คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 19/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3501ตระกูล อิฐรัตน์6,647,781-
3502ตระกูล สุรินทร์สภานนท์6,645,328-
3503ตระกูล อัคควัสกุล6,638,830+1.82
3504ตระกูล ยังส์6,637,510-
3505ตระกูล ต้นฤดี6,611,649-
3506ตระกูล ชินสุขีพร6,608,340+2.78
3507ตระกูล ธรรมสิทธิ์บูรณ์6,601,000+0.62
3508ตระกูล สุทธินิภาพันธ์6,600,000-1.52
3509ตระกูล ศิริไชย6,600,000-1.52
3510ตระกูล แสงสุวรรณ6,586,813-
3511ตระกูล สมบูรณ์กิตติสุข6,586,240+3.12
3512ตระกูล ลีสิรวงศ์6,581,564+0.99
3513ตระกูล ธนมิตรสกุล6,570,036-0.71
3514ตระกูล ตั้งถาวรสิริกุล6,548,184-
3515ตระกูล อัครศิลป์6,518,718-4.58
3516ตระกูล สุขโข6,510,000-
3517ตระกูล วิชาญชุติวาณิช6,500,000-
3518ตระกูล พึ่งฮั้ว6,491,000-
3519ตระกูล ศาลิคุปต์6,486,000-0.71
3520ตระกูล รัตนเนนย์6,480,000-0.93
3521ตระกูล หงส์ถาวรสิริ6,466,656-
3522ตระกูล จิตพิมลมาศ6,438,750-0.99
3523ตระกูล พู่พิทยาสถาพร6,418,560-
3524ตระกูล เผือกผ่อง6,407,317+2.48
3525ตระกูล เกยุราพันธ์6,393,530-
3526ตระกูล เกณฑ์พิทักษ์6,391,880-
3527ตระกูล ทองร่มโพธิ์6,387,360-
3528ตระกูล รวิรัช6,384,000-1.05
3529ตระกูล ปิ่นประเสริฐ6,375,500-
3530ตระกูล สุวภัทราชัย6,375,277+0.64
3531ตระกูล สธนกุลพานิช6,369,699+0.53
3532ตระกูล ติระตระกูลวิชยา6,366,750-1.54
3533ตระกูล จิโรจน์วณิชชากร6,361,920-
3534ตระกูล อัครพันธุ์6,360,000-
3535ตระกูล วิจิตรประไพ6,360,000-
3536ตระกูล ดีรุ่งโรจน์6,350,385-
3537ตระกูล เฉลิมรัฐ6,346,280-
3538ตระกูล สุวรรณจงสถิต6,336,000+0.51
3539ตระกูล เสกสรรค์6,336,000-
3540ตระกูล คณิตทรัพย์6,322,000-
3541ตระกูล แต่บรรพกุล6,316,580-0.12
3542ตระกูล ไตรสุวรรณ6,300,000-
3543ตระกูล พรยืนยง6,294,360-
3544ตระกูล กรัยวิเชียร6,283,500+0.81
3545ตระกูล รวยฟูพันธ์6,280,427+0.66
3546ตระกูล เอกพินิจพิทยา6,274,308+1.09
3547ตระกูล บริบูรณ์6,265,000-1.12
3548ตระกูล เกียรติเดชปัญญา6,249,375-0.99
3549ตระกูล ศิริพัฒนกุล6,247,120-
3550ตระกูล เหล่าภราดรชัย6,240,000-1.54
3551ตระกูล เลิศบรรณพงษ์6,240,000-3.12
3552ตระกูล พลอัครวัตน์6,240,000-3.12
3553ตระกูล บุญศรีสวัสดิ์6,230,664+0.51
3554ตระกูล ศิริพูลเกียรติกุล6,227,405-
3555ตระกูล ประชุมพรรณ์6,225,000-
3556ตระกูล อัชรพงศ์6,214,000+1.00
3557ตระกูล จิรัปปภา6,205,000-
3558ตระกูล สิมะวรา6,205,000-
3559ตระกูล รุ่งตระกูล6,203,160-
3560ตระกูล กอบกุลสุวรรณ6,200,000-
