คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
501 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์1,996,818,661+0.35
502 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด1,996,110,189-0.58
503 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)1,982,444,388-0.14
504 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์1,979,699,095+0.44
505 ASIAN OPPS I LIMITED1,978,298,438-
506 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,957,471,700-
507 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์1,939,410,145+0.40
508 APCO CAPITAL PTE. LTD.1,936,000,000+4.09
509 นาย ตัน ภาสกรนที1,929,421,860-3.74
510 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์1,928,531,975+0.39
511 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์1,922,829,850+0.38
512 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์1,922,434,890+0.71
513 WACOAL CORPORATION1,915,734,375-
514 นาง สมกมล เวชชาชีวะ1,904,489,175+0.36
515 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI1,899,285,468-0.42
516 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)1,897,200,000-1.61
517 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,895,975,245-0.35
518 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,893,952,200-0.60
519 นาย บัญชา พันธุมโกมล1,892,091,667-0.07
520 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์1,886,419,601+0.26
521 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า1,877,520,712-
522 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,870,725,682-0.01
523 น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์1,856,925,000-0.76
524 นาง ถนอมศรี สุดโต1,856,032,275-
525 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,850,997,894+1.79
526 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,841,571,130+7.21
527 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,841,464,789+2.06
528 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND1,833,607,252-0.01
529 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,829,890,812-0.88
530 นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม์1,821,417,500+2.70
531 บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,802,307,585-1.28
532 PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED1,799,317,421-0.93
533 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,795,680,900-3.85
534 นาย ดิสพล จันศิริ1,790,739,966-
535 Northend Investment Limited1,790,000,000+1.40
536 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED1,787,578,042-
537 นาย เชิดชู โสภณพนิช1,785,093,923+0.25
538 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,771,600,000-
539 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,770,293,921+0.79
540 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,769,489,110-0.31
541 นาย สดาวุธ เตชะอุบล1,759,838,640-0.59
542 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)1,753,243,720+0.81
543 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,749,039,057+0.35
544 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์1,747,843,296+6.31
545 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์1,741,016,700+0.86
546 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,738,424,709+0.60
547 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,725,133,947-0.47
548 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด1,722,864,700-1.66
549 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด1,718,557,395+0.66
550 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด1,715,594,100-
551 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.1,714,929,256+1.41
552 บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด1,698,084,873-0.56
553 นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์1,670,521,261-0.42
554 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,668,321,025+3.82
555 นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ1,662,812,625+0.42
556 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,642,599,100+0.27
557 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์1,636,650,000-0.37
558 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,630,790,577+0.90
559 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)1,630,507,346+0.42
560 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1,624,666,650+1.40
561 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED1,622,500,000-0.85
562 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1,614,982,784+1.41
563 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย1,612,758,000+3.49
564 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด1,612,500,000-
565 AMATA ASIA LIMITED1,611,432,407+0.42
566 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,610,777,790-0.22
567 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด1,609,101,564+1.07
568 นาย ชาลี วลัยเสถียร1,608,393,436+0.10
569 WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED1,605,000,000+3.74
570 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี1,604,843,132-8.61
571 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,600,001,926+0.33
572 นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา1,599,921,750+0.67
573 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด1,589,593,610-1.66
574 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)1,588,819,310-1.54
575 นาง พรนภา จันศิริ1,585,271,196-
576 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด1,581,099,892+0.40
577 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา1,578,528,000-0.60
578 นาย ชาย วินิชบุตร1,576,401,554-0.96
579 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด1,574,664,960-1.04
