คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/07/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล รัตนาวะดี140,773,875,649-
2ตระกูล ปราสาททองโอสถ79,290,225,905-
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์71,074,458,953-
4ตระกูล ตั้งคารวคุณ50,186,208,100-
5ตระกูล อาหุนัย50,046,095,945-
6ตระกูล เพชรอำไพ45,869,172,106-
7ตระกูล เพ็ชรอำไพ45,317,072,232-
8ตระกูล หาญพาณิชย์35,776,855,188-
9ตระกูล สุริยวนากุล35,557,864,296-
10ตระกูล กาญจนพาสน์35,079,527,371-
11ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ34,565,134,050-
12ตระกูล แก้วบุตตา32,246,381,898-
13ตระกูล ทรงเมตตา31,970,766,867-
14ตระกูล วิทยากร29,660,816,678-
15ตระกูล อัศวโภคิน28,738,576,050-
16ตระกูล ลิงค์27,188,229,800-
17ตระกูล จุฬางกูร25,865,845,435-
18ตระกูล องค์โฆษิต24,758,888,864-
19ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ23,019,681,330-
20ตระกูล ธรรมธัชอารี21,677,773,735-
21ตระกูล คณิตทวีกุล20,547,754,540-
22ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์19,979,513,000-
23ตระกูล ตั้งมิตรประชา18,884,250,000-
24ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา17,972,958,810-
25ตระกูล โพธารามิก17,949,675,966-
26ตระกูล ตั้งมติธรรม17,870,505,724-
27ตระกูล โอภากุล16,988,800,950-
28ตระกูล หาญจิตต์เกษม15,364,546,583-
29ตระกูล ธีระโกเมน15,043,714,649-
30ตระกูล สุขุมวิทยา14,071,170,969-
31ตระกูล สินเจริญกุล13,954,802,747-
32ตระกูล ภุขันอนันต์13,393,092,160-
33ตระกูล เธียรวร13,314,520,000-
34ตระกูล จิราธิวัฒน์13,142,316,230-
35ตระกูล บุญสาลี12,860,874,000-
36ตระกูล แสงศาสตรา11,775,000,000-
37ตระกูล จันศิริ10,945,066,934-
38ตระกูล งามเรืองพงศ์10,874,528,155-
39ตระกูล พลัสสินทร์10,584,475,284-
40ตระกูล จารุกรสกุล10,411,899,179-
41ตระกูล วิริยะเมตตากุล10,206,593,414-
42ตระกูล บุญเสี่ยง9,460,534,973-
43ตระกูล นพรัมภา8,929,007,558-
44ตระกูล จิรัฐิติภัทร์8,637,514,940-
45ตระกูล สุชาโต8,539,080,852-
46ตระกูล ปัญญาพล8,517,549,726-
47ตระกูล มาลีนนท์8,015,785,854-
48ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน7,900,309,684-
49ตระกูล โล่ห์ทองคำ7,785,207,765-
50ตระกูล วิญญรัตน์7,720,719,435-
51ตระกูล จรูญเอก7,491,256,017-
52ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ7,459,126,946-
53ตระกูล อมรรัตนชัยกุล7,403,431,040-
54ตระกูล พูลวรลักษณ์7,292,125,867-
55ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ7,274,172,149-
56ตระกูล ชินวัตร7,227,057,402-
57ตระกูล หวั่งหลี7,199,801,177-
58ตระกูล ชินวงศ์วรกุล7,111,118,626-
59ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์7,011,128,677-
60ตระกูล บัณฑิตกฤษดา6,703,159,833-
61ตระกูล ภาสกรนที6,541,739,160-
62ตระกูล มิลินทจินดา6,451,307,878-
63ตระกูล มหากิจศิริ6,361,065,220-
64ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ6,326,100,055-
65ตระกูล วีรบวรพงศ์6,192,310,390-
66ตระกูล กุญชรยาคง6,178,379,148-
67ตระกูล อมตานนท์6,130,960,440-
68ตระกูล ธรสารสมบัติ5,972,823,500-
69ตระกูล พะเนียงเวทย์5,835,296,166-
70ตระกูล รักอริยะพงศ์5,813,828,658-
71ตระกูล กรมดิษฐ์5,766,009,757-
72ตระกูล ดำรงชัยธรรม5,756,477,986-
73ตระกูล โลจายะ5,657,683,550-
74ตระกูล จึงธนสมบูรณ์5,647,346,940-
75ตระกูล วงศ์มาจารภิญญา5,509,422,280-
76ตระกูล วิทยฐานกรณ์5,470,743,978-
77ตระกูล โลจนะโกสินทร์5,454,781,360-
78ตระกูล โสภณพนิช5,215,559,675-
79ตระกูล จรูญศรี5,208,794,890-
80ตระกูล ศิริมงคลเกษม5,206,925,600-
81ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด5,083,033,291-
82ตระกูล จันทรัช5,059,662,079-
83ตระกูล วินิชบุตร5,001,608,644-
84ตระกูล แบเลเว็ลด์4,952,522,481-
85ตระกูล ยศะสินธุ์4,805,235,306-