3561ตระกูล บูรีจิตตินันท์6,199,200-1.19
3562ตระกูล เกษมสุวรรณ6,198,500+1.09
3563ตระกูล จรัสบุญไพศาล6,185,012-0.53
3564ตระกูล หล่อพาณิชกุล6,178,458-
3565ตระกูล ทรัพย์ธานารัตน6,174,000-2.72
3566ตระกูล โชคล้ำบุญ6,169,079-3.14
3567ตระกูล ภูคำ6,161,582-
3568ตระกูล ศิริสัมพันธ์6,161,031-1.64
3569ตระกูล อัทธายุวัฒน์6,150,000-
3570ตระกูล ทัพอินพรหม6,149,808-0.79
3571ตระกูล นาคเจริญ6,140,432-6.25
3572ตระกูล ทิวากระจ่าง6,120,000+2.78
3573ตระกูล อรุณภรวงศ์6,120,000-0.65
3574ตระกูล จึงจิรานนท์6,116,850-0.74
3575ตระกูล คำไสย์6,112,306+0.61
3576ตระกูล องค์สกุล6,110,720+1.79
3577ตระกูล ลิ้มเจริญเงิน6,104,000-0.46
3578ตระกูล ปานจันทร์6,087,088-4.35
3579ตระกูล พงศ์จารุสถิต6,086,000-
3580ตระกูล พลอยประพัฒน์6,080,000+2.63
3581ตระกูล ประเสริฐมนูกิจ6,072,000+1.09
3582ตระกูล พงศ์มฆพัฒน์6,071,380-
3583ตระกูล จิตรยรรยง6,068,508-
3584ตระกูล YANG6,067,490-
3585ตระกูล ธรรมจาโร6,064,250-
3586ตระกูล แดนวังเดิม6,062,031+1.18
3587ตระกูล สมใจเพ็ง6,060,000-0.99
3588ตระกูล มานัสสถิตย์(2)6,054,730-
3589ตระกูล พัฒนาปัญญาสัตย์6,049,120+1.79
3590ตระกูล ประจวบพันธ์ศรี6,048,510-
3591ตระกูล หาญจิรกานต์6,034,800-
3592ตระกูล เตชัสหงส์6,023,750-1.64
3593ตระกูล ไตรสวัสดิ์วงศ์6,019,825+5.71
3594ตระกูล เจนวัฒนวิทย์6,016,500-
3595ตระกูล ล้วนใจสนธิ์6,004,316-1.27
3596ตระกูล วงษ์พันธุ์เสือ5,992,400-
3597ตระกูล เอื้อเสริมพงศ์5,985,000-
3598ตระกูล อินทร์ขาว5,985,000-
3599ตระกูล วิศิษฎ์วุฒิพงศ์5,983,640-
3600ตระกูล แซ่เอี้ยว5,977,525+0.68
3601ตระกูล บุณยรักษ์5,975,648-
3602ตระกูล โกราษฎร์5,957,557+0.89
3603ตระกูล ว่านวัฒน์5,949,508-0.88
3604ตระกูล วิสิฐธนบดีกร5,947,020-
3605ตระกูล ศิริสัจจวัฒน์5,944,385-
3606ตระกูล ศรีสุวรรณ5,940,000-1.85
3607ตระกูล สิตาลรัศมี5,936,000+1.79
3608ตระกูล ภาสบุตร5,927,385-4.40
3609ตระกูล ใจเสมอ5,922,000-0.71
3610ตระกูล พิมพ์ประโพธ5,917,704-
3611ตระกูล หลายวัฒนไพศาล5,901,915+1.77
3612ตระกูล ไชยทิพย์5,900,000+1.69
3613ตระกูล บัณฑิตยานนท์5,888,000-
3614ตระกูล พงศ์ไพโรจน์5,885,000-
3615ตระกูล ทิตระกูล5,881,588-
3616ตระกูล เลี่ยวบุ้นกิม5,880,000-
3617ตระกูล เย็นสุดใจ5,875,212-2.90
3618ตระกูล วงศ์ชนะภัย5,873,400-11.11
3619ตระกูล ชาญวโรจน์5,873,000-2.86
3620ตระกูล เสถียรโสภณ5,861,312+0.64
3621ตระกูล ภาจิตรยรรยง5,843,184-
3622ตระกูล งามอัจฉริยะกุล5,832,000-
3623ตระกูล กิตติภูมิวงศ์5,829,794-
