คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 13/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
3001ตระกูล เธียรพิริยะตระกูล11,568,752-
3002ตระกูล งามสันติกุล11,564,000-
3003ตระกูล บวรกีรติขจร11,548,980-
3004ตระกูล สุขจิตต์นิตยกาล11,523,125-
3005ตระกูล ภววงษ์ศักดิ์11,520,000-
3006ตระกูล แตงน้อย11,511,500-
3007ตระกูล เจียมกนก11,511,500-
3008ตระกูล เลิศพรเจริญ11,500,000-
3009ตระกูล ANG11,499,474-
3010ตระกูล จิระกาล11,490,141-
3011ตระกูล ชนุหะชา11,473,632-
3012ตระกูล นวมเจริญ11,469,535-
3013ตระกูล วุฒิ11,462,448-
3014ตระกูล ฉัตรเเก้วบริบูรณ์11,440,000-
3015ตระกูล ตนุภัทรชัย11,423,456-
3016ตระกูล ทวีสุข11,400,000-
3017ตระกูล พัฒนาตระกูล11,383,063-
3018ตระกูล ตัณฑะยานนท์11,360,000-
3019ตระกูล ศักดิ์สุธาพร11,338,523-
3020ตระกูล กังพิศดาร11,138,680-
3021ตระกูล โรจน์รุ่งเรือง11,137,473-
3022ตระกูล ธาราธาร11,130,000-
3023ตระกูล จิรัสย์โสภณ11,120,000-
3024ตระกูล เนาวรัตน์11,105,325-
3025ตระกูล รักศานติวงศ์11,103,820-
3026ตระกูล แซ่ห่าน11,097,000-
3027ตระกูล ลีวาณิชย์11,080,516-
3028ตระกูล สุรทานต์นนท์11,073,965-
3029ตระกูล เอกอรรถสิทธิ์11,059,200-
3030ตระกูล สิรโยภาส11,032,936-
3031ตระกูล บุญชนานันทกูด11,027,400-
3032ตระกูล ตังประพฤทธิ์กุล11,014,650-
3033ตระกูล มิคี11,000,000-
3034ตระกูล เนียมสอน11,000,000-
3035ตระกูล กันทวัง10,994,580-
3036ตระกูล นครศรี10,983,700-
3037ตระกูล ชุตินันท์วโรดม10,971,384-
3038ตระกูล ภู่พันธ์ตระกูล10,957,326-
3039ตระกูล เอื้อวัฒนสกุล10,939,180-
3040ตระกูล ประเสริฐสังข์10,919,155-
3041ตระกูล เฉลิมกาญจนา10,895,000-
3042ตระกูล ทัสฐาน10,882,666-
3043ตระกูล เจริญรัถ10,880,412-
3044ตระกูล สุขสมเลิศ10,874,910-
3045ตระกูล ชินางกูรภิวัฒน์10,860,000-
3046ตระกูล ฉัตรภูมิรุจี10,854,000-
3047ตระกูล ฟ้าอรุณ10,851,750-
3048ตระกูล ประสงค์สัมฤทธิ์10,848,116-
3049ตระกูล จงวัฒน์ผล10,827,034-
3050ตระกูล สิริรัตนกิจ10,817,000-
3051ตระกูล เตชะหรูวิจิตร์10,816,000-
3052ตระกูล บูรณวรคุณ10,815,585-
3053ตระกูล ศรีเฟื่องฟุ้ง10,800,000-
3054ตระกูล อัคคนีวาณิชย์10,776,578-
3055ตระกูล รักตพงศ์ไพศาล10,769,306-
3056ตระกูล คงเสรี10,748,406-
3057ตระกูล อัศว์ศิวะกุล10,743,075-
3058ตระกูล ยงธนารัตน์10,726,623-
