คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 29/03/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,378,140,104+0.57
502 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,369,900,000+0.75
503 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล1,368,123,415+0.52
504 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,363,645,500+0.51
505 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,357,691,220-2.51
506 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล1,354,693,466+2.33
507 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,349,330,200+0.96
508 น.ส. ชามา สุริยวนากุล1,343,212,500+2.33
509 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์1,339,270,268+2.30
510 บัญชี บริหาร กิจการ1,337,124,217+2.53
511 น.ส. สาธิตา วิทยากร1,334,786,296+0.75
512 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล1,333,335,933+2.33
513 RBC INVESTOR SERVICES TRUST1,327,967,089+3.30
514 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.1,326,007,518+5.99
515 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,320,987,782+7.10
516 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด1,319,920,421+4.15
517 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,314,335,750-
518 นาย เบน เตชะอุบล1,312,474,321-
519 บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,305,517,674+4.42
520 นาย สุขุม นวพันธ์1,293,992,738+0.21
521 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,291,289,688+2.56
522 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,286,133,939+2.02
523 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,282,630,286+3.89
524 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,282,118,359-
525 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,281,112,914+1.07
526 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า1,280,330,852+1.39
527 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,278,219,218+2.53
528 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์1,276,941,258+2.14
529 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,276,941,258+2.14
530 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,274,394,796+0.89
531 AMATA ASIA LIMITED1,266,125,463+1.07
532 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,263,495,402+0.93
533 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,263,193,763-0.96
534 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,255,410,930+1.19
535 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,250,413,839+2.08
536 นาง วรรณสมร วรรณเมธี1,246,421,033+4.24
537 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,242,000,000-
538 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,240,720,390+3.30
539 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,239,694,779+2.10
540 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,235,504,000+2.10
541 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,234,508,615+0.39
542 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.1,232,000,000-
543 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,220,365,778-
544 นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,219,452,979+2.13
545 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด1,215,777,500+0.89
546 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,215,341,000+1.59
547 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,213,943,971-0.66
548 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,209,292,501+1.18
549 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED1,209,034,264+1.46
550 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,202,960,688+2.23
551 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน1,201,545,879+4.27
552 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.1,200,879,137-
553 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,196,542,214+2.27
554 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,194,442,133+1.77
555 King's Eye Investments Ltd.1,185,800,000-3.00
556 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,179,748,479+0.14
557 Northend Investment Limited1,170,000,000+3.42
558 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,162,569,400+0.63
559 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,162,067,360+0.68
560 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,159,894,677+1.81
561 APCO CAPITAL PTE. LTD.1,152,800,000+1.53
562 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,149,819,290-0.73
563 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,145,000,000+1.31
564 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี1,141,472,312+0.78
565 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,136,098,740+2.38
566 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,133,331,860+1.83
567 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)1,130,466,394+3.36
568 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,127,437,658+1.68
569 ASSEAU COMPANY LIMITED1,116,884,770-1.12
570 CPRN (THAILAND) LIMITED1,113,527,357+0.84
571 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,111,800,000+1.83
572 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,106,929,544+0.87
573 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,105,650,000+0.64
574 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,103,480,635+0.60
575 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,102,112,159+0.85
576 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,090,477,560+0.68
577 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,087,946,790-
578 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,084,906,163-0.74
579 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,079,482,341-0.08
580 WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,074,000,000-0.56
581 นาย กำธร ตติยกวี1,071,617,495+1.35
582 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,069,777,984-0.57
583 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND1,068,541,443+3.87
584 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,066,806,950+4.81
585 นาย อานุช โลเฮีย1,063,413,593-
586 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,061,932,950+3.42
587 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,920,000-2.61
588 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,046-2.61
589 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,000-2.61
590 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,000-2.61
591 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,058,000,000-2.61
592 นาย ชาย วินิชบุตร1,054,976,425+1.15
593 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,054,654,000+1.52
594 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+3.57
595 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+3.57
596 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+3.57
