คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,419,381,566,924-1.23
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,141,779,394,034-1.52
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)663,792,234,012-1.32
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED336,508,444,476-1.49
5 STATE STREET EUROPE LIMITED329,183,466,928-1.60
6 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร284,203,166,604-1.54
7 สำนักงานประกันสังคม249,515,846,574-1.08
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT229,040,951,913-0.62
9 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)220,809,201,206-1.67
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด191,022,026,831-2.29
11 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด190,401,866,400-1.08
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)153,266,853,141-1.33
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)153,266,852,816-1.33
14 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน152,385,726,893-1.52
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด139,292,758,050-0.49
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.125,151,299,500-1.66
17 UBS AG SINGAPORE BRANCH123,284,033,404-1.54
18 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด100,019,592,648-1.17
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด87,343,539,030-1.35
20 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด85,809,841,000-3.08
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)75,644,620,517-2.14
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ75,356,972,240+0.84
23 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)73,704,889,223-0.88
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY72,563,583,258-1.68
25 THE BANK OF NEW YORK MELLON69,409,661,028-1.46
26 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด69,324,480,138-1.43
27 GIC PRIVATE LIMITED67,768,102,507-1.49
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย63,706,209,232-0.93
29 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)60,584,410,779-2.02
30 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)59,396,957,750-3.08
31 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี57,077,999,547-1.66
32 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)56,050,097,797+0.43
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,508,324,277-1.88
34 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)54,248,769,645-1.58
35 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED53,743,978,953-1.40
36 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES49,552,926,150-0.36
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED47,425,489,835-1.09
38 TELENOR ASIA PTE LTD47,178,814,235-4.28
39 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว44,099,605,928-1.32
40 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์43,992,566,242-1.26
41 นาย สมโภชน์ อาหุนัย42,865,232,984-2.04
42 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)41,470,188,764-1.23
43 BNY MELLON NOMINEES LIMITED40,327,034,954-1.59
44 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,084,962,470-1.96
45 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,841,392,860-1.28
46 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,897,262,719-1.41
47 UBS AG HONG KONG BRANCH38,607,513,190-1.43
48 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ36,749,104,048-6.38
49 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)36,537,759,930-0.68
50 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ36,180,000,000-6.47
51 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,694,995,765-1.65
52 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED35,137,193,516-1.71
53 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.33,835,750,266-1.99
54 UBS AG LONDON BRANCH33,453,967,107-1.01
55 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)32,962,071,077-1.46
56 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)32,311,870,989-1.31
57 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD32,035,841,603-2.46
58 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC31,969,576,480-1.51
59 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,241,239,739-2.07
60 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED30,363,168,903-1.97
61 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,256,659,275-4.46
62 TEPDIA Generating B.V.29,748,786,008-0.85
63 นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,183,358,879-2.94
64 นาย คีรี กาญจนพาสน์28,656,404,879-1.03
65 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,588,620,167-0.51
66 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.28,546,875,000-4.00
67 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED28,010,500,151-1.66
68 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)26,773,145,617+0.71
69 CHASE NOMINEES LIMITED26,416,261,450-1.90
70 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,665,552,782-3.14
71 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,471,868,800-1.43
72 ING BANK N.V.25,452,472,593-3.45
73 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด25,219,194,923-0.85
74 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์24,968,226,215-2.13
75 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)24,912,785,500+0.86
76 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด24,824,310,775-4.28
77 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)24,779,999,894-2.26
78 CIMB BANK BERHARD23,367,296,590-1.22
79 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด23,175,406,007-1.99
80 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,821,300,494-1.38
81 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.22,814,551,500-3.69
82 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,902,400,000+0.69
83 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,800,979,550-2.96
84 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,891,098,163-1.14
85 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,551,070,440-2.96
86 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด19,498,916,285-2.05
87 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,491,436,699-1.56
88 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,135,922,750-1.43
89 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,928,011,500-0.80
90 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,582,777,157-0.02
91 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,961,338,848-0.85
92 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด16,972,687,407-0.92
93 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,738,057,629-1.31
94 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,462,500,000-2.13
95 นาย ฮาราลด์ ลิงค์16,355,005,375-3.69
96 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,944,085,522-0.93
97 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)15,918,065,060-2.43
98 ASAHI GLASS CO.,LTD.15,605,262,602-1.34
99 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ15,595,940,250+0.55
100 ธนาคาร ออมสิน15,499,316,753-0.61
101 DBS BANK LTD15,493,692,570-1.33
