คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/02/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ2,229,004,711+0.77
502 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.2,221,199,994+2.74
503 บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,215,657,507-1.27
504 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,201,500,000+0.84
505 นาย มารุต แสงศาสตรา2,201,500,000+0.84
506 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร2,191,198,773+0.13
507 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,183,958,107+1.90
508 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,170,243,351-
509 นาย ดิเรก วินิชบุตร2,167,472,762+1.96
510 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,163,786,000+0.29
511 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,156,631,500-
512 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,156,276,127+1.50
513 นาย ธนัช จุวิวัฒน์2,153,060,000-
514 นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล2,152,800,000-1.56
515 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์2,140,982,477-0.61
516 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,131,191,699+2.71
517 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,130,765,860+1.56
518 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,129,853,501-1.26
519 บริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จำกัด2,128,052,645-
520 ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ2,124,924,180+1.59
521 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,113,245,892-0.32
522 ASIAN OPPS I LIMITED2,110,185,000+0.57
523 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,105,485,899+1.75
524 นาย มุข โรจตระการ2,105,222,400+4.30
525 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน2,102,915,842+4.65
526 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2,097,187,056-1.65
527 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,094,648,573+1.01
528 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,076,520,500+0.29
529 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,076,250,000+4.64
530 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,063,948,300+2.22
531 บริษัท โอแมค จำกัด2,057,202,840-1.49
532 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์2,052,178,608+2.42
533 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,042,576,498+9.09
534 นาย สำเริง มนูญผล2,041,415,963-0.13
535 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด2,037,243,004-
536 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์2,034,515,944+2.42
537 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด2,034,200,000+3.57
538 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย2,030,324,800-0.99
539 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,021,007,004+4.24
540 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,011,888,730+0.71
541 RAINBOW JOY LIMITED2,010,000,000-1.49
542 นาง รัตนา นรพัลลภ2,008,691,809+6.51
543 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT2,004,791,245+1.35
544 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,001,435,221+6.36
545 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,000,514,198+1.55
546 AMATA ASIA LIMITED1,997,363,698+4.24
547 น.ส. สาธิตา วิทยากร1,992,218,352+3.00
548 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,992,006,142-2.41
549 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,991,473,652+2.76
550 NCROWNE PTE LTD.1,991,029,887+2.76
551 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)1,989,611,691+0.53
552 นาย วรมัน โอภากุล1,987,500,000-0.38
553 น.ส. ณิชา โอภากุล1,987,500,000-0.38
554 น.ส. นัชชา โอภากุล1,987,500,000-0.38
555 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,965,098,837-0.68
556 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,963,924,918+2.56
557 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,961,696,258-0.39
558 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION1,960,734,887+2.14
559 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,955,668,080+0.63
560 บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,948,987,477-
561 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล1,946,324,293+0.50
562 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,935,795,000+4.52
563 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,925,026,149+0.52
564 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,924,626,717+2.29
565 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา1,924,539,691+1.87
566 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,923,981,155+1.24
567 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,907,587,421+2.04
568 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล1,904,437,333-1.49
569 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)1,900,350,000-
570 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) COMPANY LIMITED1,891,736,000-0.54
571 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.1,889,549,981+2.20
572 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,888,925,440-
573 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,887,269,544-
574 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,885,886,800+0.35
575 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,879,281,960+4.17
576 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ1,868,400,000+1.16
577 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา1,868,400,000+1.16
578 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา1,868,400,000+1.16
579 บริษัท ไกรเนาว์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด1,865,580,000+2.54
580 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,859,475,350+2.86
581 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล1,858,540,640+0.58
582 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,854,438,091-
583 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)1,853,904,425+1.62
584 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,849,914,870+0.98
585 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 2081,842,936,515+1.54
586 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,840,356,770+3.77
587 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,837,150,000+0.55
588 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,835,551,773+0.63
589 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,835,490,000+2.19
590 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด1,821,480,000-0.58
591 MRS. ARUNEE CHAN1,821,297,254+6.12
592 WACOAL CORPORATION1,814,906,250-
593 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,807,639,571+1.72
594 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,798,741,485+1.20
595 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,798,623,793-0.40
596 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด1,798,500,000-
597 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,793,342,273+1.11
