คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/04/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์363,913,239-0.56
1502 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)363,675,660-
1503 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด363,430,676+0.67
1504 CENTRAL GLASS CO., LTD.362,742,804-0.87
1505 นาย เจน วองอิสริยะกุล362,368,340-
1506 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED362,189,238+0.71
1507 นาย สหนันท์ เชนตระกูล361,894,645+0.41
1508 BENTAYGA HOLDINGS LTD361,200,000+0.48
1509 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์361,075,442+4.35
1510 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย360,806,237-6.10
1511 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย360,417,149+1.28
1512 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)359,125,000-0.59
1513 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช359,113,436+1.61
1514 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย357,622,000+0.18
1515 บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)357,157,200+0.42
1516 นาง วันทนา อมตานนท์357,046,352+0.95
1517 นาย พระนาย กังวาลรัตน์356,385,960-0.56
1518 นาย กฤษณ์ สุจเร355,300,000-0.96
1519 MRS. CHEN, MEI-FANG355,240,600-0.70
1520 บริษัท วัฒนโชติ จำกัด353,895,216+1.80
1521 นาย สุรเดช มาลัยทอง353,789,719-0.56
1522 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์353,193,083+8.77
1523 นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ352,728,000+11.11
1524 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์352,701,250+0.88
1525 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์352,668,940-3.08
1526 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด352,663,651+7.69
1527 น.ส. ณิชยา พหูสูตร352,063,520+2.00
1528 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์351,710,798+4.40
1529 น.ส. อรวรรณ วรนิจ350,441,115-
1530 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์350,195,450-0.91
1531 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม350,020,000-
1532 นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์350,000,000+0.57
1533 Deutsche Bank AG Singapore (DCS)a/c NTAsian Discovery Master Fund349,600,000+3.29
1534 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์349,095,528+0.09
1535 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ349,085,800+7.14
1536 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด347,500,000+0.72
1537 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์345,220,650+3.23
1538 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)345,077,580+0.58
1539 นาง ศิริพร ศาตวินท์345,060,000+8.11
1540 MR. MOTOYA OKADA345,000,000-
1541 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี344,431,900+2.70
1542 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ344,138,045-
1543 นาย มนชัย มณีไพโรจน์343,743,395+6.15
1544 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด343,403,041-1.03
1545 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา342,471,519+15.74
1546 นาง สุกัญญา ทอย342,400,000+2.80
1547 น.ส. นิดา แซ่ลี้341,999,964-
1548 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด341,600,000+0.63
1549 นาย พัทธ์ชลิต กลิ่นหอม340,750,000-2.07
1550 นาย ธีร ชุติวราภรณ์340,578,000+1.96
1551 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์340,336,900+0.98
1552 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์340,293,519+2.41
1553 น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์340,277,996+0.86
1554 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์340,251,084+0.86
1555 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล339,708,880+0.44
1556 บริษัท สมบัติธนา จำกัด339,399,907-0.57
1557 บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด339,000,000+0.88
1558 นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์338,645,664-0.51
1559 นาย ภมร พลเทพ338,225,000-0.48
1560 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ337,620,014+9.56
1561 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี337,101,949+0.86
1562 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย336,847,500-
1563 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ336,405,506-
1564 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์336,168,000+2.86
1565 นาง ปริยา จีระพันธุ์336,166,906+0.65
1566 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR335,525,281+2.38
1567 KING WAN CORPORATION LIMITED335,105,280+2.08
1568 นาย บพิธ ภัทรรังรอง334,988,435-0.66
1569 HEIWA KINZOKU CO.,LTD.334,800,000+3.23
1570 นาย พิชัย นีรนาทโกมล334,400,000-0.48
1571 นาย พิมล ศรีวิกรม์334,359,816-0.12
1572 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์334,028,000+0.88
1573 นาง วรรณา เรามานะชัย333,540,000-2.35
1574 น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา332,475,250-0.20
1575 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย331,852,500+6.98
1576 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด331,100,000-1.95
1577 นาย ธงไชย แพรรังสี329,982,916+5.59
1578 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี329,800,000-
1579 นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์329,280,000+0.89
1580 บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด329,000,000+11.70
1581 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด328,729,398+0.61
1582 น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์328,575,000-3.08
1583 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)328,018,368-
1584 น.ส. กชกร วณิชานุวัตร327,910,005-
1585 น.ส. ปฐมา พรประภา327,893,657+6.54
1586 PAN ASIA ASSETS LIMITED327,040,000-0.45
1587 บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)326,927,520+0.48
