คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,219,513,100-
502 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,215,741,459-1.94
503 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ2,208,717,390-0.69
504 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,190,000,000-2.05
505 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,188,928,025+1.10
506 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด2,185,535,000-0.63
507 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,185,086,892-0.52
508 นาย ก้องภพ ลิมทรง2,171,191,932-1.03
509 Y Investment Ltd2,169,000,000-0.41
510 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด2,163,692,570-
511 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี2,150,009,900-
512 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล2,139,524,836+0.28
513 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,133,384,800-0.29
514 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,131,832,835-0.67
515 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,127,718,874-1.92
516 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ2,126,813,404-
517 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ2,126,813,404-
518 นาย เปรมชัย กรรณสูต2,112,097,850-0.68
519 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,106,219,500-0.41
520 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,106,219,500-0.41
521 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,106,219,500-0.41
522 SELANGOR HOLDINGS INC.2,100,597,870-
523 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,096,820,000-2.02
524 นาง อารดา จรูญเอก2,087,064,054-11.03
525 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)2,077,686,790-0.59
526 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด2,069,723,989+1.24
527 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์2,067,554,025-1.20
528 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)2,059,464,920-0.82
529 นาย เบน เตชะอุบล2,051,685,012-0.11
530 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต2,044,177,130-1.69
531 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,040,816,546-6.95
532 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)2,024,536,158-0.65
533 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล2,011,043,744+0.10
534 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด2,004,864,420-
535 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด2,004,000,000-0.80
536 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,003,879,826-
537 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,994,925,003-1.97
538 นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์1,992,583,428-2.88
539 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,991,989,370-0.93
540 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,989,000,960+0.63
541 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,988,648,248-0.46
542 ASSEAU COMPANY LIMITED1,986,402,705-2.41
543 นาง กอบกุล ปัญญาพล1,984,115,124-
544 AMATA ASIA LIMITED1,980,436,887-
545 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,975,000,000+0.63
546 นาง พรนภา จันศิริ1,967,922,864-0.56
547 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,960,817,510+1.27
548 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,953,285,569+1.24
549 MISS. NAPAMAS LADPLI1,947,522,468+2.64
550 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,947,375,240-1.69
551 WJ International Hospital Management Co.,Ltd.1,935,000,000-0.78
552 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,931,995,492+0.62
553 น.ส. นภมาศ ลัดพลี1,927,968,912+2.64
554 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)1,927,222,410-0.99
555 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,914,264,000-0.39
556 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,882,146,751+0.51
557 บริษัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,881,356,132-1.44
558 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,877,781,353-
559 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,864,725,539+0.13
560 นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ1,859,389,800-1.49
561 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,859,048,100+0.77
562 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,845,717,894-
563 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,838,579,496+1.08
564 นาย กัมพล ตติยกวี1,836,628,552-0.44
565 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,832,400,000-5.56
566 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์1,832,265,389-0.21
567 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด1,830,400,000-0.96
568 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ1,827,210,000-3.90
569 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,819,680,000-
570 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,818,662,395-3.78
571 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,810,415,304+0.19
572 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,808,665,800-1.71
573 CLSA LIMITED1,807,896,833-0.68
574 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,804,852,998-1.14
575 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ1,804,704,825-4.32
576 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,804,588,881-
577 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ1,801,052,375-3.04
578 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS1,789,420,000-1.76
579 WACOAL CORPORATION1,784,657,813-
580 บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด1,777,864,660-
581 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,777,142,470+1.64
582 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,767,995,229+2.73
583 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,764,983,545-0.70
584 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,754,829,576-2.83
585 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,754,090,800-1.42
586 SIX SIS LTD1,745,281,708-0.57
587 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,741,701,280-0.57
588 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,740,357,840-8.97
589 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,738,558,000+0.61
590 บริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด1,732,509,870-
591 นาย อานุช โลเฮีย1,713,702,480+1.79
592 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,701,398,078-1.13
593 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด1,700,010,000-3.42
594 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,697,505,411-0.15
595 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด1,696,084,000-
596 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,674,865,998-1.75
597 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,670,730,351-0.83
598 นาย สุขุม นวพันธ์1,668,190,443-0.38