3624ตระกูล สุวรรณเพทาย5,827,500-0.79
3625ตระกูล กังวาฬวัฒนา5,821,600-1.25
3626ตระกูล รุจิวรกุลทอง5,809,963+4.76
3627ตระกูล ณัฏฐ์เศรษฐ์5,809,461-0.91
3628ตระกูล คงวิสุทธิวงศ์5,807,500-0.99
3629ตระกูล แสงรุ่งโรจน์รัศมี5,801,526-4.05
3630ตระกูล สาระสมบัติ5,799,840-2.33
3631ตระกูล แสนสี5,781,735-2.22
3632ตระกูล เผด็จสุวันนุกูล5,760,302+0.73
3633ตระกูล อุทัยสุข5,760,000-
3634ตระกูล ทรงอัครภัทรา5,757,210-
3635ตระกูล ธนบัตรชัย5,756,910+4.35
3636ตระกูล ปิยะจตุรวัฒน์5,737,500-1.48
3637ตระกูล สิงห์วิศิษฏ์5,736,800+0.99
3638ตระกูล สมประสงค์5,728,663-
3639ตระกูล เกษมกุลศิริ5,726,875-
3640ตระกูล เกษมปิยารมณ์5,720,000+4.17
3641ตระกูล คณาคุปต์5,714,682-1.18
3642ตระกูล จันทิวาสน์5,705,950-
3643ตระกูล คงรุ่งภากร5,704,000-
3644ตระกูล อินสว่าง5,687,962+0.84
3645ตระกูล ธงภักดิ์5,687,934-2.27
3646ตระกูล ประกายรุ้งทอง5,674,305-
3647ตระกูล เกียรติอัครพล5,668,000-
3648ตระกูล โกวิทเจริญสุข5,658,450-
3649ตระกูล บรรยงคนันท์5,657,250-
3650ตระกูล แสงไพบูลย์5,654,310-
3651ตระกูล สุจิตต์5,633,298-2.90
3652ตระกูล บุนะจินดา5,622,150-2.70
3653ตระกูล จันทรวิสูตร5,620,763-6.25
3654ตระกูล คำพรหม5,617,000+0.73
3655ตระกูล บัลลังก์ศักดิ์5,600,000-
3656ตระกูล เตือนจิตต์5,600,000-2.86
3657ตระกูล ขอพร5,593,600+1.09
3658ตระกูล เหล่าสุรสุนทร5,592,795-2.33
3659ตระกูล โตตระการตระกูล5,583,902-
3660ตระกูล วรรณปลูก5,582,000-0.13
3661ตระกูล หล่อทองไพศาล5,574,761+5.88
3662ตระกูล ตะล่อมสิน5,560,000+1.44
3663ตระกูล ยอดเพชร5,560,000+1.44
3664ตระกูล อรุณอโณทัย5,560,000-
3665ตระกูล ปิยะวาณิชย์สกุล5,554,100+2.00
3666ตระกูล โกสีย์ศิริกุล5,550,000-2.70
3667ตระกูล หลายกิจรุ่ง5,545,465-
3668ตระกูล กระต่ายวงษ์พระจันทร์5,540,116-
3669ตระกูล พาสมดี5,525,502-
3670ตระกูล คูบ่อทอง5,525,250+2.16
3671ตระกูล โรจนสุนทรา5,520,000-
3672ตระกูล ทรัพย์สมิง5,502,500-
3673ตระกูล ปราณพานิชกิจ5,493,600+2.78
3674ตระกูล เธียไพรัตน์5,486,000-1.54
3675ตระกูล จึงทวีศิลป์5,485,920-1.52
3676ตระกูล กิตติเฉลา5,482,400-1.30
3677ตระกูล จิตตกูล5,472,000-0.88
3678ตระกูล อุฬารพาณิชกุล5,467,628-
3679ตระกูล โชคมณีนุช5,467,000-
3680ตระกูล พัทธ์ณศิริ5,451,491-0.79
3681ตระกูล คำสวาท5,446,155+1.82
3682ตระกูล สกุนตะวิภาต5,417,589-
3683ตระกูล บานพับทอง5,401,879+2.02
3684ตระกูล พลีชีพสัปยุทธ5,400,000+4.17
3685ตระกูล เย็นสุข5,398,360-2.27
