คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/02/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
2501ตระกูล ธนาสุนทรารัตน์18,684,481-
2502ตระกูล เลิศวัฒนารักษ์18,641,700+5.71
2503ตระกูล เจริญสวัสดิ์18,635,000+0.62
2504ตระกูล ปัญญาเสวนมิตร18,609,560-
2505ตระกูล วรวุฒิ18,590,550-1.82
2506ตระกูล จุ้ยอินทร์18,581,852+17.56
2507ตระกูล บุรินทรโกษฐ์18,576,000-
2508ตระกูล ศรีงาน18,572,253-8.61
2509ตระกูล KATSUMOTO18,542,082+1.12
2510ตระกูล ศรีสุวัฒน์18,530,000+1.83
2511ตระกูล วิลาสศักดานนท์18,491,869-0.67
2512ตระกูล โล่ประคอง18,483,005-
2513ตระกูล รามกุล18,477,964+1.78
2514ตระกูล HUI-YUN18,425,586-1.96
2515ตระกูล วงศ์ภัทรวรกุล18,414,720-3.33
2516ตระกูล ตันชวลิต18,382,694+0.78
2517ตระกูล แซ่เตียว18,375,000-1.60
2518ตระกูล สิงห์สา18,366,326-0.62
2519ตระกูล เผ่าวนิช18,321,000-2.54
2520ตระกูล วัลลภศิริ18,311,869-0.52
2521ตระกูล ตันพัฒนรัตน์18,308,138-
2522ตระกูล เฉลิมชัยวัฒน์18,289,082-0.99
2523ตระกูล วงศ์สืบชาติ18,279,914-1.10
2524ตระกูล ธนาสุวรรณดิถี18,278,000-0.77
2525ตระกูล แซ่จ๋าว18,276,530-4.67
2526ตระกูล ธานัทไชยสิทธิ์18,270,580-
2527ตระกูล ภูริทัต18,265,000-1.98
2528ตระกูล อารยะสกุล18,250,703-1.63
2529ตระกูล แผ่นทอง18,216,000-2.90
2530ตระกูล ฐิติวงศ์วัฒนา18,209,873-7.69
2531ตระกูล อัศวอารักษ์วงศ์18,174,500-0.61
2532ตระกูล ชาญสุรีย์18,173,246-3.33
2533ตระกูล พัฒนปุณยาภิรมย์18,156,000+1.67
2534ตระกูล YU18,156,000-
2535ตระกูล สุวจนกร18,150,000-1.82
2536ตระกูล อยู่ทอง18,148,500-1.08
2537ตระกูล ทรงสายชลชัย18,088,384+0.75
2538ตระกูล ใช่วิวัฒน์18,050,648-
2539ตระกูล HSIN-HSU18,002,477-
2540ตระกูล สุคนธราช18,000,000-
2541ตระกูล เอื้อสงวนกุล18,000,000-
2542ตระกูล ตันสุทัตต์18,000,000-0.67
2543ตระกูล วงษ์สุวรรณ18,000,000-2.22
2544ตระกูล จันทรุจานนท์17,936,000-
2545ตระกูล มหธร17,934,000-0.51
2546ตระกูล อาชวนิยุต17,869,500-
2547ตระกูล วงศ์วิวัฒน์17,862,264-1.20
2548ตระกูล สุสังกรกาญจน์17,857,620+0.57
2549ตระกูล ตันมิตร17,850,053+0.78
2550ตระกูล ตั้งทวีสุโข17,838,750-
2551ตระกูล วิตนากร17,836,001-
2552ตระกูล คามจังหาร17,820,000-
2553ตระกูล ชาคริตฐากูร17,820,000-
2554ตระกูล ศิริพัฒนสมชาย17,800,000-
2555ตระกูล วิวิธวร17,794,000+1.38
2556ตระกูล ปิยะรัฐ17,775,549-2.40
2557ตระกูล คลังทรัพย์17,753,520-
2558ตระกูล อาภานุทัต17,730,000+2.92
2559ตระกูล ดุสิตานนท์17,724,148-0.63
2560ตระกูล ว่องสิริชนม์17,702,916-3.43
2561ตระกูล ชัยยศบูรณะ17,700,000+0.85
