คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล ปราสาททองโอสถ98,775,557,800+0.94
2ตระกูล จิราธิวัฒน์66,210,184,456+0.93
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์61,025,148,565+0.51
4ตระกูล รัตนาวะดี59,345,999,529-1.27
5ตระกูล อาหุนัย45,395,943,145+0.51
6ตระกูล กาญจนพาสน์42,724,039,160+0.04
7ตระกูล เพ็ชรอำไพ36,576,957,510+1.48
8ตระกูล เพชรอำไพ36,533,934,460+1.43
9ตระกูล อัศวโภคิน35,891,095,099-1.08
10ตระกูล ธีระโกเมน34,006,970,342-1.38
11ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์31,516,669,870-2.99
12ตระกูล ทองแตง29,682,536,919+0.21
13ตระกูล หาญพาณิชย์28,188,180,414+0.22
14ตระกูล สุริยวนากุล28,045,294,378-
15ตระกูล โพธารามิก25,710,120,022-1.03
16ตระกูล ตั้งคารวคุณ24,991,755,946+4.43
17ตระกูล แก้วบุตตา19,045,193,522-0.01
18ตระกูล โสภณพนิช18,686,959,403-0.30
19ตระกูล ลิงค์17,912,589,300-
20ตระกูล จุฬางกูร16,098,268,677-0.45
21ตระกูล ตั้งมติธรรม15,681,254,712-2.59
22ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา15,595,652,632-2.11
23ตระกูล เธียรวร13,552,662,000+0.14
24ตระกูล จันศิริ12,744,272,843-0.55
25ตระกูล วีรบวรพงศ์11,344,447,774-1.00
26ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ11,065,405,950-6.70
27ตระกูล หาญจิตต์เกษม10,656,500,167-1.38
28ตระกูล โชติจุฬางกูร10,495,501,815-1.28
29ตระกูล องค์โฆษิต9,645,941,620-1.60
30ตระกูล ศิริมงคลเกษม9,400,314,300+2.76
31ตระกูล พูลวรลักษณ์9,242,264,511-2.23
32ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,233,414,768+0.60
33ตระกูล สุชาโต9,135,230,496+0.82
34ตระกูล วิริยะเมตตากุล8,721,157,411-2.01
35ตระกูล วัธนเวคิน8,516,957,688-0.85
36ตระกูล ธนาลงกรณ์8,406,270,000+3.33
37ตระกูล หวั่งหลี8,211,897,749+3.19
38ตระกูล บุญเสี่ยง8,176,434,150+0.52
39ตระกูล ชินวัตร8,136,422,241-1.18
40ตระกูล วิทยฐานกรณ์8,107,134,684-0.84
41ตระกูล เรืองกฤตยา8,103,983,024-8.11
42ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ8,051,400,070-
43ตระกูล เตชะอุบล7,996,643,592-0.08
44ตระกูล วิทยากร7,909,318,684+1.00
45ตระกูล แบเลเว็ลด์7,893,546,081+5.59
46ตระกูล พะเนียงเวทย์7,824,829,544+0.61
47ตระกูล ภุขันอนันต์7,593,495,486+0.45
48ตระกูล CHAN7,363,430,967+0.67
49ตระกูล คณิตทวีกุล7,334,305,947-0.99
50ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์7,250,566,698+1.11
51ตระกูล รัตนสุวรรณทวี7,184,386,368-
52ตระกูล กุญชรยาคง7,157,687,124-0.50
53ตระกูล จารุกรสกุล7,091,553,738-
54ตระกูล วิริยะจิตรา6,999,198,339-1.83
55ตระกูล โอภากุล6,894,236,200-6.70
56ตระกูล พรพัฒนารักษ์6,700,181,675-4.58
57ตระกูล ว่องกุศลกิจ6,697,480,443+1.60
58ตระกูล จรูญเอก6,687,752,899-3.97
59ตระกูล ไกรภูเบศ6,572,141,600-1.94
60ตระกูล โลจนะโกสินทร์6,508,870,645-0.18
61ตระกูล บุญดีเจริญ6,487,316,975+0.66
62ตระกูล แสงศาสตรา6,453,570,696-0.88
63ตระกูล พลัสสินทร์6,278,024,033-0.93
64ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,267,917,312+0.52