597 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,051,312,500+3.57
598 GOLDMAN SACHS AND CO LLC1,045,879,487+0.43
599 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้1,042,394,779+2.10
600 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,041,553,789+0.67
601 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,034,000,000+3.72
602 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,031,782,638-
603 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,030,567,816+1.56
604 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์1,030,200,000-
605 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,019,359,120+5.55
606 Toray Industries, Inc.1,014,867,633-
607 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,014,772,151-1.49
608 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,013,948,000+3.17
609 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,013,753,550-1.49
610 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร1,012,339,208-0.97
611 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,001,791,171+1.58
612 นาย เนตร จรัญวาศน์995,605,913+0.98
613 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล995,412,398+2.03
614 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย992,632,392-0.68
615 นาย สดาวุธ เตชะอุบล991,836,053-
616 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล987,103,100-0.31
617 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด984,284,785+4.81
618 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์981,780,000+0.94
619 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์981,118,251-0.88
620 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด980,616,175-0.65
621 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์979,848,696-0.88
622 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)979,575,120+2.06
623 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY978,598,764-
624 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)977,734,960+1.25
625 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด976,547,220+2.06
626 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด975,964,220+1.68
627 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์974,902,765-0.88
628 นาย ชาลี วลัยเสถียร972,882,355+5.27
629 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด972,333,936+0.69
630 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์971,100,000-0.85
631 นาย กันตพร หาญพาณิชย์971,100,000-0.85
632 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์971,100,000-0.85
633 Banyan Tree Assets (Thailand) Company Limited966,695,988+4.42
634 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์963,452,500+5.11
635 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)960,397,077+0.77
636 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว960,029,322+1.56
637 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)959,940,000+7.22
638 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT958,983,655+1.33
639 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ958,950,040+1.38
640 บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น957,900,000+1.61
641 นาง ถนอมศรี สุดโต951,683,663+5.24
642 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา948,252,800+1.27
643 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE946,715,102+0.85
644 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด946,159,538+0.54
645 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ944,550,692+3.09
646 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล939,575,692+2.16
647 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด938,640,590+0.72
648 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด935,869,810+1.64
649 SELANGOR HOLDINGS INC.935,266,195+4.81
650 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์935,011,300+0.12
651 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต933,584,901+1.53
652 นาย พิชญ สมบูรณสิน933,245,600-0.36
653 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)932,595,692+2.44
654 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล931,862,988+0.25
655 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล930,926,234+1.51
656 นาย วิเวก ดาวัน928,850,863+8.91
657 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ925,574,230+1.50
658 นาย อภิรักษ์ วานิช922,370,386-0.85
659 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์920,923,680-
660 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร918,216,000+0.05
661 MR. CHAN TIN SHU916,650,000+1.48
662 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา916,500,000+0.77
663 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์914,057,000-0.88
664 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช912,730,000+3.30
665 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา910,000,000+0.77
666 นาย มารุต แสงศาสตรา908,500,000-0.67
667 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา908,500,000-0.67
668 น.ส. ณิชา โอภากุล908,118,900+3.42
669 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
670 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด907,354,703-0.21
671 นาย ธงชัย บุศราพันธ์906,976,741+2.88
672 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.902,610,443-
673 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)902,435,000-0.99
674 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)901,890,955+2.13
675 Kyocera Corporation901,700,000-
676 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ901,600,000-
677 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด898,152,500-
678 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด895,705,959+0.20
679 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด892,930,546+0.54
680 นาง ณวรา วนาสิน892,720,668-0.56
681 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ891,992,447+0.84
682 นาย ก้องภพ ลิมทรง890,143,102+1.26
683 น.ส. นัชชา โอภากุล887,971,500+3.42
684 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด884,000,000+3.85
685 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์881,629,252+1.48
686 นาย วรมัน โอภากุล877,500,000+3.42
687 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล876,018,150+5.79
688 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)875,997,956+0.68
689 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา875,849,250+0.36
690 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
691 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์873,950,000+3.57
692 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์873,950,000+3.57
693 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)872,406,000-0.30
694 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน865,926,044+0.96
695 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต864,995,266+1.53
696 บริษัท ทานตะวัน จำกัด857,185,000+3.16