580 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต1,567,852,506+4.09
581 นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ1,550,744,000-1.78
582 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,550,610,132-0.09
583 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด1,544,257,458-
584 บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด1,538,661,120+0.81
585 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,535,890,000-
586 บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด1,529,795,992-0.84
587 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด1,515,017,048+1.37
588 บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด1,514,798,320-
589 SELANGOR HOLDINGS INC.1,510,429,897-1.66
590 น.ส. มาลินี บุญรักษ์1,502,303,597+3.63
591 Hitachi Chemical Co., Ltd.1,498,602,314-
592 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ1,497,161,535-
593 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้1,496,946,662+0.47
594 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,482,558,134-0.59
595 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ1,478,973,737+0.07
596 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด1,475,760,000-1.55
597 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์1,470,944,728-0.83
598 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ1,462,643,100-
599 CPRN (THAILAND) LIMITED1,459,750,149-
600 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,458,398,300-
601 บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด1,455,860,439-0.76
602 บริษัท โอแมค จำกัด1,453,347,280+1.41
603 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต1,452,663,806+4.09
604 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด1,451,748,585+1.86
605 บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด1,443,732,812-0.84
606 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,438,497,632+0.68
607 นาย อานุช โลเฮีย1,430,635,553-0.53
608 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด1,427,858,400-0.72
609 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,422,156,880+0.69
610 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE1,421,810,839+2.78
611 นาย เบน เตชะอุบล1,421,572,950+0.39
612 RAINBOW JOY LIMITED1,420,000,000+1.41
613 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช1,414,230,000+0.71
614 นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล1,411,118,670-0.26
615 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล1,407,749,433+0.75
616 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด1,406,332,960-0.52
617 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)1,403,996,724-4.27
618 นาย ก้องภพ ลิมทรง1,403,773,319-0.10
619 นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์1,403,699,903-
620 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,399,422,640+3.29
621 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ1,397,884,461-1.05
622 นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์1,396,743,750+1.61
623 นาย คฑา โอสถานุเคราะห์1,396,743,750+1.61
624 นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์1,396,743,750+1.61
625 นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์1,396,743,750+1.61
626 นาย มุข โรจตระการ1,392,163,200+1.63
627 นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์1,391,604,000+0.18
628 น.ส. ณิชา โอภากุล1,389,344,300+1.40
629 นาย สุขุม นวพันธ์1,388,740,773-0.01
630 นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์1,381,556,513-0.95
631 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์1,371,829,059-0.63
632 นาย กิตติ ธนากิจอำนวย1,370,091,370-0.59
633 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์1,370,053,929-0.63
634 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.1,368,000,000-
635 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์1,363,138,380-0.63
636 น.ส. นัชชา โอภากุล1,358,520,500+1.40
637 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.1,358,056,079-1.22
638 นาย ประภาส ชลศรานนท์1,347,106,287+0.75
639 ASSEAU COMPANY LIMITED1,346,079,038-0.62
640 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)1,345,406,555+1.59
641 GOLDMAN SACHS AND CO LLC1,344,491,703+0.16
642 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)1,343,916,000+0.79
643 นาย วรมัน โอภากุล1,342,500,000+1.40
644 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด1,338,750,000-0.84
645 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)1,338,750,000-0.84
646 บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)1,338,750,000-0.84
647 นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล1,338,699,673-4.31
648 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด1,337,840,544-0.56
649 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1,337,168,237+0.55
650 Banyan Tree Assets (Thailand) Company Limited1,334,553,753-1.28
651 นาง ณวรา วนาสิน1,334,093,735+3.74
652 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)1,334,032,764+1.20
653 น.ส. อารี ปรีชานุกูล1,328,250,000-
654 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY1,324,568,024-
655 นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ1,323,650,000-
656 นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,058-
657 นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000-
658 นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000-
659 นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ1,322,500,000-
660 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล1,321,174,229-0.59
661 Kyocera Corporation1,320,800,000-
662 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล1,313,382,339-0.93