3059ตระกูล ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ10,725,400-
3060ตระกูล จารีตนิเวศน์10,721,000-
3061ตระกูล อมรวิทยารักษ์10,712,000-
3062ตระกูล พาราพสุ10,700,000-
3063ตระกูล ปราณีประชาชน10,674,850-
3064ตระกูล มหิธิธรรมธร10,670,000-
3065ตระกูล จานทอง10,662,025-
3066ตระกูล ชุมพลสกุลวงศ์10,650,000-
3067ตระกูล เหลืองวัฒนากิจ10,635,510-
3068ตระกูล ANDRE10,620,000-
3069ตระกูล บุญชุ่ม10,620,000-
3070ตระกูล เอี่ยมรุ่งโรจน์10,601,431-
3071ตระกูล วชิโรดม10,600,000-
3072ตระกูล ลิขิตสถาพร10,578,750-
3073ตระกูล พัฒนวงศ์ยืนยง10,574,842-
3074ตระกูล เมฆใจดี10,560,000-
3075ตระกูล สุธีวงศ์10,539,840-
3076ตระกูล เสวกวรรณ10,534,840-
3077ตระกูล ภู่เพ็ชร์10,506,000-
3078ตระกูล ภัทรเมธากุล10,504,000-
3079ตระกูล รุจิณรงค์10,499,970-
3080ตระกูล ล้อสิริไพบูลย์10,460,000-
3081ตระกูล บุญญาเสถียร10,451,889-
3082ตระกูล พร้อมเพรียงชัย10,440,000-
3083ตระกูล วงศ์วัลลภาภรณ์10,434,320-
3084ตระกูล ลีอังกูรเสถียร10,431,171-
3085ตระกูล พวงปทุมานนท์10,395,000-
3086ตระกูล ศรีสุพรรณ10,394,400-
3087ตระกูล วัฒนายนต์10,391,220-
3088ตระกูล ปานปรีชา10,368,000-
3089ตระกูล JOHN10,366,736-
3090ตระกูล สุมะนัสชัย10,359,866-
3091ตระกูล ยุ่ย10,337,828-
3092ตระกูล เจียรเดโช10,325,500-
3093ตระกูล จิระประกอบชัย10,316,032-
3094ตระกูล หล่อวัฒนตระกูล10,309,194-
3095ตระกูล เตชวัฒนสุข10,302,394-
3096ตระกูล เหล่ามนัสศักดิ์10,300,000-
3097ตระกูล วุฒิมานนท์10,298,763-
3098ตระกูล ดาราราช10,296,000-
3099ตระกูล ศิริจันทร์10,284,326-
3100ตระกูล เดชาประพันธ์10,280,434-
3101ตระกูล ปริยวาทกุล10,277,328-
3102ตระกูล ทองเจริญ10,267,072-
3103ตระกูล ยูถะสุนทร10,241,400-
3104ตระกูล ศรีรุ่งเรืองจิต10,220,000-
3105ตระกูล ธรรมธนสกุล10,204,600-
3106ตระกูล กุลสุวรรณ10,179,600-
3107ตระกูล สันติสุขนิรันดร์10,145,250-
3108ตระกูล วงศ์สกุลชัย10,142,210-
3109ตระกูล วงศ์อริยะกวี10,139,546-
3110ตระกูล ศรีวิสารวาจา10,137,594-
3111ตระกูล อนุวัตรอุดม10,082,493-
3112ตระกูล อภิรัตนรุ่งเรือง10,077,678-
3113ตระกูล ดีสวัสดิ์มงคล10,077,535-
3114ตระกูล อนุเอกจิตร10,059,156-
3115ตระกูล อุ่นพงศ์เจริญสุข10,057,600-
3116ตระกูล เลิศพงษ์10,052,594-
3117ตระกูล ฉัตรกุล10,022,976-
3118ตระกูล ใจเย็น10,017,400-
3119ตระกูล วุฒิธรรม10,010,134-
