คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/02/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001ตระกูล กิติพราภรณ์10,849,584-0.81
3002ตระกูล คล้ามไพบูลย์10,824,218-
3003ตระกูล วงศ์ภัทรกุล10,815,089-
3004ตระกูล ศุภมงคล10,814,677-
3005ตระกูล มิคี10,800,000-
3006ตระกูล เนียมสอน10,800,000-
3007ตระกูล พิพิธเวช10,765,190+0.60
3008ตระกูล รัตนชัยวรรณ10,750,720-6.25
3009ตระกูล โฆษิตวงศ์สกุล10,736,352-1.52
3010ตระกูล หงษ์จินตกุล10,720,000-2.50
3011ตระกูล สำราญกิจดำรงค์10,709,645-1.47
3012ตระกูล คำโม10,706,294+1.96
3013ตระกูล ศิริคุปต์10,674,489+0.78
3014ตระกูล จิรัฐิติเจริญ10,660,000+2.31
3015ตระกูล ฟ้าอรุณ10,647,000+0.96
3016ตระกูล บุญชุ่ม10,620,000-
3017ตระกูล BALAKRISHNAN10,607,711-
3018ตระกูล เฉิดฉายพันธุ์10,603,800-2.33
3019ตระกูล ศรีพหล10,601,356-1.47
3020ตระกูล อาจาริยานนท์10,600,000-1.00
3021ตระกูล ธีราโมกข์10,598,400-2.78
3022ตระกูล จงวัฒน์ผล10,582,815-0.77
3023ตระกูล สุขสมเลิศ10,568,080-0.38
3024ตระกูล บวรจิรภัทร์10,559,459-2.34
3025ตระกูล วัชโรทยาน10,539,900-0.51
3026ตระกูล ศศิลักษณานุกุล10,502,750-6.40
3027ตระกูล พิมานวรกุล10,473,180-
3028ตระกูล สีตะสิทธิ์10,467,801-0.65
3029ตระกูล ภาคอรรถ10,436,727-0.61
3030ตระกูล อัศวถาวรวานิช10,424,632-0.65
3031ตระกูล เอกสมบัติชัย10,423,455-3.60
3032ตระกูล จิตร์รังษี10,420,402+1.85
3033ตระกูล เอี่ยมรุ่งโรจน์10,401,404+0.96
3034ตระกูล ศิริจรรยากุล10,400,000+5.00
3035ตระกูล วชิโรดม10,400,000-
3036ตระกูล ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ10,396,400-0.63
3037ตระกูล ขจรเกียรติพาณิช10,396,000-2.65
3038ตระกูล ธนกิจรุจิโรจน์10,360,000-
3039ตระกูล กันทวัง10,347,840-
3040ตระกูล ลาวัณย์ประเสริฐ10,345,910-
3041ตระกูล เดชะรินทร์10,345,910-
3042ตระกูล วิจักขณา10,320,000-2.33
3043ตระกูล ตั้งเกษมสำราญ10,316,645-0.99
3044ตระกูล จิระประกอบชัย10,316,032+5.93
3045ตระกูล อัศว์ศิวะกุล10,294,200-
3046ตระกูล เรืองวรบูรณ์10,281,000-1.45
3047ตระกูล เจียงวิวัฒน์10,275,020+22.36
3048ตระกูล อินทนะ10,269,000-3.33
3049ตระกูล อู๋10,265,667-2.44
3050ตระกูล รักตพงศ์ไพศาล10,243,974-2.56
3051ตระกูล วงศ์เดชา10,209,000-0.81
3052ตระกูล วงศ์ชูพันธ์10,201,000-2.97
3053ตระกูล โกกนุทาภรณ์10,187,904-2.33
3054ตระกูล YOU10,157,460-2.33
3055ตระกูล สุวรรณอาภา10,125,294-1.47
3056ตระกูล ปานปรีชา10,125,000+0.80
3057ตระกูล เหล่ามนัสศักดิ์10,100,000-
