คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/07/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,460,705,252,951+0.51
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,151,989,534,297-0.40
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)632,903,582,978-0.41
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED385,105,772,505-0.12
5 STATE STREET EUROPE LIMITED296,632,638,777-0.14
6 สำนักงานประกันสังคม287,516,828,629-0.11
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)262,355,756,324-1.40
8 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด236,296,937,000+0.86
9 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT219,144,120,658+1.29
10 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน153,155,351,777-
11 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)152,155,429,916+0.13
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)152,155,429,581+0.13
13 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.149,765,544,000-1.39
14 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด144,580,891,868-0.61
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด137,800,123,325+1.46
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH137,516,004,920-0.26
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด105,653,844,926-1.12
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด100,331,506,400-0.66
19 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี96,011,999,238-
20 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย86,988,480,784+0.38
21 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด86,755,367,050-
22 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)85,232,490,267+0.26
23 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)76,137,823,322-0.62
24 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)74,596,515,687+0.03
25 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ72,239,729,971-0.36
26 GIC PRIVATE LIMITED70,779,683,406-0.02
27 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด70,710,969,740-
28 THE BANK OF NEW YORK MELLON70,268,893,248-0.22
29 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)69,448,750,600-0.66
30 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)67,626,517,635-0.01
31 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY61,728,373,623-0.89
32 TELENOR ASIA PTE LTD58,532,004,826-0.86
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,552,423,560-0.30
34 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED52,697,477,971-0.21
35 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)52,443,615,375+0.91
36 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)49,691,107,544-0.93
37 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์49,209,394,375+0.35
38 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว46,994,281,330+0.05
39 นาย สมโภชน์ อาหุนัย46,465,153,513-0.94
40 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)46,258,099,595+0.56
41 UBS AG HONG KONG BRANCH43,886,813,027-1.29
42 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.43,262,625,962-
43 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)43,248,777,060-0.57
44 UBS AG LONDON BRANCH42,971,710,024+0.04
45 BNY MELLON NOMINEES LIMITED42,023,746,216-0.31
46 TEPDIA Generating B.V.41,849,987,096-
47 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ41,220,000,000+1.75
48 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ41,025,588,633+1.71
49 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)39,979,704,099+0.31
50 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED39,641,961,916-3.03
51 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES39,131,357,818-
52 นาย พิชญ์ โพธารามิก39,102,080,264-15.32
53 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)38,928,950,150-1.98
54 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED38,888,540,084+0.09
55 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC38,222,769,198+0.14
56 นาย คีรี กาญจนพาสน์38,214,811,165+1.49
57 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)37,968,615,730+0.03
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH34,265,027,284-0.79
59 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED34,049,788,221-0.37
60 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)32,675,463,161-0.30
61 นาย อนันต์ อัศวโภคิน32,329,358,931-
62 B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.31,453,071,000-
63 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด30,798,075,400-0.86
64 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)30,256,383,341-0.82
65 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC29,867,805,321+0.35
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด29,656,532,960-
67 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์29,527,283,726+0.89
68 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED28,386,405,000-
69 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD27,571,830,888-
70 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)27,430,913,955-0.47
71 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)26,319,999,887+1.06
72 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด25,830,375,586-0.01
73 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)25,503,091,631-0.46
74 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด24,640,200,000+0.62
75 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.24,436,125,000-
76 CIMB BANK BERHARD23,775,819,325-
77 BBHISL NOMINEES LIMITED23,247,330,832-0.21
78 นาย ฮาราลด์ ลิงค์22,523,350,750-
79 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด21,767,213,225-
80 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด21,332,643,805+1.09
81 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล21,127,607,780-0.40
82 ING BANK N.V.21,064,115,249-
83 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,981,235,212-0.15
84 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)20,868,533,673+0.55
85 ธนาคาร ออมสิน20,491,783,721-0.20
86 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account20,388,607,170-1.00
87 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.20,193,000,254-
88 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.20,018,400,000+0.44
89 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด19,937,382,856-0.60
90 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)19,518,641,205-
91 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,466,263,278-0.59
92 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,340,048,148-0.06
93 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด19,192,450,375-1.30
94 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา19,099,873,000-0.07
95 ORIZON LIMITED18,800,201,000+0.71
96 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด18,735,255,279+0.31
97 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED18,341,875,688-
98 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด18,160,625,000+0.82
99 AGC Inc.17,764,919,480-2.75
100 DBS BANK LTD17,713,559,257+0.24
101 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)17,603,048,263-0.57
