คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/05/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,414,774,618,675+0.06
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,120,145,916,642-0.44
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)606,297,617,554-0.29
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED342,761,258,289-0.39
5 STATE STREET EUROPE LIMITED320,398,198,821-0.39
6 สำนักงานประกันสังคม254,281,843,845-0.43
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)226,853,208,777-0.01
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT210,661,122,439-
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด209,579,032,800-0.33
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด163,858,344,117-
11 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน144,689,478,060+0.53
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)144,324,044,934-0.75
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)144,324,044,650-0.75
14 UBS AG SINGAPORE BRANCH141,588,485,638-1.34
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด133,147,489,313-1.54
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.129,311,453,500-
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด97,599,125,722+0.11
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด85,149,765,300-0.78
19 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)85,057,722,516+0.09
20 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด84,696,765,120-
21 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย79,232,993,670-2.45
22 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)79,137,896,326+0.65
23 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี77,489,999,385-4.63
24 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ75,195,568,830-0.45
25 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)74,438,514,392-1.76
26 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด71,503,249,513-3.88
27 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY69,071,188,347-0.24
28 GIC PRIVATE LIMITED66,833,205,224-0.40
29 THE BANK OF NEW YORK MELLON64,341,138,744-0.40
30 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)64,026,042,547-2.03
31 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)58,940,058,075-0.78
32 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)55,829,430,017-0.90
33 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED52,986,365,406-0.48
34 TELENOR ASIA PTE LTD52,729,262,968-2.87
35 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์49,250,687,508+0.90
36 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)47,905,724,180+0.50
37 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES47,218,911,513+1.14
38 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED46,381,379,176-0.30
39 นาย สมโภชน์ อาหุนัย45,046,223,929-0.49
40 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)44,476,216,366-0.87
41 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,697,260,729-0.89
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)42,468,267,258+0.63
43 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)41,260,327,540-1.20
44 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,769,090,548-0.48
45 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.39,054,199,312-1.72
46 UBS AG HONG KONG BRANCH36,602,988,419-0.91
47 TEPDIA Generating B.V.35,925,440,730-2.11
48 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,694,995,765-0.83
49 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)35,460,033,800-2.17
50 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ35,440,026,970-1.56
51 UBS AG LONDON BRANCH35,043,586,621+0.44
52 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ34,920,000,000-1.55
53 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED34,894,037,749-1.54
54 นาย คีรี กาญจนพาสน์34,529,848,974-0.03
55 BNY MELLON NOMINEES LIMITED34,482,754,246-0.39
56 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)34,368,728,098-0.79
57 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC31,853,351,886-0.47
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,301,363,661-0.98
59 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD30,420,641,369-0.17
60 นาย อนันต์ อัศวโภคิน30,042,091,694-0.95
61 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)29,761,329,364+1.77
62 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED29,671,407,858-1.21
63 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)29,236,251,972+0.80
64 นาย พิชญ์ โพธารามิก28,337,971,002-1.36
65 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.28,130,563,500-3.15
66 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด27,744,817,925-2.87
67 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด26,927,404,160-0.68
68 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)26,765,545,119-0.26
69 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD25,602,414,396-
70 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์25,471,590,630-1.04
71 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)25,064,128,000-0.25
72 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)23,659,999,899-1.18
73 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.23,522,625,000+0.97
74 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด22,975,315,147-
75 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED22,910,287,500-4.63
76 ING BANK N.V.21,283,533,116-
77 CIMB BANK BERHARD21,087,560,338+1.35
78 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account20,793,139,001+0.75
79 นาย ฮาราลด์ ลิงค์20,147,486,995-3.14
80 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,874,412,075+0.95
81 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,737,337,465-3.88
82 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,565,706,816-0.53
83 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)19,015,908,002+0.24
84 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC18,451,788,088+0.10
85 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด18,404,100,000+4.13
86 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด18,218,389,235-1.28
87 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด17,871,581,747-
88 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,747,283,555+0.40
89 CHASE NOMINEES LIMITED17,631,057,524-0.43
90 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด17,419,375,000-0.85
91 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,292,470,595-0.12
92 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)17,125,128,894-
93 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,067,114,149-1.91
94 Orizon Limited16,785,893,750+2.40
95 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,682,000,000-1.05
96 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,363,084,120-
97 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.16,297,500,205-4.63
98 ธนาคาร ออมสิน16,282,185,513+0.05
99 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด16,255,580,315+0.47
100 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,644,978,903-0.05
101 ASAHI GLASS CO.,LTD.15,535,596,251+0.90