3058ตระกูล ฉัตรกุล10,092,580-
3059ตระกูล คงช้าง10,089,384+0.70
3060ตระกูล จิตตวรวานิช10,080,000-
3061ตระกูล ธรรมธนสกุล10,075,250-0.52
3062ตระกูล หอมจันทร์10,069,992-5.36
3063ตระกูล เดวิส10,065,600-
3064ตระกูล พงษ์เพียรสกุล10,052,216+4.88
3065ตระกูล กิตติเมธี10,050,128+2.94
3066ตระกูล โสภณวุฒิสกุล10,050,000-1.49
3067ตระกูล ปรางค์ศรีเจริญ10,050,000-1.49
3068ตระกูล มังกรแก้ว10,025,007-2.34
3069ตระกูล โกศลพันธุ์10,012,064-
3070ตระกูล ตุลยาเดชานนท์10,006,050-0.81
3071ตระกูล โลกาพัฒนา10,005,000-1.45
3072ตระกูล บูรณวรคุณ9,980,322-1.29
3073ตระกูล สว่างวรรณ์9,977,873-1.47
3074ตระกูล ทิพย์วรรณงาม9,962,900-2.99
3075ตระกูล สิทธิภาพธนยศ9,943,840-1.25
3076ตระกูล ทวีโภค9,934,290-1.10
3077ตระกูล คงเสรี9,921,606-
3078ตระกูล นันท์นฤมิต9,920,000+25.00
3079ตระกูล เอื้อวัฒนสกุล9,911,490-
3080ตระกูล วงค์กุศลเลิศ9,911,400-2.54
3081ตระกูล ดาราราช9,900,000-
3082ตระกูล ANDRE9,900,000-0.61
3083ตระกูล รักขพันธ์9,900,000-2.22
3084ตระกูล ภู่เพ็ชร์9,888,000-
3085ตระกูล จันทรางศุ9,882,050-1.18
3086ตระกูล พิพัฒน์ศิริขจร9,870,000+2.13
3087ตระกูล ภัทรนุธาพร9,867,224-4.27
3088ตระกูล ตั้งเฉลิมกุล9,825,220-1.97
3089ตระกูล เชื้อเจ็ดตน9,819,400-
3090ตระกูล ชิวธนาสุนทร9,800,070+1.43
3091ตระกูล ศรีรุ่งเรืองจิต9,800,000-1.43
3092ตระกูล ธรรมสิทธิ์บูรณ์9,799,000+0.42
3093ตระกูล สุธีวงศ์9,793,268-
3094ตระกูล ยงธนารัตน์9,790,172-
3095ตระกูล พัฒนาตระกูล9,781,426-2.34
3096ตระกูล ยงค์ธัญโรจน์9,774,092-
3097ตระกูล เมฆใจดี9,760,000+4.92
3098ตระกูล ธีระบุตร9,751,045-2.97
3099ตระกูล จีระวัฒนสุข9,743,920+3.23
3100ตระกูล ตั้งศักดิ์ประเสริฐ9,740,160-0.83
3101ตระกูล สุรพันธ์วรเเวช9,737,143-
3102ตระกูล ศรีสุพรรณ9,701,440-
3103ตระกูล เลิศพรเจริญ9,700,000+0.52
3104ตระกูล เหลืองวัฒนากิจ9,699,050-
3105ตระกูล อภิรัตนรุ่งเรือง9,690,075-
3106ตระกูล หัสธรรม9,683,514+0.78
3107ตระกูล วิไลพร9,683,232-3.85
3108ตระกูล ตั้งเทวนนท์9,680,000+0.83
3109ตระกูล มหิธิธรรมธร9,680,000-1.14
3110ตระกูล อุ่นสิริชัย9,680,000-5.79
3111ตระกูล เลิศพงษ์9,662,202-
3112ตระกูล ปานะถึก9,651,726-
3113ตระกูล ศิริจันทโรภาส9,649,500-1.96
3114ตระกูล วิทยเบ็ญจางค์9,647,010-1.35
3115ตระกูล ว่องไพฑูรย์9,645,141-0.88
3116ตระกูล วงศ์อริยะกวี9,644,934-2.56
3117ตระกูล ศิริฉัตรชัยกุล9,625,010-3.33
3118ตระกูล เอียงเงิน9,603,110-5.22
3119ตระกูล อาลัยผล9,600,000+25.00
3120ตระกูล ศิลป์เชาวลา9,600,000-
