คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย เชาว์ การะ804,753,600+2.91
1002 บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด801,220,374+1.41
1003 นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ800,423,680-1.27
1004 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.800,411,520-0.42
1005 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน800,032,000+0.49
1006 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต799,842,910+0.79
1007 Deutsche Bank AG Singapore PWM797,976,760+1.44
1008 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)796,702,697-0.20
1009 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์795,117,600-
1010 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)792,854,590+0.51
1011 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์792,810,600+1.67
1012 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม792,000,000-0.76
1013 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม790,694,256-0.76
1014 นาย SUNG CHEONG TSOI790,476,000-
1015 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED790,052,698+0.86
1016 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท788,150,000-
1017 บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)787,644,990+0.51
1018 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล787,250,000+0.75
1019 นาย มงคล มังกรกนก786,422,676-
1020 บริษัท สินสหกล จำกัด786,393,120+2.44
1021 นาย กฤษดา ชวนะนันท์784,310,000+3.74
1022 HI-LEX CORPORATION784,000,000-
1023 นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม782,416,700+1.54
1024 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี782,100,000-1.27
1025 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล781,369,394+0.79
1026 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์777,664,224+1.45
1027 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา774,797,100-
1028 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์774,563,362+0.52
1029 KGI ASIA LIMITED774,439,446-
1030 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK772,747,500+1.90
1031 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม772,200,000-0.76
1032 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล771,508,240-
1033 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์771,270,000+1.67
1034 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด770,784,000+0.81
1035 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)770,122,256+0.32
1036 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.769,500,000+2.78
1037 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์768,900,000+0.47
1038 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย766,635,000-0.39
1039 MR. Vonnarat Tangkaravakoon766,500,000+1.37
1040 นาง ชลิดา อนันตรัมพร766,467,486+2.11
1041 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม764,390,583+0.70
1042 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล763,273,367-1.07
1043 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร762,282,000+1.45
1044 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช762,182,250+0.69
1045 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม762,081,248+0.78
1046 นาง วันทนา อมตานนท์761,111,360+0.70
1047 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย759,800,000+0.58
1048 นาย วริศ บูลกุล759,104,170-1.39
1049 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี757,735,714-
1050 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด757,109,724+1.31
1051 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล756,006,048-
1052 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช753,308,640-
1053 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)752,508,000-
1054 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด751,900,000+1.94
1055 NICHIREI FOODS INC.748,651,860-0.76
1056 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต747,793,200+1.80
1057 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี746,747,908-
1058 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด745,079,911+0.29
1059 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ744,129,732-0.03
1060 นาย วัฒนา จันทรัช742,556,670-0.47
1061 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร742,409,800+1.82
1062 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)741,287,140-1.37
1063 น.ส. วรินทร บูลกุล740,210,079-1.43
1064 CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED739,867,700+2.42
1065 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)739,730,992+2.88
1066 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)738,657,725+1.31
1067 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด736,969,024+0.27
1068 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.735,662,760-
1069 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ735,019,500+1.09
1070 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล734,690,552-
1071 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.734,319,600-
1072 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ733,898,560-1.28
1073 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา728,524,572+2.50
1074 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์725,388,372+0.52
1075 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์725,149,100+1.54
1076 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์725,011,541+0.52
1077 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ720,904,500+0.15
1078 นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์720,711,555-
1079 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์719,915,902+1.65
1080 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)719,200,000+1.61
1081 นาง รัชนี นิพัทธกุศล718,348,400-1.95
1082 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์718,260,000+2.10
1083 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์717,823,487-
1084 นาย ชาย ศรีวิกรม์717,719,812+8.21
1085 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล717,207,500+4.10
1086 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล717,207,500+4.10
1087 บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด713,179,440+2.63
1088 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED710,802,740-
1089 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล709,803,905-
1090 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย708,443,910+1.63
1091 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)706,958,080-
1092 PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.706,661,890+2.68
1093 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์705,130,000-
1094 บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)704,446,420+0.47
1095 TORAY INDUSTRIES, INC.704,338,400+0.50
1096 นาย วสันต์ จาวลา703,391,920+3.90
1097 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ701,553,600-1.94
1098 SINGVALE PTE LTD700,345,975-
1099 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล700,050,000-
1100 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ699,264,940-1.94
1101 นาย สมบัติ อนันตรัมพร697,214,002+2.10
1102 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด697,098,988-
1103 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)696,923,228-1.47
1104 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย695,630,740+3.60
1105 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง695,050,526+1.34
1106 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)693,440,000+3.05
1107 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต693,163,470+2.05
1108 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ692,746,250+0.57
1109 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์692,088,726+0.82
1110 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์691,340,855+1.80
1111 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล690,768,800-
1112 นาง รัตนา นรพัลลภ690,675,641+1.44
1113 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF690,381,496+1.26
1114 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ689,932,318+1.92
1115 นาย สนั่น อังอุบลกุล687,577,619-
1116 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)686,280,000-0.75
1117 Silom Road Limited686,205,000-1.03
1118 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์684,649,741+4.76
1119 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด682,284,377-
1120 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์681,180,885+2.05
1121 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด680,903,855+1.35
1122 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ679,904,545-1.94
1123 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง679,520,544-0.26
1124 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)679,176,707+18.75