1588 นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์326,137,500-3.08
1589 น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์326,137,500-3.08
1590 นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์326,137,500-3.08
1591 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน325,712,832-0.78
1592 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.325,683,400+3.59
1593 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล325,377,900+0.67
1594 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร325,210,289+7.28
1595 บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด325,125,000+0.98
1596 บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด325,125,000+0.98
1597 บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด325,125,000+0.98
1598 นาย สมชาย คุลีเมฆิน324,848,540-
1599 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา324,642,755-0.39
1600 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์324,070,000-
1601 นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์323,955,429+1.37
1602 นาย อภิเนตร อูนากูล322,636,072-0.42
1603 Kewpie Corporation322,318,760-1.21
1604 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด322,120,150+0.83
1605 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล322,103,950+4.87
1606 MR. MASAO MIZUNO322,000,000-
1607 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด321,935,000-
1608 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)321,751,248+0.74
1609 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์321,520,619+0.67
1610 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ321,300,000-
1611 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์321,162,423+0.67
1612 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์320,178,315-
1613 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์319,200,000+3.57
1614 นาง ภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา318,600,000-0.56
1615 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา317,687,753+1.14
1616 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)316,965,000+8.02
1617 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ316,863,086+2.38
1618 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ316,860,354+2.44
1619 นาย พงศ์ ศกุนตนาค316,611,133-3.08
1620 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค316,611,133-3.08
1621 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)316,480,000+2.17
1622 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752316,406,090-0.70
1623 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์315,838,380+1.40
1624 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK314,609,474-
1625 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง314,446,542+1.39
1626 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์314,025,600+2.41
1627 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT314,020,710+0.14
1628 น.ส. ชวนา ธนวริทธิ์313,664,000-
1629 นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ313,310,721+9.56
1630 น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน313,162,522+2.56
1631 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด313,077,600+1.00
1632 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส312,765,000+0.52
1633 MR. YUK LUNG LEE312,525,000-
1634 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์312,186,978+1.98
1635 น.ส. อุษณา ชาครกุล311,416,663-1.49
1636 น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร311,043,744-
1637 นาง พรทิพย์ โรจตระการ310,861,782-
1638 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์310,792,395-0.22
1639 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์310,509,180-
1640 บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด310,464,000-
1641 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย310,333,264+2.81
1642 น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา310,072,693-2.63
1643 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา310,022,518+1.03
1644 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)309,982,770+8.01
1645 นาย อภิชาติ จูตระกูล309,969,000+1.98
1646 นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ309,909,729+14.73
1647 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED309,858,203-
1648 นาง สุวิมล ชยวรประภา309,791,450+0.67
1649 นาย สมชัย ธนสารศิลป์309,223,823-
1650 นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์309,115,782+1.90
1651 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่308,878,916+2.13
1652 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา308,820,543-0.95
1653 น.ส. รัตนา จิระพงษ์ตระกูล308,636,000+7.63
1654 นาง สุนทรี จรรโลงบุตร308,590,450+0.49
1655 นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล308,522,400-1.09
1656 นาง ณัฏฐญา นากะพันธ์308,373,220+0.60
1657 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์308,075,052-0.63
1658 นาย กฤษดา ชวนะนันท์307,860,000+5.95
1659 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์307,799,704-
1660 บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด307,401,740+2.59
1661 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์306,342,654-
1662 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)305,732,674+3.85
1663 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT305,209,903+0.38
1664 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส304,492,500-0.85
1665 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย303,827,284+4.69
1666 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด303,524,451+2.04
1667 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ302,556,956+0.27