2562ตระกูล ชัยชนะวงศ์17,676,225-1.72
2563ตระกูล LOK17,675,000-0.99
2564ตระกูล วงศ์สุวรรณ17,673,445-1.32
2565ตระกูล ถาวรอมรศรี17,668,839-2.97
2566ตระกูล เลิศอมรพงษ์17,662,500+0.80
2567ตระกูล นาวาบุญนิยม17,659,500-1.09
2568ตระกูล แสงอร่าม17,643,600-3.33
2569ตระกูล ชูวงศ์เลิศสกุล17,641,008-
2570ตระกูล กนกกาญจนรัตน์17,640,000-
2571ตระกูล หยุ่น17,620,194-
2572ตระกูล พึ่งพรสวรรค์17,607,489-2.90
2573ตระกูล พลากรกิจวัฒนา17,595,000-2.22
2574ตระกูล พงศ์ธัญลักษณ์17,566,050+0.55
2575ตระกูล ยงเจริญรัฐ17,537,206+2.78
2576ตระกูล KODAMA17,508,259-1.52
2577ตระกูล ประเสริฐปัญญาเลิศ17,493,500-2.80
2578ตระกูล โสภาจิตต์วัฒนะ17,473,893-0.67
2579ตระกูล รพีพงศ์พรรณ17,442,000-
2580ตระกูล ศิริบุญมา17,420,352-
2581ตระกูล กฤษณวิภาคพร17,400,000-3.45
2582ตระกูล จินทนากร17,388,960-
2583ตระกูล ชุมวระ17,377,888-
2584ตระกูล ริเริ่มสุนทร17,373,875+3.05
2585ตระกูล กิจพ่อค้า17,370,000-1.30
2586ตระกูล ค้าผล17,347,500-0.74
2587ตระกูล อาชากุล17,286,000+0.78
2588ตระกูล อุสาหะ17,280,000-
2589ตระกูล อโณทยานนท์17,241,005-
2590ตระกูล ฉัตรนะรัชต์17,236,000-0.72
2591ตระกูล อพาธา17,232,981+0.78
2592ตระกูล เมฆหมอก17,221,415+2.00
2593ตระกูล คุปตเมธี17,199,040-
2594ตระกูล เกตุแก้ว17,175,942-6.25
2595ตระกูล วัฒนกูล17,167,360+3.91
2596ตระกูล ฮ้อแสงชัย17,155,580-0.40
2597ตระกูล นิมมานนิตย์17,089,714-
2598ตระกูล ตันติวาทิน17,082,000+0.96
2599ตระกูล ศิระวัฒน์17,076,480-0.67
2600ตระกูล เอกแสงกุล17,047,878-
2601ตระกูล บวรกีรติขจร17,038,310+0.42
2602ตระกูล เลิศสงวนสินชัย17,018,070-0.54
2603ตระกูล มนต์อารักษ์17,009,714-1.18
2604ตระกูล เรืองศุข17,005,824-1.39
2605ตระกูล ตั้งพงศ์ประสิทธิ์16,961,501+1.44
2606ตระกูล MING-TE16,960,720-
2607ตระกูล ตันติพิภพ16,913,670-
2608ตระกูล อังสุพันธุ์16,900,308+0.48
2609ตระกูล ดวงสวัสดิ์16,895,062-2.34
2610ตระกูล ทรัพย์รุ่งเรือง16,886,250+0.80
2611ตระกูล สื่อสวัสดิ์วณิชย์16,883,800-3.45
2612ตระกูล วงศ์ศุภชาติ16,830,840-1.28
2613ตระกูล KOYAMA16,828,957-4.12
2614ตระกูล เตชาชัยนิรันดร์16,816,275-1.60
2615ตระกูล จรัสยศวุฒิชัย16,800,000-
2616ตระกูล เสรีโยธิน16,785,153+0.02
2617ตระกูล คชฤทธิ์16,760,000-1.50
2618ตระกูล โรจนวณิชยากร16,744,175-
2619ตระกูล เจษฏาวรางกูล16,727,985-
2620ตระกูล เพ็ชรประดับ16,696,448-
2621ตระกูล ชัยพรหมประสิทธิ์16,688,464+10.44
2622ตระกูล รตินธร16,684,000-4.12
2623ตระกูล สุขสมบูรณ์วงศ์16,668,000-
2624ตระกูล มหาวิเศษศิลป์16,662,100-0.55
