คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 27/09/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,062,285,203,042+0.93
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด766,920,262,941-0.17
3 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี552,824,995,613+1.71
4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)380,250,364,671-1.79
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH301,187,176,056+1.03
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED260,637,116,920-0.12
7 สำนักงานประกันสังคม215,891,612,679-0.38
8 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)208,436,608,244-0.63
9 STATE STREET EUROPE LIMITED181,737,476,163-0.18
10 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด164,670,723,900-0.82
11 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED153,800,887,500+1.71
12 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.118,564,389,000-0.58
13 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.116,268,751,463+1.71
14 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด116,173,323,200+0.57
15 MUFG BANK, LTD.112,541,109,705-
16 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน98,333,427,055-1.54
17 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด96,569,165,075-0.68
18 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)94,949,042,240-0.32
19 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)94,949,041,952-0.32
20 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.83,378,771,736-1.92
21 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด81,710,755,018-1.76
22 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)80,414,342,800+0.57
23 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด75,707,812,469-1.85
24 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด73,125,001,463+1.71
25 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)67,576,363,811-1.50
26 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)67,025,551,389-0.11
27 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย63,942,894,442+0.56
28 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)58,899,909,136-0.14
29 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)56,763,059,765-0.12
30 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด56,557,120,808+0.93
31 THE BANK OF NEW YORK MELLON56,545,894,404-0.34
32 GIC PRIVATE LIMITED54,127,673,843-0.91
33 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)51,885,121,635+0.90
34 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC51,776,152,771+1.76
35 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ51,584,033,865-0.49
36 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)50,993,977,041-1.80
37 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด49,406,446,320+2.98
38 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์48,377,209,290-0.45
39 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)40,482,362,196-1.37
40 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ40,416,200,000+2.08
41 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี40,086,094,850-0.09
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)37,443,721,682+0.01
43 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ36,900,000,000-0.49
44 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ36,686,847,206-0.50
45 UBS AG HONG KONG BRANCH35,628,461,540-1.31
46 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)34,856,641,746+0.15
47 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.34,845,772,662+0.97
48 นาย สมโภชน์ อาหุนัย34,630,717,317-
49 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด34,578,222,453-2.12
50 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED34,246,800,000-1.59
51 UBS AG LONDON BRANCH33,264,477,014-1.57
52 B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.32,951,083,000-0.60
53 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)32,495,147,201-0.78
54 TELENOR ASIA PTE LTD31,788,933,656+6.35
55 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED29,949,574,200-1.92
56 คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี29,880,095,304+0.42
57 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว29,755,741,625-0.32
58 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)29,465,411,638-1.36
59 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด29,382,578,750+2.55
60 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)29,250,000,000+1.71
61 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY28,539,642,582-0.53
62 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)27,329,588,828-0.85
63 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES26,963,885,520-1.92
64 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด26,393,901,651-1.03
65 นาย ฮาราลด์ ลิงค์26,325,670,450-0.60
66 ASIAN DEVELOPMENT BANK26,164,500,000+1.26
67 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)25,246,002,325-3.05
68 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)25,168,362,274-0.48
69 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ24,675,000,000+2.55
70 TEPDIA Generating B.V.24,076,347,998-0.52
71 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED23,067,493,929-0.28
72 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH23,020,959,948-1.12
73 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด22,510,800,000+2.70
74 BNY MELLON NOMINEES LIMITED22,468,215,624-0.38
75 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)22,421,090,230-0.38
76 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด21,454,364,050+1.07
77 นาย คีรี กาญจนพาสน์21,341,364,329-1.49
78 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,490,295,933-1.77
79 ING BANK N.V.20,192,930,750-1.10
80 นาย อนันต์ อัศวโภคิน19,741,768,004-
81 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)19,171,160,733-0.91
82 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED19,100,218,014-1.89
83 นาย พิชญ์ โพธารามิก18,974,703,144+0.94
84 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC18,968,315,570+0.42
85 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC18,952,714,506-0.39
86 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)18,093,356,000-0.46
87 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,045,331,840-0.23
88 CIMB BANK BERHARD17,831,864,494+1.85
89 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,344,573,776+0.03
90 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)17,327,130,473-2.38
91 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด17,074,281,088-2.90
92 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,856,352,104+0.02
93 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด16,726,540,950+6.35
94 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)16,659,999,929-
95 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED16,448,992,824-1.91
96 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด16,341,250,943-1.30
97 AGC Inc.16,301,926,111-1.71
98 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC16,211,821,309-0.48
99 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,779,951,387-
