คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/01/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,451,489,849,994+0.68
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,032,670,896,634+1.24
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)585,533,584,081+0.40
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED339,754,686,258+1.42
5 STATE STREET EUROPE LIMITED260,305,370,281+1.47
6 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)257,972,122,317-
7 สำนักงานประกันสังคม256,620,095,650+1.02
8 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด195,438,677,000+3.48
9 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT166,832,298,307+1.69
10 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.147,685,467,000-
11 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี144,395,998,854+3.40
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)134,931,605,376+1.82
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)134,931,605,069+1.82
14 UBS AG SINGAPORE BRANCH133,993,291,349+2.11
15 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน124,679,231,095+0.62
16 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด115,056,413,650-2.33
17 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด109,530,978,688-
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด96,371,052,200+2.05
19 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย93,546,217,404-0.25
20 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด91,388,901,334+1.87
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)77,150,971,633+1.07
22 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)73,208,739,006+0.11
23 THE BANK OF NEW YORK MELLON73,185,768,866+1.58
24 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด72,345,153,540+4.47
25 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)69,637,495,496+0.40
26 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ69,036,270,470+0.94
27 GIC PRIVATE LIMITED66,893,283,718+1.88
28 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)66,707,352,550+2.05
29 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)59,542,007,425-3.22
30 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี59,217,924,155-3.10
31 ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด56,625,000,000-3.20
32 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.54,932,124,000+2.82
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)52,430,221,607+1.04
34 TELENOR ASIA PTE LTD52,224,676,720-0.97
35 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)50,700,614,811+1.82
36 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์49,583,708,812+0.52
37 คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี48,861,674,905-3.08
38 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)48,722,967,471+3.08
39 นาย คีรี กาญจนพาสน์47,263,218,897+1.44
40 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY45,747,539,017+2.38
41 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ45,000,000,000+0.40
42 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ44,684,566,850+0.40
43 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)43,790,931,040-0.17
44 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ43,523,150,000+0.76
45 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED43,482,162,790+1.65
46 TEPDIA Generating B.V.43,110,528,876-0.88
47 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED42,691,365,000+3.40
48 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)42,296,452,948+1.22
49 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)42,112,765,016-0.57
50 UBS AG LONDON BRANCH41,182,274,886+2.55
51 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว40,606,451,215+0.97
52 UBS AG HONG KONG BRANCH39,616,162,708+0.87
53 นาย ฮาราลด์ ลิงค์39,307,366,760+2.82
54 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.39,222,536,378+0.43
55 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)37,194,491,975-0.52
56 นาย สมโภชน์ อาหุนัย35,509,953,689+2.47
57 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)33,486,004,973+0.23
58 BNY MELLON NOMINEES LIMITED32,690,900,013+2.77
59 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC30,482,134,784+2.33
60 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.30,369,000,382+3.40
61 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน30,124,999,759-
62 นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,468,900,884-
63 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด28,651,142,044+4.08
64 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)27,821,291,892+0.85
65 Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd27,792,923,912-1.92
66 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)27,677,066,291+0.94
67 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH27,670,841,045+0.20
68 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด27,479,317,275-0.97
69 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED26,878,653,017+1.87
70 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,769,014,661+0.63
71 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,697,072,946-1.07
72 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC25,564,851,750+2.77
73 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)25,461,518,095+0.89
74 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD25,077,236,665-3.14
75 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด24,926,043,040+0.73
76 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED24,866,321,565-
77 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED24,194,103,840+0.50
78 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)24,079,999,897-
79 ORIZON LIMITED24,037,399,850-0.56
80 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด23,225,938,820+2.54
81 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด22,967,100,000-
82 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)21,734,225,618+0.68
83 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด21,255,482,500-
84 BBHISL NOMINEES LIMITED20,639,050,914+2.36
85 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด20,460,671,421-
86 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,338,735,560+0.76
87 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์19,909,631,594-0.64
88 ASIAN DEVELOPMENT BANK19,850,000,000+3.18
89 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,116,602,208+0.76
90 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)19,105,897,530+0.12
91 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด19,100,000,382+3.40
92 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)18,984,120,255-
93 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES18,971,153,240-1.92
94 ธนาคาร ออมสิน18,921,477,681+0.64
95 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด18,616,230,980-0.65
96 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด17,864,125,000+0.41
97 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ17,850,000,000-
98 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.17,813,250,000-3.85