3120ตระกูล ไกรเกรียงศรี10,004,050-
3121ตระกูล อาฮูยา9,999,000-
3122ตระกูล ไกรเดช9,970,300-
3123ตระกูล บุนนาค9,959,355-
3124ตระกูล วศินวรรธนะ9,958,800-
3125ตระกูล ตัณธวัชชารมน์9,938,944-
3126ตระกูล วงศ์ธิติโรจน์9,934,155-
3127ตระกูล อยู่วิทยา9,932,545-
3128ตระกูล สีตะสิทธิ์9,920,465-
3129ตระกูล นันท์นฤมิต9,920,000-
3130ตระกูล มณีฉาย9,918,024-
3131ตระกูล จีระวัฒนสุข9,914,940-
3132ตระกูล พงษ์สุรพิพัฒน์9,914,740-
3133ตระกูล กัญชนะ9,913,578-
3134ตระกูล มโนมยางกูร9,900,000-
3135ตระกูล รัตนะกนก9,890,000-
3136ตระกูล เจือณรงค์ฤทธิ์9,885,684-
3137ตระกูล อัศวถาวรวานิช9,879,553-
3138ตระกูล ทวีโภค9,879,404-
3139ตระกูล อ่อนอรรถ9,869,000-
3140ตระกูล มณีแสง9,858,000-
3141ตระกูล อริยรัชโตภาส9,846,720-
3142ตระกูล สุตันติวรคุณ9,831,120-
3143ตระกูล สมบูรณ์ลาภ9,830,700-
3144ตระกูล ทิพย์เนตร9,829,922-
3145ตระกูล STEPHANE9,818,160-
3146ตระกูล จิตติละอองวงศ์9,800,780-
3147ตระกูล ฉัตรนพคุณ9,778,288-
3148ตระกูล ตรียามิตรจิตกุล9,760,500-
3149ตระกูล อาจาริยานนท์9,752,000-
3150ตระกูล หาริกุล9,752,000-
3151ตระกูล เชื้อเจ็ดตน9,751,680-
3152ตระกูล วงค์ศรี9,744,000-
3153ตระกูล ตั้งวงศ์สามารถ9,734,000-
3154ตระกูล ชุตาภา9,715,706-
3155ตระกูล ณรงคนานุกูล9,695,763-
3156ตระกูล เรืองวรบูรณ์9,685,000-
3157ตระกูล ลิปิพัฒนา9,649,200-
3158ตระกูล ว่องไพฑูรย์9,645,141-
3159ตระกูล สุวรรณรัตน์9,637,280-
3160ตระกูล ชูชัยศรี9,634,053-
3161ตระกูล เลาหเจริญยศ9,624,888-
3162ตระกูล ปรีดาเกียรติ9,610,512-
3163ตระกูล ทองศิริกุล9,600,000-
3164ตระกูล อาลัยผล9,600,000-
3165ตระกูล ทัศนาวิวัฒน์9,589,860-
3166ตระกูล ธรวงศ์ธวัช9,565,332-
3167ตระกูล พิมานวรกุล9,554,480-
3168ตระกูล เอียงเงิน9,531,445-
3169ตระกูล อยู่บรรยงค์9,512,493-
3170ตระกูล กิจรุ่งเรืองไพศาล9,511,420-
3171ตระกูล สงวนสิน9,496,256-
3172ตระกูล พึ่งพาพงศ์9,472,320-
3173ตระกูล เตชะนินทร์9,461,760-
3174ตระกูล ฐิตะสัจจา9,452,755-
3175ตระกูล สิริวรสิทธ์9,451,200-
3176ตระกูล อภิชาติธนพัฒน์9,451,200-
3177ตระกูล อริยปิติพันธ์9,450,516-
3178ตระกูล ศิริพนิชสุธา9,444,127-
3179ตระกูล ยัง9,440,000-
3180ตระกูล โลกาพัฒนา9,425,000-
3181ตระกูล แซ่จง9,423,132-
3182ตระกูล อินทนะ9,413,250-
3183ตระกูล วงศ์ไวทยากูร9,406,026-
