คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด2,074,875,000-2.00
502 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ2,068,832,466-1.10
503 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,062,522,000-1.27
504 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,062,522,000-1.27
505 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,062,522,000-1.27
506 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,037,695,950-1.57
507 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)2,027,995,268+0.59
508 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,021,405,600+0.64
509 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,018,609,377+0.83
510 นาย เบน เตชะอุบล2,017,269,416+0.80
511 นาง อารดา จรูญเอก2,015,096,328+2.86
512 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,007,969,232+1.54
513 NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION2,002,630,932-
514 SELANGOR HOLDINGS INC.1,995,567,977+2.76
515 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,993,762,000+0.45
516 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ1,993,683,428+0.75
517 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)1,991,941,480-0.85
518 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,987,277,890-
519 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,985,219,665-0.02
520 WJ International Hospital Management Co.,Ltd.1,980,000,000-
521 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,974,882,990-0.88
522 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์1,973,510,100+1.08
523 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)1,972,290,064-
524 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,951,472,640+0.64
525 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,915,458,847+0.67
526 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,910,793,438-
527 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ1,908,572,729+2.04
528 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,904,000,000+2.21
529 นาง พรนภา จันศิริ1,902,325,435+4.60
530 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,887,620,211-0.43
531 บริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด1,887,198,251+0.55
532 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,882,139,798-0.65
533 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,881,362,520-0.88
534 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,878,118,840-
535 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,875,046,422-0.47
536 MISS. NAPAMAS LADPLI1,868,354,888-8.47
537 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์1,868,262,813-0.06
538 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ1,862,699,321+0.75
539 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ1,862,699,321+0.75
540 น.ส. นภมาศ ลัดพลี1,849,596,192-8.47
541 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,848,937,898+2.60
542 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,835,207,652+0.47
543 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,825,000,000+2.05
544 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,810,890,000-1.17
545 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,807,699,067+0.67
546 ASSEAU COMPANY LIMITED1,807,669,550-0.05
547 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,804,588,881-
548 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,800,000,000+0.83
549 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,797,173,794+0.63
550 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,796,762,526+0.48
551 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)1,795,825,168+0.42
552 WACOAL CORPORATION1,794,740,625-
553 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี1,793,038,450-0.01
554 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล1,784,067,464-0.47
555 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,776,323,426-1.10
556 นาย อานุช โลเฮีย1,774,906,140-5.17
557 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส1,763,383,820+0.25
558 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ1,762,484,063+2.04
559 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,713,757,838-
560 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,708,668,382+1.20
561 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,708,127,600-0.91
562 บริษัท Hitachi Chemical จำกัด1,706,542,348-
563 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,705,212,000+1.23
564 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,693,061,351-
565 นาง กอบกุล ปัญญาพล1,687,425,012-1.10
566 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,659,340,000+0.61
567 MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO1,656,780,000-2.52
568 SIX SIS LTD1,656,634,029-2.54
569 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,656,632,800+0.36
570 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,653,094,231-1.10
571 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,648,553,409-
572 นาง ณวรา วนาสิน1,645,797,879-
573 นาย กัมพล ตติยกวี1,640,654,256+0.49
574 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,639,604,291-0.51
575 นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์1,639,488,194-0.07
576 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์1,636,860,600+1.69
577 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,632,844,950-1.21
578 CLSA LIMITED1,632,630,553-0.75
579 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,632,093,138-
580 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,631,497,560+0.21
581 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,623,341,074-
582 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,622,910,000-
583 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,621,937,469-0.53
584 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,621,519,524-0.53
585 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,621,500,071-
586 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,621,500,000-
587 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,621,500,000-
588 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,621,500,000-
589 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,620,438,280-1.24
590 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,613,334,665-0.53
591 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,610,566,000-
592 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,610,269,880-0.68
593 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,601,775,000-0.74
594 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด1,592,684,500-0.70
595 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,586,715,156-0.93
596 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด1,585,688,000-
597 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta1,574,445,892-0.13
598 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,559,995,000-
