คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001ตระกูล ตันติพานิชพันธ์133,441,560-
1002ตระกูล เตชะไพบูลย์133,238,675+1.42
1003ตระกูล จิตมากุศล132,750,000-
1004ตระกูล ดำรงธนสมบัติ132,750,000-
1005ตระกูล อัศวะประภา131,615,400-0.53
1006ตระกูล ปัญญาวีร์131,600,000-
1007ตระกูล วณิชย์จิรัฐติกาล131,534,000+0.35
1008ตระกูล จันทร์ทนุพงศ์131,309,800+0.81
1009ตระกูล สกุลภักดี130,981,261-
1010ตระกูล เจนธรรมนุกูล130,634,901+0.02
1011ตระกูล โอษธีศ130,202,520+0.35
1012ตระกูล ปิยะธีรธิติวรกุล129,909,878-
1013ตระกูล ศุขีวิริยะ129,544,800-
1014ตระกูล สถาวรมณี129,426,460-0.12
1015ตระกูล แทนไกรศร129,260,046-
1016ตระกูล นราธิปกร128,732,864-0.85
1017ตระกูล พาณิชย์ชะวงศ์128,330,840+1.89
1018ตระกูล หวังธำรง128,079,204+1.68
1019ตระกูล โพธิอินทะ128,031,260-
1020ตระกูล วรกิจจานุวัฒน์127,711,283-1.77
1021ตระกูล โตการัณยเศรษฐ์127,454,126-2.64
1022ตระกูล ตั้งตรงศักดิ์127,304,886+0.26
1023ตระกูล ธรรมวัฒนะ127,063,404+0.99
1024ตระกูล คุนผลิน126,760,000+0.79
1025ตระกูล ไตรบัญญัติกุล126,554,280-1.67
1026ตระกูล สุมิตร126,388,997-2.73
1027ตระกูล ลีวงศ์เจริญ125,973,996-0.08
1028ตระกูล ธูปจินดา125,521,822+0.60
1029ตระกูล เหตระกูล125,507,502-1.12
1030ตระกูล อภิศักดิ์ศิริกุล125,418,820+0.63
1031ตระกูล RASHEED125,361,345-1.72
1032ตระกูล เลขวรนันท์125,349,718+2.41
1033ตระกูล ทิพย์อัครยอด125,111,954-
1034ตระกูล เสรีภาณุ124,648,500+0.67
1035ตระกูล ตันติเมธ124,412,410+0.24
1036ตระกูล โพธิ์อบ124,246,201-0.13
1037ตระกูล เตชะกรินทร์124,173,883-0.77
1038ตระกูล ปิยทัสสีกุล124,100,244-4.68
1039ตระกูล สุวรรณหิรัญกุล123,846,722+2.51
1040ตระกูล โฆษิตวัฒนฤกษ์123,375,442+2.66
1041ตระกูล หงส์หิรัญ123,246,000-2.44
1042ตระกูล แต้ไพสิฐพงษ์123,138,000-0.25
1043ตระกูล โรจนะโชติกุล123,061,646-2.73
1044ตระกูล สัตบงกช123,042,000+0.18
1045ตระกูล พันธิตรา122,998,950+1.15
1046ตระกูล วิรัตน์มาลี122,474,614-0.71
1047ตระกูล ไชยะภินันท์122,455,960-
1048ตระกูล บำรุงวงศ์122,370,000+0.46
1049ตระกูล พานิชผล122,096,895-
1050ตระกูล มาตานี122,082,925+0.61
1051ตระกูล เลิศศุภกุล121,592,500-0.60
1052ตระกูล พันธุ์พฤกษ์121,553,500+1.02
1053ตระกูล วยากรณ์วิจิตร121,536,760+1.05
1054ตระกูล MENG121,275,590+0.68
1055ตระกูล ตฤณรตนะ121,145,002-0.65
1056ตระกูล ศีตวรรัตน์121,010,000+2.51
1057ตระกูล กมลทิพย์120,941,800+0.58
1058ตระกูล สิทธิศิรินุกูล120,870,000+0.65
1059ตระกูล LIU120,300,612+0.32
1060ตระกูล โรมรัตนพันธ์120,280,000+0.81
1061ตระกูล วชิรสกุลชัย120,062,903-