3184ตระกูล เตชะพูลผล9,405,000-
3185ตระกูล เลิศสิริสิน9,397,800-
3186ตระกูล ลิ้มถวิล9,360,000-
3187ตระกูล รักษ์กุลชน9,360,000-
3188ตระกูล ลีนุตพงษ์9,341,540-
3189ตระกูล คุโบเทระ9,341,040-
3190ตระกูล เจนสถิตวงศ์9,317,086-
3191ตระกูล ชัยวานิชกุล9,310,000-
3192ตระกูล เพียรสุภาพ9,307,634-
3193ตระกูล พุฒซ้อน9,261,935-
3194ตระกูล วัฒนพันธ์9,249,360-
3195ตระกูล ขาวโต9,236,400-
3196ตระกูล บูรพาเดชะ9,233,620-
3197ตระกูล สุวรรณทวิทย์9,220,320-
3198ตระกูล หวังวัชรกุล9,197,924-
3199ตระกูล อัศวโกวิท9,171,646-
3200ตระกูล ถนัดสร้าง9,162,040-
3201ตระกูล ลิ้มประเสริฐวงศ์9,156,810-
3202ตระกูล เลียวไพรัตน์9,156,624-
3203ตระกูล รัตนจริยา9,148,500-
3204ตระกูล กันตสุสิระ9,140,500-
3205ตระกูล เคร่งธรรมคุณ9,139,925-
3206ตระกูล ปิยเจษฎากุล9,123,192-
3207ตระกูล เอื้อศิรินุเคราะห์9,120,300-
3208ตระกูล นิลแวว9,118,560-
3209ตระกูล บูรณจินดารัตน์9,112,850-
3210ตระกูล แสงอุทัย9,107,000-
3211ตระกูล ชาญวิทยาพงศ์9,098,568-
3212ตระกูล อัสสรัตน์9,064,356-
3213ตระกูล อัศวศรีโยธิน9,061,590-
3214ตระกูล เรืองสินภิญญา9,052,236-
3215ตระกูล ศิริรังสรรค์กุล9,047,975-
3216ตระกูล กนกศิลป์9,045,010-
3217ตระกูล ตั้งไพบูลย์วณิช9,042,000-
3218ตระกูล สุนทรัช9,042,000-
3219ตระกูล หาญภักดี9,040,000-
3220ตระกูล เลิศชัยพัฒนกุล9,035,180-
3221ตระกูล ขวัญบุญบำเพ็ญ9,023,858-
3222ตระกูล อัศวพิชยนต์9,019,875-
3223ตระกูล ดวงแสงทอง9,019,348-
3224ตระกูล บุญญาภิภัทร9,000,000-
3225ตระกูล เจริญสหายานนท์9,000,000-
3226ตระกูล พรหมพนาพิทักษ์8,996,000-
3227ตระกูล เศรษฐี8,973,149-
3228ตระกูล โสภณพาณิชกิจ8,972,909-
3229ตระกูล พรมมี8,968,314-
3230ตระกูล พันธ์เจริญวรกุล8,957,155-
3231ตระกูล สุริหาร8,935,270-
3232ตระกูล ตั้งศักดิ์ประเสริฐ8,928,480-
3233ตระกูล มัทธุรนนท์8,910,216-
3234ตระกูล สุวรรณชาติ8,900,850-
3235ตระกูล วรหาญ8,890,901-
3236ตระกูล ศุภรักษ์จินดา8,881,958-
3237ตระกูล ยุติธรรมดำรง8,875,000-
3238ตระกูล กิจศรีโอภาค8,865,500-
3239ตระกูล กุลหิรัญ8,850,000-
3240ตระกูล อัครวงศ์พิพัฒน์8,837,440-
3241ตระกูล ลี้สกุล8,827,775-
3242ตระกูล ธรรมกาศ8,827,145-
3243ตระกูล ศิริฉัตรชัยกุล8,822,926-
3244ตระกูล จัยวัฒน์8,796,090-
3245ตระกูล น้อยเจริญ8,794,170-
3246ตระกูล คงช้าง8,793,568-
3247ตระกูล พุกกะณะสุต8,784,486-