3121ตระกูล ฉัตรนพคุณ9,593,792-
3122ตระกูล กุลสุวรรณ9,580,800-
3123ตระกูล สิริวรสิทธ์9,556,800+5.52
3124ตระกูล ศรีบัณฑิตมงคล9,540,886-1.55
3125ตระกูล มณีแสง9,540,000-
3126ตระกูล วรามิต9,536,000-
3127ตระกูล HAI-NING9,531,466-2.33
3128ตระกูล จัยวัฒน์9,529,098-
3129ตระกูล ตรียามิตรจิตกุล9,517,500-
3130ตระกูล ศักดิ์สุธาพร9,483,128-
3131ตระกูล ยูถะสุนทร9,464,000-
3132ตระกูล มโนมยางกูร9,450,000-
3133ตระกูล อัจฉริยประทีป9,447,374-3.23
3134ตระกูล นาคเจริญ9,441,503-4.99
3135ตระกูล ยัง9,440,000+5.93
3136ตระกูล วัฒนพันธ์9,430,720-3.85
3137ตระกูล ชายชีวินลิขิต9,409,275-0.88
3138ตระกูล สรรเสริญปัญญา9,400,000+2.13
3139ตระกูล บุญบรรดารสุข9,400,000+2.13
3140ตระกูล เรืองสุขวรรณา9,396,442-1.25
3141ตระกูล เพชรมุณี9,393,213+1.30
3142ตระกูล มีเสถียร9,386,653-6.25
3143ตระกูล ชัยศรีสวัสดิ์สุข9,386,653-6.25
3144ตระกูล ชัยวานิชกุล9,380,000-5.22
3145ตระกูล เดชาประพันธ์9,373,337-
3146ตระกูล บุญชนานันทกูด9,370,000-
3147ตระกูล กิจรุ่งเรืองไพศาล9,349,140-0.88
3148ตระกูล ฉัตรภูมิรุจี9,346,500+3.23
3149ตระกูล เตชะกำพุช9,338,662-2.97
3150ตระกูล ภู่พันธ์ตระกูล9,303,390-2.22
3151ตระกูล ศรีเฟื่องฟุ้ง9,300,000+3.23
3152ตระกูล ปรีชาตั้งกิจ9,297,434-
3153ตระกูล ลีวาณิชย์9,293,336-
3154ตระกูล นภานพรัตน์แก้ว9,290,958-
3155ตระกูล สิงหกุล9,289,793+5.71
3156ตระกูล เทพตระการพร9,267,356-1.72
3157ตระกูล พุฒซ้อน9,261,935-4.92
3158ตระกูล โภคทรัพย์9,256,500-1.07
3159ตระกูล อมรวิทยารักษ์9,256,000+0.56
3160ตระกูล นันทิลีพงศ์9,252,632-1.25
3161ตระกูล ตันติพัฒน์9,247,500-0.74
3162ตระกูล อาฮูยา9,240,000-
3163ตระกูล ศิริพนิชสุธา9,198,825+1.33
3164ตระกูล วศินวรรธนะ9,177,150+1.58
3165ตระกูล เลียวไพรัตน์9,156,624-
3166ตระกูล ชื่นวชิรศิริ9,122,770-5.36
3167ตระกูล วงศ์ไวทยากูร9,112,087-
3168ตระกูล เสวกวรรณ9,102,920+0.56
3169ตระกูล บินเทพ9,100,800-2.78
3170ตระกูล ทองเจริญ9,056,808-7.21
3171ตระกูล ชีพเชี่ยวชาญชัย9,044,000-
3172ตระกูล อัคคนีวาณิชย์9,040,056-1.69
3173ตระกูล ลีอังกูรเสถียร9,028,148-
3174ตระกูล อนุวัตรอุดม9,023,601+0.51
3175ตระกูล สุขทิศ9,012,000+2.97
3176ตระกูล บุญญาภิภัทร9,000,000-
3177ตระกูล เจริญสหายานนท์9,000,000-
3178ตระกูล วงศ์สกุลชัย8,982,615-2.19
3179ตระกูล บูรพาเดชะ8,968,540-1.48
3180ตระกูล ศรีเจริญล่ำซำ8,964,000-1.20
3181ตระกูล ตันนาภัย8,961,408-2.78
3182ตระกูล ทองศิริกุล8,960,000-
3183ตระกูล เพ็ชร์ประภา8,957,088-
3184ตระกูล องค์สกุล8,947,840+4.88