599 นาย ชาย วินิชบุตร1,667,347,798-5.45
600 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,666,603,507-3.17
601 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ1,666,566,563-4.32
602 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด1,663,588,800-1.93
603 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,659,341,234-
604 นาย วิเวก ดาวัน1,655,377,776-6.94
605 นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์1,649,785,889-0.78
606 ด.ญ. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,649,000,000-1.03
607 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,649,000,000-1.03
608 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,649,000,000-1.03
609 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.1,643,000,850-
610 นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,642,331,627-1.25
611 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,637,994,750-
612 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส1,637,785,930-0.78
613 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,633,169,040-1.00
614 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,623,115,630-0.85
615 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,622,432,100-0.76
616 นาย วศิน เดชกิจวิกรม1,621,854,950-2.32
617 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,614,761,801+0.51
618 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,611,679,440+0.21
619 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,611,400,000-
620 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,070-
621 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-
622 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-
623 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,610,000,000-
624 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,608,713,230+3.97
625 นาง ณวรา วนาสิน1,608,393,382-0.78
626 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,601,026,272-2.35
627 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,600,720,000-
628 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,594,639,891-1.58
629 กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta1,589,181,319+0.91
630 บริษัท Hitachi Chemical จำกัด1,577,476,120-
631 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,577,182,142+0.70
632 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,569,896,694-
633 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,569,492,159-
634 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,561,569,916-
635 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,560,176,720-2.82
636 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,554,193,654-0.55
637 Star Capital (H.K.) Limited1,552,000,000-4.12
638 นาย มุข โรจตระการ1,550,620,800-
639 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,546,472,000+0.02
640 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,545,000,120-0.67
641 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต1,542,554,183+1.23
642 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,527,200,000+1.63
643 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,527,200,000+1.63
644 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,527,200,000+1.63
645 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,519,422,300+0.91
646 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ1,511,029,889-0.40
647 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,507,500,000-2.67
648 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,500,548,232-5.47
649 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,499,984,021-0.23
650 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,495,411,775+1.29
651 TORAY INDUSTRIES, INC.1,487,128,400-0.45
652 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด1,474,516,620-
653 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,473,540,610-3.17
654 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,472,837,859+0.61
655 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,470,469,992-1.72
656 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,464,109,000-
657 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,464,072,200-
658 นาย ชินการ สมะลาภา1,455,200,000-
659 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,451,930,241+1.03
660 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,447,250,632-0.85
661 MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO1,437,960,000-0.72
662 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES1,436,340,274-0.56
663 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,436,109,966+0.66
664 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,428,750,000+1.57
665 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,428,750,000+1.57
666 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,428,750,000+1.57
667 Global Health Investment Co., Ltd.1,412,980,215-0.78
668 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,406,597,400-1.92
669 นาย ตัน ภาสกรนที1,406,494,440-0.51
670 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,406,300,000+1.46
671 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,404,184,463-0.44
672 นาย อำนวย อุนนะนันทน์1,403,228,783-0.78
673 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)1,401,407,996-
674 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,398,000,000-
675 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,391,743,835-0.56
676 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด1,386,000,000-
677 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,380,200,000+0.75
678 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,379,555,888-0.95
679 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 011,378,788,175-0.40
680 UNITY I.CAPITAL LIMITED1,375,153,000-0.63
681 บริษัท เกรนเทรด จำกัด1,365,905,793-0.95
682 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,365,195,783+0.76
683 นาย สุพล วัธนเวคิน1,362,105,246-0.97
684 นาย ชาลี โสภณพนิช1,361,538,105-0.19
685 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,361,250,000+0.80
686 บริษัท โอแมค จำกัด1,361,233,720+6.77
687 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,360,114,377+0.76
688 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,357,414,750-1.98
689 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,355,564,393-1.46
690 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,354,228,782-1.93
691 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,349,000,000+1.05
692 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,348,890,200-4.35
693 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG1,348,645,303-1.45
694 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,344,666,575-2.26
695 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,343,390,549+0.70
696 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT1,342,131,604+0.03