3248ตระกูล ธนกุลราเชนทร์8,775,600-
3249ตระกูล วรามิต8,760,000-
3250ตระกูล นัฐกรานต์นุวัฒน์8,755,200-
3251ตระกูล ตันติวิญญูพงศ์8,742,022-
3252ตระกูล ลิ่มกังวาฬมงคล8,735,280-
3253ตระกูล ธเนศอนุกุล8,725,420-
3254ตระกูล เจียรนันทะ8,701,000-
3255ตระกูล กิตติวงศ์วัฒนา8,697,000-
3256ตระกูล เรืองสุขวรรณา8,691,708-
3257ตระกูล วิไลพร8,690,080-
3258ตระกูล วิวาจารย์8,688,666-
3259ตระกูล ฉัตรอมรวงศ์8,645,000-
3260ตระกูล อัมพรนภากุล8,636,000-
3261ตระกูล ทิพย์วรรณงาม8,624,600-
3262ตระกูล ฉัตรปัญญา8,624,000-
3263ตระกูล ศรีสงวนสกุล8,608,929-
3264ตระกูล เอื้อวงศ์ตระกูล8,600,000-
3265ตระกูล เสรีดีเลิศ8,595,510-
3266ตระกูล ชีพเชี่ยวชาญชัย8,588,000-
3267ตระกูล สำราญจิตต์8,574,324-
3268ตระกูล นันทิลีพงศ์8,558,685-
3269ตระกูล เฉิดฉายพันธุ์8,548,800-
3270ตระกูล ธนสมุทร8,543,507-
3271ตระกูล ปริยกนก8,540,000-
3272ตระกูล จิตรสกุล8,534,400-
3273ตระกูล สุริยวรวงศ์8,531,537-
3274ตระกูล อรุณรัตน์สกุล8,520,000-
3275ตระกูล เตวชิระ8,509,350-
3276ตระกูล จำนงนรวุฒิ8,508,000-
3277ตระกูล ฉิมเล็ก8,500,140-
3278ตระกูล นิธิเกษม8,500,000-
3279ตระกูล พัดทอง8,499,107-
3280ตระกูล ศรีพันธ์วงศ์8,490,981-
3281ตระกูล อาศัยธรรม8,472,421-
3282ตระกูล โตศิริพัฒนา8,414,000-
3283ตระกูล ศิริผดุงธรรม8,410,794-
3284ตระกูล กฤตยานุกูล8,409,237-
3285ตระกูล สันติหิรัญวงศ์8,400,000-
3286ตระกูล เตชวัชรา8,400,000-
3287ตระกูล จึงขจรกิจ8,400,000-
3288ตระกูล ปรีชาวิทย์8,400,000-
3289ตระกูล ธนิสสรานนท์8,400,000-
3290ตระกูล เวสสะเลิศ8,400,000-
3291ตระกูล ติระกุล8,395,380-
3292ตระกูล สังข์มณี8,391,195-
3293ตระกูล ผ่องจิตต์8,374,000-
3294ตระกูล สุขุมคัมภีร์8,373,069-
3295ตระกูล จันทรนิภาพงศ์8,370,000-
3296ตระกูล ปิ่นมรกต8,358,000-
3297ตระกูล พานิชวงศ์8,352,000-
3298ตระกูล หวัง8,350,603-
3299ตระกูล ECK8,344,536-
3300ตระกูล วงศ์วิเศษ8,343,000-
3301ตระกูล สิรินานากุล8,342,400-
3302ตระกูล ตั้งจิตร่วมบุญ8,340,000-
3303ตระกูล วิจักขณา8,320,000-
3304ตระกูล มงคลศรีนิยม8,314,667-
3305ตระกูล อภิรติกุล8,311,460-
3306ตระกูล บุญมี8,294,300-
3307ตระกูล องค์ประเสริฐ8,291,036-
3308ตระกูล สุทัศน์8,290,720-
3309ตระกูล ส่องแสงเจริญ8,270,270-
3310ตระกูล เล้าเจริญ8,256,000-
3311ตระกูล หลาวทอง8,242,725-
