คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/07/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,142,602,267,059-
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด919,828,900,374-
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)798,747,024,282-
4 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.311,066,956,092-
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED281,145,610,651-
6 สำนักงานประกันสังคม267,412,953,580-
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)217,193,161,181-
8 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)197,362,519,575-
9 STATE STREET EUROPE LIMITED186,468,577,956-
10 MUFG BANK, LTD.169,659,964,380-
11 UBS AG SINGAPORE BRANCH168,246,307,823-
12 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด164,768,573,025-
13 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี140,773,875,649-
14 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด136,694,661,402-
15 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.122,377,863,500-
16 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)118,418,306,334-
17 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)118,418,306,055-
18 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED111,734,949,900-
19 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน107,332,237,630-
20 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES100,596,034,440-
21 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด95,710,976,500-
22 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)90,911,654,590-
23 THE BANK OF NEW YORK MELLON86,826,117,051-
24 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด74,957,782,280-
25 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)69,823,771,221-
26 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด67,657,116,480-
27 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)66,821,950,601-
28 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด66,354,473,425-
29 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)66,250,452,875-
30 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)63,070,556,324-
31 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด58,229,026,020-
32 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย58,012,958,033-
33 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ57,849,937,227-
34 บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด57,668,400,000-
35 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์57,307,446,755-
36 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)55,827,872,100-
37 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)53,386,210,079-
38 UBS AG HONG KONG BRANCH50,790,488,347-
39 นาย สมโภชน์ อาหุนัย49,779,842,195-
40 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)46,592,689,577-
41 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED46,150,595,496-
42 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ45,540,000,000-
43 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ45,317,072,232-
44 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.43,599,300,094-
45 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)42,909,870,996-
46 GIC PRIVATE LIMITED41,348,580,776-
47 DELTA ELECTRONICS INC.40,232,577,480-
48 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)39,431,644,642-
49 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED39,164,558,501-
50 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด37,884,771,750-
51 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด37,195,200,000-
52 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)36,633,494,752-
53 TELENOR ASIA PTE LTD35,568,231,624-
54 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)35,294,391,206-
55 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH35,105,400,841-
56 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED34,971,600,000-
57 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด34,085,087,760-
58 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด33,570,149,000-
59 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)32,758,197,882-
60 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC32,632,852,236-
61 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ31,815,000,000-
62 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)31,542,760,374-
63 B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.31,406,082,000-
64 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)31,374,281,822-
65 UBS AG LONDON BRANCH31,181,319,309-
66 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)30,820,967,647-
67 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ30,737,350,000-
68 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.29,607,204,443-
69 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH28,859,857,174-
70 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)28,147,451,083-
71 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY27,718,185,974-
72 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)27,176,863,200-
73 AGC Inc.26,124,881,588-
74 นาย ฮาราลด์ ลิงค์26,025,879,800-
75 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)25,569,692,063-
76 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)25,487,996,976-
77 CIMB BANK BERHARD25,426,917,889-
78 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,749,313,094-
79 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด24,126,701,537-
80 นาย คีรี กาญจนพาสน์24,122,620,075-
81 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว23,817,572,063-
82 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD23,632,997,904-
83 Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.23,334,785,758-
84 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)23,107,581,118-
85 นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,023,000,378-
86 ING BANK N.V.22,190,033,791-
87 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด21,839,997,400-
88 TEPDIA Generating B.V.21,618,291,527-
89 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด21,365,282,770-
90 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,294,000,000-
91 นาย สาธิต วิทยากร21,145,725,135-
92 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด21,145,174,965-
93 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์20,993,725,000-
94 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)20,901,305,382-
95 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)20,867,048,364-
96 นาย สุระ คณิตทวีกุล20,547,754,540-
97 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา19,681,070,934-
98 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด19,360,591,200-
99 BNY MELLON NOMINEES LIMITED19,301,068,504-
100 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,894,072,305-
101 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด18,620,883,349-
102 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED18,619,709,385-
103 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด18,248,637,276-
104 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC18,245,486,207-
105 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,972,958,810-
106 นาย พิชญ์ โพธารามิก17,949,675,966-
107 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,560,511,500-
108 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด17,377,035,699-
109 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด17,345,960,517-
110 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED17,250,000,000-
111 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด17,167,500,000-
112 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,128,985,932-
113 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.17,013,937,500-
114 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)16,924,306,348-
115 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED16,867,808,264-
116 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,741,013,000-
117 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,506,400,000-
118 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร16,229,013,701-
119 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account16,190,934,973-
120 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,143,351,504-
121 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด15,653,514,644-
122 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)15,548,405,042-
123 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม15,415,172,132-
124 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี15,251,747,350-