2625ตระกูล พยัฆวิเชียร16,622,659-
2626ตระกูล จิรเจริญกิจกุล16,613,231+0.71
2627ตระกูล วัชราวนิชกุล16,592,384-1.16
2628ตระกูล พันทะเสน16,566,062-
2629ตระกูล มงคลทรัพยา16,560,083-
2630ตระกูล สุตัณฑวิบูลย์16,560,000+0.48
2631ตระกูล จินตรัศมี16,520,000+0.85
2632ตระกูล วัชรโชคเกษม16,516,110-1.48
2633ตระกูล CHI-RONG16,465,680-
2634ตระกูล เสริมลีลาธรรม16,450,000+0.53
2635ตระกูล วิรเศรณี16,445,000-
2636ตระกูล พิสุทธิ์วัชระกุล16,400,400+1.73
2637ตระกูล ศรีเรืองสุข16,375,580-3.08
2638ตระกูล กิตติภูมิชัย16,373,610-1.52
2639ตระกูล บุณยรัตพันธุ์16,367,904-2.38
2640ตระกูล เสมอใจ16,364,700-1.72
2641ตระกูล เพิ่มพูนพานิช16,345,457+0.35
2642ตระกูล บัตรสมบูรณ์16,311,636-2.94
2643ตระกูล อรุณกิตติพันธุ์16,309,188-
2644ตระกูล ศรีสะอาด16,287,000-
2645ตระกูล เจียรนัยศิลป์16,275,140-
2646ตระกูล ลิ้มภัทรนันท์16,267,230-2.34
2647ตระกูล นิมมลรัตน์16,223,984+0.11
2648ตระกูล เติมอริยบุตร16,214,858-
2649ตระกูล เขจรนันทน์16,200,000-
2650ตระกูล คริษฐ์จรูญ16,196,690-
2651ตระกูล เจตสินไพศาล16,195,663+0.38
2652ตระกูล เจริญพิพัฒน์สิน16,188,245-2.34
2653ตระกูล ไชยพันธ์พงษ์16,164,400+2.00
2654ตระกูล หาญเจนลักษณ์16,157,780-
2655ตระกูล วิไลนิรันดร์16,128,470-
2656ตระกูล บุญศิริ16,124,000-0.72
2657ตระกูล นพคุณทอง16,100,000-4.35
2658ตระกูล ลีกรัณย์ชัย16,098,240-0.28
2659ตระกูล สิริสถาวร16,096,613-0.77
2660ตระกูล วงศ์ศักดิ์วานิช16,070,958+8.29
2661ตระกูล ปิยะอารีธรรม16,040,000-0.50
2662ตระกูล ธนะรุ่งรักษ์16,022,502-
2663ตระกูล ชุวัสวัตพัทธ์16,016,000-
2664ตระกูล ชยพัทธ์16,013,760-
2665ตระกูล วสุวานิช15,995,005-2.65
2666ตระกูล ทองอุไทย15,994,076-
2667ตระกูล วงศ์ปิยะบวร15,977,514-0.79
2668ตระกูล บูรพพัฒนพงศ์15,971,659+2.19
2669ตระกูล อมรนันทิพัฒน์15,949,884+10.34
2670ตระกูล อัศวุตมางกุร15,936,195+1.70
2671ตระกูล เจริญศิริวัฒน์15,900,000-0.67
2672ตระกูล ศรีสิทธิพจน์15,886,500-0.84
2673ตระกูล ทวีวงศ์15,871,200-
2674ตระกูล อภิกุลวณิช15,838,960-2.70
2675ตระกูล เสถียรศักดิ์พงศ์15,835,288-0.51
2676ตระกูล กาญจนฉายา15,776,753-
2677ตระกูล วิศวจรรยา15,773,212-0.84
2678ตระกูล เตชะสิทธิ15,761,255-1.45
2679ตระกูล ดำรงกิจชัยพร15,750,000-3.81
2680ตระกูล แสงหาญ15,748,000+3.94
2681ตระกูล เนาถาวร15,737,800-
2682ตระกูล สุรเลิศรังสรรค์15,721,600-2.50
2683ตระกูล อุทิศกูล15,708,400+1.73
2684ตระกูล เลาหไพโรจน์วัฒนา15,700,000+4.46
2685ตระกูล ปุษยไพบูลย์15,697,200+0.97
2686ตระกูล พานิชภักดี15,680,000-
