คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
251 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,530,264,802+0.88
252 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด6,504,624,000+2.09
253 AIRASIA AVIATION LIMITED6,455,020,000-2.80
254 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,443,202,707+0.45
255 UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC6,428,134,450-1.33
256 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH6,403,667,132-0.93
257 King's Eye Investments Ltd.6,403,320,000-1.85
258 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,399,085,316-1.44
259 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล6,384,727,650-
260 นาย เอกชัย สุขุมวิทยา6,359,021,861+1.83
261 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,261,406,658-1.19
262 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,211,584,964-0.35
263 บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด6,210,520,650-0.78
264 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด6,190,801,322+3.51
265 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,177,023,722-
266 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา6,131,796,442+1.82
267 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา6,099,541,864-0.68
268 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,080,128,125-0.36
269 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,071,575,895-1.37
270 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา6,035,098,744+0.79
271 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,025,300,614-1.12
272 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC5,996,613,499-0.28
273 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.5,989,662,662-
274 นาย วิกรม กรมดิษฐ์5,972,717,441-3.03
275 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,970,969,505-0.31
276 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด5,970,022,829-0.77
277 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,896,545,930-1.44
278 KINPO ELECTRONICS. INC.5,843,057,951-1.59
279 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED5,838,092,160+5.30
280 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,707,392,652+0.01
281 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,704,928,110-1.83
282 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,699,630,421-1.43
283 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล5,610,473,212+4.08
284 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)5,593,760,444+0.22
285 POSCO Co.,Ltd.5,576,100,000-0.84
286 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,559,638,643+0.85
287 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,550,044,000-1.10
288 SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED5,536,877,912+1.02
289 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด5,520,592,657+2.66
290 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,504,589,144-1.51
291 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,495,720,340-1.52
292 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,437,422,050+3.41
293 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา5,361,800,000+12.05
294 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา5,316,044,310-0.68
295 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,293,873,999+0.49
296 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,289,159,706-0.57
297 BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,256,562,500-0.71
298 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,251,874,880-0.95
299 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ5,250,363,086-1.14
300 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,237,984,730-1.52
301 บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด5,237,958,000-0.88
302 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร5,226,490,271-0.01
303 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,210,351,520-1.52
304 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา5,187,000,000-1.05
305 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,158,064,950-
306 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,141,086,447-1.48
307 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.5,134,114,445-1.61
308 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible5,122,181,573+0.50
309 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,104,019,393-
310 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ5,101,000,000-4.37
311 บริษัท สินแพทย์ จำกัด5,092,348,376+0.87
312 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,069,507,431-0.03
313 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,067,150,000+0.90
314 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,067,150,000+0.90
315 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,067,150,000+0.90
316 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,042,845,850+1.43
317 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,031,601,096-0.58
318 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด5,003,634,125+2.78
319 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด4,986,689,316+3.45
320 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,948,831,287-0.36
321 MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO.,LTD.4,942,568,992-1.20
322 น.ส. วันดี กุญชรยาคง4,932,675,000-0.61
323 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,902,701,010-
324 มูลนิธิเอสซีจี4,871,764,500-1.10
325 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ4,860,283,078+2.23
326 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,840,598,949+0.49
327 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์4,837,523,616-0.05
328 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,729,353,343+0.55
329 นาย อภิรุม ปัญญาพล4,671,827,562-1.32
330 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND4,670,047,513+0.66
331 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)4,651,682,710-2.05
332 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,646,160,048+2.09
333 นาย มิน เธียรวร4,620,835,000-0.63
334 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์4,603,013,327-2.24
335 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/254,561,800,908-0.37
336 กองมรดกนาย อนันต์ กาญจนพาสน์ โดยนายซุยฮัง กาญจนพาสน์4,513,641,331-
337 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต4,511,367,000-0.40
338 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา4,490,455,074-0.68
339 บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด4,438,453,178-
340 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,393,826,386-1.80
341 การประปาส่วนภูมิภาค4,380,640,000-
342 น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา4,359,921,916+1.83
343 นาย ชาตรี โสภณพนิช4,350,573,504-0.08
344 นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม4,285,007,428-1.44
345 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด4,268,690,986-0.59
346 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,251,960,733+0.45
347 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,207,072,035+1.51
348 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด4,203,712,500+1.03
349 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,180,000,000-0.79
350 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)4,160,691,571+0.36
351 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,146,239,554+0.03
352 นาง จริยา แก้วบุตตา4,137,330,820-1.48
353 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร4,134,909,558-0.59
354 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,128,698,014+0.15
355 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,062,150,000-
356 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,047,317,978+0.94
357 นาง จินตนา บุญสาลี4,019,200,000-
358 นาย มารุต แสงศาสตรา4,018,500,000-0.71
359 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา4,018,500,000-0.71
360 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)4,015,735,160-
361 นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี4,008,000,000-
362 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์4,001,512,683-0.59
363 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต3,998,366,568-0.40
364 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,981,040,116-1.35
365 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด3,962,812,710-0.53
366 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด3,950,314,225-
367 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,943,618,013-0.65
368 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,937,392,644+0.67
369 HSBC BANK PLC - SAUDI CENTRAL BANK SECURITIES ACCOUNT A3,910,538,462-0.34
370 ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์3,902,885,000-0.71
371 นาย ฐกร รัตนกมลพร3,898,125,000+9.52
372 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา3,890,249,981-1.05
