คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,431,992,403,691+0.17
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,134,472,253,891+0.41
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)606,272,440,545+1.67
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED344,021,606,627+0.34
5 STATE STREET EUROPE LIMITED324,357,950,086+0.37
6 สำนักงานประกันสังคม253,447,663,577+0.44
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)222,763,754,272+1.09
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT210,661,122,439-
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด208,209,235,200-0.66
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด169,115,831,094+1.55
11 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)149,465,864,105+0.15
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)149,465,863,806+0.15
13 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน143,919,853,177+1.60
14 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด137,244,335,138+0.50
15 UBS AG SINGAPORE BRANCH136,372,588,815+0.90
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.126,538,017,500+1.10
17 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด97,031,127,900-4.08
18 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด94,902,731,840+0.63
19 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)86,887,049,105-0.91
20 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด85,579,023,090+0.34
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)75,447,914,684+0.60
22 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย73,373,476,698-
23 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด72,097,459,343-0.27
24 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ71,873,059,652+1.18
25 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY70,570,434,899+0.12
26 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี68,606,999,456+1.65
27 GIC PRIVATE LIMITED67,317,917,288+0.18
28 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)67,164,252,225-4.08
29 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)66,417,100,344+1.06
30 THE BANK OF NEW YORK MELLON64,754,496,899+0.14
31 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)56,463,020,404+0.20
32 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED54,251,367,951+0.16
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,234,366,679+0.51
34 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)53,917,036,939+0.44
35 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES50,630,163,675-
36 TELENOR ASIA PTE LTD50,206,331,726+2.01
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED47,023,701,231+0.31
38 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์46,700,503,037+1.03
39 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว44,409,092,940+0.18
40 นาย สมโภชน์ อาหุนัย42,206,345,683+1.04
41 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,866,319,599+0.49
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,084,962,470+0.67
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC40,069,109,347+0.12
44 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.37,539,165,718+2.24
45 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)37,531,984,690+1.32
46 UBS AG HONG KONG BRANCH36,648,935,134-0.20
47 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,989,995,730-0.82
48 TEPDIA Generating B.V.35,169,115,662-
49 BNY MELLON NOMINEES LIMITED35,108,222,524+0.23
50 UBS AG LONDON BRANCH34,297,276,815+0.50
51 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)34,216,816,340+0.51
52 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ33,671,740,730+0.53
53 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED33,157,271,424+1.97
54 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ33,120,000,000+0.54
55 นาย คีรี กาญจนพาสน์32,685,694,676-1.74
56 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,320,049,431+0.05
57 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,276,909,874-
58 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,081,875,629+0.30
59 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD30,663,482,195+0.32
60 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,256,659,275-
61 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)29,787,169,432+0.01
62 นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,469,358,884-
63 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD29,147,364,082+0.90
64 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED28,710,390,599+0.42
65 นาย พิชญ์ โพธารามิก28,123,208,679+0.84
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด28,019,055,680+0.65
67 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด26,417,314,675+2.01
68 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.26,137,059,000-
69 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,515,447,072+1.12
70 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.25,121,250,000+3.64
71 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,045,557,785-0.01
72 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,962,025,572+1.09
73 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์23,503,608,321+1.12
74 ING BANK N.V.23,258,293,921-1.89
75 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,819,999,902-
76 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,102,175,671+0.22
77 CIMB BANK BERHARD21,942,461,432+1.30
78 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED20,283,986,250+1.65
79 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,186,952,425+0.37
80 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด20,062,291,768+2.30
81 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,901,359,660-0.27
82 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด19,316,700,000+0.79
83 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,306,571,730+0.98
84 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,139,634,513+0.56
85 นาย ฮาราลด์ ลิงค์18,725,258,350-
86 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,639,191,443+0.41
87 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,873,434,280-0.86
88 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,791,414,079-0.08
89 CHASE NOMINEES LIMITED17,784,779,830+0.12
90 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,673,394,685+0.44
91 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,124,157,800-
92 ASAHI GLASS CO.,LTD.16,928,923,269+1.23
93 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด16,799,438,304-0.86
94 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,387,400,086+1.29
95 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)16,239,346,365+0.91
96 ธนาคาร ออมสิน15,993,391,624+0.59
97 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.15,628,400,000+1.12
98 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,586,913,566+0.95
99 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด15,572,432,365+1.14
100 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด15,343,875,000+0.97
101 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,145,499,828+0.87
