คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,997,087,175-0.73
502 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด1,996,110,189-
503 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,989,146,250+2.20
504 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,968,644,412-1.48
505 ASIAN OPPS I LIMITED1,966,308,750+0.61
506 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,963,337,760-2.08
507 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,957,471,700-
508 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,954,197,012-1.31
509 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,954,111,250+2.20
510 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,947,939,300-1.29
511 APCO CAPITAL PTE. LTD.1,944,800,000-0.45
512 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,927,800,000-1.59
513 นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,925,443,212-1.09
514 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,919,169,408-1.21
515 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,917,401,481-3.96
516 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,916,499,250-1.18
517 นาย ตัน ภาสกรนที1,911,389,880+0.94
518 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,909,254,371-0.52
519 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,902,738,134-0.86
520 นาง ถนอมศรี สุดโต1,893,402,052-1.97
521 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า1,877,520,712-
522 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,873,253,410+1.01
523 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,864,202,946+0.35
524 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,863,643,711-0.68
525 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,842,750,000+0.77
526 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND1,831,810,956+0.10
527 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED1,825,799,608-1.45
528 บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,802,307,585-
529 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,795,680,900-
530 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,789,623,324-0.25
531 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,784,192,080+2.56
532 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,779,222,500+2.37
533 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,778,983,916+0.48
534 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,771,824,922-0.13
535 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,771,600,000-
536 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,770,293,921-
537 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,767,417,500-0.80
538 นาย ดิสพล จันศิริ1,766,040,104+1.40
539 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,763,589,632-0.89
540 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,757,775,347-0.50
541 นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,755,843,737+0.23
542 WACOAL CORPORATION1,754,409,375+9.20
543 Northend Investment Limited1,750,000,000+2.29
544 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,743,502,809-0.29
545 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,742,026,745+5.71
546 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,741,000,700-
547 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,734,429,947-0.54
548 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,731,031,878-0.93
549 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,720,964,240-6.50
550 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,719,262,125-2.96
551 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,698,084,873-
552 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,690,103,360+1.68
553 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,682,930,750+2.37
554 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,674,003,940+2.48
555 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,667,925,120+0.16
556 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,648,897,875+0.84
557 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,642,599,100-
558 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,637,500,000-1.53
559 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,636,780,000-0.01
560 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,636,250,000-0.84
561 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,631,511,000-1.15
562 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,630,790,577-
563 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,630,507,346-
564 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,618,573,510-0.85
565 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,617,450,469-1.08
566 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,615,671,860-2.54
567 AMATA ASIA LIMITED1,611,432,407-
568 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,610,587,895-0.66
569 นาย ชาย วินิชบุตร1,606,716,969-1.89
570 WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,605,000,000-
571 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,601,401,020+0.59
572 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,599,818,627+0.95
573 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,588,361,250+2.29
574 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,587,399,892-0.40
575 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,585,362,332+1.45
576 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,582,423,245-4.27
577 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,576,597,623+0.78
578 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,574,979,108-0.45
579 นาง พรนภา จันศิริ1,563,405,386+1.40
580 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,559,920,000-0.59
581 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,552,748,725+2.37
582 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,551,718,352-0.07
583 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา1,550,340,000+1.82
584 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,545,849,715-3.15
585 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,544,282,842-0.54
586 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,542,651,420-0.83
587 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,538,661,120-
588 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,530,591,462+0.89
589 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,525,420,488-0.68
590 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด1,505,767,137-3.59
591 Hitachi Chemical Co., Ltd.1,498,602,314-
592 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,495,642,672+0.45
593 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้1,492,053,661+0.33
594 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,489,179,580-1.22
595 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด1,475,760,000-
596 SELANGOR HOLDINGS INC.1,475,419,933+2.37
597 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,469,810,300-0.49
