คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1001 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์770,000,000-
1002 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย768,075,000+1.82
1003 นาง เกษสุดา ไรวา767,065,710-1.49
1004 Peak Development Holdings Ltd.766,601,961+1.23
1005 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด766,557,935-
1006 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ766,054,287-0.66
1007 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล765,934,515-2.05
1008 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์765,450,000-
1009 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด764,047,673+0.33
1010 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด763,999,764-0.55
1011 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ763,506,000+0.74
1012 MRS. TEO LEE NGO760,592,304+2.92
1013 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED759,043,471-1.90
1014 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)758,540,362-2.06
1015 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์757,000,000+1.24
1016 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์756,164,594+0.55
1017 MEDIA KING CAPITAL LTD754,800,000-3.60
1018 บริษัท สินสหกล จำกัด754,425,920+1.69
1019 น.ส. ณิชา โอภากุล752,884,900-6.70
1020 น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล750,645,045-4.44
1021 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม750,155,762-0.26
1022 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ749,210,000-3.17
1023 บริษัท บูรณาชาติ จำกัด746,265,432+0.68
1024 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์745,679,182-0.79
1025 นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล745,315,625+0.02
1026 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด744,600,000+2.94
1027 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)743,529,874-2.16
1028 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์740,896,863+2.28
1029 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย739,005,000-1.67
1030 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC738,949,415-1.50
1031 MR. KENNETH RUDY KAMON738,101,284-0.73
1032 น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์738,078,680-1.56
1033 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .738,000,090-2.22
1034 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์736,000,000+1.30
1035 น.ส. นิภา มาลีนนท์735,945,810-
1036 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์735,435,070-3.03
1037 CHANG FUNG COMPANY LIMITED735,022,481+0.61
1038 น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์734,010,306+0.55
1039 น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์731,370,664-1.40
1040 นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์730,772,045-2.17
1041 นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์729,506,250-4.58
1042 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ728,923,653-0.10
1043 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)728,863,171+0.61
1044 นาย วรมัน โอภากุล727,500,000-6.70
1045 น.ส. นัชชา โอภากุล727,500,000-6.70
1046 บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด726,939,840-
1047 SMK ASIA LTD726,125,002+1.85
1048 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล725,270,274-0.66
1049 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.725,125,815+0.90
1050 บริษัท คิว แอสเซท จำกัด724,429,334-5.23
1051 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)721,959,922+0.73
1052 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)720,519,790-1.89
1053 นาง ณิศนาถ อนันตชัย720,063,481-
1054 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร719,060,000+3.23
1055 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)716,222,354+0.66
1056 MISS CHUN-CHING TENG711,759,847-
1057 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา711,718,138+0.17
1058 MISS TENG CHUN-YU709,626,736-
1059 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS709,514,995-1.00
1060 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา708,197,248-
1061 นาย ชวน ตั้งจันสิริ708,150,800-0.55
1062 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ707,303,323-0.37
1063 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์707,000,750-
1064 นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์706,384,653-0.77
1065 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย705,677,806-
1066 นาย ธวัช เสริมคชสีห์704,492,947-0.84
1067 น.ส. สุภาวี ว่องกุศลกิจ703,962,569+1.73
1068 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)701,816,750+0.73
1069 นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ701,661,450-
1070 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT693,627,493-1.16
1071 นาย เจริญ รุจิราโสภณ692,873,020+2.14
1072 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ692,655,050-5.19
1073 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร692,520,000+3.59
1074 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์691,740,600+0.88
1075 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.691,210,848+0.52
1076 บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด690,840,000-
1077 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด690,798,744-1.27
1078 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB690,208,850-2.80
1079 กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์687,449,850-2.32
1080 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด687,002,977+0.79
1081 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์686,654,600-0.62
