คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/06/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001ตระกูล โรจนะโชติกุล118,586,677-
1002ตระกูล อมรธาตรี118,339,550-
1003ตระกูล นฤหล้า117,855,302-
1004ตระกูล กมลทิพย์117,426,050-
1005ตระกูล พงษ์รัตนกูล117,394,468-
1006ตระกูล ธรรมาภิมณฑ์117,094,796-
1007ตระกูล ประทีปนาฏศิริ117,044,880-
1008ตระกูล เกษตรสุวรรณ116,990,933-
1009ตระกูล ส่งไพศาล116,989,680-
1010ตระกูล สิงคาลวณิช116,155,000-
1011ตระกูล รัตนนนทชัยสุข116,148,040-
1012ตระกูล เบร็นแนน115,338,000-
1013ตระกูล จรัสโชติพินิต114,835,000-
1014ตระกูล อรินทมะพงษ์114,400,000-
1015ตระกูล อัตศาสตร์114,226,932-
1016ตระกูล เกรียงโกมล114,071,416-
1017ตระกูล ดิลกศักยวิทูร113,995,864-
1018ตระกูล ฉัตรจุฑามาส113,951,944-
1019ตระกูล บุญวรุตม์113,850,325-
1020ตระกูล ปิยะทัต113,309,341-
1021ตระกูล สง่าเมือง113,221,848-
1022ตระกูล รัตนาบดี112,886,182-
1023ตระกูล ณัฐวุฒิ112,433,724-
1024ตระกูล แทนไกรศร112,400,040-
1025ตระกูล พุฒพันธ์112,135,488-
1026ตระกูล โฆสิตสกุล112,011,612-
1027ตระกูล สุวรรณ111,654,258-
1028ตระกูล เพ็ญชาติ111,243,602-
1029ตระกูล สุธรรมจริยา111,223,620-
1030ตระกูล เตชะสัตยา110,897,200-
1031ตระกูล จึ่งสกุล110,827,045-
1032ตระกูล เวชากร110,520,708-
1033ตระกูล เอกลาภไพบูลย์110,508,864-
1034ตระกูล IRIYA110,507,789-
1035ตระกูล KI110,500,130-
1036ตระกูล หงส์หิรัญ110,220,000-
1037ตระกูล ธีรธำรง109,201,423-
1038ตระกูล วาริการ109,199,442-
1039ตระกูล วังตาล109,111,600-
1040ตระกูล ตั้งตรงศักดิ์108,618,168-
1041ตระกูล ตันชัชวาล108,542,025-
1042ตระกูล ธูปจินดา108,435,674-
1043ตระกูล เหรียญเจริญสุข108,329,920-
1044ตระกูล วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ108,292,478-
1045ตระกูล วิจิตรแสงรัตน์108,244,800-
1046ตระกูล โอภาสเอี่ยมลิขิต108,240,000-
1047ตระกูล วงศ์สว่างรัศมี108,174,808-
1048ตระกูล เขมาภิรัตน์108,123,600-
1049ตระกูล อัสสมงคล108,052,107-
1050ตระกูล สัมภวคุปต์107,839,650-
1051ตระกูล เลขวรนันท์107,807,008-
1052ตระกูล แก้วสว่าง107,787,820-
1053ตระกูล มั่นนิธิวรกุล107,646,000-
1054ตระกูล พิบูลนันท์107,408,861-
1055ตระกูล พุ่มชูศรี107,290,000-
1056ตระกูล ศิริสรรพ์107,268,084-
1057ตระกูล จองธุระกิจ107,146,000-
1058ตระกูล อัศวะธนกุล106,921,756-