102 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด17,499,440,564+2.09
103 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)17,026,499,859+0.74
104 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด16,948,946,300-0.91
105 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด16,373,300,315-1.09
106 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,305,771,655-0.17
107 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)16,280,261,691-
108 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ16,117,500,000-1.30
109 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด15,930,501,840-0.91
110 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด15,708,127,986-1.39
111 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด15,615,000,000+0.86
112 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ15,576,652,489-0.28
113 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 115,545,634,893-0.12
114 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม15,530,482,705+0.90
115 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)15,190,990,872-1.64
116 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC14,730,902,220-0.79
117 นาง ยุพิน ธีระโกเมน14,728,541,762-1.24
118 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)14,682,477,003-1.21
119 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก14,520,040,975-1.55
120 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,230,559,973+0.25
121 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด14,096,400,000-0.74
122 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,818,473,600-1.09
123 บริษัท นทลิน จำกัด13,535,978,202-1.09
124 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,477,872,918-0.90
125 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,441,977,549-
126 นาย ปริญญา เธียรวร13,381,900,000+0.47
127 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)13,290,825,467+0.16
128 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม13,250,104,143-1.24
129 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC13,197,561,623+0.03
130 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)13,091,694,100+0.68
131 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,091,498,614+0.09
132 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด13,088,796,000+1.34
133 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,836,725,000-0.01
134 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด12,700,000,254-
135 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)12,593,099,896+0.74
136 ASIAN DEVELOPMENT BANK12,494,500,000-
137 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร12,441,878,887+0.26
138 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด12,378,160,297-
139 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P12,185,313,506+0.78
140 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,968,104,456-1.85
141 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,927,998,580-3.52
142 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,910,206,069-1.24
143 CTBC Bank Company Limited11,317,442,013-2.00
144 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)11,293,648,530-0.52
145 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)11,239,713,861-0.42
146 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส11,128,279,129-0.03
147 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,014,755,303-0.04
148 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด10,965,747,544-0.99
149 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,944,000,000+0.44
150 WORTH ACCESS TRADING LIMITED10,911,411,660-1.87
151 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED10,600,000,000-0.94
152 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,377,104,672-0.66
153 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)10,307,606,855-0.30
154 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด10,245,196,400+5.10
155 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,986,941,742-1.23
156 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)9,902,097,024+3.37
157 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,814,620,800+2.00
158 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,694,562,184-0.24
159 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด9,582,252,504-3.03
160 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)9,556,698,257-3.22
161 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,546,863,500-0.03
162 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,319,848,141-0.40
163 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,189,688,675+0.43
164 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)9,142,562,042+1.09
165 LGT BANK (SINGAPORE) LTD9,121,137,099-5.01
166 TICON INTERNATION PTE.LTD.8,950,634,000+0.66
167 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,935,915,279-0.93
168 การประปาส่วนภูมิภาค8,895,040,000-0.75
169 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,874,169,035-1.63
170 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,848,647,006-0.16
171 นาย อัฐ ทองแตง8,834,435,268-0.41
172 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,815,131,181+0.04
173 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,770,971,620-1.44
174 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์8,752,409,495-1.80
175 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,729,330,059-0.35
176 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)8,600,311,315-1.73
177 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,563,317,942+0.51
178 นาย สุระ คณิตทวีกุล8,392,864,544+0.84
179 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด8,377,920,125-
180 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,267,670,231-0.36
181 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,943,869,532-0.57
182 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,930,024,500-0.83
183 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,910,490,484-0.93
184 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์7,908,227,847-
185 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,906,450,350-0.25
186 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ7,823,214,794+0.26
187 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,810,449,168-0.60
188 นาย มิน เธียรวร7,797,540,000+0.36
189 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,792,200,612-
190 นาย อิทธิ ทองแตง7,717,528,507-0.41
191 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,716,422,850-0.60
192 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,698,177,394+1.08
193 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,667,769,270-
194 นาย กวิน กาญจนพาสน์7,651,233,047+1.57
195 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,650,100,780-
196 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,591,813,005-
197 นาย ชาตรี โสภณพนิช7,586,339,340-1.42
198 นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,553,642,850+2.63
199 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล7,488,557,451-0.20
200 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,484,400,000-0.91