697 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์855,329,939+0.95
698 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด854,918,820-0.79
699 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี851,544,997+14.59
700 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ851,485,800+2.77
701 บริษัท โอแมค จำกัด847,444,752+3.86
702 นาย นพดล เขมะโยธิน847,400,000-0.33
703 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์843,358,815+0.67
704 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล843,274,000-0.46
705 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์839,546,025+1.98
706 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย838,173,544+2.88
707 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง836,950,835-1.49
708 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด836,157,320-1.49
709 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
710 MR. VICHAI MITSUNTISUK831,600,086+0.93
711 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล828,561,459-0.97
712 RAINBOW JOY LIMITED828,000,000+3.86
713 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)828,000,000-
714 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด828,000,000-
715 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)828,000,000-
716 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด825,999,930-
717 นาย กัมพล ตติยกวี818,894,481+1.22
718 บริษัท หลานปู่ จำกัด817,753,704+0.25
719 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG815,949,678+0.37
720 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์813,903,345+2.00
721 NIPPON CLOSURES CO., LTD.805,762,087+2.96
722 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา804,297,600+6.07
723 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED804,267,906+2.44
724 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์803,367,143+2.74
725 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด802,702,470+0.23
726 AUSTIN ASSET LIMITED800,678,400+4.17
727 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)799,693,378+1.32
728 นาย วิโรจน์ พรประกฤต798,702,280+0.82
729 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร798,680,000+7.69
730 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล797,921,600-0.36
731 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)794,970,000-2.05
732 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU794,955,968+0.42
733 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล792,720,199+1.99
734 นาย พะเนียง พงษธา792,049,950+2.38
735 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด791,220,200-
736 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)790,088,580+1.02
737 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย787,626,000+2.98
738 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)786,947,726+3.47
739 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์786,555,000+3.57
740 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว784,676,096+5.39
741 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์783,588,855+2.00
742 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD783,442,380+1.36
743 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED781,000,000-
744 นาย ธนากร ธนวริทธิ์780,147,732+1.49
745 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)779,441,850+0.51
746 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์778,846,363-0.56
747 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด778,752,570+1.01
748 น.ส. วัสสา ริมชลา778,298,365-1.49
749 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ778,291,204-0.48
750 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)777,755,695+1.14
751 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์774,034,485+1.90
752 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์770,000,000-
753 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)768,803,746+2.78
754 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)767,488,482+2.32
755 นาง สุนทรี วนวิทย์763,563,834+0.93
756 MR. YOUNG JUN LEE762,637,120-4.16
757 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด762,050,643+3.20
758 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร760,784,923-1.71
759 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES760,698,425+0.97
760 นาง บุษกร จันศิริ760,460,832+1.48
761 MR. SEUNGWOO LEE760,200,000-4.17
762 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์759,655,862-0.49
763 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ757,374,295-0.53
764 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์753,113,615+2.63
765 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์752,250,000+2.26
766 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์752,250,000+2.26
767 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์752,250,000+2.26
768 ธนาคาร ออมสิน752,009,990+0.93
769 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด750,143,000+4.14
770 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด747,915,000-
771 มูลนิธิชินโสภณพนิช741,605,480-
772 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล739,525,866+2.11
773 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส738,194,730+1.46
774 นาย กิตติ ชีวะเกตุ737,592,639-0.88
775 นาย ชาญ โสภณพนิช736,722,749+0.32
776 น.ส. นงค์นภา ทองมี734,672,000-3.38
777 นาย อติรัชต์ จรูญศรี734,552,289-
778 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด733,245,480-
779 นาย พิมาน เตียวตรานนท์732,793,000-
780 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH732,027,750-
781 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร731,412,000-
782 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)730,222,915+0.28
783 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด726,500,000+1.00
784 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์724,281,750+2.13
785 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม724,164,001+0.63
786 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.723,760,000+0.92
787 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG723,721,657+4.55
788 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์718,033,530+1.99
789 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต717,319,435+0.88
790 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา716,650,886+0.20
791 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด715,178,848+1.32
792 KIMBERLY ASSET LIMITED714,240,000+4.17
793 นาย สมาน เตชะอิทธิพร713,550,000-1.49
794 น.ส. อารี ปรีชานุกูล713,460,000+5.67
795 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด713,440,000-4.33
796 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ711,583,950+6.48
797 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์710,857,259-0.88
798 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์708,427,174+3.30
