คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 บริษัท สินสหกล จำกัด818,360,320-
1002 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร817,200,000-
1003 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)816,750,000-
1004 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล816,625,000-
1005 นาย วชิระ ทยานาราพร815,455,500-
1006 AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.813,170,928-
1007 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล813,015,564-
1008 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล812,376,116-
1009 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช808,450,400-
1010 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED807,079,696-
1011 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต806,190,869-
1012 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์806,024,110-
1013 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์805,202,078-
1014 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)802,842,122-
1015 นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม800,472,470-
1016 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.800,411,520-
1017 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์800,205,216-
1018 HI-LEX CORPORATION798,000,000-
1019 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)797,156,423-
1020 นาย มงคล มังกรกนก795,680,832-
1021 นาย เชาว์ การะ795,396,000-
1022 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์794,839,890-
1023 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK794,826,000-
1024 นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ792,663,984-
1025 นาง วันทนา อมตานนท์792,405,728-
1026 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา790,293,042-
1027 นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ790,227,200-
1028 น.ส. จุไรรัตน์ พงษ์สอน788,626,000-
1029 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช787,943,520-
1030 บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)787,644,990-
1031 Deutsche Bank AG Singapore PWM786,495,080-
1032 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)785,298,067-
1033 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์784,124,500-
1034 MR. Vonnarat Tangkaravakoon784,000,000-
1035 น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท783,671,875-
1036 นาย วริศ บูลกุล780,272,135-
1037 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม779,942,527-
1038 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด779,009,288-
1039 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ777,482,639-
1040 CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED775,667,750-
1041 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล775,216,045-
1042 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด773,800,000-
1043 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)770,632,800-
1044 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม769,070,540-
1045 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย768,600,000-
1046 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม768,000,000-
1047 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล767,355,043-
1048 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม766,733,824-
1049 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด763,722,036-
1050 KGI ASIA LIMITED763,454,489-
1051 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร762,657,340-
1052 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต762,149,600-
1053 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร761,371,000-
1054 น.ส. วรินทร บูลกุล761,358,938-
1055 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล760,506,084-
1056 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี757,735,714-
1057 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย753,635,000-
1058 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)752,508,000-
1059 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล752,480,000-
1060 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล752,480,000-
1061 นาย สนั่น อังอุบลกุล750,084,676-
1062 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)749,951,370-
1063 นาย วัฒนา จันทรัช749,561,921-
1064 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม748,800,000-
1065 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)748,200,000-
1066 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์747,461,380-
1067 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)747,126,153-
1068 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ747,069,000-
1069 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี746,747,908-
1070 บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด744,459,240-
1071 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์744,377,596-
1072 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์743,990,900-
1073 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ743,166,788-
1074 นาย ทศพล แววมณีวรรณ741,675,000-
1075 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ741,355,250-
1076 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด740,889,072-
1077 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล740,409,595-
1078 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)739,741,993-
1079 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.738,690,550-
1080 บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)737,364,477-
1081 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.735,662,760-
1082 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์735,484,033-
1083 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง733,950,000-
1084 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด733,488,000-
1085 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์733,020,000-
1086 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)732,618,194-
1087 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์732,501,884-
1088 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์731,490,000-
1089 NICHIREI FOODS INC.725,965,440-
1090 นาย วันจักร์ บุรณศิริ725,147,497-
1091 นาย วสันต์ จาวลา721,661,840-
1092 นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์720,711,555-
1093 นาง ชลิดา อนันตรัมพร720,588,908-
1094 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล719,872,046-
1095 นาง รัชนี นิพัทธกุศล718,348,400-
1096 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง718,276,691-
1097 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)718,080,000-
1098 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา716,382,496-
1099 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด716,246,005-
1100 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ715,176,000-
1101 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ712,842,900-
1102 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF712,503,370-
1103 นาย ชาย ศรีวิกรม์712,363,694-
1104 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED711,718,268-
1105 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ709,834,212-
1106 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย709,038,675-
1107 น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์707,899,918-
1108 PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.706,661,890-
1109 SINGVALE PTE LTD704,695,950-
1110 TORAY INDUSTRIES, INC.704,338,400-
1111 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต702,658,860-
1112 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)702,047,664-
1113 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ696,704,800-
1114 นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย695,630,740-
1115 นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง695,300,348-
1116 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล694,240,000-
1117 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ693,106,575-
1118 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)691,440,000-
1119 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์690,512,130-
1120 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด690,367,810-
1121 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)687,672,380-
1122 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์686,169,381-
1123 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด685,504,556-
1124 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด685,171,762-