99 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC17,800,019,721+1.59
100 AGC Inc.17,416,587,725+1.00
101 ING BANK N.V.17,224,302,574+0.64
102 CIMB BANK BERHARD17,171,425,068-3.85
103 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,049,970,746-3.94
104 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา16,913,566,287-1.43
105 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล16,854,550,965+0.54
106 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account16,822,667,868+1.23
107 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,478,117,920+0.71
108 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC16,218,884,269+3.37
109 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,986,211,443+0.34
110 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,983,298,378+0.46
111 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)15,730,544,627-0.07
112 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)15,514,562,510+0.85
113 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.15,452,800,000-1.14
114 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด15,324,304,868+0.52
115 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ15,110,629,055+0.88
116 MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.15,018,750,000-3.20
117 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)14,711,979,602+1.27
118 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด14,631,860,500+2.82
119 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED14,536,507,288-
120 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด14,200,050,000+0.73
121 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย14,070,107,341-
122 DBS BANK LTD13,636,823,442+0.10
123 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC13,599,599,148+0.58
124 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด13,540,110,478-1.58
125 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 113,503,971,021+0.98
126 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,160,400,000-2.48
127 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด12,991,857,859+1.37
128 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,915,000,000+3.48
129 นาง ยุพิน ธีระโกเมน12,813,375,341+0.71
130 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,813,103,603+0.18
131 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)12,279,061,428+4.08
132 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด12,270,746,250+1.90
133 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,239,827,762+0.01
134 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,202,537,400-0.27
135 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด11,851,430,072-
136 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,851,337,034+0.62
137 นาย ปริญญา เธียรวร11,618,999,000+2.60
138 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด11,571,138,750+0.81
139 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,527,180,384+0.71
140 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,470,579,788+0.07
141 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส11,323,352,927+0.52
142 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)11,313,740,240+1.84
143 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด11,261,632,375-1.36
144 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,210,803,679+2.90
145 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด11,150,551,419+0.90
146 Stark Investment Corporation Limited11,100,000,000+0.90
147 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด10,964,658,400+1.37
148 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2510,844,748,083+0.07
149 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด10,667,998,730-
150 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)10,372,848,688+0.44
151 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,361,510,543+0.71
152 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,243,789,848-0.93
153 UBS SECURITIES PTE. LTD.10,231,250,000-3.20
154 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,109,059,424+0.97
155 CTBC Bank Company Limited9,959,348,971+0.76
156 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,943,240,000-0.37
157 นาย วิระชัย ทรงเมตตา9,906,175,513+5.53
158 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,826,935,030+0.59
159 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด9,825,666,004+3.01
160 LGT BANK (SINGAPORE) LTD9,732,338,014+0.22
161 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,537,027,795+0.98
162 นาย มิน เธียรวร9,444,682,000+0.29
163 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา9,258,986,380+5.53
164 บริษัท นทลิน จำกัด9,251,653,560+4.07
165 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)9,202,268,849+0.23
166 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)9,180,883,345+0.15
167 นาย สุระ คณิตทวีกุล9,023,089,888+1.95
168 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,014,621,222+0.18
169 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 19,010,153,314-0.10
170 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PLE.LTD.8,891,748,250-
171 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,857,661,442+0.06
172 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,673,057,581+0.71
173 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED8,621,627,328+0.74
174 WORTH ACCESS TRADING LIMITED8,517,561,630+1.28
175 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,490,976,480+0.14
176 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,448,000,000-1.14
177 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/308,429,127,540+1.36
178 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,358,087,042-
179 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด8,310,514,583+0.97
180 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด8,260,424,294+1.68
181 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา8,173,986,467+5.53
182 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.8,126,629,980-
183 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED8,100,000,000+2.47
184 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED8,080,699,056-0.29
185 นาย กวิน กาญจนพาสน์8,076,249,613+1.49
186 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,962,759,152+0.32
187 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก7,915,406,655+1.64
188 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด7,871,452,445-1.38
189 UBS SECURITIES PTE LTD7,766,225,000-
190 นาย อิทธิ ทองแตง7,765,903,135+0.99
191 การประปาส่วนภูมิภาค7,758,080,000+2.59
192 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์7,755,341,395+1.26
193 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)7,721,286,464+0.88
194 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)7,640,000,000+3.40
195 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,619,562,196+0.97
196 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH7,483,493,445+1.58
197 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์7,477,750,775-0.07
198 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,292,889,283-0.65
