คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 19/06/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
251 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์6,092,273,687-
252 Morgan Stanley & Co. International Plc.6,043,808,750-
253 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,021,466,216-
254 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม6,010,369,365-
255 นาง จริยา แก้วบุตตา5,910,472,600-
256 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,908,759,031-
257 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,876,073,055-
258 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด5,872,970,912-
259 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,871,982,481-
260 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)5,864,539,200-
261 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,853,458,842-
262 นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,809,852,680-
263 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,797,008,000-
264 บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด5,789,322,000-
265 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,785,711,943-
266 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,738,980,021-
267 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,726,888,002-
268 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,720,650,583-
269 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,711,937,400-
270 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด5,692,775,246-
271 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,680,050,000-
272 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,674,508,532-
273 BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,669,578,125-
274 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด5,631,239,000-
275 มูลนิธิเอสซีจี5,579,171,400-
276 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.5,540,824,891-
277 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,505,428,071-
278 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,495,720,340-
279 นาง จินตนา บุญสาลี5,460,900,000-
280 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี5,460,900,000-
281 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์5,388,735,058-
282 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.5,382,539,338-
283 DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE5,380,052,335-
284 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,337,192,600-
285 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.5,329,100,160-
286 นาย มิน เธียรวร5,327,814,800-
287 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,286,400,000-
288 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)5,268,322,165-
289 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,237,984,730-
290 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด5,212,849,478-
291 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,210,351,520-
292 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,208,972,403-
293 POSCO Co.,Ltd.5,154,378,151-
294 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED5,116,367,007-
295 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,051,803,052-
296 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/305,040,432,678-
297 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต5,030,038,744-
298 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์4,959,680,000-
299 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED4,946,652,348-
300 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,935,511,810-
301 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,922,230,524-
302 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,869,795,340-
303 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา4,866,750,000-
304 ASIAN DEVELOPMENT BANK-SNA CUSTODY4,860,000,000-
305 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,851,242,354-
306 บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,843,906,006-
307 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด4,808,984,482-
308 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)4,756,970,688-
309 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,742,394,999-
310 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,717,344,839-
311 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด4,679,324,506-
312 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต4,658,615,403-
313 นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,655,825,379-
314 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,629,293,513-
315 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล4,629,166,796-
316 บริษัท อเดลฟอส จำกัด4,611,972,766-
317 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND4,609,963,757-
318 นาย ตัน ภาสกรนที4,580,122,920-
319 CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING4,576,725,915-
320 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์4,574,965,801-
321 นาย บัญชา พันธุมโกมล4,510,830,180-
322 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI4,510,339,884-
323 CHAILEASE FINANCE CO.,LTD.4,509,318,065-
324 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์4,479,334,712-
325 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์4,468,937,344-
326 นาย มารุต แสงศาสตรา4,417,500,000-
327 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา4,417,500,000-
328 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด4,369,652,348-
329 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,346,992,333-
330 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,335,873,077-
331 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/254,334,128,658-
332 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ4,253,879,000-
333 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,246,000,000-
334 นาย อภิรุม ปัญญาพล4,242,529,346-
335 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,222,800,000-
336 บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด4,217,093,506-
337 POLYPLEX CORPORATION LTD.4,215,823,466-
338 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,215,685,950-
339 ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์4,209,540,250-
340 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา4,207,983,975-
341 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,199,346,880-
342 ORIZON LIMITED4,185,454,806-
343 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด4,164,810,925-
344 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,140,720,043-
345 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร4,133,425,247-
346 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด4,096,506,320-
347 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา4,091,274,648-
348 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล4,080,770,061-
349 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด4,073,529,965-
350 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)4,069,750,023-
351 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)4,035,229,020-
352 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา4,030,083,010-
353 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,022,943,680-
354 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION4,022,152,960-
355 นาย นเรศ งามอภิชน4,022,080,000-
356 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,016,802,445-
357 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ3,989,609,071-
358 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,988,971,574-
359 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,935,740,284-
360 CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD3,933,468,000-
361 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,924,312,000-
362 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.3,896,119,080-
363 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,887,844,437-
364 บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด3,886,000,000-
365 นาย อานุช โลเฮีย3,881,836,902-
366 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,860,282,824-
367 นาย ชาตรี โสภณพนิช3,854,694,100-
368 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)3,847,734,324-
369 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์3,823,679,586-
370 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,802,220,000-
371 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)3,795,824,000-
372 นาย สุเมธ เศษธะพานิช3,772,005,000-