598 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,784,124,460+1.20
599 AMPLUS HOLDINGS LIMITED1,781,208,000+1.16
600 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว1,779,257,530+0.41
601 ธนาคารออมสิน1,776,681,700-0.20
602 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,761,856,249-0.23
603 นาง จิราพร กิตติคุณชัย1,755,000,000-16.24
604 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,751,995,912+1.37
605 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท1,741,299,395+0.87
606 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,735,871,481+0.61
607 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.1,733,987,200-
608 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,729,414,350+0.89
609 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,728,723,375+1.49
610 CITI (NOMINEES) LIMITED-EQUITY TRUSTEES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY F ORBIS GL EQ LE FD (AU REG)1,723,264,316+2.20
611 นาย ดิสพล จันศิริ1,720,949,381-
612 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,719,592,017-0.39
613 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED1,716,425,410-
614 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,716,258,345+5.67
615 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,715,772,882+1.52
616 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด1,713,348,836-0.12
617 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,697,676,527+5.26
618 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,697,533,586-
619 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,696,179,578+0.92
620 นาย วิเวก ดาวัน1,689,864,813+4.08
621 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,681,293,600-0.45
622 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด1,679,102,040-7.14
623 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,678,886,433+1.14
624 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,678,270,995+0.82
625 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา1,663,450,000-0.97
626 GERLACH & CO.-ORBIS GLOBAL EQUITY FUND1,662,796,317+2.20
627 นาง อรณี จิราธิวัฒน์1,661,387,467+7.70
628 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,661,093,467+0.61
629 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,658,196,493+1.32
630 นาง เพียงนภา จรูญศรี1,648,800,000+1.39
631 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.1,646,720,000+1.81
632 น.ส. วัสสา ริมชลา1,646,221,796-0.39
633 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,632,028,005+2.40
634 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,621,890,920-
635 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,612,427,010+0.22
636 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)1,606,902,786+2.96
637 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND1,605,644,249+0.08
638 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,604,485,000-
639 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,604,221,804+3.28
640 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,601,677,618+2.20
641 นาย กิตติ ชีวะเกตุ1,600,688,956+7.03
642 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,592,704,946-0.39
643 นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ1,583,040,000-
644 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,582,104,759-
645 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,577,024,460+2.19
646 นาย พะเนียง พงษธา1,570,845,210+0.20
647 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,570,022,867+1.22
648 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์1,569,921,506+1.65
649 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,568,362,277+0.82
650 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,553,893,400+2.26
651 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ1,550,774,177-1.49
652 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,550,000,000-2.42
653 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,544,732,080+3.19
654 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,538,483,900+5.11
655 บริษัท ทานตะวัน จำกัด1,533,910,000+1.47
656 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด1,529,850,000+2.58
657 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,526,416,773+0.75
658 นาง พรนภา จันศิริ1,519,673,767-
659 น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา1,514,625,000+0.23
660 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,509,241,760-1.26
661 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,504,155,457+1.88
662 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์1,491,721,686+0.55
663 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,480,129,437+0.82
664 น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์1,478,503,940+7.14
665 นาย ภาคภูมิ ศิลา1,457,489,400+1.89
666 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล1,454,999,871+7.10
667 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,451,912,758-
668 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์1,451,856,687+0.73
669 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ1,450,324,921+2.20
670 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,450,050,460+6.90
671 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,447,167,510+0.93
672 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,439,423,748-
673 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,435,140,902+1.42
674 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,432,158,045-
675 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,424,639,262+2.19
676 นาย ชาย วินิชบุตร1,418,761,399+2.14
677 นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ1,417,433,000+1.38
678 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์1,416,013,862+1.60
679 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,411,022,045+4.04
680 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,410,522,850+1.53
681 นาย ปัญจะ เสนาดิสัย1,405,917,750-0.88
682 นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล1,396,504,094+7.71
683 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,395,716,112+4.51
684 DP Partners Limited1,392,268,575+6.75
685 ธนาคาร ออมสิน1,383,291,404-0.17
686 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา1,376,611,100+0.12
687 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,375,924,473+4.09
688 นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์1,370,496,000+7.03
689 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,368,000,000-
690 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM1,366,417,260+7.69
691 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,366,166,504+6.47
692 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,360,800,000+1.04
693 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,360,399,690-1.04
694 EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH1,359,412,423+6.68
695 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,356,100,000-0.52
