คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ตระกูล ปราสาททองโอสถ96,931,335,170+0.94
2ตระกูล รัตนาวะดี68,606,999,456+1.65
3ตระกูล โอสถานุเคราะห์65,532,086,926+1.24
4ตระกูล จิราธิวัฒน์64,750,900,677+0.17
5ตระกูล กาญจนพาสน์47,136,824,382-1.36
6ตระกูล อาหุนัย45,335,298,132+1.03
7ตระกูล ธีระโกเมน34,468,162,267+1.36
8ตระกูล อัศวโภคิน34,207,240,228+0.11
9ตระกูล เพ็ชรอำไพ33,671,740,730+0.53
10ตระกูล เพชรอำไพ33,560,288,935+0.55
11ตระกูล ทองแตง28,603,374,651+1.13
12ตระกูล โพธารามิก28,123,208,679+0.84
13ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์28,042,608,321+1.12
14ตระกูล หาญพาณิชย์25,900,277,203+2.03
15ตระกูล สุริยวนากุล24,645,864,757+2.30
16ตระกูล ตั้งคารวคุณ23,645,962,778+0.73
17ตระกูล แก้วบุตตา21,541,283,253-
18ตระกูล ลิงค์19,561,583,350-
19ตระกูล โสภณพนิช16,783,738,486+0.19
20ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา15,066,255,536+0.01
21ตระกูล จุฬางกูร15,000,249,185+0.42
22ตระกูล เธียรวร14,658,482,000-
23ตระกูล ตั้งมติธรรม13,738,885,842-0.17
24ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ13,232,856,600-0.86
25ตระกูล จันศิริ13,025,914,232+1.08
26ตระกูล พูลวรลักษณ์10,823,998,534-1.38
27ตระกูล หาญจิตต์เกษม10,803,994,979+1.37
28ตระกูล วีรบวรพงศ์10,496,249,969-
29ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน9,510,257,041+0.04
30ตระกูล จรูญเอก9,451,883,027-
31ตระกูล สุชาโต8,910,813,942+1.26
32ตระกูล ศิริมงคลเกษม8,824,018,720-0.74
33ตระกูล โชติจุฬางกูร8,748,273,980+2.30
34ตระกูล วัธนเวคิน8,397,916,230+0.84
35ตระกูล แบเลเว็ลด์8,297,925,504+0.48
36ตระกูล โอภากุล8,244,653,600-0.86
37ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์8,178,660,860+0.99
38ตระกูล บุญเสี่ยง8,176,714,150+1.03
39ตระกูล วิริยะเมตตากุล8,126,833,547+1.02
40ตระกูล องค์โฆษิต8,077,113,358+0.44
41ตระกูล หวั่งหลี7,933,597,421+0.54
42ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ7,821,360,068-
43ตระกูล วิทยากร7,814,316,632-1.14
44ตระกูล พะเนียงเวทย์7,738,952,128+0.01
45ตระกูล วิทยฐานกรณ์7,602,271,397-0.01
46ตระกูล ภุขันอนันต์7,388,391,966+0.97
47ตระกูล ชินวัตร7,370,641,324-0.65
48ตระกูล ธนาลงกรณ์7,355,486,250-2.86
49ตระกูล เตชะอุบล7,282,559,584+0.41
50ตระกูล จารุกรสกุล7,184,782,709+0.93
51ตระกูล CHAN7,111,170,053+0.48
52ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์7,047,903,420+2.22
53ตระกูล คณิตทวีกุล6,649,405,914-1.02
54ตระกูล เรืองกฤตยา6,599,384,304+0.54
55ตระกูล กุญชรยาคง6,587,920,985+1.08
56ตระกูล วิริยะจิตรา6,581,814,952+0.98
57ตระกูล โลจนะโกสินทร์6,496,854,045+0.95
58ตระกูล พรพัฒนารักษ์6,495,595,975+0.79
59ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล6,267,917,312+1.04
60ตระกูล ว่องกุศลกิจ6,225,545,959-
61ตระกูล แสงศาสตรา6,172,486,200-
62ตระกูล วิญญรัตน์6,166,772,100-
63ตระกูล จิรภูมิมินทร์6,080,000,000-0.66
64ตระกูล นิรุตตินานนท์6,064,754,752+1.08
65ตระกูล งามเรืองพงศ์6,006,962,000+0.16
66ตระกูล เหมวชิรวรากร5,923,870,000-0.17
67ตระกูล งามอภิชน5,819,269,000+0.44
68ตระกูล ธรรมธัชอารี5,690,400,020-0.76
69ตระกูล ภิรมย์ภักดี5,673,524,039+1.14
70ตระกูล พลัสสินทร์5,638,288,943-0.01
71ตระกูล บุญดีเจริญ5,633,722,636-
72ตระกูล พรมมาส5,484,160,600+0.46
73ตระกูล มาลีนนท์5,342,489,160+1.33
74ตระกูล ตติยกวี4,753,530,865-0.17
75ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด4,751,676,444+0.67
76ตระกูล โล่ห์ทองคำ4,744,568,249+0.41
77ตระกูล ดำรงค์สุทธิพงศ์4,709,478,008+0.07
78ตระกูล อนันตประยูร4,605,430,496+0.95
79ตระกูล กรมดิษฐ์4,602,136,163-
80ตระกูล พีระเดชาพันธ์4,579,074,320+3.61
81ตระกูล ศิระวณิชการ4,560,050,100-
82ตระกูล วนาสิน4,462,465,550-
83ตระกูล ชาติพิทักษ์4,450,037,120+0.57
84ตระกูล อุดมคุณธรรม4,439,879,955+0.67
85ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล4,431,649,677-0.32
86ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ4,380,914,734+4.88
87ตระกูล วชิรพงศ์4,246,991,525+0.84
88ตระกูล ไกรภูเบศ4,243,178,800+0.75
89ตระกูล จิรัฐิติภัทร์4,239,100,000+0.02
90ตระกูล รัตนสุวรรณทวี4,111,960,562-0.84
91ตระกูล ชินธรรมมิตร์4,055,509,692+0.53
92ตระกูล ปัญญาพล4,025,736,761-
93ตระกูล รักอริยะพงศ์3,966,025,920-0.49
94ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ3,919,420,040-0.76
95ตระกูล วิจิตรธนารักษ์3,898,283,800+1.62
96ตระกูล ชินวงศ์วรกุล3,797,344,397+0.10
97ตระกูล แก้วกนกวิจิตร3,794,700,000+4.32
98ตระกูล บัณฑิตกฤษดา3,712,010,512-
99ตระกูล สินเจริญกุล3,668,436,013+0.80
100ตระกูล จรัญวาศน์3,616,677,497+0.21
101ตระกูล โชควัฒนา3,589,101,259+0.03
102ตระกูล นพรัมภา3,509,342,588+0.99
103ตระกูล นานา3,425,788,935-0.01
104ตระกูล เลาหพูนรังษี3,412,918,789-0.78
105ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล3,410,929,684+0.07
106ตระกูล ชาญวีรกูล3,379,197,891+2.31
107ตระกูล บุญศรี3,338,263,870+0.19
108ตระกูล กิตติอิสรานนท์3,331,205,770+1.33
109ตระกูล ดำรงชัยธรรม3,328,839,883+0.64
110ตระกูล โรจตระการ3,177,019,800-8.67
111ตระกูล อมตานนท์3,171,250,400+2.24
112ตระกูล มาลากุล3,142,786,670+1.25
113ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์3,102,592,220-0.79
114ตระกูล เจียมวิจิตรกุล3,075,249,224-
115ตระกูล กิจพิพิธ3,012,354,156+0.49
116ตระกูล กาญจนพิทักษ์2,996,692,552-4.14
