คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 15/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1501 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)377,895,710+0.86
1502 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์377,293,750-
1503 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 4377,286,380-
1504 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL377,215,911-0.70
1505 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร377,057,027-0.56
1506 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ376,969,445-0.54
1507 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต376,379,042+0.95
1508 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 1376,000,000+7.45
1509 น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ375,720,016-
1510 นาย พัฒน์ ศกุนตนาค375,062,419+0.65
1511 นาย พงศ์ ศกุนตนาค375,062,419+0.65
1512 OJI HOLDINGS CORPORATION374,807,994+1.82
1513 นาง พรนภา วิญญรัตน์374,784,397+0.45
1514 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์374,515,222-1.51
1515 บริษัท เดอะฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด จำกัด373,859,504-
1516 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด373,857,212-2.59
1517 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)373,809,150-
1518 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY373,798,809-1.69
1519 นาย วริศ บูลกุล372,604,995-
1520 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED372,249,684-0.03
1521 CENTRAL GLASS CO., LTD.372,205,660-1.69
1522 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา371,902,608+1.39
1523 OUTDOOR MEDIA INVESTMENTS LIMITED371,890,958+1.71
1524 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ371,756,126-0.02
1525 น.ส. เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์371,008,831-0.29
1526 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ370,388,981+0.87
1527 นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล367,200,000-
1528 นาย พิชิต จันทรเสรีกุล367,200,000-
1529 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)366,671,280-0.27
1530 นาย วรเจตน์ อินทามระ366,000,000-
1531 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล365,407,900-0.70
1532 นาง วัชณี สิงหวังชา364,640,000-0.30
1533 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)364,567,500+0.61
1534 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา363,750,510-2.52
1535 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)363,500,000-
1536 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)363,475,420-
1537 ทันตแพทย์ ชำนาญ ชนะภัย363,372,150+1.68
1538 บริษัท กิมฟอง จำกัด363,301,207-
1539 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)363,000,000-
1540 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์362,964,300-1.43
1541 นาย วิทูร มโนมัยกุล362,652,000-
1542 น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา362,560,000-
1543 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์361,826,000-0.33
1544 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์361,518,331-2.01
1545 นาย ธาดา ศฤงคารีกุล361,048,346-0.60
1546 นาย พิชัย กัญจนาภรณ์360,937,500+0.95
1547 MR. CHERN KUAN-JAN359,895,668-
1548 นาย ภัชริ นิจสิริภัช359,678,062-0.08
1549 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย359,058,393-0.93
1550 นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ358,890,000-2.68
1551 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย358,541,104-2.10
1552 นาย อภิชาติ จูตระกูล358,344,000+0.79
1553 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด357,729,260+2.34
1554 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์357,494,900-3.21
1555 นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์357,121,288-
1556 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4357,048,767-0.57
1557 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH356,722,950-0.78
1558 นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง356,720,800+4.68
1559 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM356,096,244-0.66
1560 นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์355,590,000-1.52
1561 GOLDMAN SACHS AND CO LLC353,227,690+0.66
1562 น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล352,879,200-0.98
1563 นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์351,403,591-
1564 น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์351,200,812+0.65
1565 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล349,947,426+1.10
1566 นาย ประพงษ์ สุทธาวาศ349,250,000-
1567 นาย สุพจน์ นิพัทธกุศล349,250,000-
1568 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH348,916,625-1.57
1569 นาย มงคล สิมะโรจน์348,544,000-
1570 PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD.348,450,755+0.50
1571 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5348,254,500-1.29
1572 MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD348,192,000-
1573 MOLTEN CORPORATION346,500,000-3.21
1574 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์346,454,547-
1575 นาย พิบูล พิหเคนทร์346,241,177-
1576 นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล345,000,000-1.45
1577 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล342,557,865-1.71
1578 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล342,279,990-1.71
1579 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา341,996,200-2.83
1580 นาย ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์341,826,121-0.55