2687ตระกูล อุทารธรรม15,679,520-0.35
2688ตระกูล แสงเจริญวนากุล15,621,684-1.69
2689ตระกูล เหล่าถาวรวงศ์15,620,000-
2690ตระกูล หาญทวีภัทร15,610,759-0.88
2691ตระกูล ผาณิตพจมาน15,601,760-1.31
2692ตระกูล ทองวานิช15,594,832+1.01
2693ตระกูล สรณาคมน์15,577,190-
2694ตระกูล อภิรัฐประชาศิลป์15,575,700-0.18
2695ตระกูล พิริยดำรงค์วุฒิ15,571,116-
2696ตระกูล เตพิมลรัตน์15,554,000+0.32
2697ตระกูล ลีปริคณห์15,552,900-2.44
2698ตระกูล ธนโชคเดชขจร15,552,187-
2699ตระกูล ศรัณย์เกตุ15,552,000+1.85
2700ตระกูล TANIGUCHI15,552,000+0.42
2701ตระกูล สุทธิจิตรานนท์15,540,000-
2702ตระกูล ช้างหลำ15,526,758+0.73
2703ตระกูล แก้วจินดา15,447,264-
2704ตระกูล สุตันติวรคุณ15,441,280+0.46
2705ตระกูล โตมีชัย15,424,500-0.55
2706ตระกูล เตชะมีเกียรติชัย15,423,668-1.29
2707ตระกูล สวนมาลี15,423,035-1.10
2708ตระกูล อิงคนันท์15,373,598-1.54
2709ตระกูล ยศศักดา15,369,704+0.15
2710ตระกูล เขมะจันตรี15,333,948-
2711ตระกูล จูห้อง15,306,715+4.46
2712ตระกูล อุดมวงศ์ทรัพย์15,272,000-1.20
2713ตระกูล พัชรชวลิต15,200,000-
2714ตระกูล ไตรโยธี15,195,060-
2715ตระกูล ถาวรธวัช15,189,760-0.82
2716ตระกูล เสียงสกุล15,175,506-0.81
2717ตระกูล ชุณหชัชวาลกุล15,160,680-1.45
2718ตระกูล สุทธิสงค์15,145,045-1.23
2719ตระกูล ก่อสวัสดิ์วรกุล15,120,000-
2720ตระกูล เมฆเกรียงไกร15,106,959-5.22
2721ตระกูล BINDER15,094,402-
2722ตระกูล ปิติทรงสวัสดิ์15,032,284+0.52
2723ตระกูล ศรีศุภเดชะ15,030,000-0.05
2724ตระกูล ปานงาม15,007,720+0.55
2725ตระกูล กาญจน์สิริ15,006,341-
2726ตระกูล เจริญกิจภัณฑ์14,983,650-
2727ตระกูล ลิ้มวรรณวงศ์14,981,646+1.64
2728ตระกูล เคหสุขเจริญ14,965,000-0.63
2729ตระกูล เลาลิขิตนันท์14,961,040-4.35
2730ตระกูล ฉันท์พิชัย14,960,652-
2731ตระกูล TAO-HENG14,949,454-0.99
2732ตระกูล จิบโคกหวาย14,947,878-0.55
2733ตระกูล คุณประเสริฐ14,947,343+3.85
2734ตระกูล พรหมบันดาลกุล14,940,000-
2735ตระกูล ชัยพิพัฒนมงคล14,940,000-3.33
2736ตระกูล วัฎฎะสิงห์14,924,000+0.55
2737ตระกูล มานะยี่ง14,884,944-
2738ตระกูล ปาลซิงห์14,881,800-
2739ตระกูล พัววิไล14,875,000+0.57
2740ตระกูล ชำนาญท่องไพวัลห์14,839,052-0.52
2741ตระกูล รัตนวิสาลนนท์14,822,216-
2742ตระกูล เจริญศิริวัฒนา14,802,650-
2743ตระกูล ยูนิพันธุ์14,766,916-1.92
2744ตระกูล ลาดเสนา14,757,992-4.86
2745ตระกูล จินตวราลักษณ์14,744,000-
2746ตระกูล พรหมายน14,713,296-3.85
2747ตระกูล เชิญรุ่งโรจน์14,695,680+2.92
2748ตระกูล เลิศบุศย์14,689,918-2.33
2749ตระกูล ศรีวัฒนวิบูลย์14,682,880+3.91
