คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/01/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
751 บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,432,401,250-
752 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,427,482,728+0.72
753 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED1,425,211,200-10.00
754 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,425,153,600-0.85
755 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,424,330,854-2.86
756 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)1,423,983,920-1.01
757 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด1,423,933,655+0.77
758 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,420,650,000-1.59
759 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์1,419,783,755-0.60
760 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,419,530,546-1.53
761 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,411,680,000+2.31
762 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,405,434,797+0.13
763 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,402,727,180-0.29
764 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด1,400,200,935-0.45
765 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,391,140,290-0.88
766 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,386,739,910-1.23
767 ร.ต. สมบัติ พานิชชีวะ1,381,637,508+0.87
768 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,381,297,800-1.87
769 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT1,381,193,020+4.32
770 นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี1,380,347,656+0.79
771 บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด1,374,554,160-
772 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,371,280,496-2.86
773 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์1,368,768,000-0.52
774 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์1,363,237,442-0.90
775 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,362,000,000+1.32
776 SAN-EI GEN F.F.I., INC.1,356,000,000-0.44
777 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,355,594,460+0.83
778 น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์1,354,787,885+3.87
779 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH1,349,193,175-
780 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,344,934,450-
781 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,343,916,000-
782 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,341,839,565-
783 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,336,011,623+0.79
784 เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.1,335,547,346-
785 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,333,760,275+0.41
786 นาย สันติ ปิยะทัต1,332,197,946+0.14
787 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ1,331,806,720+0.37
788 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,330,000,000+0.75
789 นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์1,326,168,390-0.04
790 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,323,980,000-
791 น.ส. วาสนา จันทรัช1,319,372,087+0.46
792 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์1,317,960,000+0.89
793 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล1,316,618,160+0.88
794 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)1,315,904,870+4.84
795 นาง อมร พุฒิพิริยะ1,315,030,535+1.87
796 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,314,335,750+1.15
797 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,314,185,340+0.70
798 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ1,310,750,000+1.87
799 น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์1,309,180,000+1.80
800 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.1,309,006,340+3.82
801 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์1,304,800,989-1.13
802 นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช1,301,120,200+1.34
803 นางสาว พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน1,293,388,184-3.37
804 บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จำกัด1,293,280,000-
805 น.ส. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย1,293,258,000+0.54
806 นาย สมบัติ พานิชชีวะ1,292,624,637-0.25
807 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,291,451,449-1.22
808 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,288,952,861-1.06
809 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด1,288,812,500-
810 นาย เนตร จรัญวาศน์1,285,013,888-0.95
811 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด1,284,131,694-0.56
812 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,283,125,590-2.30
813 นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์1,282,603,520-3.41
814 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี1,280,799,095+0.30
815 MR. YEAP SWEE CHUAN1,274,045,063-0.95
816 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,272,984,154-2.53
817 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ1,272,446,800+0.67
818 SURYA KIRAN INVESTMENTS PTE LIMITED1,270,905,805-1.36
819 น.ส. อรอร อัครเศรณี1,267,816,872-2.68
820 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์1,256,544,641+0.09
821 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,255,996,405-0.25
822 นาย ศุภกร พันธุกานนท์1,254,167,200-1.58
823 POSCO, LTD.1,246,333,017+0.81
824 นาย วิเชียร ศุภสาธิตกุล1,242,008,818-
825 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,241,895,288+0.66
826 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.1,239,750,000-
827 นาย พิชญ สมบูรณสิน1,238,521,125-2.76
828 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,238,413,500-1.34
829 นาย วิทวัส พรกุล1,236,146,800+0.16
830 บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด1,235,796,315-1.48
831 นาย กำธร ตติยกวี1,233,808,251-0.94
832 บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด1,233,525,625-4.95
833 นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์1,233,312,000-1.04
834 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,226,835,068-2.86
835 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)1,226,272,160+1.32
836 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด1,225,504,683-2.22
837 WHOLTON COMPANY LIMITED1,224,654,925-1.36
838 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล1,223,880,876-2.99
839 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร1,223,671,546-3.24
840 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)1,219,718,680+0.36
841 นาย จิตติพร จันทรัช1,219,481,920+0.43
842 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,215,500,000-2.10
843 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,215,500,000-2.10
844 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,215,500,000-2.10
845 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,215,400,000-
846 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ1,213,914,000-3.08
847 นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,212,033,152-0.22
848 RBC INVESTOR SERVICES TRUST1,211,298,139-0.65
849 นาย วิชัย ทองแตง1,209,669,716+5.26
850 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,209,251,787+0.64
851 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ1,207,235,200-1.72
852 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,202,447,978-2.86
853 นาย พิชัย นีรนาทโกมล1,200,000,000-1.33
854 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,197,040,000-0.96
855 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,196,000,052-0.96
856 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,196,000,000-0.96
857 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,196,000,000-0.96
858 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,196,000,000-0.96
859 นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์1,193,799,896+4.53
860 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,193,400,000+0.85
861 ONEIDA SERVICES LIMITED1,193,400,000-1.36
862 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,192,990,559+1.31
863 HITACHI CHEMICAL CO.,LTD.1,192,388,133-
864 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ1,189,310,000-0.50
865 นาย วิเชียร ชัยสถาพร1,188,000,000+2.42
866 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,182,040,781-
867 Kyocera Corporation1,181,100,000+0.54
868 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,175,522,014-0.66
869 บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด1,169,992,200-1.92
870 นาง เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์1,166,817,401-
871 บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ซเซท จำกัด1,161,903,600-
872 นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์1,161,600,000-1.04