199 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,238,522,940+1.24
200 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7,216,641,876+2.54
201 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,205,093,625-0.65
202 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา7,187,838,907+5.53
203 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .7,104,000,000+1.01
204 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด7,042,915,723-
205 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,011,316,688-0.94
206 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,989,846,535-0.02
207 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,973,100,711-
208 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,899,324,272-
209 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,893,475,901+0.55
210 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,893,150,000-
211 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,893,150,000-
212 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์6,844,678,075-0.56
213 นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,832,712,242+2.46
214 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส6,807,283,561+0.27
215 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด6,739,813,000+5.17
216 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,732,836,920-
217 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,725,737,500-0.78
218 บริษัท อเดลฟอส จำกัด6,715,866,983-
219 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์6,703,201,905-0.56
220 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,691,583,083+0.12
221 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,654,772,936+3.76
222 นาย อัฐ ทองแตง6,606,351,048+0.99
223 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P6,601,000,000+3.48
224 น.ส. วิอร ทองแตง6,308,555,100+0.98
225 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,251,479,434+2.20
226 นาย ชาตรี โสภณพนิช6,239,067,751+1.18
227 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,201,938,340+0.85
228 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,147,901,640-1.43
229 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล6,039,647,697+0.61
230 OMAC (HK) LIMITED6,036,800,000+2.86
231 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,033,540,963+0.76
232 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,010,685,662-
233 น.ส. วันดี กุญชรยาคง6,008,895,000+1.49
234 นาย ยืนยง โอภากุล5,990,800,000-
235 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด5,980,418,263+0.81
236 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,960,281,922-1.13
237 C.P. Foods International Limited5,955,250,000+3.48
238 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,853,036,930-
239 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)5,803,537,405+1.26
240 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล5,789,166,768-1.55
241 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล5,766,300,875+2.05
242 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,688,144,000+0.48
243 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,678,485,517+1.47
244 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด5,583,858,255+1.49
245 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,556,370,590-3.55
246 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,546,636,277+1.60
247 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,528,649,600+0.82
248 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,512,725,242+0.13
249 บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด5,506,148,148+2.70
250 SOJITZ CORPORATION5,499,319,177-0.47
251 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,476,363,849-0.59
252 Golden Capital (Singapore) Limited5,463,827,186-2.65
253 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,416,576,326-
254 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)5,387,296,710-0.72
255 บริษัท เคทูเจ โฮลดิ้ง จำกัด5,365,896,000+1.49
256 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND5,362,913,506+0.67
257 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,332,829,543-0.12
258 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,310,151,343+0.21
259 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,266,141,056-3.03
260 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์5,263,830,625-0.56
261 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,240,112,755+0.40
262 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,236,621,106+1.56
263 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,227,500,000+0.98
264 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)5,208,560,186+0.48
265 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,200,330,605+0.75
266 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,180,248,850-3.86
267 MITSUBISHI CORPORATION5,111,853,264-
268 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,098,006,702-0.68
269 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,042,611,708-
270 นาง จริยา แก้วบุตตา4,981,098,600-1.43
271 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,964,008,429+8.13
272 นาย อติคุณ ทองแตง4,958,744,170+1.00
273 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด4,922,270,910+1.69
274 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,913,546,380+0.50
275 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด4,901,457,863+1.69
276 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG4,888,636,230+4.47
277 มูลนิธิเอสซีจี4,885,111,800+0.82
278 นาย นเรศ งามอภิชน4,865,201,260+0.48
279 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด4,833,000,000+3.35
280 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,820,362,940+0.19
281 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,699,758,754+0.49
282 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด4,692,544,265-0.49
283 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด4,691,870,895+1.69
284 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,671,671,100+0.27
285 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด4,667,168,480+1.69
286 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,651,090,707-
287 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH4,606,753,440+4.47
288 NSL CLIENT ACCOUNT - NOMURA ASIA INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.4,574,756,629-
289 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,564,440,654+0.07
290 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด4,519,820,878-
291 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,514,014,656-
292 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH4,504,476,430-0.89
293 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,415,537,190+1.98
294 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,412,912,025-
295 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,400,094,650-0.82
296 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,383,392,110+2.33
297 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,376,220,494-0.79
298 น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,363,702,800+0.98