2750ตระกูล วิสิฐธนบดีกร14,669,316+2.70
2751ตระกูล ปราญชลีสกุล14,616,159-
2752ตระกูล จันทนโรจน์14,597,800-0.32
2753ตระกูล เบญจรัตนาภรณ์14,592,000-
2754ตระกูล เสมรสุต14,580,000-2.22
2755ตระกูล จิรอลงกรณ์14,551,488-
2756ตระกูล ไกรโชติชัย14,547,840-
2757ตระกูล โพธิ์พิชัย14,525,495+0.78
2758ตระกูล ธรรมอมรสิน14,505,279-1.20
2759ตระกูล เลาหพงศ์ชนะ14,488,634+1.50
2760ตระกูล เลาหทัย14,472,332-
2761ตระกูล เจียรจิตเลิศ14,465,784-0.10
2762ตระกูล ตันยงค์เวช14,443,886-2.00
2763ตระกูล LOHIA14,439,615-
2764ตระกูล วชิระศักดิ์มงคล14,425,600-
2765ตระกูล ธนพรมนตรี14,400,000+1.39
2766ตระกูล มานะสมจิตร14,387,721+1.33
2767ตระกูล ศิริมหาราช14,377,500-
2768ตระกูล ปิ่นโต14,367,507+5.71
2769ตระกูล จันทวรสุทธิ์14,364,000-
2770ตระกูล รุ่งเรืองฤทธิ์14,349,960+1.85
2771ตระกูล ยังคง14,346,465+3.05
2772ตระกูล พรพิทักษ์วงศ์14,249,880-2.17
2773ตระกูล รำเพยพงศ์14,246,100-1.52
2774ตระกูล รังษิณาภรณ์14,231,662-0.77
2775ตระกูล โชติวัฒนะพันธุ์14,217,000-
2776ตระกูล แสงน้อย14,210,640-
2777ตระกูล วทัญญูศิริปัญญา14,208,000-
2778ตระกูล มอมไทรัตน์14,205,352-4.27
2779ตระกูล เชาวนันทกุล14,176,448-1.92
2780ตระกูล วรรณเจริญ14,176,400-1.20
2781ตระกูล พุทธิศรี14,160,000+5.93
2782ตระกูล โอสถศิลป์14,149,854+0.74
2783ตระกูล เหาตะวานิช14,108,203-
2784ตระกูล อังศธรรมรัตน์14,091,273+2.61
2785ตระกูล ตังคะประเสริฐ14,090,080+0.56
2786ตระกูล อภิวันท์14,073,364-
2787ตระกูล สวัสดิ์พีระ14,071,400+2.00
2788ตระกูล สมบัติกุลธนะ14,035,200-
2789ตระกูล อินทรารักษ์สกุล14,030,360+15.79
2790ตระกูล เจียมจรรยา14,030,000+1.64
2791ตระกูล หล่อเทียนทอง14,028,071-0.86
2792ตระกูล นิรมิตศิริพงศ์14,000,000-
2793ตระกูล สุทธิ13,963,642+0.83
2794ตระกูล เอี่ยมพิกุล13,943,520+2.84
2795ตระกูล เอื้อสุนทรวัฒนา13,920,000+1.72
2796ตระกูล ฉัตรชัยยัญ13,920,000+1.72
2797ตระกูล วัฒนานุกิจ13,920,000+1.72
2798ตระกูล ฐานะโชติพันธุ์13,881,015+1.27
2799ตระกูล อึ่งตระกูล13,880,411-
2800ตระกูล หลีสุวรรณ13,818,168-0.93
2801ตระกูล ลินมณีโชติ13,800,000-2.90
2802ตระกูล เลิศชัยรัตน์13,794,000-
2803ตระกูล อิ13,740,686-0.99
2804ตระกูล ชาดระวี13,724,000-0.68
2805ตระกูล ชุณวิรัตน์13,664,610+3.05
2806ตระกูล ญาณวารี13,658,328-1.35
2807ตระกูล เอื้ออารักษ์กุล13,639,600-
2808ตระกูล จันทรวิโรจน์13,619,200-
2809ตระกูล โรจนสุนทรา13,616,000+2.70
2810ตระกูล วรศักดาพิศาล13,601,000-3.45
2811ตระกูล หาญชนะพานิชย์13,590,474+3.85
