คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,142,275,512-
502 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,137,825,810+0.29
503 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,131,832,835+0.67
504 NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION2,115,750,252-0.99
505 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,106,305,075+0.12
506 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,105,834,191-
507 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด2,102,540,000+0.66
508 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,101,559,480+0.81
509 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,087,951,031+0.54
510 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,086,801,203-
511 SELANGOR HOLDINGS INC.2,080,592,176-
512 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,074,328,600-0.54
513 ASIAN OPPS I LIMITED2,074,215,938-
514 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,069,785,650-0.78
515 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,068,214,940-0.87
516 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,058,900,113+0.80
517 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,044,822,880-0.06
518 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด2,023,193,052-
519 นาง พรนภา จันศิริ2,022,587,388+1.08
520 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ2,020,835,028-
521 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,018,060,000+0.41
522 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,012,100,000-
523 บริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด2,000,636,398-0.52
524 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ1,978,298,438-
525 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,967,995,408-0.61
526 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,967,704,325-0.36
527 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ1,963,926,959-
528 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,957,853,486+0.56
529 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,955,469,920+0.63
530 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,954,275,821+2.54
531 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,935,854,100-
532 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)1,933,105,493+0.68
533 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,922,130,000-0.62
534 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)1,916,423,029-1.32
535 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,915,458,847-
536 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,915,264,687+0.13
537 นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์1,898,658,836+1.54
538 นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร1,897,350,000+4.32
539 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,894,680,000+0.56
540 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,891,601,480-0.37
541 WJ International Hospital Management Co.,Ltd.1,890,000,000-
542 WACOAL CORPORATION1,885,485,938-0.53
543 MISS. NAPAMAS LADPLI1,884,188,404+1.26
544 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,880,302,170+2.03
545 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,876,416,000+0.67
546 น.ส. นภมาศ ลัดพลี1,865,270,736+1.26
547 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,863,779,598-0.12
548 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,837,500,000-1.36
549 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ1,834,897,838-
550 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ1,834,897,838-
551 นาย เบน เตชะอุบล1,823,756,073-
552 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,819,872,305-0.20
553 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,811,134,100-
554 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,809,000,000+2.22
555 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส1,808,661,400-
556 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,807,699,067-
557 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,804,588,881-
558 SIX SIS LTD1,802,879,955-0.14
559 นาง กอบกุล ปัญญาพล1,798,683,804-
560 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท1,795,756,546-0.12
561 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,793,926,497-
562 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,781,226,512+1.92
563 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,775,297,110+0.25
564 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,769,385,644-
565 ASSEAU COMPANY LIMITED1,769,153,478-
566 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)1,760,550,000+1.65
567 AMATA ASIA LIMITED1,760,388,344+1.92
568 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,752,039,405+0.99
569 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,751,587,935+0.99
570 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,742,746,536+0.99
571 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,739,621,799+0.03
572 นาย กัมพล ตติยกวี1,738,951,639-0.46
573 บริษัท Hitachi Chemical จำกัด1,720,883,040-
574 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,708,471,600-0.01
575 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,706,185,858-
576 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,704,635,844+0.41
577 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ1,700,639,976+1.55
578 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,698,503,846+0.65
579 นาย มุข โรจตระการ1,697,760,000-8.67
580 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,695,662,040+0.49
581 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท1,691,258,671+0.86
582 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว1,678,487,827-0.03
583 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,660,283,640+0.50
584 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta1,655,493,958+0.47
585 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์1,649,785,889+0.78
586 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,643,267,668+1.55
587 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,633,978,000+0.99
588 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด1,628,728,000+0.57
589 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,627,981,630+0.99
590 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,623,912,912+0.41
591 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,619,229,597+0.25
592 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,615,600,700-
593 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,599,900,000+0.67
594 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,587,341,070-
595 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,586,715,156-
596 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,583,364,800-
597 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,582,151,040-