117ตระกูล เจียรวนนท์2,947,668,993+1.01
118ตระกูล อมรรัตนชัยกุล2,941,531,496-
119ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,932,499,425+0.87
120ตระกูล ลิมทรง2,923,913,454-0.07
121ตระกูล นรพัลลภ2,862,961,850+0.24
122ตระกูล ยศสุนทรากุล2,856,000,000+1.26
123ตระกูล LEE2,814,184,727+0.84
124ตระกูล วรรณเมธี2,807,610,112+0.44
125ตระกูล เศรษฐสิทธิ์2,805,697,800-0.86
126ตระกูล จรณะจิตต์2,798,968,373+0.31
127ตระกูล ธนัตถ์เจริญกุล2,729,685,850+1.04
128ตระกูล เด่นธรรม2,723,810,355+0.53
129ตระกูล รัตนรักษ์2,715,849,500+0.21
130ตระกูล วินิชบุตร2,710,565,957-0.89
131ตระกูล ชลคดีดำรงกุล2,701,865,122-
132ตระกูล ชลศรานนท์2,634,765,485+0.82
133ตระกูล วานิช2,614,324,403+0.16
134ตระกูล จันทรัช2,586,763,519-0.77
135ตระกูล นิรันดร์กุล2,561,468,892+0.83
136ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์2,560,000,000+1.25
137ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์2,550,657,110-
138ตระกูล MAHAGITSIRI2,535,127,014+0.53
139ตระกูล วณิชวรากิจ2,533,753,800+2.22
140ตระกูล ศิริวิริยะกุล2,517,564,820-
141ตระกูล แสงอารยะกุล2,507,030,149-
142ตระกูล เวชชาชีวะ2,490,763,392+0.25
143ตระกูล สุดโต2,466,405,305-
144ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์2,466,226,889+0.78
145ตระกูล มนูญผล2,462,330,912+0.13
146ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์2,449,095,514+0.57
147ตระกูล จึงธนสมบูรณ์2,444,000,000-3.08
148ตระกูล ทรัพย์สาคร2,425,856,179-0.97
149ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ2,419,625,035-
150ตระกูล วิไลลักษณ์2,405,841,094-0.44
151ตระกูล กรรณสูต2,393,118,587+0.28
152ตระกูล เสรีวิวัฒนา2,391,473,107+0.07
153ตระกูล เผอิญโชค2,374,685,501+0.03
154ตระกูล ไรวา2,325,218,513-1.03
155ตระกูล ตันติวิท2,313,364,802+0.31
156ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์2,295,871,123-
157ตระกูล เทพกาญจนา2,253,540,841+0.72
158ตระกูล จันทรเสรีกุล2,235,464,560-4.92
159ตระกูล มหากิจศิริ2,213,487,606+1.80
160ตระกูล ภาสกรนที2,180,581,056-
161ตระกูล พรรณนิภา2,177,993,400-3.79
162ตระกูล Hock2,145,604,000+4.32
163ตระกูล หุตะจูฑะ2,134,614,822-0.68
164ตระกูล ธรรมพรหมกุล2,131,832,835+0.67
165ตระกูล ต.สุวรรณ2,119,605,469-
166ตระกูล วิทูรปกรณ์2,110,708,250-2.28
167ตระกูล วัชรสุรังค์2,092,929,032+0.26
168ตระกูล ดุษฎีสุรพจน์2,087,256,713+0.67
169ตระกูล ธรสารสมบัติ2,086,671,589-
170ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์2,082,583,220-0.97
171ตระกูล ธนสารศิลป์2,043,424,815-0.01
172ตระกูล ปรุงพัฒนสกุล2,018,060,000+0.41
173ตระกูล ทีปสุวรรณ2,011,801,042+0.11
174ตระกูล สุขุมวิทยา1,979,439,105-
