คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
251 นาย วิระชัย ทรงเมตตา6,299,779,819-
252 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,234,028,493-1.80
253 UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC6,207,077,100-0.23
254 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH6,191,507,730-0.29
255 AIRASIA AVIATION LIMITED6,184,180,000-
256 DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE6,137,806,185+1.85
257 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,126,795,431+1.88
258 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,118,809,582-2.22
259 บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด6,089,693,400-0.79
260 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)6,059,999,394+3.96
261 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์6,033,916,503-0.37
262 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,016,525,898+0.65
263 บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,975,544,078-0.79
264 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด5,966,388,604-2.02
265 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา5,952,509,048+0.49
266 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,918,106,560-1.25
267 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.5,912,276,839+2.09
268 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,892,191,517+0.93
269 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,889,900,600-0.57
270 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,845,636,486+1.89
271 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา5,765,320,392-
272 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC5,761,585,589+0.02
273 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,743,485,390-2.24
274 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา5,741,362,145+0.48
275 KINPO ELECTRONICS. INC.5,657,564,048+0.82
276 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)5,648,283,714+0.40
277 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED5,631,884,974-
278 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.5,630,964,230-10.29
279 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด5,630,437,090+1.18
280 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,602,175,522-1.54
281 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,559,638,643-0.85
282 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,546,336,654-2.25
283 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา5,540,661,603+0.95
284 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,537,354,585-2.26
285 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED5,508,771,933-0.51
286 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,503,001,630+1.27
287 นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,490,073,607+2.20
288 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,474,016,000-0.56
289 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,331,326,010+1.49
290 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล5,316,807,783+0.27
291 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,289,159,706-0.57
292 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,287,423,950+0.55
293 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,286,217,790+5.94
294 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,277,666,433-2.26
295 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,249,823,880-2.26
296 POSCO Co.,Ltd.5,201,236,134+8.11
297 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible5,197,986,798+0.37
298 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ5,177,510,209+1.70
299 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร5,146,631,721-0.40
300 บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด5,146,064,000-0.89
301 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,107,049,393+0.81
302 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา5,105,100,000+0.53
303 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด5,096,294,016+0.91
304 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด5,080,119,839+3.47
305 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา5,024,754,211-
306 BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED4,956,187,500+2.27
307 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,910,821,668+0.93
308 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา4,909,600,000-0.66
309 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)4,901,749,888+2.04
310 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด4,900,711,914-
311 MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO.,LTD.4,883,019,968+1.83
312 น.ส. วันดี กุญชรยาคง4,842,990,000+0.62
313 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,837,179,859-1.57
314 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ4,828,000,000+1.24
315 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)4,821,003,280+4.66
316 มูลนิธิเอสซีจี4,805,028,000-0.56
317 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,798,925,901-
318 บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,747,101,203+3.46
319 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,731,277,115+3.98
320 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ4,701,950,000+4.85
321 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ4,701,950,000+4.85
322 นาง บุศทรี หวั่งหลี4,701,950,000+4.85
323 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND4,701,805,266+0.21
324 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ4,679,513,738-1.56
325 นาย อภิรุม ปัญญาพล4,652,683,541+2.94
326 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,531,357,407+5.31
327 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,510,080,046+1.29
328 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,507,499,117-1.09
329 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,486,408,782-
330 บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด4,481,130,612-2.86
331 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,467,978,753-
332 นาย มิน เธียรวร4,441,750,000-1.15
333 นาย ชาตรี โสภณพนิช4,440,437,294+0.62
334 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต4,386,051,250+0.82
335 กองมรดกนาย อนันต์ กาญจนพาสน์ โดยนายซุยฮัง กาญจนพาสน์4,375,468,637-
336 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/254,368,942,037+1.18
337 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)4,298,366,436+2.75
338 นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,264,406,431-3.86
339 การประปาส่วนภูมิภาค4,246,880,000-4.72
340 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา4,244,402,741-
341 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,231,220,784-0.05
342 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,194,004,241-2.39
343 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,169,396,510-2.12
344 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์4,122,520,429+0.82
345 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์4,111,383,236+1.74
346 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา4,081,205,446+0.49
347 นาง จินตนา บุญสาลี4,069,440,000-2.47
348 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี4,058,100,000-2.47
349 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา4,047,000,000-3.52
350 นาย มารุต แสงศาสตรา4,047,000,000-3.52
351 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,043,159,090+1.88
352 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,028,272,314+0.34
353 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)4,015,735,160-0.49
354 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด4,011,409,185+1.75
355 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,988,971,574+1.22
356 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)3,973,409,002+0.65
357 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,971,000,000+1.66
358 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด3,953,379,249+1.60
359 นาย ฐกร รัตนกมลพร3,931,875,000+6.01
360 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,913,878,471-2.37
361 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,912,576,951-0.42
362 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,900,343,357+0.69
363 นาง จริยา แก้วบุตตา3,892,759,540-1.57
364 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต3,887,300,830+0.82
365 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด3,880,350,000+5.00
366 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,860,282,824+1.22
367 HSBC BANK PLC - SAUDI CENTRAL BANK SECURITIES ACCOUNT A3,829,908,803-0.35
368 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา3,828,824,981+0.53
369 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,809,700,000+0.90
370 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด3,789,441,700-1.89
371 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,744,193,341+0.95
372 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด3,733,386,711-1.12