1125 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน684,319,400-
1126 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY683,335,901-
1127 Silom Road Limited682,686,000-
1128 นาง รัตนา นรพัลลภ680,737,862-
1129 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด680,397,480-
1130 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล678,510,000-
1131 นาง อิง ภาสกรนที678,000,000-
1132 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที678,000,000-
1133 นาย ภาสกร ภาสกรนที678,000,000-
1134 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์676,972,355-
1135 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด675,941,331-
1136 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)675,288,900-
1137 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์672,122,813-
1138 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ672,000,000-
1139 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด670,630,422-
1140 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด670,203,072-
1141 MRS. TEO LEE NGO668,687,401-
1142 กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ666,763,248-
1143 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)665,115,311-
1144 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล663,012,500-
1145 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์662,832,232-
1146 บริษัท เจียรวานิช จำกัด660,875,760-
1147 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด660,639,217-
1148 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี657,514,858-
1149 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร656,573,652-
1150 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ656,444,589-
1151 นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์656,175,287-
1152 นาง แฉล้ม โรจตระการ655,944,000-
1153 นาย สมบัติ อนันตรัมพร655,382,976-
1154 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม651,595,770-
1155 OJI HOLDINGS CORPORATION649,667,190-
1156 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์649,452,000-
1157 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล646,777,015-
1158 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์646,613,644-
1159 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย646,551,270-
1160 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์645,119,776-
1161 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ640,933,976-
1162 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์640,500,000-
1163 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี638,120,000-
1164 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน634,914,675-
1165 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย634,560,928-
1166 Unity I. Capital Limited634,216,325-
1167 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์634,164,860-
1168 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.633,609,944-
1169 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร631,622,593-
1170 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา629,827,545-
1171 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.629,520,000-
1172 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม629,120,000-
1173 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์628,740,000-
1174 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด627,847,995-
1175 นาย พดด้วง คงคามี627,646,965-
1176 นาง ปราณี เผอิญโชค627,065,326-
1177 บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด626,016,724-
1178 น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ624,360,000-
1179 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0021800435624,000,000-
1180 นาย พนม ควรสถาพร623,413,599-
1181 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์621,504,000-
1182 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์618,821,225-
1183 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ618,766,525-
1184 MR. CHERN KUAN-JAN613,911,881-
1185 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล613,357,170-
1186 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์611,000,000-
1187 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา609,719,720-
1188 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT606,139,800-
1189 น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน605,622,297-
1190 MR. KENNETH RUDY KAMON603,928,709-
1191 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล602,636,875-
1192 นาง ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ601,652,609-
1193 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา600,880,823-
1194 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ599,461,683-
1195 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด596,815,409-
1196 นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์595,257,868-
1197 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด595,000,000-
1198 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล590,439,125-
1199 น.ส. อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์590,000,000-
1200 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์589,851,262-
1201 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด589,116,825-
1202 GRASIM INDUSTRIES LIMITED587,519,940-
1203 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด587,501,204-
1204 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์585,600,000-
1205 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา584,804,300-
1206 นาย ธีรพัฒน์ สิงหวณิช584,000,000-
1207 นาย เจริญ รุจิราโสภณ583,992,974-
1208 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์583,719,591-
1209 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด583,322,557-
1210 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด582,966,081-
1211 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์582,099,748-
1212 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต580,339,829-
1213 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์579,489,600-
1214 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH579,395,025-
1215 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล579,040,000-
1216 นาย พิมาน เตียวตรานนท์578,693,058-
1217 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ577,792,000-
1218 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล575,435,288-
1219 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี573,573,000-
1220 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)573,553,403-
1221 นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์572,034,018-
1222 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์570,037,595-
1223 นาง เกษสุดา ไรวา569,603,250-
1224 น.ส. พัณณภา รัตตกุล569,449,130-
1225 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1566,809,698-
1226 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ566,675,152-
1227 นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ566,274,352-
1228 น.ส. อตินุช ตันติวิท566,056,960-
1229 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด565,600,000-
1230 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี564,450,000-
1231 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT564,343,599-
1232 นาง ประคอง กุญชรยาคง563,745,000-
1233 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ562,003,318-
1234 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์561,879,031-
1235 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)561,000,000-
1236 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด560,924,400-
1237 นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์560,396,600-
1238 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์559,935,830-
1239 น.ส. ภัทรพร ชูสกุล559,187,500-
1240 บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด558,600,000-
1241 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์558,597,182-
1242 นาย อภิชัย เตชะอุบล558,246,186-
1243 Kimberly Asset Limited557,600,000-
1244 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์557,008,019-
1245 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์556,627,406-
1246 OKAYA & CO.,LTD556,416,000-
1247 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร556,353,200-
1248 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล556,261,360-
1249 นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล556,069,354-
1250 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์555,355,000-