1059ตระกูล เจียมมานิสกุล106,754,720-
1060ตระกูล ก่อเกียรติพิทักษ์106,661,766-
1061ตระกูล สิทธิศิรินุกูล106,650,000-
1062ตระกูล ผาสุพงษ์106,625,128-
1063ตระกูล ยั่งยืนสุนทร106,464,639-
1064ตระกูล มาตานี106,354,450-
1065ตระกูล ตันติเมธ106,263,328-
1066ตระกูล ศิริรัตน์อัสดร106,249,640-
1067ตระกูล ชลสายพันธ์106,209,285-
1068ตระกูล ศรีคุรุวาฬ106,047,444-
1069ตระกูล เจริญเชื้อ106,027,560-
1070ตระกูล เจนธรรมนุกูล105,407,352-
1071ตระกูล ปรีชาชัยสุรัตน์105,383,700-
1072ตระกูล แอ่งขุมทรัพย์105,227,888-
1073ตระกูล บุญเกตุ105,210,000-
1074ตระกูล ชัยพัฒนวณิช105,210,000-
1075ตระกูล RASHEED105,188,255-
1076ตระกูล ทองสุข105,009,617-
1077ตระกูล สุธีรชัย104,827,368-
1078ตระกูล MENG104,534,326-
1079ตระกูล เจริญชัยพงศ์104,406,878-
1080ตระกูล ธรณนิธิกุล104,026,832-
1081ตระกูล พฤกษ์วงศ์วาน103,852,787-
1082ตระกูล ทีปกรสุขเกษม103,747,269-
1083ตระกูล เหตระกูล103,546,114-
1084ตระกูล สกุลดีเลิศ103,519,950-
1085ตระกูล ยี่สุ่นแก้ว103,341,640-
1086ตระกูล อนุรักษ์วงศ์ศรี103,060,475-
1087ตระกูล ปุญญนิรันดร์102,769,680-
1088ตระกูล อัศวกาญจน์102,744,937-
1089ตระกูล โคดสถาน102,648,000-
1090ตระกูล พงษ์พิชิตกุล102,613,680-
1091ตระกูล ชูศรี102,274,865-
1092ตระกูล เชิดบุญญชาติ102,255,509-
1093ตระกูล จงวิไลเกษม102,245,000-
1094ตระกูล โอษธีศ102,063,354-
1095ตระกูล ศรีสุข101,923,597-
1096ตระกูล จังตระกูลชัย101,520,000-
1097ตระกูล สุวรรณพรินทร์100,999,674-
1098ตระกูล ลือชัยประสิทธิ์100,945,085-
1099ตระกูล ตั้งตรงจิตร100,924,599-
1100ตระกูล กาญจนลักษณ์100,840,000-
1101ตระกูล เศรษฐอนุกูล100,800,000-
1102ตระกูล แสงทองอร่าม100,462,388-
1103ตระกูล พันธ์สายเชื้อ100,408,906-
1104ตระกูล เทพหัสดิน100,124,627-
1105ตระกูล รังคสิริ99,689,458-
1106ตระกูล จิรพิพัฒน์99,400,000-
1107ตระกูล ลีวงศ์เจริญ99,277,779-
1108ตระกูล จันทร์ทนุพงศ์99,117,720-
1109ตระกูล เสนีย์ประกรณ์ไกร98,965,952-
1110ตระกูล พงศ์รัตนเดชาชัย98,765,210-
1111ตระกูล วงศาสุทธิกุล98,717,629-
1112ตระกูล มโนมัยพันธุ์98,351,324-
1113ตระกูล เตียสุวรรณ์98,176,798-
1114ตระกูล พิเชฐพงศา98,142,375-
1115ตระกูล โยธินอุปไมย97,938,000-
1116ตระกูล วีระมาน97,494,970-
1117ตระกูล ตันตราภรณ์97,102,937-
1118ตระกูล ปัจฉิมสวัสดิ์96,720,438-
1119ตระกูล คุนผลิน96,360,000-
1120ตระกูล อุตตมะโยธิน96,256,000-