3312ตระกูล ธนวรรักษ์8,230,200-
3313ตระกูล ก้านแก้ว8,229,000-
3314ตระกูล โกกนุทาภรณ์8,213,504-
3315ตระกูล จันทรานาคราช8,208,098-
3316ตระกูล เจียรไพศาลเจริญ8,190,000-
3317ตระกูล ไหลประสิทธิ์พร8,190,000-
3318ตระกูล YOU8,188,960-
3319ตระกูล ธัญญคุณากรสกุล8,151,000-
3320ตระกูล กรรณสูตร8,143,554-
3321ตระกูล ประทุมรัตน์8,139,570-
3322ตระกูล ศรีบัณฑิตมงคล8,135,640-
3323ตระกูล สกุลแรมรุ่ง8,132,880-
3324ตระกูล ปรีชาบริสุทธิ์กุล8,100,000-
3325ตระกูล ศรีเจริญล่ำซำ8,100,000-
3326ตระกูล อรรถสกุลชัย8,099,728-
3327ตระกูล อัจจมาลย์วรา8,095,148-
3328ตระกูล สินทรัพย์ไพศาล8,083,000-
3329ตระกูล หวังก่อเกียรติ8,073,000-
3330ตระกูล ตานะเศรษฐ8,069,426-
3331ตระกูล ภัทรนุธาพร8,062,244-
3332ตระกูล โล่ห์ชนะเจริญพร8,052,871-
3333ตระกูล ศรีธนวิมล8,048,092-
3334ตระกูล หอมจันทร์8,047,002-
3335ตระกูล กฤตชญาดา8,035,300-
3336ตระกูล ตรงจิตวิกรัย8,033,016-
3337ตระกูล ฉัตรศิริกุล8,030,500-
3338ตระกูล ฉัตราภรณ์วิเชียร8,004,000-
3339ตระกูล ว่องธนะวิโมกษ์8,000,000-
3340ตระกูล เหลืองเจริญกิจ7,998,704-
3341ตระกูล เจริญพงศ์อนันต์7,998,592-
3342ตระกูล รักมนุษย์7,994,150-
3343ตระกูล ลีลาวณิชกุล7,991,232-
3344ตระกูล ตั้งศิริพัฒน์7,965,496-
3345ตระกูล แสนภักดี7,950,000-
3346ตระกูล ศิริโชติภากรณ์7,943,682-
3347ตระกูล ตียานุกูลมงคล7,920,000-
3348ตระกูล อุ่นสิริชัย7,920,000-
3349ตระกูล จิรเศรษฐพัฒนา7,915,200-
3350ตระกูล รอดเสวก7,910,000-
3351ตระกูล อิฐรัตน์7,905,469-
3352ตระกูล รักษ์ธนานนท์7,904,000-
3353ตระกูล ตรีนุสนธิ์7,891,764-
3354ตระกูล เตชัสอนันต์7,883,040-
3355ตระกูล สุขทิศ7,882,500-
3356ตระกูล ยอดวานิช7,880,000-
3357ตระกูล อุบลนุช7,866,488-
3358ตระกูล สกุลทอง7,854,000-
3359ตระกูล ทรงสายชลชัย7,843,680-
3360ตระกูล ตั้งสุทธิวงศ์7,813,098-
3361ตระกูล โชติวิจิตรรัตน์7,812,075-
3362ตระกูล แซ่กัว7,810,000-
3363ตระกูล รัตนคงทน7,810,000-
3364ตระกูล ทักษิณานุกร7,800,021-
3365ตระกูล สายทุ้ม7,786,000-
3366ตระกูล เลียงวิทยาคุณ7,768,025-
3367ตระกูล อรุณรังสิกุล7,766,728-
3368ตระกูล พงษ์ธร7,746,384-
3369ตระกูล โอเซ็น7,737,600-
3370ตระกูล สมบูรณ์7,731,200-
3371ตระกูล ควรทรงธรรม7,729,228-
3372ตระกูล สวัสดิ์ทอง7,724,219-
3373ตระกูล ยังส์7,723,648-
3374ตระกูล ล้อมสุข7,722,638-
