คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 14/12/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,397,118,587,308+1.47
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,025,157,048,376+0.25
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)543,253,756,398+1.56
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED339,211,505,229+0.60
5 STATE STREET EUROPE LIMITED259,280,969,071+0.59
6 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)256,697,270,968+0.47
7 สำนักงานประกันสังคม254,073,146,871+0.21
8 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด200,205,474,000-0.34
9 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT169,659,964,380-
10 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.146,992,108,000+0.47
11 UBS AG SINGAPORE BRANCH132,059,906,710+1.50
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)130,951,232,666+1.39
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)130,951,232,348+1.39
14 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี128,897,998,977+1.47
15 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน123,139,981,328+0.63
16 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด118,293,456,983+1.48
17 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด115,725,346,288-
18 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย88,812,207,122+0.73
19 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด85,515,484,331+1.32
20 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด79,869,159,700-
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)79,629,321,037+1.17
22 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)74,495,647,939+0.38
23 THE BANK OF NEW YORK MELLON72,308,074,944+0.33
24 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด72,051,067,550+2.04
25 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)68,485,550,537+1.21
26 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ67,008,746,008+1.19
27 GIC PRIVATE LIMITED65,719,109,659+0.53
28 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)63,590,141,298+2.02
29 บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด60,213,262,748-100.00
30 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี56,814,548,199-
31 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)55,284,860,675-
32 ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด53,907,000,000-
33 TELENOR ASIA PTE LTD53,738,435,465+1.41
34 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)51,468,093,521+0.57
35 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์48,986,650,981+0.93
36 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY47,656,037,054-0.82
37 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.46,958,106,000+1.42
38 คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี46,955,398,913-
39 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)46,240,327,540-
40 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)45,680,183,268-100.00
41 นาย คีรี กาญจนพาสน์45,142,151,991+0.66
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)44,093,985,117+1.14
43 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)43,852,576,150+2.09
44 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)43,731,112,206-0.24
45 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED43,226,556,277+0.55
46 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ41,760,000,000+4.74
47 TEPDIA Generating B.V.41,723,932,918-
48 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ41,506,266,209+4.71
49 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)40,697,337,839+2.37
50 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ40,374,400,000+1.34
51 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว40,346,379,881+0.41
52 UBS AG HONG KONG BRANCH39,623,634,014+1.15
53 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.38,885,862,246-
54 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED38,109,307,500+1.47
55 UBS AG LONDON BRANCH37,827,384,211+0.66
56 นาย สมโภชน์ อาหุนัย37,701,044,654+2.32
57 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)36,423,621,675+0.53
58 BNY MELLON NOMINEES LIMITED33,784,900,510-0.61
59 นาย ฮาราลด์ ลิงค์33,607,076,900+1.41
60 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)32,189,868,180+1.11
61 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC30,731,777,002+0.67
62 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH30,313,583,473+1.35
63 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)29,453,776,654-2.00
64 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด28,275,819,225+1.41
65 นาย อนันต์ อัศวโภคิน27,754,000,056-
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,291,288,000+0.67
67 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.27,109,500,341+1.47
68 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED26,788,356,082+2.24
69 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด26,769,600,000+0.57
70 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)26,569,572,421+1.30
71 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด26,471,163,845+2.35
72 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED26,291,677,691+0.34
73 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC26,029,556,698+0.28
74 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD25,733,708,829+3.06
75 Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd25,521,386,862-0.52
76 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,473,926,568+0.37
77 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,221,107,998+1.09
78 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)24,697,380,393+1.18
79 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED23,784,285,917+0.50
80 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,959,999,902+0.61
81 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด21,630,579,250-
82 ORIZON LIMITED21,620,231,150+0.62
83 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด20,620,589,853+0.53
84 BBHISL NOMINEES LIMITED20,593,541,326+0.73
85 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,273,488,970+0.97
86 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์20,164,779,536+0.66
87 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด20,057,487,572+0.60
88 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)19,841,945,886-3.67
89 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด19,799,450,905-0.39
90 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)19,234,806,001-1.89
91 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)18,626,999,178-0.59
92 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด18,609,722,604-0.39
93 ธนาคาร ออมสิน18,552,007,860-1.53
94 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ18,165,000,000-
95 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,874,036,126+2.50
96 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด17,864,125,000-3.73
