คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 15/01/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,282,166,690,295-
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด940,059,651,862-
3 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี675,674,994,638-
4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)568,653,166,932-
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH371,463,483,135-
6 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.336,721,962,780-
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED313,106,248,181-
8 สำนักงานประกันสังคม260,423,213,168-
9 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)221,214,985,046-
10 STATE STREET EUROPE LIMITED212,078,686,337-
11 MUFG BANK, LTD.199,350,458,147-
12 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED187,978,862,500-
13 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด161,282,437,400-
14 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.142,106,251,788-
15 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)133,898,934,195-
16 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)131,271,268,193-
17 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)131,271,267,901-
18 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด129,684,678,766-
19 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน128,792,735,296-
20 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.125,151,299,500-
21 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED120,950,203,500-
22 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES108,892,614,600-
23 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)107,849,633,919-
24 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด104,291,960,600-
25 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด97,892,030,350-
26 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด89,375,001,788-
27 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด84,839,101,477-
28 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)72,190,148,650-
29 THE BANK OF NEW YORK MELLON71,269,520,685-
30 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)70,746,671,408-
31 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ70,414,800,000-
32 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)69,174,264,345-
33 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)67,246,062,770-
34 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย66,924,864,090-
35 UBS AG HONG KONG BRANCH65,072,958,650-
36 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด64,485,689,145-
37 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC63,945,732,748-
38 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)62,460,612,726-
39 GIC PRIVATE LIMITED62,104,670,696-
40 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)61,037,070,676-
41 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด58,523,112,010-
42 นาย สมโภชน์ อาหุนัย57,072,611,154-
43 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ55,490,844,066-
44 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์51,472,538,119-
45 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด49,230,011,628-
46 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED48,170,792,618-
47 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ47,340,000,000-
48 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ46,981,986,489-
49 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED44,212,800,000-
50 DELTA ELECTRONICS INC.43,550,728,200-
51 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี43,041,599,414-
52 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.42,479,107,000-
53 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)39,571,239,077-
54 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.39,390,873,444-
55 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH38,979,960,928-
56 UBS AG LONDON BRANCH37,069,604,706-
57 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)36,686,134,752-
58 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)35,750,000,000-
59 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY35,502,245,727-
60 TELENOR ASIA PTE LTD34,564,158,022-
61 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)34,255,213,353-
62 นาย ฮาราลด์ ลิงค์33,930,309,850-
63 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)33,506,514,971-
64 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว33,136,419,328-
65 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)32,063,748,600-
66 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา31,330,033,765-
67 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด30,757,933,500-
68 คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี29,865,600,000-
69 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)29,499,985,023-
70 ASIAN DEVELOPMENT BANK28,682,500,000-
71 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH28,399,432,983-
72 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)28,136,765,950-
73 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED27,625,624,127-
74 BNY MELLON NOMINEES LIMITED27,560,654,488-
75 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)27,476,494,822-
76 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)26,826,380,100-
77 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC26,659,160,961-
78 ING BANK N.V.26,184,239,873-
79 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ25,830,000,000-
80 TEPDIA Generating B.V.24,580,564,710-
81 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด24,498,954,866-
82 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,091,327,510-
83 Stark Investment Corporation Limited23,700,000,000-
84 นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,605,534,388-
85 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD23,501,703,471-
86 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)23,113,542,845-
87 AGC Inc.22,641,564,043-
88 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC22,635,497,117-
89 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,259,999,905-
90 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,446,100,000-
91 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)21,226,514,232-
92 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)21,098,577,360-
93 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC21,084,683,073-
94 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด21,033,534,674-
95 นาย คีรี กาญจนพาสน์21,030,550,085-
96 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED20,781,998,216-
97 CIMB BANK BERHARD20,473,622,197-
98 นาย พิชญ์ โพธารามิก20,216,960,487-
99 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,130,133,110-
100 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา19,678,557,044-
101 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด19,627,454,380-
102 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,518,726,866-
103 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.19,411,875,000-
104 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด18,614,517,280-
105 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.18,613,600,000-
106 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด18,476,712,100-
107 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด18,186,794,525-
108 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,886,938,262-
109 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)17,767,750,000-
110 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด17,471,628,328-
111 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,839,916,558-
112 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,687,926,822-
113 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account16,654,046,580-
114 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด15,421,716,876-
115 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)15,271,843,080-
116 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,238,831,700-
117 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)14,992,812,900-
118 DBS BANK LTD14,921,281,172-
119 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED14,595,569,280-
120 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม14,557,939,821-
121 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด14,309,976,784-
122 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)14,132,450,219-
123 ธนาคาร ออมสิน13,996,438,956-
124 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,921,609,995-
125 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล13,618,358,050-
126 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด13,564,875,000-
127 ORIZON LIMITED13,296,620,838-
128 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด13,103,998,440-
129 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED13,000,000,000-
130 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ12,766,864,794-
131 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,645,300,000-
132 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด12,625,879,625-
133 นาย สุระ คณิตทวีกุล12,380,568,781-
134 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)12,353,394,345-
135 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)12,119,387,422-
136 บริษัท นทลิน จำกัด12,047,286,591-
137 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,023,496,020-
138 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด11,858,925,884-
139 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,799,961,246-
140 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,790,799,205-
141 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด11,508,686,258-
142 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์11,455,950,000-
143 LGT BANK (SINGAPORE) LTD11,422,720,064-
144 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด11,324,307,286-
145 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC11,166,097,826-
146 นาย ปริญญา เธียรวร11,055,883,500-
147 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED10,921,407,308-
148 นาง มุกดา บุญเสี่ยง10,912,847,795-
149 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร10,902,946,139-
150 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,710,000,000-
151 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)10,577,619,950-
152 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,354,424,944-
153 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,336,873,284-
154 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด10,321,260,000-
155 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,301,328,589-
156 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,176,000,000-