86ตระกูล เตชะอุบล4,744,872,765-
87ตระกูล เศษธะพานิช4,668,814,000-
88ตระกูล เภาโบรมย์4,649,700,000-
89ตระกูล วชิรปภา4,645,156,694-
90ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์4,592,000,000-
91ตระกูล วนาสิน4,563,493,942-
92ตระกูล รัตนกมลพร4,556,250,000-
93ตระกูล อัชญาวัฒน์4,552,923,000-
94ตระกูล นิรุตตินานนท์4,550,035,307-
95ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล4,434,171,810-
96ตระกูล ชาติพิทักษ์4,367,258,450-
97ตระกูล วิทูรปกรณ์4,352,735,400-
98ตระกูล โลเฮีย4,333,213,286-
99ตระกูล พันธุมโกมล4,329,444,050-
100ตระกูล สุทธิสัมพัทน์4,196,875,864-
101ตระกูล พู่พิสุทธิ์4,096,882,210-
102ตระกูล พงษ์อัชฌา4,082,783,302-
103ตระกูล MAHAGITSIRI4,044,950,395-
104ตระกูล วชิรพงศ์4,044,330,070-
105ตระกูล อนันตประยูร4,010,402,942-
106ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์4,010,176,360-
107ตระกูล พรมมาส3,999,915,300-
108ตระกูล ปัญจะลักษณ์3,955,223,526-
109ตระกูล เศรษฐสิทธิ์3,935,076,150-
110ตระกูล โชติจุฬางกูร3,905,406,020-
111ตระกูล โรจตระการ3,880,515,100-
112ตระกูล เสรีวิวัฒนา3,872,607,027-
113ตระกูล พรรณนิภา3,831,310,000-
114ตระกูล อัศวปิยานนท์3,734,996,680-
115ตระกูล พานิชชีวะ3,728,582,430-
116ตระกูล อุดมคุณธรรม3,725,850,919-
117ตระกูล งามอภิชน3,723,760,000-
118ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์3,681,637,341-
119ตระกูล พรพัฒนารักษ์3,645,705,530-
120ตระกูล ไตรบัญญัติกุล3,557,990,700-
121ตระกูล ธนาลงกรณ์3,552,100,500-
122ตระกูล สิ่งสรรเสริญ3,477,827,200-
123ตระกูล พีระเดชาพันธ์3,469,740,732-
124ตระกูล เรืองสุทธิภาพ3,433,500,000-
125ตระกูล LEE3,409,196,444-
126ตระกูล ตันธุวนิตย์3,375,570,427-
127ตระกูล ชัยปัทมานนท์3,371,373,441-
128ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์3,237,730,370-
129ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์3,180,329,550-
130ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์3,132,588,124-
131ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
132ตระกูล รุจนพรพจี3,050,427,900-
133ตระกูล วัธนเวคิน3,033,437,292-
134ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล3,024,334,026-
135ตระกูล ชาครกุล3,008,707,703-
136ตระกูล พุฒิพิริยะ3,005,871,440-
137ตระกูล ภิรมย์ภักดี2,978,141,738-
138ตระกูล เรืองกฤตยา2,948,999,764-
139ตระกูล เจียรวนนท์2,946,430,799-
140ตระกูล จรัญวาศน์2,896,397,121-
141ตระกูล HOCK2,871,096,000-
142ตระกูล ทรัพย์สาคร2,847,776,403-
143ตระกูล คงสุนทร2,846,530,050-
144ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล2,840,158,096-
145ตระกูล วิพันธ์พงษ์2,828,635,000-
146ตระกูล ว่องกุศลกิจ2,825,036,693-
147ตระกูล ศิริวิริยะกุล2,799,705,705-
148ตระกูล พฤติภัทร2,752,200,000-
149ตระกูล รัตนสุวรรณทวี2,744,373,778-
150ตระกูล นิพัทธกุศล2,707,391,500-
151ตระกูล ปรีชานุกูล2,699,900,000-
152ตระกูล บุญประกอบศักดิ์2,670,222,000-
153ตระกูล ศรีวชิระประภา2,648,600,000-
154ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,600,999,745-
155ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ2,590,347,967-
156ตระกูล นิมิตรปัญญา2,582,082,888-
157ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์2,575,842,053-
158ตระกูล MOINUDDIN2,575,170,990-
159ตระกูล วานิช2,571,379,532-
160ตระกูล วีระประวัติ2,491,800,000-
161ตระกูล แก้วกนกวิจิตร2,479,569,720-
162ตระกูล ศรีวัฒนประภา2,479,282,180-
163ตระกูล ชินธรรมมิตร์2,439,211,998-
164ตระกูล กล่อมจิตเจริญ2,432,623,361-
165ตระกูล เด่นธรรม2,416,814,100-
166ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช2,398,013,120-
167ตระกูล มนูญผล2,392,665,455-
168ตระกูล กิตติคุณชัย2,391,553,710-
