกูล ธนาลงกรณ์3,770,691,300-
87ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ3,749,434,821-
88ตระกูล แบเลเว็ลด์3,741,615,095-
89ตระกูล จรัญวาศน์3,704,555,338-
90ตระกูล กรมดิษฐ์3,647,596,063-
91ตระกูล วินิชบุตร3,412,218,778-
92ตระกูล บุญศรี3,400,930,898-
93ตระกูล วชิรพงศ์3,375,684,860-
94ตระกูล สุทธิสัมพัทน์3,369,921,813-
95ตระกูล โชควัฒนา3,340,940,966-
96ตระกูล นพรัมภา3,299,138,343-
97ตระกูล โชติจุฬางกูร3,297,961,660-
98ตระกูล พรพัฒนารักษ์3,258,731,200-
99ตระกูล พันธุมโกมล3,245,899,675-
100ตระกูล ลัดพลี3,232,151,820-
101ตระกูล จรูญศรี3,201,657,168-
102ตระกูล CHAN3,117,724,817-
103ตระกูล จึงธนสมบูรณ์3,092,919,552-
104ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
105ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์3,068,197,650-
106ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,064,591,733-
107ตระกูล อมตานนท์3,036,191,900-
108ตระกูล โลเฮีย3,024,221,773-
109ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์2,990,386,942-
110ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล2,983,004,324-
111ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ2,977,031,261-
112ตระกูล เศรษฐสิทธิ์2,974,034,450-
113ตระกูล นรพัลลภ2,918,013,116-
114ตระกูล ธรสารสมบัติ2,889,495,287-
115ตระกูล ยศะสินธุ์2,857,479,445-
116ตระกูล พรรณนิภา2,850,388,000-
117ตระกูล ศรีวัฒนประภา2,789,783,658-
118ตระกูล HOCK2,782,838,140-
119ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์2,765,928,262-
120ตระกูล มาลากุล2,748,567,256-
121ตระกูล โรจตระการ2,732,237,028-
122ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล2,727,514,701-
123ตระกูล เรืองกฤตยา2,683,600,315-
124ตระกูล เวชชาชีวะ2,667,973,060-
125ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,664,668,622-
126ตระกูล นานา2,641,148,174-
127ตระกูล ชินธรรมมิตร์2,638,831,215-
128ตระกูล ภิรมย์ภักดี2,633,026,773-
129ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,626,499,743-
130ตระกูล เพทายบรรลือ2,562,033,332-
131ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,555,966,080-
132ตระกูล จันทรัช2,514,686,823-
133ตระกูล ยศสุนทรากุล2,484,000,000-
134ตระกูล ต.สุวรรณ2,474,613,906-
135ตระกูล วนาสิน2,414,873,681-
136ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,388,759,932-
137ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,353,497,900-
138ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล2,338,783,145-
139ตระกูล LEE2,335,645,689-
140ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,267,425,212-
141ตระกูล เลาหพูนรังษี2,255,581,918-
142ตระกูล วิจิตรธนารักษ์2,228,669,718-
143ตระกูล ศิลา2,219,042,490-
144ตระกูล ว่องกุศลกิจ2,208,381,292-
145ตระกูล เด่นธรรม2,194,728,480-
146ตระกูล วัชรสุรังค์2,192,888,268-
147ตระกูล งามอภิชน2,173,858,000-
148ตระกูล อภิธนาศรีวงศ์2,172,682,000-
149ตระกูล ทรัพย์สาคร2,106,704,630-
150ตระกูล วานิช2,099,388,197-
151ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,090,509,647-
152ตระกูล มนูญผล2,084,463,846-
153ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,031,596,534-
154ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,018,135,084-
155ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,004,268,851-
156ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,963,234,600-
157ตระกูล ลิมทรง1,945,540,389-
158ตระกูล วณิชวรากิจ1,879,570,000-
159ตระกูล ชาครกุล1,864,062,391-