799 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล707,425,019-
800 น.ส. รัตนา มาลีนนท์706,151,744+1.84
801 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .705,200,086+1.40
802 THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LIMITED705,000,000+2.13
803 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.704,908,835-5.95
804 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว702,538,252+3.52
805 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์702,323,847-
806 NCROWNE PTE. LTD.701,806,435+2.88
807 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES701,748,432+0.85
808 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์701,048,610+2.00
809 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด697,048,331+2.53
810 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์694,611,134+1.60
811 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)694,033,368+1.67
812 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ693,740,218+5.17
813 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย692,900,000+1.14
814 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด686,870,631-
815 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด684,919,512+2.14
816 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.679,658,625+0.87
817 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)678,740,892-
818 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND678,359,028+1.33
819 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)675,403,148-
820 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา674,210,025+2.97
821 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์671,400,000+0.03
822 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด668,708,028+2.89
823 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.668,015,290+0.51
824 นาย ดิเรก วินิชบุตร667,507,520+1.36
825 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล666,828,679+5.56
826 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์662,400,000-
827 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล661,743,385+1.62
828 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด661,500,000-
829 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ660,618,612+0.26
830 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด659,086,200+1.85
831 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด657,817,020+2.61
832 AIOI INSURANCE CO., LTD.657,711,780-
833 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา656,799,318-
834 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์655,997,000-1.49
835 น.ส. อตินุช ตันติวิท654,599,286+7.08
836 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์654,500,000-
837 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)653,331,039+1.68
838 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล650,704,113+0.37
839 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED647,451,896+0.49
840 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด645,434,000-2.83
841 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด645,000,000-
842 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย641,097,440-1.49
843 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED638,434,225-
844 Amplus Holdings Limited638,233,600+6.07
845 นาย ประภาส ชลศรานนท์638,102,978+5.56
846 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร635,260,000+4.13
847 นาย ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย634,458,880-
848 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี633,749,261-
849 นาย พีรพล อาหุนัย633,086,350-1.49
850 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด630,539,936+1.36
851 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม629,649,801+2.47
852 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด627,900,690-0.72
853 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ627,595,840+6.42
854 PT SOLE COMPANY LIMITED627,370,717-
855 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล626,928,971+0.37
856 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด625,093,425+0.72
857 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด623,515,546+0.74
858 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา623,496,375+4.14
859 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED622,679,400+2.61
860 นาง วลัยพร สมภักดี619,779,319-
861 HI-LEX CORPORATION616,000,000-
862 นาย วรพจน์ อำนวยพล614,200,460-
863 นาง วรรณี ตติยกวี611,457,560+1.35
864 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.609,531,696-1.49
865 นาย บัญชา วิญญรัตน์607,904,000-1.82
866 นาย ธฤต ชื่นอิ่ม606,037,600-0.36
867 SIX SIS LTD605,112,440+1.27
868 นาย สุพล วัธนเวคิน603,989,144+4.23
869 น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย603,283,560+0.36
870 นาย ชาลี โสภณพนิช601,162,500-2.61
871 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ600,580,646+1.65
872 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30597,663,280+1.09
873 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์597,229,767-0.42
874 นาง สุวิมล อธิกิจ596,143,065+1.90
875 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร596,060,800+1.19
876 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล594,600,526-0.28
877 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์593,722,256+2.53
878 S HOTELS AND RESORTS (SG) PTE. LTD.589,935,024+4.17
879 น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์589,920,800-0.36
880 นาย เลิศ จิตติวาณิชย์589,500,000-
881 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล587,419,066-0.25
882 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์586,959,897+0.37
883 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม582,400,000-1.65
884 นาย บัณฑิต วิญญรัตน์581,394,440-1.82
885 นาย ภาคภูมิ ศิลา580,245,780-
886 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)579,600,000-
887 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT579,494,592+2.23
888 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม579,317,764+3.31
889 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)579,000,000+1.55
890 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)576,281,900+1.33
891 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด575,171,200+0.52
892 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา574,309,545+3.27
893 น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์573,670,755+1.35
894 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา573,177,600+6.07
895 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์573,074,000+2.97
896 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด571,452,921+1.36
897 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด571,200,000+0.98
898 นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์568,381,235+1.35
899 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์567,682,240+4.18