175ตระกูล จรูญศรี1,931,576,783-
176ตระกูล ภัทรประสิทธิ์1,917,916,460-1.38
177ตระกูล พรรธนประเทศ1,907,850,000-
178ตระกูล สมะลาภา1,904,285,188+0.60
179ตระกูล เตชะไกรศรี1,904,042,873-0.87
180ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์1,868,626,721-
181ตระกูล ลัดพลี1,865,270,736+1.26
182ตระกูล เอื้อวัฒนะสกุล1,847,895,220+0.01
183ตระกูล ศิลา1,818,613,200+0.83
184ตระกูล พรประภา1,795,475,929+0.06
185ตระกูล โลจายะ1,779,573,206+1.57
186ตระกูล รัชกิจประการ1,743,170,205+0.78
187ตระกูล อุนนะนันทน์1,742,651,505-
188ตระกูล ดำรงสกุลวงษ์1,736,594,470+0.59
189ตระกูล สุทธิสัมพัทน์1,729,595,633-
190ตระกูล สุทธิพงษ์ชัย1,686,446,090-0.42
191ตระกูล ชุติมาวรพันธ์1,673,019,291+0.20
192ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ1,611,595,128+0.92
193ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล1,587,984,471-
194ตระกูล เดชกิจวิกรม1,585,072,940+1.23
195ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล1,580,267,536+0.55
196ตระกูล อุ่นใจ1,572,878,640-
197ตระกูล สิหนาทกถากุล1,569,672,092-0.82
198ตระกูล ลีนะบรรจง1,563,596,404-2.19
199ตระกูล ศรสงคราม1,549,205,364+0.62
200ตระกูล MITSUNTISUK1,545,000,120+0.67
201ตระกูล ลิมปิวิวัฒน์กุล1,536,335,450+2.31
202ตระกูล เล้าวงษ์1,536,068,577+0.03
203ตระกูล ชาครกุล1,534,854,198+0.43
204ตระกูล สุวิวัฒน์ธนชัย1,521,198,637-
205ตระกูล วลัยเสถียร1,520,345,181+0.48
206ตระกูล โลเฮีย1,507,140,128+0.51
207ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์1,504,453,635+0.41
208ตระกูล เก่งมานะ1,498,532,125+2.24
209ตระกูล ดาวัน1,494,438,270-
210ตระกูล บุญรักษ์1,485,340,585+0.82
211ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช1,478,640,000+0.99
212ตระกูล เลิศรัชต์กุล1,478,098,103+2.17
213ตระกูล บูลกุล1,476,920,119-1.91
214ตระกูล MICHEL1,458,800,000-0.71
215ตระกูล จิรรัตน์สถิต1,447,334,789-0.44
216ตระกูล พรมสวัสดิ์1,441,667,835+1.12
217ตระกูล บุญมีโชติ1,441,323,130+0.94
218ตระกูล บริสุทธนะกุล1,436,388,200-0.96
219ตระกูล นิจสิริภัช1,436,138,253+0.34
220ตระกูล ริมชลา1,424,726,913+0.82
221ตระกูล นานาวราทร1,424,104,000+0.38
222ตระกูล ยศะสินธุ์1,406,909,702+1.51
223ตระกูล นวพันธ์1,403,560,628-10.58
224ตระกูล นิมิตรปัญญา1,400,159,270-
225ตระกูล ศรีวิกรม์1,396,453,503-1.03
226ตระกูล คุวานันท์1,392,954,592+0.22
227ตระกูล เหลืองสุวรรณ1,382,744,540-0.99
228ตระกูล ทองมี1,379,992,000+4.32
229ตระกูล พรกุล1,377,720,924-
230ตระกูล ลาภานันต์รัตน์1,377,402,899+0.65
231ตระกูล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,358,595,603-0.95
232ตระกูล ศิลาอ่อน1,344,350,670-1.03
233ตระกูล กิจธนามงคลชัย1,335,557,800-0.14