599 บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด1,557,084,082+0.75
600 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,555,147,762+1.32
601 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,554,710,000-
602 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,553,640,000-
603 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์1,547,971,200+1.56
604 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,547,700,000-0.65
605 TORAY INDUSTRIES, INC.1,547,110,350+0.26
606 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,545,000,120-1.33
607 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,543,344,743-
608 AMATA ASIA LIMITED1,536,954,439+1.32
609 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,534,137,120+0.69
610 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,533,447,540-0.06
611 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,524,799,350-
612 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ1,517,406,138-
613 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,514,782,134-
614 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,512,643,000-0.53
615 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,501,538,850+0.95
616 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,499,032,590+2.69
617 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,496,532,805-0.57
618 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,488,053,000+0.91
619 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,485,000,000-
620 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,485,000,000-
621 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,485,000,000-
622 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์1,483,528,396-0.86
623 นาย มุข โรจตระการ1,471,392,000-
624 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,462,451,416-0.64
625 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,459,861,200+0.08
626 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,452,751,139+2.54
627 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED1,450,769,085+0.89
628 นาย ชาย วินิชบุตร1,449,076,813-
629 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,447,460,000-0.47
630 Global Health Investment Co., Ltd.1,445,840,220-
631 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,441,581,888-0.10
632 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,441,107,378-0.07
633 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,439,317,960+0.76
634 นาย อำนวย อุนนะนันทน์1,435,862,010-
635 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,419,500,000+0.60
636 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,419,500,000+0.60
637 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,419,500,000+0.60
638 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,415,438,500+5.00
639 นาย ชินการ สมะลาภา1,414,400,000-1.44
640 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,411,215,442-1.10
641 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,409,997,377-1.19
642 นาย สุขุม นวพันธ์1,409,694,985+0.07
643 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,408,954,563+0.75
644 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,408,918,860+0.49
645 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,401,723,633+0.52
646 นาย วศิน เดชกิจวิกรม1,399,420,800+1.98
647 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,398,813,705-0.54
648 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,396,989,577+1.79
649 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด1,386,000,000-
650 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,384,663,675-0.65
651 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,371,573,567-0.68
652 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,370,951,000-
653 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,366,599,520-1.50
654 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)1,366,228,956-0.56
655 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,350,360,000-
656 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,347,151,770-0.56
657 บริษัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,339,958,684-2.02
658 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,339,000,000-1.54
659 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,338,736,800+0.83
660 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,338,613,576-2.49
661 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,331,137,525+0.80
662 นาย วิเวก ดาวัน1,322,003,085+1.74
663 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,316,618,717-5.58
664 บริษัท โอแมค จำกัด1,310,059,520+2.34
665 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,309,440,000-0.22
666 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,307,150,528-0.36
667 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,306,400,000-
668 UNITY I.CAPITAL LIMITED1,305,525,000-2.00
669 นาย ชาลี โสภณพนิช1,302,921,804-1.60
670 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,301,331,718+1.95
671 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,299,445,863-0.96
672 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,299,012,130-0.39
673 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,286,310,411+0.54
674 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,284,378,060+3.20
675 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด1,282,560,000-0.62
676 RAINBOW JOY LIMITED1,280,000,000+2.34
677 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,276,776,250+0.53
678 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG1,273,918,127+0.01
679 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,270,194,812-0.84
680 นาย สุพล วัธนเวคิน1,268,951,348+0.26
681 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,261,600,000-3.95
682 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,261,600,000-3.95
683 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,261,600,000-3.95
684 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,260,000,000-
685 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,259,936,275-0.78
686 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,246,701,370+0.73
687 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,243,648,656+0.97
688 Star Capital (H.K.) Limited1,232,000,000+0.65
689 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,231,920,000-0.92
690 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,231,488,642+1.18
691 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,228,067,730-2.64
692 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,227,985,861+1.84
693 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,226,818,396-0.76
694 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ1,224,251,700-0.75
695 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,224,214,331+3.93
