คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,442,106,558,540+0.51
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,103,048,793,071+0.83
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)620,587,035,681+2.07
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED333,880,322,519+0.65
5 STATE STREET EUROPE LIMITED320,687,945,011+0.78
6 สำนักงานประกันสังคม245,483,634,788-0.06
7 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT210,661,122,439+0.67
8 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)209,842,212,164+0.04
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด204,784,741,200+1.34
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด167,363,335,435-
11 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน150,846,477,127+1.02
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)148,649,914,698+0.71
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)148,649,914,358+0.71
14 UBS AG SINGAPORE BRANCH128,196,283,545-0.51
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด124,953,797,663+1.09
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.119,257,748,000-
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด96,332,444,172-
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด93,070,673,700+1.42
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด90,578,484,920-1.62
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)82,231,041,823-1.93
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)74,482,630,046-0.88
22 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด71,899,389,400+0.55
23 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ71,432,901,504-8.38
24 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย68,100,986,486+0.59
25 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY67,964,712,740+1.24
26 THE BANK OF NEW YORK MELLON67,731,086,330+0.09
27 GIC PRIVATE LIMITED66,215,957,352+0.68
28 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)65,689,801,172-0.84
29 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)64,422,854,175+1.42
30 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี63,503,999,496-
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)53,657,476,804-
32 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED52,628,472,029+0.28
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)52,277,751,648-0.20
34 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES49,732,465,738-
35 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)47,638,387,878+1.01
36 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED46,283,728,474+1.48
37 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์44,098,135,245-1.05
38 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,174,035,669+0.19
39 TELENOR ASIA PTE LTD42,132,951,750-1.80
40 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,272,518,069-0.18
41 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,074,434,470-1.30
42 BNY MELLON NOMINEES LIMITED39,798,393,794+1.17
43 นาย สมโภชน์ อาหุนัย39,364,937,430-0.56
44 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,033,534,220-0.41
45 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,927,557,993-0.92
46 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)37,283,428,500-0.67
47 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,399,995,800-
48 UBS AG HONG KONG BRANCH35,249,996,814-0.61
49 UBS AG LONDON BRANCH34,955,335,660+0.36
50 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)33,373,209,976+1.61
51 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.31,984,042,540+0.53
52 TEPDIA Generating B.V.31,891,707,034+1.19
53 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC31,551,145,239+0.64
54 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ31,515,821,816+2.27
55 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)30,963,152,050-0.70
56 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ30,960,000,000+2.33
57 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH29,529,927,270-0.23
58 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29,100,353,825+0.66
59 นาย คีรี กาญจนพาสน์29,048,434,344-0.52
60 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,898,000,075-0.99
61 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED28,872,812,939+0.45
62 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,270,156,979-0.08
63 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED28,229,881,970-0.43
64 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD27,046,653,157+3.88
65 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด26,563,520,320-0.68
66 CHASE NOMINEES LIMITED26,476,125,392+0.33
67 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,150,127,109-7.47
68 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.24,808,056,000+2.68
69 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,037,181,407-0.44
70 นาย พิชญ์ โพธารามิก23,947,454,202+0.09
71 ING BANK N.V.23,916,547,523-
72 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,672,402,084-7.76
73 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.23,522,625,000+3.88
74 CIMB BANK BERHARD22,512,395,496-1.27
75 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด22,169,304,275-1.80
76 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์22,056,175,556+0.60
77 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account21,920,969,177-0.24
78 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,902,400,000+0.69
79 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)21,279,999,909+1.32
80 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด21,109,142,210-1.82
81 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,063,692,190-
82 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,846,685,595+0.55
83 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,840,715,928-1.82
84 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด19,716,390,185+2.92
85 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,488,411,360+1.22
86 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC18,935,754,737+1.06
87 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED18,775,260,000-
88 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,117,727,791+0.32
89 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,829,107,413+0.44
90 นาย ฮาราลด์ ลิงค์17,770,086,040+2.68
91 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,634,966,563+0.27
92 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,124,157,800-0.44
93 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,874,237,783+0.84
94 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,648,824,679-
95 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,361,910,390-0.45
96 ASAHI GLASS CO.,LTD.15,326,597,198+4.09
97 ธนาคาร ออมสิน15,213,613,317+0.67
98 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,895,877,596-8.32
99 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)14,882,099,831+0.88
100 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,528,500,000-
101 DBS BANK LTD14,292,027,210+0.41
102 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.14,135,800,000+0.31