663 นาย เนตร จรัญวาศน์1,311,450,751-
664 นาย วิเวก ดาวัน1,310,507,406-1.75
665 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,308,471,106-0.50
666 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด1,308,000,000-
667 Toray Industries, Inc.1,307,617,912-
668 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,305,353,500-0.17
669 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์1,303,100,000+3.18
670 นาย กันตพร หาญพาณิชย์1,303,100,000+3.18
671 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์1,303,100,000+3.18
672 ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม1,302,781,004-0.76
673 บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด1,302,733,440-0.52
674 นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์1,300,525,163+1.20
675 AUSTIN ASSET LIMITED1,282,336,500-4.88
676 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,279,250,000-0.88
677 บริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด1,278,400,000+0.53
678 นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์1,278,062,000-0.63
679 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา1,276,000,000-0.96
680 นาย มารุต แสงศาสตรา1,276,000,000-0.96
681 นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ1,274,000,000-
682 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT1,273,894,650-
683 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์1,266,390,000+0.87
684 นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,264,369,039+0.24
685 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด1,261,385,196-
686 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)1,259,835,000-1.42
687 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ1,258,978,428-0.51
688 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,254,867,119+1.51
689 Amplus Holdings Limited1,252,608,000-0.60
690 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,241,959,946+5.49
691 นาย อภิรักษ์ วานิช1,241,714,892-0.58
692 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,241,000,000-1.37
693 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์1,241,000,000-1.37
694 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์1,241,000,000-1.37
695 นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส1,240,713,300+5.49
696 นาง สมพร โอสถานุเคราะห์1,240,052,814-0.76
697 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย1,239,859,009+4.71
698 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,239,400,789-0.76
699 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,234,437,168-0.87
700 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG1,227,879,620+0.36
701 MR. VICHAI MITSUNTISUK1,224,300,127-1.26
702 นาย วิโรจน์ พรประกฤต1,224,240,380-
703 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด1,223,036,080-2.55
704 นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,212,844,050-0.84
705 คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,208,965,729+1.92
706 นาย สุวิน ไกรภูเบศ1,207,570,840-3.76
707 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,202,782,984-0.43
708 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา1,186,793,100-0.72
709 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด1,185,395,800+1.29
710 นาย สุพล วัธนเวคิน1,185,054,694-1.43
711 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,181,717,585+0.08
712 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)1,176,120,000-
713 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด1,174,321,168-0.11
714 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU1,172,476,899-0.71
715 นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์1,170,340,510-
716 นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์1,163,918,448+3.74
717 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,163,555,816-2.78
718 บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด1,162,814,810+0.66
719 นาย ทิศชวน นานาวราทร1,161,854,000+0.58
720 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด1,161,483,320-0.58
721 นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์1,161,105,000+1.61
722 นาย กฤช ไชยประสิทธิ์1,161,105,000+1.61
723 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส1,153,658,160-0.82
724 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล1,152,837,237+0.48
725 นาย ธนากร ธนวริทธิ์1,152,755,604-2.53
726 บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด1,148,050,256-
727 GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED1,147,552,988-
728 NCROWNE PTE. LTD.1,147,183,596-0.59
729 บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด1,144,653,924-1.07
730 KIMBERLY ASSET LIMITED1,143,900,000-4.88
731 นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ1,143,399,480+1.97
732 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC1,142,400,000-0.84
733 น.ส. รัตนา มาลีนนท์1,141,414,689-1.57
734 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์1,140,358,500-0.90
735 บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด1,138,552,552-2.98
736 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด1,138,309,452+0.50
737 บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น1,133,000,000+0.91
738 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)1,131,294,348-
739 นาย กำธร ตติยกวี1,126,646,502-0.26
740 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา1,124,928,000-0.60
741 นาง สุนทรี วนวิทย์1,124,135,645-1.26
742 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1,117,563,631+0.73
743 นาย กมล ว่องกุศลกิจ1,117,333,171-1.06
744 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED1,115,768,225+1.60
745 นาย วิทิต พงศ์พิโรดม1,114,297,006-1.96