3185ตระกูล กันตสุสิระ8,942,500+0.20
3186ตระกูล เพียรสุภาพ8,930,298+0.70
3187ตระกูล ธรวงศ์ธวัช8,927,643-
3188ตระกูล กิตติวงศ์วัฒนา8,920,000-0.50
3189ตระกูล ชูชัยศรี8,912,787-0.58
3190ตระกูล แซ่ห่าน8,905,000-3.08
3191ตระกูล เจนสถิตวงศ์8,902,993-
3192ตระกูล ต.เทียนประเสริฐ8,897,000-2.44
3193ตระกูล วัฒนดิษย์สกุล8,892,485+5.71
3194ตระกูล ธัญญคุณากรสกุล8,892,000-3.33
3195ตระกูล จุงสุพงษ์8,885,328-1.35
3196ตระกูล CHEN,8,880,000-
3197ตระกูล ตัณฑะยานนท์8,880,000-3.60
3198ตระกูล ทัศนาวิวัฒน์8,879,500-1.00
3199ตระกูล พัฒนาปัญญาสัตย์8,857,640+4.88
3200ตระกูล หล่อทองไพศาล8,854,033-
3201ตระกูล คงถาวร(2)8,845,732-
3202ตระกูล นราภาสจรัส8,831,520-2.78
3203ตระกูล รัตนดิลก8,830,990-0.84
3204ตระกูล รัตนจริยา8,827,500-1.82
3205ตระกูล เพียรอภิธรรม8,827,095-0.81
3206ตระกูล ดวงแสงทอง8,815,905-0.77
3207ตระกูล เจือณรงค์ฤทธิ์8,810,648+0.52
3208ตระกูล แสงอุทัย8,800,000+1.63
3209ตระกูล วงษ์จิราษฎร์8,788,880-
3210ตระกูล ชาญวิทยาพงศ์8,779,320-1.82
3211ตระกูล สุนทรัช8,775,000-0.74
3212ตระกูล นวมเจริญ8,770,821-7.69
3213ตระกูล อัสสรัตน์8,767,164-
3214ตระกูล สิรโยภาส8,758,104+1.30
3215ตระกูล พานิชวงศ์8,758,000-
3216ตระกูล ใจเย็น8,739,200+0.27
3217ตระกูล องค์ประเสริฐ8,731,268-
3218ตระกูล ECK8,706,432-
3219ตระกูล พันธ์เจริญวรกุล8,700,012-1.48
3220ตระกูล พจน์อนันต์8,700,000-
3221ตระกูล สิตาลรัศมี8,692,000+4.88
3222ตระกูล เหลืองสัจจกุล8,671,680-2.78
3223ตระกูล เตวชิระ8,669,250-
3224ตระกูล รักษ์ธนานนท์8,664,000-
3225ตระกูล เรืองสินภิญญา8,661,492-
3226ตระกูล สงวนสิน8,648,376-
3227ตระกูล ตั้งวงศ์สามารถ8,647,000-0.38
3228ตระกูล อัศวพิชยนต์8,643,000-
3229ตระกูล จิรัสย์โสภณ8,640,000+1.85
3230ตระกูล ศิวะศรี8,640,000-2.78
3231ตระกูล วรวงศ์พิทักษ์8,624,000-5.36
3232ตระกูล แตงน้อย8,613,500-
3233ตระกูล เจียมกนก8,613,500-
3234ตระกูล วัฒนายนต์8,576,880-
3235ตระกูล อริยปิติพันธ์8,573,664-1.14
3236ตระกูล นิลเจียรสกุล8,573,100-4.27
3237ตระกูล ปราณีประชาชน8,569,950-
3238ตระกูล ฉัตรเเก้วบริบูรณ์8,560,000-
3239ตระกูล ลีนุตพงษ์8,558,056-0.70
3240ตระกูล นัฐกรานต์นุวัฒน์8,550,000+0.80
3241ตระกูล นิธิเกษม8,500,000-
3242ตระกูล ยุ่ย8,482,320-6.25
3243ตระกูล ความเพียร8,470,000-5.79
3244ตระกูล รุ่งเรืองกนกกุล8,470,000-5.79
3245ตระกูล ทีปกากร8,466,401-0.93
3246ตระกูล อัศวโกวิท8,458,296-
3247ตระกูล แซ่จง8,433,488+0.51