3375ตระกูล เฮงเลิศปัญญา7,708,460-
3376ตระกูล ช่างเพ็ชร7,700,000-
3377ตระกูล สิงหกุล7,697,257-
3378ตระกูล จารุวชิราธนากุล7,690,392-
3379ตระกูล ศิวะศรี7,680,000-
3380ตระกูล อภิรักษ์เหล่าสกุล7,665,000-
3381ตระกูล งามเมฆฉาย7,654,790-
3382ตระกูล พุคยาภรณ์7,632,000-
3383ตระกูล วุฒิเอกอนันต์7,614,304-
3384ตระกูล มุขหริวัฒนานนท์7,593,114-
3385ตระกูล อังคสุวรรณศิริ7,592,000-
3386ตระกูล ธรรมาธิวัฒน์7,584,660-
3387ตระกูล ชุตินธร7,574,175-
3388ตระกูล TSAI7,560,000-
3389ตระกูล อุ่นจิตติกุล7,560,000-
3390ตระกูล ตาบทิพย์วัฒนา7,557,990-
3391ตระกูล วัชรพันธ์จิต7,544,058-
3392ตระกูล แดงพิบูลย์สกุล7,543,720-
3393ตระกูล อินทรทัต7,542,700-
3394ตระกูล อนันต์รัตนวิมล7,535,000-
3395ตระกูล อัคราช7,533,500-
3396ตระกูล ผาลี7,531,010-
3397ตระกูล พัฒนานิผล7,518,000-
3398ตระกูล รุ่งจิรจิตรานนท์7,500,000-
3399ตระกูล จารวิจิต7,500,000-
3400ตระกูล นิเวศน์ปฐมวัฒน์7,486,920-
3401ตระกูล ภาณุสิทธิกร7,486,291-
3402ตระกูล วิวัฒนานุสรณ์7,471,696-
3403ตระกูล HUNG7,440,000-
3404ตระกูล แซ่แต้7,440,000-
3405ตระกูล พลไพศาล7,412,959-
3406ตระกูล ธรรมมงคล7,411,439-
3407ตระกูล สมบูรณ์กิตติสุข7,409,520-
3408ตระกูล วัฒนดิษย์สกุล7,368,059-
3409ตระกูล ไล้บางยาง7,362,300-
3410ตระกูล ศิริวัฒนานุกุล7,358,400-
3411ตระกูล ศิริพจน์โศภณ7,357,086-
3412ตระกูล มโนมัยพิบูลย์7,330,497-
3413ตระกูล ทศพลไพศาล7,329,924-
3414ตระกูล ชื่นวชิรศิริ7,307,970-
3415ตระกูล โซนี่7,306,240-
3416ตระกูล เลิศมโนกุล7,300,696-
3417ตระกูล อดุลยานุโกศล7,300,000-
3418ตระกูล จาตุศรีพิทักษ์7,296,000-
3419ตระกูล จันทร์เรือง7,293,580-
3420ตระกูล ศิริวันสาณฑ์7,284,563-
3421ตระกูล รัตนไตรภพ7,280,000-
3422ตระกูล ชัยขจรศักดิ์7,266,000-
3423ตระกูล จันทรังษี7,262,260-
3424ตระกูล ช่อไม้ทอง7,254,815-
3425ตระกูล วสุธรรม์ธีรกุล7,254,100-
3426ตระกูล ดีเลิศวงศ์7,252,140-
3427ตระกูล วิทยเมธ7,243,500-
3428ตระกูล สิริกรกาญจน์7,240,190-
3429ตระกูล เลิศเรืองอมร7,238,000-
3430ตระกูล กุลสมภพ7,237,164-
3431ตระกูล อาภรณ์ทิพย์7,235,513-
3432ตระกูล รัตนดิลก7,235,475-
3433ตระกูล ทันตวิวัฒนา7,226,500-
3434ตระกูล จุลธีระ7,214,390-
3435ตระกูล กิตติจิระกุล7,200,000-
3436ตระกูล ถาวรวีย์7,184,516-
3437ตระกูล อิ่มบูรณาประวัติ7,176,600-
3438ตระกูล ฉัตรสกุลวงศ์7,157,700-