696 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,224,000,000-
697 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,222,309,052+4.31
698 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,221,332,205-0.56
699 นาย อภิรักษ์ วานิช1,218,924,711-0.72
700 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,218,833,496-0.91
701 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,217,889,155-1.43
702 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,203,374,505+0.58
703 Kyocera Corporation1,200,150,000-
704 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,199,489,920-0.34
705 กองทัพบก1,191,347,895-
706 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์1,189,566,466-0.01
707 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,183,654,000-
708 MR. TIN SHU CHAN1,181,460,000+4.60
709 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,180,364,467+2.13
710 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,176,374,401-0.53
711 นาย พิมาน เตียวตรานนท์1,174,378,920+0.76
712 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 011,172,167,335+1.48
713 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,167,910,483-0.55
714 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,165,724,697+0.56
715 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,160,663,351-0.01
716 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,160,508,620+1.54
717 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์1,158,922,227-0.62
718 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,157,064,800-1.60
719 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)1,156,722,280-
720 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,156,399,902+0.26
721 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,147,122,088-0.42
722 นาย กำธร ตติยกวี1,146,459,341-0.08
723 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,144,705,230-0.04
724 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES1,144,203,269+2.84
725 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,143,962,897+4.59
726 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด1,141,851,285-
727 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,139,493,375-
728 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,137,186,000-
729 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 41,128,588,510-0.18
730 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,125,139,616-1.13
731 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,124,755,217-0.06
732 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,124,262,315-0.56
733 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,115,023,460+0.93
734 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,111,391,734-1.22
735 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์1,109,723,294-0.24
736 นาย เนตร จรัญวาศน์1,106,896,158-
737 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,105,429,500+1.50
738 มูลนิธิชินโสภณพนิช1,102,295,418+0.31
739 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,100,996,680+1.11
740 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,099,288,042+0.97
741 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT1,098,148,271+1.00
742 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,092,720,424+2.74
743 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,089,869,418+0.31
744 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ1,089,762,220+0.59
745 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร1,089,562,745-0.73
746 นาย ตัน ภาสกรนที1,089,131,592-0.66
747 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,088,890,205+4.05
748 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,087,440,000+0.62
749 นาง สุนทรี วนวิทย์1,075,250,325-1.33
750 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,074,870,032-1.87
751 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)1,074,412,797-0.72
752 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,074,146,796+0.78
753 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด1,069,052,600-0.47
754 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,056,637,893+0.18
755 LUCKY SECURITIES, INC.1,055,911,040-
756 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,055,843,014+0.45
757 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,054,025,140-
758 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,053,061,900+1.19
759 น.ส. วัสสา ริมชลา1,045,475,415-0.56
760 นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์1,042,480,957+2.22
761 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,041,820,424-0.47
762 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,040,400,000+0.98
763 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)1,039,500,000-
764 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล1,039,304,100-0.92
765 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,038,182,720+0.08
766 บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,037,645,000+0.43
767 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,035,438,518-0.21
768 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,031,382,650+0.76
769 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด1,031,317,119+0.88
770 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,031,131,647+1.03
771 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,030,628,204+0.83
772 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,028,057,910-
773 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด1,020,800,000-
774 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา1,017,925,300-0.51
775 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,016,880,236-0.46
776 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,016,421,148-
777 CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH1,015,834,005-1.47
778 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,013,836,474+0.94
779 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล1,011,981,600-0.54
780 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,011,149,391-1.35
781 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด1,007,496,060-1.10
782 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,005,105,004+4.58
783 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด1,001,140,503-3.17
784 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,000,000,000+1.00
785 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล1,000,000,000+0.80
786 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)998,697,644+0.12
787 VIELLA ASSETS LTD.998,639,375-1.82
788 นาย มารุต แสงศาสตรา998,400,000-
789 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา998,400,000-
790 บริษัท เกรนเทรด จำกัด995,159,935+4.58
791 POSCO, LTD.995,056,199+1.01
792 บริษัท เอกภาวี จำกัด993,068,792-
793 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH992,974,070-0.50