102 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา15,066,255,536+0.01
103 DBS BANK LTD14,928,399,532+0.26
104 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,925,815,118+1.03
105 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด14,503,741,000-0.86
106 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.14,429,250,182+1.65
107 Orizon Limited14,368,725,050+1.87
108 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,282,131,166+0.55
109 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,174,913,822-
110 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,680,000,000-0.66
111 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,426,875,000+2.42
112 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,394,483,736+0.95
113 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,360,565,747+1.37
114 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,228,201,139-
115 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)13,222,048,700+0.15
116 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,142,570,000+1.14
117 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,005,060,846-
118 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,852,600,000+1.61
119 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย12,562,595,840+1.00
120 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,284,876,368+0.30
121 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ12,180,000,000-0.86
122 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,019,444,315+1.37
123 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,845,708,958+0.55
124 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,724,931,515+0.23
125 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,713,966,757+0.38
126 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC11,628,955,443+0.92
127 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,598,718,516+1.27
128 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,518,399,834-0.10
129 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,408,262,876-0.17
130 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,400,034,575-
131 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,394,264,375-
132 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,330,431,366+0.29
133 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,330,001,690+0.10
134 CTBC Bank Company Limited11,241,992,400+0.67
135 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,003,998,690-2.29
136 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)10,903,357,690-0.18
137 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,839,743,545+0.13
138 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,820,003,460-0.18
139 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,803,994,979+1.37
140 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส10,435,852,360+0.68
141 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,816,965,271-1.45
142 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,661,662,399-
143 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,451,581,110+1.04
144 บริษัท นทลิน จำกัด9,448,196,276+2.05
145 ASIAN DEVELOPMENT BANK9,436,500,000+1.02
146 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,325,152,844+0.41
147 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,273,604,847+0.03
148 บริษัท โชควัฒนา จำกัด9,180,973,951-
149 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,130,169,685+0.01
150 นาย ปริญญา เธียรวร9,122,355,000-0.20
151 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,088,152,205+1.35
152 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด9,075,000,182+1.65
153 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,010,589,571+0.45
154 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,002,404,700+0.71
155 WORTH ACCESS TRADING LIMITED8,961,005,706+0.68
156 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,955,093,259+0.83
157 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,904,081,942+1.26
158 นาย อัฐ ทองแตง8,848,867,427+1.16
159 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,808,462,702+0.98
160 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,544,000,000+1.12
161 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด8,535,315,242-2.50
162 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,533,486,298+0.05
163 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,478,762,159+0.04
164 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,349,364,878+0.55
165 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,297,925,504+0.48
166 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,176,714,150+1.03
167 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,174,809,582-
168 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG8,017,852,339+0.38
169 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,892,640,000-
170 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,859,382,110+2.30
171 บริษัท อเดลฟอส จำกัด7,824,463,891-0.81
172 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,764,897,906+1.24
173 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,764,766,704+2.30
174 นาย อิทธิ ทองแตง7,761,381,837+1.14
175 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,745,818,466-
176 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)7,726,297,296+0.02
177 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,704,477,328-2.55
178 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,652,557,688+0.73
179 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,622,127,786-
180 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,618,035,664-
181 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,574,312,348+0.44
182 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,561,833,390+0.10
183 TICON INTERNATION PTE.LTD.7,478,490,250-
184 นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,418,850,215-1.79
185 การประปาส่วนภูมิภาค7,356,800,000+0.91
186 SOJITZ CORPORATION7,319,753,525-
187 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,306,747,735+0.12
188 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,304,707,616+0.63
189 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,298,593,370+0.87
190 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,287,798,265-
191 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)7,253,877,881-0.44
192 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,220,816,166+1.01
193 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,217,163,100-
194 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด7,190,265,600-
195 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,145,829,810+0.84
196 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,070,312,216-
197 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,973,100,711-
198 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,961,933,625-
199 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,939,873,783+0.42
200 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)6,833,426,188+1.91