598 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,581,580,485-0.87
599 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,577,900,000-1.29
600 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,575,594,950-0.99
601 CLSA LIMITED1,575,576,633+0.78
602 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,575,000,000-
603 นาง ณวรา วนาสิน1,570,988,885-
604 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,567,086,680+2.05
605 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,566,169,875-
606 TORAY INDUSTRIES, INC.1,565,875,400+0.75
607 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,565,360,000-
608 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,564,000,068-
609 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,564,000,000-
610 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,564,000,000-
611 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,564,000,000-
612 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,563,750,000-0.72
613 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,563,750,000-0.72
614 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,563,750,000-0.72
615 บริษัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,556,517,663-0.87
616 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,556,169,624+2.13
617 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,549,205,364+0.62
618 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,545,000,120+0.67
619 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,544,116,122+0.28
620 บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด1,533,844,021-
621 นาย ชาย วินิชบุตร1,530,928,432-0.99
622 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด1,525,472,000-
623 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,519,104,317-0.55
624 นาง ลินจง โอภากุล1,516,456,400-0.86
625 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,513,000,000+1.12
626 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,513,000,000+1.12
627 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,513,000,000+1.12
628 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,510,681,362+1.08
629 นาย อานุช โลเฮีย1,507,140,128+0.51
630 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,504,262,614-
631 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,502,678,280-0.30
632 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,498,532,125+2.24
633 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,496,590,000+1.94
634 นาย วิเวก ดาวัน1,494,438,270-
635 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,494,186,216+0.33
636 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว1,489,861,380+0.89
637 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED1,488,068,050+0.73
638 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,485,340,585+0.82
639 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,483,777,150+0.87
640 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,478,098,103+2.17
641 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,476,100,150-
642 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,468,388,958-0.11
643 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ1,465,017,050+0.65
644 MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO1,458,800,000-0.71
645 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,447,334,789-0.44
646 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,446,728,283+0.65
647 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,444,446,065+1.04
648 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,442,819,715-1.78
649 นาย วศิน เดชกิจวิกรม1,436,579,600+0.87
650 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,433,486,829+0.05
651 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,433,031,800+0.72
652 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,431,700,000-
653 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,427,092,574+0.48
654 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,423,229,218+0.34
655 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,416,829,780-0.79
656 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,405,455,456+0.23
657 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,401,686,190-0.52
658 นาย ชินการ สมะลาภา1,394,000,000+0.98
659 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,384,272,391+0.89
660 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,384,078,640-
661 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,383,030,000-
662 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,381,974,376+0.21
663 Global Health Investment Co., Ltd.1,380,120,210-
664 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,379,290,000+0.47
665 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 011,375,506,095-
666 นาย อำนวย อุนนะนันทน์1,370,595,555-
667 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,369,500,000+2.42
668 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,369,500,000+2.42
669 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,369,500,000+2.42
670 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,368,147,187-1.13
671 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,366,599,520+1.00
672 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,361,766,503-
673 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,354,709,844+0.15
674 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,352,497,500-
675 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)1,350,963,828-
676 นาย สุพล วัธนเวคิน1,349,820,672+0.47
677 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,348,965,214+1.36
678 นาย สุขุม นวพันธ์1,345,748,191-10.49
679 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,342,327,994+0.87
680 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,338,934,779-2.61
681 นาย ตัน ภาสกรนที1,327,153,728-
682 UNITY I.CAPITAL LIMITED1,322,932,000+0.66
683 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,315,151,042-0.63
684 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,308,977,259-
685 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,303,575,263-0.26
686 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,302,319,622+0.63
687 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,299,429,550-0.38
688 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,298,567,614+0.93
689 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,298,104,000+0.42
690 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,289,142,045-0.27
691 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,287,482,821-0.68
692 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,284,000,000-1.40
693 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,282,820,000+0.53
694 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,270,735,984+0.99