3248ตระกูล เอื้อศิรินุเคราะห์8,428,000-
3249ตระกูล พิทยประเสริฐกุล8,419,350-0.81
3250ตระกูล ไกรเกรียงศรี8,419,250-1.18
3251ตระกูล เตชะหรูวิจิตร์8,416,200+0.40
3252ตระกูล หล่อวัฒนตระกูล8,400,084+1.52
3253ตระกูล เวสสะเลิศ8,400,000-
3254ตระกูล รวิรัช8,400,000-1.60
3255ตระกูล สันติหิรัญวงศ์8,394,500-
3256ตระกูล มณีฉาย8,379,021+2.04
3257ตระกูล วรหาญ8,376,816-
3258ตระกูล จานทอง8,335,765-2.33
3259ตระกูล รอดเสวก8,330,000-
3260ตระกูล พัฒนสฤษฎ์8,321,097-
3261ตระกูล วงค์ศรี8,316,000-1.26
3262ตระกูล เตชะพูลผล8,307,750+0.63
3263ตระกูล เลิศสิริสิน8,301,390-1.26
3264ตระกูล เนาวรัตน์8,300,950-1.35
3265ตระกูล ทักษิณานุกร8,280,023-1.45
3266ตระกูล ล้อสิริไพบูลย์8,280,000-
3267ตระกูล ชุตินันท์วโรดม8,269,476-2.97
3268ตระกูล วุฒิมานนท์8,268,021-
3269ตระกูล พรมมี8,247,721+1.40
3270ตระกูล ตาบทิพย์วัฒนา8,245,080-3.33
3271ตระกูล ไหลประสิทธิ์พร8,235,000-
3272ตระกูล ภูมิภักดีพรรณ8,222,058-2.44
3273ตระกูล ผ่องจิตต์8,216,000+0.96
3274ตระกูล จุรีกานนท์8,191,652-0.81
3275ตระกูล ก้านแก้ว8,186,800-
3276ตระกูล สุวรรณชาติ8,180,550+0.63
3277ตระกูล โตศิริพัฒนา8,173,600-
3278ตระกูล โชคทวีรัตน์8,167,500-
3279ตระกูล กิจวัฒนชัย8,163,840+1.04
3280ตระกูล ศุภรักษ์จินดา8,163,187+0.63
3281ตระกูล เศรษฐี8,163,167-2.05
3282ตระกูล โอเซ็น8,160,750-
3283ตระกูล เตชวัชรา8,160,000-
3284ตระกูล คงคาทอง8,151,780-0.51
3285ตระกูล ลี้สกุล8,148,715-
3286ตระกูล ชุตาภา8,146,710-1.48
3287ตระกูล ศรีวิสารวาจา8,133,651-1.45
3288ตระกูล มัทธุรนนท์8,132,340-
3289ตระกูล จันทรนิภาพงศ์8,100,000-
3290ตระกูล ปรีชาบริสุทธิ์กุล8,100,000-
3291ตระกูล เอื้อเชิดกุล8,068,652-0.81
3292ตระกูล มงคลศรีนิยม8,054,833-
3293ตระกูล สันติสุขนิรันดร์8,050,100-1.02
3294ตระกูล ชัยขจรศักดิ์8,041,040-1.20
3295ตระกูล ธนังตานุรักษ์8,040,000+0.50
3296ตระกูล เลิศชัยพัฒนกุล8,037,790+0.73
3297ตระกูล สธนกุลพานิช8,021,102-0.84
3298ตระกูล อภิชาติธนพัฒน์8,001,300-1.34
3299ตระกูล ว่องธนะวิโมกษ์8,000,000-
3300ตระกูล ลีลาวณิชกุล7,991,232-
3301ตระกูล รอดทวีศรี7,984,000-6.25
3302ตระกูล รัตนไตรภพ7,980,000-
3303ตระกูล ตั้งจิตร่วมบุญ7,980,000-
3304ตระกูล อยู่วิทยา7,974,015-
3305ตระกูล สิรินานากุล7,971,626-
3306ตระกูล ศิริพจน์โศภณ7,953,606-1.25
3307ตระกูล อิ่มบูรณาประวัติ7,942,104-1.20
3308ตระกูล รัตนะกนก7,935,000-1.45
3309ตระกูล กนกศิลป์7,931,778-0.88
3310ตระกูล ทัสฐาน7,928,800+1.96
3311ตระกูล อัศวศรีโยธิน7,928,609+0.30
