คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 28/11/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,068,369,882-
502 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,065,412,887-
503 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,059,819,410-
504 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์2,054,009,499-
505 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,040,508,025-
506 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,038,517,606-
507 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,032,488,083-
508 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,031,529,922-
509 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,031,373,311-
510 นาง รัตนา นรพัลลภ2,026,448,263-
511 ASIAN OPPS I LIMITED2,026,257,188-
512 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.2,020,683,261-
513 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,018,879,427-
514 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว2,014,520,362-
515 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,007,106,625-
516 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,001,571,588-
517 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,992,359,100-
518 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,990,741,931-
519 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,985,448,682-
520 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส1,977,280,550-
521 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) COMPANY LIMITED1,973,540,800-
522 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND1,968,489,771-
523 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,954,996,625-
524 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล1,953,483,459-
525 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,929,665,124-
526 บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,926,670,827-
527 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,926,430,269-
528 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,924,843,390-
529 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,913,944,320-
530 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,913,291,250-
531 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)1,908,960,000-
532 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES1,905,618,074-
533 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,899,038,247-
534 นาย ดิสพล จันศิริ1,894,282,412-
535 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,887,269,544-
536 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,882,807,984-
537 MRS. ARUNEE CHAN1,882,783,715-
538 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,872,502,352-
539 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,869,598,325-
540 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,865,859,489-
541 บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,865,170,742-
542 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,863,210,820-
543 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)1,853,480,365-
544 ธนาคารออมสิน1,847,988,650-
545 น.ส. ณิชา โอภากุล1,830,000,000-
546 นาย วรมัน โอภากุล1,830,000,000-
547 น.ส. นัชชา โอภากุล1,830,000,000-
548 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,820,994,827-
549 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา1,816,382,440-
550 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,815,000,000-
551 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,809,979,106-
552 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,809,855,055-
553 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,807,953,000-
554 WACOAL CORPORATION1,804,823,438-
555 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,794,905,136-
556 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,785,246,840-
557 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,775,310,000-
558 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,774,742,836-
559 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,772,181,325-
560 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT1,768,935,044-
561 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION1,768,013,082-
562 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,766,550,625-
563 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,764,099,334-
564 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,760,655,769-
565 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,758,633,274-
566 AMATA ASIA LIMITED1,743,461,533-
567 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,739,995,940-
568 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,739,162,885-
569 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,730,707,560-
570 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,726,170,000-
571 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด1,721,841,345-
572 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,719,629,065-
573 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,718,401,878-
574 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,716,171,841-
575 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,715,780,000-
576 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,704,165,229-
577 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,703,096,548-
578 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา1,701,711,084-
579 บริษัท โอแมค จำกัด1,698,983,440-
580 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,686,822,752-
581 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,685,600,000-
582 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,682,974,773-
583 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,679,986,275-
584 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,679,155,632-
585 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด1,676,506,972-
586 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,675,000,000-
587 นาง พรนภา จันศิริ1,672,734,434-
588 นาย วิเวก ดาวัน1,666,873,455-
589 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,666,282,050-
590 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,663,750,000-
591 RAINBOW JOY LIMITED1,660,000,000-
592 AUSTIN ASSET LIMITED1,657,654,500-
593 น.ส. สาธิตา วิทยากร1,653,541,232-
594 นาย มุข โรจตระการ1,652,486,400-
595 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,645,823,736-
596 นาง อรณี จิราธิวัฒน์1,642,547,394-
597 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,630,943,676-
598 EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH1,630,576,425-
599 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,620,529,850-
600 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,604,335,150-
601 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,600,496,743-
602 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,591,000,000-
603 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,585,178,452-
604 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.1,585,007,127-
605 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,583,831,046-
606 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด1,579,109,346-
607 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,577,533,491-
608 นาง เพียงนภา จรูญศรี1,568,650,000-
609 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,568,218,973-
610 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,565,428,700-
611 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,552,243,032-
612 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,548,724,183-
613 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด1,547,952,000-
614 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,547,048,160-
615 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,543,233,796-
616 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,542,800,000-
617 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,535,111,548-
618 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,535,061,624-
619 พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ1,529,518,450-
620 พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ1,529,518,450-
621 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,525,318,740-
622 บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,522,631,250-