1668 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)302,400,000-
1669 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)302,400,000-
1670 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด302,235,996-
1671 MOLTEN CORPORATION301,950,000-
1672 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ301,924,024+0.30
1673 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)301,907,560+4.79
1674 นาง ชลิดา เตชะอุบล301,461,119+7.41
1675 บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)301,393,520+10.43
1676 บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)301,383,690+0.72
1677 WACOAL CORP.301,340,000-
1678 น.ส. พรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์301,065,900+0.60
1679 นาย องอาจ ปัณฑุยากร300,857,804+6.76
1680 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด300,513,103+1.20
1681 PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.300,000,000-0.80
1682 นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล299,864,187+4.05
1683 นาง วรนุช อิสริยธรรม299,760,000-
1684 นาย ชวลิต วิสราญกุล299,431,642+1.54
1685 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ298,917,872+0.81
1686 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์297,939,915+3.76
1687 น.ส. จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล297,822,330+0.43
1688 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล297,500,000-
1689 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล297,500,000-
1690 นาย ธนกฤต ไสยมรรคา297,396,419-1.49
1691 นาย สุพล วัธนเวคิน296,735,049-0.45
1692 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์296,468,218-3.08
1693 นาย พรชัย อุไรสินธว์295,908,144+0.81
1694 นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์293,920,000-2.50
1695 Global Health Investment Co., Ltd.293,893,505-0.97
1696 นาย ประคิน ศรีเจริญ292,264,569+2.05
1697 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด292,226,237+0.71
1698 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์292,088,318-0.84
1699 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา291,548,800+0.81
1700 นาย อมร ดารารัตนโรจน์291,375,000-
1701 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์291,375,000-
1702 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์291,375,000-
1703 นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย291,353,575+1.96
1704 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย291,339,392+2.74
1705 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF291,259,460-0.56
1706 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี290,400,000-
1707 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์290,148,400-0.45
1708 น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์290,000,000+2.59
1709 น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา290,000,000+0.41
1710 นาย โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์288,504,000+0.85
1711 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด287,860,264+1.94
1712 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา287,390,972+2.34
1713 M-POWER TT LTD.286,490,096-
1714 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ286,007,500-1.29
1715 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด285,397,221+8.67
1716 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร285,002,716-4.22
1717 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร284,966,082-0.90
1718 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด284,851,125-1.71
1719 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร284,850,000+0.74
1720 นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล284,713,352+2.05
1721 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.284,625,617-
1722 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์283,696,630+0.95
1723 บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด283,159,560-
1724 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล283,112,049-0.59
1725 นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์282,900,000-
1726 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์282,734,256+0.70
1727 นาง ประพีร์ บุรี282,172,546+1.06
1728 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร282,073,750+2.40
1729 นาย ชาย มโนภาส281,692,000+2.73
1730 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์281,506,815+3.76
1731 มูลนิธิส่งเสริมไทย280,529,800+0.72
1732 น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์280,518,922-
1733 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ280,350,210+3.81
1734 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์279,940,716+1.01
1735 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ279,510,210+3.81
1736 บริษัท กันยง จำกัด278,929,600+1.00
1737 นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์278,598,000-
1738 น.ส. พัลลภา วิทยากร278,260,086-2.43
1739 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์277,544,569-0.82
1740 นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล276,300,000+0.56
1741 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1742 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ275,998,400+1.37
1743 นาย วิษณุ เทพเจริญ275,916,932-11.11
1744 น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ275,764,250+0.87
1745 นาย ดนุพล ชิลลี่275,679,840-0.72
1746 CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.275,440,696+4.33
1747 นาย มนู เผ่าวิบูล274,943,500-3.08
1748 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)274,940,600-
1749 นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล274,743,700+0.86
1750 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล274,048,000+1.49