1082 นาย ภมร พลเทพ686,165,000-0.22
1083 นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์684,196,875-1.18
1084 นาย ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะกุล683,044,885-
1085 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ682,244,000-1.57
1086 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์681,442,630-1.57
1087 นาง ยุวเรศ ชูสกุล680,744,000+7.21
1088 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์679,249,826+0.87
1089 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด674,455,824-0.98
1090 นาย ภาโณตม์ พรมมาส674,370,000-
1091 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)674,281,789-
1092 บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด672,042,745-
1093 นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ670,922,316+1.68
1094 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม667,175,450+2.76
1095 นาง อารยา คงสุนทร666,663,610-0.93
1096 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด666,081,851-1.46
1097 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์665,112,000+7.43
1098 นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณ664,825,000-0.76
1099 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด664,401,075-0.51
1100 บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด664,197,540-19.51
1101 บริษัท โอสถสภา จำกัด663,207,762-
1102 นาย สัญชัย สุขสมชีวิน661,665,500-0.01
1103 นาย อุปกิต ปาจรียางกูร659,006,678-
1104 นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน658,107,267-0.39
1105 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)657,622,000-
1106 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด657,612,000+0.93
1107 น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์657,565,117-1.60
1108 นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล655,231,394-2.76
1109 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES652,132,086-0.07
1110 นาง ประคอง กุญชรยาคง651,240,000-0.50
1111 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล649,507,752-1.85
1112 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)649,099,500-
1113 นาย วิรัช นอบน้อมธรรม648,400,463+0.80
1114 นาย ภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล647,751,030-
1115 คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์646,502,270-
1116 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC646,273,040-0.79
1117 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์646,092,000-
1118 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด644,000,000-1.74
1119 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด643,131,875-0.09
1120 นาย ฮารกิชิน ทันวานี642,987,500-0.02
1121 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์641,944,536+1.79
1122 บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด640,402,382-0.69
1123 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย639,360,500-1.00
1124 น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ638,510,000+1.66
1125 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล637,737,396-0.14
1126 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)634,648,765-1.22
1127 นาย คณพศ นิจสิริภัช633,865,939-
1128 นาย คเชนทร์ เบญจกุล631,902,724-1.34
1129 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด631,539,573+0.90
1130 นาย ทวิช เตชะนาวากุล631,240,333-
1131 นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล630,792,512+0.95
1132 นาย ชินชัย ลีนะบรรจง630,761,324+2.38
1133 นาง ชลิดา เตชะอุบล630,698,769+0.62
1134 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์630,578,034-1.85
1135 GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND630,296,850-1.77
1136 GRASIM INDUSTRIES LIMITED629,485,650-1.11
1137 นาง ปราณี เผอิญโชค629,388,837+1.14
1138 กองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด 2625,874,900-0.50
1139 นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล625,779,685+0.62
1140 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)625,591,388-
1141 บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด625,054,400+0.66
1142 บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด622,500,000-
1143 นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี620,000,118-1.94
1144 นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล618,608,551-
1145 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์618,608,551-
1146 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด618,569,908+0.83
1147 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)618,470,000-2.51
1148 นาง อรณี จิราธิวัฒน์617,969,400+1.26
1149 นาง สุวิมล อธิกิจ617,166,648-0.93
1150 นาย กำธร กิตติอิสรานนท์616,759,585+0.29
1151 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา616,591,062-1.49
1152 บริษัท ไทย ที ซี จำกัด615,561,610-
1153 GS YUASA INTERNATIONAL LTD.613,052,300-3.57
1154 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล610,834,411+2.38
1155 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล610,523,825+0.06
1156 นาย วัฒนา จันทรัช610,212,840-1.63
1157 นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ609,832,065+0.64
1158 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร608,620,744+0.01
1159 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH606,077,374-0.16
1160 นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์606,002,850-
1161 นาย บัญชา วิญญรัตน์605,140,800+0.46
1162 MISS YEAP XIN RHU604,800,000+2.92
1163 นาย จิรโมท พหูสูตร604,744,192-
1164 นาย โยธิน วณิชวรากิจ603,961,500-
1165 นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์599,910,180-1.89