697 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,339,590,000-1.12
698 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,337,217,700+0.48
699 RAINBOW JOY LIMITED1,330,000,000+6.77
700 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1,329,210,386-0.99
701 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,326,389,249-0.98
702 นาย อภิรักษ์ วานิช1,326,245,815+0.51
703 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,321,290,330-1.96
704 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,320,483,461-1.32
705 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์1,309,767,579-4.20
706 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,307,795,475-
707 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,304,881,238+0.67
708 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,303,140,000-1.74
709 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,297,355,640-0.83
710 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,292,201,420-0.70
711 บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,285,777,500-3.51
712 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,281,431,085-0.63
713 นาย พิมาน เตียวตรานนท์1,272,243,830-2.10
714 Kyocera Corporation1,270,000,000-1.00
715 กองทัพบก1,267,856,475-
716 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.1,267,847,600-2.91
717 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,266,341,775-
718 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,260,914,380-0.83
719 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,260,213,246+0.99
720 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,257,660,343-
721 C.P. INTERFOOD (THAILAND) CO., LTD1,249,500,000-1.68
722 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล1,247,480,000-0.50
723 นาย พิชัย นิธิวาสิน1,245,248,773-0.84
724 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,245,146,855-1.68
725 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,242,585,880-5.00
726 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม1,237,232,065-2.53
727 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,234,200,000+1.65
728 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,232,316,672-0.66
729 นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์1,228,045,327-2.43
730 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.1,225,198,689-1.37
731 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,225,074,000-0.71
732 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,224,131,948-3.02
733 MR. TIN SHU CHAN1,222,200,000-0.56
734 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 41,221,870,199-0.02
735 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์1,219,757,805-0.35
736 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,216,892,925-
737 CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED1,215,341,615-1.68
738 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.1,214,480,000-2.21
739 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ1,213,678,250-1.45
740 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,211,704,940+1.03
741 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,207,352,869-2.32
742 นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์1,203,862,020-1.66
743 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.1,194,045,300-
744 นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ1,189,482,458-2.45
745 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล1,184,000,000-0.68
746 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์1,183,428,376-0.55
747 นาง ลินจง โอภากุล1,183,097,450+1.10
748 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,178,413,200-1.67
749 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,177,543,355-0.32
750 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,174,580,384+0.10
751 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,168,442,590-
752 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,168,316,226-0.50
753 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,166,612,794-6.36
754 มูลนิธิชินโสภณพนิช1,166,343,164-
755 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,165,791,503+0.67
756 นาย กำธร ตติยกวี1,164,792,460-
757 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)1,156,722,280-
758 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด1,153,195,164-
759 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด1,151,181,539-0.46
760 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,141,086,721-1.82
761 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,140,500,000-0.95
762 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,138,699,904-
763 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,138,629,768-
764 นาง พิชญา พูลลาภ1,138,278,130-0.88
765 MISS NISHITA SHAH1,134,572,639-0.95
766 นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล1,132,979,400-
767 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,132,200,000-0.90
768 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,130,364,000-5.88
769 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,127,881,428-4.72
770 น.ส. วัสสา ริมชลา1,126,790,170+1.03
771 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร1,121,542,935-1.08
772 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,120,232,570+0.09
773 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,117,573,192-1.00
774 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,117,290,884-3.64
775 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด1,115,439,036+1.23
776 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,114,953,678+0.08
777 LUCKY SECURITIES, INC.1,113,375,587-1.94
778 MISS YEAP XIN YI1,112,870,084-5.26
779 นาย เนตร จรัญวาศน์1,110,311,262-0.31
780 นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล1,105,925,012-1.37
781 นาย อุชัย วิไลเลิศโภคา1,101,118,000+0.92
782 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)1,101,031,702-0.40
783 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,095,709,028-1.97
784 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES1,093,599,535-0.18
785 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,090,720,160-5.22
786 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,090,319,885-
787 MR. YEAP SWEE CHUAN1,089,832,493-5.26
788 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,087,594,993-0.29
789 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท1,087,172,575+0.80
790 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,086,287,986-1.69
791 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,085,461,075-
792 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด1,078,400,000-
793 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล1,077,443,700-
794 CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH1,077,021,743+0.03