623 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด1,510,110,000-
624 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,509,333,580-
625 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,505,180,000-
626 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,504,847,800-
627 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM1,499,862,178-
628 Kimberly Asset Limited1,494,600,000-
629 นาย พะเนียง พงษธา1,475,566,240-
630 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,471,442,042-
631 ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,470,908,055-
632 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา1,458,000,000-
633 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,458,000,000-
634 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,458,000,000-
635 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,454,439,225-
636 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,454,271,378-
637 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,448,709,775-
638 Credit Suisse AG Dublin Branch1,445,625,000-
639 CITI (NOMINEES) LIMITED-EQUITY TRUSTEES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY F ORBIS GL EQ LE FD (AU REG)1,445,522,082-
640 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,444,738,857-
641 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,443,739,500-
642 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,441,695,167-
643 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.1,427,600,000-
644 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,427,076,051-
645 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,423,191,403-
646 นาย กัมพล ตติยกวี1,416,522,121-
647 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,414,802,800-
648 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,414,629,692-
649 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,407,549,100-
650 น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ1,406,255,400-
651 นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์1,400,314,443-
652 Kyocera Corporation1,397,000,000-
653 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,396,237,500-
654 GERLACH & CO.-ORBIS GLOBAL EQUITY FUND1,394,799,841-
655 AMPLUS HOLDINGS LIMITED1,389,960,000-
656 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล1,380,042,914-
657 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,378,104,725-
658 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,377,929,778-
659 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,375,055,586-
660 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,371,186,009-
661 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET011,370,220,810-
662 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,370,219,200-
663 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,361,535,500-
664 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,359,281,016-
665 ASSEAU COMPANY LIMITED1,356,119,158-
666 Toray Industries, Inc.1,353,156,844-
667 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,350,000,000-
668 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,349,819,993-
669 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้1,341,989,692-
670 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน1,332,914,100-
671 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,317,004,233-
672 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,316,647,500-
673 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,315,401,858-
674 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,314,965,000-
675 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์1,308,259,760-
676 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,305,361,640-
677 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,303,222,898-
678 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,301,903,611-
679 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,298,600,000-
680 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร1,296,848,790-
681 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล1,295,885,686-
682 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,293,534,040-
683 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,292,012,883-
684 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,285,491,257-
685 นาย ชาย วินิชบุตร1,279,310,492-
686 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,278,400,000-
687 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,277,789,077-
688 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,277,770,551-
689 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,275,044,370-
690 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,273,881,893-
691 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,273,878,000-
692 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,272,602,694-
693 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,272,450,345-
694 บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด1,264,800,000-
695 นาย นพดล เขมะโยธิน1,263,800,000-
696 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,260,523,476-
697 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,258,717,328-
698 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,258,052,608-
699 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,248,932,320-
700 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,245,820,100-
701 นาง ถนอมศรี สุดโต1,245,659,245-
702 SELANGOR HOLDINGS INC.1,240,353,028-
703 บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด1,238,375,600-
704 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,235,400,000-
705 นาย เบน เตชะอุบล1,233,457,176-
706 นาง จิราพร กิตติคุณชัย1,230,000,000-
707 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,226,281,040-
708 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,224,419,300-
709 นางสาว แคทรียา บีเวอร์1,224,150,000-
710 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา1,223,071,953-
711 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,218,288,138-
712 ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)1,215,963,853-
713 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,214,997,634-
714 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,213,800,000-
715 นาย ธนัช จุวิวัฒน์1,206,107,500-
716 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,205,261,000-
717 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,202,589,377-
718 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,201,231,080-
719 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,201,200,000-
720 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,201,200,000-
721 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,198,239,762-
722 น.ส. วัสสา ริมชลา1,194,317,774-
723 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ1,193,688,130-
724 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล1,192,500,000-
725 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,190,121,873-
726 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,186,900,000-
727 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,183,113,898-
728 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,183,089,800-
729 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,180,607,208-
730 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,179,356,220-
731 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,178,238,155-
732 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,174,784,714-
733 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,172,579,369-
734 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.1,172,411,800-
735 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,172,264,600-
736 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,169,280,740-
737 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,168,007,640-
738 WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,164,608,609-
739 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,163,900,000-
740 บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด1,160,175,082-
741 นาย สุขุม นวพันธ์1,159,066,701-
742 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,155,701,270-
743 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,155,491,824-