1062ตระกูล ด่านชัยวิจิตร119,600,000-
1063ตระกูล TSENG119,548,650-1.00
1064ตระกูล เหลืองวิริยะ119,047,500-
1065ตระกูล FANG119,016,000+1.15
1066ตระกูล ชลาชีพ118,851,408-1.39
1067ตระกูล วารุณประภา118,680,000+0.78
1068ตระกูล ฐานวิเศษ118,451,200-
1069ตระกูล โลห์ศิริ118,075,174+2.00
1070ตระกูล เริ่มยินดี117,888,800-
1071ตระกูล SUMADE117,876,949+2.75
1072ตระกูล ศุภพัชรวงศ์117,841,250+2.40
1073ตระกูล เจียมมานิสกุล117,833,040+0.43
1074ตระกูล จิตตรัตน์เสนีย์117,524,440+0.91
1075ตระกูล เจริญชัยพงศ์117,405,468-
1076ตระกูล ธีรธำรง117,222,304+6.50
1077ตระกูล พิทยายน117,126,476+0.68
1078ตระกูล เจริญเชื้อ117,023,400+0.43
1079ตระกูล เหล่าเศรษฐานันท์117,017,802-0.51
1080ตระกูล ทันการ116,725,875-
1081ตระกูล เสริมสุขสกุลชัย116,649,240-0.86
1082ตระกูล แซ่กัง116,636,910+0.87
1083ตระกูล โอภาสเอี่ยมลิขิต116,600,000+1.89
1084ตระกูล บุญพจนสุนทร116,574,710+0.99
1085ตระกูล ทยานุวัฒน์116,516,800-
1086ตระกูล วัฒนศัพท์116,471,499-
1087ตระกูล อัตศาสตร์116,456,014-
1088ตระกูล ไอศูรย์พิศาลศิริ116,174,237-1.61
1089ตระกูล จรรยธรรมพต116,130,000+1.32
1090ตระกูล KWONCJAN115,058,326+0.99
1091ตระกูล ทองสุข114,343,463+2.44
1092ตระกูล หงสนันทน์113,958,768-0.21
1093ตระกูล พงษ์รัตนกูล113,952,420-
1094ตระกูล สุวรรณพรินทร์113,445,131+1.69
1095ตระกูล ตรีมุทธาพงศ์112,980,574-
1096ตระกูล เมืองเกษม112,015,680-0.62
1097ตระกูล เครือวัลย์111,739,300+0.08
1098ตระกูล โรหิตะชาติ111,557,247+0.13
1099ตระกูล จิตตาลาน111,073,151-
1100ตระกูล วาริการ110,911,032+0.31
1101ตระกูล รักตประจิต110,754,466+0.49
1102ตระกูล ชนันทรานนท์110,706,294-2.22
1103ตระกูล สินธวานุชิต110,603,110+0.83
1104ตระกูล เสนีย์ประกรณ์ไกร110,550,766+2.27
1105ตระกูล TEJAVEJ110,437,500-
1106ตระกูล งามมหรัตน์110,397,311+0.94
1107ตระกูล ประทีปนาฏศิริ110,217,262-
1108ตระกูล ส่งไพศาล110,165,282-
1109ตระกูล เตชะนิธิสวัสดิ์110,059,617+0.95
1110ตระกูล เขมาภิรัตน์109,904,800-1.90
1111ตระกูล ยงพิพัฒน์วงศ์109,884,000-0.14
1112ตระกูล เสวีกุล109,547,590-0.49
1113ตระกูล สุวรรณโชติ109,526,590+0.79
1114ตระกูล เศรษฐบุตร109,277,870+4.00
1115ตระกูล ศิริสรรพ์109,254,530+2.73
1116ตระกูล ศรีเจริญเมือง109,183,525-0.99
1117ตระกูล ชุนหวัฒนา109,135,200-8.11
1118ตระกูล ยี่สุ่นแก้ว109,096,330+1.21
1119ตระกูล SERIPANU108,750,000+0.67
1120ตระกูล เชิงวิวัฒน์กิจ108,742,200-0.83
1121ตระกูล ตันตราภรณ์108,740,246+0.20
1122ตระกูล พิพัฒน์กิตติกุล108,632,792-0.40
1123ตระกูล พุ่มชูศรี108,619,500-
