คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/09/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,177,104,126+0.09
502 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,176,877,025-0.58
503 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,151,629,399-1.85
504 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,151,003,312-
505 นาย ดิสพล จันศิริ2,150,488,236-4.12
506 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,148,908,340+0.69
507 AUSTIN ASSET LIMITED2,147,775,000-1.71
508 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,141,415,169-2.07
509 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,125,981,025-2.17
510 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)2,112,256,951-0.48
511 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,107,410,000-0.50
512 นาง ลินจง โอภากุล2,104,736,900+1.24
513 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,100,105,692-1.53
514 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,096,875,650-1.61
515 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,082,366,730-1.65
516 ASIAN OPPS I LIMITED2,062,226,250-
517 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,050,884,100-0.03
518 นาย ชาย วินิชบุตร2,046,290,479+0.74
519 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,042,618,416-1.73
520 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,042,143,620-0.80
521 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,008,947,657+0.17
522 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,005,606,250-
523 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,991,995,352-3.01
524 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,988,906,741-0.79
525 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,973,878,100-0.29
526 นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,956,591,871+0.10
527 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,951,904,535-1.64
528 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,943,002,375+1.31
529 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH1,927,229,120+0.73
530 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,922,397,227+0.38
531 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,913,296,191-1.49
532 WACOAL CORPORATION1,895,568,750-
533 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,888,448,388-0.29
534 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,865,580,000+1.08
535 นาง พรนภา จันศิริ1,858,593,816-4.12
536 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,854,593,631-
537 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,848,779,140-0.03
538 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,845,474,737-0.66
539 Hitachi Chemical Co., Ltd.1,821,267,884-
540 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,821,190,030-0.29
541 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,819,569,500+0.57
542 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,817,562,096-
543 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,801,359,360-
544 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,799,562,375+3.07
545 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,798,911,992-
546 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,795,360,898+0.92
547 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,792,200,000-0.57
548 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,792,023,100+0.01
549 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,786,904,562+0.72
550 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,785,400,000+0.63
551 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,780,305,880+0.15
552 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,772,010,583-
553 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,767,040,500-2.43
554 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,766,384,192-0.81
555 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,759,500,808-
556 Kimberly Asset Limited1,750,000,000-1.71
557 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,750,000,000-
558 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,740,210,806+0.19
559 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,736,790,000-0.61
560 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,731,890,649+1.12
561 SELANGOR HOLDINGS INC.1,730,492,531-0.29
562 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,716,930,738-
563 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,713,600,000+2.38
564 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,708,483,467+1.74
565 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,701,135,542+0.57
566 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,686,376,982+0.72
567 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,680,788,671-1.99
568 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,669,292,200-0.92
569 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,665,416,108+0.66
570 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,664,761,702-
571 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,655,400,142-1.12
572 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,653,365,280-1.90
573 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,645,507,170-0.17
574 AMATA ASIA LIMITED1,645,286,029-
575 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,640,500,000-4.66
576 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,640,500,000-4.66
577 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,640,500,000-4.66
578 CLSA LIMITED1,637,124,940+0.57
579 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,626,330,223+1.63
580 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED1,626,283,834+0.59
581 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,616,793,741-1.33
582 นาย เบน เตชะอุบล1,614,153,384-0.02
583 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์1,610,196,484+0.96
584 NORTHEND INVESTMENT LIMITED1,610,000,000+1.24
585 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,607,268,390-0.50
586 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,606,618,125+1.36
587 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,605,883,125+1.36
588 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,599,900,000+0.67
589 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,596,263,035-0.66
590 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,587,422,009-0.85
591 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,580,412,316+0.49
592 APCO CAPITAL PTE. LTD.1,575,200,000-
593 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,574,957,710-0.28
594 นาย มุข โรจตระการ1,573,257,600-
595 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,571,689,056-0.97
596 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,567,767,555+0.88
597 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,559,488,289+0.64
598 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,557,331,542-0.94