1125 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)678,379,510-
1126 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง677,250,000+0.93
1127 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด676,347,495+0.60
1128 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด675,672,756+8.21
1129 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน673,649,300+0.38
1130 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY669,600,506+0.51
1131 MRS. TEO LEE NGO668,687,401+0.47
1132 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด666,657,024+0.27
1133 นาย ทศพล แววมณีวรรณ665,115,000-
1134 นาย วันจักร์ บุรณศิริ662,091,193+1.59
1135 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด660,701,342+1.85
1136 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที660,000,000+1.82
1137 นาย ภาสกร ภาสกรนที660,000,000+1.82
1138 นาง อิง ภาสกรนที660,000,000+1.82
1139 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)659,331,700+0.88
1140 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ659,200,000-1.94
1141 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี657,514,858-
1142 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์656,175,287-1.94
1143 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์656,024,063+1.23
1144 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด654,311,209+3.31
1145 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ653,348,152-0.47
1146 กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ653,323,811+0.75
1147 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย651,711,224-
1148 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม651,595,770-1.00
1149 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์651,304,770+0.18
1150 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร650,374,054+0.77
1151 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล650,180,000-
1152 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม648,780,000-0.76
1153 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์646,660,160+2.34
1154 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย646,551,270-0.35
1155 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด645,364,322-1.18
1156 นาง แฉล้ม โรจตระการ645,072,000-
1157 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)640,273,920+0.78
1158 นาง ปราณี เผอิญโชค639,451,976+0.32
1159 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์638,627,800+1.69
1160 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์634,164,860-1.00
1161 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.631,809,916+0.28
1162 OJI HOLDINGS CORPORATION631,494,681+0.72
1163 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน630,681,911+2.01
1164 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์630,000,000+1.67
1165 Unity I. Capital Limited629,142,594-
1166 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ628,050,881+0.51
1167 บริษัท เจียรวานิช จำกัด627,847,650+0.45
1168 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.624,640,000-
1169 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0021800435624,000,000-
1170 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์623,712,490-0.21
1171 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร623,318,466-0.11
1172 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด622,904,310-
1173 MR. CHERN KUAN-JAN622,745,146-
1174 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล622,598,435+0.97
1175 นาย พดด้วง คงคามี622,459,800-0.83
1176 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ619,200,000-0.83
1177 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด618,943,089-0.57
1178 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา617,477,985-
1179 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์612,540,000-0.98
1180 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ611,466,600+0.40
1181 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี608,020,000+1.98
1182 นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์607,930,890-1.90
1183 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์606,300,000+0.78
1184 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน605,622,297-
1185 MR. KENNETH RUDY KAMON605,026,061-1.09
1186 นาย พนม ควรสถาพร601,983,298-0.76
1187 นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ601,652,609+2.10
1188 นาย เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม599,842,000-2.80
1189 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์598,859,250-
1190 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT598,515,400-
1191 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล597,815,780-
1192 น.ส. อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์595,000,000-0.84
1193 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล590,427,930+0.97
1194 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์589,851,262+0.70
1195 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ588,150,820+0.12
1196 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล585,715,612-
1197 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด584,619,750+1.54
1198 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา583,774,200-
1199 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด580,748,316-
1200 GRASIM INDUSTRIES LIMITED580,525,655+6.02
1201 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา580,101,142+1.68
1202 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์579,123,374-
1203 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด578,375,797+0.79
1204 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด577,500,000+0.61
1205 นาย มนชัย มณีไพโรจน์577,312,625+26.72
1206 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์576,056,002-2.78
1207 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์575,840,000+1.69
1208 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์575,408,946-
1209 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด574,929,427-1.46
1210 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี573,573,000+0.70
1211 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล573,150,650-
1212 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา571,204,200+0.60
1213 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH571,078,350-
1214 GUTS & GOOD PTE., LTD.570,110,912+7.56
1215 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ569,984,000+2.05
1216 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ569,791,584+5.56
1217 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด569,687,436-4.76
1218 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต569,557,797-0.25
1219 นาย เจริญ รุจิราโสภณ569,145,695-
1220 นาย พิมาน เตียวตรานนท์568,359,253-
1221 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)566,420,759+1.26
1222 นาง เกษสุดา ไรวา565,805,895+2.01
1223 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์564,479,804+1.02
1224 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)564,400,000+0.60
1225 นาง ประคอง กุญชรยาคง563,745,000-1.69
1226 น.ส. พัณณภา รัตตกุล561,484,807-
1227 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์560,280,000+2.29
1228 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด560,000,000+1.00
1229 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ559,660,610-
1230 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1559,460,299+1.21
1231 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ558,656,164-
1232 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์558,597,182+0.70
1233 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ556,944,984+5.56
1234 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล556,480,000-0.68
1235 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด556,250,030+0.84
1236 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ555,214,766+4.76
1237 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ554,257,404+5.56
1238 นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ553,704,620-0.84
1239 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์553,492,777+1.52
1240 นาง อรุณี วิริยะจิตรา553,224,864-2.50
1241 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์553,021,547+0.77
1242 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์552,664,064+0.26
1243 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ550,626,984+5.56
1244 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล550,374,997-1.07
1245 OKAYA & CO.,LTD548,352,000-
1246 นาย อภิชัย เตชะอุบล547,963,529+0.69
1247 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร547,793,920-2.34
1248 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์546,992,440+3.00
1249 บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด546,000,000+1.54
1250 น.ส. อตินุช ตันติวิท545,508,942+1.20