65ตระกูล งามเรืองพงศ์6,207,013,000-1.51
66ตระกูล วิญญรัตน์6,002,324,844+0.46
67ตระกูล พรมมาส5,936,981,200-
68ตระกูล นิรุตตินานนท์5,933,766,771-0.55
69ตระกูล ภิรมย์ภักดี5,875,663,077-1.25
70ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์5,873,252,850-
71ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ5,614,109,151-0.96
72ตระกูล เหมวชิรวรากร5,606,800,000+0.21
73ตระกูล จิรภูมิมินทร์5,560,000,000+0.36
74ตระกูล ธรรมธัชอารี5,476,875,000-0.03
75ตระกูล โล่ห์ทองคำ5,462,189,831+0.90
76ตระกูล พีระเดชาพันธ์5,340,007,040-0.89
77ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล5,211,657,262+2.73
78ตระกูล สินเจริญกุล5,194,505,394-
79ตระกูล กรมดิษฐ์5,192,646,290-0.85
80ตระกูล งามอภิชน4,993,107,500-0.12
81ตระกูล ตติยกวี4,952,698,233-1.12
82ตระกูล มาลีนนท์4,707,511,084-0.45
83ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล4,695,065,117+0.66
84ตระกูล อนันตประยูร4,574,171,952-
85ตระกูล วนาสิน4,568,714,729-
86ตระกูล ศิระวณิชการ4,559,420,100-
87ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์4,545,475,962-3.43
88ตระกูล ปัญญาพล4,483,153,644-0.90
89ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ4,468,919,843-1.10
90ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด4,434,186,695-0.03
91ตระกูล จิรัฐิติภัทร์4,419,050,000-2.14
92ตระกูล อุดมคุณธรรม4,380,681,556+1.35
93ตระกูล ธรสารสมบัติ4,367,452,163+0.74
94ตระกูล ชินธรรมมิตร์4,311,604,073-1.08
95ตระกูล ชาติพิทักษ์4,309,164,430+3.49
96ตระกูล จรณะจิตต์4,250,406,228-9.75
97ตระกูล วชิรพงศ์4,068,030,029+0.12
98ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์3,884,347,740-1.89
99ตระกูล วิจิตรธนารักษ์3,869,876,340-1.52
100ตระกูล รักอริยะพงศ์3,777,955,032-7.50
101ตระกูล เตชะไกรศรี3,688,620,659-3.48
102ตระกูล กิตติอิสรานนท์3,593,476,264-1.96
103ตระกูล จรัญวาศน์3,569,024,485+0.55
104ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์3,552,000,000-3.60
105ตระกูล เลาหพูนรังษี3,545,202,463-
106ตระกูล นพรัมภา3,537,378,981+0.48
107ตระกูล กิจพิพิธ3,526,694,752-2.15
108ตระกูล ชลศรานนท์3,449,580,337-6.25
109ตระกูล ชินวงศ์วรกุล3,438,789,942-2.48
110ตระกูล ชาญวีรกูล3,428,914,424-0.26
111ตระกูล บุญศรี3,407,397,315+0.76
112ตระกูล ลิมทรง3,405,721,202-0.44
113ตระกูล นิรันดร์กุล3,360,604,849-6.30
114ตระกูล โชควัฒนา3,359,643,587-0.41
115ตระกูล LEE3,341,203,013+1.73
116ตระกูล อมตานนท์3,308,877,800+0.41
117ตระกูล ดำรงชัยธรรม3,307,501,166-2.58
118ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,297,138,748-
119ตระกูล มาลากุล3,221,657,875+0.82
120ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,161,999,380-
121ตระกูล เจียรวนนท์3,156,963,520+1.62
122ตระกูล นานา3,146,633,505+0.90
123ตระกูล อมรรัตนชัยกุล3,133,788,456-4.29
124ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