100 DBS BANK LTD15,390,920,566-0.03
101 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)15,220,411,776-0.68
102 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)14,819,238,860-2.12
103 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)14,537,250,000+1.71
104 ธนาคาร ออมสิน14,333,993,038-0.56
105 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์14,322,708,847-
106 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD14,311,093,175-0.92
107 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา14,064,500,375+1.31
108 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา14,054,113,367+1.53
109 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.13,930,875,000-0.82
110 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,875,176,710-0.14
111 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account13,802,618,950-1.10
112 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด13,787,250,000-1.08
113 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด13,678,758,310-0.14
114 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED13,555,435,833-0.25
115 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,267,200,000+0.78
116 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)13,262,872,950+0.97
117 ORIZON LIMITED13,203,637,475-
118 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด12,995,019,135-1.25
119 บริษัท นทลิน จำกัด12,928,896,761-1.69
120 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED12,749,684,069+0.94
121 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด12,742,265,835-0.91
122 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)12,549,615,794+0.90
123 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,166,750,000-0.11
124 นาย สุระ คณิตทวีกุล12,150,880,562-
125 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.12,142,499,175+0.23
126 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)11,879,945,585-0.85
127 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)11,799,455,721-
128 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ11,762,419,200-0.47
129 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,235,053,932-0.12
130 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,055,084,339-2.27
131 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด10,945,780,183-0.59
132 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,935,000,000-0.82
133 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด10,787,530,873-0.52
134 DELTA ELECTRONICS INC.10,783,989,840-1.92
135 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)10,690,454,674-1.61
136 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH10,441,226,466-1.87
137 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม10,268,726,413+1.99
138 นาย ปริญญา เธียรวร10,234,875,000-0.81
139 Stark Investment Corporation Limited10,200,000,000+1.96
140 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด10,195,051,944-
141 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)10,059,451,950-1.50
142 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด9,875,029,125-1.18
143 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด9,793,906,625-0.60
144 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.9,789,700,000+1.35
145 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี9,785,940,416-0.31
146 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)9,731,015,384-1.19
147 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด9,712,085,269-6.19
148 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,633,671,483-1.03
149 LGT BANK (SINGAPORE) LTD9,600,669,839+1.35
150 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,481,144,057-
151 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด9,480,815,402-2.78
152 BBHISL NOMINEES LIMITED9,376,750,669+0.94
153 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC9,348,785,622-0.55
154 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED9,208,991,528-1.24
155 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล9,197,292,406+2.77
156 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล9,127,696,247-1.03
157 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,961,131,039+0.11
158 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,926,243,886+0.29
159 นาง ยุพิน ธีระโกเมน8,846,244,897-
160 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)8,791,404,000-1.48
161 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible8,717,566,046-0.15
162 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.8,662,402,835-0.70
163 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,450,244,595+0.59
164 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/258,433,529,433-0.17
165 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด8,366,399,004-2.01
166 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด8,293,546,139+0.51
167 นาย ยืนยง โอภากุล8,281,400,000+2.55
168 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,215,622,301+0.47
169 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด8,185,960,000-1.44
170 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด8,144,710,920-2.78
171 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)7,989,615,833-0.57
172 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม7,958,266,885-
173 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,900,769,744-3.73
174 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED7,900,000,000-
175 บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด7,830,000,000-2.07
176 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED7,787,069,650-0.69
177 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,717,202,732-0.47
178 นาย มิน เธียรวร7,590,734,000-0.56
179 OMAC (HK) LIMITED7,546,000,000+1.71
180 นาย จิโรจน์ สุชาโต7,487,421,800-0.50
181 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)7,310,525,051-0.74
182 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,189,697,001-
183 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,153,498,382-
184 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH6,963,288,426-0.12
185 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,910,851,966-1.77
186 นาย วิระชัย ทรงเมตตา6,893,237,338-0.66
187 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,763,295,296+2.70
188 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,756,200,000+2.70
189 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,756,200,000+2.70
190 HAWTHORN RESOURCES LIMITED6,733,357,525+0.93
191 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด6,720,557,336-0.91
192 CTBC Bank Company Limited6,715,015,594+1.12
193 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด6,696,460,908-0.74
194 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND6,657,247,986-0.09
195 นาง มุกดา บุญเสี่ยง6,643,491,199+0.01
196 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,600,000,000+0.36
197 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.6,589,524,120+1.38
198 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,485,315,285+0.54
199 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,456,364,658-4.65