1121ตระกูล มะกรสาร96,032,714-
1122ตระกูล เสถียรภาพอยุทธ์95,694,930-
1123ตระกูล บุญพจนสุนทร95,568,178-
1124ตระกูล ศรีเจริญเมือง95,562,610-
1125ตระกูล ธรรมารุ่งเรือง95,282,171-
1126ตระกูล ศิริพัฒน์95,150,000-
1127ตระกูล พันธุ์พฤกษ์95,126,000-
1128ตระกูล ลิ้มประเสริฐ94,994,008-
1129ตระกูล รักตประจิต94,932,399-
1130ตระกูล ไตรบัญญัติกุล94,915,710-
1131ตระกูล ไวลิขิต94,897,621-
1132ตระกูล วรนาวิน94,883,600-
1133ตระกูล KWONCJAN94,325,044-
1134ตระกูล เหล่าวิวัฒน์วงศ์94,185,167-
1135ตระกูล จิตตรัตน์เสนีย์94,019,552-
1136ตระกูล นิรัติพันธุ์93,206,290-
1137ตระกูล เตชะเวช93,000,000-
1138ตระกูล ชุณหสวัสดิกุล92,772,092-
1139ตระกูล กาญจนกำเนิด92,527,550-
1140ตระกูล ชัยสวัสดิ์92,466,880-
1141ตระกูล พิบูลนครินทร์92,229,000-
1142ตระกูล เวศม์ภิญโญ92,083,163-
1143ตระกูล ศิริธรรม92,000,000-
1144ตระกูล ชินวิทยากุล92,000,000-
1145ตระกูล จรรยธรรมพต91,764,000-
1146ตระกูล LIU91,606,200-
1147ตระกูล รัตคาม91,602,200-
1148ตระกูล พาพร91,578,024-
1149ตระกูล สุรกิตติดำรง91,574,867-
1150ตระกูล เศวตโกมลนันท์91,519,403-
1151ตระกูล ภาคานาม91,250,000-
1152ตระกูล ท่อแก้ว91,062,384-
1153ตระกูล ฉันทนาวานิช90,996,909-
1154ตระกูล โรมรัตนพันธ์90,792,000-
1155ตระกูล เอกมั่น90,780,000-
1156ตระกูล สันธนะพานิช90,720,000-
1157ตระกูล พินิจกุศลจิต90,605,860-
1158ตระกูล ทยานุวัฒน์89,600,986-
1159ตระกูล ทิพย์อัครยอด89,230,008-
1160ตระกูล ตัณทนาวิวัฒน์89,186,288-
1161ตระกูล ก้วยเจริญพานิชก์88,649,928-
1162ตระกูล พลพิพัฒนพงศ์88,552,696-
1163ตระกูล ทองเจือพงษ์87,880,000-
1164ตระกูล โมกขะเวส87,771,931-
1165ตระกูล เปรมชื่น87,667,668-
1166ตระกูล สุวรรณชีพ87,600,000-
1167ตระกูล ชุนหวัฒนา87,391,392-
1168ตระกูล อาชวกุลเทพ87,322,750-
1169ตระกูล ไกรฤกษ์87,199,543-
1170ตระกูล เล็กวิจิตรธาดา86,690,000-
1171ตระกูล นราธิปกร86,664,196-
1172ตระกูล TSENG86,452,434-
1173ตระกูล เหล่าเศรษฐานันท์86,139,886-
1174ตระกูล จิระวงศ์ประภา86,110,430-
1175ตระกูล เหลืองวิริยะ86,080,500-
1176ตระกูล กาญจนาหาร86,076,398-
1177ตระกูล นนทสูติ85,984,197-
1178ตระกูล สอส่งเสริมกุล85,943,000-
1179ตระกูล กิตติวรวิทย์กุล85,600,000-
1180ตระกูล พงษ์นฤสรณ์85,200,000-
1181ตระกูล โฆษิตวัฒนฤกษ์85,190,815-
1182ตระกูล งามอัครกุล84,448,641-
1183ตระกูล เตชะนิธิสวัสดิ์84,039,039-