744 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล1,150,376,000-
745 บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด1,146,255,378-
746 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,145,971,154-
747 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,144,746,815-
748 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา1,142,000,000-
749 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,140,050,000-
750 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,139,596,281-
751 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์1,138,872,114-
752 นาย อติรัชต์ จรูญศรี1,137,982,807-
753 DP Partners Limited1,136,022,825-
754 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร1,135,187,442-
755 นาย อภิรักษ์ วานิช1,130,829,801-
756 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส1,130,480,600-
757 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,125,544,249-
758 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,122,787,091-
759 นาย กำธร ตติยกวี1,120,853,975-
760 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,120,662,194-
761 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย1,114,542,000-
762 นาย เนตร จรัญวาศน์1,113,859,537-
763 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,111,582,766-
764 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,106,838,000-
765 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,106,496,855-
766 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible1,105,730,400-
767 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,099,810,500-
768 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,097,814,120-
769 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,094,844,800-
770 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,092,274,378-
771 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,090,946,033-
772 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง1,089,995,000-
773 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,088,216,640-
774 นาง วัลลภา ไตรโสรัส1,087,248,400-
775 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,086,904,044-
776 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,086,501,338-
777 นาย คีรี กาญจนพาสน์1,086,418,164-
778 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,084,500,000-
779 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,084,500,000-
780 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,084,500,000-
781 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,081,407,000-
782 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,072,732,000-
783 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,071,800,047-
784 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,071,800,000-
785 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,071,800,000-
786 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,071,800,000-
787 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,071,200,000-
788 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,069,929,010-
789 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,066,600,000-
790 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,065,647,000-
791 PT SOLE CO.,LTD1,065,530,661-
792 นาง สุนทรี วนวิทย์1,064,298,661-
793 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,061,426,402-
794 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,061,262,562-
795 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,056,246,572-
796 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,055,210,331-
797 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,053,462,100-
798 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,048,303,233-
799 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,045,500,000-
800 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,045,500,000-
801 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,045,500,000-
802 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,043,151,858-
803 MR. CHAN TIN SHU1,038,870,000-
804 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด1,036,532,200-
805 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,030,000,000-
806 NIPPON CLOSURES CO., LTD.1,029,849,768-
807 นาง แมรี่แอน จิราธิวัฒน์1,025,438,898-
808 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,023,649,913-
809 นาง วิรัชดา ตติยกวี1,023,458,746-
810 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,021,000,090-
811 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,016,934,857-
812 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด1,015,875,000-
813 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,002,133,582-
814 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด998,466,200-
815 นาย ชัชชวี วัฒนสุข994,165,022-
816 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)992,277,905-
817 นาย ทิศชวน นานาวราทร991,573,910-
818 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร990,900,000-
819 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา987,926,600-
820 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์987,699,019-
821 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด982,778,774-
822 DPA Fund S Limited982,413,717-
823 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด973,920,105-
824 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร971,224,754-
825 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ971,177,545-
826 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์968,888,455-
827 RBC INVESTOR SERVICES TRUST968,809,115-
828 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์965,700,167-
829 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร959,108,820-
830 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย958,014,750-
831 นาง สร้อยเพชร จันทรัช956,167,212-
832 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์954,044,326-
833 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด953,904,000-
834 เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.950,450,872-
835 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด947,314,758-
836 นาย กมล ว่องกุศลกิจ945,094,771-
837 บริษัท รัตนสูตร จำกัด943,750,000-
838 CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LTD.942,734,650-
839 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด941,013,838-
840 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด938,640,590-
841 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด937,900,231-
842 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์937,325,058-
843 นาย ธนากร ธนวริทธิ์936,830,720-
844 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์935,443,680-
845 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ934,687,370-
846 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ931,155,335-
847 มูลนิธิชินโสภณพนิช930,377,784-
848 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์930,132,500-
849 นาย ณัฎฐกร ไชยประสิทธิ์930,132,500-
850 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด926,100,000-
851 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด925,370,323-
852 นาย พิชญ สมบูรณสิน923,246,540-
853 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด922,500,000-
854 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด919,889,784-
855 นาย ณรัฐ จิวาลัย918,003,392-
856 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด917,327,280-
857 นาย ชาญ โสภณพนิช915,757,734-
858 นาย ฮารกิชิน ทันวานี915,193,286-
859 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด908,127,965-
860 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
861 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์908,026,250-
862 บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด907,200,000-
863 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด906,675,000-
864 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล905,260,000-
865 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK903,240,000-
866 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)893,257,533-
867 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)892,942,752-
868 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED891,286,200-
869 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์886,654,300-
870 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย885,097,211-