200 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,325,399,089-0.06
201 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา6,308,430,284-0.66
202 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส6,289,427,327-0.34
203 การประปาส่วนภูมิภาค6,286,720,000-0.53
204 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,260,356,782-0.09
205 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,188,175,343+0.58
206 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ6,163,511,164+0.51
207 AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 16,124,378,224-0.59
208 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล6,091,912,751-0.81
209 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด6,025,620,861-1.80
210 SOJITZ CORPORATION5,991,552,783+0.65
211 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์5,987,802,059+0.04
212 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน5,977,226,938-0.01
213 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)5,955,540,534-1.09
214 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,955,094,726-3.73
215 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,936,646,171-1.52
216 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,893,945,296-1.30
217 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,855,826,818+0.10
218 WORTH ACCESS TRADING LIMITED5,773,777,205-1.82
219 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา5,709,500,622-0.66
220 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 15,698,429,030+0.80
221 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)5,690,994,360+1.67
222 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,680,050,000-
223 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/305,647,114,052-0.75
224 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ5,615,913,100-0.99
225 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ5,615,912,090-0.99
226 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล5,554,310,055-0.25
227 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,545,542,429-
228 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด5,464,560,000-2.19
229 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,429,077,955-1.79
230 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,378,592,375-0.82
231 นาย อิทธิ ทองแตง5,375,686,874-0.46
232 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,352,000,000+1.35
233 BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,331,656,250-
234 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,315,617,350-
235 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)5,212,463,529-1.48
236 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,201,095,860+0.89
237 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,161,649,074-2.25
238 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา5,135,679,060-0.66
239 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.5,064,131,490-0.40
240 KINPO ELECTRONICS. INC.5,051,141,672+0.85
241 C.P. Foods International Limited5,042,250,000-0.82
242 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,037,119,200-2.00
243 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,009,754,442+1.64
244 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS4,963,287,718-
245 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,929,048,153+1.52
246 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด4,911,408,800-0.62
247 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,892,384,460+0.71
248 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,869,630,315-2.25
249 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,867,190,976-
250 MITSUBISHI CORPORATION4,833,657,168-0.72
251 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,743,929,154-
252 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล4,737,113,400+1.91
253 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,717,352,828-2.15
254 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด4,671,300,476-
255 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,573,523,350-1.89
256 THE BANK OF NOVA SCOTIA4,571,486,111-1.10
257 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล4,480,323,305-0.43
258 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,473,760,983-0.78
259 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)4,437,775,375+5.85
260 น.ส. วิอร ทองแตง4,414,871,870-0.43
261 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,377,039,400+1.09
262 นาย ตัน ภาสกรนที4,363,739,160-0.83
263 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,317,876,494+0.28
264 มูลนิธิเอสซีจี4,311,177,900-0.62
265 นาย ชาตรี โสภณพนิช4,303,728,660-0.33
266 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร4,298,700,000-0.62
267 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,267,206,897+3.66
268 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,198,094,400+0.54
269 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา4,192,000,000-2.29
270 นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,187,633,580+1.90
271 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,119,820,333+1.73
272 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,102,396,669-0.59
273 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,100,000,000-0.50
274 บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,090,027,836-0.98
275 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,048,072,100-
276 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,043,818,910-
277 นาง จริยา แก้วบุตตา4,015,045,180+1.52
278 King's Eye Investments Ltd.4,002,075,000-1.48
279 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,944,334,000-1.52
280 ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์3,932,258,502-
281 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด3,927,694,246-
282 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,888,785,000+1.66
283 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด3,877,851,212-
284 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH3,859,108,828-0.26
285 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน3,831,567,098+0.87
286 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,816,000,000-0.94
287 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,807,812,551+0.20
288 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,806,847,678-
289 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,796,557,305+0.02
290 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล3,756,897,129-6.19
291 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,731,537,282-0.49
292 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด3,715,124,767-0.76
293 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,692,645,231+2.13
294 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์3,683,492,446-0.56
295 นาย อัฐ ทองแตง3,662,262,836-0.43
296 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,658,884,666-0.66
297 Prime Road Tech Inter Limited3,642,984,853-
298 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,594,650,220-0.79
299 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด3,586,435,155-