3686ตระกูล วรรณเกียรติ5,383,421-3.11
3687ตระกูล คุณยศยิ่ง5,372,514-1.27
3688ตระกูล เดชะวลีกุล5,371,456-2.94
3689ตระกูล สุรกิตติดำรง5,370,000-
3690ตระกูล เพชรน้อย5,370,000-
3691ตระกูล กิติสุวรรณกุล5,364,599-
3692ตระกูล ประเสริฐรุ่งเรือง5,358,264+1.09
3693ตระกูล รามกุล5,357,847+2.89
3694ตระกูล วฤธ5,355,000-
3695ตระกูล นิธิธนัตกุล5,349,000-
3696ตระกูล สว่างจิตร5,348,000-
3697ตระกูล เจียรวงศ์วาณิช5,343,228+1.94
3698ตระกูล อรุณสิริตระกูล5,340,786-2.63
3699ตระกูล จันทราธรกุล5,334,175+0.61
3700ตระกูล นาคประเสริฐ5,325,260-
3701ตระกูล โสจินตฤทธิ์5,324,308-4.24
3702ตระกูล ศิลป์ชีวะกิจจา5,321,811+2.75
3703ตระกูล อุรุโสภณ5,321,300-
3704ตระกูล POOLSAWADDI5,320,000+2.63
3705ตระกูล อรุณประสบสุข5,319,934+0.78
3706ตระกูล หงษ์รัตนอุทัย5,318,800-
3707ตระกูล จิระวิชิตชัย5,315,625-
3708ตระกูล อรุณวณิชย์พร5,304,000-0.28
3709ตระกูล ดิษยบุตร5,299,200-
3710ตระกูล เมธีปรีชากุล5,294,314-
3711ตระกูล ซือ5,287,590+2.75
3712ตระกูล สุนทราวงศ์5,271,560-2.86
3713ตระกูล พัฒนสมสิทธิ์5,267,464+2.02
3714ตระกูล เชี่ยวชาญ5,261,974+1.69
3715ตระกูล แซ่กอ5,252,000-
3716ตระกูล เกตุพันธุ์5,250,000-
3717ตระกูล ตระการเถลิงศักดิ์5,247,338-
3718ตระกูล ตันทัตสวัสดิ์5,244,000+2.63
3719ตระกูล พัฒนสฤษฎ์5,239,209+5.88
3720ตระกูล ลือกิตินันท์5,236,480+3.12
3721ตระกูล ธนาเศรษฐ์สกุล5,230,431-2.70
3722ตระกูล เกรียงไกรวงศ์5,220,084+0.99
3723ตระกูล ควน5,220,000-
3724ตระกูล สุขศรีสราญจิตร5,215,615-2.99
3725ตระกูล ศาสตรศิริภูมิ5,200,000-
3726ตระกูล ธรรมมานุธรรม5,197,500-
3727ตระกูล บุญยินดี5,191,000-1.12
3728ตระกูล ค้าธัญญมงคล5,168,000+2.63
3729ตระกูล ตรีวิทยาภูมิ5,168,000+0.59
3730ตระกูล จิตรสำเริง5,167,500-1.26
3731ตระกูล วงศ์ประศาสตร์5,167,500-1.26
3732ตระกูล งามศัพพศิลป์5,167,500-1.26
3733ตระกูล วงศ์สวรรค์5,167,500-1.26
3734ตระกูล แดงประเสริฐ5,167,500-1.26
3735ตระกูล วสุพงศ์โสธร5,167,500-1.26
3736ตระกูล กฤษณีไพบูลย์5,167,500-1.26
3737ตระกูล ไล้สุวรรณ5,160,000-1.16
3738ตระกูล หุ่นหิรัณย์สาย5,160,000-50.00
3739ตระกูล อิ่มใจ5,159,354-0.33
3740ตระกูล ชูพาณิชสกุล5,156,269-
3741ตระกูล เหลี่ยมไทย5,150,400-
3742ตระกูล กีรติเพียรเลิศ5,134,783+0.83
3743ตระกูล อึ้งมณีประเสริฐ5,124,500-1.08
3744ตระกูล เกษมศิรินาวิน5,124,210-50.00
3745ตระกูล ชาญชนาไพบูลย์5,116,800-
3746ตระกูล ประจันพาณิชย์5,114,231-