695 นาย อภิรักษ์ วานิช1,269,732,692+0.16
696 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,265,569,239+0.01
697 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,264,800,000+1.61
698 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,260,006,850+0.02
699 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,256,700,000+0.56
700 MR. TIN SHU CHAN1,256,150,000+1.08
701 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,253,408,346+1.51
702 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,252,904,138+0.41
703 บริษัท โอแมค จำกัด1,248,650,480+1.64
704 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,246,701,370-
705 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,240,020,440-0.12
706 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,238,157,725+1.04
707 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,237,551,902-0.13
708 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,232,040,000-
709 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,231,803,130+1.10
710 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,228,269,150+0.82
711 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ1,224,251,700+0.75
712 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์1,221,797,793+0.39
713 RAINBOW JOY LIMITED1,220,000,000+1.64
714 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,217,200,000-
715 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,216,141,182+1.08
716 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,213,688,488+0.13
717 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,209,922,756-1.08
718 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,205,459,038+1.04
719 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,201,375,275-
720 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,191,093,075+0.72
721 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,186,815,373-2.06
722 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,176,032,841+0.02
723 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,175,221,530+0.57
724 Kyocera Corporation1,174,750,000+1.08
725 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,171,999,390+0.06
726 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,169,218,800-0.93
727 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,163,301,300+0.01
728 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,162,474,645+0.50
729 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,161,281,700-
730 Northend Investment Limited1,160,000,000-0.86
731 กองทัพบก1,158,558,503-1.89
732 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)1,156,722,280+1.00
733 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,148,557,860-0.99
734 นาย กำธร ตติยกวี1,148,400,067-
735 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,147,489,560-0.37
736 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT1,147,154,288-0.52
737 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด1,146,288,000-
738 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.1,143,040,000-
739 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,140,407,234-0.61
740 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,140,378,840-0.75
741 นาย เนตร จรัญวาศน์1,139,332,965-0.05
742 นาย พิชญ สมบูรณสิน1,137,989,104-6.13
743 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,133,233,000+0.06
744 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ1,132,885,390+0.30
745 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,130,818,687-1.08
746 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,124,580,000+0.54
747 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,124,497,427-
748 น.ส. วัสสา ริมชลา1,120,981,973+1.04
749 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด1,119,212,000+0.66
750 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,117,667,828-1.79
751 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์1,111,400,048+0.59
752 นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์1,109,566,045+0.50
753 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,107,828,000-
754 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล1,106,048,400-
755 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,104,856,520-0.37
756 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,104,173,640+2.43
757 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์1,101,851,366+0.71
758 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,098,366,325+0.43
759 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด1,096,487,218-0.72
760 มูลนิธิชินโสภณพนิช1,095,553,550+0.31
761 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,095,548,915-1.91
762 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,094,665,530-
763 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)1,094,625,000-0.72
764 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี1,093,110,146-
765 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,083,203,550+0.31
766 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,082,649,908-
767 LUCKY SECURITIES, INC.1,077,460,245-
768 นาง สุนทรี วนวิทย์1,075,250,325+0.67
769 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา1,074,401,062+0.69
770 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,071,057,910-0.80
771 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,063,872,000-
772 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,063,265,000+0.84
773 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,063,154,235+13.33
774 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,062,447,766+0.72
775 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,057,659,514+0.62
776 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล1,056,000,000-0.76
777 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,054,779,004+0.95
778 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,054,687,509+0.04
779 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,052,856,600-0.86
780 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด1,051,886,647+0.17
781 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,051,629,173-0.39
782 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด1,047,200,000-0.84
783 บริษัท เกรนเทรด จำกัด1,047,194,441+0.62
784 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด1,046,584,775-0.44
785 นาง บุษกร จันศิริ1,042,112,992+1.08
786 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,041,796,282-0.52
787 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด1,040,318,244-
788 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ1,040,156,168+0.02
789 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด1,039,500,000-
790 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,036,800,000-
791 นาย มารุต แสงศาสตรา1,036,800,000-
792 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,036,033,365-0.98