234ตระกูล ทัศนนิพันธ์1,322,502,803-
235ตระกูล นิธิวาสิน1,311,065,505-0.28
236ตระกูล จิราวรรณสถิตย์1,306,935,910+0.76
237ตระกูล พหูสูตร1,294,931,059-
238ตระกูล SHU1,287,871,700+1.05
239ตระกูล อัษฎาธร1,269,796,058+1.27
240ตระกูล ชีวะเกตุ1,260,999,659-1.90
241ตระกูล พสวงศ์1,254,483,834+0.37
242ตระกูล รุจิราโสภณ1,246,211,610-
243ตระกูล ล่ำซำ1,244,253,024+0.11
244ตระกูล เตชะรัตโนภาส1,238,157,725+1.04
245ตระกูล จันทร์พิทักษ์1,232,040,000-
246ตระกูล ดารารัตนโรจน์1,228,701,120-0.88
247ตระกูล วีรเสถียรพรกุล1,228,269,150+0.82
248ตระกูล พรประกฤต1,215,141,940+0.68
249ตระกูล พันธุมโกมล1,209,922,756-1.08
250ตระกูล พานิชชีวะ1,207,271,183-1.13
251ตระกูล ซูหลาน1,205,459,038+1.04
252ตระกูล บุษยโภคะ1,195,048,798+0.40
253ตระกูล อุตสาหจิต1,190,108,800+0.76
254ตระกูล วิฑูรชาติ1,185,379,958-
255ตระกูล ศิริวงศ์1,178,885,904-6.13
256ตระกูล โกวิทจินดาชัย1,177,635,627+0.29
257ตระกูล เวศย์วรุตม์1,173,259,562+0.59
258ตระกูล ไอศุริยกรเทพ1,161,281,700-
259ตระกูล เจียอาภา1,160,540,007+0.18
260ตระกูล ทีฆคีรีกุล1,153,421,920+0.54
261ตระกูล พงศ์พิโรดม1,147,188,226+2.01
262ตระกูล อิทธิโรจนกุล1,146,012,000+2.04
263ตระกูล เทพผดุงพร1,144,260,213+0.15
264ตระกูล สนโสภณ1,143,791,632-
265ตระกูล แต้มศิริชัย1,141,711,585+0.16
266ตระกูล สมบูรณสิน1,137,989,104-6.13
267ตระกูล อุทกะพันธุ์1,136,224,285+0.02
268ตระกูล พันธุ์วิเชียร1,133,233,000+0.06
269ตระกูล สหวัฒน์1,120,181,776-
270ตระกูล วนวิทย์1,118,282,875+0.58
271ตระกูล รังสรรค์1,101,851,366+0.71
272ตระกูล เตชาชาญ1,096,498,651+0.02
273ตระกูล จิรธรรมศิริ1,091,230,000-
274ตระกูล จิระพงษ์ตระกูล1,089,513,408+1.56
275ตระกูล คงสุนทร1,084,629,552+0.49
276ตระกูล ศรีวัฒนประภา1,074,401,062+0.69
277ตระกูล สุขสวัสดิ์1,073,181,937+0.81
278ตระกูล วงษ์สวัสดิ์1,070,163,800-0.86
279ตระกูล นิพัทธกุศล1,060,590,000+1.11
280ตระกูล อังคณากรกุล1,057,895,140+0.92
281ตระกูล MOINUDDIN1,057,659,514+0.62
282ตระกูล เศรษฐเมธีกุล1,056,000,000-0.76
283ตระกูล ประจักษ์ธรรม1,049,536,997-
284ตระกูล ปวโรฬารวิทยา1,038,023,216+0.03
285ตระกูล เตียวตรานนท์1,032,029,960+4.31
286ตระกูล เยาวพงศ์ศิริ1,027,840,080+0.63
287ตระกูล เตชะอิทธิพร1,027,725,000+1.04
288ตระกูล วิวรรธนไกร1,008,995,643+0.55
289ตระกูล สุขะนินทร์1,002,320,496-0.48
290ตระกูล ROBERTUS1,002,006,100+0.80
291ตระกูล ควรสถาพร973,007,659+0.52
292ตระกูล ดำรงปิยวุฒิ์972,121,160+1.27
293ตระกูล พูลลาภ965,490,875+2.17
294ตระกูล วิฑูรย์เธียร965,035,560-0.64
295ตระกูล ภูริเดช965,000,000+1.04
296ตระกูล เด่นไพศาล957,761,023-0.02
297ตระกูล นิติสาโรจน์952,402,475+2.57
298ตระกูล ดาลาล946,974,578-1.44