3747ตระกูล นราสัตยวงศ์5,113,807-4.40
3748ตระกูล ศิริวิกุล5,102,720+0.84
3749ตระกูล ตังคนานนท์5,101,607-3.11
3750ตระกูล สันต์สวัสดิ์5,101,200-0.85
3751ตระกูล เพ็ชร์กุล5,100,000+0.83
3752ตระกูล สุพักตร์มนตรี5,100,000-
3753ตระกูล โรจน์ศิริรัตน์5,093,500+1.64
3754ตระกูล จันทรัศมี5,086,200-2.72
3755ตระกูล น้อยใจบุญ5,083,516-
3756ตระกูล ฐิติโชติรัตนา5,080,900-
3757ตระกูล สรรพอาษา5,071,500-
3758ตระกูล ปีปทุม5,060,000+1.09
3759ตระกูล อินทจักร์5,042,140+1.69
3760ตระกูล โภคา5,040,000-
3761ตระกูล ก่อเกิดเกียรติ5,028,047+1.64
3762ตระกูล สินธุวงศ์5,020,100+1.00
3763ตระกูล LAI5,017,642-4.24
3764ตระกูล เลิศสิริโชค5,011,242-
3765ตระกูล เพ็ชรอัดขาว5,009,454+1.69
3766ตระกูล สินธุสอาด4,998,245-3.11
3767ตระกูล วิชัยยะ4,994,325-
3768ตระกูล ตั้งถวิล4,993,760+1.69
3769ตระกูล เจริญอุดมผล4,978,200+3.33
3770ตระกูล ไพศาลศิริรัตน์4,977,369+0.68
3771ตระกูล แซ่จู4,976,488+1.03
3772ตระกูล จินังกุล4,970,471-
3773ตระกูล โค้วเจริญ4,953,200-1.64
3774ตระกูล จุฑาจำเริญ4,950,000+2.78
3775ตระกูล พิริยโภคัย4,928,490+2.78
3776ตระกูล รัชตะสมบูรณ์4,907,450-
3777ตระกูล ปุณณรัตนกุล4,906,560+0.88
3778ตระกูล สุขเจริญ4,905,000-
3779ตระกูล ประภากรรุจิวงศ์4,900,000-
3780ตระกูล ศิวาธนพล4,900,000-
3781ตระกูล ยันต์เจริญ4,895,190-
3782ตระกูล สุธีรยงประเสริฐ4,895,000+1.82
3783ตระกูล พรรัตนรังสี4,890,000+0.61
3784ตระกูล ชวะโนทัย4,889,500-
3785ตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์4,877,810-
3786ตระกูล จิรวงศ์ศรี4,868,500-
3787ตระกูล ปธนสมิทธิ์4,867,200+2.78
3788ตระกูล พัวศิริ4,859,020-
3789ตระกูล จงวิศาล4,837,500-2.33
3790ตระกูล พัชรครุกานนท์4,837,200+2.16
3791ตระกูล ซุยยังกูร4,836,000-
3792ตระกูล ธนาวัฒน์พลกุล4,830,700-
3793ตระกูล ทรัพย์ดีมงคล4,823,699-
3794ตระกูล หัสดินไพศาล4,821,910+2.16
3795ตระกูล พานิชสาส์น4,816,000-
3796ตระกูล อาตรี4,815,000-
3797ตระกูล สมเจตนะพันธ์4,809,650-
3798ตระกูล ชินรักษา4,806,340-2.27
3799ตระกูล ศิษย์ครองวงษ์4,795,000+0.73
3800ตระกูล ชุมขำ4,777,000-9.56
3801ตระกูล วงศ์สุโชโต4,773,600-1.11
3802ตระกูล บุณยมานนท์4,756,350-
3803ตระกูล พานบัวแก้ว4,755,863-
3804ตระกูล เอี่ยมลำน้ำ4,742,880-
3805ตระกูล สิมะพิชัยเชษฐ์4,720,000-1.69
3806ตระกูล สุวรรณฤทธิ์4,705,632+0.69
3807ตระกูล บุญธรรมจินดา4,688,320-3.11
3808ตระกูล กีรติเธียรสิริ4,683,000-
3809ตระกูล วัฒนปัญญาขจร4,680,000-