125ตระกูล เด่นธรรม2,997,632,560-1.92
126ตระกูล สุดโต2,964,669,003-0.84
127ตระกูล นรพัลลภ2,952,719,078+1.02
128ตระกูล กรรณสูต2,937,683,713-2.19
129ตระกูล แสงอารยะกุล2,931,296,790-
130ตระกูล ยศสุนทรากุล2,928,000,000+0.82
131ตระกูล โรจตระการ2,901,678,084-
132ตระกูล วินิชบุตร2,901,094,072+1.63
133ตระกูล MAHAGITSIRI2,892,454,071-1.08
134ตระกูล วรรณเมธี2,842,579,817-0.44
135ตระกูล รัตนรักษ์2,769,973,941-1.31
136ตระกูล จันทรัช2,759,783,774-1.12
137ตระกูล วานิช2,747,173,397-0.14
138ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,729,685,850+0.52
139ตระกูล มนูญผล2,709,456,338+0.31
140ตระกูล สุขสวัสดิ์2,634,677,651-
141ตระกูล พรรธนประเทศ2,634,650,000+0.69
142ตระกูล เวชชาชีวะ2,570,991,989+1.02
143ตระกูล ทรัพย์สาคร2,565,219,067+3.27
144ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์2,550,657,110-
145ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,549,544,080+0.55
146ตระกูล มหากิจศิริ2,530,247,669-2.30
147ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์2,466,226,889-
148ตระกูล ศิริวิริยะกุล2,452,455,385-
149ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,435,328,255+0.98
150ตระกูล วิทูรปกรณ์2,416,548,288+2.64
151ตระกูล ไรวา2,408,687,895-1.49
152ตระกูล เผอิญโชค2,391,232,116+1.04
153ตระกูล ศรีวัฒนประภา2,383,745,927+0.14
154ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,354,774,133-2.26
155ตระกูล เศรษฐสิทธิ์2,346,143,850-6.70
156ตระกูล เทพกาญจนา2,318,625,053-0.70
157ตระกูล ภาสกรนที2,310,941,880-
158ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์2,305,365,548+0.87
159ตระกูล ตันติวิท2,304,851,400+0.55
160ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,226,407,160-0.62
161ตระกูล วัชรสุรังค์2,219,534,279-0.83
162ตระกูล วิไลลักษณ์2,195,214,401+1.57
163ตระกูล หุตะจูฑะ2,160,860,322-6.14
164ตระกูล สุทธิสัมพัทน์2,120,149,485-2.63
165ตระกูล วณิชวรากิจ2,111,461,500-
166ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,103,408,397+1.35
167ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์2,080,532,844-0.93
168ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์2,078,365,334-1.52
169ตระกูล ชาครกุล2,074,932,063-0.74
170ตระกูล บริสุทธนะกุล2,071,713,750-2.00
171ตระกูล จันทรเสรีกุล2,070,553,240-
172ตระกูล พรประภา2,065,314,654-0.48
173ตระกูล ภัทรประสิทธิ์2,058,474,700+1.27
174ตระกูล จิรธรรมศิริ2,044,910,000-
175ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ2,038,350,787-
176ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์2,020,601,137-0.80
177ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์1,998,991,236-
178ตระกูล สมะลาภา1,995,115,294-1.60
179ตระกูล โลจายะ1,949,491,823-3.16
180ตระกูล ทีปสุวรรณ1,942,833,797-0.16
181ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล1,914,264,000-
182ตระกูล ลัดพลี1,912,294,368+0.82
183ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,907,838,229-1.44
184ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย1,852,969,252-0.02
185ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล1,843,602,540-1.28
186ตระกูล ศิลา1,833,768,310-
187ตระกูล อิทธิโรจนกุล1,832,060,000-0.43
188ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,828,511,493-0.84
189ตระกูล จรูญศรี1,817,954,619-
190ตระกูล ยศะสินธุ์1,815,119,560-0.97
191ตระกูล เล้าวงษ์1,793,288,950-0.77
192ตระกูล ต.สุวรรณ1,785,607,031-
193ตระกูล อุนนะนันทน์1,784,143,208-
194ตระกูล เดชกิจวิกรม1,767,599,886+0.92
195ตระกูล อิศรภักดี1,754,500,000+0.69
196ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,750,181,788+0.47
197ตระกูล นวพันธ์1,740,478,031+0.02
198ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,720,798,238-0.38
199ตระกูล สิหนาทกถากุล1,708,334,896-0.80
200ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,700,768,423+0.04
201ตระกูล ชีวะเกตุ1,665,290,651-0.13
202ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,663,343,595-
203ตระกูล โลเฮีย1,652,498,820+3.70
204ตระกูล ดาวัน1,643,882,097+0.70
205ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,643,357,981+1.56
206ตระกูล รัชกิจประการ1,634,902,675-1.45
207ตระกูล พรมสวัสดิ์1,619,851,500-3.00
208ตระกูล ธนสารศิลป์1,613,184,371+0.37
209ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,546,915,907-
210ตระกูล บุญมีโชติ1,543,480,938-0.63
211ตระกูล จิรรัตน์สถิต1,542,554,183-
212ตระกูล อุ่นใจ1,539,554,940-0.43
213ตระกูล MITSUNTISUK1,524,400,118+1.35
214ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,511,088,875+0.03
215ตระกูล พรประกฤต1,506,443,090-0.55
216ตระกูล คุวานันท์1,506,102,640+0.05
217ตระกูล พหูสูตร1,501,369,344-
218ตระกูล บูลกุล1,476,920,119-
219ตระกูล ริมชลา1,468,961,613+3.81
220ตระกูล บุญรักษ์1,466,776,934+0.41
221ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,461,650,836-1.06
222ตระกูล นิจสิริภัช1,457,894,828-
223ตระกูล MICHEL1,448,380,000-0.72
224ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล1,441,335,446-7.87
225ตระกูล วลัยเสถียร1,439,283,730+0.44
226ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,436,330,700-
227ตระกูล ศรสงคราม1,436,109,966-
228ตระกูล พรกุล1,432,431,316-
229ตระกูล MOINUDDIN1,432,110,398-3.67
230ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,431,919,500+0.78
231ตระกูล ล่ำซำ1,415,355,690+0.37
232ตระกูล บุษยโภคะ1,405,076,262-0.84
233ตระกูล ศิลาอ่อน1,392,609,412-1.49
234ตระกูล พงศ์พิโรดม1,382,656,175-2.06
235ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,369,611,632-0.19
236ตระกูล สนโสภณ1,357,945,470-1.17
237ตระกูล เก่งมานะ1,357,414,750-
238ตระกูล นานาวราทร1,353,254,000-0.16
239ตระกูล พันธุมโกมล1,334,391,412-0.98
240ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,314,510,000-0.86