2812ตระกูล อติสุธาโภชน์13,578,993-
2813ตระกูล เสริมทวีทรัพย์13,575,520-0.84
2814ตระกูล โชติอัครวราธร13,556,324-0.59
2815ตระกูล กนกกุล13,540,800-3.08
2816ตระกูล ศิวะเกื้อ13,524,000+22.36
2817ตระกูล สพานแก้ว13,520,000-3.08
2818ตระกูล เปี่ยมสุวรรณ13,493,866-0.41
2819ตระกูล พรทรัพย์อนันต์13,475,000-
2820ตระกูล อมรเทวภัทร13,456,820-2.05
2821ตระกูล ศรีลาเลิศ13,455,000+0.97
2822ตระกูล อารีเจริญเลิศ13,440,000-
2823ตระกูล ขนอม13,428,954+0.79
2824ตระกูล บูรณสิน13,409,064+1.85
2825ตระกูล จิตต์ศรีสุนันท์13,404,952-
2826ตระกูล ใบแก้ว13,374,720-
2827ตระกูล บุณยศรีสวัสดิ์13,370,172-3.60
2828ตระกูล เต็มพิทยาคม13,328,000-
2829ตระกูล วงศ์วิเศษ13,284,000+4.88
2830ตระกูล มโนสุทธิ13,268,899-3.23
2831ตระกูล ประวงษ์รัตน์13,261,498-0.74
2832ตระกูล รุ่งศิริชัยรัตน์13,242,192-
2833ตระกูล วิศวผลบุญ13,231,973-
2834ตระกูล ปิ่นทอง13,225,696-0.16
2835ตระกูล พรรุ่งโรจน์13,224,487+3.85
2836ตระกูล มหัทธนากร13,200,000-1.82
2837ตระกูล นิธิธนัตกุล13,194,200+2.70
2838ตระกูล รัตน์ตันติพฤกษ์13,183,040-1.25
2839ตระกูล ประเสริฐสังข์13,178,291+5.71
2840ตระกูล เมืองมั่น13,164,732-
2841ตระกูล อังกลมเกลียว13,162,500-
2842ตระกูล TANAKA13,149,632+15.79
2843ตระกูล บุญญาเสถียร13,116,096-0.52
2844ตระกูล ลี13,084,460-1.45
2845ตระกูล สติมานนท์13,078,564+2.52
2846ตระกูล วรรธนะกุล13,070,586+3.94
2847ตระกูล สิริรัตนกิจ13,055,000+5.71
2848ตระกูล ภัทรเมธากุล13,029,000-2.33
2849ตระกูล วรนรานนทน์13,020,000-
2850ตระกูล สมบัติเจริญวงศ์13,002,640-
2851ตระกูล สิฏฐกุล12,962,912-3.11
2852ตระกูล กิตติสุรีย์ธร12,962,644-2.50
2853ตระกูล ตั้งจักรวรานันท์12,960,790+3.23
2854ตระกูล ด่านอุตรา12,958,000+3.23
2855ตระกูล เตชะวิบูลย์12,946,112-2.05
2856ตระกูล เชียรสิริไกรวุฒิ12,938,800-
2857ตระกูล ไชยกุลวัฒนา12,933,800-
2858ตระกูล หิตโกเมท12,835,964-0.52
2859ตระกูล ศุภธราธาร12,825,344-
2860ตระกูล ศิริชัยประเสริฐ12,811,344-
2861ตระกูล อยู่ยั่งยืน12,810,000-4.92
2862ตระกูล ตระการศักดิกุล12,800,180-2.25
2863ตระกูล ดารุพัตรณ์12,800,000-2.50
2864ตระกูล ยงสกุล12,794,965+1.83
2865ตระกูล วุฒิธรรมมี12,794,665-2.17
2866ตระกูล ธีรชุติมานันท์12,781,938-1.28
2867ตระกูล ไกรก่อกิจ12,779,000+0.64
2868ตระกูล รัตนไชยานนท์12,765,000-2.70
2869ตระกูล จีนาพันธ์12,757,175-
2870ตระกูล วงศ์ไวศยวรรณ12,720,064-
2871ตระกูล เหราบัตย์12,713,847+0.15
2872ตระกูล อุชชิน12,682,368-
2873ตระกูล สุขศรีการ12,662,000-
2874ตระกูล บุญล้อม12,646,520-