795 นาง สุนทรี วนวิทย์1,075,250,325-0.67
796 นาย มารุต แสงศาสตรา1,075,200,000-4.46
797 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,075,200,000-4.46
798 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด1,072,985,400-1.48
799 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,072,936,758-1.24
800 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด1,072,650,539-
801 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด1,071,191,144-4.14
802 นาง ประไพวรรณ ลิมทรง1,065,461,000+0.74
803 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,055,002,100-0.75
804 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,049,867,557-0.21
805 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์1,046,842,733-0.85
806 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,044,728,718-0.46
807 บริษัท โงวฮก จำกัด1,044,062,500-1.20
808 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,040,836,659-4.12
809 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์1,040,142,539-3.24
810 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด1,038,653,000+1.46
811 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด1,036,890,844-2.91
812 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,036,860,094-0.56
813 POSCO, LTD.1,035,260,490-1.94
814 AIOI INSURANCE CO., LTD.1,034,401,254-
815 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,033,729,260-0.72
816 นาย สมาน เตชะอิทธิพร1,033,050,000+1.03
817 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,027,180,000-1.97
818 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด1,025,869,380-2.82
819 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว1,025,774,850+0.53
820 นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,024,751,217-0.86
821 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด1,024,642,461+0.98
822 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ1,022,894,737-4.40
823 บริษัท ชาติชีวะ จำกัด1,017,654,610-3.39
824 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,016,214,342-5.23
825 นาง บุษกร จันศิริ1,013,947,776-0.56
826 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์1,013,745,644-1.33
827 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,012,051,513-0.85
828 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG1,011,330,288-1.06
829 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์1,011,269,954-2.58
830 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1,010,579,000-1.58
831 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,008,416,926-0.54
832 กองทุนเปิด บัวแก้ว1,003,489,666-0.45
833 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)1,000,125,000+1.57
834 นาย วรพจน์ อำนวยพล999,856,000-2.10
835 MR. YOUNG JUN LEE998,620,000-
836 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.996,000,000-0.67
837 MR. SEUNGWOO LEE995,500,000-
838 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์990,000,000-2.02
839 WHOLTON COMPANY LIMITED986,373,650-3.37
840 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล985,165,774-3.73
841 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์984,504,869-3.14
842 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)982,115,715-0.57
843 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด979,497,500-
844 VIELLA ASSETS LTD.976,771,359+1.12
845 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม975,950,000-3.36
846 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด975,230,724-3.16
847 นาย เศรษฐา ทวีสิน975,023,310-9.46
848 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ973,978,200+1.71
849 บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด973,610,365-6.60
850 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH972,461,705-0.48
851 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา972,320,559+3.97
852 นาย ณัฐภพ ภูริเดช970,000,000+1.03
853 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)967,360,868+0.16
854 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)967,052,370+2.33
855 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)965,806,369-0.94
856 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED964,542,600-0.84
857 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)962,070,471+0.29
858 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK961,529,800-0.99
859 ONEIDA SERVICES LIMITED961,200,000-3.37
860 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์961,104,381-
861 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)952,440,265-2.91
862 HI-LEX CORPORATION952,000,000-5.88
863 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH950,536,839-2.51
864 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์942,571,395-0.87
865 นาง รังสิมา วณิชภักดีเดชา939,421,606-1.32
866 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล931,861,110-4.48
867 น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ930,514,800-
868 MR. Jean-Marie Verbrugghe930,036,000-0.59
869 นาย ธนรัชต์ พสวงศ์929,029,643-1.57
870 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.928,847,000-
871 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย928,155,995+1.03
872 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)927,752,416-1.23
873 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์927,562,500+1.03
874 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด925,610,916-1.29
875 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ923,792,359-2.20
876 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH922,090,000-3.85
877 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)921,086,620-0.55
878 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์920,932,611-
879 นาย ภากร มกรานนท์920,405,954-0.80
880 นาย ชาญ โสภณพนิช919,141,162+0.39
881 นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร918,536,840-0.68
882 นาย พีรพล อาหุนัย911,712,700+1.03
883 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์911,571,746+1.79
884 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม910,907,030-3.36
885 นาง สร้อยเพชร จันทรัช908,589,000-
886 นาย ทิพย์ ดาลาล908,563,412-0.78
887 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
888 นาย อภิชัย เตชะอุบล907,863,820-1.37
889 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์906,267,916-
890 นาง จิราพร กิตติคุณชัย905,998,792-
891 Northend Investment Limited905,000,000+1.10
892 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้904,470,822-2.75
893 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ904,081,840-1.01
894 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ903,817,426-1.04
895 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด903,160,625-3.96
896 นาง วิมลทิพย์ พงศธร899,485,881-0.85
897 นาง ดาราณี อัตตะนันทน์898,940,063-3.39
898 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด897,750,000-3.51
899 ธนาคาร ออมสิน897,244,277-0.11