102 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ15,500,565,250-0.54
103 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด15,278,799,492+0.47
104 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด14,949,535,070-1.19
105 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)14,618,699,834-1.80
106 DBS BANK LTD14,553,869,675-0.63
107 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,490,725,365+1.48
108 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย14,195,733,299-2.65
109 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด14,128,644,250+2.21
110 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,126,369,646-1.31
111 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์14,077,875,000-0.58
112 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)13,853,158,457+1.89
113 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,770,000,000-0.33
114 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,759,257,296-0.03
115 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม13,344,609,443-1.43
116 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,956,250,000-
117 นาง ยุพิน ธีระโกเมน12,950,172,942-0.35
118 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)12,915,308,638+1.84
119 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,616,867,200-1.19
120 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,511,304,200-
121 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,161,821,612+0.06
122 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด12,153,882,000-0.96
123 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC12,141,774,093-2.19
124 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา12,032,695,348-3.03
125 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ11,865,000,000+2.21
126 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,771,060,716-0.02
127 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,650,246,367-0.35
128 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,613,562,120-0.42
129 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,575,436,175-0.14
130 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,429,026,956-0.58
131 CTBC Bank Company Limited11,091,093,173-
132 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,074,319,302-0.98
133 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส11,061,276,350-0.24
134 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,946,733,325-0.04
135 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก10,808,188,791+0.14
136 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)10,717,186,250-0.19
137 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)10,634,173,245+0.88
138 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,472,131,652-0.35
139 ASIAN DEVELOPMENT BANK10,465,250,000-4.08
140 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,304,756,313+0.50
141 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด10,250,000,205-4.63
142 บริษัท นทลิน จำกัด10,179,689,080-4.76
143 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)10,119,383,840-0.54
144 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,793,255,698-1.07
145 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,769,540,318-0.49
146 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,736,855,445+2.89
147 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด9,677,911,628-
148 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,650,413,791-0.57
149 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,353,027,250-0.40
150 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,244,318,075-0.23
151 นาย ปริญญา เธียรวร9,173,475,000+0.01
152 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,132,146,241-0.13
153 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,127,597,344-1.61
154 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,127,252,000-0.93
155 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,120,000,000-1.05
156 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์9,102,760,939-4.37
157 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,082,928,416-0.52
158 นาย อัฐ ทองแตง9,075,509,174-0.21
159 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด8,903,998,940+0.94
160 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,810,711,893-0.36
161 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,782,167,999+0.01
162 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,725,676,865-0.48
163 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,493,224,614+4.55
164 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,377,020,297-0.52
165 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,318,862,494+2.29
166 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,207,388,709+0.19
167 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)8,195,569,075-2.50
168 TICON INTERNATION PTE.LTD.8,067,347,750+1.46
169 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,017,353,144+1.50
170 นาย อิทธิ ทองแตง7,934,458,118-0.19
171 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,833,397,238-0.10
172 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,807,881,452-1.28
173 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,800,599,975+0.35
174 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,745,818,466+0.60
175 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,735,747,600-0.03
176 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,694,998,992-0.49
177 การประปาส่วนภูมิภาค7,624,320,000+0.88
178 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,622,127,786+0.60
179 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด7,492,928,563-3.15
180 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,475,522,829-
181 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,456,017,278-0.30
182 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,436,815,890-0.42
183 นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,417,166,335-0.93
184 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,416,360,000-
185 บริษัท อเดลฟอส จำกัด7,256,559,254-
186 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,227,525,775-1.25
187 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,210,318,399+2.91
188 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,173,283,978+3.47
189 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,172,170,814-1.21
190 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,165,389,313-2.81
191 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,123,322,227-0.47
192 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,108,500,725-0.95
193 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)7,059,174,737+0.88
194 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,030,781,080-
195 นาย สุระ คณิตทวีกุล7,030,553,111+1.98
196 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,001,173,719-
197 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,948,576,000-
198 SOJITZ CORPORATION6,934,503,339-6.48
199 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,920,180,170+3.19