1184ตระกูล ภาณุพงศ์84,037,980-
1185ตระกูล รุ่งนพคุณศรี83,886,385-
1186ตระกูล แซ่หลี83,833,800-
1187ตระกูล เจริญจิตเสรีวงศ์83,697,200-
1188ตระกูล จารุตั้งตรง83,612,800-
1189ตระกูล ไพจิตโรจนา83,490,291-
1190ตระกูล เล็กวิริยะกุล83,453,610-
1191ตระกูล หงษ์ฟ้า83,428,784-
1192ตระกูล ไกรวิทย์ชัยเจริญ83,231,368-
1193ตระกูล ฐานวิเศษ83,021,600-
1194ตระกูล อัครเศรณี82,896,000-
1195ตระกูล ตรีวรรณกุล82,741,555-
1196ตระกูล เอื้ออารีธรรม82,505,748-
1197ตระกูล สถาวรมณี82,329,286-
1198ตระกูล พรหมสูตร82,240,628-
1199ตระกูล สุวรรณโชติ82,132,557-
1200ตระกูล อังสุวรังษี82,024,296-
1201ตระกูล เชิงวิวัฒน์กิจ82,009,743-
1202ตระกูล พรชัยศักดิ์อุดม82,000,000-
1203ตระกูล จันทรรัตน์81,915,776-
1204ตระกูล สัตบงกช81,858,000-
1205ตระกูล ตัณศลารักษ์81,820,126-
1206ตระกูล หลูไพบูลย์81,638,000-
1207ตระกูล ศรวณียารักษ์81,477,000-
1208ตระกูล เตชากูล81,380,614-
1209ตระกูล ฉั่วศิริพัฒนา81,156,064-
1210ตระกูล จารุพิรุฬห์81,000,000-
1211ตระกูล โพธิเพียรทอง80,376,798-
1212ตระกูล ทันการ80,364,750-
1213ตระกูล ชวาลรัตน์80,208,588-
1214ตระกูล เตชะนาวากุล79,736,646-
1215ตระกูล ถิรกฤตพร79,716,000-
1216ตระกูล เลิศศุภกุล79,306,500-
1217ตระกูล เธียรปรีชา79,264,360-
1218ตระกูล ศรีสันต์79,249,436-
1219ตระกูล โชติช่วงชัชวาล79,247,672-
1220ตระกูล เมธาสถิตย์สุข79,149,260-
1221ตระกูล เฉิน79,020,000-
1222ตระกูล จันทร์ศรีชวาลา78,802,417-
1223ตระกูล ชูเกียรติขจรเดช78,775,207-
1224ตระกูล ไอศูรย์พิศาลศิริ78,382,618-
1225ตระกูล ลัพธิกุลธรรม78,303,174-
1226ตระกูล อัศวแก้วมงคล78,288,339-
1227ตระกูล สุธีรพรชัย78,248,960-
1228ตระกูล คุปต์นิรัติศัยกุล78,081,300-
1229ตระกูล วิภูศิริ77,806,008-
1230ตระกูล อุตรวณิช77,798,100-
1231ตระกูล ศุขีวิริยะ77,517,340-
1232ตระกูล จารุศร77,212,710-
1233ตระกูล ชินธรรมมิตร77,142,787-
1234ตระกูล อินทรวิชัย77,080,000-
1235ตระกูล เชื้อรัตนพงษ์77,070,000-
1236ตระกูล MINFONG76,913,624-
1237ตระกูล วรรณะเอี่ยมพิกุล76,803,204-
1238ตระกูล ชัยกิตติศิลป์76,719,944-
1239ตระกูล มงคลรัตน์76,475,522-
1240ตระกูล แสนสร้อย76,328,567-
1241ตระกูล วงษ์ปาน76,315,109-
1242ตระกูล อุษณาจิตต์76,067,770-
1243ตระกูล ชลาชีพ75,932,844-
1244ตระกูล ปิยะมหาโชติ75,890,110-
1245ตระกูล ปัญญาเปี่ยมศักดิ์75,798,873-
1246ตระกูล ลิ้มวัฒนะกูร75,350,000-