241ตระกูล พสวงศ์1,306,680,224+2.84
242ตระกูล ลีนะบรรจง1,294,952,324+2.44
243ตระกูล ศรีวิกรม์1,290,805,285+0.42
244ตระกูล เตียวตรานนท์1,281,140,640-0.69
245ตระกูล เวศย์วรุตม์1,280,500,353+1.53
246ตระกูล ติงธนาธิกุล1,278,940,000-2.46
247ตระกูล พานิชชีวะ1,277,506,042-0.44
248ตระกูล เศรษฐเมธีกุล1,272,000,000-6.92
249ตระกูล เจียอาภา1,268,885,933+0.85
250ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,267,029,470-1.57
251ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,259,412,042+0.50
252ตระกูล นิธิวาสิน1,258,980,420+0.84
253ตระกูล SHU1,256,327,400-0.54
254ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,253,797,921+0.51
255ตระกูล รุจิราโสภณ1,246,211,610+2.14
256ตระกูล เทพผดุงพร1,244,871,113-0.68
257ตระกูล นิมิตรปัญญา1,243,670,881-
258ตระกูล วิฑูรชาติ1,240,697,689-1.27
259ตระกูล แต้มศิริชัย1,227,437,252+1.73
260ตระกูล พิหเคนทร์1,221,256,662-
261ตระกูล ควรสถาพร1,220,052,194-
262ตระกูล ดารารัตนโรจน์1,217,923,040+0.88
263ตระกูล สหวัฒน์1,213,181,776-2.30
264ตระกูล รังสรรค์1,207,499,910-0.30
265ตระกูล ซูหลาน1,205,459,038+0.52
266ตระกูล สุขะนินทร์1,201,144,775-0.24
267ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช1,185,840,000-1.85
268ตระกูล อรรถญาณสกุล1,183,265,756-0.98
269ตระกูล พันธุ์วิเชียร1,176,642,955+0.08
270ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์1,175,546,516-0.43
271ตระกูล วิฑูรย์เธียร1,170,406,470-5.99
272ตระกูล ตันตาปกุล1,157,411,824-1.90
273ตระกูล อุตสาหจิต1,153,769,600-1.57
274ตระกูล วนวิทย์1,142,794,602+1.19
275ตระกูล อัษฎาธร1,140,931,268-0.70
276ตระกูล คงสุนทร1,137,281,472-0.93
277ตระกูล พูลลาภ1,136,980,130+0.11
278ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล1,114,242,164-0.75
279ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,103,854,380+1.48
280ตระกูล สุขุมวิทยา1,101,113,568+0.86
281ตระกูล เตชาชาญ1,097,444,825-
282ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ1,092,080,085-
283ตระกูล พฤฒินารากร1,066,445,442-
284ตระกูล วิไลเลิศโภคา1,060,710,000+3.81
285ตระกูล SWEE1,058,946,552+2.92
286ตระกูล ปรีชานุกูล1,037,300,000-0.98
287ตระกูล นิพัทธกุศล1,030,427,500-0.01
288ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส1,030,042,500-1.05
289ตระกูล วิจักขณ์พันธ์1,028,323,153-1.66
290ตระกูล เตชะอิทธิพร1,027,725,000+0.52
291ตระกูล อุทกะพันธุ์1,025,565,397+8.34
292ตระกูล โรจนพฤกษ์1,018,865,963-0.50
293ตระกูล คณาธนะวนิชย์1,015,818,120+0.39
294ตระกูล วิวรรธนไกร1,010,354,533-1.27
295ตระกูล มกรานนท์1,009,920,160-6.23
296ตระกูล อำนวยพล1,006,848,000-0.69
297ตระกูล JUN998,620,000-
298ตระกูล พุฒิพิริยะ994,611,844-
299ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์990,696,723-0.62
300ตระกูล ทวีสิน988,199,301-1.33
301ตระกูล วณิชภักดีเดชา982,121,240-1.30
302ตระกูล ประจักษ์ธรรม981,757,504+0.87