1166 นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์599,063,120-0.62
1167 นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์598,908,480-1.89
1168 นาย ชัชชวี วัฒนสุข598,604,443-
1169 บริษัท ซิตี้ วิลล่า จำกัด597,806,325-
1170 น.ส. วาสนา จันทรัช597,772,620-1.63
1171 นาย สหนันท์ เชนตระกูล596,496,750-1.37
1172 นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์595,432,400-0.62
1173 นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์595,197,360+0.67
1174 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว594,446,220-1.00
1175 MR. KYUYOUNG LEE594,167,640-
1176 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด592,500,000-0.84
1177 นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล592,272,869-0.98
1178 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4591,723,390-0.24
1179 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล590,992,888-0.98
1180 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ590,422,849-
1181 น.ส. วิศรา พรกุล590,200,000-
1182 น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์588,340,033+0.55
1183 นาย อติพงษ์ ตันติวิท588,000,000+0.95
1184 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย586,381,846+3.82
1185 นาย วรุฒ บูลกุล584,900,799-
1186 นาย สุเมธ เตชะไกรศรี583,894,070-2.87
1187 KINPO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.583,528,757-2.06
1188 MR. SHEUNG SHUN CHAN582,820,000-0.55
1189 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB582,463,298-0.77
1190 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด581,350,000-3.97
1191 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร581,169,873+0.76
1192 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด580,365,612-0.12
1193 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., JERSEY BRANCH580,060,000-0.52
1194 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย580,000,000+2.76
1195 นาย นรินทร์ นิรุตตินานนท์579,199,421-0.55
1196 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์578,751,738+0.46
1197 น.ส. พัทธมล เลาหพูนรังษี578,455,220-
1198 นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์578,454,669-0.84
1199 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LSD)578,258,531-
1200 นาง วรรณี ตติยกวี578,215,572+0.94
1201 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)577,195,985-
1202 นาย วิโรจน์ เจริญตรา576,762,703-
1203 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล576,121,000+0.87
1204 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล574,697,250-4.29
1205 บริษัท เจียรวานิช จำกัด574,205,541-0.22
1206 GLORY HOPE LIMITED573,846,882-
1207 นาย วุฒิ จารุกรสกุล571,320,000-
1208 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด571,270,588+0.52
1209 OKAYA & CO.,LTD571,200,000-1.33
1210 บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด571,068,232+0.49
1211 นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล570,790,120-
1212 นาย พรมพันธ์ พรมมาส570,530,000-
1213 นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ570,188,632-0.77
1214 นาย กำพล พลัสสินทร์569,803,697-0.95
1215 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด568,523,775-0.87
1216 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED568,267,673+5.88
1217 บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด565,707,600-1.11
1218 นาย พะเนียง พงษธา564,077,600-5.89
1219 น.ส. ณิชยา พหูสูตร563,301,632-
1220 นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา563,230,080-3.28
1221 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์563,027,100+0.46
1222 นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์562,212,569-0.98
1223 นาง จันทร์ทิพย์ วานิช561,972,728-0.05
1224 บริษัท ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จำกัด561,636,552-
1225 นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา557,611,000+0.20
1226 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด557,058,987+0.69
1227 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด556,894,800-
1228 INGRESS CORPORATION BERHAD555,839,853-1.56
1229 IFS Capital Limited554,631,000-
1230 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว554,611,430-1.31
1231 DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND554,283,237+0.59
1232 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา553,183,943+1.59
1233 MR. HSUN-MIN YANG552,141,549-
1234 CACEIS BANK548,990,898-
1235 SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED548,706,312+0.87
1236 นาง สิริเกศ จิรกิติ548,441,085+1.26
1237 นาย สนั่น อังอุบลกุล547,018,171-1.45
1238 นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา546,560,000-1.88
1239 บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด546,495,500-0.26
1240 น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร546,095,150+3.51
1241 นาง เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล546,085,077-
1242 นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล545,763,676-
1243 นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม544,779,500+2.76
1244 นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี544,075,000-2.14
1245 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)543,313,950-0.35
1246 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์542,558,940-0.43
1247 นาย ขจร ศิริมงคลเกษม542,300,000+2.76
1248 นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม542,300,000+2.76
1249 น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม542,300,000+2.76
1250 นาย จิตติพร จันทรัช542,091,314+0.93