1581 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด341,716,320-0.98
1582 นาง อมร พุฒิพิริยะ341,662,139-0.72
1583 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส341,337,600-
1584 นาย วิทูร สุริยวนากุล340,712,381-0.57
1585 นาย ภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล340,581,400-
1586 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ340,550,000-0.72
1587 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND340,000,000-
1588 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล339,910,946-0.50
1589 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4339,816,840-0.76
1590 นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์339,424,275-0.40
1591 นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์339,360,380+0.98
1592 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา339,300,486-
1593 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE.LTD.338,100,000-
1594 นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์336,625,614-
1595 บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด336,600,000-
1596 นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์336,250,590-
1597 น.ส. กัญญาภัทร ศิริศรีอัจฉราพร335,247,240-
1598 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.335,016,960-0.98
1599 นาย ฐิติ ชนะภัย334,875,000+1.68
1600 นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์334,244,394-
1601 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์334,128,000+0.19
1602 นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร333,219,545+1.53
1603 นาย วีระพล ไชยธีรัตต์333,042,532-0.74
1604 นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท331,992,000-0.94
1605 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED331,364,622+2.33
1606 นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม331,289,500-
1607 นาย ขรรค์ชัย บุนปาน330,366,576-
1608 นาย สุรชัย รติทอง330,299,400-0.40
1609 นาง วัลลภา ไตรโสรัส329,689,600-
1610 นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย329,600,000-
1611 นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์329,400,000-
1612 BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED328,750,335-
1613 นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์328,319,886-
1614 นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์327,706,000+0.47
1615 นาง ปัทมา พรมมาส327,670,000-
1616 นาย ปราโมทย์ พสวงศ์327,647,510+0.70
1617 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล327,493,843-1.49
1618 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล327,160,000-2.26
1619 นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์326,660,400-
1620 น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา326,240,812+0.42
1621 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด325,538,400-0.48
1622 นาง อัญชนา ศิริวงศ์325,475,700+1.68
1623 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES324,812,700+0.85
1624 นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์324,750,000-0.22
1625 นาง สุวิมล ชยวรประภา324,345,411-
1626 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์324,334,080-0.52
1627 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์323,723,112+0.45
1628 นาย มนู เผ่าวิบูล323,392,300+0.65
1629 นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์323,300,000-
1630 นาย บพิธ ภัทรรังรอง322,518,929+0.87
1631 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED322,000,000-
1632 นาย เอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล321,493,681-
1633 นาย สงกรานต์ อิสสระ321,475,357-0.81
1634 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์321,055,350-4.51
1635 กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส320,796,139+0.41
1636 บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)319,500,000-2.35
1637 นาง สุวิมล มหากิจศิริ319,483,121-0.77
1638 นาย ชวลิต ยอดมณี318,990,000-2.76
1639 นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์318,713,010+0.65
1640 น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์318,713,010+0.65
1641 บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด317,636,712+0.68
1642 นาย ปรีชา ลีละศิธร317,200,000-
1643 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล317,115,000-2.67
1644 นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์317,075,806-0.69
1645 นาย สันติ โกวิทจินดาชัย316,822,646-1.95
1646 นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์316,531,750-0.87
1647 นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์316,511,103+0.50
1648 นาย วัชร วิทยฐานกรณ์316,370,000+0.04
1649 นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์315,204,246-
1650 น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร314,917,110-
1651 MR. YUK LUNG LEE314,703,125+0.49
1652 นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์314,211,846-
1653 นาง ศิริพร ศาตวินท์314,145,000+1.52
1654 บริษัท สมบัติธนา จำกัด313,198,771-2.01
1655 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา312,658,462-2.91
1656 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 2312,625,425-2.35
1657 นาง สุภา สุพรรณธะริดา312,486,975-2.35
1658 นาย สมชัย ธนสารศิลป์312,375,700-3.21
1659 นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์312,265,462+0.08
1660 นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร312,200,000-
1661 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์312,000,000-3.21
1662 นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ311,572,877-0.58