1124ตระกูล จึ่งสกุล108,340,220+0.58
1125ตระกูล กิติจารุรัตน์108,252,413-3.10
1126ตระกูล ทัศนสุกาญจน์108,000,000-0.62
1127ตระกูล จิตตวีระ107,999,680-0.62
1128ตระกูล เชิดเกียรติกำจาย107,963,432+2.75
1129ตระกูล โพธิเพียรทอง107,841,976+3.38
1130ตระกูล SHEN107,514,168+0.57
1131ตระกูล รังคสิริ107,029,550-12.50
1132ตระกูล เชื้อรัตนพงษ์106,957,060+1.03
1133ตระกูล พลพิพัฒนพงศ์106,870,425+0.47
1134ตระกูล สิงคาลวณิช106,595,300+3.15
1135ตระกูล วนิชจักร์วงศ์106,560,000+4.05
1136ตระกูล ฉัตรสกุลวิไล106,531,618+1.44
1137ตระกูล จิรไชยสิงห์106,516,220-1.18
1138ตระกูล วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ106,495,092+0.42
1139ตระกูล วินัยวัฒนวงศ์106,442,350-0.56
1140ตระกูล ตั้งอุตสาหะกูล106,374,640+0.85
1141ตระกูล พิบูลนันท์106,345,005-
1142ตระกูล ภาคานาม106,250,000-
1143ตระกูล เชาวนทรงธรรม106,200,000-1.69
1144ตระกูล ธาราสุข106,079,728-0.66
1145ตระกูล มะกรสาร105,998,373+0.43
1146ตระกูล วิจิตรแสงรัตน์105,997,712+0.06
1147ตระกูล เธียรปรีชา105,964,610-1.24
1148ตระกูล มงคลสมัย105,928,600-0.02
1149ตระกูล เศวตวาณิช105,875,000+0.83
1150ตระกูล สอส่งเสริมกุล105,776,000-
1151ตระกูล โตวิริยะเวช105,745,094+1.67
1152ตระกูล การะ105,722,685+2.81
1153ตระกูล ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
1154ตระกูล ธนาวุฒิวัฒนา105,363,757-0.98
1155ตระกูล ไวลิขิต105,264,588-0.76
1156ตระกูล ชัยสวัสดิ์105,201,600+1.90
1157ตระกูล กิตติปาลกุล105,126,700+5.59
1158ตระกูล สกุลสุรียเดช104,567,400-
1159ตระกูล ใคร่ครวญ104,502,593-0.58
1160ตระกูล รัตนนนทชัยสุข104,317,000+0.14
1161ตระกูล รุจิเกียรติกำจร104,079,079+1.38
1162ตระกูล นันทวีรวัฒน์103,927,051-0.96
1163ตระกูล มงคลรัตน์103,901,583-0.01
1164ตระกูล ตันธนสิน103,840,000+0.85
1165ตระกูล ตั้งตรงจิตร103,737,606-1.49
1166ตระกูล พงศ์รัตนเดชาชัย103,468,316-1.01
1167ตระกูล เทพหัสดิน103,267,697+0.98
1168ตระกูล สุธีรพรชัย103,138,830+1.31
1169ตระกูล แซ่เสอ103,061,680+0.46
1170ตระกูล ชูศรี102,864,790-1.59
1171ตระกูล ผาสุพงษ์102,863,200+0.34
1172ตระกูล เนื่องสิทธิ์102,355,270+2.44
1173ตระกูล สกุลชัยวาณิชย์102,296,843-0.30
1174ตระกูล สุรฤทธิ์เชวง101,882,794+4.05
1175ตระกูล วงษ์ทองหลิน101,766,868+6.94
1176ตระกูล วงศ์วรเศรษฐ101,498,318-
1177ตระกูล ศรีสุข101,250,000-
1178ตระกูล ศิริพัฒน์101,200,000+3.80
1179ตระกูล ตัตวธร101,014,092-0.30
1180ตระกูล อนรรฆธรรม100,844,380+0.04
1181ตระกูล โยธินอุปไมย100,725,000+19.32
1182ตระกูล ก่อเกียรติพิทักษ์100,081,600+0.62