103 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,816,557,752-0.66
104 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2513,804,902,766+0.68
105 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,455,000,000+1.34
106 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.13,356,000,168-
107 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,241,997,296-0.02
108 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,185,123,410-0.24
109 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,901,487,600-0.50
110 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,852,600,000+0.81
111 Orizon Limited12,676,706,960-1.27
112 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย12,562,595,840-1.50
113 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,545,410,069+1.76
114 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,429,664,258-0.66
115 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,369,000,000-3.95
116 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา12,330,522,796+1.73
117 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)11,986,155,970-1.56
118 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)11,890,099,660-1.28
119 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,608,486,367-0.53
120 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,524,446,475-0.03
121 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,398,192,210-1.34
122 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,361,436,477+0.83
123 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,255,998,660-
124 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,245,579,112+0.12
125 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,172,732,009-0.66
126 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,074,319,302-
127 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,054,438,431+2.37
128 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,043,671,625+0.53
129 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,020,501,766+0.22
130 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,007,701,012-
131 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,969,830,477-0.81
132 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา10,826,001,134+1.12
133 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด10,814,457,600-
134 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,690,003,425+0.72
135 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,613,840,955-0.46
136 CTBC Bank Company Limited10,336,597,039+0.73
137 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,734,830,378+0.11
138 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,633,895,272-
139 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,414,681,560-0.57
140 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,402,482,287-0.64
141 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,355,895,922-0.09
142 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,278,642,772+0.99
143 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,231,770,200-1.46
144 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,040,260,047-0.23
145 นาย ปริญญา เธียรวร9,012,355,000+0.75
146 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,010,741,070+0.53
147 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,966,925,960-0.27
148 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,837,631,980+1.00
149 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,829,257,724-8.47
150 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,820,000,000+1.05
151 นาย อัฐ ทองแตง8,751,539,041-7.89
152 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,522,874,514-
153 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,492,701,770-0.10
154 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,458,120,014-0.64
155 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด8,400,000,168-
156 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,316,620,297+1.24
157 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,283,461,265+0.90
158 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,252,402,859+0.73
159 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,247,189,701-0.58
160 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,161,299,095-0.53
161 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,139,966,467+1.55
162 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,128,226,675-0.99
163 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด8,002,064,000+1.56
164 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,977,782,326-0.39
165 บริษัท นทลิน จำกัด7,916,600,379+0.86
166 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,859,831,350+3.63
167 SOJITZ CORPORATION7,769,212,074-0.83
168 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,728,000,000+0.31
169 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,723,875,522+2.92
170 นาย อิทธิ ทองแตง7,673,263,216-7.83
171 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,641,046,378+0.44
172 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,630,891,416+2.92
173 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,625,511,435-0.55
174 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,540,845,527+0.67
175 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,527,744,790+0.75
176 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,425,784,103+0.76
177 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,416,360,000-0.92
178 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,342,678,980-
179 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,245,282,620+0.76
180 การประปาส่วนภูมิภาค7,223,040,000-
181 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,128,192,500-
182 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,121,731,540-1.62
183 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,115,600,080-1.38
184 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,058,721,130+1.06
185 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,030,781,080-0.65
186 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,992,584,434-0.83
187 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,940,032,412-0.06
188 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,916,305,416-0.40
189 TICON INTERNATION PTE.LTD.6,889,632,750-
190 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,837,700,697-0.99
191 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,823,725,268-0.43
192 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,815,642,979+2.47
193 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,748,678,820-0.56
194 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ6,720,000,000+1.56
195 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,676,675,200+0.45
196 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,635,436,470-1.44
197 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,607,937,000+2.68
198 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,594,687,540-7.14
199 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,591,423,520+0.69