1663 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)311,253,520-
1664 นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์311,204,536-1.27
1665 น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา311,005,433+1.39
1666 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด310,744,000-0.30
1667 นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา310,000,000-1.94
1668 นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์309,951,738-
1669 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)309,070,327+0.07
1670 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย308,844,800-0.15
1671 นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์308,382,958-1.62
1672 นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์308,315,700+0.65
1673 น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์308,315,700+0.65
1674 นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์308,255,420-
1675 นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร308,071,440-0.83
1676 BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH307,444,080-
1677 นาย สุริยน พูลวรลักษณ์307,275,000-
1678 MISS YUEH CHEE AMY TSAI306,969,502+0.30
1679 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์306,559,452-0.13
1680 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด306,403,895-0.35
1681 นาย โชติ โสภณพนิช306,236,168+0.27
1682 นาย ชวลิต วิสราญกุล306,170,725+1.10
1683 น.ส. อาทิตยา จันทรประภา305,685,756-
1684 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์305,509,200-
1685 นาง ผ่องศรี แสงสุคนธ์305,235,000+1.68
1686 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด304,749,138-0.33
1687 นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล304,748,466-1.70
1688 นาง นิรมล รุจิราโสภณ304,286,963-
1689 นาย สันติ สิงหวังชา304,011,400-
1690 นาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ303,779,268-
1691 นาย สุรินทร์ อัษฎาธร303,641,268-
1692 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร303,549,421+0.03
1693 น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์303,469,930-
1694 นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์302,672,225-0.76
1695 น.ส. แคทลีน มาลีนนท์302,251,324+0.57
1696 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด302,230,380+1.03
1697 นาง ธัญญา ตู้จินดา301,994,400-0.86
1698 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)301,388,602+0.93
1699 น.ส. กัลญา ศรีเสมอ301,300,000-0.76
1700 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน300,580,688-0.19
1701 นาย อาษา เมฆสวรรค์300,047,476-
1702 นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ299,866,140-
1703 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล299,816,250-2.75
1704 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล299,816,250-2.75
1705 บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด299,763,279-0.20
1706 บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด299,534,383-
1707 นาย เลอเกียรติ อังสิริกุล299,250,000+1.68
1708 นาย พลภัทร นิจสิริภัช298,719,588-0.08
1709 WGI EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, LLC.298,409,430-4.05
1710 นาย ยรรยง นิติสาโรจน์297,794,506-0.45
1711 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)296,469,540-
1712 นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล296,000,000+1.35
1713 นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์295,706,940-0.08
1714 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์294,639,854+0.03
1715 นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล294,101,700-0.06
1716 น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์294,028,000-2.68
1717 นาย อัชดา ธนาลงกรณ์294,028,000-2.68
1718 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด293,926,500+0.58
1719 นาง นิชา สมิทธิวาสน์293,091,000-1.32
1720 บริษัท โลหการไทย จำกัด292,938,366-
1721 นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์292,764,596-1.27
1722 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์292,588,560-
1723 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา292,578,000-1.52
1724 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์292,443,725-4.51
1725 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์292,410,000-
1726 นาย บุญยง สวาทยานนท์292,371,998-
1727 นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์291,653,700-
1728 นาย สุริยา พูลวรลักษณ์291,441,880-
1729 บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด291,380,061-2.58
1730 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์291,169,088-
1731 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์291,169,088-
1732 กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์290,597,591+0.67
1733 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด290,525,963-1.32
1734 บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด289,651,184-0.62
1735 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล289,520,000+0.65
1736 บริษัท ชินกิจ จำกัด289,255,764-1.20
1737 น.ส. สุณี วิญญรัตน์288,770,313+0.45
1738 นาง พรพิไล ไรวา288,720,184-
1739 Cloud Tech Holdings Limited288,412,997-0.75
1740 น.ส. เพชรลดา พูลวรลักษณ์288,227,860-
1741 นาย กำจร ชื่นชูจิตต์288,034,175-
1742 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา287,841,821-2.83
1743 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)287,638,428-
1744 นาง เนาวนารถ จามรมาน287,559,786+0.83
1745 NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY CLARITY COMPANY (HK) LIMITED287,310,000-3.28