102 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,408,899,825-2.56
103 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,303,845,053-1.97
104 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา15,151,357,471-1.50
105 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์14,973,000,000-4.89
106 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,528,500,000+0.51
107 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,248,500,042-1.45
108 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด13,774,277,698-3.18
109 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,660,065,168-0.02
110 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,480,926,410-0.80
111 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,314,966,546-2.05
112 Orizon Limited13,106,425,840-0.82
113 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,824,295,900-1.27
114 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด12,811,467,427-7.63
115 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,748,950,000-0.81
116 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,546,256,716+0.30
117 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,510,000,000-1.08
118 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,347,998,530-2.72
119 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,315,975,220-2.73
120 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,201,435,543-2.41
121 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด12,087,680,468-2.03
122 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.12,004,500,151-1.66
123 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,978,422,321-2.05
124 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,863,259,389-2.27
125 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,734,248,386-1.03
126 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,672,595,704-3.16
127 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,467,716,429-0.42
128 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,336,477,527-0.62
129 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)11,287,138,814+0.84
130 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,265,060,000-
131 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,195,771,598-5.42
132 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด11,190,386,375+0.56
133 CTBC Bank Company Limited11,091,093,173-1.36
134 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,043,671,625-
135 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)10,993,264,221-1.11
136 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,866,645,402-2.31
137 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,767,121,276-2.05
138 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,207,003,425-1.23
139 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,142,403,410-1.64
140 บริษัท นทลิน จำกัด9,988,133,019-5.10
141 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,969,504,727-1.34
142 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,934,663,683-0.56
143 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,889,051,600-0.05
144 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,756,514,239-0.33
145 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,525,089,800-0.07
146 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,514,786,588-1.96
147 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,409,268,983-0.51
148 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,403,042,931-0.59
149 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ9,397,500,000+0.56
150 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,370,466,678-0.67
151 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,353,027,250+1.00
152 นาย อัฐ ทองแตง9,308,315,312+0.88
153 นาย ชาตรี โสภณพนิช9,105,098,974-1.51
154 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,078,941,403-1.99
155 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,066,853,184-2.04
156 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,000,000,000-2.13
157 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,969,644,296-1.99
158 นาย ปริญญา เธียรวร8,693,595,000-0.91
159 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,690,494,285-0.29
160 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,688,096,450-0.26
161 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,644,770,589-2.19
162 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด8,493,360,174-1.71
163 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,403,122,048-1.32
164 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,300,964,007-2.03
165 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,233,315,732-0.45
166 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,174,809,582+0.54
167 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,171,460,707-0.01
168 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,170,468,441-2.94
169 นาย อิทธิ ทองแตง8,164,314,035+0.86
170 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์8,035,417,000-
171 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,981,957,245-0.81
172 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด7,945,577,892+0.54
173 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,715,597,419-2.37
174 SOJITZ CORPORATION7,705,003,710-2.50
175 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,699,436,319-5.42
176 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,668,439,547-2.52
177 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,635,959,777-1.10
178 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,620,480,000-
179 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,576,486,303-5.42
180 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,553,440,682-0.66
181 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด7,550,000,151-1.66
182 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,508,599,312-3.47
183 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,405,436,920-
184 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,399,789,292-2.10
185 การประปาส่วนภูมิภาค7,356,800,000-
186 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,274,009,216-0.92
187 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด7,152,118,277-0.96
188 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,142,420,965-0.86
189 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,115,600,080-2.07
190 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด7,108,832,685-1.05
191 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,070,312,216-1.39
192 TICON INTERNATION PTE.LTD.7,007,404,250+1.68
193 น.ส. วิอร ทองแตง6,999,929,823+0.81
194 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,988,626,685-2.98
195 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี6,977,363,591-
196 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,934,794,480-2.50
197 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,905,400,704-2.94
198 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,867,383,985-1.35
199 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,856,656,027-0.52