598 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,465,116,274+1.19
599 CPRN (THAILAND) LIMITED1,459,750,149-
600 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,459,266,823-0.45
601 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,458,398,300-
602 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,456,706,473+1.53
603 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,455,865,020-0.83
604 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,455,860,439-
605 บริษัท โอแมค จำกัด1,453,347,280-
606 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,451,948,016-0.93
607 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.1,448,000,000-5.52
608 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,444,320,000-2.08
609 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,435,591,810-0.94
610 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,432,543,052-2.01
611 นาย อานุช โลเฮีย1,430,635,553-
612 RAINBOW JOY LIMITED1,420,000,000-
613 นาย เบน เตชะอุบล1,419,778,451+0.13
614 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,417,511,600+0.73
615 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,407,749,433-
616 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,406,984,192-0.23
617 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,402,878,000-0.80
618 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,399,039,460+0.52
619 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,397,876,446-1.86
620 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,396,845,354+0.07
621 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,396,067,611-1.86
622 นาย มุข โรจตระการ1,392,163,200-
623 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,391,996,752+0.86
624 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,389,020,754-1.86
625 นาย สุขุม นวพันธ์1,388,102,773+0.05
626 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,387,295,880+1.72
627 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,368,548,476+0.95
628 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,366,706,250+2.20
629 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,366,706,250+2.20
630 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,366,706,250+2.20
631 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,366,706,250+2.20
632 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,364,948,686-1.92
633 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,358,685,059+4.65
634 น.ส. ณิชา โอภากุล1,358,297,500+2.29
635 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,358,056,079-
636 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย1,353,972,648+1.19
637 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,347,106,287-
638 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,343,916,000-
639 ASSEAU COMPANY LIMITED1,343,569,008+0.19
640 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,342,069,106-0.60
641 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,339,395,278-1.11
642 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,337,584,506-1.23
643 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,335,869,630+4.76
644 Banyan Tree Assets (Thailand) Company Limited1,334,553,753-
645 นาง ณวรา วนาสิน1,334,093,735-
646 GOLDMAN SACHS AND CO LLC1,333,230,835+0.84
647 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,330,378,044+0.56
648 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,329,780,568+0.56
649 น.ส. นัชชา โอภากุล1,328,162,500+2.29
650 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,327,500,000+0.85
651 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,327,500,000+0.85
652 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,327,500,000+0.85
653 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,324,050,895+1.61
654 นาย วิเวก ดาวัน1,322,003,085-0.87
655 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,315,794,889-3.91
656 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,315,600,000+0.96
657 Kyocera Corporation1,314,450,000+0.48
658 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,314,335,750-3.08
659 Toray Industries, Inc.1,314,123,474-0.50
660 นาย วรมัน โอภากุล1,312,500,000+2.29
661 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,311,400,000-0.63
662 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,311,400,000-0.63
663 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,311,400,000-0.63
664 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,308,045,836+0.03
665 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,308,000,000-
666 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,303,142,745+0.17
667 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,302,527,149+0.02
668 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,302,329,000-1.86
669 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,302,183,598+0.86
670 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,300,630,000+1.77
671 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,299,500,057+1.77
672 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,299,500,000+1.77
673 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,299,500,000+1.77
674 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,299,500,000+1.77
675 นาย เนตร จรัญวาศน์1,299,212,523+0.94
676 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด1,289,163,300+1.05
677 AUSTIN ASSET LIMITED1,282,336,500-
678 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,278,400,000-
679 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,275,240,000+0.06
680 นาย มารุต แสงศาสตรา1,275,240,000+0.06
681 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)1,268,770,000-0.70
682 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,268,743,848-0.77
683 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,267,246,958+2.63
684 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,267,000,000+0.97
685 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,266,150,000+0.02
686 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,258,000,000-1.35
687 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,258,000,000-1.35
688 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,258,000,000-1.35
689 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,252,803,689-1.47
690 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,252,685,988+0.69
691 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,249,232,598+0.45
692 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,244,600,000+2.36
693 นาย อภิรักษ์ วานิช1,243,347,631-0.13
694 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,242,477,828-0.25
695 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,240,052,814-
696 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,239,700,129-1.24
697 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,234,387,020+0.61