1746 น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา287,180,000-1.81
1747 บริษัท รามศรทวีการ จำกัด285,720,100+2.63
1748 นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์285,712,730-
1749 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี285,592,000-
1750 นาย เกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร285,576,000-3.20
1751 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ285,571,500+1.64
1752 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์285,570,000-
1753 นาง กิตติธรา แสงทวีป285,551,715-
1754 นาย สุขุม พหูสูตร285,408,264-
1755 นาย วัฒนา ชัยวัฒน์285,054,530-
1756 นาย สันติ ศิริวงศ์285,000,000+1.68
1757 น.ส. ดาราพราว ชนะภัย285,000,000+1.68
1758 น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์285,000,000+1.68
1759 นาง วันทนา อมตานนท์284,991,360-
1760 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ284,952,709+0.01
1761 นาย ชินทัต เจียอาภา284,306,840-0.47
1762 นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี283,292,266-1.71
1763 นาย พิพรรธ พิหเคนทร์283,089,315-
1764 นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ283,027,220+0.42
1765 นาย พรชัย อุไรสินธว์282,677,360+0.42
1766 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์282,161,000-
1767 นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล281,368,180-0.42
1768 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด281,065,800-
1769 นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา279,792,800+0.42
1770 นาย ศิริชัย พฤฒินารากร279,162,246+4.96
1771 นาย อนุรักษ์ บุญแสวง279,088,863-0.41
1772 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)278,883,158-0.61
1773 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย278,550,630-3.21
1774 นาง สุมาลี อ่องจริต278,396,818+0.64
1775 นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร278,069,266-0.96
1776 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด276,731,000+1.10
1777 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด276,702,183+11.48
1778 นาง อินทิรา สุขะนินทร์276,404,278-1.05
1779 นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล276,011,914-
1780 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)275,915,537-7.69
1781 นาย เมธา ตริลลิต275,100,000-0.76
1782 บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด274,936,820-0.74
1783 นาง พันทิพา ไรวา274,126,447-
1784 บริษัท บี เฟิร์ส บิซิเนส คอปอเรชั่น จำกัด273,000,000-
1785 นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์272,700,000-
1786 น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล272,535,900-2.01
1787 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด272,462,078-
1788 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์272,384,560+3.39
1789 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์271,281,979-0.48
1790 บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด271,050,000-
1791 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.270,832,800-0.10
1792 นาง อัญชลี เกิดผล270,720,000-0.52
1793 นาย ชนะ อัษฎาธร270,688,145+0.06
1794 นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์270,000,675-
1795 นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล270,000,000-
1796 นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล269,826,165-1.49
1797 นาย วิทยา อินาลา269,799,540-
1798 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย269,745,162-2.48
1799 น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์269,631,000-
1800 นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม269,362,316+0.04
1801 นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา269,198,547+2.15
1802 บริษัท กันยง จำกัด268,469,740-
1803 นาย องอาจ ปัณฑุยากร267,982,572-
1804 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด267,926,339-
1805 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด267,355,919+2.33
1806 นาง ชลิดา อนันตรัมพร266,954,213-0.25
1807 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล266,800,000-
1808 MITSUI & CO.,LTD.266,666,664+2.00
1809 บริษัท อันดามัน วิลลา จำกัด266,481,105+1.41
1810 น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี265,602,785-0.16
1811 นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์265,500,156+0.76
1812 บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด264,517,305-
1813 บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด264,369,192-
1814 นาย ชนะ โตวัน264,335,050+3.48
1815 นาย พรพงษ์ พรประภา264,300,000-1.36
1816 คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์264,054,273+1.46
1817 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์263,832,400-
1818 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์263,304,800+0.57
1819 นาง กมลวรรณ โพธิวรคุณ263,293,415-
1820 นาย ทรงพล เตชะกรินทร์263,226,535+0.10
1821 นาง รัตนา พะเนียงเวทย์262,944,368+0.63
1822 นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์262,500,000-
1823 นาย อมร ดารารัตนโรจน์262,500,000-
1824 นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์262,500,000-
1825 น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์262,032,095-0.76
1826 นาย พระนาย กังวาลรัตน์262,013,440-
1827 นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์261,671,179+0.65
1828 นาง ชนัญญา ภัทรประสิทธิ์261,473,065-1.38
1829 นาง ยุพดา ภัทรประสิทธิ์261,473,065-1.38
1830 กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์261,279,042+1.05
1831 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)261,030,000-