696 บริษัท เกรนเทรด จำกัด1,352,897,166+7.69
697 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,348,178,825+5.42
698 นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์1,348,174,763+5.18
699 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,346,344,600+2.12
700 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,342,774,000-
701 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET011,342,547,280+1.25
702 น.ส. ธาพิดา นรพัลลภ1,342,334,700+7.14
703 นาย กัมพล ตติยกวี1,338,566,315+0.65
704 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,335,500,000+1.46
705 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,334,267,000+0.83
706 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM1,329,666,654+1.64
707 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์1,329,187,000+1.89
708 นาย นพดล เขมะโยธิน1,328,000,000+1.37
709 Toray Industries, Inc.1,327,134,597-
710 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน1,325,050,300-
711 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล1,323,941,478+0.49
712 น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์1,318,102,227+7.67
713 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด1,312,988,586+0.55
714 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์1,304,457,330-0.47
715 ASSEAU COMPANY LIMITED1,298,127,955+2.13
716 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล1,295,510,172+0.82
717 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,290,723,180+1.33
718 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,289,257,326+2.90
719 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,289,060,063-0.39
720 WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,277,478,166+0.40
721 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,276,689,058+2.41
722 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,275,751,305+4.05
723 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ1,273,853,610+1.60
724 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,270,840,000+0.35
725 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,267,422,500+1.10
726 นาง สร้อยเพชร จันทรัช1,265,082,773+3.88
727 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,264,152,949+6.90
728 นาย จิตติพร จันทรัช1,261,162,040+2.06
729 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ1,254,976,137+1.20
730 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,253,411,151+6.06
731 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์1,251,603,750-0.39
732 นาย อภิรักษ์ วานิช1,250,031,383+0.06
733 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,243,890,683-0.38
734 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,242,198,980+2.12
735 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,238,619,200+0.89
736 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,238,022,556-1.31
737 นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,235,353,675-
738 ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด1,235,173,203-0.76
739 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,234,285,542+4.04
740 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,232,561,011-
741 Kyocera Corporation1,231,900,000+0.52
742 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)1,221,137,306+0.42
743 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย1,219,998,859-0.39
744 TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD1,218,862,782+0.83
745 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,215,749,000+1.28
746 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,211,622,275+1.53
747 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด1,210,416,000+13.91
748 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,207,131,230+1.80
749 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,206,726,837+6.06
750 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,205,361,266-1.37
751 DPA Fund S Limited1,204,010,796+6.75
752 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้1,202,866,352-0.11
753 น.ส. อัมพร มาลีนนท์1,198,981,775+1.15
754 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1,198,315,220+5.29
755 นาย อติรัชต์ จรูญศรี1,196,127,914+1.39
756 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,192,800,000-0.70
757 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,192,800,000-0.70
758 นาย พีรพล อาหุนัย1,192,654,125-0.39
759 RBC INVESTOR SERVICES TRUST1,192,086,490+3.63
760 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,191,122,738-0.41
761 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,190,000,000-
762 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด1,185,254,400-
763 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,183,092,322+3.68
764 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด1,183,001,300+0.77
765 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,181,514,536+1.11
766 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,180,701,862-0.06
767 SELANGOR HOLDINGS INC.1,180,335,946+2.12
768 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,179,356,220+6.35
769 นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล1,178,712,000-1.56
770 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,178,600,000-0.70
771 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,178,577,500+0.87
772 บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด1,178,454,200+2.12
773 น.ส. นิภา มาลีนนท์1,177,380,045+1.16
774 นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ1,174,873,940-13.42
775 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,174,754,490-0.37
776 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด1,166,008,715-1.79
777 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,161,426,616-0.21
778 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,159,340,000+1.78
779 บริษัท เอกภาวี จำกัด1,157,894,126+0.51
780 เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอสจี) พีทีอี. แอลทีดี.1,155,289,422+7.09
781 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,155,254,832+6.79
782 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,152,600,000-
783 นาย ชัชชวี วัฒนสุข1,152,327,640+2.61
784 ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)1,139,966,112+1.67
785 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด1,136,651,788-1.04
786 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,130,052,056-10.88
787 นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล1,128,137,905+4.40
788 นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล1,128,000,000-1.56
789 นาย เนตร จรัญวาศน์1,124,279,859+0.87
790 นาย กำธร ตติยกวี1,123,750,238+0.26
791 MISS Nishita Shah1,123,722,590+7.69
792 นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,122,321,941-
793 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,121,775,100+0.65
794 บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด1,121,227,968+0.89
795 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,118,816,754-0.49