3312ตระกูล วิทยเมธ7,902,000-0.83
3313ตระกูล ปรีชาวิทย์7,900,000-0.63
3314ตระกูล วงศ์วัลลภาภรณ์7,898,120-5.83
3315ตระกูล ตรีนุสนธิ์7,891,764-0.88
3316ตระกูล วงศ์ธิติโรจน์7,885,876+1.30
3317ตระกูล พงศ์จารุสถิต7,884,800-5.36
3318ตระกูล หวังวัชรกุล7,875,428+0.38
3319ตระกูล วิชาญชุติวาณิช7,865,000-5.79
3320ตระกูล ธนวรรักษ์7,856,100-
3321ตระกูล พึ่งฮั้ว7,854,110-5.79
3322ตระกูล ปริยวาทกุล7,851,980-0.51
3323ตระกูล สุขดานนท์7,848,895-3.11
3324ตระกูล เล้าเจริญ7,843,200-
3325ตระกูล JOHN7,838,264-3.23
3326ตระกูล หวังสันติธรรม7,833,600-2.78
3327ตระกูล พร้อมเพรียงชัย7,830,000-
3328ตระกูล ขวัญบุญบำเพ็ญ7,815,940-
3329ตระกูล ชุตินธร7,814,625-
3330ตระกูล กัญชนะ7,810,697-1.92
3331ตระกูล วงศ์นภากาญจน์7,776,000+1.85
3332ตระกูล ธนิสสรานนท์7,776,000-
3333ตระกูล จิตติละอองวงศ์7,772,420-1.63
3334ตระกูล เลียงวิทยาคุณ7,768,025-
3335ตระกูล สายทุ้ม7,752,000-
3336ตระกูล อรรถกระวีสุนทร7,747,920+1.39
3337ตระกูล เอื้อจรัสพันธุ์7,745,850+5.71
3338ตระกูล วุฒิเอกอนันต์7,743,360+0.42
3339ตระกูล จันทรังษี7,743,096+2.33
3340ตระกูล ลิปิพัฒนา7,741,800-1.45
3341ตระกูล รัตนเนนย์7,740,000-1.55
3342ตระกูล สังข์มณี7,719,899-2.17
3343ตระกูล ปิ่นประเสริฐ7,714,355-5.79
3344ตระกูล สีมาวงศ์อนันต์7,711,724-
3345ตระกูล ฉัตรปัญญา7,672,000+0.73
3346ตระกูล อ่อนอรรถ7,668,000+1.85
3347ตระกูล ส่องแสงเจริญ7,667,800-
3348ตระกูล ชนุหะชา7,649,088-6.25
3349ตระกูล STEPHANE7,643,236-
3350ตระกูล สุรินทร์สภานนท์7,637,168+0.65
3351ตระกูล พัฒนานิผล7,602,000+5.52
3352ตระกูล เจียรสวัสดิ์วัฒนา7,600,000-1.00
3353ตระกูล กิจศรีโอภาค7,599,000-
3354ตระกูล พึ่งพาพงศ์7,595,688-0.52
3355ตระกูล มุขหริวัฒนานนท์7,593,114-0.88
3356ตระกูล ตานะเศรษฐ7,583,316-1.28
3357ตระกูล บูรณจินดารัตน์7,572,650-1.69
3358ตระกูล อุ่นจิตติกุล7,560,000-
3359ตระกูล ประทุมรัตน์7,554,960-
3360ตระกูล ตันติวิญญูพงศ์7,553,786+0.56
3361ตระกูล จารีตนิเวศน์7,550,000+2.00
3362ตระกูล อริยรัชโตภาส7,549,152-
3363ตระกูล ล้อมสุข7,522,050+1.33
3364ตระกูล ลิ้มถวิล7,520,000-
3365ตระกูล งามเมฆฉาย7,510,360+0.96
3366ตระกูล พงษ์ธร7,508,684-2.60
3367ตระกูล ชุมพลสกุลวงศ์7,500,000+2.00
3368ตระกูล FUKUOKA7,500,000-6.00
3369ตระกูล พึ่งปัญญาเลิศ7,497,600+0.70
3370ตระกูล เตชัสอนันต์7,486,800-0.80
3371ตระกูล อัมพรนภากุล7,480,000-
3372ตระกูล ตังประพฤทธิ์กุล7,472,250+2.96
3373ตระกูล อภิรักษ์เหล่าสกุล7,460,600-0.68
