คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/04/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง959,329,326,955+6.15
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด711,936,637,531+2.92
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)312,365,292,690+11.47
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED242,257,017,610+2.93
5 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)236,167,199,148+1.79
6 สำนักงานประกันสังคม184,111,574,192+2.63
7 STATE STREET EUROPE LIMITED181,837,029,295+3.01
8 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด164,114,011,000+2.49
9 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.135,551,684,500+1.79
10 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี112,643,999,106+1.34
11 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT107,451,310,774-
12 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด105,022,424,088+1.91
13 UBS AG SINGAPORE BRANCH103,300,626,891+1.44
14 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)89,945,740,172+7.60
15 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)89,945,739,881+7.60
16 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด86,469,916,700+0.76
17 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน86,197,986,930+0.89
18 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด74,656,315,073+5.16
19 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด73,067,864,881+4.58
20 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย67,960,442,260+2.47
21 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)59,853,857,425+0.76
22 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)58,554,166,635+0.31
23 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)52,663,189,116+0.91
24 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด52,519,992,030+5.56
25 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)52,499,207,854+2.40
26 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ50,747,443,607+3.65
27 THE BANK OF NEW YORK MELLON49,177,171,661+4.08
28 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด47,641,930,380+0.62
29 GIC PRIVATE LIMITED47,242,683,674+4.64
30 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)43,940,532,836+2.80
31 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)42,362,199,523+0.14
32 TELENOR ASIA PTE LTD37,591,675,513+3.36
33 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ35,599,300,000+0.13
34 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี35,121,382,601+5.76
35 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.34,775,578,500+3.82
36 UBS AG LONDON BRANCH33,745,729,542+4.09
37 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์33,444,122,864+2.06
38 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED33,303,735,000+1.34
39 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)32,420,600,906-0.09
40 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.32,320,716,672+3.12
41 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,920,801,631+2.43
42 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY30,444,558,660+1.56
43 คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี29,719,562,992+5.35
44 ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด29,535,600,000+7.98
45 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว29,520,664,500+1.67
46 นาย คีรี กาญจนพาสน์29,378,929,213-0.62
47 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED29,150,504,256+2.41
48 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)29,136,368,111+4.00
49 TEPDIA Generating B.V.28,992,460,940+1.74
50 นาย สมโภชน์ อาหุนัย28,933,110,780+1.52
51 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)28,669,987,149+2.73
52 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)28,596,877,747+3.36
53 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)27,876,968,470-0.39
54 UBS AG HONG KONG BRANCH27,620,842,956+2.93
55 นาย พิชญ์ โพธารามิก26,493,374,954+0.95
56 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน25,499,999,796+4.41
57 นาย ฮาราลด์ ลิงค์24,905,906,185+3.81
58 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.23,691,000,298+1.34
59 BNY MELLON NOMINEES LIMITED23,298,141,026+1.49
60 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ21,420,000,000+6.72
61 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ21,318,224,599+6.67
62 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC20,893,121,220+1.96
63 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)20,620,780,525+6.54
64 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)20,217,306,209+3.45
65 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด19,779,798,425+3.36
66 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED19,444,584,230+2.94
67 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)19,221,245,247+0.50
68 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,131,875,028+4.94
69 ORIZON LIMITED18,665,913,850+2.88
70 นาย อนันต์ อัศวโภคิน18,598,793,906+2.31
71 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)18,564,366,972+3.43
72 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด18,556,200,000+0.82
73 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED18,259,327,913+3.95
74 Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd18,172,296,404-
75 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC17,702,701,861+2.67
76 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)17,699,997,900+2.00
77 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,439,825,592+3.12
78 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)17,281,792,387-0.63
79 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)17,079,999,927+4.92
80 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,543,616,217+0.27
81 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED16,510,298,438+7.58
82 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH16,196,441,945+2.79
83 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด15,378,966,750+5.69
84 ING BANK N.V.15,038,185,900+1.23
85 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)14,988,773,616+2.42
86 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด14,900,000,298+1.34
87 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,894,793,161-0.48
88 BBHISL NOMINEES LIMITED14,717,281,378+1.14
89 ASIAN DEVELOPMENT BANK14,363,750,000+2.18
90 CIMB BANK BERHARD13,869,227,940-2.38
91 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)13,496,117,359+1.33
92 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,474,500,000+0.77
93 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account13,459,906,205+0.36
94 ธนาคาร ออมสิน13,112,586,119+0.76
95 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ12,915,000,000+5.69
96 AGC Inc.12,888,274,917+1.62
97 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด12,535,064,470-1.28
98 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES12,404,215,580-
99 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC12,236,730,344+2.28