1247ตระกูล ตัตวธร75,342,722-
1248ตระกูล วานิชย์หานนท์75,143,372-
1249ตระกูล เตชาพลาเลิศ75,046,570-
1250ตระกูล หทัยวิทวัส74,913,520-
1251ตระกูล ปิ่นแก้ว74,669,076-
1252ตระกูล TANGMANENIMIT74,590,000-
1253ตระกูล ศรีสกุลเมฆี74,570,600-
1254ตระกูล ตฤณตียะกุล74,400,000-
1255ตระกูล อริยสุทธิวงศ์74,203,180-
1256ตระกูล โพธิ์ทอง74,160,000-
1257ตระกูล เสวีกุล74,030,328-
1258ตระกูล ภู่ประเสริฐ73,850,000-
1259ตระกูล โอทยากุล73,781,500-
1260ตระกูล อัศวเลิศพลากร73,741,200-
1261ตระกูล เชาวพัฒนวงศ์73,678,694-
1262ตระกูล วชิรปภา73,452,497-
1263ตระกูล วารุณประภา73,232,000-
1264ตระกูล ดวงภานุมาส73,130,000-
1265ตระกูล วงศ์สกุลเกษม73,033,632-
1266ตระกูล ชูวงษ์72,900,000-
1267ตระกูล เมืองเกษม72,810,192-
1268ตระกูล วิเชียรเกื้อ72,700,954-
1269ตระกูล ธนนิธาพร72,604,811-
1270ตระกูล เตชะไชยวงศ์72,455,889-
1271ตระกูล วิบูลย์จันทร์72,380,000-
1272ตระกูล โรจนวิศาส72,048,760-
1273ตระกูล ภูชัชวนิชกุล72,044,796-
1274ตระกูล รุ่งเรืองผล72,009,031-
1275ตระกูล เครือวัลย์71,768,200-
1276ตระกูล ชัยวิกรัย71,742,434-
1277ตระกูล ใคร่ครวญ71,478,149-
1278ตระกูล เสนาคชวงศ์71,300,000-
1279ตระกูล เตียวเจริญ71,249,625-
1280ตระกูล พฤฒิธำรง71,197,776-
1281ตระกูล ศิริเกียรติสูง70,988,410-
1282ตระกูล เตชะเลิศ70,831,200-
1283ตระกูล รัตนวิโรจน์วงศ์70,800,000-
1284ตระกูล กลั่นสกุล70,775,430-
1285ตระกูล พงศ์สุริยนันท์70,554,138-
1286ตระกูล สินธวานุชิต70,466,768-
1287ตระกูล วัฒนสุนทรกุล70,426,500-
1288ตระกูล มงคลสมัย70,253,500-
1289ตระกูล เล็กวิจิตร70,236,610-
1290ตระกูล ทัศนสุกาญจน์70,200,000-
1291ตระกูล จิตตวีระ70,199,792-
1292ตระกูล วงศ์วรเศรษฐ69,988,914-
1293ตระกูล มิลินทจินดา69,964,943-
1294ตระกูล ลิมป์ไพฑูรย์69,920,900-
1295ตระกูล วงศ์วิทวัส69,693,273-
1296ตระกูล ไตรรัตน์วรกุล69,650,000-
1297ตระกูล สุวรรณชาศรี69,641,391-
1298ตระกูล นาคเนาวทิม69,559,718-
1299ตระกูล ธาราทิพย์มนต์69,410,000-
1300ตระกูล ชาญธนสิริกุล69,242,000-
1301ตระกูล เกษมศักดากร69,152,668-
1302ตระกูล วีระประเสริฐ69,120,000-
1303ตระกูล รัฐเลิศกานต์68,845,700-
1304ตระกูล ERIC68,708,766-
1305ตระกูล แซ่เตีย68,430,218-
1306ตระกูล SHYH-YONG68,372,651-
1307ตระกูล จิวะอุดมทรัพย์68,242,800-
1308ตระกูล อัคราพุฒิสกุล68,074,755-
1309ตระกูล ลีเกษม68,028,309-
1310ตระกูล ปุณณกันต์67,994,656-