794 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล992,056,234-
795 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ991,353,223+0.40
796 C.P. INTERFOOD (THAILAND) CO., LTD987,000,000-0.43
797 บริษัท โงวฮก จำกัด985,595,000-0.42
798 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์984,742,768-0.29
799 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)983,791,775-1.41
800 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด983,561,381-0.43
801 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.982,720,000-0.68
802 นาง บุษกร จันศิริ980,149,517+4.60
803 นาง พิชญา พูลลาภ978,823,181+2.55
804 AIOI INSURANCE CO., LTD.977,598,873+0.31
805 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)977,188,524+0.05
806 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ977,040,540-7.14
807 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED972,682,200-0.42
808 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม970,414,326+2.39
809 น.ส. อตินุช ตันติวิท969,704,930-0.28
810 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)968,842,535+0.10
811 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.964,440,000-0.93
812 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG961,889,376+0.80
813 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์961,104,381-
814 CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED960,017,747-0.43
815 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD958,838,722+2.12
816 นาย สมาน เตชะอิทธิพร958,500,000-0.56
817 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท955,504,300+1.04
818 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK955,436,250-0.11
819 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES947,738,945+0.70
820 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด946,400,625+0.76
821 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด946,288,732-1.60
822 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)943,842,400+1.13
823 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด941,008,241+1.95
824 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)938,156,554+0.28
825 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ934,149,528+0.77
826 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช932,790,000+2.69
827 HI-LEX CORPORATION931,000,000+1.50
828 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา927,246,096+0.69
829 นาย วรพจน์ อำนวยพล922,944,000+0.76
830 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์922,586,323-
831 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)920,761,959+0.17
832 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์916,834,173+0.04
833 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์912,783,128+0.02
834 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)910,827,480-0.04
835 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
836 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล907,869,022-0.80
837 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์906,267,916-
838 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด905,540,119+1.90
839 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ904,868,421-0.62
840 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด900,130,337+0.51
841 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ900,033,000+2.26
842 นาย ณัฐภพ ภูริเดช900,000,000-0.56
843 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์899,582,736+1.25
844 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)898,176,224-0.13
845 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา898,136,146+2.44
846 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว897,653,800+0.97
847 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด887,314,008+0.56
848 WHOLTON COMPANY LIMITED886,628,000-0.62
849 กองทุนเปิด บัวแก้ว885,733,048-0.07
850 นาย ชาญ โสภณพนิช883,045,949+0.24
851 นาย ดิเรก วินิชบุตร878,449,992-
852 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์877,612,407-1.07
853 กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์877,200,000-
854 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)877,200,000-
855 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)877,094,010+1.71
856 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด876,392,500+0.59
857 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH875,796,594+0.44
858 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
859 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม871,150,000-0.75
860 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง870,072,000+0.92
861 ธนาคาร ออมสิน869,373,627-0.07
862 บริษัท หลานปู่ จำกัด867,615,706+3.69
863 นาย พิชญ สมบูรณสิน867,443,720+1.40
864 ONEIDA SERVICES LIMITED864,000,000-0.62
865 นาง สร้อยเพชร จันทรัช863,535,000-1.74
866 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด863,287,976-0.58
867 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)863,225,540-2.52
868 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด862,309,272-
869 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย861,175,665-0.56
870 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์860,625,000-0.56
871 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)860,604,860-
872 MR. YOUNG JUN LEE858,175,800-
873 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ856,800,000+5.71
874 MR. SEUNGWOO LEE855,225,000-
875 Q.P. CORPORATION851,846,899-
876 MISS YEAP XIN YI851,548,364+1.06
877 นาย บัญชา พันธุมโกมล851,001,674-0.90
878 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด850,619,761+0.66
879 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์846,459,479+1.28
880 นาย พีรพล อาหุนัย845,919,000-0.56
881 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)843,457,959-
882 MR. Jean-Marie Verbrugghe842,503,200-0.65
883 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A842,171,618-0.05
884 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล841,913,407-1.13
885 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล841,664,371-0.99
886 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล840,545,353-1.25
887 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา840,535,121-
888 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ840,397,732+1.11
889 นาง จิราพร กิตติคุณชัย839,998,880-0.71
890 นาง ลินจง โอภากุล836,665,600+1.56
891 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด836,455,950-
892 MR. YEAP SWEE CHUAN833,920,410+1.06
893 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล833,088,000-0.42
894 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
895 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย832,050,000-0.04
896 MISS NISHITA SHAH826,617,208+4.58
897 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ826,231,163+0.65
898 นาง วิมลทิพย์ พงศธร823,011,998+0.90
899 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH820,128,125-1.62