169ตระกูล จิตรถนอม2,340,082,463-
170ตระกูล วิริยะจิตรา2,326,587,864-
171ตระกูล สุดจิตพร2,317,872,449-
172ตระกูล สมวัฒนา2,289,387,470-
173ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ2,274,003,765-
174ตระกูล ต.สุวรรณ2,273,803,125-
175ตระกูล วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ2,267,126,132-
176ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,266,262,936-
177ตระกูล เลาหพูนรังษี2,255,581,918-
178ตระกูล พรรธนประเทศ2,254,805,170-
179ตระกูล นิรันดร์กุล2,235,818,315-
180ตระกูล บูลกุล2,204,913,222-
181ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,202,637,961-
182ตระกูล เพทายบรรลือ2,182,985,839-
183ตระกูล ลีนะบรรจง2,181,070,303-
184ตระกูล รัตนไพฑูรย์2,171,578,038-
185ตระกูล จรณะจิตต์2,170,340,680-
186ตระกูล เลิศขจรกิตติ2,169,744,400-
187ตระกูล วิไลลักษณ์2,162,595,762-
188ตระกูล จิวาลัย2,151,568,875-
189ตระกูล วิจิตรธนารักษ์2,147,676,938-
190ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ2,146,404,976-
191ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล2,130,879,036-
192ตระกูล จุวิวัฒน์2,120,770,000-
193ตระกูล รุขพันธ์เมธี2,114,493,225-
194ตระกูล ชลศรานนท์2,111,999,431-
195ตระกูล เหมวชิรวรากร2,089,750,000-
196ตระกูล วณิชวรากิจ2,067,913,500-
197ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,063,726,071-
198ตระกูล กิจพิพิธ2,061,369,000-
199ตระกูล ควรสถาพร2,054,749,983-
200ตระกูล พรกุล2,044,718,850-
201ตระกูล เสนาดิสัย2,044,305,250-
202ตระกูล สหบุญธรรม2,041,156,182-
203ตระกูล ชีวะเกตุ2,032,038,416-
204ตระกูล ธาราสุข2,026,893,830-
205ตระกูล เก่งมานะ2,008,745,725-
206ตระกูล เผอิญโชค2,007,741,950-
207ตระกูล ธนิตนิธิพันธ์1,992,426,750-
208ตระกูล วัชรสุรังค์1,989,201,174-
209ตระกูล พรประกฤต1,989,170,710-
210ตระกูล วิฑูรชาติ1,983,059,594-
211ตระกูล เขมะโยธิน1,981,480,000-
212ตระกูล กรรณสูต1,948,281,107-
213ตระกูล ภัทราวณิชย์1,929,960,998-
214ตระกูล ดาวัน1,908,282,714-
215ตระกูล พุกกะณะสุต1,908,122,500-
216ตระกูล สุวรรณนภาศรี1,889,837,390-
217ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,855,525,430-
218ตระกูล อำพันแสง1,855,000,000-
219ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,853,494,037-
220ตระกูล ถนอมสุวรรณ์1,843,870,000-
221ตระกูล ศุภมิตร์โชติมา1,843,398,300-
222ตระกูล มานัสสถิตย์1,832,253,949-
223ตระกูล การะ1,812,438,975-
224ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์1,808,955,818-
225ตระกูล โฆษิอาภานันท์1,796,561,091-
226ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,767,307,263-
227ตระกูล ลิมทรง1,734,554,852-
228ตระกูล วรรณเมธี1,695,869,148-
229ตระกูล แสงอารยะกุล1,693,805,147-
230ตระกูล จิรธรรมศิริ1,686,360,000-
231ตระกูล ทองแตง1,670,664,995-
232ตระกูล อิงค์ธเนศ1,645,117,754-
233ตระกูล โชควัฒนา1,639,983,452-
234ตระกูล สุดโต1,606,900,426-
235ตระกูล ติงธนาธิกุล1,602,209,000-
236ตระกูล สหวัฒน์1,587,600,000-
237ตระกูล ไชยกุล1,584,888,131-
238ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล1,580,521,800-
239ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง1,565,762,692-
240ตระกูล ศิลา1,565,130,560-
241ตระกูล กีรติเตชากร1,544,056,251-
242ตระกูล จันทรเสรีกุล1,543,360,560-
243ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,540,207,000-
244ตระกูล ไรวา1,519,161,848-
245ตระกูล รัชกิจประการ1,511,237,613-
246ตระกูล เหมมณฑารพ1,509,254,347-
247ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์1,494,185,789-
248ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล1,477,858,230-
249ตระกูล วนดุรงค์วรรณ1,474,855,338-
250ตระกูล อิทธิโรจนกุล1,461,846,960-