160ตระกูล ไตรโสรัส1,790,329,200-
161ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล1,790,122,125-
162ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ1,772,690,164-
163ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,731,742,475-
164ตระกูล ดาวัน1,712,856,171-
165ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,709,886,677-
166ตระกูล เล้าวงษ์1,695,227,623-
167ตระกูล จรณะจิตต์1,693,784,381-
168ตระกูล เจียรวนนท์1,693,087,077-
169ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร1,677,875,100-
170ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,675,304,557-
171ตระกูล ธนสารศิลป์1,671,927,426-
172ตระกูล สีตภวังค์1,667,753,500-
173ตระกูล MAHAGITSIRI1,657,136,254-
174ตระกูล เก่งมานะ1,643,764,725-
175ตระกูล พุฒิพิริยะ1,642,335,648-
176ตระกูล ประดิษฐสุวรรณ1,636,637,200-
177ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,631,532,005-
178ตระกูล แสงอารยะกุล1,597,929,384-
179ตระกูล ปรีชานุกูล1,597,762,900-
180ตระกูล ศุภนันตฤกษ์1,588,069,886-
181ตระกูล วิทูรปกรณ์1,578,793,080-
182ตระกูล เผอิญโชค1,577,590,771-
183ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,559,973,125-
184ตระกูล บุศราพันธ์1,559,224,496-
185ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,545,202,000-
186ตระกูล พงษ์อัชฌา1,539,879,529-
187ตระกูล ควรสถาพร1,520,389,685-
188ตระกูล ตันติวิท1,491,540,514-
189ตระกูล ไพรัชเวทย์1,474,035,276-
190ตระกูล พรประกฤต1,473,151,530-
191ตระกูล นิพัทธกุศล1,465,240,150-
192ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์1,439,447,921-
193ตระกูล มหากิจศิริ1,436,971,908-
194ตระกูล บูลกุล1,432,459,958-
195ตระกูล วรรณเมธี1,427,693,915-
196ตระกูล พงษธา1,425,045,930-
197ตระกูล เรืองสุทธิภาพ1,414,800,000-
198ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,414,642,649-
199ตระกูล ชีวะเกตุ1,409,865,622-
200ตระกูล พรกุล1,407,800,000-
201ตระกูล กล่อมจิตเจริญ1,400,405,058-
202ตระกูล จันทรเสรีกุล1,396,373,840-
203ตระกูล รัตนรักษ์1,389,272,034-
204ตระกูล คงสุนทร1,385,998,255-
205ตระกูล นิธยานุรักษ์1,385,714,692-
206ตระกูล รัชกิจประการ1,385,582,783-
207ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์1,379,543,990-
208ตระกูล วิริยะจิตรา1,372,686,840-
209ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,370,008,796-
210ตระกูล กิจพิพิธ1,356,218,766-
211ตระกูล ล่ำซำ1,343,833,997-
212ตระกูล วิไลลักษณ์1,322,950,111-
213ตระกูล บุญมีโชติ1,321,347,422-
214ตระกูล บริสุทธนะกุล1,283,408,224-
215ตระกูล ศักดิ์ชลาธร1,276,011,640-
216ตระกูล นิรันดร์กุล1,255,093,760-
217ตระกูล ริมชลา1,238,316,995-
218ตระกูล สิหนาทกถากุล1,235,558,647-
219ตระกูล พรประภา1,234,277,040-
220ตระกูล อุ่นใจ1,226,301,120-
221ตระกูล นวพันธ์1,225,633,172-
222ตระกูล วลัยเสถียร1,225,006,960-
223ตระกูล เทพกาญจนา1,220,328,975-
224ตระกูล ไรวา1,204,343,948-
225ตระกูล พานิชชีวะ1,203,992,026-
226ตระกูล นิมิตรปัญญา1,173,501,840-
227ตระกูล ชลศรานนท์1,171,028,561-
228ตระกูล ธนวริทธิ์1,157,536,416-
229ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,154,695,680-
230ตระกูล สุดโต1,150,989,142-
231ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,147,878,561-
232ตระกูล เขมะโยธิน1,109,600,000-
233ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย1,108,500,500-
234ตระกูล จุวิวัฒน์1,103,895,000-
235ตระกูล ศิริวิริยะกุล1,102,519,766-
236ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,102,290,705-