200 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000+0.69
201 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000+0.69
202 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,573,600,000+0.69
203 น.ส. วิอร ทองแตง6,570,461,974-7.66
204 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด6,539,882,657+0.71
205 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,515,156,691+0.67
206 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,485,355,743-0.78
207 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,482,746,092-
208 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,480,795,541-0.42
209 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,461,077,749+0.67
210 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)6,435,449,209+0.71
211 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,385,209,270+1.25
212 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,384,657,258+0.74
213 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,315,611,296+2.11
214 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,241,248,000-1.44
215 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,213,957,505+0.67
216 C.P. Foods International Limited6,204,250,000+1.34
217 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,189,128,997+0.67
218 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,087,315,255-0.67
219 MITSUBISHI CORPORATION6,050,765,088+4.60
220 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,980,000,000+1.34
221 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,923,028,673+0.67
222 มูลนิธิเอสซีจี5,899,506,600+0.45
223 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,891,836,640+0.67
224 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,891,537,500-
225 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,849,394,980-0.86
226 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,846,463,336-
227 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,814,793,120-0.46
228 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,758,664,188-1.69
229 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,756,506,884+3.26
230 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,753,486,267-0.52
231 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,725,742,300-0.94
232 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,670,000,000-
233 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,656,244,454+2.56
234 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,599,999,104-1.79
235 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,597,016,445+0.71
236 OMAC (HK) LIMITED5,519,360,000+2.34
237 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,504,956,631-0.59
238 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,451,374,912+1.74
239 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,407,710,000-0.65
240 POSCO5,366,326,897+1.01
241 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,363,284,070-1.38
242 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,324,868,899-0.09
243 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,297,400,055-0.92
244 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,258,246,466-1.28
245 นาย อติคุณ ทองแตง5,256,455,547-7.50
246 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,190,742,559-0.53
247 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,179,420,675+0.92
248 นาย มิน เธียรวร5,154,023,600-0.52
249 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,137,188,986-
250 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,132,898,569-0.01
251 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,069,562,405-
252 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,061,267,014-0.79
253 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,054,747,880+1.02
254 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,039,754,456+0.27
255 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD4,991,400,000-1.27
256 นาย นเรศ งามอภิชน4,967,173,100+0.22
257 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,942,917,600+3.20
258 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,911,300,000-0.47
259 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,903,873,116+0.65
260 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,858,835,220-
261 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,856,516,826-0.31
262 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,851,199,700+0.53
263 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,847,447,869+2.84
264 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,846,864,458+0.98
265 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,838,000,000-8.47
266 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด4,798,779,154+1.95
267 DELTA ELECTRONICS INC.4,787,123,695-
268 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,757,107,212-1.21
269 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,712,062,105-0.15
270 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,702,434,573-0.18
271 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,694,134,170-0.63
272 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,691,854,542+0.63
273 นาย สุระ คณิตทวีกุล4,656,539,504-0.74
274 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,457,100-
275 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,541,816,037-1.48
276 นาย สมยศ อนันตประยูร4,538,446,430-0.40
277 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,535,019,814+3.42
278 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,533,519,349-0.02
279 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,528,779,169+0.49
280 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,519,829,606-1.10
281 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,511,617,802-0.67
282 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,498,574,220-0.56
283 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,474,775,220-1.11
284 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,473,228,188+3.79
285 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,473,148,161+1.62
286 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,460,762,377-0.43
287 นาย สาธิต วิทยากร4,452,672,336-3.93
288 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,439,879,955-1.33
289 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,350,052,250+1.53
290 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,298,242,085-1.14
291 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,293,465,922+0.45
292 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,233,494,291-0.40
293 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,190,572,943+2.17
294 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,190,332,900-0.77
295 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,190,144,057-
296 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,143,648,838-
297 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,132,424,422-0.47
298 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,047,412,736+0.70
299 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,032,096,190+0.06