1251 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน541,658,560+0.67
1252 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย541,065,751+1.47
1253 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน540,078,645+6.33
1254 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย539,621,104-0.93
1255 นาง ลำดวน เซ่งตระกูล539,400,000+0.69
1256 น.ส. พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ539,340,404-
1257 นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ538,832,305+1.73
1258 PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.537,944,529-1.05
1259 นาย ภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ537,724,404-
1260 นาย เจริญสุข กิจอิทธิ536,915,862-0.56
1261 นาย นคร นิรุตตินานนท์536,577,541-0.55
1262 นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา535,473,633-
1263 นาย ศึกษิต เพชรอำไพ533,934,460-3.22
1264 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด533,540,000-0.97
1265 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)533,538,705+0.90
1266 นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์533,217,932-0.06
1267 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล532,707,757+1.26
1268 บริษัท เอสวีพีเค จำกัด530,700,000-2.59
1269 บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด530,101,661+1.91
1270 น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์528,564,984-0.87
1271 นาง ยุพา เตชะไกรศรี528,303,507-3.22
1272 นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์528,000,750+2.67
1273 น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม527,441,850+2.76
1274 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร526,397,927-2.74
1275 นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์525,227,933+1.91
1276 น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์525,000,000-1.90
1277 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา524,422,662+0.33
1278 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)524,210,545+1.85
1279 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)522,568,069+0.20
1280 น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม521,115,500+2.76
1281 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด519,085,000-2.14
1282 PAN ASIA ASSETS LIMITED518,300,000-
1283 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย517,865,805-
1284 นาย เกษม อัครพงศ์พิศักดิ์517,460,506-0.43
1285 KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.516,803,000-1.89
1286 นาย กุลทีป พิชิตสิงห์516,120,000-4.35
1287 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา514,624,723+0.85
1288 NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY CLARITY COMPANY (HK) LIMITED514,175,000-4.58
1289 น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม512,575,000+2.76
1290 นาย ณรุจ วิวรรธนไกร512,133,533-0.97
1291 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด512,000,000-0.78
1292 นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์511,992,401-1.36
1293 ด.ช. พีระ จรูญเอก511,587,796-3.97
1294 ด.ญ. รดา จรูญเอก511,587,796-3.97
1295 นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์511,267,680-1.89
1296 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด510,592,928+0.16
1297 นาย วชิระ ทยานาราพร510,053,415-0.43
1298 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND510,000,000-33.33
1299 CLEARSTREAM NOMINEES LTD509,328,138-1.17
1300 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย504,999,774-0.72
1301 น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์504,905,767-0.85
1302 มูลนิธิส่งเสริมไทย502,531,800-
1303 นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา502,486,480-0.90
1304 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์502,195,800-6.21
1305 นาง เชอรี่ จรัญวาศน์500,294,910+1.48
1306 น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์500,088,085-0.86
1307 นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร500,077,328-1.88
1308 นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล499,200,000-1.28
1309 นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล498,420,000-1.28
1310 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)497,995,000+1.46
1311 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)497,310,000+1.46
1312 นาง แฉล้ม โรจตระการ496,488,000-
1313 นาย ธงไชย แพรรังสี495,999,166-
1314 นาย มงคล มังกรกนก495,597,697+0.84
1315 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์495,254,717+1.56
1316 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์494,597,219+0.94
1317 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED494,567,802+0.93
1318 นาย กิตติเดช จารุเสถียร494,489,600-
1319 KING WAN CORPORATION LIMITED493,058,550-
1320 นาย วุฒิชัย เผอิญโชค492,888,303+1.18
1321 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)492,417,585-0.61
1322 บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด491,050,000-
1323 MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY491,040,371+0.70
1324 นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย490,544,480-1.88
1325 นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย490,406,320-0.48
1326 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์490,036,795+0.94
1327 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล489,789,922-
1328 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)489,600,000-
1329 นาย พีรนาถ โชควัฒนา489,584,690-5.39
1330 นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์488,952,115+7.73
1331 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์488,661,745+0.94
1332 นาย เพชร พะเนียงเวทย์488,507,987+0.94