299 บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,311,172,282+0.78
300 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,281,672,355-
301 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,265,829,313+1.27
302 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,231,053,519+1.90
303 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,221,062,532+0.08
304 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,190,332,900-
305 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,159,631,869+1.93
306 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์4,120,298,500-
307 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,107,812,800-0.55
308 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,076,118,774+1.36
309 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,062,960,042+0.48
310 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,059,084,576-
311 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,048,716,798+2.47
312 Y INVESTMENT LTD.4,027,500,000-0.56
313 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล4,007,763,109+1.74
314 TOKYO CENTURY CORPORATION4,007,500,851-
315 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,004,775,000-
316 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,985,920,000+0.78
317 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited3,965,385,397-
318 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,960,000,000-0.91
319 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,929,267,285-
320 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล3,927,732,025+0.26
321 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,913,298,000-0.56
322 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,910,926,250-0.56
323 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,910,453,202+0.10
324 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,908,704,260+1.51
325 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,904,161,325+2.15
326 มหาวิทยาลัยมหิดล3,890,186,779+0.35
327 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,872,202,680+1.42
328 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,872,000,000-1.14
329 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,841,463,175+0.76
330 AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 13,807,263,127+1.19
331 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,776,676,250-0.56
332 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3,760,720,491-0.20
333 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)3,705,400,000+3.40
334 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,698,571,250+4.43
335 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,690,569,099+0.46
336 นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,673,841,280+0.52
337 นาย สาธิต วิทยากร3,630,279,600+1.78
338 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,620,437,515-0.45
339 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,613,998,900+2.20
340 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,612,741,004+2.59
341 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,600,853,200+1.02
342 DELTA ELECTRONICS INC.3,594,663,280-1.92
343 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,582,187,477+8.13
344 BANQUE PICTET & CIE SA3,581,961,363+0.77
345 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,570,226,560-
346 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,533,550,833+3.35
347 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,529,716,281+0.02
348 นาย สมยศ อนันตประยูร3,527,572,198-1.66
349 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,490,966,475-0.91
350 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,472,285,353-
351 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,446,575,000-
352 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,440,800,550+0.14
353 KINPO ELECTRONICS, INC.3,439,914,086-0.53
354 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH3,439,530,169+0.90
355 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,416,999,665+1.49
356 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ3,406,488,594-4.62
357 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,403,247,273+2.59
358 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,394,266,399+3.92
359 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ3,371,955,357+0.73
360 นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,364,039,519+3.95
361 POSCO3,360,729,976+1.61
362 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,360,594,510+0.98
363 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,349,682,560-0.78
364 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,344,390,525+0.86
365 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,334,191,703+0.05
366 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,317,569,719+0.97
367 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา3,313,909,868-
368 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,313,433,020-0.28
369 นาง อารดา จรูญเอก3,306,076,717-0.68
370 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,298,917,534-2.27
371 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,286,822,500+0.65
372 นาย พิธาน องค์โฆษิต3,283,125,102-0.49
373 ธนาคารออมสิน3,252,928,000+0.31
374 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,246,223,104+0.43
375 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,228,750,000+3.48
376 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร3,217,641,350+3.45
377 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,207,483,833-0.74
378 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด3,189,259,444+0.53
379 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)3,136,500,000-
380 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,129,843,030+0.25
381 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,115,835,033-
382 MRS. ARUNEE CHAN3,098,348,802+2.84
383 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,090,000,000-0.52
384 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,079,035,275+0.16
385 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,072,437,500-
386 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,060,000,000+0.98
387 นาย อภิรุม ปัญญาพล3,056,805,816-2.92
388 MISS SUNEE SERIPANU3,038,195,033+3.47
389 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,970,583,689-0.02
390 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด2,954,607,157-
391 นาย เชง นิรุตตินานนท์2,946,498,635-
392 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,940,000,000-2.50
393 นาย ยิว ฮอค โคว2,932,840,000+0.53
394 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,914,551,713-
395 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,910,613,693-
396 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH2,910,100,067-0.25
397 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,904,070,400-
398 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,903,060,376-
399 CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,902,037,500-0.56
400 บัญชี บริหาร กิจการ2,898,512,939+0.73