873 นาย แกลิก อมตานนท์1,158,480,000-0.50
874 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,157,995,661-
875 นาย อาษา เมฆสวรรค์1,154,546,059+0.65
876 นาย ฮารกิชิน ทันวานี1,152,425,000+0.32
877 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,151,660,418-
878 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,148,093,325-1.87
879 นาย ชัชชวี วัฒนสุข1,145,890,714+1.32
880 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,145,571,456-
881 บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)1,144,937,480-
882 บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด1,144,937,480-
883 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,141,612,012-0.82
884 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา1,141,221,236+1.42
885 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,140,757,919+0.32
886 น.ส. วิศรา พรกุล1,139,783,827-
887 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,139,596,281-
888 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,136,250,000-
889 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,136,250,000-
890 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,136,250,000-
891 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม1,133,858,925-1.68
892 บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด1,133,272,084-0.81
893 นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล1,129,106,450-
894 นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต1,126,330,500-2.29
895 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล1,122,046,840-1.93
896 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,121,975,650-0.55
897 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,121,693,430-
898 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์1,117,777,692+3.74
899 น.ส. ปิยวดี สอนสิงห์1,114,660,438-
900 นาง ณวรา วนาสิน1,112,914,066+0.65
901 นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล1,107,025,840-1.27
902 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)1,106,594,240-1.94
903 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,103,600,100+1.10
904 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,103,228,285-0.33
905 นาง ยุวเรศ ชูสกุล1,100,785,000+0.41
906 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,100,740,170-0.66
907 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET011,099,523,363+0.02
908 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,098,562,500+0.65
909 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)1,098,035,360-1.00
910 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,098,000,000-0.55
911 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์1,097,183,500+0.41
912 น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา1,095,046,568-
913 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,090,123,290-
914 บริษัท เค พลัส โฮลดิ้ง จำกัด1,086,827,200-
915 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล1,081,575,000-0.40
916 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์1,080,086,200-0.56
917 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์1,077,300,000+0.75
918 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ1,074,798,820-
919 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,073,503,584+1.69
920 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,070,808,064-
921 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล1,069,672,250-2.76
922 MR. YOUNG JUN LEE1,068,372,000+0.85
923 MR. SEUNGWOO LEE1,067,900,000+0.85
924 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION1,066,796,640-0.42
925 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)1,066,615,723-
926 LION CORPORATION1,066,399,979-
927 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,065,594,049-
928 นาย เบน เตชะอุบล1,062,670,797-3.57
929 นาย เชาว์ การะ1,061,946,125-0.98
930 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC1,061,887,660+0.25
931 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK1,059,768,000+1.39
932 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ1,053,970,218+0.16
933 ELEVATED RETURNS LLC1,051,840,000+1.32
934 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,051,705,855-1.27
935 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล1,051,050,000+1.28
936 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,048,677,160+1.06
937 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์1,047,969,126-0.56
938 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,046,208,000-
939 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,044,684,625-0.45
940 HI-LEX CORPORATION1,043,000,000-1.34
941 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์1,042,289,406+1.36
942 นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์1,042,167,240-7.22
943 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .1,041,400,127-0.79
944 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร1,039,500,000-0.67
945 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล1,034,289,094+0.35
946 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด1,034,038,500-
947 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,033,972,800+4.76
948 นาย นครินทร์ แสงศาสตรา1,032,450,000+0.67
949 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด1,026,215,129+1.35
950 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด1,025,201,041+0.94
951 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด1,023,583,923+2.04
952 บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,021,331,550-0.92
953 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,019,532,841+2.04
954 นาย วิษณุ เทพเจริญ1,014,721,044+3.87
955 น.ส. กุลิสรา การะ1,012,889,625-0.98
956 นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์1,010,687,500-1.91
957 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,010,507,200+5.67
958 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.1,008,293,933+3.91
959 บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด1,006,740,000-0.71
960 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,006,511,072-
961 นาง สุวิมล อธิกิจ1,004,926,881-1.13
962 นาย วิทยา อินาลา1,002,327,900+0.75
963 DPA Fund S Limited1,002,259,497-
964 บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด1,001,700,000-
965 PT SOLE CO.,LTD1,000,000,000+2.00
966 นาย ภัคพล งามลักษณ์998,904,096-1.35
967 น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร997,156,120-3.43
968 นาย ทวีลาภ แจ่มใส995,362,500-
969 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์988,074,365-0.97
970 นาย วรพจน์ อำนวยพล986,348,638-2.40
971 นาย ทศ จิราธิวัฒน์985,213,716+1.47
972 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ985,024,215+2.97
973 นาย ชาญ โสภณพนิช984,848,914-0.37
974 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา983,250,000-0.97
975 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา983,250,000-0.97
976 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED982,740,784+0.54
977 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)980,200,000-5.33
978 บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)979,312,196-1.68
979 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ979,300,804-
980 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด977,853,800-
981 นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี975,000,000+11.54
982 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ967,833,240+1.72
983 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา966,761,926+0.75
984 นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์966,727,500-1.91
985 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด963,600,000-3.79
986 Megachem Ltd.962,767,050+0.75
987 นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ962,716,009-1.77
988 นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา961,415,820-1.68
989 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด960,791,196-0.46
990 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด960,000,000+2.08
991 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต958,541,900-
992 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล953,490,000+1.00
993 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด953,143,112+1.56
994 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด948,075,000+2.40
995 นาง กิตติธรา แสงทวีป947,055,938-
996 นาย กิตติพล ทวนทอง946,605,700-0.56
997 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง939,712,840+1.18
998 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)939,625,479-0.22
999 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์939,409,530+2.87
1000 NIPPON CLOSURES CO., LTD.939,261,131-0.51