200 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,762,161,604-3.15
201 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,755,407,690-0.62
202 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,729,120,117-0.62
203 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,657,556,501-1.21
204 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,647,971,908-0.69
205 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,646,464,000-0.91
206 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,593,640,800+0.69
207 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,577,271,253-12.42
208 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000+0.69
209 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000+0.69
210 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,573,600,000+0.69
211 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,571,833,856+1.02
212 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด6,486,498,699-1.61
213 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)6,460,990,438-4.09
214 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,453,931,969-1.93
215 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,450,935,840-4.66
216 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,439,095,805-0.62
217 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,438,375,880-1.24
218 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด6,405,182,320-0.62
219 MITSUBISHI CORPORATION6,398,510,208-0.54
220 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,385,209,270-0.94
221 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,361,272,000-0.94
222 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED6,312,756,573-1.44
223 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,280,654,800-3.33
224 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,228,757,961-0.74
225 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,115,798,200-0.80
226 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,076,942,063-3.69
227 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,047,950,000-
228 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด6,038,230,691-2.74
229 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,994,242,752-1.69
230 OMAC (HK) LIMITED5,993,680,000-3.60
231 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด5,986,546,401-
232 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,970,000,000-2.01
233 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด5,965,568,950-0.68
234 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,917,821,625-
235 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,901,686,469-2.91
236 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,887,292,180-0.03
237 มูลนิธิเอสซีจี5,872,812,000-0.91
238 C.P. Foods International Limited5,768,500,000-1.08
239 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,663,117,373-1.06
240 นาย อติคุณ ทองแตง5,604,843,885+0.79
241 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,594,674,233-0.84
242 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,579,886,890-0.08
243 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด5,569,408,190+0.62
244 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,560,000,000-1.08
245 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,553,900,000-2.48
246 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,552,225,511-1.71
247 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,500,002,314-1.59
248 POSCO5,474,737,541-0.99
249 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,443,200,056-
250 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,425,056,175-4.13
251 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,413,091,213-3.63
252 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,372,595,000-2.61
253 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,363,284,070-2.07
254 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,348,045,080-1.66
255 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,287,765,163-1.88
256 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,281,905,000-1.59
257 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,274,528,969-2.70
258 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,210,421,990-1.73
259 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,160,600,000-0.82
260 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,140,731,604-2.46
261 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,132,058,630-1.99
262 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,125,000,000+1.00
263 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,123,480,800-1.32
264 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,106,326,940-1.52
265 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,051,952,651+0.55
266 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,051,677,469+1.19
267 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,049,999,192-
268 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด5,046,833,429-0.84
269 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด5,045,416,740-2.86
270 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,024,401,432-5.84
271 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,965,239,966-2.15
272 นาย นเรศ งามอภิชน4,955,202,300-0.93
273 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,901,290,701-4.24
274 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,898,996,856-0.16
275 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,898,447,484-2.04
276 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,889,001,767-3.73
277 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,874,257,082-2.85
278 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,827,128,280+0.70
279 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,815,978,254-2.01
280 นาย มิน เธียรวร4,801,317,000-1.37
281 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,775,032,954+0.20
282 DELTA ELECTRONICS INC.4,769,841,660-0.36
283 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,763,298,312-1.52
284 นาย สาธิต วิทยากร4,744,332,096-
285 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,723,472,508-0.62
286 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,641,308,171-2.89
287 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,640,025,071-0.36
288 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,639,403,952-
289 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,952,100-
290 นาย สุวิน ไกรภูเบศ4,539,740,000-2.50
291 นาย สมยศ อนันตประยูร4,527,841,221-1.99
292 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,524,188,017-0.93
293 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,521,907,317-2.80
294 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.4,466,851,000-6.02
295 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,439,879,955-2.00
296 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,439,224,880-4.31
297 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด4,430,439,304-2.63
298 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,430,008,511-1.15
299 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE4,427,183,834-2.50