373 บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด3,700,242,000+0.55
374 ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์3,679,863,000+2.27
375 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,671,937,500-0.51
376 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,644,685,770+4.13
377 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,626,032,500-2.22
378 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)3,621,120,000-
379 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,609,458,781+0.96
380 POLYPLEX CORPORATION LTD.3,604,722,449-1.29
381 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,579,545,231-
382 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,577,780,800-
383 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,575,686,464+0.95
384 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,555,090,000-
385 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,552,382,659+0.95
386 TOKYO CENTURY CORPORATION3,543,578,338-0.56
387 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล3,519,711,321+1.05
388 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,517,902,720-
389 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,507,157,500-0.57
390 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,503,835,805-
391 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,488,112,485-0.70
392 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,485,388,465-
393 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,474,867,966+0.39
394 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.3,463,216,960-0.89
395 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,454,449,534-
396 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์3,442,496,940+1.96
397 CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD3,438,142,400+4.66
398 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด3,406,800,000-4.12
399 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,363,621,120+1.60
400 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,344,402,159-0.32
401 BANQUE PICTET & CIE SA3,340,522,512-1.23
402 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,340,105,000+5.26
403 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,338,490,006+0.47
404 MR. YEW HOCK KOH3,334,176,000+3.70
405 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,327,420,600+2.68
406 นาย อานุช โลเฮีย3,295,047,603+2.74
407 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,287,250,178+1.83
408 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)3,278,040,148-2.91
409 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,259,021,260+0.55
410 นาง กอบกุล ปัญญาพล3,236,846,892+3.31
411 นาย นพดล เขมะโยธิน3,211,800,000+0.69
412 นาย สำเริง มนูญผล3,210,279,158+0.39
413 นาง เพียงนภา จรูญศรี3,206,000,000+0.71
414 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ3,204,083,594+1.31
415 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด3,199,283,901-
416 บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด3,185,574,231-
417 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,182,731,013+1.83
418 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,159,340,800+2.27
419 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา3,152,097,568+0.71
420 น.ส. รัตนา มาลีนนท์3,142,977,688-0.56
421 นาย ตัน ภาสกรนที3,137,564,520+3.45
422 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,081,064,571+0.71
423 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)3,070,494,514+0.53
424 HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED3,064,890,000-0.35
425 นาย นเรศ งามอภิชน3,064,082,000-1.26
426 MISS SUNEE SERIPANU3,035,130,736-
427 Concord I. Capital Limited3,029,400,000+1.96
428 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF3,016,926,909-0.38
429 CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING3,014,326,379-1.57
430 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์3,004,883,818-0.89
431 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.2,989,473,000-2.16
432 นาย ปริญญา เธียรวร2,975,860,000-0.83
433 นาง มัทยา พันธุกานนท์2,934,375,000+2.00
434 นาย สุนทร เด่นธรรม2,926,304,640+0.89
435 บริษัท อเดลฟอส จำกัด2,908,451,294-1.43
436 Sustainable Battery Solutions, Inc.2,905,181,780-
437 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด2,904,611,160-0.53
438 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด2,902,676,171+0.81
439 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,889,221,393+1.21
440 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,886,501,643-5.25
441 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,886,478,998+1.92
442 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)2,863,620,000+1.78
443 นาย สยาม เตียวตรานนท์2,827,863,750-
444 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)2,809,625,959+2.59
445 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,806,923,022+3.31
446 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,787,417,577-0.28
447 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,786,643,611+2.18
448 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,768,310,600+2.27
449 บริษัท แอสเซนด์ ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด2,754,000,000+1.96
450 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,753,208,000-0.56
451 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,751,569,993-
452 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,742,804,720+3.70
453 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,737,520,203+4.63
454 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,728,804,906-1.28
455 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,728,499,733-5.61
456 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ2,706,780,272+3.43
457 นาย ศักดิ์ นานา2,700,864,000-0.56
458 บริษัท บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,684,000,000+1.23
459 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด2,658,259,011-1.55
460 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,651,221,424+0.31
461 นาง ลินจง โอภากุล2,627,652,900+3.98
462 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,610,397,050+3.98
463 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,610,000,000+1.38
464 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,582,810,445-
465 บริษัท เกรนเทรด จำกัด2,575,708,067+1.52
466 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,569,596,483+2.08
467 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,567,250,000-
468 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด2,561,036,212-0.16
469 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา2,552,550,000+0.53
470 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา2,552,550,000+0.53
471 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร2,550,747,102+2.53
472 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,537,452,500+2.27
473 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES2,535,137,626+0.73
474 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์2,534,224,193+4.33
475 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,529,715,146-5.86
476 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์2,523,843,888+7.69
477 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)2,523,694,396+0.15
478 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,498,551,200-1.47
479 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,496,176,460-1.42
480 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์2,479,334,550+2.27
481 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2,478,936,772-0.21
482 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,458,806,481-1.42
483 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,458,753,090+5.94
484 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)2,455,866,395-
485 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,453,579,086-0.72
486 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,452,667,100+2.70
487 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,449,186,454-
488 บริษัท สารสิน จำกัด2,447,184,486+0.68
489 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,433,750,000+5.08
490 AMPLUS HOLDINGS LIMITED2,433,430,963+0.53
491 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,420,739,869-5.86
492 AMATA ASIA LIMITED2,420,533,973-
493 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ2,405,666,437+1.47
494 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,396,764,240+1.35
495 บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด2,392,862,175-2.52
496 นาย ชวัล บุญประกอบศักดิ์2,392,665,000-2.73
497 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,392,438,000+4.76
498 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด2,387,827,207-1.83
499 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,383,917,160-0.86
500 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED2,382,556,224+5.92

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า