3439ตระกูล เจียรจิตเลิศ7,150,000-
3440ตระกูล เธียรสุนทร7,150,000-
3441ตระกูล วิริยะพรเลิศ7,138,680-
3442ตระกูล จิรวัฒน์วงศ์7,132,486-
3443ตระกูล เปรื่องอักษร7,124,000-
3444ตระกูล ชุติมากรกุล7,096,026-
3445ตระกูล สุภัคสิริวัฒนา7,070,000-
3446ตระกูล สุพรรณโรจน์7,065,960-
3447ตระกูล ลิมปิกิรติ7,028,648-
3448ตระกูล อัศวรุ่งสกุล7,020,000-
3449ตระกูล เตชะอร่ามวงศ์7,004,844-
3450ตระกูล เคียงศิริ7,000,000-
3451ตระกูล อินทรประดิษฐ์7,000,000-
3452ตระกูล เจียรสวัสดิ์วัฒนา6,992,000-
3453ตระกูล กาญจนเสวี6,985,000-
3454ตระกูล เลาหวิศิษฏ์6,980,000-
3455ตระกูล ปาจารย์6,975,360-
3456ตระกูล ทั่งพิทักษ์ไพศาล6,974,152-
3457ตระกูล ตันศิริคงคล6,972,000-
3458ตระกูล เล็กมณี6,969,182-
3459ตระกูล ไกรฤทธิกุล6,948,205-
3460ตระกูล สุนทรวารี6,943,346-
3461ตระกูล ศานติมงคลวิทย์6,941,235-
3462ตระกูล รุ่งเรืองกนกกุล6,930,000-
3463ตระกูล ความเพียร6,930,000-
3464ตระกูล พึ่งปัญญาเลิศ6,926,400-
3465ตระกูล สุนทรพรเลิศ6,915,124-
3466ตระกูล เปล่งฉวี6,914,286-
3467ตระกูล พลอินทร์6,913,080-
3468ตระกูล ทีปกากร6,912,048-
3469ตระกูล วัฒนาอุดม6,911,300-
3470ตระกูล อาจหาญพิชิต6,893,247-
3471ตระกูล ไทยอ่อน6,892,140-
3472ตระกูล วรวงศ์พิทักษ์6,891,500-
3473ตระกูล ไพทีกุล6,882,000-
3474ตระกูล เคเดีย6,868,941-
3475ตระกูล ศิริกิจพาณิชย์กูล6,854,262-
3476ตระกูล ตันติพัฒน์6,850,000-
3477ตระกูล จันทร์วิเมลือง6,844,000-
3478ตระกูล สุรินทร์สภานนท์6,843,696-
3479ตระกูล ภาบรรเจิดกิจ6,841,300-
3480ตระกูล โรจน์วณิชย์6,837,890-
3481ตระกูล YIP6,835,514-
3482ตระกูล MING6,835,514-
3483ตระกูล สุรเลิศรังษี6,820,730-
3484ตระกูล แสงอรุณ6,806,000-
3485ตระกูล ตั้งวิวัฒน์วงศ์6,800,940-
3486ตระกูล วุฒิเมธา6,787,494-
3487ตระกูล ยืนยง6,772,219-
3488ตระกูล นาคธนสุกาญจน์6,769,211-
3489ตระกูล สีมาวงศ์อนันต์6,764,351-
3490ตระกูล เทียนรุ่งศรี6,760,000-
3491ตระกูล เอกพินิจพิทยา6,751,701-
3492ตระกูล จิรัฐิติเจริญ6,751,200-
3493ตระกูล อัศวสุวรรณ์6,750,000-
3494ตระกูล จูอนุวัฒนกุล6,739,400-
3495ตระกูล ทวิสุวรรณ6,738,555-
3496ตระกูล หงส์ถาวรสิริ6,736,100-
3497ตระกูล นาคะสาทิศ6,720,000-
3498ตระกูล คูหารุ่งโรจน์6,718,400-
3499ตระกูล ทรัพย์ศิริสวัสดิ์6,715,913-
3500ตระกูล สุทธินิภาพันธ์6,700,000-