746 THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LIMITED1,110,000,000-0.90
747 บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด1,104,763,156-3.36
748 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล1,099,071,599-3.23
749 นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1,099,064,370+1.11
750 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด1,098,275,070-0.90
751 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์1,097,672,874+0.71
752 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,095,774,886-2.19
753 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)1,094,367,850-2.16
754 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG1,091,618,252+1.39
755 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด1,086,840,000+0.69
756 บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,081,713,155-0.58
757 นาย พะเนียง พงษธา1,072,100,550+3.22
758 นาย เปรมชัย กรรณสูต1,068,380,072+0.76
759 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED1,068,322,500-
760 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,064,161,660-0.01
761 น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์1,063,500,371+1.02
762 นาง พนิดา เทพกาญจนา1,058,612,214-0.72
763 นาย สรรเสริญ จุฬางกูร1,055,560,500-
764 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES1,053,862,560+1.15
765 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,047,075,944+1.76
766 น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์1,044,994,500+1.61
767 น.ส. อตินุช ตันติวิท1,040,668,813-0.54
768 S HOTELS AND RESORTS (SG) PTE. LTD.1,040,579,834-1.57
769 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด1,035,860,000+1.32
770 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD1,033,930,760+2.06
771 บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด1,033,200,000-
772 นาย วรวุฒิ อุ่นใจ1,030,639,040-1.68
773 UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED1,029,500,000+2.07
774 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์1,027,282,450+0.95
775 นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1,027,038,210+0.66
776 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,025,829,450+2.01
777 นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง1,024,327,887+5.49
778 นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์1,023,889,437+1.02
779 นาย เกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย1,023,273,681-
780 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร1,020,390,000-1.30
781 ธนาคาร ออมสิน1,020,041,493-0.07
782 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,012,132,302-1.07
783 NIPPON CLOSURES CO., LTD.1,010,778,476+0.47
784 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND1,004,678,659-0.60
785 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,004,105,540-0.10
786 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND1,002,419,717-0.32
787 นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,002,199,000+0.63
788 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา1,001,100,000+8.45
789 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)999,080,810+0.21
790 นาย พิชญ สมบูรณสิน996,572,980-
791 ดร. อัญชลิน พรรณนิภา994,000,000+8.45
792 น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์993,942,008-0.63
793 นาย นพดล เขมะโยธิน993,900,000-
794 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์990,341,344-1.83
795 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)989,541,960-
796 VIELLA ASSETS LTD.987,705,367+0.74
797 MR. CHAN TIN SHU984,550,000-
798 มูลนิธิชินโสภณพนิช984,312,728-
799 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.982,720,000+1.35
800 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด977,391,962-
801 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด976,449,917+0.30
802 บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด973,216,728-
803 นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์973,071,924+2.27
804 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล972,903,873-0.22
805 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)971,646,715-0.60
806 นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ968,641,862+1.65
807 น.ส. นงค์นภา ทองมี967,980,000-
808 นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา965,881,350+0.67
809 นาย ชาญ โสภณพนิช963,143,676-
810 นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์953,352,661+1.85
811 น.ส. วัสสา ริมชลา952,544,267+5.49
812 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์951,711,463+0.94
813 นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์950,598,044+0.48
814 นาง จินตนา นิรุตตินานนท์947,186,844-
815 บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด944,450,000+2.31
816 SIX SIS LTD942,990,932+1.15
817 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา942,251,200+0.64
818 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต939,498,021+0.68
819 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT938,432,228+0.88
820 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)937,125,000-0.84
821 PT SOLE COMPANY LIMITED930,239,339+0.47
822 บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด930,000,000+2.42
823 นาง วลัยพร สมภักดี927,616,729-
824 นาย กิตติ ชีวะเกตุ924,424,512-
825 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)923,348,949-2.89
826 KWT1499 (THAILAND) COMPANY PTE. LTD.923,190,000-
827 TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.923,094,902-
828 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร921,716,000-
829 นาย จิรวุฒิ คุวานันท์919,852,618-0.60
830 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน918,873,929+0.02