125 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด15,088,863,125-
126 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด14,872,460,228-
127 Prime Road Tech Inter Limited14,857,663,714-
128 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED14,485,965,585-
129 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)14,304,368,400-
130 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด14,177,518,834-
131 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED14,111,811,464-
132 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ13,901,934,508-
133 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด13,861,375,000-
134 นาย พิธาน องค์โฆษิต13,518,670,886-
135 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)13,496,577,653-
136 OMAC (HK) LIMITED13,496,560,000-
137 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด13,321,925,717-
138 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์13,282,126,000-
139 LGT BANK (SINGAPORE) LTD13,009,879,045-
140 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด12,880,783,461-
141 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)12,798,340,483-
142 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,770,297,015-
143 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,657,934,729-
144 DBS BANK LTD12,391,799,907-
145 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED12,291,339,932-
146 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,127,050,000-
147 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)12,098,329,304-
148 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)12,083,021,578-
149 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล11,911,761,216-
150 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล11,769,044,232-
151 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,670,839,957-
152 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ11,509,841,700-
153 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ11,509,839,630-
154 บริษัท โงวฮก จำกัด11,432,484,375-
155 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด11,407,703,340-
156 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)11,396,271,732-
157 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,845,000,000-
158 นาย ยืนยง โอภากุล10,677,720,000-
159 บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด10,660,986,756-
160 Stark Investment Corporation Limited10,500,000,000-
161 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,411,899,179-
162 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล10,372,127,497-
163 ธนาคาร ออมสิน10,197,507,566-
164 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,112,889,651-
165 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด10,038,816,481-
166 บริษัท นทลิน จำกัด9,976,458,164-
167 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.9,835,771,983-
168 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,760,902,522-
169 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด9,675,907,750-
170 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,569,255,280-
171 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM9,521,220,208-
172 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด9,518,703,747-
173 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,481,144,057-
174 นาง มุกดา บุญเสี่ยง9,460,534,973-
175 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)9,429,181,700-
176 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์9,375,862,030-
177 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)9,278,078,459-
178 นาย วิระชัย ทรงเมตตา9,267,067,415-
179 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด9,232,275,750-
180 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)9,145,056,616-
181 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,067,532,673-
182 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,024,000,000-
183 นาง ยุพิน ธีระโกเมน8,983,042,499-
184 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด8,777,160,000-
185 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC8,765,066,068-
186 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.8,744,677,488-
187 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,699,103,092-
188 SOJITZ CORPORATION8,635,295,717-
189 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์8,629,406,240-
190 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,539,080,852-
191 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8,524,568,217-
192 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา8,480,869,852-
193 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด8,393,809,388-
194 นาย ปริญญา เธียรวร8,351,155,000-
195 CTBC Bank Company Limited8,299,457,476-
196 น.ส. สาธิตา วิทยากร8,131,731,827-
197 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH8,084,857,825-
198 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์8,058,791,616-
199 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)8,000,536,500-
200 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,976,442,924-
201 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน7,900,309,684-
202 MITSUBISHI CORPORATION7,893,814,224-
203 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,785,207,765-
204 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,727,771,800-
205 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด7,570,483,974-
206 UBS SECURITIES PTE LTD.7,569,213,750-
207 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,561,251,179-
208 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,437,993,507-
209 King's Eye Investments Ltd.7,411,250,000-
210 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,391,486,267-
211 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,346,030,505-
212 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,312,007,119-
213 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,264,119,491-
214 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,212,692,370-
215 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด7,124,941,310-
216 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล7,108,884,577-
217 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,090,493,399-
218 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,065,764,490-
219 KINPO ELECTRONICS. INC.7,063,037,084-
220 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา7,016,458,451-
221 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,940,171,524-
222 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา6,867,000,000-
223 BBHISL NOMINEES LIMITED6,863,374,390-
224 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,831,343,333-
225 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล6,818,608,725-
226 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,772,382,605-
227 การประปาส่วนภูมิภาค6,754,880,000-
228 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC6,723,136,457-
229 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,672,000,000-
230 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)6,612,587,133-
231 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,549,374,000-
232 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6,419,443,385-
233 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,391,000,000-
234 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,391,000,000-
235 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,391,000,000-
236 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,375,203,687-
237 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,325,529,600-
238 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด6,269,400,065-
239 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,165,243,890-
240 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.6,127,814,015-
241 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible6,122,481,504-
242 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,060,672,150-
243 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก6,034,375,280-
244 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)6,025,000,000-
245 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,002,142,240-
246 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด5,980,081,800-
247 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,959,157,931-
248 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,894,978,037-
249 บริษัท เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด5,868,262,915-
250 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)5,851,774,804-