201 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,404,766,080+0.61
202 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,397,633,200+2.00
203 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล7,396,677,282+2.04
204 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,395,300,000+0.62
205 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ7,395,300,000+0.62
206 นาง บุศทรี หวั่งหลี7,395,300,000+0.62
207 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด7,252,701,099+1.15
208 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด7,229,674,525+0.24
209 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,215,079,725-3.17
210 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,208,290,217-0.23
211 C.P. Foods International Limited7,200,250,000+0.86
212 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,169,626,810+0.69
213 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด7,061,285,696-0.57
214 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7,033,167,930-
215 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/307,002,167,491-0.25
216 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,827,731,200-0.44
217 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH6,773,969,764-
218 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,765,003,400+1.21
219 MITSUBISHI CORPORATION6,746,255,328+0.52
220 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,673,600,000-
221 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,647,250,010+1.72
222 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,553,597,260-0.01
223 SOJITZ CORPORATION6,549,819,548+0.26
224 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,531,590,038-
225 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก6,519,899,728-0.53
226 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,506,640,210-0.01
227 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,463,865,475+1.29
228 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,438,355,668+1.29
229 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,398,418,197-1.43
230 น.ส. วิอร ทองแตง6,384,335,188-0.41
231 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,376,546,800+0.07
232 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด6,264,049,295-3.03
233 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด6,203,299,882-0.94
234 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค6,202,002,496+0.02
235 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,161,221,388+1.29
236 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด6,128,773,300+1.29
237 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,080,580,000-1.20
238 มูลนิธิเอสซีจี6,032,979,600-0.44
239 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED6,020,792,974+0.08
240 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,898,885,114+0.57
241 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,894,423,231-1.62
242 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)5,875,643,220-0.09
243 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,862,388,975-
244 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,802,502,843+0.42
245 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,799,630,000-1.03
246 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,760,485,934-
247 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,757,266,900+0.91
248 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH5,579,558,800+0.01
249 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,516,103,659-1.42
250 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,507,177,600-2.05
251 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,502,390,634+0.51
252 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,447,903,500+0.07
253 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT5,442,583,439-1.18
254 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,410,270,310-0.02
255 นาย ยืนยง โอภากุล5,409,340,000-1.30
256 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,386,023,713-
257 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,378,360,488-1.26
258 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED5,362,500,000-0.61
259 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,353,379,500+0.71
260 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,346,154,044-0.61
261 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,346,000,055-0.91
262 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล5,334,771,750+0.78
263 นาย นเรศ งามอภิชน5,321,432,160-0.39
264 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,298,320,748-0.94
265 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,282,619,782-0.21
266 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,251,108,542+0.69
267 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,243,450,310+0.71
268 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,151,656,523-0.40
269 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG5,147,725,896-0.16
270 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,117,850,000-0.45
271 นาย อติคุณ ทองแตง5,113,131,926-0.41
272 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,104,500,000-0.40
273 นาย มานิต อุดมคุณธรรม5,086,061,548+0.58
274 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)5,080,000,000-
275 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,079,172,356-0.66
276 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,072,144,000-0.78
277 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด5,016,000,000+0.44
278 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,986,664,926-0.49
279 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,891,878,725-0.90
280 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,886,689,970-
281 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,874,508,882+0.32
282 OMAC (HK) LIMITED4,872,560,000-
283 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,843,039,744-
284 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)4,754,533,457+0.97
285 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,726,788,313-0.37
286 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,713,404,575-
287 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์4,699,198,435+0.12
288 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,689,867,085-0.17
289 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,642,402,416-0.52
290 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด4,628,067,266-3.03
291 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,611,436,190+0.83
292 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,589,428,506+0.96
293 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,585,337,061-
294 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,584,234,954+0.11
295 นาย สมยศ อนันตประยูร4,579,997,053+2.13
296 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,572,000,000+1.57
297 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,509,763,754+1.34
298 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,508,135,904+0.88