300 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,383,974,664-1.16
301 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,374,042,196-1.86
302 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,355,878,727-0.46
303 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,338,863,280-1.35
304 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,327,762,383-1.39
305 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,319,266,220+1.49
306 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,292,700,000-1.51
307 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,280,606,100-0.86
308 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,277,993,081-1.36
309 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,271,508,362-1.62
310 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,242,107,500-2.11
311 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,237,439,180-0.18
312 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,125,000,000-2.13
313 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,117,299,900-2.78
314 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,109,185,824-0.97
315 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,105,550,793-0.12
316 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,096,502,100-1.88
317 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร4,086,263,563-1.79
318 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด4,077,035,213-1.14
319 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,054,530,114-5.43
320 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,024,575,767-
321 MISS SUNEE SERIPANU4,020,195,530-0.87
322 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,984,464,084-0.56
323 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,979,188,746-2.18
324 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,954,436,063-1.79
325 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,952,613,363-2.52
326 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,899,895,561-0.59
327 นาย ชัย โสภณพนิช3,858,559,316-1.32
328 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,813,459,440+0.22
329 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,802,837,986-1.52
330 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,781,414,220-0.19
331 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,756,086,250-0.84
332 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,708,000,000-0.97
333 BANQUE PICTET & CIE SA3,705,206,480-1.52
334 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,698,944,240-0.49
335 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,690,671,875-1.52
336 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,688,134,346-0.54
337 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,661,711,080-0.82
338 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,661,129,660-
339 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,656,209,020-0.82
340 NEWSAGA LIMITED3,647,200,000-
341 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,616,346,474-
342 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,599,630,477-
343 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,574,546,362-0.54
344 MRS. ARUNEE CHAN3,572,544,433-1.04
345 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,513,510,400-
346 นาง นิจพร จรณะจิตต์3,488,217,516-5.19
347 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,474,174,794-1.16
348 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,456,000,000-4.63
349 KINPO ELECTRONICS, INC.3,439,914,086-1.60
350 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,434,364,300-2.02
351 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,425,875,090-
352 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,422,698,656-
353 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,409,719,210-0.97
354 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,404,852,730+0.05
355 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,397,655,041+0.67
356 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,397,021,324-1.72
357 ธนาคารออมสิน3,390,884,340-0.39
358 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,384,000,000-1.06
359 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,381,000,000-4.89
360 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,375,953,594-1.61
361 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,368,568,575-0.94
362 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,365,032,000-0.91
363 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,322,581,894-6.78
364 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,302,502,485-1.19
365 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,286,800,000+0.69
366 นาง จริยา แก้วบุตตา3,285,025,600-5.43
367 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,282,075,500+1.00
368 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,281,621,695-1.15
369 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,251,156,000-1.29
370 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ3,234,577,400-3.16
371 นาย ไกรสร จันศิริ3,216,398,899-0.54
372 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,213,709,440-3.60
373 AUSTIN ASSET LIMITED3,211,950,000-5.26
374 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,211,772,802+0.99
375 King's Eye Investments Ltd.3,207,050,000-5.88
376 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,202,784,860+0.18
377 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,188,088,031-1.71
378 ASIAN DEVELOPMENT BANK3,167,250,000-3.69
379 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,164,000,000+3.54
380 นาย ยืนยง โอภากุล3,153,980,000+0.56
381 SATHINEE CO.,LTD.3,148,750,668-0.94
382 บัญชี บริหาร กิจการ3,141,555,025-1.43
383 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,127,500,000-1.08
384 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,126,869,450-1.20
385 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,108,881,049-4.58
386 นาย ศักดิ์ นานา3,103,056,000-0.91
387 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)3,101,436,705-0.79
388 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,097,390,450-1.26
389 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,096,055,845-0.90
390 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล3,095,990,294-9.40
391 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,085,835,940-4.35
392 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,079,035,648-0.45
393 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,076,803,400-0.82
394 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,066,445,200-2.56
395 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED3,040,478,350-1.83
396 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,039,119,940-1.99
397 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,027,684,987-
398 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,020,000,000-1.66
399 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,013,794,000-1.99
400 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,003,951,766+1.24
401 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,000,646,272-2.15