200 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล6,916,889,880-
201 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,879,798,876-1.61
202 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์6,868,985,500-
203 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,868,035,963-
204 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,845,584,860-0.29
205 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)6,792,334,854-0.96
206 น.ส. วิอร ทองแตง6,773,423,909-0.16
207 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,740,206,270-0.57
208 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,736,628,882-1.20
209 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,659,281,440-
210 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,632,074,963-0.05
211 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD6,609,375,000+2.40
212 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,596,812,291-1.27
213 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,505,822,024-
214 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,449,688,653-
215 MITSUBISHI CORPORATION6,433,284,720-5.41
216 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,421,588,110+0.95
217 C.P. Foods International Limited6,349,500,000-0.33
218 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,258,874,112-2.11
219 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,241,315,032-6.48
220 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,213,752,505-
221 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,204,362,500+1.68
222 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,192,144,220-0.10
223 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,189,128,997-
224 มูลนิธิเอสซีจี6,139,758,000-
225 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,120,000,000-0.33
226 นาย มิน เธียรวร6,044,143,800-1.56
227 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,932,440,738-
228 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,923,570,160-1.72
229 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,922,823,673-
230 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,914,283,270-1.77
231 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,903,571,250-1.80
232 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,891,631,640-
233 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,800,457,940+0.30
234 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,748,010,254-0.27
235 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,735,126,306+0.82
236 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา5,671,134,000-1.06
237 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด5,663,304,000-
238 นาย นเรศ งามอภิชน5,635,988,000-0.33
239 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,605,676,104+0.89
240 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,591,142,795-0.15
241 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,528,845,757-0.77
242 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,528,510,960+4.13
243 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,523,650,000+4.13
244 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,523,650,000+4.13
245 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,523,650,000+4.13
246 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,442,825,000+5.16
247 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,381,082,522-0.78
248 นาย อติคุณ ทองแตง5,371,894,033-0.09
249 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,341,946,909-0.16
250 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,329,532,467-0.52
251 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,297,400,055-
252 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,287,529,764+0.11
253 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,281,473,600-0.85
254 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,280,000,000+0.57
255 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,234,107,081-1.79
256 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,232,600,000-1.32
257 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,148,368,274-0.49
258 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,125,000,000-0.40
259 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,115,453,350-2.24
260 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED5,109,613,812+0.31
261 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด5,094,933,107-1.87
262 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,044,496,708+1.33
263 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,005,323,262-0.02
264 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,879,347,301-1.70
265 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,862,963,980+0.07
266 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,848,532,290-
267 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด4,848,431,640+0.53
268 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)4,818,568,550+0.45
269 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,780,142,500-1.88
270 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,716,523,207+0.74
271 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,711,714,220+0.48
272 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,706,272,752+0.63
273 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,688,545,987-1.21
274 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,681,834,260+2.40
275 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,679,240,625+2.40
276 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,659,087,816+1.01
277 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,618,023,025+0.97
278 นาย สมยศ อนันตประยูร4,616,035,705-0.11
279 OMAC (HK) LIMITED4,613,840,000+2.80
280 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,603,615,454-0.32
281 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,581,799,669-2.42
282 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,580,599,007-0.88
283 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,577,186,620-
284 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,575,015,158+2.66
285 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,567,656,394-0.63
286 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,862,100-99.89
287 POSCO4,553,247,064-2.38
288 DELTA ELECTRONICS INC.4,545,175,205+1.14
289 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,422,480,645-0.69
290 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,417,739,502+0.03
291 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,413,460,648+2.91
292 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,397,898,898+0.67
293 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,377,608,729+0.40
294 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,368,267,590-
295 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,363,026,971-3.03
296 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,346,038,783-1.32
297 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,342,405,296+4.90
298 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,328,073,086-0.56