300 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,023,402,300-0.46
301 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,019,436,900+0.42
302 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,008,106,175-
303 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด3,989,272,471-0.44
304 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,986,973,144+0.73
305 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,985,166,625+0.17
306 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,984,465,451-
307 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)3,967,208,410-0.61
308 นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,960,860,130+1.45
309 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,957,538,330+1.40
310 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา3,922,317,176+1.12
311 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,918,197,955+3.33
312 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,901,387,200+2.69
313 BANQUE PICTET & CIE SA3,810,308,030-0.53
314 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,809,622,492+0.24
315 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,774,191,575+1.52
316 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,762,555,860+0.25
317 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,703,480,000+1.14
318 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,630,445,728-1.10
319 MRS. ARUNEE CHAN3,616,321,885-0.93
320 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,601,047,038+0.27
321 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,599,630,477+0.53
322 นาย ชัย โสภณพนิช3,590,439,963-0.89
323 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,585,486,481+0.36
324 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,584,156,135+0.05
325 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,576,057,177-
326 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,546,131,454-1.11
327 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,542,000,000+0.31
328 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,536,334,720-1.27
329 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,533,762,520-1.27
330 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,497,910,893-2.65
331 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,487,692,262+4.60
332 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,479,412,500+1.72
333 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,465,859,375+1.62
334 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,464,558,940+0.71
335 MISS SUNEE SERIPANU3,460,863,978+1.01
336 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,456,537,700-
337 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,438,000,000-0.52
338 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,419,097,633+0.54
339 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,396,906,021+0.67
340 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,380,327,600+0.45
341 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,380,277,538+4.60
342 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,363,750,000+1.34
343 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,363,586,452-
344 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,360,000,000-
345 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,359,317,450-0.11
346 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,356,910,054-0.85
347 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,343,880,440-1.03
348 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,338,316,825-0.40
349 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,337,834,880-
350 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,328,000,000-
351 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,307,927,646-
352 ธนาคารออมสิน3,294,184,760-0.16
353 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,286,800,000+0.69
354 บัญชี บริหาร กิจการ3,276,193,098-0.68
355 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,268,370,143-0.89
356 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,265,977,709-1.24
357 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,236,829,652+2.86
358 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,222,541,195+0.58
359 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,202,021,522-1.20
360 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,201,210,146-
361 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,181,725,494-0.26
362 King's Eye Investments Ltd.3,180,100,000+0.85
363 นาง จริยา แก้วบุตตา3,177,905,200+1.12
364 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,160,373,040+0.47
365 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,152,006,500-0.55
366 SATHINEE CO.,LTD.3,148,750,668+1.25
367 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,117,227,173+1.96
368 นาย ศักดิ์ นานา3,117,160,800+0.45
369 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,098,279,272-8.47
370 KINPO ELECTRONICS, INC.3,090,404,098-1.19
371 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,079,220,050-0.42
372 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ3,067,355,340-7.14
373 นาย ไกรสร จันศิริ3,041,594,611+4.60
374 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,041,007,157-
375 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055-
376 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,037,238,784+0.46
377 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,030,000,000-0.99
378 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,018,927,100-0.75
379 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.3,007,765,000-
380 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,996,023,125+3.26
381 NEWSAGA LIMITED2,987,600,000+0.65
382 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์2,975,924,600-1.27
383 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,965,425,983+2.07
384 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,920,645,379-1.10
385 นาง รัตนา นรพัลลภ2,914,169,477-1.20
386 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,907,502,500-
387 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,886,726,800-
388 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,883,251,900-0.18
389 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,876,424,026-1.16
390 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,875,817,807-1.17
391 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,855,215,500+0.01
392 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,837,705,046-
393 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,832,000,000-8.47
394 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,815,648,990+3.82
395 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,804,100,000-0.54
396 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,802,852,223+1.02
397 นาง สมพร หาญพาณิชย์2,793,000,000-3.95
398 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,788,742,356+0.88
399 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,782,557,125+1.22
400 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,772,070,969+2.55