100 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์12,119,508,091-0.54
101 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา12,067,492,048+0.01
102 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด12,008,166,720-
103 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,983,298,535+0.49
104 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD11,448,874,540+10.55
105 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC11,432,004,472+1.14
106 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)11,331,701,118-0.84
107 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,210,119,160+0.28
108 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ11,042,499,068+3.54
109 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,845,000,000+2.49
110 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด10,689,319,724+1.69
111 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด10,674,000,000+2.08
112 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC10,650,273,153+5.70
113 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,498,131,875+4.36
114 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด10,451,186,734-0.91
115 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด10,345,743,462+0.37
116 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,920,085,912-3.54
117 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)9,713,311,902-5.06
118 DBS BANK LTD9,613,311,036+1.35
119 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย9,610,385,818+0.65
120 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.9,591,750,000+12.38
121 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด9,587,870,026+0.46
122 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล9,567,708,810+3.19
123 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์9,528,420,000+1.72
124 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม9,410,665,815+1.14
125 นาย ปริญญา เธียรวร9,387,263,300+2.46
126 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,278,879,184+2.22
127 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,266,158,324+0.62
128 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด9,262,911,688+3.82
129 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)9,250,885,785+3.26
130 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)9,230,085,200+1.59
131 Stark Investment Corporation Limited9,100,000,000-
132 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา8,975,776,670+5.40
133 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED8,904,562,056-1.28
134 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด8,823,250,875-0.66
135 UBS SECURITIES PTE LTD8,712,853,500+4.69
136 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,503,848,198-0.67
137 นาง ยุพิน ธีระโกเมน8,435,852,093+1.62
138 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC8,421,500,054+0.37
139 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,402,795,645+1.44
140 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,382,142,239-2.22
141 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,363,132,936+3.10
142 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.8,341,000,000-
143 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด8,247,292,235+0.87
144 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,244,281,472+1.19
145 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด8,052,613,492+1.83
146 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.7,890,690,500+0.75
147 MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.7,833,780,000+7.98
148 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด7,812,894,174+0.56
149 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,762,634,954-1.42
150 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)7,712,998,040+0.96
151 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/257,666,131,736+1.63
152 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม7,589,068,936+1.62
153 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,474,211,304+3.12
154 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด7,405,514,675+10.31
155 นาย จิโรจน์ สุชาโต7,031,220,492+3.72
156 นาย มิน เธียรวร6,991,395,000+1.44
157 LGT BANK (SINGAPORE) LTD6,944,693,904+1.80
158 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)6,927,768,245-0.25
159 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,922,111,291-1.85
160 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม6,821,635,055+1.62
161 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 16,806,619,077+1.06
162 บริษัท ฮอร์ธอร์น รี ซอร์เซส จำกัด6,796,286,100+5.56
163 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,771,724,095+2.24
164 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,720,000,000-
165 CTBC Bank Company Limited6,715,015,594-
166 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด6,711,845,110+0.56
167 WORTH ACCESS TRADING LIMITED6,639,408,122+4.48
168 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED6,600,000,000+1.52
169 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)6,574,806,320+0.58
170 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,398,521,839+1.32
171 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,214,011,888+1.19
172 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND6,213,196,227+0.66
173 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,211,541,010+0.39
174 บริษัท นทลิน จำกัด6,169,064,813+5.36
175 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร6,097,165,130+1.26
176 การประปาส่วนภูมิภาค6,052,640,000+1.66
177 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,022,969,031+1.57
178 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,995,812,500+0.87
179 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)5,960,000,000+1.34
180 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด5,947,199,292+1.13
181 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)5,944,555,850+4.94
182 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส5,938,455,859+0.90
183 นาย อิทธิ ทองแตง5,740,421,062+3.63
184 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน5,719,070,800+1.62
185 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด5,655,837,916+1.25
186 นาย วิระชัย ทรงเมตตา5,615,021,143-
187 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,575,781,280+0.82
188 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,569,300,000+0.82
189 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,569,300,000+0.82
190 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)5,559,620,398+2.68
191 นาง มุกดา บุญเสี่ยง5,558,414,419+1.53
192 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.5,544,523,410-0.36
193 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P5,543,000,000+2.49
194 นาย สุระ คณิตทวีกุล5,520,683,258+3.84
195 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด5,518,518,751+4.40
196 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/305,470,976,834+2.00
197 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์5,426,629,665+3.36