299 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,499,116,880+1.01
300 POSCO4,499,041,742-2.41
301 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,442,959,087+0.53
302 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด4,428,090,410+0.04
303 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,415,966,210-
304 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม4,399,747,509+0.89
305 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,388,488,458-0.33
306 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,382,135,080-
307 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,365,299,063-2.00
308 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)4,359,820,121+1.53
309 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,344,380,685-
310 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ4,336,484,975-1.80
311 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส4,312,564,172-0.18
312 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,298,589,000-
313 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,295,811,967-0.67
314 BANQUE PICTET & CIE SA4,280,369,788-0.03
315 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,263,003,800-
316 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,241,395,288-0.11
317 นาง อารดา จรูญเอก4,228,179,746-0.53
318 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,224,072,349+0.40
319 น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,218,687,480-0.40
320 BANK OF SINGAPORE LIMITED4,213,802,888-0.05
321 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,210,685,909-0.22
322 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,204,462,500+0.71
323 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,179,604,399+0.98
324 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)4,172,960,617-0.45
325 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,158,335,999+2.63
326 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED4,142,194,427-0.75
327 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,120,886,253-0.31
328 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,117,299,900-
329 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,107,367,398-0.71
330 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,095,355,232-1.44
331 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,037,943,511-2.09
332 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,023,402,300-1.83
333 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ4,004,555,625-1.80
334 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,999,566,970+0.84
335 นาย พิธาน องค์โฆษิต3,985,054,072-3.93
336 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,974,558,439-0.10
337 นาง จริยา แก้วบุตตา3,963,454,800-0.90
338 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ3,951,973,894+2.42
339 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,903,750,000+0.86
340 TOKYO CENTURY CORPORATION3,898,923,241-0.25
341 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,893,784,479-0.69
342 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,888,576,430+0.52
343 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,850,226,663+0.20
344 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,846,415,186+0.52
345 DELTA ELECTRONICS INC.3,819,329,735-
346 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,795,771,692+0.60
347 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ3,762,492,779-0.15
348 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล3,739,672,115-0.25
349 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,727,213,750+0.29
350 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,720,387,175-1.30
351 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI3,719,154,600-1.12
352 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,708,000,000-1.94
353 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,697,650,000+0.62
354 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,693,634,600-0.74
355 MRS. ARUNEE CHAN3,693,193,371+0.19
356 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,629,577,440-0.01
357 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,605,657,620-0.69
358 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,605,078,914-0.17
359 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,597,000,000-0.52
360 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,594,054,285-1.92
361 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,528,023,200-1.51
362 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,525,442,120-0.89
363 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล3,492,604,157-0.75
364 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,491,093,245-0.69
365 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,470,715,725-1.15
366 นาย สาธิต วิทยากร3,468,933,840-0.93
367 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,467,977,890-0.15
368 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,456,805,600-0.44
369 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,456,537,700-
370 บัญชี บริหาร กิจการ3,448,595,686-
371 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund3,439,952,720+0.18
372 นาย ชัย โสภณพนิช3,439,157,038-0.41
373 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,433,087,732-0.54
374 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,427,000,000-0.01
375 มหาวิทยาลัยมหิดล3,412,264,443-0.36
376 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,402,872,190-0.82
377 ธนาคารออมสิน3,402,762,700+0.48
378 นาย ไกรสร จันศิริ3,391,203,187+0.52
379 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,365,154,053-0.45
380 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,336,848,503-0.22
381 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,320,387,876+0.56
382 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,317,282,010-1.17
383 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,314,999,675-3.08
384 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 53,312,034,894-
385 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,304,687,500+0.35
386 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,301,952,256-
387 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND3,298,382,041+0.43
388 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,269,445,198-0.40
389 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,264,298,920-0.33
390 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,248,574,322+0.22
391 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล3,243,467,115+0.09
392 KINPO ELECTRONICS, INC.3,237,566,198-0.57
393 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,236,564,215-0.57
394 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,232,429,568+0.54
395 บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,204,221,328-
396 นาย ศักดิ์ นานา3,187,684,800-0.44
397 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,163,522,387-0.29
398 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,156,522,646-
399 Y INVESTMENT LTD.3,150,000,000+0.71
400 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,145,131,520-0.78