237ตระกูล กรรณสูต1,078,792,712-
238ตระกูล ติงธนาธิกุล1,075,163,872-
239ตระกูล ดารารัตนโรจน์1,069,121,390-
240ตระกูล MITSUNTISUK1,064,730,086-
241ตระกูล หุตะจูฑะ1,062,612,000-
242ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง1,048,484,959-
243ตระกูล นานาวราทร1,042,813,910-
244ตระกูล รัตนสุวรรณทวี1,038,238,983-
245ตระกูล อุนนะนันทน์1,034,900,449-
246ตระกูล ซูหลาน1,030,573,789-
247ตระกูล ชวลิตธำรง1,029,061,000-
248ตระกูล ปัญจะลักษณ์1,026,054,067-
249ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,019,724,145-
250ตระกูล รัตตกุล1,011,825,980-
251ตระกูล วนวิทย์996,455,641-
252ตระกูล พันธุ์วิเชียร976,462,740-
253ตระกูล พรมสวัสดิ์963,651,154-
254ตระกูล ธัญญะวุฒิ963,617,187-
255ตระกูล พูลลาภ959,662,720-
256ตระกูล วัฒนสุข956,507,256-
257ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์955,458,318-
258ตระกูล เจียอาภา954,399,148-
259ตระกูล TIN943,810,000-
260ตระกูล ลีนะบรรจง932,306,084-
261ตระกูล สมบูรณสิน923,246,540-
262ตระกูล สิงหวังชา917,423,570-
263ตระกูล ทีฆคีรีกุล913,784,666-
264ตระกูล พุกกะณะสุต909,821,830-
265ตระกูล ศรสงคราม907,141,984-
266ตระกูล พสวงศ์894,925,724-
267ตระกูล ลีละศิธร890,325,160-
268ตระกูล มังกรกนก887,998,764-
269ตระกูล ชัยปัทมานนท์872,617,905-
270ตระกูล ธรรมมโนมัย870,854,775-
271ตระกูล ศิริวงศ์870,339,540-
272ตระกูล สุดจิตพร870,310,372-
273ตระกูล ปัญจทรัพย์864,355,398-
274ตระกูล เอกะหิตานนท์864,225,032-
275ตระกูล เหลืองสุวรรณ860,079,912-
276ตระกูล กองบุญมา858,837,450-
277ตระกูล ระวีแสงสูรย์857,705,000-
278ตระกูล ปวโรฬารวิทยา857,306,480-
279ตระกูล กิตติคุณชัย855,600,000-
280ตระกูล ทันวานี851,086,800-
281ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์850,347,720-
282ตระกูล คุวานันท์843,309,629-
283ตระกูล สิมะโรจน์843,186,624-
284ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์840,530,178-
285ตระกูล ทองมี836,081,310-
286ตระกูล จิรธรรมศิริ829,885,000-
287ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์827,151,078-
288ตระกูล อัษฎาธร819,419,955-
289ตระกูล ไอศุริยกรเทพ818,648,250-
290ตระกูล จิวาลัย817,203,019-
291ตระกูล อนันตรัมพร816,779,791-
292ตระกูล วิเชียรกวี810,361,630-
293ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์809,861,250-
294ตระกูล วงษ์สวัสดิ์809,194,400-
295ตระกูล ธนะรัชต์808,023,900-
296ตระกูล วนดุรงค์วรรณ792,214,839-
297ตระกูล เหลืองวารินกุล789,372,440-
298ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม788,251,479-
299ตระกูล เศรษฐิน787,706,561-
300ตระกูล ไกรภูเบศ784,828,560-
301ตระกูล อิทธิโรจนกุล783,616,020-
302ตระกูล เสนาดิสัย777,609,375-
303ตระกูล JUN769,590,000-
304ตระกูล วิฑูรชาติ769,494,919-
305ตระกูล วนิชสุวรรณ765,939,300-
306ตระกูล จิรรัตน์สถิต755,407,192-
307ตระกูล ก้องวัฒนา752,990,895-
308ตระกูล อุทกะพันธุ์751,556,179-
309ตระกูล พรพิบูลย์738,080,000-
310ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย737,558,448-
311ตระกูล พงศธร735,453,705-
312ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล727,295,421-
313ตระกูล จิตติวาณิชย์723,432,000-
314ตระกูล รติทอง721,036,655-
315ตระกูล อุดมมหันติสุข718,444,447-
316ตระกูล ตันติกุลสุนทร717,251,803-
317ตระกูล เมฆสวรรค์713,567,690-
318ตระกูล ประจักษ์ธรรม712,105,172-
319ตระกูล ROBERTUS709,695,000-
320ตระกูล ศิลาอ่อน706,563,276-
321ตระกูล อธิกิจ704,016,572-
322ตระกูล แต้มศิริชัย703,952,763-
323ตระกูล ไชยกุล703,731,600-
324ตระกูล เนื่องจำนงค์702,732,096-
325ตระกูล ลิปตพัลลภ699,987,810-