373 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED3,766,495,904-
374 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,736,421,316-
375 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,728,222,762-
376 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,712,171,988-
377 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,682,132,740-
378 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,652,607,750-
379 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์3,642,118,013-
380 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,636,289,584-
381 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด3,632,500,000-
382 EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS3,613,868,348-
383 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,598,456,625-
384 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,536,706,900-
385 นาง ลินจง โอภากุล3,529,683,000-
386 TOKYO CENTURY CORPORATION3,523,836,955-
387 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,506,503,500-
388 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,485,388,465-
389 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,474,750,126-
390 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,464,484,462-
391 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,429,345,737-
392 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,414,111,875-
393 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์3,380,494,295-
394 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,375,831,275-
395 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ3,350,899,200-
396 BANQUE PICTET & CIE SA3,343,117,917-
397 UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC3,325,000,000-
398 บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด3,313,953,000-
399 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด3,309,973,504-
400 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,304,745,429-
401 MISS SUNEE SERIPANU3,298,721,453-
402 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,297,250,000-
403 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,293,816,365-
404 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,255,371,400-
405 นาย ไกรสร จันศิริ3,251,359,757-
406 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ3,244,500,000-
407 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา3,244,500,000-
408 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา3,244,500,000-
409 นาง กอบกุล ปัญญาพล3,228,391,232-
410 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)3,227,520,000-
411 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,218,717,199-
412 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,196,780,400-
413 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES3,193,580,640-
414 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,164,892,050-
415 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3,150,365,099-
416 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์3,149,997,200-
417 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,145,576,219-
418 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.3,139,657,657-
419 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,113,042,680-
420 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,104,200,000-
421 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,104,200,000-
422 AMPLUS HOLDINGS LIMITED3,093,089,974-
423 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION3,058,411,256-
424 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,023,662,040-
425 นาง จารุวรรณ วนาสิน3,021,472,535-
426 MR. YEW HOCK KOH3,010,020,000-
427 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ3,008,539,327-
428 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด3,000,447,460-
429 พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ2,994,973,300-
430 พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ2,994,973,300-
431 มหาวิทยาลัยมหิดล2,970,293,612-
432 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,950,322,899-
433 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,946,220,044-
434 นาย กฤษฎา พฤติภัทร2,935,680,000-
435 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,922,405,315-
436 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,902,728,600-
437 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,880,000,000-
438 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย2,875,460,000-
439 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK2,870,351,803-
440 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)2,868,737,697-
441 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา2,866,797,972-
442 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM2,864,220,795-
443 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา2,863,145,840-
444 บริษัท เกรนเทรด จำกัด2,835,880,599-
445 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,829,305,004-
446 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2,821,019,063-
447 น.ส. อารี ปรีชานุกูล2,811,550,000-
448 HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED2,809,612,300-
449 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี2,805,200,000-
450 น.ส. รัตนา มาลีนนท์2,805,076,770-
451 ELEVATED RETURNS LLC2,768,000,000-
452 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,762,227,124-
453 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)2,757,199,695-
454 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,753,611,136-
455 บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จำกัด2,746,660,829-
456 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,742,204,122-
457 Pilgrim Partners Asia (Pte) Ltd.2,740,500,000-
458 Capital Asia Investments Pte. Ltd.2,740,500,000-
459 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,729,383,712-
460 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,720,870,760-
461 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,719,984,162-
462 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,717,544,450-
463 บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด2,714,591,543-
464 บริษัท โอแมค จำกัด2,712,232,600-
465 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,677,499,738-
466 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,675,459,475-
467 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 12,673,047,039-
468 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด2,673,031,035-
469 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,665,398,863-
470 RAINBOW JOY LIMITED2,650,000,000-
471 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,622,008,676-
472 นาย ธีระชัย รัตนกมลพร2,614,500,000-
473 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,612,842,700-
474 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,603,331,056-
475 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,599,548,900-
476 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,599,235,345-
477 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,590,429,884-
478 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,583,772,508-
479 AMATA ASIA LIMITED2,572,875,272-
480 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,569,495,550-
481 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,561,816,875-
482 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,543,898,364-
483 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,540,299,728-
484 WORTH ACCESS TRADING LIMITED2,536,179,784-
485 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)2,535,202,581-
486 นาย สุนทร เด่นธรรม2,508,261,120-
487 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด2,507,197,376-
488 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,492,502,387-
489 นาย สำเริง มนูญผล2,467,847,160-
490 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,460,756,200-
491 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,450,614,500-
492 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,447,715,638-
493 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด2,440,244,400-
494 บริษัท สารสิน จำกัด2,435,338,617-
495 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,434,409,000-
496 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,430,868,488-
497 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด2,428,661,664-
498 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,425,366,421-
499 นาย อัญชลิน พรรณนิภา2,425,299,500-
500 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล2,413,174,437-