900 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน566,883,347+0.71
901 น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์566,786,350+1.35
902 นาย เพชร พะเนียงเวทย์566,608,010+1.35
903 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)566,569,111-7.17
904 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ566,339,200-0.89
905 นาย พจน์ พะเนียงเวทย์565,832,120+1.35
906 นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์565,831,935+1.35
907 น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์565,831,935+1.35
908 นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์565,598,000-1.82
909 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด565,128,000+2.13
910 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด565,111,413+1.15
911 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด563,347,178+1.09
912 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์561,444,701+0.73
913 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด560,000,000-
914 นาย เปรมชัย กรรณสูต559,910,083+2.24
915 นาย ชัชชวี วัฒนสุข559,424,893+0.65
916 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล557,583,735+2.91
917 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด557,439,210+0.65
918 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล557,342,793-0.35
919 นาย เดชพล จันศิริ556,605,000+1.48
920 นาง พนิดา เทพกาญจนา556,154,968+4.14
921 นาง วิมลทิพย์ พงศธร555,030,774+0.97
922 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด554,709,385-
923 นาย สุวิน ไกรภูเบศ553,848,280-
924 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล553,024,200-
925 นาย กำจร ตติยกวี552,192,440+1.35
926 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด550,584,451+2.22
927 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด549,981,236+0.75
928 TORAY INDUSTRIES, INC.549,383,952-
929 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ547,628,172+1.65
930 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม546,000,000-1.65
931 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ545,502,178+1.35
932 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย545,065,618+0.57
933 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม544,189,828-1.65
934 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)541,073,479+1.55
935 บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด540,200,000-0.54
936 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.539,812,325-
937 นาย กำพล พลัสสินทร์538,287,526+1.89
938 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล534,064,118+3.83
939 GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND532,430,500+3.57
940 นาย ฮารกิชิน ทันวานี532,362,000+0.02
941 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด530,816,000-
942 นาย กิตติพล ทวนทอง530,490,770+2.37
943 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์529,569,161+0.98
944 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์529,166,900-
945 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล529,165,223+2.36
946 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด529,044,015-1.04
947 LUCKY SECURITIES, INC.528,673,827+2.17
948 นาย กมล ว่องกุศลกิจ528,002,816+0.28
949 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด526,926,400-4.33
950 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์526,868,183+5.84
951 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล525,313,025-
952 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย524,685,297+5.24
953 นาย ชวน ตั้งจันสิริ524,166,300+1.48
954 บริษัท เอกภาวี จำกัด519,900,721+13.48
955 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด519,454,425-
956 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด518,702,103+0.88
957 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร517,100,000+1.18
958 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์516,449,991+1.16
959 NICHIREI FOODS INC.516,116,055-1.65
960 พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ515,711,980+2.48
961 พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ515,711,980+2.48
962 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด515,246,682+4.50
963 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์511,606,205+2.13
964 น.ส. ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล510,481,407-
965 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด(มหาชน)508,200,000+0.43
966 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์506,722,466+0.61
967 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์504,764,752+2.23
968 KEPPEL COMMUNICATIONS PTE LTD.504,432,640+0.78
969 AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.504,007,910-
970 นาง ปราณี เผอิญโชค503,851,166+0.96
971 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม503,664,070-1.65
972 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์501,409,350+3.42
973 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล501,221,659+2.36
974 น.ส. ศศินภา จรูญศรี496,510,128-
975 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)496,038,238+2.44
976 น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี495,746,654-
977 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้495,571,927+2.45
978 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ495,027,425-3.16
979 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)494,420,250+2.97
980 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด494,174,276+0.73
981 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล493,266,000+1.31
982 Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited490,560,000+2.86
983 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์489,648,548+4.35
984 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา489,050,016-
985 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์487,270,026+1.98
986 นาง สุภาวดี ตติยกวี486,906,310+1.35
987 นาย นิพนธ์ ลีละศิธร486,027,960-6.63
988 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย484,524,400+0.32
989 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)484,019,154+0.58
990 นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์480,658,220+0.89
991 นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์479,941,448-0.55
992 นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ477,700,000-2.92
993 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)476,929,600-4.64
994 นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ476,924,116-
995 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ476,044,100+3.31
996 น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์475,135,893+0.28
997 TIS Inc.472,664,596-
998 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด472,500,000+0.79
999 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร471,738,624+3.57
1000 นาย กฤตย์ รัตนรักษ์471,146,945+1.07