326ตระกูล บุญรัตน์698,760,131-
327ตระกูล อิงค์ธเนศ697,942,695-
328ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์697,785,245-
329ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล697,592,270-
330ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์690,423,033-
331ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล690,370,000-
332ตระกูล แจ่มใส689,767,846-
333ตระกูล ปัญจคุณาธร689,767,000-
334ตระกูล แพรรังสี679,850,315-
335ตระกูล เตียวตรานนท์679,801,950-
336ตระกูล บุษยโภคะ675,369,412-
337ตระกูล พหูสูตร673,994,328-
338ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย672,543,693-
339ตระกูล ศิลป์สมบูรณ์665,900,000-
340ตระกูล พงศ์พิโรดม658,871,076-
341ตระกูล มหัทธนารักษ์654,333,339-
342ตระกูล สุทธพงศ์654,281,555-
343ตระกูล ทวนทอง653,113,903-
344ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล652,709,835-
345ตระกูล พิจารณ์จิตร648,983,620-
346ตระกูล แจ้งอยู่648,789,511-
347ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ644,622,754-
348ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ641,619,050-
349ตระกูล จิราวรรณสถิตย์641,576,000-
350ตระกูล ชินสุภัคกุล640,194,720-
351ตระกูล เด่นไพศาล639,965,286-
352ตระกูล วิภวศุภกร637,900,698-
353ตระกูล อำนวยพล633,544,889-
354ตระกูล อังคณากรกุล617,426,256-
355ตระกูล ชนะภัย616,325,000-
356ตระกูล สุขสวัสดิ์611,295,641-
357ตระกูล งามรุ่งศิริ607,172,770-
358ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์607,122,374-
359ตระกูล สหวัฒน์604,800,000-
360ตระกูล เศรษฐีวรรณ601,607,700-
361ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์601,094,000-
362ตระกูล ชื่นอิ่ม599,641,290-
363ตระกูล ธนนันท์นราพูล595,831,708-
364ตระกูล จันทวานิช591,705,419-
365ตระกูล ตันติไพจิตร590,926,032-
366ตระกูล บุญรักษ์590,675,334-
367ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ590,586,780-
368ตระกูล สนโสภณ590,544,558-
369ตระกูล ลิ่มอติบูลย์589,473,543-
370ตระกูล โรจนพฤกษ์585,508,271-
371ตระกูล การุณกรสกุล579,396,527-
372ตระกูล ทองเปล่งศรี578,365,000-
373ตระกูล เลขะพจน์พานิช573,900,000-
374ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล573,739,166-
375ตระกูล จันทร์พลังศรี573,736,051-
376ตระกูล อุตสาหจิต571,875,850-
377ตระกูล ศรีวิกรม์571,572,532-
378ตระกูล องค์วาสิฏฐ์570,705,068-
379ตระกูล ธารินเจริญ560,188,644-
380ตระกูล MOINUDDIN557,077,806-
381ตระกูล เศษธะพานิช554,758,110-
382ตระกูล รังคกูลนุวัฒน์554,398,740-
383ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์551,574,342-
384ตระกูล นิติสาโรจน์550,183,524-
385ตระกูล โรจน์มหามงคล548,599,105-
386ตระกูล วณิชภักดีเดชา548,599,105-
387ตระกูล MEI-FANG546,524,000-
388ตระกูล ตั้งจันสิริ540,445,784-
389ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์540,271,810-
390ตระกูล สมานพันธ์ชัย535,790,000-
391ตระกูล พิชิตสิงห์535,050,000-
392ตระกูล สุขะนินทร์530,135,394-
393ตระกูล สุวรรณสังข์529,760,043-
394ตระกูล ทยานาราพร526,045,204-
395ตระกูล ตรีวิศวเวทย์522,648,147-
396ตระกูล กลิ่นสุวรรณ522,098,200-
397ตระกูล ชาญวีรกูล520,387,567-
398ตระกูล เจริญตรา520,098,323-
399ตระกูล SINGH518,739,620-
400ตระกูล เบญจกุล515,668,976-
401ตระกูล กิตะพาณิชย์515,383,439-
402ตระกูล วองอิสริยะกุล515,136,500-
403ตระกูล ประสงค์ชัยกุล512,841,879-
404ตระกูล พงษารัตน์508,750,000-
405ตระกูล อิศรภักดี504,526,500-
406ตระกูล วรวานิช503,970,000-
407ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์503,957,699-
