คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท มาแฟม จำกัด2,374,178,456-
502 บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด2,371,500,000+0.80
503 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย2,370,379,200+0.42
504 บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด2,369,436,300+4.33
505 นาง ณวรา วนาสิน2,356,220,963+4.33
506 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,350,975,000+4.85
507 ASIAN OPPS I LIMITED2,349,978,750-0.51
508 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,346,178,498-0.89
509 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,343,164,711+1.68
510 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,340,793,160+1.97
511 พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ2,338,321,400+0.68
512 พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ2,338,321,400+0.68
513 นาย อติรัชต์ จรูญศรี2,337,732,278+0.71
514 นาย อภิเษก เทวินทรภักติ2,337,522,613+5.23
515 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด2,330,960,310-
516 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,330,097,220+1.37
517 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,322,346,150-0.49
518 ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)2,319,598,400+0.35
519 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2,296,784,145-0.88
520 นาย แกลิก อมตานนท์2,287,998,000+3.80
521 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,275,836,102+1.60
522 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด .2,259,910,809-0.51
523 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.2,241,000,000-5.93
524 บริษัท ซีเนริโอ จำกัด2,239,119,750-1.80
525 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,238,768,400+2.27
526 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,221,295,071+2.21
527 นาย วิเวก ดาวัน2,218,666,047+0.52
528 น.ส. อัมพร มาลีนนท์2,216,746,960-0.68
529 น.ส. นิภา มาลีนนท์2,216,744,000-0.68
530 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK2,214,960,252+0.82
531 นาย ไกรสร จันศิริ2,210,790,323+1.83
532 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,198,696,662+2.06
533 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ2,188,440,100+0.35
534 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,181,540,000+0.97
535 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,175,648,126-0.07
536 นาง จิราพร กิตติคุณชัย2,159,933,175-
537 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด2,157,940,848+3.55
538 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,156,558,913-0.07
539 บริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จำกัด2,151,000,000+0.42
540 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)2,149,454,634-6.25
541 นาย ธนัช จุวิวัฒน์2,143,606,321-2.31
542 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด2,141,004,150+4.03
543 MISS NISHITA SHAH2,139,479,833+1.52
544 นาย วรากร หาญจิตต์เกษม2,123,804,165-3.86
545 น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม2,123,405,690-3.86
546 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,103,225,757-0.89
547 โรงพยาบาลวิภาวดี2,100,000,000+0.71
548 ASSEAU COMPANY LIMITED2,087,151,255+0.28
549 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,086,237,000-
550 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,071,796,250+0.45
551 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,063,107,501+3.85
552 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,050,279,376-3.40
553 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,038,873,425+0.31
554 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล2,034,836,820+0.88
555 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด2,033,200,000+0.67
556 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ2,031,840,000+15.46
557 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)2,030,748,671-3.01
558 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,024,668,800+0.51
559 นาย ดิสพล จันศิริ2,022,928,651+1.83
560 บริษัท ทานตะวัน จำกัด2,017,486,406+3.77
561 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด2,011,102,210-8.14
562 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,005,899,375+2.06
563 นาย อภิรักษ์ วานิช1,997,891,828-0.81
564 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์1,996,747,920-3.33
565 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C1,987,104,436+1.00
566 นาง รังษี เลิศไตรภิญโญ1,986,277,250+3.80
567 BANK OF SINGAPORE LIMITED1,977,815,066-0.02
568 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED1,977,664,257-4.72
569 นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา1,974,580,636+0.71
570 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์1,969,639,048-3.30
571 นาง อารยา คงสุนทร1,968,171,090+0.65
572 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,962,941,584+2.73
573 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,955,081,748+0.41
574 นาย มุข โรจตระการ1,946,764,800-1.74
575 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,946,004,752+2.48
576 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,940,533,125+2.37
577 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด1,936,506,873+1.15
578 CTOS DIGITAL BERHAD1,932,781,760+0.96
579 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,916,604,000+0.03
580 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,905,246,721-3.39
581 นาย พีรนาถ โชควัฒนา1,896,588,188+0.47
582 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,891,504,184+0.73
583 บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด1,889,244,000+0.63
584 นาย ณรัฐ จิวาลัย1,888,125,000-1.89
585 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,881,420,259+3.90
586 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ1,880,795,555-
587 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,854,492,192+0.69
588 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,854,388,870-2.52
589 TIS Inc.1,849,238,451+0.58
590 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,846,000,000+0.96
591 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)1,836,600,000-
592 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,836,475,875+2.40
593 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล1,835,340,854+2.68
594 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,832,142,115-0.81
595 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,824,346,350+3.98
596 น.ส. อรอร อัครเศรณี1,816,801,983+11.84
597 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,812,531,119+1.91
598 บริษัท โอแมค จำกัด1,801,331,840-
599 SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.1,792,031,125-1.07
600 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,786,995,000-
601 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี1,778,346,382+0.12
602 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,772,660,000-0.82
603 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,771,192,386-1.42
604 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,770,947,049-0.40
605 นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม1,765,542,625+0.77
606 RAINBOW JOY LIMITED1,760,000,000-
607 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,757,250,000+0.47
608 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,755,776,874-
609 นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์1,754,434,800+0.63
610 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,726,492,501-3.56
611 มหาวิทยาลัยมหิดล1,725,848,249+0.41
612 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,721,477,875+0.92
613 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,709,771,991-2.26
614 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,706,249,665-0.08
615 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,704,000,000-3.52
616 น.ส. ณิชา โอภากุล1,698,208,800+3.98
617 นาย ชาย วินิชบุตร1,697,663,212-0.89
618 น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี1,693,012,894+0.68
619 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)1,692,139,832-5.37
620 น.ส. ศันศนีย์ บุญสาลี1,683,402,750-2.47
621 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,676,069,934-3.64
622 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,675,000,000+5.22
623 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,668,647,547-2.61
624 นาย ทิพย์ ดาลาล1,662,797,750+2.39
625 THAI ALLIANCE CO.,LTD.1,662,391,750-10.29
626 นาย อาษา เมฆสวรรค์1,655,388,562+4.33
627 นาย ศุภกร พันธุกานนท์1,650,220,000+2.00
628 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,643,185,000+0.34
629 นาย ศิวพงศ์ บุญสาลี1,640,250,000-2.47
