คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย พดด้วง คงคามี829,946,400-1.25
1002 มูลนิธิสุขุโม825,776,647-1.67
1003 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ825,600,000-1.25
1004 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต825,234,748-
1005 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด823,535,311-1.61
1006 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)822,834,769-0.55
1007 น.ส. ปิยวดี สอนสิงห์822,467,896-1.97
1008 SMK ASIA LTD820,252,317-0.82
1009 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด820,037,108+0.52
1010 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา818,362,534+5.37
1011 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร816,113,000-0.33
1012 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม815,665,086+2.92
1013 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ815,501,200+0.76
1014 นาง วิมลทิพย์ พงศธร813,464,081+0.25
1015 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์811,215,577-1.98
1016 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์811,061,112+2.00
1017 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.809,680,275+4.38
1018 AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.807,191,730-
1019 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม807,087,830-
1020 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ807,072,776-1.85
1021 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์806,436,000-0.58
1022 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา806,177,533+0.91
1023 นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์804,687,500+1.60
1024 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible FLEXIBLE FUND804,595,520+1.46
1025 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา803,977,483+0.54
1026 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด803,815,403-1.65
1027 บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)803,557,010+0.99
1028 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ802,163,898-
1029 นาย บัญชา วิญญรัตน์801,328,000+0.86
1030 นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล800,788,470+0.91
1031 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม799,717,610-1.01
1032 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล797,885,685-
1033 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด797,194,230-6.76
1034 นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี796,145,453-4.47
1035 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด795,921,398-2.89
1036 MRS. TEO LEE NGO794,818,944-0.44
1037 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย794,713,000-1.32
1038 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)792,647,737+2.64
1039 บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด792,540,000+0.90
1040 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์788,048,872+3.53
1041 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ779,754,535-0.22
1042 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี778,982,700-0.71
1043 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์778,320,205-1.18
1044 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล777,704,400+2.02
1045 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา777,704,390+2.02
1046 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร777,575,000-0.35
1047 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี777,218,725-0.97
1048 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.776,625,000-0.92
1049 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์774,076,185-0.17
1050 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.773,658,150-
1051 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์770,948,750-0.40
1052 นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์769,687,500+1.60
1053 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล768,775,000+1.26
1054 บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด768,750,000+0.49
1055 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์766,383,580+0.86
1056 DPA Fund S Limited766,094,903-1.50
1057 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย766,046,526+2.24
1058 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด765,447,165+1.06
1059 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต764,378,895-1.24
1060 นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์763,029,276-4.18
1061 นาย มงคล มังกรกนก762,541,710-1.23
1062 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด760,000,000-
1063 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์759,568,976+2.00
1064 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์759,174,388+2.00
1065 บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด758,500,000+0.49
1066 นาย วรพจน์ อำนวยพล758,457,192-
1067 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา755,125,310-1.04
1068 PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.753,982,999+17.15
1069 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์752,111,989-
1070 นาย วรัญญู ศิลา752,081,265-1.18
1071 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา751,896,000+2.82
1072 นาย ภาคภูมิ ศิลา747,188,715-1.18
1073 นาย วชิระ ทยานาราพร746,207,975+1.74
1074 น.ส. วิอร ทองแตง746,055,981-0.16
1075 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์745,561,000+0.86
1076 นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม744,972,470-0.70
1077 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด744,790,200-
1078 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล743,130,000+0.72
1079 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา741,000,000-
1080 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา741,000,000-
1081 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์738,080,000-0.89
1082 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)737,079,018-2.11
1083 นาย ศรุต ทับลอย734,158,579+1.12
1084 KGI ASIA LIMITED729,241,088-1.59
1085 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร727,680,000-0.52
1086 PREMIUM CO.,LTD.726,647,583-0.78
1087 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์726,611,520+3.12
1088 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา724,931,786+5.37
1089 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง724,099,204+0.76
1090 นาย ปกรณ์ มงคลธาดา721,148,891-0.57
1091 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์720,869,500-0.40
1092 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี719,258,590-
1093 บริษัท เจียรวานิช จำกัด719,088,849-0.04
1094 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม718,680,000+1.89
1095 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง717,800,000+1.62
1096 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)717,306,368+0.29
1097 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ716,875,000-
1098 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ716,468,177+2.78
1099 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ716,088,338+0.74
1100 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด715,807,904+1.20
1101 PILGRIM PARTNERS ASIA (PTE.) LTD. (SUB-ACC3-PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD715,133,908+14.76
1102 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด715,110,000-4.57
1103 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด715,110,000-4.57
1104 นาย เศรษฐา ทวีสิน713,882,953-
1105 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด713,720,585-8.00
1106 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์712,725,465+1.04
1107 นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์711,310,970+0.44
1108 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์711,041,010-1.49
1109 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์710,915,223-1.24
1110 นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์709,573,483+1.75
1111 ร.ต. ไพโรจน์ รัตตกุล708,755,331-0.86
1112 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY706,611,330-0.46
1113 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ706,442,715-1.48
1114 TORAY INDUSTRIES, INC.704,338,400-0.50
1115 นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล704,133,931-0.56
1116 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ703,721,460-1.33
1117 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)701,394,525-
1118 นาย เอกภาพ ดวงแก้ว701,159,100+12.05
1119 บริษัท สินสหกล จำกัด696,884,960-1.83
1120 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด695,808,520+0.28
1121 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ695,687,130-0.46
1122 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร695,046,015+0.61
1123 บริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด694,935,040-3.49
1124 บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)694,571,003+0.47
1125 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด694,292,760+1.90