698 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,233,147,975+0.61
699 Amplus Holdings Limited1,230,240,000+1.82
700 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,229,945,997+0.81
701 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG1,219,369,183+0.70
702 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,217,693,640+0.54
703 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,214,397,350-0.13
704 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,204,316,140+1.55
705 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,201,828,523+0.08
706 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,200,972,623+0.67
707 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,195,876,811-2.70
708 นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,189,411,880+1.53
709 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,189,370,648-1.27
710 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,187,010,000-0.92
711 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,183,048,330-0.11
712 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,178,193,150+0.73
713 นาย สุพล วัธนเวคิน1,174,777,855+0.87
714 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,172,476,899-
715 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์1,170,340,510-
716 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,164,256,872-0.12
717 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,163,918,448-
718 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,163,436,120+1.89
719 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,161,854,000-
720 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,158,399,631-0.48
721 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,154,730,510+0.58
722 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,152,755,604-
723 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,149,998,310-0.75
724 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,149,160,908-1.55
725 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,148,050,256-
726 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED1,147,552,988-
727 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด1,146,468,504-0.69
728 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,144,029,600-0.50
729 KIMBERLY ASSET LIMITED1,143,900,000-
730 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,143,399,480-
731 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม1,141,862,017-2.41
732 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,138,869,850+1.30
733 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด1,138,527,944+0.54
734 นาง สุนทรี วนวิทย์1,138,275,716-1.24
735 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์1,136,135,000+2.20
736 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์1,136,135,000+2.20
737 NCROWNE PTE. LTD.1,133,687,318+1.19
738 บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น1,133,000,000-
739 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์1,124,948,250+1.37
740 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,121,027,616-2.08
741 นาย กำธร ตติยกวี1,120,853,975+0.52
742 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,117,960,750-0.04
743 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,116,442,155+0.08
744 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC1,113,600,000+2.59
745 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา1,104,840,000+1.82
746 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED1,103,834,875+1.08
747 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,099,071,599-
748 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,098,275,070-
749 THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LIMITED1,095,000,000+1.37
750 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,094,367,850-
751 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,093,508,617-2.30
752 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG1,093,054,673-0.13
753 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,090,837,570+1.28
754 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,089,176,625+0.91
755 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,085,204,460-2.00
756 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,082,502,097-0.07
757 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,079,292,500+0.70
758 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,078,497,000-0.94
759 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,077,625,059+1.68
760 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,076,567,080-3.96
761 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,070,160,000-3.21
762 S HOTELS AND RESORTS (SG) PTE. LTD.1,065,160,460-2.31
763 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,061,361,020+0.26
764 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,055,560,500-
765 นาย พะเนียง พงษธา1,055,250,450+1.60
766 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES1,053,514,949+0.03
767 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,050,941,111+0.73
768 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,044,785,140-2.00
769 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,043,876,507-1.97
770 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,036,600,000-0.68
771 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,035,538,902+1.11
772 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด1,033,200,000-
773 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,029,418,641+1.09
774 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,029,018,692-1.64
775 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,024,881,280+0.56
776 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์1,022,521,500+2.20
777 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,018,890,000+0.15
778 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,018,081,985+0.61
779 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,015,314,614+1.15
780 ธนาคาร ออมสิน1,012,836,953+0.71
781 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์1,012,814,324-1.86
782 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,010,766,726-0.66
783 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND1,010,730,940-0.60
784 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์1,009,185,219+1.79
785 NIPPON CLOSURES CO., LTD.1,006,010,653+0.47
786 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,004,895,000-0.27
787 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND1,000,108,477+0.23
788 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)999,080,810-
789 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์996,782,112-0.65
790 นาย พิชญ สมบูรณสิน996,572,980-
791 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.996,000,000-1.33
792 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)994,596,820+3.14
793 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา994,050,000+0.71