630 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,634,656,244-1.09
631 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,629,155,000+5.26
632 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,629,155,000+5.26
633 นาง สร้อยเพชร จันทรัช1,628,006,771-0.62
634 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,623,835,000+5.26
635 นาย ธีระชัย กีรติเตชากร1,623,290,992+5.41
636 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,618,014,620-3.86
637 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)1,617,225,406-
638 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,613,050,349+4.85
639 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,608,383,290+2.69
640 บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)1,607,268,331-
641 เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.1,605,934,232-1.02
642 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,605,348,554-0.57
643 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,601,694,500-
644 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,598,067,060+0.40
645 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,597,385,553+1.22
646 นาง วันทนา อมตานนท์1,595,945,856+3.96
647 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,594,888,750+0.82
648 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,594,566,274-0.64
649 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,591,891,922-
650 นาง อารดา จรูญเอก1,590,846,782-2.11
651 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,590,767,773+2.56
652 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,590,619,041+0.61
653 บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด1,584,379,160-0.55
654 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,584,311,080-
655 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,578,346,131+1.78
656 บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,577,043,302+2.36
657 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,574,036,284-
658 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,566,852,500+2.16
659 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,566,554,837+3.59
660 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,565,065,600+5.50
661 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล1,564,595,845-
662 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,556,695,000+2.35
663 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,553,366,448-0.36
664 นาย พิชญ สมบูรณสิน1,537,474,500+5.00
665 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,533,251,616-1.28
666 นาย ฐากร ชัยสถาพร1,530,000,000+1.96
667 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,527,998,267+2.56
668 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 331,525,238,179-4.30
669 นาย วรมัน โอภากุล1,523,208,150+3.98
670 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,518,594,100-1.11
671 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,515,894,386+1.85
672 น.ส. จารุวรรณ ภัทรปัญญาดี1,515,308,000-0.43
673 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,509,200,000-
674 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์1,496,683,712+0.62
675 น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์1,494,602,792+4.96
676 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,471,750,000+2.76
677 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล1,470,514,500+6.79
678 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,467,580,325+4.96
679 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.1,459,348,276+2.46
680 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,457,510,894+2.86
681 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,456,737,500+2.40
682 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จํากัด1,454,545,454-0.50
683 น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์1,447,518,000+1.11
684 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด1,445,491,200+0.93
685 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์1,445,250,051+0.49
686 น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์1,441,440,000+1.30
687 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก1,435,124,997+0.08
688 ธนาคารออมสิน1,434,049,990+0.04
689 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,432,463,540+2.60
690 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,430,550,000+0.53
691 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,430,376,993+0.24
692 บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,425,007,011+4.82
693 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,422,181,054-
694 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด1,421,471,136-2.88
695 นาย อุทร ภูษิตกาญจนา1,417,719,816-1.78
696 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์1,417,246,150+5.60
697 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG1,416,935,400+0.75
698 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,412,779,190-
699 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,405,552,775+0.53
700 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,403,389,011-
701 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,402,305,745+0.87
702 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,397,755,520-1.34
703 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์1,395,683,601-
704 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,394,170,000+0.72
705 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา1,393,114,464+0.69
706 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)1,392,920,000+1.25
707 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,379,133,000-3.97
708 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด1,376,404,745-0.66
709 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,374,109,822+1.62
710 WACOAL CORPORATION1,371,262,500-
711 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,370,353,033-1.11
712 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ1,366,025,717+0.87
713 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,364,984,382+2.48
714 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,361,318,104+2.58
715 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,356,000,000+0.44
716 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,352,082,875-1.10
717 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์1,346,790,616+1.22
718 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/301,343,731,183+0.97
719 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย1,339,233,000+1.06
720 นาย ชูเดช คงสุนทร1,335,159,460+0.65
721 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์1,334,288,017+3.31
722 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล1,327,869,000+5.00
723 Toray Industries, Inc.1,320,629,035-1.48
724 ELEVATED RETURNS LLC1,315,703,569-6.25
725 นาย ธีรพล นพรัมภา1,310,726,393+3.69
726 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,305,719,395-
727 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,299,551,052+0.16
728 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,295,772,960+3.12
729 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)1,293,568,742-
730 นาย จิตติพร จันทรัช1,293,429,233+2.95
731 นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ1,290,268,092-10.56
732 AURORA ASIA HOLDINGS PTE., LTD.1,286,797,825+1.35
733 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา1,286,106,579-0.59
734 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,281,750,600+0.36
735 นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา1,281,060,050+3.80
736 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,280,299,892+0.92
737 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,279,629,668+3.64
738 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,278,618,588+1.28
739 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,275,726,981+0.29
740 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH1,275,492,800+0.26
741 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,275,240,597-
742 น.ส. กุลิสรา การะ1,270,120,951+4.65
743 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)1,267,748,741+0.85
744 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,263,157,228-
745 ร.ต. สมบัติ พานิชชีวะ1,261,495,116-
746 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,259,491,541-
747 Prime Road Tech Inter Limited1,257,966,444-0.66
748 นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล1,257,848,960+3.48
749 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,257,840,042-7.59
750 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED1,253,896,800-0.90

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า