198 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,364,076,236-0.56
199 UBS SECURITIES PTE. LTD.5,336,620,000+7.98
200 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,328,082,927+0.30
201 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,315,141,075+2.88
202 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล5,299,659,274+0.91
203 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา5,248,181,220-
204 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,205,433,353+2.88
205 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)5,190,266,915+1.44
206 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด5,090,147,255+0.95
207 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์5,065,996,575+2.06
208 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,056,010,563+3.35
209 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED5,051,576,427+1.65
210 Golden Capital (Singapore) Limited5,029,615,754-
211 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์5,017,519,490+0.13
212 C.P. Foods International Limited5,000,750,000+2.49
213 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH4,955,419,730+4.26
214 นาย อัฐ ทองแตง4,887,149,601+3.60
215 MITSUBISHI CORPORATION4,833,657,168-
216 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด4,814,734,512-
217 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด4,803,580,800-0.63
218 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก4,792,430,851-1.27
219 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED4,755,148,528-0.15
220 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล4,702,784,375+2.62
221 น.ส. วิอร ทองแตง4,662,167,922+3.61
222 SOJITZ CORPORATION4,652,428,843-0.02
223 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา4,633,181,269-
224 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด4,614,300,108-
225 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ4,600,260,126+1.64
226 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,560,000,000-
227 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,490,070,263-0.87
228 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,467,540,538+0.07
229 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS4,427,297,165+5.08
230 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,413,643,578+3.95
231 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด4,400,500,449+2.31
232 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,351,851,600+6.93
233 นาย ยืนยง โอภากุล4,334,520,000+5.69
234 มูลนิธิเอสซีจี4,244,441,400-0.63
235 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,228,870,848+3.77
236 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล4,187,529,975+1.69
237 น.ส. วันดี กุญชรยาคง4,185,300,000+1.43
238 นาย ชาตรี โสภณพนิช4,145,984,715-0.15
239 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล4,137,118,275+1.69
240 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,087,555,625+2.88
241 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา4,074,212,837-
242 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด4,068,412,762-
243 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล4,063,135,040+2.64
244 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,059,478,458-
245 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)3,929,956,247+0.64
246 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,923,529,161+0.56
247 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด3,891,888,000+1.40
248 OMAC (HK) LIMITED3,880,800,000-0.44
249 บริษัท สินแพทย์ จำกัด3,863,655,871+0.61
250 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด3,854,000,000+3.72
251 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์3,851,316,700+0.02
252 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด3,807,511,204-0.59
253 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited3,796,131,142-
254 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์3,776,720,297+3.66
255 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,759,734,032-1.76
256 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,708,766,100-1.54
257 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล3,685,961,300+2.26
258 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,678,559,730+2.80
259 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด3,671,959,373+0.70
260 นาย อติคุณ ทองแตง3,670,455,830+3.57
261 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,669,589,700+0.12
262 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,665,156,071+4.27
263 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,630,639,334-0.34
264 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)3,608,965,422+1.66
265 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด3,586,436,712+1.32
266 บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด3,571,555,555-8.33
267 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,563,916,000-0.56
268 นาย วิชา พูลวรลักษณ์3,513,829,320-1.52
269 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล3,488,672,290+0.81
270 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,480,479,988+0.25
271 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด3,456,493,269-0.36
272 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,443,295,870+1.53
273 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์3,300,681,171+1.54
274 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล3,298,954,428+1.52
275 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)3,294,955,226+0.36
276 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์3,290,133,080+3.52
277 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)3,287,799,660-0.98
278 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,262,710,600+0.18
279 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา3,261,252,483+5.41
280 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG3,219,345,810+0.62
281 น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,217,161,280+3.72
282 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,208,156,071-0.72
283 มหาวิทยาลัยมหิดล3,203,556,547+1.12
284 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด3,173,878,620-
285 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด3,156,871,166-
286 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด3,134,896,670+2.31
287 Y INVESTMENT LTD.3,127,500,000+2.88
288 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด3,116,149,798+0.90
289 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,101,510,035+0.62
290 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,099,325,681+2.99
291 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)3,093,287,512-0.31
292 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,062,580,959-0.65
293 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,055,305,516+2.84
294 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,038,818,000+2.88
295 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,036,976,250+2.88
296 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH3,033,715,680+0.62