1126 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน688,882,419+2.58
1127 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์687,904,895-0.50
1128 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ STRATEGIC INVEST L686,966,500-0.68
1129 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์684,196,875-0.59
1130 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล683,826,400+1.02
1131 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์683,584,509+2.08
1132 GRASIM INDUSTRIES LIMITED681,942,788-0.51
1133 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด681,824,000-1.34
1134 นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี681,030,360+1.73
1135 น.ส. อตินุช ตันติวิท679,977,995+0.27
1136 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด677,250,000-
1137 น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา676,647,000+11.11
1138 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์676,229,760-
1139 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา676,192,531+0.84
1140 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล675,154,813-2.46
1141 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต674,120,103-1.09
1142 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ673,701,312-2.09
1143 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)673,269,622-
1144 น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ672,950,500-4.47
1145 นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี672,373,655+1.13
1146 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย670,941,317-
1147 น.ส. อรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์666,181,100+6.38
1148 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย665,382,006-0.34
1149 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย663,400,642-
1150 นาง ปราณี เผอิญโชค660,863,551-0.72
1151 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา658,948,800-
1152 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้658,000,000-2.00
1153 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด657,084,523-
1154 น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ656,645,012-2.09
1155 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ654,942,710-1.13
1156 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล653,801,648+0.41
1157 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)653,548,088-7.96
1158 นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ653,476,322-2.09
1159 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล652,611,940-1.92
1160 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย649,629,340-0.73
1161 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)649,282,500-3.70
1162 น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ649,196,012-2.09
1163 นาย สนั่น อังอุบลกุล649,111,739+2.22
1164 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด649,049,621+0.30
1165 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์648,773,500+0.99
1166 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ647,155,279-0.48
1167 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ646,398,606-0.73
1168 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา644,378,215+5.16
1169 นาง รัชนี นิพัทธกุศล643,714,800-
1170 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์643,700,000-
1171 นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย642,015,578+0.11
1172 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์641,663,668+1.94
1173 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช641,154,000-1.33
1174 นาง มุกดา อาริยวัฒน์641,037,552-
1175 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด638,193,900-1.23
1176 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด637,735,365-0.78
1177 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ637,496,558-0.75
1178 นาย อภิมุข บำรุงวงศ์636,666,666+1.05
1179 CTJ Holdings2, Ltd.633,758,750-2.40
1180 นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์633,360,132+1.61
1181 MISS YEAP XIN RHU632,016,000-0.44
1182 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด631,191,792-1.37
1183 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต630,542,373-0.90
1184 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร630,500,000-
1185 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด629,423,520+0.28
1186 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)628,988,477-1.16
1187 นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์628,802,560-
1188 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ628,544,000-1.24
1189 MISS YEAP XIN YI628,391,142-0.44
1190 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)626,400,000+0.93
1191 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)625,267,500+1.60
1192 นางสาว สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์624,200,508-4.50
1193 นาย วิทยา อินาลา620,991,120+0.49
1194 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)620,960,630+2.58
1195 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน620,938,629-0.09
1196 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)620,548,576+0.52
1197 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)620,000,000-2.00
1198 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ619,819,200+1.10
1199 นาง แฉล้ม โรจตระการ619,704,000-0.58
1200 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์619,265,600+0.08
1201 นาย พรพรหม พรหมวาณิช618,915,178+4.67
1202 นาง เกษสุดา ไรวา618,019,519+2.58
1203 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ617,797,180+1.10
1204 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์616,347,965-0.82
1205 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล614,178,267-2.99
1206 บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด612,692,080+12.09
1207 นาย วัฒนา จันทรัช611,191,481-1.99
1208 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์611,050,000+0.99
1209 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล611,043,290+1.46
1210 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์609,000,000+0.86
1211 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.608,673,355-0.72
1212 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์608,026,320-0.76
1213 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)607,950,840+2.72
1214 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล607,866,032+2.09
1215 นาย ทิศชวน นานาวราทร607,339,448-0.44
1216 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด607,177,084+1.89
1217 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์604,858,802-
1218 MR. CHERN KUAN-JAN602,870,300-1.59
1219 นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ602,654,720-
1220 นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ601,652,609-0.70
1221 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ601,602,365+1.10
1222 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ601,424,100-0.44
1223 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร600,467,276-0.35
1224 นาย ชาย ศรีวิกรม์599,885,216+1.79
1225 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด596,736,933-
1226 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์596,674,787-0.96
1227 นาย ศุภโชค ตันติวิท596,528,625+9.52
1228 Megachem Ltd.596,481,240+0.49
1229 บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด596,400,000-0.70
1230 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด595,449,344-
1231 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม594,675,900+1.89
1232 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม594,660,000+1.89
1233 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม594,660,000+1.89
1234 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม594,660,000+1.89
1235 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม594,660,000+1.89
1236 นาย วริศ ยงสกุล594,382,120+1.49
1237 นาย สมบัติ พานิชชีวะ593,536,777+0.43
1238 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์592,912,025-0.78
1239 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)592,770,547+0.93
1240 บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล592,770,547+0.93
1241 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน587,787,750-0.81
1242 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND585,973,010+0.19
1243 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)585,519,660+4.59
1244 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล584,802,668-
1245 นาย สมบัติ อนันตรัมพร584,640,556+1.16
1246 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด584,375,610+0.33
1247 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล583,952,149-0.86
1248 น.ส. วรชา กุญชรยาคง583,740,300-0.61
1249 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน582,999,840-3.89
1250 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด582,585,099+2.10

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า