3810ตระกูล เลิศพิเชฐ4,675,400-
3811ตระกูล ประสงค์สุกาญจน์4,670,750+0.84
3812ตระกูล ฉายศิริไพบูลย์4,669,775-
3813ตระกูล NISHIYAMA4,668,500-
3814ตระกูล ไล4,664,664+5.88
3815ตระกูล บุญญสิริ4,663,600-1.53
3816ตระกูล จิรศักยกุล4,650,000-0.65
3817ตระกูล ลี้ถาวร4,638,244-
3818ตระกูล สัมพันธ์กุลภัค4,618,581-6.25
3819ตระกูล เจริญสุข4,600,000+1.09
3820ตระกูล โชติมงคลทรัพย์4,595,650-
3821ตระกูล พูลทรัพย์วัฒนา4,580,000+2.50
3822ตระกูล จิรวังศานนท์4,569,600+1.79
3823ตระกูล เจริญสาธิต4,556,000-
3824ตระกูล พงษ์นุเคราะห์ศิริ4,545,198+1.59
3825ตระกูล ตั้งกิจอนันต์4,540,380-
3826ตระกูล โสฒิพันธุ์ชัย4,531,500-1.26
3827ตระกูล สิริวรการวณิชย์4,518,000+2.78
3828ตระกูล เดชวิไลศรี4,517,843+1.64
3829ตระกูล นภาอัมพร4,515,000+0.78
3830ตระกูล อภินรเศรษฐ์4,515,000-
3831ตระกูล สาลิวรรธนะ4,508,000-
3832ตระกูล รุ่งธรรมรัตน์4,501,969+3.13
3833ตระกูล ธีระวัฒนชัย4,500,000-
3834ตระกูล วิสุทธิ์เมธางกูร4,499,107+0.78
3835ตระกูล ติยะวิบูลย์ศิริ4,491,750-
3836ตระกูล ฉันทโรจน์ศิริ4,491,648+1.79
3837ตระกูล วิทยอำนวยคุณ4,488,000-
3838ตระกูล ธนาทวีผล4,488,000-
3839ตระกูล อนุวัตเมธี4,484,000-4.24
3840ตระกูล เวชสุวรรณ์4,483,634-0.65
3841ตระกูล แสงอุทัยจามร4,482,360-
3842ตระกูล เลิศไพรวัน4,476,998-
3843ตระกูล กิจบุญเลิศ4,475,225-
3844ตระกูล เนติ4,472,000-1.16
3845ตระกูล พิบูลย์4,459,338+1.69
3846ตระกูล พูลสวัสดิ์4,457,126-1.45
3847ตระกูล พาหุพันธ์4,453,760+2.50
3848ตระกูล ชัยวิเชียร4,450,500-2.33
3849ตระกูล ปังอักษร4,441,500-1.48
3850ตระกูล จิระวงศ์ประภา4,433,325-
3851ตระกูล เฟื่องอารมย์4,424,940-
3852ตระกูล บัวเลิศ4,423,038-2.90
3853ตระกูล อันนานนท์4,422,000-1.52
3854ตระกูล มาลัยศิริรัตน์4,418,746-2.63
3855ตระกูล วีระวุฒิวงศ์4,401,000+0.61
3856ตระกูล บัณฑุชัย4,400,000-
3857ตระกูล บุญฤทธิ์4,396,350-1.26
3858ตระกูล ศรีธีระกุล4,391,100-2.22
3859ตระกูล กวางทอง4,379,854-1.37
3860ตระกูล งามวัฒนากุล4,379,636-1.16
3861ตระกูล อึ้งตระกูล4,377,780-
3862ตระกูล นาถวิริยกุล4,373,480-0.65
3863ตระกูล จิรพงษ์เมตต์4,367,300-
3864ตระกูล ผดุงรัตน์4,365,000-
3865ตระกูล กวิตานนท์4,363,596-
3866ตระกูล ศักดิ์ศิรินุกูล4,344,792-0.54
3867ตระกูล พลอยจิระชัย4,332,101-1.27
3868ตระกูล พิพัฒน์ปัทมา4,329,815+0.84
3869ตระกูล ต่างวิวัฒน์4,315,500+0.73
3870ตระกูล สุจริตธัญตระกูล4,295,672+1.69
3871ตระกูล สิริรุจิโยทัย4,295,322-0.65