1311ตระกูล เกตุรายนาค67,768,800-
1312ตระกูล ภู่วรวรรณ67,740,565-
1313ตระกูล เสนจันทร์ฒิไชย67,732,740-
1314ตระกูล ศิริศุขสกุลชัย67,412,790-
1315ตระกูล เนื่องสิทธิ์67,404,690-
1316ตระกูล ภูสนาคม67,346,640-
1317ตระกูล เศรษฐ์บุญสร้าง67,310,356-
1318ตระกูล ลินดา67,200,000-
1319ตระกูล สกุลชัยวาณิชย์67,153,338-
1320ตระกูล อำพันวงษ์67,107,548-
1321ตระกูล ติยวัฒนาโรจน์67,090,668-
1322ตระกูล ตันติวิวัฒนพันธ์66,957,475-
1323ตระกูล ปัญญาดิลก66,871,932-
1324ตระกูล วลีฤกษ์ทรัพย์66,828,800-
1325ตระกูล ขจรเกียรติอาชา66,767,925-
1326ตระกูล เกียรตินันทวิมล66,748,388-
1327ตระกูล ตันติเสเวกุล66,571,731-
1328ตระกูล แซ่เบ้66,405,704-
1329ตระกูล เชวงเศรษฐกุล66,357,000-
1330ตระกูล สกุลสุรียเดช66,245,210-
1331ตระกูล เมฆมณี66,192,569-
1332ตระกูล ผาณิตวงศ์66,191,978-
1333ตระกูล พานิช66,141,600-
1334ตระกูล โพสิทธิ์วิญญู65,951,415-
1335ตระกูล เทอดกตัญญูวงศ์65,918,960-
1336ตระกูล รุจิเกียรติกำจร65,840,570-
1337ตระกูล คุณาวงศ์65,839,911-
1338ตระกูล จิระดำรง65,709,708-
1339ตระกูล ควรตระกูล65,590,300-
1340ตระกูล ตั้งศรีเจริญพร65,555,772-
1341ตระกูล อัศวพรชัย65,554,667-
1342ตระกูล พนาพงศ์วศิน65,524,939-
1343ตระกูล ตัญจพัฒน์กุล65,450,000-
1344ตระกูล ประทีปะเสน65,445,300-
1345ตระกูล รุจิราวรรณกร65,280,930-
1346ตระกูล ฟองอมรกุล64,896,999-
1347ตระกูล แก่นรัตนะ64,875,000-
1348ตระกูล มาวิจักขณ์64,750,000-
1349ตระกูล เพชรน้อย64,483,200-
1350ตระกูล ภัทรชัยกุล64,439,592-
1351ตระกูล กิตติพรหมวงศ์64,400,000-
1352ตระกูล ตันติวัตนะ64,318,301-
1353ตระกูล จันทรวารีรัตน์64,254,846-
1354ตระกูล ลิขิตเลอสรวง64,200,315-
1355ตระกูล เลิศล้ำประเสริฐกุล63,765,000-
1356ตระกูล พิริยะพันธุ์63,167,914-
1357ตระกูล สุทธิทรงธรรม63,130,000-
1358ตระกูล วัฒโนภาส62,987,340-
1359ตระกูล เดชะวิทยาธร62,949,983-
1360ตระกูล สื่อวีระชัย62,792,475-
1361ตระกูล คูสกุล62,720,000-
1362ตระกูล รตเวสสนันท์62,594,800-
1363ตระกูล เรืองศักดิ์วิชิต62,570,068-
1364ตระกูล เสถียรถิระกุล62,470,335-
1365ตระกูล ชัชวาลย์62,437,500-
1366ตระกูล ตันฐิตารักษ์62,361,300-
1367ตระกูล โภควนิช62,189,116-
1368ตระกูล อาวีลาสกุล62,121,175-
1369ตระกูล พานิชผล62,020,112-
1370ตระกูล จักรเพ็ชร62,000,000-
1371ตระกูล อุปัติศฤงค์61,999,994-
1372ตระกูล สุวัฒโน61,800,000-