401 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED3,132,388,558-3.03
402 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)3,099,600,000+1.79
403 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท3,076,058,160-0.18
404 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,060,680,000+0.71
405 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,058,825,000+0.71
406 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,058,825,000+0.71
407 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.3,046,162,000-
408 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล3,043,067,383-0.87
409 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,034,611,437-
410 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,028,476,587-0.18
411 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,026,777,600+2.03
412 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,026,138,068-0.33
413 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,001,200,751-0.42
414 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,000,000,000-0.40
415 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,999,337,696+0.01
416 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,988,000,000-0.40
417 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,968,951,457-0.18
418 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,945,006,640+5.56
419 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,940,111,400-0.94
420 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,913,269,900-0.06
421 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,911,977,876-0.87
422 King's Eye Investments Ltd.2,910,600,000-
423 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,908,718,738-0.13
424 บริษัท สารสิน จำกัด2,898,752,898+0.58
425 MISS SUNEE SERIPANU2,860,136,713+0.61
426 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว2,857,310,160-0.16
427 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,848,125,000-
428 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,845,631,401-0.26
429 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,827,369,902-0.52
430 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,819,400,000+1.57
431 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,819,271,723+0.59
432 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND2,809,421,791+0.20
433 นาง ถนอมศรี สุดโต2,790,276,709-0.89
434 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,786,964,742+0.88
435 นาย ตัน ภาสกรนที2,776,924,920+1.30
436 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,765,283,520-0.01
437 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,763,180,378-0.23
438 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,757,574,038+5.11
439 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,755,009,743-0.95
440 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,734,386,611-0.07
441 นาง รัตนา นรพัลลภ2,731,035,541-0.19
442 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,716,815,624-
443 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,712,147,091-0.21
444 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,709,131,653-0.21
445 KGI ASIA LIMITED2,697,739,162-0.10
446 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,689,031,787+0.42
447 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,681,346,854-2.34
448 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,681,223,594-0.40
449 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,677,998,060-
450 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,677,849,900+0.91
451 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,653,520,760-
452 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,638,004,850+1.28
453 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,624,428,581+0.96
454 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,620,988,160+1.43
455 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,615,180,603+0.96
456 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,614,873,434-0.60
457 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,611,632,013-0.22
458 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,592,712,500-0.60
459 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,573,648,429-0.60
460 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,572,043,990+1.17
461 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,565,750,000+0.32
462 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,561,689,702+0.04
463 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,557,695,557+0.02
464 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,548,908,881-0.26
465 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,546,984,333-0.18
466 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,533,171,905-1.17
467 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,524,728,127-1.24
468 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,503,416,140-0.58
469 นาย ยิว ฮอค โคว2,500,632,000-0.62
470 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,494,234,763-0.18
471 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,494,234,763-0.18
472 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,480,917,450-
473 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)2,463,800,000-
474 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,458,713,870+0.58
475 NCROWNE PTE.LTD.2,455,084,577-0.46
476 นาย ดิสพล จันศิริ2,454,086,575+0.52
477 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,441,671,840+0.88
478 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,430,987,546-0.22
479 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,416,505,096-0.21
480 LION CORPORATION2,416,217,065-0.44
481 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,414,699,288-0.73
482 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,406,658,826-0.20
483 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,398,700,750-0.20
484 นาย สำเริง มนูญผล2,390,858,374-0.68
485 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,384,545,671-
486 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,379,673,688+0.26
487 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,377,984,026-0.18
488 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,377,797,912-0.89
489 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,373,751,374-0.04
490 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,373,472,800-0.65
491 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,371,159,524+2.07
492 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,367,831,150-0.54
493 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,366,325,830-
494 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,336,107,682-
495 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)2,335,038,530+0.35
496 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,329,550,055-0.72
497 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,325,592,355-0.31
498 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,316,888,413-0.13
499 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,306,251,036-1.12
500 ASIAN OPPS I LIMITED2,302,020,000-0.52