299ตระกูล ปรีชานุกูล941,160,000-1.08
300ตระกูล อรรถญาณสกุล939,652,218-
301ตระกูล โรจนพฤกษ์938,346,344-16.05
302ตระกูล วิจักขณ์พันธ์935,700,703+0.16
303ตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์932,489,350-
304ตระกูล จิรเสวีนุประพันธ์922,781,250+1.04
305ตระกูล สุทธพงศ์900,718,005-
306ตระกูล เหลืองวารินกุล898,498,944-6.13
307ตระกูล JUN889,886,240+0.51
308ตระกูล พงษ์สุทธิมนัส887,091,531+1.84
309ตระกูล ลีละศิธร884,587,940-
310ตระกูล ตันติไพจิตร883,616,918+0.88
311ตระกูล ก้องวัฒนา877,826,470-
312ตระกูล วิมลเฉลา877,030,465-0.08
313ตระกูล พฤฒินารากร876,008,756-0.87
314ตระกูล Verbrugghe875,328,000+0.62
315ตระกูล เจริญตรา869,539,384-0.93
316ตระกูล ตู้จินดา867,850,340+0.38
317ตระกูล รัตนสุวรรณชาติ867,364,931+0.01
318ตระกูล พงศธร865,631,066-0.84
319ตระกูล คณาธนะวนิชย์860,696,460-0.72
320ตระกูล ธนนันท์นราพูล858,330,992-
321ตระกูล กิตติคุณชัย857,998,856-
322ตระกูล ทวีสิน856,439,394-
323ตระกูล พุฒิพิริยะ855,828,796+1.35
324ตระกูล มกรานนท์853,659,790-0.75
325ตระกูล สิมะโรจน์849,203,237+1.99
326ตระกูล จิตติวาณิชย์841,200,000-8.67
327ตระกูล อัตตะนันทน์840,086,009+1.65
328ตระกูล ศกุนตนาค832,930,826-
329ตระกูล SWEE829,508,132+1.06
330ตระกูล ตันตาปกุล822,772,700-0.66
331ตระกูล ตั้งตรงเวชกิจ816,949,200-0.81
332ตระกูล ชนะภัย816,060,000-6.13
333ตระกูล เอกะหิตานนท์812,438,476+0.02
334ตระกูล ชื่นอิ่ม811,565,104-6.13
335ตระกูล เอี่ยมลำเนา811,347,240-0.91
336ตระกูล อำนวยพล811,072,000+4.31
337ตระกูล เขมะโยธิน805,862,400+0.15
338ตระกูล เล็กวิจิตร801,792,393-0.75
339ตระกูล บุรณศิริ800,109,961-
340ตระกูล แพทยานันท์797,537,468+0.55
341ตระกูล ธัญญะวุฒิ794,496,163+2.30
342ตระกูล เดชะไกศยะ792,264,000-0.76
343ตระกูล วรวงศ์วสุ791,552,550-0.70
344ตระกูล วณิชภักดีเดชา790,798,921+0.81
345ตระกูล เลิศสุมิตรกุล787,523,817-
346ตระกูล อัฑฒกรวโรดม787,065,417+0.13
347ตระกูล นิธยานุรักษ์786,276,314+0.99
348ตระกูล ส่งวัฒนา784,381,444-1.46
349ตระกูล ทวนทอง779,030,441+0.01
350ตระกูล มิตรพันธ์พานิชย์772,858,782+0.12
351ตระกูล ศรีจอมขวัญ769,128,675+0.14
352ตระกูล วิภวศุภกร765,334,433+0.74
353ตระกูล โสตธิมัย759,900,000+0.48
354ตระกูล เศรษฐิน755,693,807-2.07
355ตระกูล ติรกานันท์753,809,264-0.09
356ตระกูล โรจน์มหามงคล743,628,657+0.81
357ตระกูล ธนะรัชต์742,330,900-0.44
358ตระกูล ตั้งจันสิริ738,892,000+1.11
359ตระกูล ไตรตระกูลชัย737,463,129-
360ตระกูล ตรีวิศวเวทย์735,789,731-
361ตระกูล ถานบุรี732,600,000-3.79
362ตระกูล พิชิตสิงห์729,762,038+1.02
363ตระกูล ไตรโสรัส728,179,200-
364ตระกูล จึงทรัพย์ไพศาล723,887,794+0.02
365ตระกูล เนื่องจำนงค์722,860,916-0.03