599 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,554,680,940-1.44
600 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,554,182,500+3.17
601 นาย วิเวก ดาวัน1,551,916,665-1.48
602 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,544,282,842-0.54
603 ASSEAU COMPANY LIMITED1,539,959,210+0.55
604 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,539,699,128-
605 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,535,178,898-
606 นาย อานุช โลเฮีย1,522,441,043+1.51
607 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,520,727,285+0.69
608 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,519,086,759-2.13
609 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,514,798,320-
610 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,514,585,300+2.50
611 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,513,065,000+2.50
612 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,507,500,000-0.75
613 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,507,500,000-0.75
614 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,507,500,000-0.75
615 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,503,259,472+0.91
616 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,494,896,172-0.95
617 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,494,192,343-0.92
618 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,490,549,355-0.56
619 WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,488,000,000-
620 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,487,977,433+0.64
621 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,471,484,160-1.98
622 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,470,329,037+1.22
623 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,466,388,768-0.48
624 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,462,758,624-1.52
625 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,461,770,000-
626 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,461,292,350+1.24
627 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,064-
628 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,000-
629 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,000-
630 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,460,500,000-
631 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,460,155,320-0.85
632 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,447,994,004+1.08
633 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,443,695,726-
634 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,442,827,077+2.64
635 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,437,410,195-1.51
636 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,435,369,361-0.61
637 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,434,604,500+3.27
638 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,424,967,600-0.23
639 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,418,756,560-
640 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,418,545,265+0.66
641 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,418,463,435-1.42
642 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,413,774,371-0.61
643 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,413,410,066-0.61
644 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,406,275,670-0.61
645 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,404,677,237-0.97
646 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,391,874,492-1.75
647 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,388,940,000+0.02
648 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,386,471,200-0.37
649 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH1,378,493,745+0.73
650 บริษัท อีเอสพี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด1,376,550,000+0.97
651 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,375,990,000+0.65
652 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,374,192,579+0.46
653 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,369,554,000-1.47
654 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,369,464,200-0.28
655 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,369,349,290-3.39
656 บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด1,366,200,000+0.97
657 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,366,110,000+0.57
658 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,359,786,503-1.01
659 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,349,800,000-
660 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,347,137,184-
661 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,339,470,000+0.81
662 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,336,760,000-1.09
663 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,331,245,450+2.33
664 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,331,096,643-4.45
665 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,329,375,464+2.04
666 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,328,831,285-0.39
667 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,328,810,966-0.41
668 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC1,323,097,160+0.91
669 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,318,507,000-0.61
670 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,314,335,750-
671 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,313,500,000-
672 PT SOLE COMPANY LIMITED1,308,825,117-
673 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,308,000,000-0.46
674 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,303,100,000-1.91
675 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,303,100,000-1.91
676 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,303,100,000-1.91
677 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED1,297,208,411-0.61
678 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,290,834,060+2.39
679 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,285,786,259+0.48
680 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,279,861,797+2.04
681 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,279,680,000-
682 นาง สุนทรี วนวิทย์1,275,963,719-1.12
683 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,271,365,052-0.59
684 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND1,270,979,027-1.90
685 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,269,591,920-0.50
686 นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,262,047,720-1.44
687 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด1,260,000,000+4.17
688 บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด1,259,191,125+0.07
689 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,256,842,631-0.99
690 นาย เนตร จรัญวาศน์1,252,894,972-0.01
691 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,250,427,340+1.05
692 น.ส. ณิชา โอภากุล1,249,633,700+1.24
693 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,249,180,350+2.50
694 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG1,242,660,026+0.27