3872ตระกูล ศรีลาเลิศ4,290,000-0.91
3873ตระกูล วรานุศุภากุล4,284,280-
3874ตระกูล ศรีวิบูลย์4,279,454-0.88
3875ตระกูล กิตติดุษฎีธรรม4,277,000+2.13
3876ตระกูล เมธาวรกุล4,260,000+1.41
3877ตระกูล รุ่งเจริญชัย4,256,300+6.45
3878ตระกูล เจือติรักษ์4,256,000-2.63
3879ตระกูล นพรัตน์4,255,236-0.65
3880ตระกูล ตันติพาณิชย์กูล4,244,100+0.78
3881ตระกูล อิ่มวณิช4,220,622-
3882ตระกูล วิชชาผลิผล4,220,575-1.27
3883ตระกูล สมบูรณ์สิริโภค4,213,072-1.69
3884ตระกูล ฐิตาภิวัฒนกุล4,204,184-
3885ตระกูล เลิศอัศวพงษ์4,203,332-2.63
3886ตระกูล ศรีสุวัฒน์4,200,000-
3887ตระกูล ภานุมาตรัศมี4,200,000-
3888ตระกูล เอี่ยมวิถีวนิช4,200,000-
3889ตระกูล ชวกุล4,200,000-
3890ตระกูล เมฆอรุณกมล4,200,000-
3891ตระกูล สุทธิโชติ4,188,800-
3892ตระกูล มาสุด4,186,896+0.84
3893ตระกูล ประเสริฐสุโข4,183,516-
3894ตระกูล โกมินทร์4,171,637-9.56
3895ตระกูล เครือชะเอม4,171,181-
3896ตระกูล อภิบุญญชัย4,168,862+1.64
3897ตระกูล สินศิริวิทยา4,167,936-
3898ตระกูล อัสรางชัย4,165,000-
3899ตระกูล รอดโพธิ์ทอง4,163,016-
3900ตระกูล นราภาสจรัส4,156,670+0.84
3901ตระกูล ธีระวาส4,111,620+2.16
3902ตระกูล สังข์งาม4,110,000+1.00
3903ตระกูล ภากรณ์ประเสริฐ4,108,000-
3904ตระกูล นันทชัย4,106,420+3.98
3905ตระกูล สิริรัตนตรัย4,102,272-1.85
3906ตระกูล ไพเราะประเสริฐ4,095,840-1.89
3907ตระกูล ชนะสิทธิ์4,089,020-1.54
3908ตระกูล เรืองจารุจรัส4,078,130-
3909ตระกูล ไตรโกมุท4,071,548-
3910ตระกูล จันทร์รัตน์วิลาศ4,067,696+1.69
3911ตระกูล ชีวะพฤกษ์4,066,201+1.00
3912ตระกูล วงษ์ชื่น4,062,916+2.48
3913ตระกูล อินทรวิชัย4,061,000-1.53
3914ตระกูล ลาภทรงสุข4,060,000-
3915ตระกูล พูลเจริญ4,057,020+2.78
3916ตระกูล ดีหลาย4,048,870-
3917ตระกูล นิลประกอบกุล4,044,600-
3918ตระกูล ชำนาญกิจวนิช4,033,000-
3919ตระกูล โศภวาณิช4,032,767-
3920ตระกูล พิชิตสุรกิจ4,028,000-
3921ตระกูล LEON4,021,414+0.61
3922ตระกูล วชิรทรัพย์4,017,951-
3923ตระกูล พรหมทอง4,015,770+0.78
3924ตระกูล เตชะมรกต4,000,000+1.00
3925ตระกูล สังข์รังสรรค์3,992,125-
3926ตระกูล พรหมสรปสันน์3,990,240-9.56
3927ตระกูล ทิมาสาร3,976,600-4.24
3928ตระกูล กงทองลักษณ์3,969,000-
3929ตระกูล จันทอก3,966,400-
3930ตระกูล วุฒิศักดิ์ศิลป์3,951,800-5.37
3931ตระกูล ลูทรา3,950,800-
3932ตระกูล ปัญญาวัฒนพงศ์3,945,800-
3933ตระกูล ประยงค์มรกต3,932,084-
3934ตระกูล ตระกูลพูนทรัพย์3,930,809-1.27
3935ตระกูล วลีเจริญพงษ์3,930,000-1.53