366ตระกูล เศรษฐีวรรณ719,721,625-0.16
367ตระกูล พงษ์อัชฌา718,605,477-
368ตระกูล ประสงค์ชัยกุล715,664,046-
369ตระกูล ธรรมมโนมัย715,128,338-
370ตระกูล ชูสกุล714,821,988-0.02
371ตระกูล เกรียงไชยกิจกุล712,908,844+0.89
372ตระกูล จันทร์พลังศรี711,497,610+0.82
373ตระกูล เลอสุมิตรกุล706,483,013-0.80
374ตระกูล กาญจนศักดิ์ชัย705,321,384-6.10
375ตระกูล ศุภวัฒนเกียรติ703,732,000+0.76
376ตระกูล อมรธีรสรรค์702,905,390+0.76
377ตระกูล มหาดำรงค์กุล701,307,807+0.61
378ตระกูล ตั้งพิรุฬห์ธรรม684,399,011-0.06
379ตระกูล กิตะพาณิชย์683,718,263-
380ตระกูล ลิ่มอติบูลย์680,957,735-0.06
381ตระกูล พรเจริญชัยศิลป์680,620,125-0.78
382ตระกูล นอบน้อมธรรม679,523,685-1.53
383ตระกูล อนันตชัย675,615,118-0.44
384ตระกูล ชุติเชษฐพงศ์675,440,674+1.75
385ตระกูล เลขะพจน์พานิช674,906,400-
386ตระกูล สิงหวังชา671,940,960-0.65
387ตระกูล มนต์เสรีนุสรณ์669,787,305+0.05
388ตระกูล สุขสมชีวิน667,546,000+0.95
389ตระกูล พิจิตรพงศ์ชัย661,141,936-0.88
390ตระกูล ทวีแสงสกุลไทย658,851,703+2.63
391ตระกูล ทักราล656,468,070-
392ตระกูล วงค์ชัยสิทธิ์656,451,153-
393ตระกูล สุวรรธนะกุล655,907,719-0.83
394ตระกูล มังกรกนก653,361,371-0.94
395ตระกูล พิหเคนทร์652,451,006-
396ตระกูล จิรกิติ650,282,467+0.02
397ตระกูล พงษธา647,780,800-0.39
398ตระกูล เบญจกุล644,758,194-0.12
399ตระกูล งามเศรษฐมาศ641,568,458+0.70
400ตระกูล ระวีแสงสูรย์638,993,217+0.22
401ตระกูล อุ่นทรพันธุ์638,757,549-
402ตระกูล เตชะนาวากุล637,151,701-
403ตระกูล อิศรภักดี635,250,000-
404ตระกูล RUDY633,428,923-0.80
405ตระกูล อรรถบูรณ์วงศ์631,593,436-1.80
406ตระกูล ตริลลิต631,260,000-
407ตระกูล ธนากิจอำนวย623,950,306-0.71
408ตระกูล รติทอง621,841,304-1.02
409ตระกูล ทันวานี621,705,000+0.05
410ตระกูล ดามาพงศ์619,801,875-0.65
411ตระกูล อึ้งไพบูลย์613,510,256-1.24
412ตระกูล ตั้งสัจจะพจน์613,027,919+0.86
413ตระกูล ยงวงศ์ไพบูลย์608,639,024-0.39
414ตระกูล เสนาดิสัย605,984,100+0.41
415ตระกูล แพรรังสี605,876,964+1.16
416ตระกูล วนิชสุวรรณ604,826,800+0.85
417ตระกูล โชติบุตร604,240,840-6.13
418ตระกูล บุญสุขเจริญ603,696,800-6.13
419ตระกูล คำศิริตระกูล602,784,000+0.84
420ตระกูล นิพัทธโกศลสุข600,320,000-6.13
421ตระกูล เอื้ออารีมิตร596,577,300+0.91
422ตระกูล ศรีกุลเรืองโรจน์595,738,080-0.67
423ตระกูล SHUN595,700,000+1.08
424ตระกูล ปาจรียางกูร589,637,554-
425ตระกูล เสริมคชสีห์586,090,771-
426ตระกูล ปัณฑุยากร586,016,163-0.65
427ตระกูล ศิริรังษี584,660,925+0.28
428ตระกูล ชวาลรัตน์579,603,750-
429ตระกูล คุณานันทกุล578,981,770+1.42
430ตระกูล ยุวบูรณ์577,500,000-
431ตระกูล สุวรรณนภาศรี573,683,059+0.10
432ตระกูล พิริยะมาสกุล570,345,219-0.45
433ตระกูล วองอิสริยะกุล568,575,330-