157 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)10,052,439,776-
158 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี9,907,536,179-
159 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED9,850,006,035-
160 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์9,731,108,708-
161 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด9,728,404,710-
162 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)9,705,390,283-
163 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,568,932,428-
164 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด9,499,852,709-
165 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด9,411,042,065-
166 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)9,388,253,300-
167 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,382,110,872-
168 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,256,637,702-
169 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์9,246,673,870-
170 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH9,086,171,721-
171 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,064,665,776-
172 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด9,034,813,405-
173 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,942,023,274-
174 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/258,931,296,289-
175 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,920,177,073-
176 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,905,498,569-
177 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด8,893,710,808-
178 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,856,212,210-
179 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด8,823,250,875-
180 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด8,754,298,702-
181 นาย ยืนยง โอภากุล8,669,040,000-
182 BBHISL NOMINEES LIMITED8,589,851,495-
183 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,472,374,465-
184 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,395,653,097-
185 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,391,157,092-
186 นาย พิธาน องค์โฆษิต8,376,966,444-
187 OMAC (HK) LIMITED8,365,280,000-
188 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม8,327,464,833-
189 CTBC Bank Company Limited8,148,558,249-
190 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา8,104,870,696-
191 บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด8,046,000,000-
192 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,011,541,326-
193 นาย มิน เธียรวร7,957,070,000-
194 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,804,503,026-
195 SOJITZ CORPORATION7,714,553,525-
196 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,705,336,400-
197 HAWTHORN RESOURCES LIMITED7,677,286,150-
198 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,606,205,400-
199 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,591,051,398-
200 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible7,523,838,555-
201 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,500,518,238-
202 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,485,361,709-
203 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล7,418,279,206-
204 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,390,335,333-
205 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,335,384,906-
206 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND7,324,454,117-
207 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)7,265,348,324-
208 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/307,251,867,322-
209 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.7,026,844,258-
210 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,905,671,524-
211 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)6,885,717,460-
212 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,803,513,711-
213 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)6,786,426,624-
214 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,768,000,000-
215 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,645,674,026-
216 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,598,157,202-
217 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,598,105,747-
218 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,597,959,675-
219 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,588,054,756-
220 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,491,293,851-
221 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,488,948,996-
222 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,446,240,048-
223 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,445,075,664-
224 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,436,650,000-
225 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,436,650,000-
226 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล6,402,631,284-
227 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,345,950,174-
228 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,254,287,423-
229 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,212,668,843-
230 การประปาส่วนภูมิภาค6,152,960,000-
231 AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 16,151,554,390-
232 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)6,138,079,101-
233 น.ส. วันดี กุญชรยาคง6,128,475,000-
234 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,094,483,915-
235 WORTH ACCESS TRADING LIMITED6,019,615,932-
236 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,979,985,655-
237 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,930,184,000-
238 THE BANK OF NOVA SCOTIA5,927,861,111-
239 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,879,817,545-
240 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,876,375,651-
241 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,856,826,769-
242 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,820,543,380-
243 นาย อิทธิ ทองแตง5,749,212,966-
244 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด5,745,069,473-
245 นาย รีวิน เพทายบรรลือ5,673,759,997-
246 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,652,891,785-
247 นาง จริยา แก้วบุตตา5,625,139,440-
248 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,604,509,053-
249 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,585,250,569-
250 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,574,991,760-
251 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,544,072,127-
252 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล5,433,793,155-
253 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์5,388,735,058-
254 BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,369,203,125-
255 นาย ชาตรี โสภณพนิช5,359,958,698-
256 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,349,320,600-
257 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,293,206,356-
258 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล5,281,468,482-
259 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,276,797,977-
260 มูลนิธิเอสซีจี5,205,447,000-
261 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,197,214,808-
262 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,156,458,756-
263 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,143,824,000-
264 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,123,442,665-
265 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,106,561,024-
266 MITSUBISHI CORPORATION5,077,078,752-
267 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,076,950,795-
268 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,042,031,708-
269 King's Eye Investments Ltd.5,039,650,000-
270 KINPO ELECTRONICS. INC.5,008,335,387-
271 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,986,332,187-
272 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,976,223,519-
273 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,961,726,397-
274 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส4,954,013,057-
275 C.P. Foods International Limited4,938,500,000-
276 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)4,882,774,813-
277 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,872,940,540-
278 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ4,837,469,700-
279 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ4,837,468,830-
280 นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,823,729,820-
281 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร4,752,600,000-
282 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล4,751,463,629-
283 น.ส. วิอร ทองแตง4,718,263,697-
284 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,667,696,589-
285 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,664,000,000-
286 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด4,610,778,005-
287 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,576,305,000-
288 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา4,551,595,500-
289 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,551,314,235-
290 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,475,363,331-
291 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,442,959,087-
292 บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,422,585,511-
293 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,390,893,431-
294 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,387,000,000-
295 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,362,287,730-
296 CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING4,355,780,526-
297 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,321,741,940-
298 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์4,311,782,400-
299 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,300,687,463-
300 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,265,805,600-
301 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด4,259,601,135-
302 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH4,235,569,844-
303 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,169,520,804-
304 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)4,151,994,000-
305 นาย ตัน ภาสกรนที4,147,355,400-
306 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง4,140,000,000-
307 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,076,579,650-
308 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,074,389,453-
309 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,068,032,551-
310 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 14,056,384,953-
311 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์4,046,602,627-
312 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ4,046,427,647-