1183ตระกูล วงศ์จารุกร99,890,715+1.35
1184ตระกูล ภาณุพงศ์99,274,800+0.09
1185ตระกูล เล็กวิจิตร98,046,190+1.22
1186ตระกูล พรมมาสม97,875,000-
1187ตระกูล สินพัฒนสกุล97,824,476+2.83
1188ตระกูล จารุกิจไพศาล97,771,560+1.67
1189ตระกูล รัตนาบดี97,499,589-4.24
1190ตระกูล ทีปกรสุขเกษม97,493,793+3.02
1191ตระกูล มงคลกุล97,282,500+0.67
1192ตระกูล ปิยภาณีกุล97,152,790-
1193ตระกูล นันทขว้าง96,975,828-0.21
1194ตระกูล เตชะนาวากุล96,804,793-
1195ตระกูล พิริยะวรสกุล96,795,631-0.52
1196ตระกูล ก้วยเจริญพานิชก์96,557,596+0.88
1197ตระกูล โมกขะเวส96,501,739-0.62
1198ตระกูล อมรธาตรี96,404,688-
1199ตระกูล กิตติวรวิทย์กุล96,070,000+1.72
1200ตระกูล เธียรนุกุล96,000,000-
1201ตระกูล พึ่งรัศมี95,521,300-
1202ตระกูล พงษ์นฤสรณ์95,342,000+1.39
1203ตระกูล เศรษฐสกล95,280,280+1.70
1204ตระกูล นนทสูติ95,131,452-
1205ตระกูล โอภาสวงการ95,078,510-0.12
1206ตระกูล เศรษฐอนุกูล94,920,000-
1207ตระกูล วิญูญรัตน์94,920,000-
1208ตระกูล CHAIVIRIYATRAKUN94,705,200-1.33
1209ตระกูล ลือสกุล94,607,448-
1210ตระกูล กลั่นสกุล94,598,243-
1211ตระกูล ศรีสกุลเมฆี94,498,950+25.17
1212ตระกูล ธานีรณานนท์94,400,000+0.85
1213ตระกูล ท่อแก้ว93,821,850-
1214ตระกูล MINFONG93,819,759+0.99
1215ตระกูล ศรีคุรุวาฬ93,731,605+1.31
1216ตระกูล อัศวเลิศพลากร93,447,900+25.17
1217ตระกูล ภู่วรวรรณ93,306,072-2.50
1218ตระกูล หรุ่นเริงใจ93,182,992-
1219ตระกูล ชโยภาส93,111,938+0.06
1220ตระกูล เนติวิวัฒน์92,673,600-
1221ตระกูล หงษ์ฟ้า92,527,260-
1222ตระกูล WATTANAVEKIN92,499,580+0.46
1223ตระกูล เตชาพลาเลิศ92,312,856-0.25
1224ตระกูล จองธุระกิจ92,264,000+1.92
1225ตระกูล วงศ์สว่างรัศมี92,109,264-
1226ตระกูล วรรณะเอี่ยมพิกุล92,046,588+1.91
1227ตระกูล ศิริธรรม92,000,000-
1228ตระกูล อังสุวรังษี91,809,872-
1229ตระกูล ลีเกษม91,801,602-
1230ตระกูล จารุพิรุฬห์91,800,000+0.65
1231ตระกูล เปรมชื่น91,792,612+0.88
1232ตระกูล ลือชัยประสิทธิ์91,658,575+0.51
1233ตระกูล ธรรมารุ่งเรือง91,520,182-
1234ตระกูล อาภาธนานนท์91,462,250+0.77
1235ตระกูล จินดาสมบัติเจริญ91,263,055-1.11
1236ตระกูล ชุณหสวัสดิกุล91,042,706+0.42
1237ตระกูล เฉลิมวุฒินันท์90,946,410-
1238ตระกูล พิริยเลิศศักดิ์90,945,000+1.42
1239ตระกูล ธาราทิพย์มนต์90,927,100-1.53
1240ตระกูล นูคำดี90,668,579+0.69
1241ตระกูล พิทักษ์กัมพล90,524,158-
1242ตระกูล รังสิยาวรานนท์90,474,992+0.03
1243ตระกูล ลิมป์ไพฑูรย์89,798,200-
1244ตระกูล ภู่ประเสริฐ89,675,000+1.76
1245ตระกูล คุปต์นิรัติศัยกุล89,536,200-
1246ตระกูล ทองเจือพงษ์89,400,000-