434ตระกูล ถวิลเติมทรัพย์567,969,377+0.11
435ตระกูล จงวัฒนาศิลป์กุล567,870,000+1.10
436ตระกูล เลิศนันทปัญญา567,359,280-0.04
437ตระกูล สุวัฒนพิมพ์567,344,614-0.07
438ตระกูล มานัสสถิตย์567,097,693-
439ตระกูล ลิ้มถิรคุณ563,325,000-
440ตระกูล พลเทพ560,910,000-
441ตระกูล จันทวานิช560,231,727-
442ตระกูล ลีละวัฒน์555,954,692-0.79
443ตระกูล ตันติกุลสุนทร554,418,759+0.49
444ตระกูล อธิกิจ554,307,082-
445ตระกูล อนันตรัมพร553,662,354+0.23
446ตระกูล YANG552,141,549-
447ตระกูล ไตรตรึงษ์ทัศนา549,950,427-0.13
448ตระกูล อังอุบลกุล549,665,985-
449ตระกูล อรุณวัฒนาพร549,504,065+4.19
450ตระกูล ลีลาประชากุล549,065,262-0.04
451ตระกูล บุญรัตน์548,201,765-0.22
452ตระกูล สุขพันธุ์ถาวร546,605,488-
453ตระกูล ศรีธรรัตน์กุล544,696,195-
454ตระกูล ศาตวินท์533,056,000-
455ตระกูล อิงค์ธเนศ529,242,440+1.27
456ตระกูล จันทร์เสรีวิทยา526,836,000+0.49
457ตระกูล สุเมธโชติเมธา523,622,179+0.95
458ตระกูล เชนตระกูล521,689,350+1.53
459ตระกูล ลีศิริกุล519,380,730+0.05
460ตระกูล ธารินเจริญ518,812,624-
461ตระกูล ทยานาราพร515,843,760-
462ตระกูล เจริญกิจ508,800,000-1.89
463ตระกูล รัตตกุล508,038,115-0.71
464ตระกูล ติงธนาธิกุล507,180,000-0.49
465ตระกูล แซ่ตั้ง505,258,040-0.81
466ตระกูล วัฒนสุข504,847,120+5.00
467ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์504,068,750+0.07
468ตระกูล เอี้ยวศิวิกูล504,021,320+0.52
469ตระกูล เจริญนวรัตน์502,360,252-0.07
470ตระกูล อิทธิธรรม500,526,000-
471ตระกูล STEPHEN498,298,573+1.08
472ตระกูล เหมมณฑารพ497,321,384-1.34
473ตระกูล วุฒิไกร497,200,000+0.88
474ตระกูล กัญจนาภรณ์492,132,000+0.23
475ตระกูล โกวิทย์โสภณ487,237,134+0.20
476ตระกูล เจริญเศรษฐศิลป์484,780,334-
477ตระกูล จิตเจือจุน484,257,760+1.11
478ตระกูล จันทรประภา482,922,563-
479ตระกูล อิศรางกูร480,762,541-1.10
480ตระกูล CHEN480,708,720-0.19
481ตระกูล พรพิบูลย์480,000,000+0.83
482ตระกูล ภัทรเลาหะ478,527,832+1.14
483ตระกูล ปัญจคุณาธร477,152,000-0.25
484ตระกูล KWONPING476,620,813-0.60
485ตระกูล เตรียมชาญชัย476,483,038+0.01
486ตระกูล ภัทรกิตต์เกษม475,277,500+0.45
487ตระกูล วรรณภิญโญ471,883,100-1.00
488ตระกูล จารุวจนะ471,249,202+0.70
489ตระกูล จูตระกูล469,765,452-
490ตระกูล มหัทธนารักษ์469,496,130-0.40
491ตระกูล ไชยกุล468,068,522-0.32
492ตระกูล ชื่นชมเดช467,685,000+0.93
493ตระกูล ศิวรักษ์465,922,400-
494ตระกูล เอื้อสุดกิจ465,909,600-0.36
495ตระกูล พรหมสาขา465,409,304-0.11
496ตระกูล การุณกรสกุล463,630,668-
497ตระกูล แจ้งอยู่461,623,770-0.92
498ตระกูล บัณฑูรจินดา461,160,000+0.74
499ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง459,863,764+0.58
500ตระกูล ยังมีวิทยา459,552,000-0.26