1333 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์487,839,044+0.94
1334 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์487,838,885+0.94
1335 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์487,838,885+0.94
1336 นาง อรทัย แซ่ตั้ง487,629,916+2.38
1337 MR. BRYAN STEPHEN ROSENBERG487,524,550-0.55
1338 นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์487,181,363-2.17
1339 บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด486,500,566-
1340 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)485,339,170-0.48
1341 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)485,207,580+1.03
1342 น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต483,915,911-1.48
1343 นาย อติพล ตันติวิท481,687,500+0.95
1344 น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค481,443,449+1.22
1345 TRIPLE PRIME TEAM HOLDINGS COMPANY LIMITED481,305,000-3.41
1346 นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล480,321,670-4.81
1347 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta479,729,400-0.29
1348 HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED479,523,945-
1349 นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์478,899,017+1.26
1350 นาง วัฒนา สมวัฒนา478,767,133-0.55
1351 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม478,500,000+2.76
1352 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล478,324,800-
1353 นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล477,520,000-7.87
1354 น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ477,004,950+0.74
1355 EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH476,180,000+0.18
1356 นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์476,152,530+1.26
1357 นาย กำจร ตติยกวี476,079,428+0.94
1358 นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก474,424,200-6.92
1359 น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์473,989,852+1.26
1360 นาย วิรัตน์ ชินประพินพร473,816,314+3.64
1361 นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา473,000,000-
1362 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด473,000,000-
1363 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์472,872,353-0.63
1364 นาง รัชนีกร จินตกานนท์471,723,500-6.80
1365 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด471,670,416-0.56
1366 นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา471,528,000+0.45
1367 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์471,029,147+0.55
1368 นาย ชูเดช คงสุนทร470,617,862-0.93
1369 นาย จิรสีห์ เตชาชาญ470,254,512-
1370 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ469,782,610-0.77
1371 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)469,643,102-6.01
1372 นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร469,203,800-0.77
1373 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์469,087,263-6.72
1374 น.ส. ไกรกาญจน์ ศิริรังษี468,600,000-
1375 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร468,332,000+0.38
1376 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์468,306,300-6.70
1377 MR. HO KWONPING468,109,727+0.61
1378 นาง ดวงพร วิจิตรธนารักษ์468,000,000-1.28
1379 นาย อภิชาติ การุณกรสกุล467,508,830+2.94
1380 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL466,903,610-
1381 นาย สมบัติ พานิชชีวะ466,452,709-1.35
1382 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ466,337,085-1.64
1383 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์466,235,104+1.26
1384 น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์466,235,104+1.26
1385 THK INVESTMENT COMPANY LIMITED466,125,000+0.88
1386 นาย อติรัชต์ จรูญศรี465,944,594-
1387 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ465,591,160-1.36
1388 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต464,760,318+0.59
1389 นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ460,654,032+1.56
1390 น.ส. ดวงนภา ตงศิริ460,570,646+0.70
1391 น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์459,900,000+0.46
1392 นาย พชร พรรธนประเทศ459,650,000+0.69
1393 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์459,118,762-6.76
1394 นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์458,746,811-
1395 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด458,429,531+0.99
1396 นาง อรุณี วิริยะจิตรา457,890,339-1.83
1397 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์457,425,204-0.20
1398 นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา456,599,000-1.94
1399 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด456,249,952-2.39
1400 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล456,000,000-
1401 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค455,211,891+0.71
1402 นาง สมเวียง พูลวรลักษณ์455,000,000-7.14
1403 นาง ประทิน พูลวรลักษณ์455,000,000-7.14
1404 นาย ขจรพงศ์ คำดี454,504,411-
1405 นาย ประชุม มาลีนนท์454,427,900-1.59
1406 OJI HOLDINGS CORPORATION454,312,720-
1407 บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด454,308,446+0.86
1408 นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม453,595,000-
1409 TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED453,551,903-6.01
1410 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล452,288,100-
1411 น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย452,234,490-
1412 น.ส. วรินทร บูลกุล451,667,963-
1413 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด451,444,113+0.73
1414 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้450,537,740-0.25
1415 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)450,033,874-1.97