1247ตระกูล เวศม์ภิญโญ89,270,538-0.68
1248ตระกูล วัฒนสุนทรกุล89,247,375+25.17
1249ตระกูล ปุณณกันต์88,557,520+0.05
1250ตระกูล พินิจกุศลจิต88,530,926-0.23
1251ตระกูล โชติช่วงชัชวาล88,219,106+1.13
1252ตระกูล กาญจนาหาร88,138,120-
1253ตระกูล ชูเกียรติขจรเดช87,148,950+25.17
1254ตระกูล พรหมสูตร86,852,252+0.88
1255ตระกูล วิเชียรเกื้อ86,823,000-
1256ตระกูล บูรณะสมบัติ86,819,544-
1257ตระกูล รัตคาม86,686,960-1.03
1258ตระกูล มิลินทจินดา86,559,432-3.45
1259ตระกูล จันทรรัตน์86,509,184+0.88
1260ตระกูล เศวตโกมลนันท์86,434,992-1.68
1261ตระกูล จิระดำรง86,401,288+1.31
1262ตระกูล ลิ้มวัฒนะกูร86,350,000+1.27
1263ตระกูล รุจิราวรรณกร86,086,140-
1264ตระกูล โฆสิตสกุล85,843,154+1.79
1265ตระกูล อุษณาจิตต์85,614,516+0.11
1266ตระกูล กาญจนกำเนิด85,420,965-0.06
1267ตระกูล ศิริโหราชัย84,878,419-
1268ตระกูล ไตรรัตน์วรกุล84,575,000+1.76
1269ตระกูล จิวะอุดมทรัพย์84,080,910-
1270ตระกูล เทอดกตัญญูวงศ์84,061,404+2.44
1271ตระกูล จึงธีรพานิช83,915,000+1.00
1272ตระกูล พฤฒิธำรง83,876,832-
1273ตระกูล ลีลาธีระกุล83,471,040-
1274ตระกูล ศิริศุขสกุลชัย83,376,768-0.15
1275ตระกูล ตันฐิตารักษ์83,166,664-0.99
1276ตระกูล อำพันวงษ์83,161,495-1.32
1277ตระกูล ศิริพรพิทักษ์82,794,157+2.05
1278ตระกูล อนุรักษ์วงศ์ศรี82,718,000+0.06
1279ตระกูล ชูวงษ์82,620,000+0.65
1280ตระกูล สุวรรณชีพ82,490,000-
1281ตระกูล เทวอักษร82,489,648-
1282ตระกูล ชัยกิตติศิลป์82,334,870-1.28
1283ตระกูล สุทธิทรงธรรม82,314,000+0.65
1284ตระกูล ใจยินดี82,236,744-0.58
1285ตระกูล อนุโลมสมบัติ82,183,920-
1286ตระกูล ชินธรรมมิตร82,139,665+7.79
1287ตระกูล อิทธิวิทยาธร82,130,105+0.50
1288ตระกูล ภูชัชวนิชกุล81,930,420+1.54
1289ตระกูล ธีรนิติ81,923,180+4.05
1290ตระกูล ปิ่นแก้ว81,741,088-1.15
1291ตระกูล ติยวัฒนาโรจน์81,675,595+0.71
1292ตระกูล กระแสร์แสน81,384,244+0.52
1293ตระกูล พงษ์สอน81,299,810-0.75
1294ตระกูล อุทกโยธะ80,835,000-0.14
1295ตระกูล ตัณทนาวิวัฒน์80,822,555-1.27
1296ตระกูล เมฆมณี80,652,258+0.71
1297ตระกูล ผาณิตวงศ์80,323,526+0.59
1298ตระกูล เจริญจิตเสรีวงศ์80,167,800-
1299ตระกูล วงษ์ปาน80,130,902+3.33
1300ตระกูล พิจารณ์จิตร79,972,112-
1301ตระกูล เตียทะสินธ์79,867,900+2.23
1302ตระกูล ชัยวิกรัย79,817,304-
1303ตระกูล ปิยะมหาโชติ79,674,102-2.68
1304ตระกูล พรชัยศักดิ์อุดม79,500,000-
1305ตระกูล ตัญจพัฒน์กุล79,475,000+1.76
1306ตระกูล โภควนิช78,850,240+0.25
1307ตระกูล มั่นนิธิวรกุล78,841,800-0.78
1308ตระกูล แย้มมนัส78,693,526-
1309ตระกูล ควรตระกูล78,668,175-