793 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม1,034,269,467+2.46
794 บริษัท หลานปู่ จำกัด1,034,231,896+0.08
795 นาย พิมาน เตียวตรานนท์1,032,029,960+4.31
796 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,031,756,042-0.20
797 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,029,245,600+0.45
798 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1,028,991,000+0.52
799 นาย สมาน เตชะอิทธิพร1,027,725,000+1.04
800 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,026,440,387+0.01
801 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร1,024,117,660+0.20
802 CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH1,017,658,834+0.14
803 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES1,014,364,600+0.80
804 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,013,030,000+0.99
805 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,007,763,200-0.78
806 C.P. INTERFOOD (THAILAND) CO., LTD1,003,800,000+0.42
807 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,002,993,734-0.52
808 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK1,002,006,100+0.80
809 บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,001,553,000-0.90
810 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,000,302,852+0.42
811 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด997,996,005-
812 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)997,546,484-
813 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา997,140,296+0.03
814 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ991,565,063+1.16
815 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)986,680,000-0.61
816 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)986,406,281+0.14
817 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.982,720,000-
818 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4981,922,288+0.26
819 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์979,252,472+0.55
820 CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED976,358,474+0.42
821 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด974,533,652+0.88
822 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์972,121,160+1.27
823 AIOI INSURANCE CO., LTD.971,619,675+0.31
824 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ971,040,000-
825 บริษัท โงวฮก จำกัด968,890,000+0.86
826 นาง พิชญา พูลลาภ965,490,875+2.17
827 นาย ณัฐภพ ภูริเดช965,000,000+1.04
828 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด964,587,604+0.36
829 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์964,231,078-
830 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ961,678,661-0.08
831 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์961,104,381-
832 นาย วิโรจน์ พรประกฤต955,824,040+0.68
833 นาย อภิชัย เตชะอุบล951,789,677+0.65
834 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ951,249,000+0.83
835 นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี950,375,082+3.08
836 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)949,843,198-
837 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล949,617,658-0.15
838 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด947,454,200+0.53
839 นาย ทิพย์ ดาลาล946,974,578-1.44
840 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล945,902,000+0.92
841 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES944,618,401+0.56
842 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล943,388,561-
843 น.ส. อารี ปรีชานุกูล941,160,000-1.08
844 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์938,346,344-16.05
845 นาย ดิเรก วินิชบุตร936,449,999-0.75
846 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED936,054,000-0.43
847 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์935,700,703+0.16
848 กองทุนเปิด บัวแก้ว933,610,669+0.20
849 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)931,782,563-
850 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ930,514,800-0.83
851 นาย ชาลี โสภณพนิช925,267,500+0.28
852 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์925,000,000-
853 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย923,371,685+1.04
854 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์922,781,250+1.04
855 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)922,073,190-
856 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)921,741,338+0.62
857 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา921,209,233-
858 กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์920,200,000-0.93
859 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์917,892,221-0.46
860 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A916,476,117+0.87
861 นาย ชาญ โสภณพนิช915,873,885+0.53
862 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง914,173,500-
863 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์908,296,156-0.44
864 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
865 นาย พีรพล อาหุนัย907,013,150+1.04
866 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์906,267,916-
867 น.ส. อัมพร มาลีนนท์906,060,450+1.45
868 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด906,021,126-
869 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด902,101,094-
870 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด900,374,174+0.02
871 น.ส. ณิชา โอภากุล900,357,200-0.86
872 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด900,130,337-
873 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล898,498,944-6.13
874 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด897,750,000-0.88
875 HI-LEX CORPORATION896,000,000-
876 POSCO, LTD.894,545,472-
877 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์892,696,248+0.26
878 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม890,800,000-0.74
879 MR. YOUNG JUN LEE889,886,240+0.51
880 MR. SEUNGWOO LEE886,900,000+0.51
881 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด884,419,222-
882 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)884,005,250+0.59
883 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)882,825,628+0.32
884 WHOLTON COMPANY LIMITED881,086,575-
885 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.875,552,500-0.43
886 MR. Jean-Marie Verbrugghe875,328,000+0.62
887 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
888 ธนาคาร ออมสิน873,166,546+0.49
889 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด872,842,019-
890 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL872,188,320-4.29
891 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์871,470,776-
892 นาย วรมัน โอภากุล870,000,000-0.86
893 น.ส. นัชชา โอภากุล870,000,000-0.86
894 MISS NISHITA SHAH869,839,023+0.62
895 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ868,987,349+0.92
896 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด867,935,475+0.52