3374ตระกูล ประสงค์สัมฤทธิ์7,454,292-0.81
3375ตระกูล กฤตชญาดา7,438,392-
3376ตระกูล จึงจิรานนท์7,430,840-4.27
3377ตระกูล อนันต์รัตนวิมล7,425,000-0.74
3378ตระกูล ขาวโต7,410,600-1.45
3379ตระกูล เทียนรุ่งศรี7,410,000-
3380ตระกูล ไล7,408,584-
3381ตระกูล ภาบรรเจิดกิจ7,396,000-1.25
3382ตระกูล โรจน์วณิชย์7,392,314-1.25
3383ตระกูล จิตรสกุล7,392,000-
3384ตระกูล ทิพย์เนตร7,389,882-1.73
3385ตระกูล รักมนุษย์7,376,780-1.29
3386ตระกูล ศิริรังสรรค์กุล7,358,675+21.95
3387ตระกูล พิมุ7,353,180+1.39
3388ตระกูล ควรทรงธรรม7,338,748-0.38
3389ตระกูล ปาจารย์7,307,520-
3390ตระกูล สุริหาร7,303,612-1.06
3391ตระกูล คณิตทรัพย์7,303,000-2.99
3392ตระกูล ธเนศอนุกุล7,297,624-
3393ตระกูล ถนัดสร้าง7,297,200-
3394ตระกูล ติระกุล7,295,985-
3395ตระกูล ศิริผดุงธรรม7,263,867+15.79
3396ตระกูล วงษ์พันธุ์เสือ7,250,804-5.79
3397ตระกูล แสนภักดี7,250,000-
3398ตระกูล เจริญพงศ์อนันต์7,239,232-11.89
3399ตระกูล นิลแวว7,234,560-
3400ตระกูล หวัง7,218,318-1.96
3401ตระกูล ช่อไม้ทอง7,218,268-0.83
3402ตระกูล ปรีดาเกียรติ7,207,884-
3403ตระกูล เราประเสริฐ7,204,200+0.56
3404ตระกูล จาตุศรีพิทักษ์7,200,000-0.67
3405ตระกูล อินทรทัต7,199,850-
3406ตระกูล ฉัตรสกุลวงศ์7,197,465+0.55
3407ตระกูล อาศัยธรรม7,193,565-2.22
3408ตระกูล สกุลแรมรุ่ง7,185,360+0.55
3409ตระกูล ปิ่นมรกต7,182,000-2.34
3410ตระกูล เจียรไพศาลเจริญ7,182,000-0.88
3411ตระกูล รักษ์กุลชน7,176,000-
3412ตระกูล จิระกาล7,173,036-0.93
3413ตระกูล สุวรรณทวิทย์7,171,360+30.00
3414ตระกูล ธนสมุทร7,165,522-
3415ตระกูล วิวัฒนานุสรณ์7,164,640-1.43
3416ตระกูล อรุณรังสิกุล7,162,649-
3417ตระกูล ปริยกนก7,140,000-1.96
3418ตระกูล จิรวัฒน์วงศ์7,132,486-4.92
3419ตระกูล ดีสวัสดิ์มงคล7,131,794-
3420ตระกูล หาริกุล7,130,000-0.65
3421ตระกูล ยุติธรรมดำรง7,125,000+1.75
3422ตระกูล กลั่นคำ7,113,600-2.78
3423ตระกูล บุญมี7,109,400-
3424ตระกูล ตั้งศิริพัฒน์7,086,188+0.73
3425ตระกูล ยอดวานิช7,080,000-1.13
3426ตระกูล เฉลิมรัฐ7,064,568-1.55
3427ตระกูล เลิศเรืองอมร7,050,000+1.33
3428ตระกูล ไล้บางยาง7,027,650-
3429ตระกูล สุขุมคัมภีร์7,022,574-
3430ตระกูล หวังก่อเกียรติ7,020,000-
3431ตระกูล ดีเลิศวงศ์7,018,200-
3432ตระกูล ศานติมงคลวิทย์7,007,342-
3433ตระกูล อนันต์ภูมิไตรภพ7,001,580-
3434ตระกูล อินทรประดิษฐ์7,000,000-
3435ตระกูล อัจจมาลย์วรา6,991,264+15.79
3436ตระกูล ลิ้มประเสริฐวงศ์6,968,390+0.83
3437ตระกูล เจียรนันทะ6,930,000-