1310ตระกูล มาวิจักขณ์78,625,000+1.76
1311ตระกูล สกุลดีเลิศ78,438,840+0.73
1312ตระกูล โรจน์วีระ78,316,860+2.16
1313ตระกูล ฉันทนาวานิช78,285,000-
1314ตระกูล อัจฉริยศรีพงศ์78,009,984-0.52
1315ตระกูล ตรีวรรณกุล77,845,605-
1316ตระกูล อนุสสรราชกิจ77,700,000+4.05
1317ตระกูล ธนนิธาพร77,413,882-
1318ตระกูล ศรีตระกูล77,372,037-
1319ตระกูล จารุศร77,370,468+0.98
1320ตระกูล เสถียรถิระกุล77,280,683+1.72
1321ตระกูล สุขเจริญไกรศรี76,849,163-
1322ตระกูล ตันติอนุกุลบุตร76,800,000-
1323ตระกูล ศุภนันตฤกษ์76,721,040+0.91
1324ตระกูล อัศวศิรโยธิน76,700,000-
1325ตระกูล กมลมงคลสุข76,657,189+1.42
1326ตระกูล จันทร์ศรีชวาลา76,021,470+0.57
1327ตระกูล มณีรอด75,915,770-
1328ตระกูล ขจรเกียรติอาชา75,745,125-
1329ตระกูล ธรรมปราโมทย์75,671,000+0.81
1330ตระกูล โอฬาริก75,645,240+1.70
1331ตระกูล แซ่เตีย75,633,398+0.60
1332ตระกูล ไกรฤกษ์75,515,471-0.53
1333ตระกูล กัมทรทิพย์75,489,600-
1334ตระกูล ศรีธวัช75,456,226-0.42
1335ตระกูล ศรียะพันธุ์75,425,770-
1336ตระกูล ศิริเกียรติสูง75,425,185-
1337ตระกูล รัตนาสุวรรณชาติ75,074,206-
1338ตระกูล ปิยะทัต75,065,743+1.02
1339ตระกูล สุธาทิพย์กุล74,944,437-2.56
1340ตระกูล วรวิทย์ลิขิต74,427,000+0.61
1341ตระกูล รัตนวิโรจน์วงศ์74,400,000+0.81
1342ตระกูล ตันติวัตนะ74,325,412-
1343ตระกูล เชวงเศรษฐกุล74,308,950-
1344ตระกูล พืชพันธุ์งาม74,265,704-
1345ตระกูล หิรัญชูพงศ์74,239,538+4.05
1346ตระกูล โรจนวิศาส74,215,640+1.46
1347ตระกูล ลัพธิกุลธรรม74,101,540-1.03
1348ตระกูล SHYH-YONG74,036,059+0.57
1349ตระกูล เลิศวิลัย73,791,936+0.78
1350ตระกูล หลูไพบูลย์73,623,000+4.79
1351ตระกูล เลิศอัศวรัตน์73,584,120+3.38
1352ตระกูล ศรัณย์เวชกุล73,410,400-2.86
1353ตระกูล ศฤงคารพูนเพิ่ม73,401,750+2.56
1354ตระกูล หวังมนตรี73,314,168-
1355ตระกูล ตันติเวชกุล73,128,880-
1356ตระกูล วัฒโนภาส73,056,518+2.65
1357ตระกูล สวัสดีผล72,900,000-0.82
1358ตระกูล รุ่งเรืองผล72,861,209+0.58
1359ตระกูล รัตนศรีทอง72,831,682-3.28
1360ตระกูล ประทีปะเสน72,111,025+0.84
1361ตระกูล วงศ์อภิสัมโพธิ์72,073,679-2.22
1362ตระกูล เฉิดพันธุ์72,072,000+0.56
1363ตระกูล สุนทรมโนกุล72,036,920-
1364ตระกูล วงษ์จินดา71,994,000+2.05
1365ตระกูล จันทราประภาวัฒน์71,974,440-
1366ตระกูล ERIC71,944,229+0.32
1367ตระกูล เหล่าสุจริตกุล71,910,000+1.70
1368ตระกูล เอื้อวงศ์ประวิทย์71,824,832-
1369ตระกูล ครรชิตาวรกุล71,774,172+0.47
1370ตระกูล ตันติวรสิทธิ์71,716,020+0.81
1371ตระกูล พิริยะพันธุ์71,710,038+1.69
1372ตระกูล ปัญญาเปี่ยมศักดิ์71,472,758-