297 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด3,025,485,390-
298 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด3,009,575,360-
299 น.ส. ประพิชญา พรมมาส2,994,587,100-
300 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,981,157,150+5.69
301 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ2,970,521,591-
302 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH2,970,245,385-0.17
303 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,965,901,222+1.99
304 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,959,108,843-1.41
305 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)2,941,296,875-
306 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์2,932,726,250+2.88
307 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด2,930,173,585+0.60
308 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี2,907,539,683+2.46
309 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)2,890,600,000+1.34
310 นาย มานิต อุดมคุณธรรม2,888,884,408+2.80
311 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด2,885,259,069+3.95
312 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด2,875,184,908+0.74
313 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)2,863,203,122+2.55
314 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,839,478,304+0.80
315 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล2,838,464,225+1.33
316 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด2,829,341,048-
317 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.2,824,081,766+3.23
318 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED2,818,560,870+1.66
319 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,816,345,460-0.11
320 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.2,788,425,000+1.23
321 นาย เชง นิรุตตินานนท์2,786,144,968-
322 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,784,650,000+0.82
323 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด2,779,920,029+1.40
324 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,779,499,728+3.67
325 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์2,758,372,042+3.53
326 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,757,880,980+5.56
327 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,755,936,654-
328 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT2,748,210,855+1.98
329 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,740,647,340-
330 TOKYO CENTURY CORPORATION2,734,181,615-0.36
331 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด2,722,297,752+0.82
332 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี2,720,166,105+3.78
333 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,711,250,000+2.49
334 ธนาคารออมสิน2,710,612,900-1.02
335 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด2,708,448,000+2.50
336 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์2,706,519,000-0.59
337 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,703,098,605+1.04
338 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด2,691,998,062+0.87
339 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์2,678,040,000+3.49
340 นาง จริยา แก้วบุตตา2,642,303,200+5.41
341 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน2,627,105,488+0.58
342 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด2,607,113,625+11.20
343 นาย นเรศ งามอภิชน2,596,332,000+0.96
344 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,590,077,444-
345 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด2,588,087,603+1.32
346 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก2,566,343,510+6.49
347 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.2,563,540,992-
348 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.2,556,417,500-
349 CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED2,516,051,700+5.06
350 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค2,512,985,537+0.03
351 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด2,505,600,000+4.31
352 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,490,750,000-0.74
353 AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 12,485,791,905+4.82
354 KINPO ELECTRONICS, INC.2,483,360,436-
355 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,481,895,880-0.62
356 บริษัท อเดลฟอส จำกัด2,479,704,732-
357 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,477,614,776+3.72
358 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,469,028,980+1.74
359 นาย ณัฐพล จุฬางกูร2,458,527,398+0.99
360 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,456,409,744-
361 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,453,800,896+3.80
362 บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จำกัด2,453,125,000+1.91
363 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,440,235,660+3.74
364 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,432,000,400-0.63
365 นาย ไกรสร จันศิริ2,429,779,603-
366 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,429,202,911+12.14
367 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,414,440,000-
368 MISS SUNEE SERIPANU2,405,969,477+2.19
369 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH2,392,559,662+0.37
370 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,390,706,571-
371 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ2,367,471,168+0.96
372 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,366,400,000-
373 DELTA ELECTRONICS INC.2,350,356,760-
374 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา2,309,548,100+1.56
375 นาย พิธาน องค์โฆษิต2,274,164,705-0.70
376 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,256,804,262+0.53
377 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,256,000,000+3.72
378 CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,253,537,500+2.88
379 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,243,300,805-
380 นาย ศักดิ์ นานา2,242,663,200-0.63
381 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,239,825,000-
382 KGI ASIA LIMITED2,238,504,535+4.12
383 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,227,713,865+5.23
384 BANK OF SINGAPORE LIMITED2,223,432,345+0.88
385 POSCO2,222,418,210+7.32
386 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์2,219,019,528+0.53
387 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล2,199,453,573+0.67
388 นาย ยิว ฮอค โคว2,191,912,000+0.70
389 นาย ทศ จิราธิวัฒน์2,186,286,483+0.54
390 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,185,005,356+0.53
391 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา2,160,000,000+6.67
392 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,158,167,458+0.68
393 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,155,148,400-2.50
394 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,154,525,610-
395 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,152,763,338+4.03
396 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,151,620,889-1.32
397 นาย ชัย โสภณพนิช2,149,666,064+0.57
398 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,136,750,000-