695 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,240,653,403-
696 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,239,700,000-0.82
697 นาง ณวรา วนาสิน1,236,842,042-
698 นาย สุพล วัธนเวคิน1,235,352,334-1.33
699 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,234,547,720-0.81
700 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,233,389,128+0.07
701 SIX SIS LTD1,228,451,822-3.73
702 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,223,741,100+1.12
703 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด1,222,475,386-
704 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,222,400,000-2.62
705 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)1,220,496,054-0.72
706 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,219,401,340+0.75
707 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา1,217,625,000-2.62
708 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,215,323,044-2.16
709 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,211,220,000-0.93
710 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,210,647,726-
711 น.ส. นัชชา โอภากุล1,208,063,500+1.24
712 นาย วรมัน โอภากุล1,207,500,000+1.24
713 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,207,266,929+1.89
714 บริษัท เกรนเทรด จำกัด1,203,297,961-2.16
715 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,201,231,080-2.38
716 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,199,331,588+0.49
717 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์1,199,119,375-
718 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,197,386,192-0.76
719 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,196,718,800-0.66
720 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED1,196,426,287-
721 นาย สุขุม นวพันธ์1,195,407,750-0.09
722 นาย อภิรักษ์ วานิช1,194,133,626+1.12
723 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,193,932,950+0.95
724 Kyocera Corporation1,193,800,000-
725 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,191,424,055+0.03
726 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,189,070,455+0.02
727 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,185,204,626-0.51
728 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,181,770,118-
729 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,181,430,660-3.92
730 MR. YOUNG JUN LEE1,179,614,240+0.77
731 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,178,375,247-1.64
732 MR. SEUNGWOO LEE1,176,500,000+0.77
733 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,176,395,574-0.01
734 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,174,583,040-
735 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,169,862,500-1.29
736 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,169,437,500+2.42
737 บริษัท โอแมค จำกัด1,166,771,760+1.75
738 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,166,200,000-
739 น.ส. วัสสา ริมชลา1,161,639,350+2.50
740 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,160,515,500+1.12
741 MR. CHAN TIN SHU1,154,300,000-4.12
742 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,154,267,767+0.80
743 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,152,464,625-0.51
744 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,152,393,300-0.37
745 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,151,033,960-0.26
746 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,145,046,063+2.04
747 RAINBOW JOY LIMITED1,140,000,000+1.75
748 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES1,138,223,119-0.66
749 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,133,088,065+0.97
750 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A1,128,277,108-0.03
751 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,118,560,000-0.93
752 นาย มารุต แสงศาสตรา1,118,560,000-0.93
753 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,113,052,470+1.21
754 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,110,400,000+0.73
755 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,110,148,184-4.10
756 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,107,918,929-
757 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,103,878,125+1.36
758 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,103,878,125+1.36
759 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,103,878,125+1.36
760 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,103,878,125+1.36
761 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,099,322,111-0.76
762 AGB Holding Limited1,098,720,000+4.17
763 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,098,429,054-0.64
764 น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,096,825,025+1.74
765 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด1,096,121,275+0.74
766 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด1,093,119,956-0.72
767 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,092,375,671+2.67
768 Global Health Investment Co., Ltd.1,086,570,832-
769 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์1,084,561,251-2.07
770 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,083,757,759-2.97
771 มูลนิธิชินโสภณพนิช1,082,069,814-0.31
772 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR1,079,198,505+0.91
773 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,079,072,056-
774 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,078,497,000+1.89
775 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,076,698,483-
776 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK1,076,033,850+0.69
777 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)1,075,751,720-1.08
778 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม1,075,200,000+2.38
779 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,070,672,660+0.98
780 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,069,871,814-0.31
781 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,069,407,687-0.47
782 นาย สมาน เตชะอิทธิพร1,065,000,000+2.50
783 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,064,406,096-0.85
784 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH1,063,847,779+0.06
785 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,061,497,908-0.07
786 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,057,428,936+1.13
787 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,056,564,731+0.23
788 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,056,337,833+0.94
789 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,056,099,911-1.68
790 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)1,055,250,000-0.75
791 น.ส. นิภา มาลีนนท์1,052,273,395+1.84
792 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์1,047,354,447-2.38
793 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,043,104,821-0.22
794 นาย กำธร ตติยกวี1,042,654,860-0.56
795 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)1,042,017,670-1.44