401 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,888,030,400+3.51
402 บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จำกัด2,887,002,000+0.70
403 นาย ชัย โสภณพนิช2,862,356,941+0.60
404 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,844,600,850+2.43
405 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,834,374,253-
406 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,818,020,568-
407 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,799,094,800+0.82
408 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,793,250,620+1.32
409 KGI ASIA LIMITED2,780,945,049+1.97
410 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,775,627,660-1.13
411 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท2,758,060,039+0.77
412 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,726,532,470+4.76
413 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,716,815,624-
414 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,714,000,822+0.15
415 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ2,705,532,881-
416 บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จำกัด2,687,500,000-2.33
417 Deutsche Bank AG Singapore PWM2,665,905,113+3.95
418 บริษัท สารสิน จำกัด2,661,736,564+1.26
419 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,658,726,880-
420 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,642,085,583-
421 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,629,855,610-0.08
422 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,608,798,500-
423 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,601,099,999+0.90
424 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน2,600,587,676-0.58
425 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,584,000,000+0.53
426 นาย ศักดิ์ นานา2,581,178,400+0.82
427 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว2,576,880,588+0.77
428 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,574,758,988+2.19
429 นาย ไกรสร จันศิริ2,569,623,034-
430 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,569,617,700+1.54
431 นาง ณัฐธีรา บุญศรี2,552,551,750+3.14
432 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,552,408,000+1.01
433 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,547,001,000+2.51
434 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,529,727,488-
435 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,517,834,375+4.76
436 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.2,516,127,717-2.27
437 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,511,997,763+3.90
438 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,501,817,062-2.78
439 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,495,569,574-0.30
440 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,484,648,308-0.05
441 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,477,712,860-0.63
442 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,470,747,948+0.38
443 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,466,925,200+0.85
444 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,448,000,000+0.49
445 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,447,693,424-3.03
446 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,443,048,548+4.04
447 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,441,598,688-0.65
448 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ2,441,400,820+5.21
449 ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ2,441,400,398+5.21
450 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,420,906,250-0.65
451 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,420,699,844-
452 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,403,105,461-0.65
453 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล2,402,487,853-0.16
454 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,376,000,000-
455 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,368,318,102+3.66
456 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์2,361,223,150+3.53
457 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,359,585,243-1.01
458 LION CORPORATION2,359,028,732+0.68
459 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,358,764,340+0.89
460 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,352,968,950+4.94
461 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,350,687,186-
462 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,344,260,375-0.55
463 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,317,781,084-0.68
464 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I2,316,603,461+0.01
465 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION2,307,351,140+1.17
466 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี2,293,472,177+0.78
467 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,284,675,012-1.67
468 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,262,386,408+1.85
469 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,246,688,900+2.47
470 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด2,245,845,138-0.63
471 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,245,530,586+1.27
472 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)2,241,933,354-
473 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,241,245,646+1.78
474 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,233,246,932+4.09
475 นาง ลินจง โอภากุล2,222,393,000-
476 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,216,928,680+3.93
477 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,205,727,590-0.11
478 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,196,435,306+0.71
479 นาง รัตนา นรพัลลภ2,183,149,524+4.03
480 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,181,398,564-
481 นาย สำเริง มนูญผล2,172,752,280+0.71
482 King's Eye Investments Ltd.2,164,085,000-0.68
483 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,157,444,571+4.09
484 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,157,227,550-
485 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,156,276,071+4.08
486 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,148,459,935+0.14
487 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,135,799,495+0.66
488 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,131,800,000-
489 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,124,144,152-0.05
490 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,098,586,191+4.69
491 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,093,949,696+3.96
492 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)2,085,929,496-
493 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)2,068,945,338+0.69
494 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,047,037,784-3.03
495 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,043,870,000-
496 นาย สุนทร เด่นธรรม2,043,176,020-0.64
497 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,038,235,736+4.05
498 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,037,154,559+3.28
499 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,029,234,500+0.56
500 นาย ตัน ภาสกรนที2,019,581,760+0.89