399 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,132,433,332-
400 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,131,715,832+3.95
401 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,131,500,000+1.72
402 นาย สาธิต วิทยากร2,129,764,032+1.52
403 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ2,128,994,080+5.43
404 ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ2,128,993,712+5.43
405 LION CORPORATION2,127,616,235-0.56
406 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH2,116,427,717+1.91
407 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION2,109,834,700-0.43
408 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์2,102,181,817+1.91
409 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ2,093,551,600-
410 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด2,090,000,000-
411 นาย สมยศ อนันตประยูร2,085,360,360+0.93
412 MRS. ARUNEE CHAN2,068,812,191+1.32
413 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,065,571,200+0.99
414 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,055,172,668-
415 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,039,701,718-0.66
416 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,038,369,800+0.73
417 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED1,986,264,062-
418 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.1,971,216,183-
419 นาง กอบกุล ปัญญาพล1,965,571,992+3.77
420 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส1,954,693,140-0.83
421 WACOAL CORPORATION1,935,900,000-1.04
422 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร1,931,200,000+0.70
423 นาย วิกรม กรมดิษฐ์1,894,324,410+3.03
424 นาง จารุวรรณ วนาสิน1,889,582,835+1.71
425 ASIAN OPPS I LIMITED1,882,380,938-
426 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด1,870,602,263-2.00
427 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท1,862,993,751+0.61
428 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด1,860,308,210+2.94
429 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด1,853,197,824-
430 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง1,836,000,000+2.94
431 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.1,833,612,660-
432 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล1,830,635,400+1.52
433 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์1,827,325,375+2.87
434 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,809,457,856-0.97
435 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)1,803,904,510-0.56
436 บริษัท สารสิน จำกัด1,803,099,305+2.77
437 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด1,798,199,474-0.94
438 บริษัท พรรณธิอร จำกัด1,785,332,040-
439 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด1,776,000,000-
440 นาย สำเริง มนูญผล1,775,678,729+1.39
441 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล1,775,208,206+2.80
442 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ1,765,754,361+3.68
443 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด1,751,953,231+2.35
444 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,734,267,617-1.22
445 Deutsche Bank AG Singapore PWM1,732,569,499+0.54
446 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว1,725,961,051+0.62
447 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล1,723,627,079+0.83
448 BANQUE PICTET & CIE SA1,719,208,905+0.07
449 นาย ดิสพล จันศิริ1,716,640,381-
450 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.1,716,351,400+1.48
451 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C1,714,330,255+1.16
452 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์1,705,721,299+0.36
453 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม1,702,302,275+0.66
454 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ1,683,084,139+3.12
455 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด1,682,974,773-
456 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด1,669,261,737+2.80
457 นาง อารดา จรูญเอก1,664,283,517+6.49
458 Hitachi Chemical Co., Ltd.1,663,520,272-
459 นาง ณัฐธีรา บุญศรี1,663,020,918+0.89
460 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด1,655,663,275+3.29
461 นาย สุนทร เด่นธรรม1,652,760,220+7.87
462 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์1,643,833,372+3.77
463 บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จำกัด1,636,645,500-
464 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ1,630,597,500+3.68
465 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์1,626,873,918+2.89
466 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์1,626,869,726+1.74
467 นาง ลินจง โอภากุล1,607,966,700+5.69
468 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร1,600,895,450-
469 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,583,245,502+0.78
470 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์1,579,227,607+0.36
471 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI1,579,083,725+1.42
472 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,577,356,166+0.89
473 บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด1,573,594,596-
474 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด1,542,455,975+8.41
475 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION1,541,774,441+1.09
476 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด1,534,748,827+0.35
477 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1,533,235,230-0.90
478 นาง นิจพร จรณะจิตต์1,526,072,136+0.45
479 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล1,520,707,422+2.80
480 นาง พรนภา จันศิริ1,519,673,767-
481 นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ1,519,183,125+2.88
482 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์1,515,899,706-
483 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 51,505,753,136+0.98
484 นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์1,492,425,625+2.88
485 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,489,958,223+6.98
486 นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี1,476,126,200+2.17
487 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด1,471,261,430+0.97
488 นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์1,463,845,871-
489 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน1,459,544,478+1.95
490 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค1,446,051,714+1.62
491 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์1,443,712,606+0.59
492 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED1,442,797,154+3.95
493 POLYPLEX CORPORATION LTD.1,438,794,797+3.23
494 นาย ตัน ภาสกรนที1,435,345,608+2.51
495 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,430,124,352+0.82
496 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.1,429,618,021-4.00
497 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด1,425,122,153+1.10
498 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)1,423,729,656+1.74
499 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด1,421,400,000-0.72
500 นาง รัตนา นรพัลลภ1,420,214,257+0.49