3438ตระกูล ฉันทธนากร6,928,560+1.39
3439ตระกูล สุนทรพรเลิศ6,917,764-
3440ตระกูล วัฒนาอุดม6,911,300-4.92
3441ตระกูล สิริกรกาญจน์6,911,091-
3442ตระกูล เคร่งธรรมคุณ6,910,675-3.23
3443ตระกูล TSAI6,900,000-
3444ตระกูล เอื้อวงศ์ตระกูล6,900,000-1.45
3445ตระกูล วรกิจเจริญผล6,894,333-0.65
3446ตระกูล เหลืองเจริญกิจ6,856,032-
3447ตระกูล ไกรเดช6,851,100-0.81
3448ตระกูล พัดทอง6,837,930-
3449ตระกูล สำราญจิตต์6,831,948-0.67
3450ตระกูล ศิริโชติภากรณ์6,825,978-2.34
3451ตระกูล อยู่บรรยงค์6,825,348+2.36
3452ตระกูล ผดุงรัตน์6,825,000+2.31
3453ตระกูล หลาวทอง6,822,143-1.54
3454ตระกูล ศรีพันธ์วงศ์6,816,703+1.75
3455ตระกูล สมบูรณ์ลาภ6,808,670-1.07
3456ตระกูล โกราษฎร์6,807,399-1.99
3457ตระกูล ตั้งไพบูลย์วณิช6,798,000+0.97
3458ตระกูล ตรงจิตวิกรัย6,786,513+2.04
3459ตระกูล โสภณพาณิชกิจ6,784,395-3.23
3460ตระกูล สุริยวรวงศ์6,768,823-
3461ตระกูล มโนมัยพิบูลย์6,760,348-
3462ตระกูล อัศวสุวรรณ์6,750,000+1.00
3463ตระกูล สุรกิตติดำรง6,720,000-5.36
3464ตระกูล จุลธีระ6,711,060+2.50
3465ตระกูล นาคธนสุกาญจน์6,706,930+2.78
3466ตระกูล ตียานุกูลมงคล6,705,000-1.34
3467ตระกูล ตั้งเลิศสัมพันธ์6,694,116-1.52
3468ตระกูล จิรวังศานนท์6,691,200+4.88
3469ตระกูล ฐิตะสัจจา6,689,642-
3470ตระกูล หาญภักดี6,689,600-
3471ตระกูล พงษ์สุรพิพัฒน์6,669,916-2.70
3472ตระกูล แดงพิบูลย์สกุล6,664,840+0.55
3473ตระกูล เลาหเจริญยศ6,663,384+3.17
3474ตระกูล อรุณรัตน์สกุล6,660,000-3.60
3475ตระกูล ไพทีกุล6,660,000-
3476ตระกูล ทันตวิวัฒนา6,648,380-2.17
3477ตระกูล ชินสุขีพร6,645,053-1.10
3478ตระกูล ทั่งพิทักษ์ไพศาล6,613,420-1.82
3479ตระกูล หลายกิจรุ่ง6,600,827-
3480ตระกูล คูหารุ่งโรจน์6,600,400+0.36
3481ตระกูล กาญจนเสวี6,600,000+2.92
3482ตระกูล สวัสดิ์ทอง6,599,654-2.61
3483ตระกูล ธนกุลราเชนทร์6,581,700-
3484ตระกูล กฤตยานุกูล6,576,455+1.64
3485ตระกูล น้อยเจริญ6,573,420-1.35
3486ตระกูล ไกรฤทธิกุล6,565,735+1.94
3487ตระกูล ถาวรวีย์6,557,297-
3488ตระกูล พุคยาภรณ์6,552,000+1.10
3489ตระกูล ตั้งถาวรสิริกุล6,548,184-
3490ตระกูล อิฐรัตน์6,539,979-
3491ตระกูล เกณฑ์พิทักษ์6,534,528-
3492ตระกูล วุฒิเมธา6,523,902-
3493ตระกูล ลีสิรวงศ์6,516,400+1.00
3494ตระกูล กุลสมภพ6,506,808-
3495ตระกูล อัศวรุ่งสกุล6,480,000-
3496ตระกูล สวัสดิ์ภักดี6,475,250-
3497ตระกูล เฮงเลิศปัญญา6,465,160-
3498ตระกูล ลิ่มกังวาฬมงคล6,464,107-
3499ตระกูล แซ่เอี้ยว6,462,189-1.25
3500ตระกูล จันทรานาคราช6,446,360+22.36