3936ตระกูล ลิมปวิทยากุล3,922,087+2.78
3937ตระกูล ศรพุฒทัย3,920,598+2.78
3938ตระกูล สว่างวงศากุล3,917,130-
3939ตระกูล ชีวะเรืองโรจน์3,900,000-
3940ตระกูล ศุภศรี3,898,400-
3941ตระกูล รักตะกนิษฐ3,884,616+2.78
3942ตระกูล บุญยวิโรจนา3,878,139-
3943ตระกูล บุญสินสุข3,871,800-
3944ตระกูล พานิชกุล3,869,432-
3945ตระกูล บุญทศ3,864,000-
3946ตระกูล ธำรงรัตน์3,861,000+2.56
3947ตระกูล เขาแก้ว3,857,579+1.64
3948ตระกูล วิโรจน์ไพสิฐ3,849,600-
3949ตระกูล คานิโย3,844,652-
3950ตระกูล บุญภิรักษ์3,840,000-
3951ตระกูล ลิ้มเจริญ3,840,000-
3952ตระกูล วชิรากรทอง3,840,000-
3953ตระกูล ชาประเสริฐกุล3,840,000-
3954ตระกูล จรัญรัตนศรี3,831,750-0.67
3955ตระกูล รักกสิกร3,830,134+0.84
3956ตระกูล ฐิติสกุล3,822,000-
3957ตระกูล วัชรพล3,801,475-
3958ตระกูล ตรีเพ็ชรชูพร3,801,475-
3959ตระกูล พรหมา3,793,703+5.88
3960ตระกูล กิจจริยภูมิ3,792,000-1.27
3961ตระกูล เทนอุทัย3,786,710+5.88
3962ตระกูล เตาะเจริญสุข3,776,000+1.69
3963ตระกูล ปิตินานนท์3,775,517-
3964ตระกูล ทองทับ3,770,166-4.40
3965ตระกูล บินเทพ3,760,400+0.84
3966ตระกูล ผลิตากุล3,753,000+1.44
3967ตระกูล ศรีทองสุข3,752,500-1.27
3968ตระกูล พัฒนโสภณ3,751,930-1.54
3969ตระกูล ถวัลย์กิจดำรงค์3,750,000-0.67
3970ตระกูล สิทธิวรวัฒน์3,745,200+1.00
3971ตระกูล สัตยธรรม3,741,360-1.19
3972ตระกูล ทิมประเสริฐ3,740,168-
3973ตระกูล ดวงแสงจันทร์3,728,297-9.56
3974ตระกูล จีระกุล3,724,000-
3975ตระกูล พงษ์สุวรรณ3,723,000+5.88
3976ตระกูล เพชรล้ำ3,720,000-
3977ตระกูล ประพัศรางค์3,713,007-
3978ตระกูล ผลวิเศรษฐ์กุล3,705,000-
3979ตระกูล ตันนาภัย3,702,804+0.84
3980ตระกูล คุณาศักดากุล3,700,792-
3981ตระกูล ขันแก้ว3,700,000-4.05
3982ตระกูล สุนทร3,696,257-
3983ตระกูล เจษฎาวุฒิ3,693,998-
3984ตระกูล จันทร์แสนวิไล3,693,282+1.69
3985ตระกูล นิยะถิรกุล3,691,331-
3986ตระกูล สัจจาศิริ3,690,000+2.78
3987ตระกูล ทวีชัยวัฒน์3,681,535-
3988ตระกูล WEI-KAI3,676,148-
3989ตระกูล นาคะสุภา3,665,168-
3990ตระกูล โชคธนสิริมงคล3,660,228-6.25
3991ตระกูล กษิดิ์เวชกุล3,643,780+5.71
3992ตระกูล จัตุรพิพัฒน์3,637,813+5.88
3993ตระกูล ชัยนาม3,617,600-
3994ตระกูล คุตติกุล3,615,525-2.22
3995ตระกูล สิทธิบุญญาวงศ์3,614,270+1.82
3996ตระกูล หรรษ์หิรัญ3,612,054-4.35
3997ตระกูล ธรรมระโต3,611,504-
3998ตระกูล ศิริโสดา3,606,320+1.64
3999ตระกูล อรุณรุ่งไพศาล3,600,000-
4000ตระกูล พรชัยศรี3,600,000-