201 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์6,804,183,750-2.86
202 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,728,648,955+0.34
203 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,659,165,016+0.44
204 น.ส. วิอร ทองแตง6,655,643,582+1.12
205 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,649,405,914-1.02
206 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,607,942,709+0.93
207 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)6,592,876,909+0.96
208 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,588,054,756-
209 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,510,269,358-
210 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,506,560,386-1.85
211 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,489,564,245+0.95
212 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,455,157,701-
213 MITSUBISHI CORPORATION6,433,284,720+1.08
214 มูลนิธิเอสซีจี6,353,314,800-
215 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,327,431,090+0.30
216 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,320,700,000+2.22
217 C.P. Foods International Limited6,308,000,000-0.66
218 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,280,654,800-0.83
219 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,238,114,164+0.98
220 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,213,629,505-
221 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,190,372,944-
222 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,189,128,997-
223 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,151,230,000+0.98
224 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,127,897,357+1.32
225 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,080,000,000-0.66
226 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,059,154,304+0.54
227 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,995,812,500+0.87
228 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,922,700,673-
229 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,911,573,336-
230 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,891,508,640-
231 นาย นเรศ งามอภิชน5,819,269,000+0.44
232 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,807,142,062-2.55
233 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,804,500,320+0.79
234 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,797,550,000+0.79
235 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,797,550,000+0.79
236 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,797,550,000+0.79
237 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,694,067,225+0.79
238 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,693,776,490+2.24
239 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,686,650,020-0.76
240 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,657,625,000+1.87
241 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,637,600,058-
242 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,607,112,283+0.99
243 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,589,651,612+1.12
244 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,550,000,000+1.08
245 นาย มิน เธียรวร5,536,127,000+0.32
246 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED5,376,066,066+1.46
247 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,337,178,766-0.44
248 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,333,027,203+0.50
249 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,326,614,400-
250 นาย อติคุณ ทองแตง5,324,601,805+1.10
251 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,281,136,811+0.63
252 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,278,500,000-0.43
253 OMAC (HK) LIMITED5,260,640,000+1.64
254 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,235,298,000+0.19
255 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,215,501,969+1.46
256 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,205,229,665+0.23
257 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,199,935,775+1.23
258 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,165,753,010+2.30
259 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,139,493,185+1.08
260 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,044,345,262+0.64
261 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,039,103,300-3.79
262 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,015,340,987+0.37
263 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,005,447,326+4.39
264 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,948,262,167-0.21
265 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,889,924,796-
266 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,879,000,000+1.26
267 DELTA ELECTRONICS INC.4,873,533,870-
268 POSCO4,824,273,675-
269 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,823,471,247+1.04
270 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด4,822,642,110+1.60
271 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,799,346,179+0.99
272 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,784,956,156+0.91
273 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,784,604,057-0.62
274 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,776,499,788+5.33
275 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED4,757,811,803-0.39
276 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,751,676,444+0.67
277 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,749,960,874-
278 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,744,568,249+0.41
279 นาย สาธิต วิทยากร4,724,888,112-1.23
280 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,715,594,807-
281 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,712,162,828+0.84
282 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,686,687,198+0.07
283 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,659,442,060-0.20
284 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,646,070,002-
285 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,612,952,448-
286 นาย สมยศ อนันตประยูร4,605,430,496+0.95
287 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,579,405,073+2.61
288 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,556,942,900+0.02
289 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,556,222,100-
290 นาย พิธาน องค์โฆษิต4,550,100,412+0.47
291 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,540,801,037+0.74
292 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,536,690,247+0.42
293 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,459,427,461+0.66
294 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,455,885,431+0.24
295 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,439,879,955+0.67
296 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,439,623,755-
297 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,404,231,225+0.24
298 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,389,887,615+2.58
299 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,336,197,069+0.67
300 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,327,762,383-