1373ตระกูล เลาห์เรณู71,368,000-2.73
1374ตระกูล เสนาคชวงศ์71,300,000-
1375ตระกูล อิงคะวัต71,075,096-
1376ตระกูล เหล่าวิทยางค์กูร71,056,200-
1377ตระกูล พิพัฒน์วิไลกุล70,752,795+16.96
1378ตระกูล เอกมั่น70,586,000-
1379ตระกูล JA70,560,000+1.79
1380ตระกูล ธนะปุระ70,352,564-
1381ตระกูล กุลธนพงศ์70,200,000+0.85
1382ตระกูล วิภูศิริ70,133,136-
1383ตระกูล ชัญมาตรกิจ69,911,113-2.38
1384ตระกูล วัฒนาสุวิสุทธิ์69,749,634-7.67
1385ตระกูล พาณิชย์อำนวยสุข69,687,033+0.30
1386ตระกูล อนันควานิช69,625,947+0.76
1387ตระกูล แก่นรัตนะ69,000,000+3.80
1388ตระกูล โหลทอง68,973,122-
1389ตระกูล อัศวแก้วมงคล68,944,024+2.14
1390ตระกูล นันทพิเชษฐกุล68,724,096+0.89
1391ตระกูล เปรื่องวิริยะ68,698,680-
1392ตระกูล จันทรวารีรัตน์68,607,936+1.45
1393ตระกูล ธนกิจสุนทร68,518,392+0.56
1394ตระกูล พงษ์เฉลิม68,505,087-
1395ตระกูล ชุติเชษฐพงศ์68,470,402-0.06
1396ตระกูล ศรีกนก68,159,000-
1397ตระกูล โพสิทธิ์วิญญู68,106,690+0.63
1398ตระกูล มังคะลี68,000,000+2.94
1399ตระกูล เวทย์นฤมาณ67,955,873+0.51
1400ตระกูล คุณาวงศ์67,776,379-0.95
1401ตระกูล เสนจันทร์ฒิไชย67,732,740-
1402ตระกูล ตาตะยานนท์67,713,280+0.90
1403ตระกูล พานิช67,639,400+1.01
1404ตระกูล ประยูรหงษ์67,595,422+0.16
1405ตระกูล วานิชย์หานนท์67,574,319+0.97
1406ตระกูล มานะอนันตกุล67,541,281-
1407ตระกูล จามิกรณ์67,288,800-
1408ตระกูล JUI-CHUAN67,215,103-
1409ตระกูล ฉันทโรจน์67,200,000+0.89
1410ตระกูล เดชะวิทยาธร67,077,850-
1411ตระกูล หอสว่างวงศ์66,849,227+0.84
1412ตระกูล เกตุรายนาค66,681,600-
1413ตระกูล ณีศะนันท์66,594,182+5.66
1414ตระกูล ตันติเสเวกุล66,571,731-
1415ตระกูล แซ่ลิ้ม66,501,210-0.24
1416ตระกูล หวังธีระประเสริฐ66,436,172+0.63
1417ตระกูล เตชะเลิศ66,249,000-1.11
1418ตระกูล กีรติวรานนท์66,222,000-0.64
1419ตระกูล เตชะเกษม66,088,026+2.17
1420ตระกูล สินาดโยธารักษ์65,873,250-
1421ตระกูล วรประทีป65,647,180-2.56
1422ตระกูล รงครัตนะกุล65,536,200-0.20
1423ตระกูล ตรีเพ็ชร65,499,047-
1424ตระกูล พัฒนกำจรกิจ65,369,525-0.51
1425ตระกูล อังสุเมธางกูร65,142,530+0.53
1426ตระกูล โกวิทานุพงศ์65,080,000-
1427ตระกูล อินทุสุต65,025,000+0.59
1428ตระกูล คูวุฒยากร64,770,000-
1429ตระกูล พัฒน์วิชัยโชติ64,769,911-0.99
1430ตระกูล คล่องประมง64,609,992-
1431ตระกูล โรจนเบญจกุล64,557,479-
1432ตระกูล เทียนทอง64,466,600-
1433ตระกูล กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
1434ตระกูล จันทร์เจือมาศ64,380,000+3.38
1435ตระกูล ยวงบัณฑิต64,376,575+0.53
1436ตระกูล สันธนะพานิช64,320,000+0.75