831 นาย กัมพล ตติยกวี917,950,281-0.08
832 นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์916,036,850+1.02
833 บริษัท ทานตะวัน จำกัด915,834,500-
834 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา915,603,162+0.23
835 กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล909,175,848+0.92
836 นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล908,040,000-
837 นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา907,200,000-0.60
838 นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ907,200,000-0.60
839 นาย มารวย ตั้งมิตรประชา907,200,000-0.60
840 กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ907,082,105+0.97
841 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์905,205,128+3.11
842 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด905,040,000+0.69
843 MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.904,241,475-2.61
844 น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร893,226,500-0.58
845 N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD.891,553,824-2.55
846 HI-LEX CORPORATION889,000,000-
847 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ884,905,000+3.43
848 บริษัท หลานปู่ จำกัด883,749,637-0.30
849 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด882,700,970-
850 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย881,950,000+0.86
851 MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM880,288,043-
852 นาย ภาคภูมิ ศิลา879,993,600+1.56
853 นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์876,640,296-0.16
854 นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์875,971,335+1.29
855 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล874,597,310-
856 นาย สมาน เตชะอิทธิพร873,300,000+5.49
857 AIOI INSURANCE CO., LTD.872,962,908-
858 บริษัท เกรนเทรด จำกัด871,577,982-
859 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล871,500,403+0.93
860 UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH866,061,000-0.60
861 นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต865,292,000+0.73
862 นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์865,018,000+0.73
863 นาย พิมาน เตียวตรานนท์864,936,000+4.86
864 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)858,993,046+1.41
865 นาง พัชรา วีรบวรพงศ์855,000,000-
866 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด854,185,650-0.65
867 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD .852,800,104-3.85
868 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)852,448,814-
869 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด852,342,534-
870 นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล852,066,280-
871 นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์844,560,000+2.42
872 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30844,524,200+3.85
873 บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด844,419,352-0.96
874 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด844,229,492+1.45
875 นาย อติรัชต์ จรูญศรี840,654,286-
876 นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์839,546,025+0.99
877 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ836,887,924-0.30
878 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)836,272,280+0.52
879 กองทัพบก836,126,426-0.65
880 น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล835,104,791-0.34
881 นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล834,907,748-0.45
882 น.ส. สุทธิรีย์ เจียมวิจิตรกุล832,600,000-
883 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด832,141,140+2.06
884 นาย กิตติพล ทวนทอง826,966,485-1.51
885 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)825,199,456+0.19
886 นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล824,997,749-1.52
887 นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล824,563,388-0.47
888 MR. YOUNG JUN LEE821,895,480-0.55
889 นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล820,416,828-3.48
890 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES819,781,798+7.21
891 MR. SEUNGWOO LEE819,025,000-0.55
892 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)816,870,323+0.48
893 นาง บุษกร จันศิริ816,791,264-
894 นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล816,166,357+0.25
895 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย813,235,230-0.43
896 JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.812,630,000-
897 นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์811,327,281-0.85
898 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)811,272,000+0.76
899 นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล810,984,435-1.33
900 AGB Holding Limited810,960,000+2.42
901 บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด809,616,000+0.99
902 นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม806,400,000-2.38
903 กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม805,817,402+1.35
904 นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์805,708,000-1.41
905 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์805,507,642-0.90
906 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี805,389,686-
907 นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์802,862,000+5.49
908 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด802,816,359-0.20
909 นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์802,528,000+1.56
910 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด800,496,000-1.85
911 นาย วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์799,136,618-1.54
912 น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา798,753,298-2.15
913 นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์792,085,940+11.27