301 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,304,974,785+0.04
302 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,297,382,863+0.80
303 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,289,948,670-1.32
304 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,288,854,062-1.33
305 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,248,413,458-0.03
306 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,239,100,000+0.02
307 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,236,990,400+0.99
308 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,229,391,879+0.43
309 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,190,332,900-
310 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,187,690,016+0.39
311 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,182,998,010-
312 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,151,240,217+0.85
313 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,136,578,700+0.25
314 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,111,960,562-0.84
315 นาย ยืนยง โอภากุล4,087,840,000-0.86
316 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,024,575,767-
317 BANQUE PICTET & CIE SA4,018,815,010+0.65
318 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,018,263,900-
319 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,008,023,610+1.87
320 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,005,429,975+1.87
321 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,005,030,600+0.46
322 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,916,000,000+1.12
323 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,888,000,000-1.85
324 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,869,815,776-
325 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,828,436,380+0.39
326 นาง จริยา แก้วบุตตา3,820,627,600-
327 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,818,306,960-0.01
328 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,792,405,166+0.18
329 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,786,127,403+0.33
330 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,745,741,600-0.65
331 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,745,565,000-
332 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,713,904,461-
333 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,708,178,554+1.08
334 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,700,147,969+0.21
335 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,640,352,800-
336 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,631,798,452+0.74
337 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,630,000,000+1.65
338 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,627,940,648-
339 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,624,899,725-0.65
340 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,606,704,405+0.80
341 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,593,973,244+1.08
342 MRS. ARUNEE CHAN3,555,585,027+0.48
343 นาย ชัย โสภณพนิช3,555,531,399+0.30
344 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,555,295,920-
345 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,547,841,684+1.59
346 SATHINEE CO.,LTD.3,523,836,955+0.84
347 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,501,499,773+0.16
348 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,490,227,721+0.24
349 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,456,000,000-
350 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,456,000,000+3.65
351 บัญชี บริหาร กิจการ3,455,710,528+0.65
352 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,449,514,071-
353 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,442,571,868-0.01
354 MISS SUNEE SERIPANU3,425,905,756-0.51
355 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,425,875,090+0.91
356 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,425,672,640-1.03
357 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,420,000,000-0.66
358 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,401,523,650-0.10
359 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,373,134,875+1.87
360 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,372,261,275+1.03
361 นาย ศักดิ์ นานา3,356,942,400-
362 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,352,775,321+4.77
363 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,339,672,298+0.67
364 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,338,263,870+0.19
365 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,329,816,832+1.26
366 KINPO ELECTRONICS, INC.3,329,542,511-0.55
367 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,312,591,110+0.70
368 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,297,723,244+0.19
369 King's Eye Investments Ltd.3,287,900,000-0.82
370 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,241,046,875-
371 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด3,235,349,600-6.13
372 นาย ไกรสร จันศิริ3,233,879,328+1.08
373 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,202,187,553+0.21
374 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,194,274,200+2.31
375 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด3,184,767,293-0.39
376 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,177,990,720+3.65
377 ธนาคารออมสิน3,168,432,600-0.07
378 นาง อารดา จรูญเอก3,128,834,810-
379 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,124,535,876+1.26
380 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,124,434,982+0.26
381 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,064,109,872+0.64
382 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,059,800,250-
383 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,058,679,645+0.07
384 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,052,508,959+0.92
385 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED3,041,600,000-1.20
386 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055-
387 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,031,875,000+2.42
388 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,030,000,000-
389 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์3,027,929,360+0.29
390 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,018,927,100+0.75
391 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,011,128,083+0.76
392 AUSTIN ASSET LIMITED2,994,600,000+2.42
393 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,990,753,462-0.15
394 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,963,266,157-0.43
395 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,943,770,000+0.43
396 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,942,888,800-
397 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,934,403,236+0.85
398 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,932,499,425+0.87
399 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,921,290,800-0.83
400 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,909,376,726+0.01