299 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,323,009,225-2.29
300 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,322,019,751-2.06
301 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,312,777,362-0.98
302 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,301,707,585-0.23
303 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,277,993,081-
304 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,243,621,860-0.40
305 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,225,492,809-0.40
306 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,222,566,230-0.76
307 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,209,319,109-1.37
308 นาย สาธิต วิทยากร4,199,900,544-1.85
309 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,190,674,341-0.37
310 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,181,608,552-0.57
311 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,180,000,000-1.05
312 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,171,340,620-2.29
313 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,166,044,076+0.70
314 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,149,080,832-0.96
315 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,108,042,552+0.73
316 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,104,000,000-
317 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,102,652,384+1.95
318 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)4,100,000,000-4.63
319 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,055,798,523-0.97
320 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,012,077,160-0.84
321 นาย ยืนยง โอภากุล3,982,120,000+2.21
322 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,961,498,091-0.96
323 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,940,578,125+2.40
324 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,894,800,400-0.47
325 BANQUE PICTET & CIE SA3,855,212,425-0.75
326 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,850,455,045+1.79
327 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,838,096,239+0.03
328 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,825,310,045-0.31
329 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,806,055,711-0.70
330 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,768,933,271-11.39
331 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,708,178,554-5.41
332 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,640,190,035+0.07
333 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,593,973,244-5.41
334 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,591,208,000-
335 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,587,746,250-
336 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,584,316,050-0.50
337 นาย พิธาน องค์โฆษิต3,562,556,590+1.49
338 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,559,783,217-1.39
339 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,551,137,736+0.84
340 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,550,452,366+0.88
341 นาง จริยา แก้วบุตตา3,534,973,200-3.03
342 MRS. ARUNEE CHAN3,528,202,671-0.11
343 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,522,828,470-0.24
344 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,521,919,350+0.08
345 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,517,988,000-
346 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,516,217,105-0.49
347 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,496,227,931+1.12
348 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,491,526,736-
349 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,489,003,000-2.78
350 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,445,949,840-0.92
351 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,442,500,000-0.33
352 นาย ชัย โสภณพนิช3,378,869,539+0.81
353 SATHINEE CO.,LTD.3,375,776,579-0.29
354 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,353,453,125-0.56
355 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,332,250,644-0.73
356 บัญชี บริหาร กิจการ3,321,072,455-0.68
357 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,320,989,904-0.37
358 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,320,267,328-0.53
359 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,289,149,768+4.23
360 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,282,075,500-0.40
361 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,266,261,165-
362 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,265,048,078-1.13
363 ธนาคารออมสิน3,248,980,100+0.24
364 นาย ศักดิ์ นานา3,244,104,000-
365 นาย ไกรสร จันศิริ3,233,879,328-5.41
366 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,232,794,875-0.41
367 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,224,748,456-0.73
368 KINPO ELECTRONICS, INC.3,219,170,936+2.29
369 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,207,625,425-
370 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,198,957,210-0.46
371 AUSTIN ASSET LIMITED3,187,800,000-5.30
372 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์3,187,249,080+0.15
373 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,178,875,000-0.58
374 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,152,000,000+0.51
375 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED3,150,800,000-
376 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,150,000,000-2.86
377 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,131,160,396-0.44
378 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,106,900,224-0.90
379 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,060,000,000-0.98
380 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,050,351,861+0.36
381 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,027,684,987-
382 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,019,960,888-0.04
383 นาง อารดา จรูญเอก3,017,883,221+0.74
384 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,000,425,331-0.29
385 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,000,000,000-0.40
386 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,997,703,480-
387 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,983,293,281-1.05
388 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,983,044,403-0.06
389 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,969,089,353-1.46
390 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,931,821,380-0.02
391 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,928,370,800-0.18
392 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,913,550,700-0.49
393 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,906,999,430-6.14
394 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,896,650,000+0.64
395 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,896,606,125-2.86
396 King's Eye Investments Ltd.2,883,650,000-2.80
397 มหาวิทยาลัยมหิดล2,872,259,799+0.02
398 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,854,703,548+4.02
399 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,854,177,000-
400 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,847,503,531-1.23