300 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค3,579,841,775-2.87
301 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,542,334,165+0.79
302 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร3,541,684,379+2.74
303 นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,537,954,117+1.53
304 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,533,836,017+1.30
305 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,532,850,937-
306 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,528,429,165-0.90
307 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,510,900,288-
308 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,508,199,444+1.32
309 มหาวิทยาลัยมหิดล3,463,794,735-0.08
310 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,458,994,219+2.64
311 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,448,759,800-1.40
312 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์3,426,423,771+1.26
313 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,378,100,000+2.70
314 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,376,543,227+0.50
315 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด3,374,784,000-
316 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,373,797,809+0.70
317 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด3,370,758,163-
318 POLYPLEX CORPORATION LTD.3,357,187,861+1.38
319 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด3,353,813,139-
320 MISS SUNEE SERIPANU3,349,016,916-
321 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,343,056,200-4.55
322 นาย บัญชา พันธุมโกมล3,328,187,171-
323 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด3,322,285,902-
324 นาย อติคุณ ทองแตง3,322,283,444-0.41
325 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,316,275,000-0.35
326 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด3,316,248,531-0.63
327 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,312,233,781-2.22
328 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด3,306,407,169-
329 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,288,167,840+1.81
330 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,285,924,288+1.53
331 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)3,283,102,436-
332 นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,254,323,750+0.80
333 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,241,054,923+1.28
334 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด3,229,667,006-2.24
335 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,225,842,490-1.03
336 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,218,717,199-1.18
337 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,217,416,654-0.72
338 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,197,939,063-1.03
339 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,174,424,793-1.03
340 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล3,168,343,515-
341 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด3,166,863,519-
342 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด3,150,199,856-
343 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH3,136,174,642+2.93
344 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา3,132,000,000-2.07
345 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED3,126,158,750-0.86
346 น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,122,852,000-0.50
347 CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING3,109,017,260+1.52
348 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,101,731,552+1.37
349 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,089,479,800-
350 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด3,082,456,839+0.27
351 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,072,437,500+3.66
352 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,072,209,257-0.59
353 นาง ลินจง โอภากุล3,072,131,500+2.55
354 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์3,056,483,624+1.38
355 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,053,126,900-1.18
356 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,051,956,750+2.55
357 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,049,604,800-
358 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,031,330,500-1.21
359 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,024,370,724+2.91
360 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)3,021,548,300+2.58
361 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,018,132,842-1.89
362 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)3,013,333,000+1.00
363 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,008,754,145-1.39
364 นาง อารดา จรูญเอก3,007,457,986-0.78
365 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,000,413,060-0.42
366 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,991,904,695+0.04
367 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,987,525,377-0.49
368 นาย ณัฐพล จุฬางกูร2,986,697,519+0.13
369 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด2,980,890,236-
370 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,967,381,100-
371 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล2,961,248,482-
372 นาย อานุช โลเฮีย2,956,515,315+0.76
373 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED2,927,565,986-0.53
374 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,897,079,137+0.53
375 BANK OF SINGAPORE LIMITED2,887,614,460-1.21
376 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,880,868,389+1.48
377 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,878,654,100+0.27
378 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์2,849,592,412+1.01
379 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,846,066,502-0.07
380 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ2,844,505,870+0.13
381 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,831,750,000-0.79
382 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด2,828,598,424+5.70
383 LION CORPORATION2,820,994,977+0.18
384 KGI ASIA LIMITED2,817,374,041-1.17
385 นาย เชง นิรุตตินานนท์2,786,144,968-0.72
386 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,774,838,452+0.72
387 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,763,142,650-
388 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION2,756,252,140-0.33
389 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,746,769,350-0.01
390 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์2,733,563,927-1.94
391 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,705,014,918+0.18
392 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,703,000,000-
393 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,702,999,735+1.89
394 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,700,721,553-0.11
395 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,674,470,150+1.42
396 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,659,633,719+0.90
397 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,653,550,000-
398 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,647,672,428+1.42