1373ตระกูล ศรียะพันธุ์61,741,955-
1374ตระกูล จันทร์เจือมาศ61,698,400-
1375ตระกูล รงครัตนะกุล61,690,505-
1376ตระกูล ราชพลสิทธิ์61,604,734-
1377ตระกูล เลิศวิไล61,596,600-
1378ตระกูล วรปัญญา61,447,140-
1379ตระกูล สุรพันธ์61,440,000-
1380ตระกูล มณีรอด61,359,155-
1381ตระกูล วิฑูรย์เธียร61,294,347-
1382ตระกูล เฮมบรี61,250,000-
1383ตระกูล วิรัตน์มาลี61,124,684-
1384ตระกูล ศวัสตนานนท์61,083,579-
1385ตระกูล จิตสัมฤทธิ์60,854,554-
1386ตระกูล ตรีเพ็ชร60,674,047-
1387ตระกูล JA60,480,000-
1388ตระกูล บุญยงรัตนากูล60,264,000-
1389ตระกูล คูวุฒยากร60,180,000-
1390ตระกูล ดาราฉาย60,108,673-
1391ตระกูล โรจน์วีระ60,008,864-
1392ตระกูล อัศวศิรโยธิน59,885,000-
1393ตระกูล เตียทะสินธ์59,864,300-
1394ตระกูล หวังธรรมนูญ59,843,000-
1395ตระกูล ศรีธวัช59,537,191-
1396ตระกูล พัฒนกำจรกิจ59,396,675-
1397ตระกูล กมลมงคลสุข59,085,507-
1398ตระกูล จันทราประภาวัฒน์59,071,536-
1399ตระกูล เลาหสมบูรณ์59,065,500-
1400ตระกูล เจริญศักดิ์วัฒนา59,000,000-
1401ตระกูล เกษมศานติ์58,994,400-
1402ตระกูล ศิริศรีอัจฉราพร58,873,248-
1403ตระกูล ปิ่นกาญจนไพบูลย์58,683,333-
1404ตระกูล วัฒนาสุวิสุทธิ์58,604,320-
1405ตระกูล หงสนันทน์58,582,150-
1406ตระกูล พิริยะวรสกุล58,480,694-
1407ตระกูล ธนกิจสุนทร58,453,544-
1408ตระกูล อัศวศรีวรนันท์58,358,080-
1409ตระกูล ชื่นชม58,165,000-
1410ตระกูล เพิ่มทรัพย์หิรัญ58,116,000-
1411ตระกูล วรฤทธิชัย58,112,922-
1412ตระกูล ตาครู58,087,503-
1413ตระกูล สินาดโยธารักษ์58,066,050-
1414ตระกูล นิธิรักษา57,956,300-
1415ตระกูล ลี้ชัยมงคล57,736,500-
1416ตระกูล ฐิติปุญญา57,673,000-
1417ตระกูล วิจิตโท57,653,160-
1418ตระกูล ก้านบัว57,600,000-
1419ตระกูล จารุพฤกษ์พันธ์57,456,318-
1420ตระกูล ธรรมปราโมทย์57,119,400-
1421ตระกูล ศรีบุญเรือง57,072,000-
1422ตระกูล วิธวาศิริ56,935,000-
1423ตระกูล ประยูรหงษ์56,865,854-
1424ตระกูล บุลนิม56,802,448-
1425ตระกูล จวนขจรพงศ์56,758,333-
1426ตระกูล CHONG56,716,800-
1427ตระกูล พัฒน์วิชัยโชติ56,689,705-
1428ตระกูล อินทุสุต56,610,000-
1429ตระกูล ไชยศิรินนท์56,529,750-
1430ตระกูล ลีลาธีระกุล56,471,040-
1431ตระกูล จิรไชยสิงห์56,390,940-
1432ตระกูล คิ56,385,700-
1433ตระกูล เศรษฐสกล56,383,276-
1434ตระกูล ตั้งเจริญชัยชนะ56,353,750-
1435ตระกูล ชโยภาส56,320,313-
1436ตระกูล ศรีอุทัยศิริวงศ์56,295,000-