796 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร1,117,542,951-0.79
797 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,117,218,690-2.65
798 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร1,113,699,250+1.05
799 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,109,264,000-
800 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ1,108,627,576+1.30
801 นาง อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์1,104,357,800+0.55
802 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,102,500,000+3.06
803 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,102,500,000+3.06
804 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,102,500,000+3.06
805 นาง ถนอมศรี สุดโต1,101,162,773-1.36
806 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,097,213,100+2.32
807 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,095,752,000+2.94
808 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย1,094,810,000+1.25
809 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,094,800,048+2.94
810 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,094,800,000+2.94
811 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,094,800,000+2.94
812 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,094,800,000+2.94
813 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,093,572,565+0.03
814 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)1,091,800,000-
815 นาย บูรณะ ชวลิตธำรง1,089,510,000+0.24
816 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์1,085,259,017-0.27
817 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,083,423,153+0.40
818 นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล1,080,000,000-1.56
819 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์1,080,000,000+4.63
820 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์1,079,614,859+6.06
821 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,079,613,621+1.27
822 นาย สุขุม นวพันธ์1,077,911,092+0.73
823 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด1,077,439,958+2.14
824 นาย ชิน ชินเศรษฐวงศ์1,076,811,862+0.55
825 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา1,075,347,903+1.20
826 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,073,001,900-1.14
827 นาย พีรนาถ โชควัฒนา1,072,788,877+1.45
828 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,071,000,000+2.38
829 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,071,000,000+2.38
830 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,071,000,000+2.38
831 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,069,947,422+0.90
832 นาย ฮารกิชิน ทันวานี1,066,349,120+0.12
833 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,065,647,000+0.83
834 UNITY I. CAPITAL LIMITED1,055,085,000+4.52
835 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์1,053,598,438+0.10
836 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,049,305,108+1.10
837 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ1,045,059,940+0.02
838 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,044,268,185-
839 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,044,022,072+1.07
840 นาย ณรัฐ จิวาลัย1,044,003,857+6.90
841 นาย เบน เตชะอุบล1,043,694,533+1.82
842 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,042,889,506+2.61
843 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,041,908,340+0.72
844 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร1,035,289,352-0.62
845 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,034,594,210-0.13
846 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด1,032,499,913-
847 NIPPON CLOSURES CO., LTD.1,029,849,768+0.46
848 นาย สุพล วัธนเวคิน1,028,030,269+2.59
849 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,023,711,515+1.03
850 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด1,015,875,000-1.55
851 นาง พิชญา พูลลาภ1,014,410,400+0.59
852 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ1,013,288,176+0.49
853 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,011,700,000-1.49
854 นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร1,010,952,540+0.85
855 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,010,494,125+1.28
856 นาย ภัคพล งามลักษณ์1,010,445,376-
857 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,001,780,331+3.92
858 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)997,909,440+1.14
859 นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์994,058,000+0.45
860 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล993,652,000+0.99
861 นาง อมร พุฒิพิริยะ993,032,404+2.48
862 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส992,306,600+1.18
863 นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ989,800,000+2.48
864 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด985,947,155+4.17
865 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ981,544,616+4.26
866 นาง แมรี่แอน จิราธิวัฒน์978,828,039+7.14
867 นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย970,638,800+0.37
868 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์970,471,761-0.22
869 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด969,164,500+0.02
870 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร967,150,000+0.50
871 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD966,501,418-0.20
872 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด964,513,757+4.09
873 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร963,851,000-3.88
874 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด961,843,193-2.08
875 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์959,295,500-
876 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว955,413,949-1.52
877 นาง วิรัชดา ตติยกวี952,900,562+0.75
878 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์950,956,653+1.55
879 นาง วัลลภา ไตรโสรัส950,630,800+1.20
880 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible950,135,440+0.90
881 นาง วิมลทิพย์ พงศธร949,381,296+2.55
882 น.ส. อรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์946,276,800-1.56
883 นาง สุนทรี วนวิทย์944,476,957-1.49
884 MR. CHAN TIN SHU943,810,000-
885 นาย พิชญ สมบูรณสิน943,244,660-
886 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB942,415,650-
887 บริษัท หลานปู่ จำกัด942,359,081-0.33
888 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)939,205,200+0.46
889 นาย ทิศชวน นานาวราทร937,973,910+0.86
890 MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK937,035,000+2.05
891 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล936,576,650+2.45
892 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์936,404,000-0.38
893 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)935,997,956+1.43
894 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด933,100,250+7.18
895 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์927,575,245-
896 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร920,125,000-4.22