914 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.791,877,421+5.50
915 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด791,175,000-
916 LUCKY SECURITIES, INC.790,137,513-
917 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ789,559,215+0.30
918 นาย ศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล789,489,720-2.42
919 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี788,920,000+1.65
920 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด786,100,794-
921 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย784,626,717+5.49
922 นาย ชัชชวี วัฒนสุข783,194,851-
923 นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล783,054,465-0.42
924 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด775,036,550+0.79
925 นาย พีรพล อาหุนัย774,822,100+5.49
926 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)774,114,929-
927 นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร773,550,000-0.58
928 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด773,496,900-0.58
929 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้767,700,769+2.22
930 น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์767,113,450+1.40
931 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด766,234,299+1.09
932 บริษัท เอกภาวี จำกัด765,247,128-
933 บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด765,056,600+1.32
934 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)761,798,244-
935 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)759,418,800-0.55
936 บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด758,813,510-
937 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล756,930,000+1.61
938 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.756,174,350-0.58
939 นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม756,000,000-2.38
940 บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด755,017,605-
941 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด754,162,359+2.06
942 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม753,493,608-2.38
943 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล751,918,644-2.05
944 นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์751,614,850+0.43
945 นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ751,273,500+0.53
946 นาย ชาลี โสภณพนิช750,146,250+0.70
947 นาย สมจิตต์ เศรษฐิน749,818,853-0.49
948 นาง สุวิมล อธิกิจ749,436,996+2.27
949 นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ749,099,294-1.06
950 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)744,088,214-1.54
951 น.ส. อัมพร มาลีนนท์743,628,575-1.74
952 บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด743,040,000+5.56
953 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย741,337,500-0.47
954 นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์740,759,000+0.73
955 นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ735,964,000+0.73
956 นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ734,724,915-1.42
957 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)734,400,000-0.98
958 นาย บุญยง ธัญญะวุฒิ734,013,711-0.65
959 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)732,000,000-
960 นาย ภูริต ภิรมย์ภักดี730,298,646+1.65
961 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา729,348,229-0.48
962 น.ส. พัชราวดี วีรบวรพงศ์726,750,000-
963 นาย วรพจน์ อำนวยพล724,957,920+4.86
964 MISS NISHITA SHAH723,965,398-
965 Peak Development Holdings Ltd.722,435,593+0.44
966 นาง พิชญา พูลลาภ721,056,850-0.60
967 นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร720,643,740+0.81
968 นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา719,191,200+0.67
969 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED719,166,233+0.76
970 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด718,502,000-0.85
971 น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ717,816,850+1.40
972 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)717,367,880+0.63
973 NICHIREI FOODS INC.714,622,230-2.38
974 นาย ประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์713,000,000-0.06
975 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด712,687,500-0.55
976 MR. Jean-Marie Verbrugghe711,204,000-1.54
977 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์711,126,266+1.49
978 บริษัท เมโทรฟอส จำกัด710,902,891+0.72
979 TORAY INDUSTRIES, INC.707,860,092-
980 GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND707,371,950+1.61
981 น.ส. นิภา มาลีนนท์703,667,485-1.83
982 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด703,386,743-1.54
983 นาง ศศิธร รัตนรักษ์702,393,910-
984 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์702,323,847-
985 นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร700,237,020-0.75
986 SMK ASIA LTD699,231,484-0.96
987 น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์698,228,500-0.93
988 นาย ประสงค์ ภัทรประสิทธิ์697,600,000-
989 นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม697,381,020-2.38
990 ด.ญ. รดา จรูญเอก696,233,719-
991 ด.ช. พีระ จรูญเอก696,233,719-
992 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR696,160,000-0.67
993 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)695,125,500-1.41
994 นาย จตุพร สิหนาทกถากุล694,665,000-
995 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด694,400,000-
996 พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ691,886,880+2.31
997 พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ691,886,880+2.31
998 บริษัท วัตสดรมัย จำกัด691,198,181-0.42
999 JPMORGAN THAILAND FUND691,010,008+2.03
1000 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)690,757,240-0.42