794 นาย นพดล เขมะโยธิน993,100,000+0.08
795 VIELLA ASSETS LTD.991,350,036-0.37
796 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)989,541,960-
797 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา987,000,000+0.71
798 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด985,087,962-0.78
799 มูลนิธิชินโสภณพนิช984,312,728-
800 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต983,933,738-4.52
801 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ976,614,223-0.82
802 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด976,449,917-
803 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด973,216,728-
804 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล973,047,699-0.01
805 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา972,320,559-0.66
806 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)971,646,715-
807 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์970,990,590-1.99
808 MR. CHAN TIN SHU970,970,000+1.40
809 น.ส. นงค์นภา ทองมี967,980,000-
810 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์965,700,167+0.76
811 นาย ชาญ โสภณพนิช963,225,862-0.01
812 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด960,000,000-3.12
813 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์959,694,676-0.95
814 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์954,771,385-0.15
815 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา954,254,400-1.26
816 SIX SIS LTD950,168,805-0.76
817 น.ส. วัสสา ริมชลา946,736,070+0.61
818 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.941,653,800-1.96
819 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT940,780,628-0.25
820 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล938,081,712-3.08
821 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด937,185,000+0.78
822 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์934,731,480-2.00
823 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์934,178,238+1.39
824 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)932,257,468-0.96
825 PT SOLE COMPANY LIMITED930,239,339-
826 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา929,285,948-1.47
827 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)929,250,000+0.85
828 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์925,947,757-0.66
829 นาย กิตติ ชีวะเกตุ924,424,512-
830 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.923,094,902-
831 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์922,072,304-1.83
832 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร921,216,000+0.05
833 นาง วลัยพร สมภักดี919,407,731+0.89
834 นาย กัมพล ตติยกวี916,499,140+0.16
835 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน916,204,983+0.29
836 บริษัท ทานตะวัน จำกัด915,834,500-
837 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ908,803,470-0.19
838 บริษัท หลานปู่ จำกัด908,118,947-2.68
839 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
840 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM906,565,298-2.90
841 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์905,000,000-5.52
842 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.904,241,475-
843 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล901,035,506-3.28
844 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร900,315,000-0.79
845 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด898,755,000+0.70
846 บริษัท เกรนเทรด จำกัด897,595,235-2.90
847 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด891,800,980-1.02
848 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ891,000,000+1.82
849 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา891,000,000+1.82
850 นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา891,000,000+1.82
851 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ889,961,600-0.57
852 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย889,550,000-0.85
853 HI-LEX CORPORATION889,000,000-
854 นาย ภาคภูมิ ศิลา886,868,550-0.78
855 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.877,907,592+1.55
856 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์877,200,000-3.72
857 นาย พิมาน เตียวตรานนท์876,949,000-1.37
858 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH876,371,250-1.18
859 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
860 AIOI INSURANCE CO., LTD.872,962,908-
861 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์872,928,444+0.43
862 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต871,608,000-0.72
863 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์871,332,000-0.72
864 นาย สมาน เตชะอิทธิพร867,975,000+0.61
865 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด866,456,239-3.96
866 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)866,363,070-3.47
867 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด860,658,186-1.89
868 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์859,087,026+1.97
869 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด854,185,650-
870 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .852,800,104-
871 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด852,342,534-
872 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ852,136,897-1.79
873 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล852,066,280-
874 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)850,927,383+0.95
875 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.848,350,000-4.21
876 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด844,229,492-
877 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล844,124,000-1.07
878 นาย อติรัชต์ จรูญศรี840,654,286-
879 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์839,546,025-
880 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.838,530,613-5.56
881 AGB Holding Limited837,120,000-3.12
882 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล836,775,348-0.22
883 กองทัพบก836,126,426-
884 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล832,661,855-1.47
885 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
886 นาย กิตติพล ทวนทอง827,036,705-0.01
887 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)826,773,828-0.19
888 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล826,163,388-0.19
889 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)825,243,000+3.30
890 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล824,997,749-
891 MR. YOUNG JUN LEE821,916,920-
892 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล821,339,954-0.63
893 MR. SEUNGWOO LEE819,025,000-
894 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)817,982,271-0.14
895 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์814,398,220-2.74
896 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย813,235,230-
897 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์811,327,281-
898 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด809,616,000-