796 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,037,244,839-3.48
797 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,035,435,489-1.18
798 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล1,029,425,290-1.81
799 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,027,927,802-0.37
800 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,025,395,869-0.61
801 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล1,021,827,518-2.01
802 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,018,037,959-
803 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย1,016,505,500-0.94
804 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด1,014,167,202-2.13
805 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,014,001,029-0.54
806 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด1,008,000,000-
807 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม1,008,000,000+2.38
808 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.1,005,603,627+4.79
809 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ1,004,809,665+0.98
810 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม1,004,658,144+2.38
811 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์1,004,298,000-2.26
812 MISS NISHITA SHAH999,504,467-2.16
813 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ993,692,222+0.09
814 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4992,022,454+0.60
815 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล990,747,007-1.77
816 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา990,264,000-
817 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร989,068,500-0.84
818 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ987,927,020-0.42
819 นาย พิมาน เตียวตรานนท์985,066,000-0.61
820 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล979,602,182+2.50
821 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์979,100,000+2.50
822 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด974,175,000-1.29
823 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.972,426,800-1.27
824 บริษัท หลานปู่ จำกัด971,755,710-0.27
825 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG968,764,917-0.34
826 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา966,430,304-4.45
827 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT964,820,286+0.19
828 AIOI INSURANCE CO., LTD.959,661,279-0.31
829 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH958,853,250-1.61
830 นาง บุษกร จันศิริ957,617,344-4.12
831 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย956,861,850+2.50
832 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด956,148,000-
833 NICHIREI FOODS INC.952,829,640+2.38
834 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย951,250,000-
835 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์948,271,900-2.35
836 นาย นพดล เขมะโยธิน948,000,000-0.08
837 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด947,100,000-1.83
838 นาย พีรพล อาหุนัย944,905,000+2.50
839 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้940,440,967-0.14
840 VIELLA ASSETS LTD.940,324,667-0.39
841 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)939,737,500-0.54
842 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา939,428,883+0.05
843 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.937,650,000+0.95
844 NIPPON CLOSURES CO., LTD.934,493,308+0.51
845 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์933,317,089-
846 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด932,806,972-1.34
847 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม929,841,360+2.38
848 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล923,005,276+0.49
849 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร920,801,000-0.05
850 JPMORGAN THAILAND FUND920,123,910+1.34
851 กองทัพบก918,099,605+2.98
852 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด918,056,820-0.50
853 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์917,647,500+1.36
854 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์917,647,500+1.36
855 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)916,506,775+0.17
856 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล911,536,440-0.84
857 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด910,789,912+0.11
858 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.909,680,000-0.73
859 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต909,504,000-0.69
860 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์909,216,000-0.69
861 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
862 SMK ASIA LTD907,656,253+0.74
863 บริษัท โงวฮก จำกัด906,246,250-0.46
864 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์900,000,000-1.67
865 นาย กัมพล ตติยกวี899,302,189-0.89
866 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด897,848,229-4.42
867 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด893,956,880-
868 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล892,120,229-1.57
869 ธนาคาร ออมสิน888,732,518-0.46
870 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้882,463,380+0.86
871 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์878,905,009+0.11
872 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา877,413,264-1.64
873 นาย ชัชชวี วัฒนสุข877,033,865+1.23
874 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม876,714,500+2.47
875 LUCKY SECURITIES, INC.876,334,333-
876 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด875,804,173+1.03
877 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
878 น.ส. นงค์นภา ทองมี873,664,000+1.14
879 นาย เศรษฐา ทวีสิน869,615,385-0.76
880 บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด869,400,000+0.95
881 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร868,615,000+2.44
882 กองทุนเปิด บัวแก้ว868,365,969-0.86
883 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์867,477,488-0.76
884 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด866,728,062+0.41
885 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)866,459,250-2.26
886 นาย ชาญ โสภณพนิช864,811,550-0.49
887 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด864,024,000+0.72
888 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด861,322,000-
889 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์860,608,665-
890 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล858,330,992-
891 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน857,826,269-0.19
892 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์855,123,812-
893 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร854,570,000+2.50
894 นาย กิตติพล ทวนทอง853,752,200-
895 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด852,483,006-3.39
896 นาง ปัทมา เล้าวงษ์851,028,908-0.60
897 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย850,567,779-0.18
898 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด849,696,000-1.89
899 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST846,998,757-0.06