1832 นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์260,285,795+0.65
1833 MR. MOTOYA OKADA260,250,000-0.58
1834 น.ส. อรวรรณ วรนิจ260,121,240+1.39
1835 บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด259,860,264-
1836 Megachem Ltd.259,150,830-
1837 น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์258,347,635+0.55
1838 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)258,177,920+0.24
1839 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล257,627,705-2.01
1840 นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ257,200,672-0.75
1841 นาย ไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข257,114,261-0.89
1842 นาย สุจินต์ หวั่งหลี256,900,691+2.10
1843 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)256,767,890+0.51
1844 นาย ปรีชา วีระพงษ์256,723,808-6.82
1845 MR. CHANTHANOME PHOMMANY256,710,000-0.69
1846 น.ส. ศุภลักษณ์ แพบรรยง256,650,000-0.39
1847 บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด255,950,121+0.46
1848 นาย นาวี ศรีผดุง255,609,564-0.60
1849 น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ255,442,673+1.39
1850 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ255,000,000+0.67
1851 นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช254,751,394-0.21
1852 นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์254,527,200-
1853 นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย254,471,174+0.85
1854 นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ254,404,078-
1855 นาย สุพร ปัญญาสาคร253,883,624-0.44
1856 นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง253,800,000-
1857 ดร. อำนวย วีรวรรณ253,796,642-0.56
1858 น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี253,742,188-0.35
1859 นาย อนุชา สิหนาทกถากุล253,162,460-2.58
1860 นาง นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์253,152,953-1.27
1861 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์253,010,012-0.48
1862 นาย ณรัล วิวรรธนไกร253,000,000-1.60
1863 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา252,994,700-3.21
1864 นาย ธีรพจน์ จรูญศรี252,751,046-
1865 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 208251,924,420-1.91
1866 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จก.(มหาชน)-ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อลูกค้า251,606,600-1.16
1867 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด251,126,850-3.08
1868 นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล250,841,776+0.85
1869 น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร250,046,227+1.07
1870 นาย สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา249,877,532+0.10
1871 น.ส. นิดา แซ่ลี้249,775,291-1.32
1872 นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณ249,402,150-1.55
1873 LAM SOON CANNERY PRIVATE LIMITED249,113,724-1.97
1874 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช248,754,880-
1875 MR. TAN BOON PIN248,257,800-0.65
1876 นาย วีระ อรุณวัฒนาพร248,234,872-
1877 น.ส. ปฐมา พรประภา248,100,003-
1878 นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ248,092,865-
1879 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.247,738,347-0.74
1880 นาย จุลเมตต์ หาญชัยกุล247,683,000+0.02
1881 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา247,566,576+0.71
1882 นาย พลสิน พลัสสินทร์247,056,355-0.55
1883 นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี246,930,599-
1884 นาย นิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์246,400,000+0.65
1885 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร245,570,476-1.34
1886 นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ245,359,083-
1887 นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์245,320,027+0.09
1888 N.C.B.TRUST LIMITED-AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND245,305,232+0.95
1889 นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี245,262,092+0.71
1890 นาย พัชวัฏ คุณชยางกูร245,252,464-
1891 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์245,016,000-
1892 น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี244,800,000+1.39
1893 นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์244,688,598-0.47
1894 บมจ. ธนาคารกรุงไทย244,400,000-
1895 นาย สุรพล คุณานันทกุล243,752,683-
1896 TIS Inc.243,682,539+2.17
1897 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด243,644,481+1.10
1898 นาง ปรารถนา มงคลกุล243,492,600-0.94
1899 บริษัท วัฒนชาญ จำกัด243,460,000+0.30
1900 นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช243,418,000-2.68
1901 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล243,372,500+0.55
1902 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)243,359,602+0.85
1903 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)243,341,041-1.06
1904 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ243,100,000-0.70
1905 MR. MASAO MIZUNO242,900,000-0.58
1906 นาย สมชาย ปัดภัย242,626,100-0.89
1907 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)242,520,000+0.71
1908 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด242,301,429-2.46
1909 นาย วันชัย คุณานันทกุล242,180,847-
1910 บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด242,122,080-
1911 นาย สมบัติ อนันตรัมพร241,790,244-0.25
1912 น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์241,547,360-
1913 H-INTERNATIONAL (SG) PTE.LTD.241,425,056+0.90
1914 นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์241,059,936+2.08