303ตระกูล เด่นไพศาล970,666,587-1.50
304ตระกูล ภูริเดช965,000,000+0.52
305ตระกูล เล็กวิจิตร963,609,873-6.84
306ตระกูล นิติสาโรจน์961,794,029-0.28
307ตระกูล ไอศุริยกรเทพ961,491,300+1.30
308ตระกูล ROBERTUS957,393,750+0.43
309ตระกูล เดชะไกศยะ954,318,000-6.92
310ตระกูล อังคณากรกุล951,135,080-0.41
311ตระกูล เอกะหิตานนท์949,131,548-0.77
312ตระกูล สุทธพงศ์942,751,512-1.27
313ตระกูล Verbrugghe930,036,000-
314ตระกูล กิตติคุณชัย929,998,760-2.58
315ตระกูล กาญจนพิทักษ์926,698,874-1.09
316ตระกูล วิมลเฉลา925,868,891+0.57
317ตระกูล โรจน์มหามงคล923,538,816-1.30
318ตระกูล บุรณศิริ923,203,802-1.33
319ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์922,781,250+0.52
320ตระกูล อัตตะนันทน์921,384,250-2.44
321ตระกูล ปวโรฬารวิทยา919,514,853+0.54
322ตระกูล วิภวศุภกร907,063,032-1.88
323ตระกูล ธัญญะวุฒิ904,081,840-
324ตระกูล ดาลาล904,039,563+0.50
325ตระกูล เอี่ยมลำเนา899,857,848-3.28
326ตระกูล ลีละศิธร898,369,873+0.77
327ตระกูล พงศธร897,956,718+0.17
328ตระกูล วงษ์สวัสดิ์894,878,350-6.70
329ตระกูล เลขะพจน์พานิช890,692,800-2.06
330ตระกูล ธนนันท์นราพูล883,330,924-0.94
331ตระกูล ส่งวัฒนา876,643,652-5.25
332ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ876,284,287-0.66
333ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ876,243,900-
334ตระกูล ตันติไพจิตร876,058,139-2.72
335ตระกูล สิมะโรจน์856,660,128+0.13
336ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล853,140,000-1.84
337ตระกูล แพรรังสี852,454,799-
338ตระกูล เจริญตรา828,906,703-
339ตระกูล จันทร์พลังศรี822,708,429-1.93
340ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์821,597,164-0.85
341ตระกูล บุญรัตน์821,340,333-4.64
342ตระกูล เลอสุมิตรกุล819,520,295-2.76
343ตระกูล ก้องวัฒนา809,632,598+0.50
344ตระกูล กิตะพาณิชย์805,947,226-1.42
345ตระกูล พิชิตสิงห์804,068,725-1.63
346ตระกูล ทวนทอง801,390,002-0.94
347ตระกูล เนื่องจำนงค์799,602,755+1.28
348ตระกูล จิตตรัตน์เสนีย์798,781,725+3.81
349ตระกูล งามเศรษฐมาศ798,595,702-
350ตระกูล โสตธิมัย792,606,800+0.01
351ตระกูล อัฑฒกรวโรดม791,640,279-
352ตระกูล เขมะโยธิน791,635,200-1.97
353ตระกูล ศรีจอมขวัญ789,703,483-0.34
354ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย788,105,584-
355ตระกูล แสงวงศ์กิจ787,515,000-
356ตระกูล เลิศสุมิตรกุล780,905,970-1.69
357ตระกูล ศกุนตนาค774,479,540+1.26
358ตระกูล เศรษฐีวรรณ773,024,090+0.16
359ตระกูล ชวาลรัตน์772,805,000-
360ตระกูล ยุวบูรณ์770,000,000-
361ตระกูล สิงหวังชา769,986,160-2.77
362ตระกูล จิตติวาณิชย์768,296,000-
363ตระกูล ธนะรัชต์765,323,450-0.43
364ตระกูล ทวีแสงสกุลไทย757,101,518+3.82
365ตระกูล ตรีวิศวเวทย์750,621,092-
366ตระกูล วนิชสุวรรณ749,210,000-3.17
367ตระกูล ติรกานันท์746,496,866-2.34
368ตระกูล มหาดำรงค์กุล745,315,625+0.02
369ตระกูล ทักราล743,171,400-1.11
370ตระกูล เสนาดิสัย739,005,000-1.67
371ตระกูล RUDY738,101,284-0.73
372ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย734,912,899-1.08
373ตระกูล เศรษฐิน731,898,645+6.13
374ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์730,772,045-2.17
375ตระกูล ตั้งจันสิริ729,994,800-0.65
376ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์729,125,158-
377ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม727,931,491-0.88
378ตระกูล ประสงค์ชัยกุล725,270,274-0.66
379ตระกูล มังกรกนก723,597,697+0.85
380ตระกูล ธรรมมโนมัย721,063,013-
381ตระกูล อนันตชัย720,063,481-
382ตระกูล เบญจกุล719,256,004-1.36
383ตระกูล ตริลลิต716,430,000-3.50
384ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์708,174,492-1.98
385ตระกูล อรรถบูรณ์วงศ์707,233,368-1.60
386ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์707,000,750-
387ตระกูล เสริมคชสีห์704,492,947-0.84
388ตระกูล วรวงศ์วสุ703,395,050-5.11
389ตระกูล ศิริรังษี699,420,490-0.24
390ตระกูล ชูสกุล691,223,467+7.19
391ตระกูล ลิ่มอติบูลย์690,512,574+0.03
392ตระกูล พลเทพ686,165,000-0.22
393ตระกูล ดามาพงศ์684,196,875-1.18
394ตระกูล สุวรรธนะกุล683,011,344+2.38
395ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ682,244,000-1.57
396ตระกูล อมรธีรสรรค์681,442,630-1.57
397ตระกูล ตู้จินดา680,084,325-0.22
398ตระกูล ไตรโสรัส671,027,200-1.56
399ตระกูล จึงทรัพย์ไพศาล666,992,512+0.87
400ตระกูล ลิ้มถิรคุณ664,825,000-0.76
401ตระกูล สุขสมชีวิน661,665,500-0.01
402ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์661,566,307-
403ตระกูล ปาจรียางกูร659,006,678-
404ตระกูล เอื้ออารีมิตร650,811,600-
405ตระกูล นอบน้อมธรรม648,400,463+0.80
406ตระกูล สุวรรณนภาศรี647,079,730-1.11
407ตระกูล วงษ์เจริญสิน647,070,306-0.23
408ตระกูล ทันวานี642,987,500-0.02
409ตระกูล ชุติเชษฐพงศ์641,944,536+1.79
410ตระกูล วองอิสริยะกุล638,113,320-1.28
411ตระกูล เตชะนาวากุล637,151,701-
412ตระกูล นิธยานุรักษ์630,578,034-1.85
413ตระกูล คุณชยางกูร629,576,089-
414ตระกูล ศาตวินท์624,757,000-3.85
415ตระกูล ธนากิจอำนวย619,493,518-0.72
416ตระกูล โกวิทย์โสภณ618,917,482-0.65
417ตระกูล อธิกิจ617,166,648-0.93
418ตระกูล ปัณฑุยากร616,657,531-4.97
419ตระกูล ลีลาประชากุล615,805,135-5.28
420ตระกูล จิรกิติ613,905,314+0.88
421ตระกูล พิริยะมาสกุล610,523,825+0.06
422ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์609,839,237+1.91
423ตระกูล สุเมธโชติเมธา608,064,921-4.90
424ตระกูล ธารินเจริญ607,618,388-0.77
425ตระกูล ลีละวัฒน์599,730,652-0.73
426ตระกูล CHEN599,396,431-1.17
427ตระกูล วัฒนสุข598,604,443-
428ตระกูล เชนตระกูล596,496,750-1.37
429ตระกูล อึ้งไพบูลย์592,449,933-1.04
430ตระกูล อุ่นทรพันธุ์588,946,181-0.50
431ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล582,920,490+3.28
432ตระกูล SHUN582,820,000-0.55
433ตระกูล ตันติกุลสุนทร581,332,291-0.93
434ตระกูล อนันตรัมพร581,179,541+0.82
435ตระกูล เลิศนันทปัญญา579,436,480-0.78
436ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร579,282,990-
437ตระกูล คำศิริตระกูล576,121,000+0.87
438ตระกูล คุณานันทกุล574,100,603-3.14
439ตระกูล ครุจิตร570,891,330-1.46
440ตระกูล รัตตกุล569,290,938-1.90
441ตระกูล งามชำนัญฤทธิ์568,317,686-6.97
442ตระกูล เหมมณฑารพ567,879,240-3.09
443ตระกูล จันทวานิช566,526,465-1.11
444ตระกูล อิงค์ธเนศ565,674,510-0.67
445ตระกูล พงษธา564,077,600-5.89
446ตระกูล อรุณวัฒนาพร559,375,395+6.47
447ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์559,101,519-0.95
448ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา557,611,000+0.20
449ตระกูล เจริญนวรัตน์553,395,560-1.66
450ตระกูล YANG552,141,549-
451ตระกูล ระวีแสงสูรย์549,440,353-0.48
452ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา547,955,302+0.25
453ตระกูล อังอุบลกุล547,018,171-1.45
454ตระกูล บัณฑูรจินดา546,560,000-1.88
455ตระกูล จูตระกูล542,037,060-1.33
456ตระกูล จิตเจือจุน541,658,560+0.67
457ตระกูล เตรียมชาญชัย541,065,751+1.47
458ตระกูล มานัสสถิตย์540,749,723-0.99
459ตระกูล เซ่งตระกูล539,400,000+0.69
460ตระกูล พรหมสาขา538,687,123-0.67
461ตระกูล กิจอิทธิ536,915,862-0.56
462ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง535,793,403-1.23
463ตระกูล โฆษิอาภานันท์534,855,799-6.21
464ตระกูล ลีศิริกุล534,197,910-0.28
465ตระกูล แซ่ตั้ง527,531,029+2.29
466ตระกูล พรพิบูลย์525,000,000-1.90
467ตระกูล งามจิตรเจริญ521,420,534-1.52
468ตระกูล ปุ้ยพันธวงศ์515,380,514-1.67
469ตระกูล ชินสุภัคกุล515,035,590-12.43
470ตระกูล สัจจะบริบูรณ์514,387,250+0.35
471ตระกูล อรุณานนท์ชัย513,424,302-0.73
472ตระกูล ชื่นชูจิตต์510,644,701+0.24
473ตระกูล รติทอง510,130,134-0.44
474ตระกูล ทยานาราพร510,053,415-0.43
475ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์509,470,000+2.78
476ตระกูล ผ่องหทัยกุล506,345,868+0.31
477ตระกูล ศักดิ์ชัยเจริญกุล505,970,500+0.55
478ตระกูล จันทรประภา505,458,949-1.27
479ตระกูล ไชยกุล503,714,940-2.96
480ตระกูล การุณกรสกุล503,088,597+2.94
481ตระกูล วิริยประไพกิจ501,481,442-
482ตระกูล อิทธิธรรม500,526,000-
483ตระกูล เจริญกิจ499,200,000-0.96
484ตระกูล ศิวรักษ์498,618,709+3.28
485ตระกูล SINGH498,441,739+0.70
486ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล497,512,107-0.65
487ตระกูล ฉั่วศิริพัฒนา496,559,844-
488ตระกูล จารุเสถียร494,489,600-
489ตระกูล กัญจนาภรณ์494,437,500-0.68
490ตระกูล ไกรฤทธิชัย490,544,480-1.88
491ตระกูล เสริมสุขสกุลชัย490,406,320-0.48
492ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์487,838,885+0.94
493ตระกูล STEPHEN487,524,550-0.55
494ตระกูล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์487,181,363-2.17
495ตระกูล เอื้อสุดกิจ486,230,397-0.46
496ตระกูล โอภาสเอี่ยมลิขิต483,915,911-1.48
497ตระกูล งานทวี481,320,435+0.22
498ตระกูล จารุวจนะ481,205,171-0.69
499ตระกูล ชาญเศรษฐิกุล480,321,670-4.81
500ตระกูล สมวัฒนา478,767,133-0.55