1437ตระกูล ฟองอมรกุล64,194,366+0.65
1438ตระกูล กาญจโนภาศ64,189,262-1.08
1439ตระกูล พรรคประพันธ์64,080,210-0.89
1440ตระกูล เพิ่มทรัพย์หิรัญ64,073,000+41.67
1441ตระกูล สุริยาภิวัฒน์64,043,824-
1442ตระกูล ศิริศรีอัจฉราพร63,678,330-
1443ตระกูล ปางพุฒิพงษ์63,560,000-
1444ตระกูล ศิริวงศ์รังสรร63,527,596-
1445ตระกูล กฤษราลัมณ์63,525,062-0.13
1446ตระกูล ตั้งธำรงโรจน์63,401,740+1.48
1447ตระกูล พงศ์สุริยนันท์63,346,482-
1448ตระกูล ติยะวนิช63,270,000+3.38
1449ตระกูล เตียวิวัฒน์63,245,000+1.54
1450ตระกูล นำชัยศิริ63,144,485-
1451ตระกูล อริยสุทธิวงศ์63,046,512+1.04
1452ตระกูล คูสกุล63,040,000+2.54
1453ตระกูล เตชะมงคลาภิวัฒน์63,029,820+2.66
1454ตระกูล เฉิน62,965,000+1.63
1455ตระกูล ศวัสตนานนท์62,934,596-
1456ตระกูล พัฒนพิฑูรย์62,901,564-0.73
1457ตระกูล จตุรานนท์62,829,103+3.32
1458ตระกูล มหัทธนธัญ62,615,820+0.58
1459ตระกูล เดชะไกศยะ62,420,800+1.92
1460ตระกูล CHI62,391,048-
1461ตระกูล เลิศล้ำประเสริฐกุล62,040,000-
1462ตระกูล เคมานี61,970,250+0.67
1463ตระกูล อุลิศ61,778,669+0.33
1464ตระกูล ปรปักษ์ขาม61,637,744+0.95
1465ตระกูล เลียงชเยศ61,620,000+1.69
1466ตระกูล เอื้ออารีธรรม61,585,081-0.64
1467ตระกูล ประสพบุญ61,500,000+2.44
1468ตระกูล ทรรศนะวิภาส61,500,000+0.98
1469ตระกูล รัญเสวะ61,469,989-
1470ตระกูล วรปัญญา61,447,140-
1471ตระกูล PHOMMANY61,100,030-3.82
1472ตระกูล ตั้งศรีเจริญพร61,016,568+0.26
1473ตระกูล วิทยาศัย61,007,461-0.21
1474ตระกูล เอี่ยมวสันต์60,892,751-
1475ตระกูล เล็กวิจิตรธาดา60,881,000-0.30
1476ตระกูล พรมีไชย60,829,200+2.89
1477ตระกูล เชี่ยวสกุล60,811,854-1.77
1478ตระกูล วรฤทธิชัย60,781,373-
1479ตระกูล บุญวรุตม์60,757,536+2.00
1480ตระกูล กิจบำรุง60,730,845-
1481ตระกูล คิ้วคชา60,501,379-
1482ตระกูล อนันตรัตนา60,437,100-2.22
1483ตระกูล ทองมีอาคม60,375,000-
1484ตระกูล เอี่ยมผ่องใส60,319,997+0.51
1485ตระกูล เมธยะประภาส60,000,000-
1486ตระกูล บุลนิม59,987,632+0.88
1487ตระกูล จงสุวณิชย์59,942,442-
1488ตระกูล ภัทรชัยกุล59,874,336-5.12
1489ตระกูล เลาหสมบูรณ์59,764,500+0.58
1490ตระกูล เขมะคงคานนท์59,727,500+0.69
1491ตระกูล วีระวัฒกานนท์59,619,690+0.85
1492ตระกูล เข็มอำนาจ59,575,556-
1493ตระกูล อัศวศรีวรนันท์59,562,160+0.81
1494ตระกูล อรุณยิ่งมงคล59,414,768+0.71
1495ตระกูล ตั้งมณีนิมิตร59,400,000-
1496ตระกูล วนดิลก59,240,552+3.38
1497ตระกูล เตไชยา59,229,817+0.45
1498ตระกูล ศักดิ์เดชยนต์59,062,500-
1499ตระกูล ประทานพรศักดิ์59,053,200-0.83
1500ตระกูล อึ้งอร่าม59,050,860-0.88