1915 นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์240,522,580-
1916 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)240,000,000+0.67
1917 นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์239,845,200-2.68
1918 นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร239,406,400+0.62
1919 น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช238,926,278+0.61
1920 นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย238,807,607-0.71
1921 นาย สุรจิตร ก้องวัฒนา238,053,900-3.21
1922 นาง อนุรัตน์ เทียมทัน238,034,061-
1923 บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด238,000,000-
1924 นาย ณภัทร วิวรรธนไกร237,375,000-1.60
1925 นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช237,272,000-2.26
1926 นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์237,122,000-0.08
1927 นาง นงน้อย ศิลปรัตน์236,934,182-
1928 นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต236,611,633-0.01
1929 นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล235,198,308-0.47
1930 นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง234,939,694-
1931 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)234,792,000+3.68
1932 นาย ประสาน ภิรัช บุรี234,688,000-
1933 นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์234,267,000+2.15
1934 กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม233,738,954-0.31
1935 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี233,681,000-2.26
1936 นาย ทัยดี วิศวเวช233,620,241+0.84
1937 นาง ประอร จิราวรรณสถิตย์232,826,250-1.60
1938 นาง พรทิพย์ โรจตระการ232,712,172-
1939 นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ232,531,550-
1940 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ232,374,873-1.05
1941 นาง เกศินี วิฑูรชาติ232,256,400-
1942 นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล232,247,400+0.65
1943 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์232,022,160-
1944 นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร231,967,435+0.01
1945 นาง จันทิมา องค์โฆษิต231,944,938-0.87
1946 นาย ชาญชัย กุลถาวรากร230,957,029-2.12
1947 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)230,908,710-
1948 นาย ปิยะ วิริยประไพกิจ230,872,509-
1949 นาง นุชนารถ โสภณพนิช230,857,554+0.29
1950 นาง ประพีร์ บุรี230,848,000-
1951 นาย ภากร วัชรสุรังค์230,720,000-
1952 LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED230,314,062-
1953 นาย ประพล พรประภา230,100,003-
1954 นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย230,010,000-
1955 นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์229,861,776+0.27
1956 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ229,680,500-0.48
1957 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด229,574,400-0.33
1958 น.ส. กรรณิการ์ โชติบุตร229,524,750+1.68
1959 น.ส. ศศทร โชติบุตร229,453,500+1.68
1960 นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ228,741,298-0.71
1961 นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์228,545,455-
1962 CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH228,295,070-
1963 นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์228,288,861+0.65
1964 JPMORGAN THAILAND FUND228,064,840-0.69
1965 นาย เรวัต นิพัทธโกศลสุข228,000,000+1.68
1966 นาย ธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข228,000,000+1.68
1967 บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด227,905,412-
1968 นาง ศรัณยา เชาว์ขวัญยืน227,371,242+0.30
1969 นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ227,228,580-4.05
1970 นาย พรพรหม พรหมวาณิช227,008,502-0.06
1971 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์226,870,000-3.21
1972 นาย ประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์226,627,254-
1973 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)226,303,218-1.96
1974 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH226,095,810-0.95
1975 นาย สุธน สิงหสิทธางกูร225,936,697-0.27
1976 MR. TSAI WU-YING225,712,687-0.70
1977 นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์225,538,193+3.49
1978 MR. HIROSHI YAMADA225,260,500-0.39
1979 น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์225,000,000-1.60
1980 นาย สมชาย คุลีเมฆิน224,723,990-
1981 นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ224,632,500-3.28
1982 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา224,591,400-
1983 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด224,460,368-1.37
1984 น.ส. ระริน อุทกะพันธุ์224,154,613-0.99
1985 MR. SORNSAK SOMWATTANA223,760,828+2.56
1986 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์223,217,000-0.51
1987 นาย อาศิส อุนนะนันทน์223,070,075-
1988 นาย เกษมสัณห์ คุณชยางกูร223,066,293-
1989 นาย ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์222,841,283+26.92
1990 นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์222,709,645+2.40
1991 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)222,244,136-0.53
1992 MR. HIRONOBU IRIYA222,047,371-3.08
1993 นาย พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช221,997,948-
1994 นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์221,950,000-2.59
1995 นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ221,920,992-
1996 นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์221,767,642-0.75
1997 น.ส. รจนา วานิช221,742,315-
1998 นาย บุญยงค์ นินเนินนนท์221,248,800-
1999 MR. THOMAS ABRAHAM220,460,750+0.87
2000 นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล220,346,282-