2875ตระกูล จิรายุทธเจริญสุข12,636,249-
2876ตระกูล ตนุภัทรชัย12,617,669-0.45
2877ตระกูล เลิศเดชเดชา12,609,150-1.77
2878ตระกูล ศิริสุวัฒน์12,607,560-
2879ตระกูล พงษ์ศักดิ์12,600,000-
2880ตระกูล วงค์จิโรจน์12,599,400+0.40
2881ตระกูล รวยถาวรกิจ12,587,650-1.69
2882ตระกูล เอื้ออารักษ์12,581,865-
2883ตระกูล บุญญนันท์กิจ12,576,893+0.42
2884ตระกูล เรืองเดชวรชัย12,575,510-0.99
2885ตระกูล HUNG-YU12,540,000-0.88
2886ตระกูล วิศนุวัฒนากิจ12,512,748+0.40
2887ตระกูล ตัณธวัชชารมน์12,501,328-1.24
2888ตระกูล มุ่งเจริญ12,481,888-0.61
2889ตระกูล ธีรญานนท์12,480,000+0.42
2890ตระกูล รมยะรูป12,476,800-
2891ตระกูล เงาธรรมทรรศน์12,447,792+2.52
2892ตระกูล มานะวงศ์สกุล12,440,696+0.73
2893ตระกูล บุญยสิริวัฒน์12,432,008+5.93
2894ตระกูล กังพิศดาร12,411,672-3.85
2895ตระกูล จิระวุฒิกุล12,400,000-
2896ตระกูล กูลโฆษะ12,400,000-3.23
2897ตระกูล คำเถียร12,398,686-1.54
2898ตระกูล ก่อตระกูล12,397,360-0.76
2899ตระกูล ชัยปัทมานนท์12,389,293+10.34
2900ตระกูล กิตติจิระกุล12,384,000-2.78
2901ตระกูล จิรเศรษฐพัฒนา12,376,000+2.31
2902ตระกูล หงนิพนธ์12,351,700-0.49
2903ตระกูล พิเชียรนวกุล12,351,016-1.37
2904ตระกูล พันธุ์โสภา12,337,750+0.85
2905ตระกูล ประพฤติชอบ12,265,423+2.33
2906ตระกูล ซินเมอร์แมน12,257,656-2.70
2907ตระกูล ตระกูลพิพัฒน์12,255,000-
2908ตระกูล สหดิษฐดำรงค์12,253,356-
2909ตระกูล ลีลายนะ12,247,776-1.66
2910ตระกูล แสงรุจิ12,244,650-0.81
2911ตระกูล ปังศรีวงศ์12,224,400-
2912ตระกูล บูรณพงษ์ศักดิ์12,203,800-0.08
2913ตระกูล กุราตี12,189,287-0.14
2914ตระกูล เอกปัญญาสกุล12,168,000-3.08
2915ตระกูล ภูวรัฐวราธรณ์12,162,632-2.34
2916ตระกูล เนตรเพชราชัย12,139,515-3.60
2917ตระกูล พิริยะวงศ์12,118,328+3.10
2918ตระกูล ศิริจันทร์12,095,646+0.77
2919ตระกูล เลิศปัญญาโรจน์12,004,336-
2920ตระกูล สุนทรธรรม12,000,000+0.63
2921ตระกูล วีระประวัติ12,000,000-
2922ตระกูล ภัทรพิสิฐพงศ์12,000,000-0.67
2923ตระกูล อารีกุล11,975,200-
2924ตระกูล ZHANG11,925,277-
2925ตระกูล เตชาชาญ11,922,355-
2926ตระกูล พัทธยุติ11,921,952-
2927ตระกูล เตชะนินทร์11,901,120-1.24
2928ตระกูล ปุ่นอภิรัตน์11,862,173-
2929ตระกูล ชินางกูรภิวัฒน์11,860,000-
2930ตระกูล สรญาณธนาวุธ11,858,964-
2931ตระกูล ณรงคนานุกูล11,850,377-5.79
2932ตระกูล สุวรรณรัตน์11,794,880-4.27
2933ตระกูล เจริญรัถ11,787,113-
2934ตระกูล ชอัมพงษ์11,770,350+3.05
2935ตระกูล ตันสถิติกร11,763,234-0.51
2936ตระกูล ฉัตรนุเคราะห์11,760,000-
2937ตระกูล ลังการ์พินธุ์11,760,000-