401 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,765,969,820-1.12
402 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,739,951,420-0.31
403 นาย สุนทร เด่นธรรม2,723,810,355-
404 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,717,249,425-1.20
405 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,712,150,000-0.68
406 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,703,273,116-0.50
407 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,702,555,944+0.13
408 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,696,806,110-0.14
409 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,691,928,083-0.10
410 นาย สำเริง มนูญผล2,687,169,846+0.18
411 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,679,107,200+0.76
412 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,675,426,852-2.12
413 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,663,597,837+0.07
414 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,660,973,670-1.20
415 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,660,973,670-1.20
416 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,650,285,208-
417 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,645,320,476+0.45
418 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,640,013,772+0.08
419 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,635,349,950+0.28
420 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,622,749,535+3.33
421 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,609,072,506+0.66
422 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,603,609,225-
423 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,587,418,782+0.44
424 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,585,519,949+2.92
425 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,583,604,642+2.42
426 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,582,655,988-1.26
427 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,563,974,000+2.92
428 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,561,369,871-0.43
429 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,557,500,000-
430 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,556,993,281+0.29
431 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,545,821,000-0.56
432 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,545,585,238-1.21
433 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,545,121,250+2.92
434 มหาวิทยาลัยมหิดล2,540,512,826-0.25
435 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,538,227,568+2.46
436 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,537,654,738-1.21
437 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,537,654,738-1.21
438 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,537,042,850-1.21
439 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,536,162,984-3.17
440 AUSTIN ASSET LIMITED2,535,750,000+0.95
441 บริษัท สารสิน จำกัด2,530,098,181-1.34
442 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,526,877,104-0.05
443 KGI ASIA LIMITED2,520,852,668-0.22
444 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,508,000,000-0.88
445 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,502,000,000+1.44
446 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,497,557,190-0.07
447 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,493,870,675+0.72
448 Toray Industries, Inc.2,489,356,800+0.26
449 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,480,917,450-
450 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,477,541,576+0.81
451 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,469,693,067+0.05
452 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,466,178,000+1.40
453 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,460,145,280+0.53
454 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,459,594,220-1.30
455 บริษัท Siam Magi จำกัด2,427,600,000-
456 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,420,928,420+0.12
457 LION CORPORATION2,405,981,649+1.45
458 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,396,291,054+3.28
459 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,395,189,021+0.81
460 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,391,833,875+1.19
461 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,382,136,867-0.07
462 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,381,530,995-6.22
463 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,380,492,728-0.77
464 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,376,410,920-0.31
465 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,368,398,212-0.66
466 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,366,399,536+5.17
467 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,355,256,349+0.62
468 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,343,588,824-0.27
469 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,329,677,474+2.46
470 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,322,439,327+2.84
471 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,313,075,403-0.86
472 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,300,732,865+1.44
473 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,281,090,013-3.93
474 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,278,939,208-6.22
475 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,276,235,150+2.76
476 นาย ยืนยง โอภากุล2,255,360,000+1.56
477 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,233,983,249+0.25
478 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,230,640,337-0.43
479 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,227,915,620-
480 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,226,048,125-
481 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,222,477,193+0.31
482 ASIAN OPPS I LIMITED2,218,092,188+1.62
483 นาง ถนอมศรี สุดโต2,217,273,456+3.93
484 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,202,730,275+0.12
485 นาย ดิสพล จันศิริ2,201,087,959+4.60
486 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,195,914,992+0.62
487 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,189,136,707+0.65
488 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด2,175,855,549-
489 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,169,864,358+0.49
490 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,162,598,764-0.70
491 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,149,201,010+0.60
492 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,141,597,793+1.49
493 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,138,188,114+1.50
494 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,134,985,828+2.17
495 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,131,832,835-1.33
496 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,125,390,836-0.40
497 Y Investment Ltd2,124,000,000-1.27
498 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,108,537,445+2.76
499 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,089,709,951-1.05
500 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,085,602,125-1.62