897 นาย มหิธร พงษารัตน์919,820,000-0.88
898 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์918,000,000+4.63
899 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์914,625,600-0.45
900 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด912,477,041+1.15
901 นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล911,710,000+1.16
902 มูลนิธิชินโสภณพนิช910,152,180-
903 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด909,141,471+1.21
904 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
905 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด907,500,000-0.83
906 PT SOLE CO.,LTD906,560,361-0.47
907 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)905,760,112+0.94
908 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล905,326,193+1.24
909 LUCKY SECURITIES, INC.905,066,605+0.95
910 นาง พนิดา เทพกาญจนา901,354,603+1.28
911 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)900,388,995+0.61
912 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด899,892,180-
913 น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี899,572,990+0.83
914 นาง วรดี สินเจริญกุล899,453,172-1.30
915 นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์896,034,654-
916 นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล895,540,500+0.79
917 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ895,018,200-
918 น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง894,460,260-0.72
919 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล893,914,134+0.39
920 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด891,370,920+0.76
921 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล891,131,504-0.63
922 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION888,997,200+3.00
923 N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR887,514,814+1.02
924 MR. YEAP SWEE CHUAN886,867,737-3.48
925 บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด883,975,530+5.96
926 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED883,485,322+1.90
927 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด883,430,175+1.22
928 บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด882,000,000-
929 นาง อารยา คงสุนทร881,872,680+0.83
930 นาย ชาญ โสภณพนิช881,793,870+0.14
931 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล879,679,904-0.66
932 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์877,176,000+4.30
933 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
934 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED873,704,983-0.37
935 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์873,278,203+2.48
936 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร872,707,500+0.95
937 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์871,397,000+0.65
938 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)870,483,278+0.22
939 กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ866,020,437-0.86
940 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์864,309,495-4.83
941 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.859,712,616+6.35
942 นาย ประชุม มาลีนนท์858,193,600+1.22
943 นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ857,645,452+0.44
944 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด856,255,400+1.78
945 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล855,394,365-
946 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด854,528,576+1.55
947 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ850,141,464+2.02
948 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด847,954,240-1.79
949 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์847,689,077-0.86
950 SAN-EI GEN F.F.I., INC.846,000,000-7.09
951 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED842,448,600-0.48
952 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด841,984,000+1.63
953 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์841,017,151+2.13
954 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล840,825,207-1.94
955 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล836,514,770-0.59
956 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
957 นาย มงคล มังกรกนก830,554,206+0.54
958 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา826,542,715-0.62
959 นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์824,000,000+7.03
960 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์823,732,263-0.05
961 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED822,682,978+5.52
962 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์821,618,094-0.02
963 นาย กิติชัย สินเจริญกุล818,980,032-1.56
964 บริษัท รัตนสูตร จำกัด818,750,000+0.76
965 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์817,767,500+1.53
966 นาย ณัฎฐกร ไชยประสิทธิ์817,767,500+1.53
967 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต816,160,944+1.63
968 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์814,609,014-
969 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์813,440,000+0.66
970 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)812,773,280-1.41
971 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา812,109,464+2.16
972 นาย วชิระ ทยานาราพร809,525,618+4.14
973 นาง ยุวเรศ ชูสกุล808,963,000+0.54
974 นาย สมบัติ พานิชชีวะ808,309,468+1.67
975 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา807,607,491+1.20
976 AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.807,191,730-
977 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล806,470,760-
978 CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LTD.805,501,125+1.48
979 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.804,254,800-0.82
980 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด803,473,509+0.10
981 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ802,749,515-
982 ELEVATED RETURNS LLC802,720,000-0.86
983 น.ส. นงค์นภา ทองมี802,445,855+2.99
984 นาย กิตติพล ทวนทอง798,678,243-0.61
985 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.797,076,472-0.84
986 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .797,040,097+0.82
987 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์796,506,807-2.59
988 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด794,883,423-0.02
989 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช792,272,880+2.19
990 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.791,950,050-3.73
991 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)789,525,000+0.69
992 นาย เปรมชัย กรรณสูต788,819,365+0.80
993 นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์788,160,000+7.03
994 นาย วรุฒ บูลกุล787,366,460-1.79
995 นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ786,206,430+6.90
996 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด785,400,000+2.21
997 น.ส. วาสนา จันทรัช784,327,185+3.88
998 นาง บุษกร จันศิริ782,993,005-
999 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด782,425,787-1.52
1000 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์779,541,700+1.53