897 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์867,753,768+0.34
898 นาง วิมลทิพย์ พงศธร865,631,066-0.84
899 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ865,526,316+0.65
900 น.ส. นิภา มาลีนนท์865,059,110+1.49
901 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์859,151,331-0.66
902 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด858,956,185-
903 ONEIDA SERVICES LIMITED858,600,000-
904 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล858,330,992-
905 นาง จิราพร กิตติคุณชัย857,998,856-
906 นาย เศรษฐา ทวีสิน856,439,394-
907 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)855,362,359+0.52
908 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด848,479,556+0.61
909 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย847,400,000+0.90
910 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล847,394,290+0.07
911 MISS YEAP XIN YI847,042,817+1.06
912 VIELLA ASSETS LTD.845,563,266-0.86
913 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์844,216,119-0.97
914 NIPPON CLOSURES CO., LTD.843,904,671+1.13
915 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา841,500,000-3.79
916 นาย อัญชลิน พรรณนิภา841,500,000-3.79
917 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์840,086,009+1.65
918 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์837,397,901-4.84
919 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์836,325,000-
920 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย833,245,000+0.56
921 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
922 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม831,431,920-0.74
923 MR. YEAP SWEE CHUAN829,508,132+1.06
924 นาย ภากร มกรานนท์828,617,790-0.76
925 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต827,134,000+0.76
926 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์827,134,000+0.76
927 นาง ศศิธร รัตนรักษ์826,231,275+0.14
928 นาง สร้อยเพชร จันทรัช825,990,000-0.91
929 นาย ภาคภูมิ ศิลา824,994,000+0.83
930 น.ส. ธิดารัตน์ ศิลา824,970,000+0.83
931 นาย นพพร วิฑูรชาติ820,181,708-
932 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว820,143,720-
933 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด820,061,102-0.99
934 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล819,485,100-0.67
935 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร819,235,560-0.76
936 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)818,036,343+0.67
937 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์816,441,000+0.78
938 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม816,000,000-0.74
939 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH815,695,000-0.54
940 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด814,275,000-
941 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม813,294,688-0.74
942 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG812,814,363+1.86
943 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม811,565,104-6.13
944 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)811,546,189+1.95
945 นาย วรพจน์ อำนวยพล811,072,000+4.31
946 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน806,288,828-1.03
947 นาย นพดล เขมะโยธิน805,862,400+0.15
948 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา805,689,872+0.04
949 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ804,770,613+5.33
950 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล803,581,200-0.35
951 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)802,898,150+8.06
952 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา797,308,160-
953 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด796,137,628-
954 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ794,496,163+2.30
955 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา794,161,995+0.26
956 นาย เดชพล จันศิริ793,124,082+1.08
957 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ792,264,000-0.76
958 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล791,595,000-1.36
959 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน791,494,882-
960 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร791,107,680-0.76
961 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์790,493,872-6.13
962 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม787,065,417+0.13
963 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์786,276,314+0.99
964 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี786,262,069-0.78
965 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P784,570,113+1.04
966 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล779,413,492+0.08
967 นาย กิตติพล ทวนทอง779,030,441+0.01
968 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)778,919,400+2.22
969 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)778,430,747-
970 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด778,287,697+0.59
971 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด776,169,504-
972 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด774,805,255-
973 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)774,447,463+0.80
974 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์772,858,782+0.12
975 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้772,364,555+18.72
976 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์771,664,000-
977 NICHIREI FOODS INC.771,338,280-0.74
978 นาย วิทวัส พรกุล770,220,924-
979 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์767,588,655-
980 บริษัท สินสหกล จำกัด767,212,800-0.83
981 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ766,936,250-0.75
982 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR766,915,000+0.53
983 Peak Development Holdings Ltd.766,601,961-1.23
984 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา766,370,257+0.81
985 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด764,701,099+0.06
986 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล760,946,766-0.18
987 นาย สมชาติ โสตธิมัย759,900,000+0.48
988 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ759,165,000-
989 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด757,821,750-
990 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ755,907,873-
991 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์755,121,835+1.12
992 นาย ชาย ศรีวิกรม์753,365,828-
993 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .751,120,092-0.87
994 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล750,670,016+0.54
995 CHANG FUNG COMPANY LIMITED748,386,526-0.60
996 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P745,943,801+0.94
997 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ745,421,419+2.51
998 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด743,064,969-0.97
999 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)742,115,228-0.60
1000 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์741,128,675+0.32