900 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)819,906,924-
901 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด819,107,702-
902 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ817,669,390-0.06
903 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์817,152,582-0.25
904 นาย เศรษฐา ทวีสิน816,911,422+0.81
905 นาย อภิชัย เตชะอุบล815,530,287+1.03
906 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์814,932,409+1.28
907 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.814,644,500-0.47
908 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม813,091,510-0.75
909 บริษัท สินสหกล จำกัด805,573,440-7.14
910 นาง ศศิธร รัตนรักษ์805,137,525-0.05
911 นาย นพพร วิฑูรชาติ803,778,073-
912 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์803,234,754+1.02
913 นาย นพดล เขมะโยธิน798,134,400-0.52
914 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม798,000,000-0.75
915 นาย อุชัย วิไลเลิศโภคา796,037,600-4.06
916 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด795,375,000-0.99
917 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม795,354,364-0.75
918 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์793,800,000+2.68
919 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน791,033,301-0.11
920 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด789,968,530+0.59
921 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล788,800,000-
922 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล786,210,000+2.05
923 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน785,614,755-
924 นาย วิทวัส พรกุล785,426,120-1.95
925 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์785,233,360-0.08
926 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม785,032,145-0.19
927 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด783,449,963-0.50
928 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด783,198,576-3.93
929 NIPPON CLOSURES CO., LTD.781,922,972+0.61
930 นาย ภากร มกรานนท์781,778,357+0.71
931 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ781,273,909-
932 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ780,797,953+2.92
933 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์776,622,000+0.81
934 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต776,622,000+0.81
935 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด776,216,251-
936 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา775,868,570+0.82
937 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร775,791,250+0.80
938 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี774,071,960-1.57
939 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล773,932,006-1.10
940 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์772,805,000-
941 นาย ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์770,000,000-
942 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว769,060,437+0.67
943 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด768,192,195-0.11
944 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ765,430,429-0.34
945 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล764,638,065+0.71
946 นาย กิตติพล ทวนทอง763,749,562-0.99
947 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด763,011,840-0.42
948 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด760,500,000+0.51
949 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK760,263,220-4.07
950 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล760,017,680-0.46
951 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์755,048,035-0.16
952 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด754,609,240-
953 NICHIREI FOODS INC.754,323,465-0.75
954 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์752,236,882-
955 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)752,154,222+1.46
956 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด752,000,000-
957 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด751,146,404-0.61
958 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ750,250,000+0.80
959 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร749,155,000+0.80
960 นาย สมชาติ โสตธิมัย748,900,000-
961 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์748,110,319+1.67
962 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์747,540,554+1.25
963 นาย ทิพย์ ดาลาล746,750,638-0.98
964 บริษัท โอสถสภา จำกัด746,630,122-
965 นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ746,539,200-
966 นาย เดชพล จันศิริ745,965,353+4.60
967 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ745,415,754+0.53
968 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์742,485,505+1.19
969 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล739,679,618-
970 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.735,324,887+0.69
971 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์734,164,000-0.86
972 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด730,794,379-4.55
973 นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี727,556,399+1.76
974 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR727,295,000+0.29
975 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา726,233,204+2.28
976 นางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี726,000,000+0.83
977 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์723,997,002+2.69
978 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์723,883,944-1.56
979 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด723,630,691-0.42
980 N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC722,901,811+0.77
981 Peak Development Holdings Ltd.722,435,593-3.93
982 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม722,102,096-0.43
983 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย721,525,000+1.94
984 นาง เกษสุดา ไรวา721,497,450-
985 น.ส. อัมพร มาลีนนท์720,345,875+4.45
986 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P719,323,574-2.03
987 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)718,824,000-0.66
988 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL718,234,400+1.02
989 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส717,830,000+0.76
990 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ717,492,820+1.17
991 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้716,732,361+1.19
992 MISS CHUN-CHING TENG713,579,847-0.04
993 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)711,420,361-
994 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)709,745,681-1.61
995 MISS TENG CHUN-YU709,626,736-
996 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์708,457,003+0.60
997 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)708,404,197-0.47
998 บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด707,653,239+0.75
999 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด706,993,854+1.02
1000 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.705,611,074+0.26