408ตระกูล พฤฒินารากร499,688,852-
409ตระกูล อรุณวัฒนาพร498,502,190-
410ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย494,080,585-
411ตระกูล เอื้ออารีมิตร493,319,650-
412ตระกูล การะ491,042,520-
413ตระกูล ตั้งอดุลย์รัตน์486,979,485-
414ตระกูล ศิระวณิชการ486,671,925-
415ตระกูล เอี่ยมลำเนา486,523,743-
416ตระกูล กิตติอิสรานนท์486,447,600-
417ตระกูล ตริลลิต485,970,000-
418ตระกูล นิพัทธโกศลสุข484,750,000-
419ตระกูล สุขสมชีวิน481,592,000-
420ตระกูล ตงศิริ479,895,289-
421ตระกูล พรหมสาขา477,852,774-
422ตระกูล ตันตาปกุล477,564,613-
423ตระกูล มงคลอารีย์พงษ์475,199,868-
424ตระกูล โตวัน473,140,000-
425ตระกูล มานะศิลปพันธ์472,494,029-
426ตระกูล ศกุนตนาค471,507,040-
427ตระกูล อุดมรัชตวนิชย์471,025,000-
428ตระกูล จรรโลงบุตร468,041,611-
429ตระกูล คณาธนะวนิชย์467,012,190-
430ตระกูล ชูสกุล465,803,245-
431ตระกูล SWEE463,289,117-
432ตระกูล นิยมเสถียร460,402,000-
433ตระกูล RUDY459,310,709-
434ตระกูล ลิ้มถิรคุณ455,880,000-
435ตระกูล ดามาพงศ์454,789,688-
436ตระกูล เตชะไกรศรี448,005,017-
437ตระกูล โชติบุตร446,094,650-
438ตระกูล ทวีสิน442,871,832-
439ตระกูล Verbrugghe442,609,200-
440ตระกูล งามเศรษฐมาศ441,185,486-
441ตระกูล ส่งวัฒนา440,484,512-
442ตระกูล เหมมณฑารพ440,469,214-
443ตระกูล วิวรรธนไกร439,095,450-
444ตระกูล แสงทวีป439,089,570-
445ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์438,471,561-
446ตระกูล มหาดำรงค์กุล434,926,123-
447ตระกูล สกุลพิเชฐรัตน์434,219,896-
448ตระกูล KUAN-JAN432,829,960-
449ตระกูล มานัสสถิตย์432,110,965-
450ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์431,546,514-
451ตระกูล ทักราล431,481,778-
452ตระกูล ศรีประกอบพร427,746,500-
453ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา427,314,200-
454ตระกูล พิริโยทัยสกุล427,185,725-
455ตระกูล ปัณฑุยากร425,443,353-
456ตระกูล ชื่นกิติญานนท์423,951,000-
457ตระกูล สีลภูสิทธิ์423,185,400-
458ตระกูล ปุ้ยพันธวงศ์422,293,527-
459ตระกูล WU-YING422,224,782-
460ตระกูล ศรีมุนินทร์นิมิต420,919,931-
461ตระกูล ศรีจอมขวัญ419,807,662-
462ตระกูล ชัยประดิษฐ419,164,368-
463ตระกูล บุรณศิริ419,064,365-
464ตระกูล สุวัฒนพิมพ์418,909,323-
465ตระกูล เลอสุมิตรกุล418,593,075-
466ตระกูล STEPHEN418,493,722-
467ตระกูล งามเรืองพงศ์416,534,150-
468ตระกูล เมฆาอภิรักษ์416,080,635-
469ตระกูล เทียนถาวรวงษ์415,800,000-
470ตระกูล หาญไกรวิไลย์409,340,232-
471ตระกูล ดาลาล406,586,821-
472ตระกูล ธาราสุข402,269,426-
473ตระกูล อรรถญาณสกุล400,502,004-
474ตระกูล รัตนสุนทรากุล400,449,857-
475ตระกูล เอื้อตระกูล398,697,575-
476ตระกูล กิจอิทธิ398,408,194-
477ตระกูล ศรีนัครินทร์397,293,490-
478ตระกูล พรรธนประเทศ397,292,635-
479ตระกูล วงศ์ศุภชาติกุล394,284,703-
480ตระกูล ชื่นชูจิตต์393,502,919-
481ตระกูล เลิศไตรภิญโญ392,650,475-
482ตระกูล เกียรติไพบูลย์392,632,203-
483ตระกูล วิริยประไพกิจ392,472,943-
484ตระกูล มณีไพโรจน์392,358,579-
485ตระกูล ยังมีวิทยา386,568,000-
486ตระกูล บัณฑูรจินดา386,100,200-
487ตระกูล ณรงค์เดช386,011,629-
488ตระกูล ลีศิริกุล385,963,357-
489ตระกูล ไกรศักดาวัฒน์385,919,345-
490ตระกูล สุวรรธนะกุล385,464,900-
491ตระกูล มิตรสันติสุข385,462,000-
492ตระกูล จารุวจนะ385,337,877-
493ตระกูล จิรนนท์กาล385,000,000-
494ตระกูล ปิยทัสสีกุล385,000,000-
495ตระกูล เจียมพิทยานุวัฒน์384,734,244-
496ตระกูล ภัทรเลาหะ384,637,121-
497ตระกูล กัญจนาภรณ์383,660,000-
498ตระกูล เจริญนวรัตน์383,513,104-
499ตระกูล ช่วยสนิท383,327,500-
500ตระกูล ปัทมวรกุลชัย381,869,728-