900 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์844,072,284+0.02
901 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED842,966,724-0.05
902 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ839,395,600-0.60
903 DEUTSCHE BANK AG, LONDON PRIME BROKERAGE837,897,025-
904 นาย พะเนียง พงษธา837,449,550+1.24
905 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช835,020,960+1.08
906 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)834,630,000-
907 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)834,311,605+1.09
908 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด833,505,433+0.22
909 ด.ญ. รดา จรูญเอก833,447,664-1.83
910 ด.ช. พีระ จรูญเอก833,447,664-1.83
911 HI-LEX CORPORATION833,000,000-0.84
912 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
913 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม830,957,080+0.46
914 MR. Jean-Marie Verbrugghe826,090,800-0.66
915 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)826,043,662+0.64
916 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์825,882,750+1.36
917 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์825,732,549-0.28
918 นาย วรพจน์ อำนวยพล825,646,520-0.61
919 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์825,504,869-2.52
920 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี825,194,350-
921 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด823,535,311-0.54
922 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล822,674,400-1.27
923 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด820,407,827+0.21
924 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย819,971,322+0.04
925 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์818,777,236-4.66
926 นาง วิมลทิพย์ พงศธร817,017,075+0.85
927 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS809,295,447-2.89
928 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES807,625,864+0.92
929 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล800,117,267-0.31
930 MR. YEAP SWEE CHUAN798,622,191-
931 นาง ศศิธร รัตนรักษ์797,714,594-2.55
932 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ797,198,492+1.03
933 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด795,285,211-1.27
934 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)794,924,800+0.21
935 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ792,043,880-0.66
936 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)785,095,282+0.70
937 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)784,443,101-0.57
938 นาย อติรัชต์ จรูญศรี783,522,442-
939 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ781,676,939+3.05
940 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ779,280,000-
941 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์778,608,000-0.69
942 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด777,993,975-
943 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.777,066,184-0.86
944 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา775,376,000-4.46
945 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)774,000,000-
946 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล773,922,100-0.39
947 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ773,568,000-0.69
948 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด773,303,000-0.79
949 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด772,733,470+0.21
950 นาง พิชญา พูลลาภ772,411,850+2.84
951 บริษัท ทานตะวัน จำกัด771,466,500-0.58
952 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย771,264,076-
953 นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์770,312,575+0.77
954 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด768,000,000-
955 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์765,216,900+1.24
956 POSCO, LTD.763,881,527+1.32
957 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด762,946,740-0.41
958 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ762,528,200+1.24
959 น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี762,300,000-3.17
960 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์761,250,000+0.95
961 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์759,989,386+1.63
962 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์759,451,772+0.21
963 นาง นิตยา สงวนพานิช758,575,620-1.01
964 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด757,493,415-
965 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD755,694,925+1.08
966 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา754,185,910-0.08
967 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล753,900,000-
968 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)752,618,959-0.18
969 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์751,715,097+0.22
970 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์750,564,830+0.94
971 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR750,280,000-0.48
972 น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม748,560,960+2.38
973 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .744,560,091+0.88
974 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)744,088,214+1.54
975 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด741,419,431+1.12
976 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ739,966,966-1.47
977 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ737,594,624+1.23
978 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)737,520,000-0.83
979 กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล734,875,882+0.16
980 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., JERSEY BRANCH732,550,000+0.82
981 WHOLTON COMPANY LIMITED731,468,100+0.76
982 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์729,474,926+0.78
983 นาย เดชพล จันศิริ729,326,724-4.12
984 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ727,713,810-1.78
985 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.727,089,250+0.52
986 บริษัทเบญจกิจพัฒนา จำกัด726,512,400-
987 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล725,240,000+0.60
988 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ721,938,750-2.26
989 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด721,225,358+0.17
990 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ721,148,970-2.15
991 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว720,940,454+1.11
992 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน719,198,537+2.83
993 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด716,625,000-1.65
994 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์716,233,168-0.32
995 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์715,200,000-0.36
996 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์714,748,604+1.17
997 นาย ชาลี โสภณพนิช713,553,750-1.83
998 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล713,430,356-0.89
999 ONEIDA SERVICES LIMITED712,800,000+0.76
1000 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด711,200,000+0.79