2938ตระกูล จักรวาลธรรม11,760,000-0.67
2939ตระกูล คุปต์ถาวรฤกษ์11,750,000+2.13
2940ตระกูล เกษมเศรษฐ์11,728,800-
2941ตระกูล เตมีศรีสุข11,715,739-
2942ตระกูล คชพงษ์สิทธิโชค11,700,700+0.83
2943ตระกูล ประสพโชค11,687,406+17.56
2944ตระกูล ชาญสันติ11,683,152-
2945ตระกูล เอี่ยมสุทธิวัฒน์11,677,500-1.41
2946ตระกูล ลิ้มสุขวัฒน์11,624,288-
2947ตระกูล ลิมป์โสวรรณ11,617,536-
2948ตระกูล พงศ์ณัฐการย์11,601,666+0.07
2949ตระกูล รักศานติวงศ์11,574,750-
2950ตระกูล งามสันติกุล11,564,000+5.93
2951ตระกูล จรัสพรแสงทอง11,550,716-
2952ตระกูล ภววงษ์ศักดิ์11,520,000-
2953ตระกูล จินดาสงวน11,506,050-
2954ตระกูล สุขอนันต์ชัย11,499,400-0.45
2955ตระกูล เตียงลัดดาวงศ์11,493,440-0.51
2956ตระกูล วิสุทธิผล11,485,128-2.17
2957ตระกูล วุฒิ11,462,448-
2958ตระกูล วัยนิพิฐพงษ์11,456,032-1.96
2959ตระกูล วิริยาทรพันธุ์11,449,090-
2960ตระกูล ฤกษ์สวัสดิ์11,387,220-1.78
2961ตระกูล รุจิณรงค์11,374,968-
2962ตระกูล ลิขิตสถาพร11,364,600+0.53
2963ตระกูล องค์วาสิฎฐ์11,357,500-1.82
2964ตระกูล ทิพากรโรจนกิจ11,348,395-1.46
2965ตระกูล KWAN11,347,500-3.37
2966ตระกูล สุขจิตต์นิตยกาล11,318,967+1.33
2967ตระกูล ศรีดาอำภา11,317,745+3.05
2968ตระกูล ศรีสงวนสกุล11,317,292-
2969ตระกูล เธียรพิริยะตระกูล11,307,803-0.77
2970ตระกูล สบฤกษ์11,301,397-3.23
2971ตระกูล ANG11,282,502-
2972ตระกูล อดิศัยธรรม11,282,374+1.26
2973ตระกูล สูงสว่าง11,275,926+10.34
2974ตระกูล ไพบูลย์11,266,854-0.98
2975ตระกูล ศรีภาวินทร์11,253,948+2.13
2976ตระกูล โชติธาดา11,250,000-0.67
2977ตระกูล ฟองสมุทรรัตน์11,189,250-0.67
2978ตระกูล อัครพุทธิพร11,178,558+0.61
2979ตระกูล ดาวพิเศษ11,159,834-1.92
2980ตระกูล เหมือนส้ม11,144,900-0.42
2981ตระกูล เตชวัฒนสุข11,137,723-1.25
2982ตระกูล เอกอรรถสิทธิ์11,136,000-
2983ตระกูล สร้อยแสงทอง11,128,728-1.92
2984ตระกูล อนุรักษ์ชัยวิทย์11,088,241-
2985ตระกูล ลออเสถียรกุล11,072,150+1.68
2986ตระกูล สถิรไชยวิทย์11,068,420-
2987ตระกูล นครศรี11,044,050-
2988ตระกูล ศรีวีระสกุล11,025,000+3.17
2989ตระกูล ตันจันทร์พงศ์11,022,288-0.81
2990ตระกูล อนุกูลกิจ11,020,625-
2991ตระกูล เฉลิมกาญจนา11,004,545-0.61
2992ตระกูล ทวีสุข11,000,000-1.82
2993ตระกูล อนุเอกจิตร10,973,624-3.33
2994ตระกูล เอื้อเฟื้อ10,966,230-2.34
2995ตระกูล ชัยเอี่ยม10,960,233-2.87
2996ตระกูล สถาพรชัยสิทธิ์10,927,652-
2997ตระกูล ธาราธาร10,920,000+0.96
2998ตระกูล เจียรเดโช10,904,500-2.65
2999ตระกูล สุดสาคร10,878,000-
3000ตระกูล ม่วงศิริ10,860,675-1.46