401 Y Investment Ltd2,812,500,000+2.40
402 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,808,977,031-0.64
403 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,805,462,174+0.68
404 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,800,630,313-0.78
405 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,774,402,800-1.21
406 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,772,144,955+4.23
407 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,761,825,000+4.13
408 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,750,882,170-1.77
409 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,747,473,675-0.12
410 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,745,286,344-0.07
411 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,741,330,368-0.33
412 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,733,136,650+2.21
413 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,731,093,750+2.40
414 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,731,093,750+2.40
415 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,731,093,750+2.40
416 นาง รัตนา นรพัลลภ2,721,068,747-0.32
417 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,720,604,150+0.27
418 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,692,163,226-1.21
419 นาง ถนอมศรี สุดโต2,690,623,969-
420 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,689,500,000+0.31
421 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,681,730,056-1.71
422 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,681,068,050-0.44
423 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,680,978,536-0.42
424 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,680,908,224-0.43
425 บริษัท สารสิน จำกัด2,678,604,270+0.63
426 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,672,000,897-0.75
427 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,658,656,000-
428 BBHISL NOMINEES LIMITED2,651,171,162+0.04
429 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,646,199,480-0.53
430 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,624,108,273+0.19
431 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,617,404,390-0.86
432 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,615,547,166+0.60
433 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,615,070,100-1.69
434 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,600,643,000-0.53
435 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,598,403,669-0.44
436 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,593,336,771-0.34
437 MISS SUNEE SERIPANU2,586,908,428-2.70
438 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,583,633,240-
439 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,581,292,575-
440 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,576,419,539-5.47
441 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,540,595,912-0.03
442 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,537,188,061-0.35
443 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,533,643,126+0.17
444 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,522,835,267-11.39
445 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,521,924,350-
446 KGI ASIA LIMITED2,521,107,417+1.20
447 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,484,641,471-0.35
448 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,484,641,471-0.35
449 บริษัท Siam Magi จำกัด2,478,600,000-
450 Toray Industries, Inc.2,476,656,000-1.03
451 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,475,530,522+0.84
452 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,468,901,975-1.37
453 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,464,596,435-1.37
454 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,461,690,767-2.24
455 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,444,594,295+0.67
456 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,442,451,582-0.47
457 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,437,366,820-1.63
458 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,427,733,472+0.34
459 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,425,355,736+1.17
460 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,412,058,902-0.15
461 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,396,576,270-1.00
462 นาย สุนทร เด่นธรรม2,392,341,370-2.41
463 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,391,411,700-1.60
464 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,386,964,625-0.53
465 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,386,880,025-1.36
466 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,386,251,971+0.90
467 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,386,159,624-0.99
468 นาย สำเริง มนูญผล2,385,735,699+0.09
469 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,376,955,922-0.33
470 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,369,577,722-0.32
471 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,369,577,722-0.32
472 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,369,000,100-0.33
473 LION CORPORATION2,349,887,483+1.94
474 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,344,545,375-1.21
475 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,343,599,954-
476 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,340,809,300+0.34
477 นาย ดิสพล จันศิริ2,340,237,198-5.41
478 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,332,959,756-
479 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,324,070,000-
480 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,324,044,343-0.56
481 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,306,981,250-
482 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,300,875,855-0.67
483 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,297,395,371-0.27
484 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)2,292,174,130+2.48
485 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,283,134,286+0.27
486 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,276,270,511-0.58
487 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,276,235,150+0.25
488 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,263,020,810+0.85
489 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,259,742,805+0.63
490 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,222,838,445+0.75
491 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,219,884,793-0.35
492 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,218,911,397-0.43
493 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,215,741,459+2.91
494 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,212,340,387+4.90
495 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,201,334,169+0.26
496 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,176,015,050-
497 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,151,595,820-1.85
498 ASIAN OPPS I LIMITED2,146,154,063-0.56
499 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,146,154,063-0.56
500 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,139,180,000-