899 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์808,797,750-0.78
900 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี808,480,000-2.42
901 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล806,045,851+0.61
902 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด805,622,481-0.35
903 นาง บุษกร จันศิริ805,525,178+1.40
904 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม805,474,806+0.04
905 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี805,389,686-
906 LUCKY SECURITIES, INC.804,503,650-1.79
907 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด802,725,000-1.44
908 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30802,297,990+5.26
909 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด801,882,470-1.97
910 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด800,496,000-
911 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์800,034,000+0.71
912 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม800,000,000+0.80
913 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์799,136,618-
914 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)798,980,000+1.54
915 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์797,966,500+0.61
916 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์794,622,403+1.37
917 นาย ชัชชวี วัฒนสุข794,022,429-1.36
918 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด792,167,950-4.21
919 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ790,799,691-0.16
920 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด790,389,600-3.21
921 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล789,489,720-
922 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา785,732,857+1.66
923 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด785,261,838-3.96
924 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล785,239,715-0.28
925 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด782,891,566-2.13
926 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย779,842,408+0.61
927 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร779,700,000-0.79
928 บริษัท เอกภาวี จำกัด776,930,290-1.50
929 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES775,469,268+5.71
930 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด775,036,550-
931 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด770,117,957-1.96
932 นาย พีรพล อาหุนัย770,097,575+0.61
933 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์769,250,000-5.52
934 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด768,999,825+0.58
935 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)768,624,752+0.71
936 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้765,217,676+0.32
937 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ765,066,735-1.80
938 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์759,181,503-1.00
939 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน756,598,845-0.90
940 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.756,174,350-
941 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)753,262,886+1.13
942 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม750,000,000+0.80
943 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์749,971,250+2.29
944 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ749,898,449-0.11
945 น.ส. อัมพร มาลีนนท์749,814,250-0.82
946 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี748,405,224-2.42
947 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม747,513,500+0.80
948 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)746,818,800+1.69
949 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล746,768,517+0.69
950 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์746,166,000-0.72
951 MISS NISHITA SHAH745,576,305-2.90
952 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย745,456,500-0.55
953 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)744,088,214-
954 นาง สุวิมล อธิกิจ743,759,443+0.76
955 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล743,604,000+1.79
956 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ743,546,357-1.28
957 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ741,336,000-0.72
958 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา737,889,332-1.16
959 นาย ชาลี โสภณพนิช737,077,500+1.77
960 นาย วรพจน์ อำนวยพล735,026,780-1.37
961 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ734,724,915-
962 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)734,400,000-
963 นาง พิชญา พูลลาภ729,780,000-1.20
964 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด727,560,000+2.13
965 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)726,000,000+0.83
966 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด724,591,000-0.84
967 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา723,985,808-0.66
968 Peak Development Holdings Ltd.722,435,593-
969 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด719,345,511-1.17
970 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED719,166,233-
971 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)717,367,880-
972 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร714,687,460+0.83
973 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด712,687,500-
974 SMK ASIA LTD712,678,243-1.89
975 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์712,600,000+0.06
976 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด711,494,036-4.52
977 TORAY INDUSTRIES, INC.711,381,784-0.50
978 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์710,575,946+0.08
979 น.ส. นิภา มาลีนนท์710,123,150-0.91
980 NICHIREI FOODS INC.708,950,625+0.80
981 ด.ช. พีระ จรูญเอก706,397,715-1.44
982 ด.ญ. รดา จรูญเอก706,397,715-1.44
983 MR. Jean-Marie Verbrugghe705,733,200+0.78
984 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร705,501,960-0.75
985 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล705,435,000-1.53
986 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด703,386,743-
987 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด702,902,568-1.67
988 นาง ศศิธร รัตนรักษ์702,393,910-
989 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์702,323,847-
990 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ701,776,250+2.29
991 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์700,900,360-1.48
992 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์697,600,000-
993 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด694,400,000-
994 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR693,700,000+0.35
995 GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND692,159,650+2.20
996 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม691,846,250+0.80
997 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)690,230,250+0.71
998 นาย ฮารกิชิน ทันวานี689,404,000-0.78
999 นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์687,887,800-0.37
1000 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)687,876,188+0.42