401 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,909,181,875+1.12
402 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,904,841,750+0.07
403 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,903,110,634-0.31
404 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,898,775,000+0.79
405 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,886,616,373-
406 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,864,802,811+0.25
407 นาง รัตนา นรพัลลภ2,862,961,850+0.24
408 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,856,000,000+1.26
409 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,843,030,060+0.73
410 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,836,118,600+0.49
411 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,829,750,000+1.46
412 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,825,040,011+0.21
413 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,825,009,542+0.20
414 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,823,683,864+1.11
415 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,807,610,112+0.44
416 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,805,697,800-0.86
417 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,795,610,057+0.42
418 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,785,950,000-
419 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,785,908,268+0.07
420 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,777,702,316-0.72
421 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,774,990,594+0.64
422 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,735,649,771+0.60
423 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,729,685,850+1.04
424 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,724,475,463+0.03
425 นาย สุนทร เด่นธรรม2,723,810,355+0.53
426 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,714,212,409+0.25
427 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,708,718,453-
428 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,701,839,336-
429 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,681,068,050-
430 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,675,881,890-1.11
431 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,669,075,624+0.24
432 มหาวิทยาลัยมหิดล2,663,071,181+0.23
433 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,656,123,384-
434 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,648,479,636-0.55
435 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,639,799,180+0.71
436 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,633,843,394+0.27
437 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,630,879,948+2.30
438 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,623,607,275+0.19
439 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,617,753,600-0.78
440 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,613,797,759+0.24
441 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,613,797,759+0.24
442 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,608,956,000+2.30
443 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,604,967,656+0.42
444 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,603,609,225-
445 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,601,858,750+0.37
446 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,599,777,211+0.92
447 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,589,772,500+2.30
448 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,589,669,276+0.68
449 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,572,299,371+0.78
450 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,561,468,892+0.83
451 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,555,671,740-
452 BBHISL NOMINEES LIMITED2,550,993,754+0.49
453 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,542,427,800-0.81
454 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,535,127,014+0.53
455 บริษัท สารสิน จำกัด2,529,770,169+0.66
456 Toray Industries, Inc.2,527,459,200+1.01
457 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,524,424,327+0.25
458 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,503,671,429+2.34
459 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,502,764,850+0.32
460 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,499,320,042+0.24
461 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,490,763,392+0.25
462 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,490,763,392+0.25
463 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,490,305,700+0.25
464 KGI ASIA LIMITED2,480,182,916+0.66
465 นาง ถนอมศรี สุดโต2,466,405,305-
466 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,465,396,492+2.29
467 นาย สำเริง มนูญผล2,454,520,612+0.13
468 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,451,125,725+0.83
469 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,448,006,088+0.33
470 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
471 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,437,886,537-
472 LION CORPORATION2,435,981,649-
473 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,434,714,466+0.17
474 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,420,545,298-1.23
475 Y Investment Ltd2,407,500,000+1.87
476 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,404,428,000-3.08
477 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,395,377,005+0.64
478 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,394,333,509+0.27
479 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,386,711,160-0.83
480 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,373,217,600-
481 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,367,049,505-
482 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,366,726,574-0.30
483 นาย ดิสพล จันศิริ2,340,237,198+1.08
484 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,337,816,250+1.87
485 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,337,816,250+1.87
486 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,337,816,250+1.87
487 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)2,320,648,343-
488 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,290,233,255+1.37
489 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,276,929,225-
490 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,268,608,683+0.42
491 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,245,214,314+0.22
492 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,240,000,000+1.25
493 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,237,719,350+0.14
494 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,227,052,957-
495 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,198,374,880-
496 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,196,263,292+0.09
497 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,172,717,353-
498 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,164,800,000+0.41
499 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,155,465,793-0.01
500 MR. Yew Hock Koh2,145,604,000+4.32