900 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ896,890,613-0.89
901 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด896,884,011-
902 BENTAYGA HOLDINGS LTD894,400,000-0.96
903 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม894,000,000-3.36
904 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด893,135,854-5.45
905 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)891,919,052+2.44
906 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม891,036,092-3.36
907 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด891,000,000-20.00
908 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด891,000,000-20.00
909 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ888,296,000-0.68
910 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)887,904,890-1.46
911 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร886,999,520-0.68
912 นางสาว เรณุมาศ อิศรภักดี883,300,000-2.05
913 บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)881,953,935-
914 นาง พัฏ โรจน์มหามงคล881,600,000-1.32
915 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา878,019,881-1.04
916 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์877,619,518+1.79
917 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)877,200,000-0.98
918 กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์877,200,000-0.98
919 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด877,084,716-0.68
920 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล874,997,613-2.86
921 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
922 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด873,152,735+0.65
923 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด872,432,550-5.67
924 บริษัท หลานปู่ จำกัด867,481,225-1.76
925 นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา867,009,770-0.80
926 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK861,926,325-1.54
927 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล855,280,480+0.05
928 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล854,976,610-4.41
929 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ854,437,500-0.77
930 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ852,140,240-17.55
931 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว851,247,086-2.57
932 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล850,830,000+0.63
933 นาง ศศิธร รัตนรักษ์850,062,832-0.74
934 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P849,833,729-0.21
935 NIPPON CLOSURES CO., LTD.848,672,494-
936 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)848,630,000-20.35
937 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย848,150,000-0.91
938 HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A847,980,472-0.84
939 นาย นพพร วิฑูรชาติ847,521,098-1.94
940 นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล846,972,800-0.82
941 NICHIREI FOODS INC.845,069,145-3.36
942 บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด841,386,600-
943 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด841,245,748-0.53
944 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด840,545,777-1.38
945 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์839,546,025-2.97
946 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล837,420,000-1.43
947 นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล835,136,610-1.30
948 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
949 นาย ภาคภูมิ ศิลา831,868,950+4.96
950 น.ส. ธิดารัตน์ ศิลา831,844,750+4.96
951 Q.P. CORPORATION831,756,170+0.48
952 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ830,044,507-3.94
953 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด829,635,645-0.87
954 นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์829,211,505+0.92
955 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล825,842,095+1.67
956 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์824,461,200-0.90
957 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)824,220,791-
958 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล823,708,179+0.99
959 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์822,997,955-1.03
960 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน822,828,086+1.51
961 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ821,409,675+1.10
962 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ820,835,115+1.25
963 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี816,737,343-
964 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์816,441,000-0.78
965 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์814,642,206-1.85
966 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์811,128,706+1.41
967 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์810,974,443+1.65
968 บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด807,992,131-
969 บริษัท โพธิวรคุณ จำกัด803,609,840-
970 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR803,345,000-3.49
971 นาย ชาย ศรีวิกรม์801,570,890-2.00
972 นาย วิทวัส พรกุล800,631,316-0.01
973 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช797,385,000-0.63
974 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน796,184,262+0.09
975 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P795,295,512-0.11
976 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส794,400,000-1.16
977 นาย กิตติพล ทวนทอง793,890,002-2.83
978 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์793,650,000-0.90
979 นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์793,174,944-1.94
980 น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม791,640,279-0.06
981 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต789,250,000+3.20
982 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์789,250,000+3.20
983 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์788,777,999-
984 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด788,173,219+0.59
985 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย788,105,584-5.88
986 น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์783,610,451-0.83
987 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)783,543,000-5.04
988 MRS. TEO LEE NGO782,776,246-5.26
989 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED782,413,893-0.91
990 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย782,040,000-3.57
991 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.780,756,191-0.07
992 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด780,000,000-
993 นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์779,917,200-0.83
994 นาย ชาลี สุขสวัสดิ์779,917,200-0.83
995 น.ส. อัมพร มาลีนนท์778,196,950-6.77
996 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์777,338,000-0.73
997 Peak Development Holdings Ltd.776,066,183-
998 นาย นพดล เขมะโยธิน776,035,200-1.39
999 นาย สมชาติ โสตธิมัย773,900,000-
1000 นาย กฤษฎิ์ ชวาลรัตน์772,805,000-