1437ตระกูล อิทธิสัญญากร56,196,000-
1438ตระกูล เตชะกรินทร์56,117,241-
1439ตระกูล ชัยชูเกียรติ56,062,000-
1440ตระกูล เอี่ยมอารยวิทย์56,032,000-
1441ตระกูล ศักดิ์เดชยนต์56,025,000-
1442ตระกูล หอสว่างวงศ์55,980,950-
1443ตระกูล อัจฉริยศรีพงศ์55,975,284-
1444ตระกูล สุคนธมาน55,849,788-
1445ตระกูล ถิรวัฒนางกูร55,581,856-
1446ตระกูล ฤทธิเดช55,542,214-
1447ตระกูล อังสุเมธางกูร55,494,746-
1448ตระกูล พิริยเลิศศักดิ์55,470,000-
1449ตระกูล กัมทรทิพย์55,397,570-
1450ตระกูล จงสุวณิชย์55,350,244-
1451ตระกูล หิรัญญาภินันท์55,303,170-
1452ตระกูล ครรชิตาวรกุล55,253,191-
1453ตระกูล นันทขว้าง55,222,948-
1454ตระกูล โกวิทมงคล55,210,345-
1455ตระกูล กิติจารุรัตน์55,179,439-
1456ตระกูล จึงธีรพานิช55,120,000-
1457ตระกูล พูนเพชรกุล55,044,000-
1458ตระกูล กิตติธีรพรชัย54,962,380-
1459ตระกูล ว่องวัฒนะสิน54,942,624-
1460ตระกูล โชติอภิสิทธิ์กุล54,912,000-
1461ตระกูล พิทยะ54,886,140-
1462ตระกูล ชุติเชษฐพงศ์54,878,311-
1463ตระกูล ขจรวุฒิเดช54,869,400-
1464ตระกูล เลียงชเยศ54,860,000-
1465ตระกูล พิพัฒน์วิไลกุล54,756,164-
1466ตระกูล ภูมิอริยพงศ์54,740,186-
1467ตระกูล ชยานนท์54,690,950-
1468ตระกูล ตาตะยานนท์54,658,648-
1469ตระกูล พรมีไชย54,584,406-
1470ตระกูล WEI54,575,775-
1471ตระกูล ชิ54,500,000-
1472ตระกูล บูรณะสมบัติ54,353,412-
1473ตระกูล พงษ์สอน54,345,714-
1474ตระกูล พันธิตรา54,266,430-
1475ตระกูล ศรีสัตยากุล54,216,000-
1476ตระกูล อนันควานิช54,152,407-
1477ตระกูล วรวิทย์ลิขิต54,118,500-
1478ตระกูล John54,054,000-
1479ตระกูล พาณิชย์อำนวยสุข54,025,199-
1480ตระกูล ฉันทโรจน์54,009,216-
1481ตระกูล เพชรวรกุล54,000,000-
1482ตระกูล เลาหพงศ์ชนะ53,982,646-
1483ตระกูล คล่องประมง53,781,660-
1484ตระกูล เศรษฐกูลวิชัย53,655,420-
1485ตระกูล สกุลวรรัตน์53,654,400-
1486ตระกูล เคมานี53,647,500-
1487ตระกูล นำชัยศิริ53,286,010-
1488ตระกูล MU-CHIOU53,260,562-
1489ตระกูล ปิยภาณีกุล53,237,952-
1490ตระกูล วิจิตรทองเรือง53,223,492-
1491ตระกูล กาญจโนภาศ53,222,948-
1492ตระกูล พงษ์เฉลิม53,107,155-
1493ตระกูล บำรุงวงศ์53,084,880-
1494ตระกูล นันทพิเชษฐกุล53,077,092-
1495ตระกูล สินพัฒนสกุล53,072,293-
1496ตระกูล จุลชาต53,037,630-
1497ตระกูล นูคำดี52,924,300-
1498ตระกูล เอี๊ยวศิวิกูล52,901,417-
1499ตระกูล สรไกรกิติกูล52,864,581-
1500ตระกูล ศักดาไกร52,858,564-