402 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,000,000,000+1.00
403 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,991,633,750-1.99
404 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,985,542,952+1.32
405 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,983,499,415-
406 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,962,620,970-9.40
407 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,929,914,168-0.48
408 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,925,303,146-2.40
409 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,921,290,800-3.33
410 นาง ถนอมศรี สุดโต2,865,016,264-3.48
411 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,858,569,800-1.18
412 นาง รัตนา นรพัลลภ2,852,134,248-1.08
413 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,849,821,172-0.71
414 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,841,653,497-
415 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,816,275,795-1.15
416 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,815,677,295-1.15
417 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,804,653,131-1.56
418 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,797,984,660+0.18
419 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,784,000,000-
420 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,783,537,980-2.04
421 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,776,435,313-1.71
422 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,775,595,923-0.48
423 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,772,116,200-2.04
424 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,771,389,156-2.26
425 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,767,500,000-0.67
426 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,754,195,229-2.15
427 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,751,713,984-0.78
428 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,739,319,641+0.29
429 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,731,683,306-0.82
430 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,727,514,250-1.02
431 นาย สำเริง มนูญผล2,725,865,565-0.79
432 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,725,473,864-2.29
433 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,722,800,000-1.40
434 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,720,692,031-0.52
435 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,720,222,100-
436 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,720,009,600-1.50
437 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,714,847,240-0.27
438 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,712,777,211+0.09
439 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,707,172,060-1.18
440 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,706,455,400-
441 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,700,927,600-0.62
442 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,685,225,053-5.73
443 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,668,334,546+0.62
444 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,658,864,460-1.15
445 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,656,508,616-1.19
446 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,640,739,000-2.68
447 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,621,488,760-
448 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,620,016,200-1.48
449 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ2,618,569,279-6.82
450 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,606,240,791-0.58
451 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,603,907,808-1.39
452 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,603,797,960-1.15
453 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,603,797,960-1.15
454 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,600,257,350-1.67
455 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,585,913,857-2.19
456 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,567,267,420-1.64
457 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,552,359,066-4.69
458 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,536,162,984-3.97
459 มหาวิทยาลัยมหิดล2,531,190,411-0.23
460 บริษัท สารสิน จำกัด2,530,426,193-1.99
461 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,527,467,300-2.96
462 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,524,054,737-0.88
463 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,510,345,577-0.56
464 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,501,538,927-2.29
465 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,496,789,622-1.10
466 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,493,458,730-1.35
467 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,491,910,269-1.72
468 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,490,816,800-3.73
469 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,490,712,087-1.11
470 Toray Industries, Inc.2,489,356,800+1.53
471 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,482,653,587-1.11
472 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,482,653,587-1.11
473 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,482,090,650-1.11
474 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,477,256,514-0.57
475 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,464,000,000-6.25
476 KGI ASIA LIMITED2,458,458,415-0.96
477 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,457,831,724-0.58
478 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด2,446,536,144-1.28
479 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ2,446,530,451-6.82
480 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ2,446,530,451-6.82
481 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,442,000,000-
482 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,430,506,389-
483 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,427,615,070-2.16
484 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,426,883,901+0.09
485 นาย สุนทร เด่นธรรม2,421,164,760+3.57
486 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,398,373,010-1.20
487 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,398,021,246-1.97
488 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,378,089,967-1.57
489 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,368,036,523-1.06
490 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,365,971,150-3.76
491 ASIAN OPPS I LIMITED2,361,968,438-1.52
492 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,350,398,200-0.49
493 LION CORPORATION2,338,793,316-0.56
494 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา2,335,922,366-2.12
495 นาย ดิสพล จันศิริ2,327,587,267-0.54
496 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี2,308,825,883-2.03
497 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,282,416,759-2.05
498 บริษัท Siam Magi จำกัด2,244,000,000-
499 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,243,431,475-3.02
500 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,203,954,882-0.44