1416 คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช449,030,804-
1417 CPYI CLT A/C 0090029-1001447,948,480-0.62
1418 น.ส. ณพิม จิราธิวัฒน์447,595,971+1.26
1419 นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์447,595,931+1.26
1420 นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์447,595,931+1.26
1421 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED447,576,928-2.02
1422 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ447,324,348-
1423 นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร446,289,516+0.23
1424 NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT445,974,184-
1425 นาย ทวีลาภ แจ่มใส445,625,000-0.87
1426 นาย คมสัน ธรสารสมบัติ445,501,013+0.74
1427 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี445,475,531-
1428 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD445,128,840+0.45
1429 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด444,366,815-0.63
1430 น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์444,302,788-0.87
1431 ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO ASIA ALPHA EQUITY FUND 1444,000,000+2.70
1432 น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์444,000,000-3.60
1433 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH443,944,709-0.11
1434 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง442,827,000+0.68
1435 น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์442,100,748+0.42
1436 นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์441,334,918-0.90
1437 นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี441,300,000-1.25
1438 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์441,053,327-2.63
1439 นาย วริศ บูลกุล440,351,358-
1440 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม440,067,750+2.76
1441 นาย จิรสิทธ วุฒิไกร440,000,000-0.40
1442 นาย ปิยะ ชื่นชมเดช439,648,000+0.78
1443 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด439,560,000-0.76
1444 นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล439,176,750-2.00
1445 นาย วิชัย บริสุทธนะกุล438,820,500-2.00
1446 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด438,232,500-1.11
1447 บริษัท เทวรายา จำกัด437,908,725-1.04
1448 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ437,674,268-1.18
1449 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด437,408,250-0.87
1450 นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์437,272,338-0.94
1451 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)436,968,000-1.33
1452 นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์436,890,000-6.82
1453 บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด436,600,860-
1454 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด435,786,416+0.54
1455 นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย435,524,532-0.76
1456 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)435,010,009-1.20
1457 นาง วราภรณ์ สุริยะทนานนท์433,971,886-0.72
1458 น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี433,920,000-0.88
1459 WACOAL CORP.433,697,675+0.28
1460 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์433,077,491-0.06
1461 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)432,980,533-0.12
1462 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ432,460,100+0.97
1463 CENTRAL GLASS CO., LTD.432,137,079+0.73
1464 นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ432,000,000+0.74
1465 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล431,987,000-0.35
1466 นาย ไพศาล อิทธิธรรม431,526,000-
1467 นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์431,341,242+1.26
1468 นาย เจน วองอิสริยะกุล431,257,320-1.28
1469 น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง430,951,553-
1470 นาง ศิริพร ศาตวินท์428,067,000-3.81
1471 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ428,062,588+0.42
1472 น.ส. ณพีรา เตชาชาญ427,700,000-
1473 นาย อนวัช สุริยวนากุล427,471,011-
1474 นาย อภิชาติ จูตระกูล426,600,000-1.33
1475 น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์426,572,050-6.70
1476 นาย วรเจตน์ อินทามระ426,000,000-
1477 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ425,605,128-0.48
1478 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ424,682,199-0.67
1479 นาย เกียรติ วิมลเฉลา424,200,000+1.00
1480 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ424,154,746-1.07
1481 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด423,618,178-
1482 บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด422,840,000-3.41
1483 นาง อมร พุฒิพิริยะ422,776,172-
1484 นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร422,560,438-3.59
1485 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ421,400,000-
1486 นาย วรุตม์ สมะลาภา421,155,294-0.72
1487 นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ420,858,450+0.74
1488 น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร420,638,086+3.47
1489 น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์420,620,760-
1490 นาง วรรณี ทองลักษณ์420,030,000+3.33
1491 นาง สุภาวดี ตติยกวี419,792,197+0.94
1492 นาง วัชณี สิงหวังชา418,808,000-2.77
1493 LOTTE COMPANY, LIMITED.418,200,000+1.47
1494 นาย แกลิก อมตานนท์417,342,420+0.42
1495 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล417,000,000+0.48
1496 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.416,500,000+0.84
1497 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)416,250,000+0.80
1498 MR. CHERN KUAN-JAN415,593,807-2.06
1499 น.ส. ศศินภา จรูญศรี415,381,025-
1500 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี414,742,299-