871 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา884,309,056-
872 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED876,569,108-
873 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล876,118,839-
874 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์875,500,000-
875 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
876 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล874,292,425-
877 LUCKY SECURITIES, INC.870,587,877-
878 น.ส. นงค์นภา ทองมี869,716,765-
879 บริษัท หลานปู่ จำกัด867,978,263-
880 นาย พีรพล อาหุนัย865,258,875-
881 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)863,450,620-
882 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์862,198,400-
883 นาง พิชญา พูลลาภ862,172,170-
884 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์862,111,000-
885 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)861,957,758-
886 นาง บุษกร จันศิริ861,855,610-
887 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB861,501,175-
888 บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด861,405,942-
889 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED861,118,605-
890 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ860,860,350-
891 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.859,712,616-
892 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ859,308,110-
893 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด851,705,131-
894 น.ส. อัมพร มาลีนนท์851,082,350-
895 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล849,284,405-
896 นาย สุพล วัธนเวคิน847,983,839-
897 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ846,137,500-
898 นาย ภัคพล งามลักษณ์844,941,392-
899 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด842,392,900-
900 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ840,480,000-
901 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต837,930,667-
902 นาง วิมลทิพย์ พงศธร837,177,918-
903 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด836,470,298-
904 นาง อมร พุฒิพิริยะ835,720,340-
905 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์835,414,478-
906 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM834,302,846-
907 MR. YEAP SWEE CHUAN833,920,410-
908 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา833,617,354-
909 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ833,000,000-
910 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
911 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร831,150,000-
912 น.ส. นิภา มาลีนนท์830,291,130-
913 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา829,895,175-
914 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์826,394,655-
915 บริษัท เกรนเทรด จำกัด826,047,789-
916 นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)825,168,280-
917 AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.825,129,324-
918 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต822,951,578-
919 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.821,500,425-
920 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์819,166,500-
921 บริษัท เอกภาวี จำกัด818,713,018-
922 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์818,286,000-
923 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG814,150,453-
924 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD812,575,188-
925 นาย กิตติพล ทวนทอง808,708,024-
926 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์807,864,265-
927 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว805,069,622-
928 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล803,871,000-
929 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.803,746,568-
930 กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ803,663,159-
931 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด801,393,600-
932 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์799,766,627-
933 Trophy CG Limited798,901,103-
934 ด.ญ. รดา จรูญเอก797,873,678-
935 ด.ช. พีระ จรูญเอก797,873,678-
936 นาย เปรมชัย กรรณสูต792,929,341-
937 นาย จิตติพร จันทรัช791,746,600-
938 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด791,450,172-
939 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล789,372,440-
940 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล788,431,104-
941 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม786,000,000-
942 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม786,000,000-
943 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม784,704,148-
944 นาย สมบัติ พานิชชีวะ783,923,383-
945 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา783,427,626-
946 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์783,404,750-
947 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง780,676,252-
948 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล779,060,784-
949 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ778,905,470-
950 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)778,284,422-
951 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์775,095,322-
952 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์773,580,270-
953 N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR772,854,514-
954 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี770,414,240-
955 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)767,270,535-
956 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด766,500,000-
957 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช766,296,720-
958 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย765,996,000-
959 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด765,858,490-
960 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล763,273,367-
961 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)761,790,950-
962 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร761,012,500-
963 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์760,087,499-
964 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)759,150,000-
965 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส755,875,750-
966 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ753,246,972-
967 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ752,752,576-
968 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล751,606,244-
969 นาง สุวิมล อธิกิจ743,759,443-
970 NICHIREI FOODS INC.742,980,255-
971 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ742,000,450-
972 นาง พนิดา เทพกาญจนา740,261,440-
973 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล738,757,970-
974 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION737,867,676-
975 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด736,054,210-
976 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .734,720,090-
977 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์734,200,000-
978 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด734,112,602-
979 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล732,903,796-
980 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล732,897,250-
981 TORAY INDUSTRIES, INC.732,511,936-
982 นาย ประชุม มาลีนนท์732,210,340-
983 น.ส. อตินุช ตันติวิท731,687,730-
984 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์731,672,016-
985 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย731,610,396-
986 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)728,735,036-
987 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ725,207,655-
988 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)724,487,404-
989 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG721,691,943-
990 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล721,590,000-
991 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์720,621,959-
992 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์720,000,000-
993 MR. YOUNG JUN LEE719,793,000-
994 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร719,600,000-
995 MR. SEUNGWOO LEE719,475,000-
996 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด718,432,000-
997 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์717,805,000-
998 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.716,835,800-
999 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)715,893,756-
1000 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร715,466,500-