373 บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด3,883,221,000-2.09
374 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,867,768,000-2.92
375 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,847,081,244-0.26
376 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,844,749,559-
377 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,833,340,802-2.79
378 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)3,817,920,000+0.52
379 POLYPLEX CORPORATION LTD.3,774,902,479+1.23
380 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์3,757,496,660-1.80
381 MR. YEW HOCK KOH3,704,640,000+2.50
382 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,699,003,100-0.40
383 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,695,953,206-
384 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,691,524,988-0.49
385 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,690,671,875+1.02
386 CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD3,678,521,000-
387 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,660,821,856-2.79
388 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,636,963,199-2.79
389 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล3,629,991,512+0.23
390 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,622,394,880+0.96
391 นาย อานุช โลเฮีย3,611,011,072+1.25
392 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,604,642,992-4.58
393 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,601,260,000-
394 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,592,688,220-
395 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,554,321,660+0.85
396 TOKYO CENTURY CORPORATION3,553,449,030-0.56
397 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.3,525,060,120-0.88
398 BANQUE PICTET & CIE SA3,521,706,530-1.55
399 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,512,504,880+1.39
400 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,507,157,500-0.57
401 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,472,634,280-0.73
402 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,468,649,871+0.35
403 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,455,598,820+0.86
404 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ3,448,278,775-2.02
405 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,388,382,677-1.42
406 นาง มัทยา พันธุกานนท์3,374,531,250-2.61
407 นาย สำเริง มนูญผล3,359,013,622+0.07
408 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด3,354,400,696-0.58
409 นาย ตัน ภาสกรนที3,353,948,280-1.08
410 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,350,816,000-0.71
411 บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด3,337,268,242-0.91
412 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,327,338,594-1.20
413 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,304,946,000-
414 Concord I. Capital Limited3,286,800,000-1.81
415 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด3,286,560,000-
416 นาย นพดล เขมะโยธิน3,280,700,000-
417 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,275,795,358-
418 นาง เพียงนภา จรูญศรี3,274,700,000-
419 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา3,265,298,732+5.08
420 นาย นเรศ งามอภิชน3,254,496,000+0.11
421 นาย สุนทร เด่นธรรม3,239,837,280-0.81
422 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด3,220,280,728-3.40
423 นาง กอบกุล ปัญญาพล3,218,963,760-1.67
424 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)3,214,388,883+2.97
425 น.ส. รัตนา มาลีนนท์3,212,120,770-0.63
426 CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING3,203,708,141-1.48
427 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,187,197,100+0.28
428 MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.3,161,529,000-2.04
429 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF3,151,654,370-0.38
430 MISS SUNEE SERIPANU3,138,601,102-
431 นาย ปริญญา เธียรวร3,131,767,000-1.04
432 HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED3,129,414,000-0.34
433 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)3,118,976,006+0.52
434 นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ3,110,402,315+0.78
435 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด3,106,536,000+5.50
436 บริษัท อเดลฟอส จำกัด3,095,423,163-1.34
437 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์3,058,542,457-0.88
438 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,055,578,505+0.85
439 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร3,047,560,800+2.50
440 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,043,128,244-
441 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,009,982,243+0.63
442 บริษัท แอสเซนด์ ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด2,988,000,000-1.81
443 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,953,480,447-0.33
444 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,936,087,000-0.71
445 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)2,930,660,000+0.17
446 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,917,161,846-0.44
447 Sustainable Battery Solutions, Inc.2,905,181,780-
448 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,868,431,830+4.68
449 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,867,975,928+2.58
450 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์2,852,373,550+1.54
451 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2,848,854,053+0.62
452 นาย สยาม เตียวตรานนท์2,840,212,500-1.30
453 นาง ลินจง โอภากุล2,836,819,300+0.46
454 บริษัท บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,832,500,000-4.47
455 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,818,189,850+0.46
456 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,809,400,774+1.40
457 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร2,798,774,262+3.12
458 นาย แกลิก อมตานนท์2,794,833,000+4.66
459 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,791,447,000-1.10
460 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,791,415,160-1.67
461 นาย อภิเษก เทวินทรภักติ2,772,410,541-6.37
462 นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์2,762,787,688+1.62
463 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,756,398,713+0.22
464 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด2,740,685,647-1.50
465 นาย ศักดิ์ นานา2,738,376,000-1.10
466 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,734,689,195-0.62
467 บริษัท เกรนเทรด จำกัด2,731,811,586-2.38
468 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,728,868,350-0.40
469 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED2,708,750,000-1.52
470 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2,700,518,281-0.53
471 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,700,000,000+2.00
472 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,697,605,056-0.51
473 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)2,692,997,910+0.29
474 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,691,237,500-0.71
475 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด2,675,576,738+1.65
476 บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด2,666,898,000+1.54
477 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES2,654,293,222+3.25
478 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,653,505,810-1.83
479 นาง ณวรา วนาสิน2,652,023,595+1.54
480 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,651,999,740+0.96
481 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์2,629,597,250-0.71
482 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED2,617,676,904-
483 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,594,792,271-0.68
484 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา2,593,500,000-1.05
485 น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา2,593,500,000-1.05
486 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,582,810,445-
487 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ2,580,664,621-2.91
488 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,577,206,000+0.92
489 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,555,658,721-0.82
490 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์2,540,883,468-1.39
491 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)2,534,822,344+2.03
492 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,533,575,000+0.90
493 AMATA ASIA LIMITED2,505,168,028+2.03
494 นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร2,502,315,195+1.94
495 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)2,501,066,390+0.60
496 บริษัท สารสิน จำกัด2,497,861,038-1.34
497 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,496,176,460+0.36
498 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,489,692,920-0.64
499 นาย วิเวก ดาวัน2,483,066,664-0.46
500 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,480,179,500+1.48

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า