399 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด2,646,406,773-1.28
400 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,634,160,400-0.50
401 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 12,628,449,159-0.24
402 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,626,095,372+1.49
403 MR. YEW HOCK KOH2,608,684,000-1.78
404 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,605,659,999+1.67
405 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด2,598,363,347-0.90
406 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,590,077,444+1.12
407 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,574,887,469+0.89
408 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,569,828,389+1.39
409 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา2,563,945,636-1.98
410 บริษัท อเดลฟอส จำกัด2,562,361,556-0.81
411 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์2,562,142,242+1.74
412 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.2,550,495,563+3.25
413 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,544,284,364+1.41
414 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,539,297,024+1.41
415 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,536,039,232+2.33
416 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,534,278,325+1.41
417 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,530,698,303+1.55
418 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,522,842,807+1.42
419 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.2,522,550,105+0.58
420 TOKYO CENTURY CORPORATION2,497,285,013-0.40
421 บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด2,493,402,602-2.42
422 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,479,846,198-0.52
423 นาย ศักดิ์ นานา2,471,725,200-0.62
424 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,470,239,400-0.62
425 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด2,453,000,000+1.35
426 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH2,440,466,720+0.27
427 นาย ไกรสร จันศิริ2,429,779,603-0.72
428 นาย มารุต แสงศาสตรา2,423,500,000-2.29
429 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,423,500,000-2.29
430 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด2,410,560,025-
431 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,400,000,000-0.50
432 นาย ชัย โสภณพนิช2,389,436,279-0.73
433 บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด2,378,727,000+0.85
434 บริษัท สารสิน จำกัด2,376,478,852+0.02
435 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,371,325,000+0.36
436 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,362,262,313-0.76
437 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,360,249,680-0.86
438 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา2,349,000,000-2.07
439 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,348,366,506+0.53
440 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,293,310,330+0.56
441 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,290,030,313-0.52
442 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,285,868,650-1.78
443 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,285,262,982-0.02
444 POSCO2,276,623,532+2.38
445 นาย นเรศ งามอภิชน2,244,796,000-0.63
446 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,237,862,104-
447 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ2,232,666,543+0.07
448 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,232,450,000+0.83
449 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED2,229,466,393-
450 นาย สุนทร เด่นธรรม2,207,792,340-1.18
451 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,198,844,450+0.34
452 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล2,191,852,560-0.84
453 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท2,187,722,162+0.07
454 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,177,507,443-1.06
455 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต2,175,161,912+1.64
456 นาย สาธิต วิทยากร2,173,609,491+0.76
457 บริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จำกัด2,170,613,697-
458 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,169,007,829-1.81
459 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,165,966,731-1.24
460 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED2,145,857,188-
461 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,145,513,571-0.73
462 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,132,942,250+2.55
463 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,129,853,501-1.89
464 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,124,824,000+0.44
465 บริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด2,119,058,600-0.68
466 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,106,517,624-1.25
467 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,093,931,097+0.32
468 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์2,091,808,600+1.45
469 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG2,078,580,840+2.98
470 นาย สำเริง มนูญผล2,070,996,071-0.03
471 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.2,058,649,950+2.78
472 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,040,255,340-
473 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES2,031,460,777-6.19
474 KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND2,027,671,710+0.03
475 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,026,333,104-0.28
476 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต2,014,742,770+1.64
477 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,008,498,545-
478 นาย ภาคภูมิ ศิลา2,007,485,400-
479 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.2,006,249,472-0.69
480 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,003,922,865-
481 นาย อัญชลิน พรรณนิภา1,992,290,000+1.07
482 Deutsche Bank AG Singapore PWM1,988,395,692+1.77
483 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.1,983,845,000+2.58
484 FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK1,980,710,601+0.85
485 นาย ธงชัย บุศราพันธ์1,980,328,922+1.15
486 NCROWNE PTE LTD.1,979,973,910+1.15
487 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว1,976,033,752+0.06
488 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)1,974,157,685-1.52
489 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์1,968,702,138+1.49
490 บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)1,968,668,410+0.53
491 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,967,171,232+0.01
492 BANQUE PICTET & CIE SA1,967,119,074-2.51
493 ASIAN OPPS I LIMITED1,966,308,750+3.66
494 นาย ดิเรก วินิชบุตร1,934,933,758-1.60
495 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) COMPANY LIMITED1,932,638,400+0.53
496 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,932,304,369-2.42
497 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT1,925,059,147+0.60
498 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,920,379,536+1.72
499 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ1,909,573,140+0.30
500 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)1,906,938,698+1.69