97 CIMB BANK BERHARD17,831,864,494-1.85
98 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC17,810,387,057+0.80
99 ASIAN DEVELOPMENT BANK17,431,000,000+1.45
100 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES17,420,626,293-0.52
101 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด17,050,000,341+1.47
102 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account16,995,534,250-0.06
103 AGC Inc.16,789,590,567+1.24
104 ING BANK N.V.16,785,466,839-3.27
105 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล16,785,461,647+0.40
106 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,466,750,704+1.12
107 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.16,100,437,500+2.84
108 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.15,760,100,000+5.57
109 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)15,644,810,319+2.39
110 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)15,458,780,597-2.90
111 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)15,413,047,147+1.17
112 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,336,506,807-0.40
113 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,201,055,468-1.15
114 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา15,098,680,677+2.81
115 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC15,098,175,006-0.85
116 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC15,034,028,070+1.52
117 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด14,995,278,905+0.17
118 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)14,834,983,396+2.45
119 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,718,426,967+1.14
120 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED14,650,668,340+0.52
121 MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.14,297,850,000-
122 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย14,195,733,299-
123 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์14,115,060,000+2.32
124 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,992,750,000-
125 DBS BANK LTD13,744,407,858+0.66
126 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 113,598,649,636+0.61
127 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,230,000,000-0.34
128 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด12,813,887,203+2.78
129 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,580,046,100-
130 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด12,507,880,750+1.42
131 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,459,849,714-0.83
132 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,408,835,522-0.51
133 นาง ยุพิน ธีระโกเมน12,402,982,536-
134 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,686,425,000-7.50
135 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด11,537,671,268+0.10
136 นาย ปริญญา เธียรวร11,477,952,750-0.01
137 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)11,344,785,015+2.35
138 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,339,998,650-1.48
139 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,224,071,064+2.51
140 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,157,982,436-
141 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,097,974,778+0.24
142 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด10,933,823,824+2.03
143 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด10,814,457,600+2.78
144 บริษัท นทลิน จำกัด10,808,182,731+2.28
145 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส10,758,363,886-2.04
146 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2510,747,122,417+0.69
147 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,697,936,672+1.38
148 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,630,681,738+1.83
149 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด10,626,860,600+1.61
150 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,528,339,566+0.90
151 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)10,520,790,682+7.19
152 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)10,418,147,256+0.52
153 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด10,183,451,024-0.86
154 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,029,647,216-
155 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,966,308,000+0.03
156 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,965,685,622+1.08
157 Stark Investment Corporation Limited9,800,000,000+1.53
158 UBS SECURITIES PTE. LTD.9,740,150,000-
159 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,638,578,557+0.95
160 นาย สุระ คณิตทวีกุล9,463,574,880-0.92
161 CTBC Bank Company Limited9,431,201,678+2.40
162 นาย มิน เธียรวร9,336,807,000+0.58
163 LGT BANK (SINGAPORE) LTD9,292,002,717+1.13
164 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,253,596,368+2.82
165 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,237,826,923+1.21
166 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)8,908,971,430-0.96
167 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)8,906,058,061-1.76
168 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก8,800,017,865-3.94
169 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PLE.LTD.8,773,976,750-6.04
170 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 18,628,793,147-0.49
171 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,616,000,000+5.57
172 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED8,600,000,000+2.33
173 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,533,008,486+1.08
174 นาย กวิน กาญจนพาสน์8,498,143,250+0.71
175 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,396,924,467-
176 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,333,659,092+1.04
177 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,326,992,516-0.40
178 WORTH ACCESS TRADING LIMITED8,295,984,818+1.67
179 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,283,980,425+4.15
180 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED8,276,577,760+0.24
181 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด8,206,642,985+1.11
182 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,182,556,439-0.71
183 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด8,142,881,840-
184 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)8,063,420,188+1.38
185 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ8,040,744,832+0.57
186 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ8,034,400,000+0.57
187 นาง บุศทรี หวั่งหลี8,034,400,000+0.57
188 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด8,001,909,600+2.70
189 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,958,069,619+0.78
190 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,857,500,066+0.60
191 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,762,907,325+0.60
192 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์7,732,172,915-1.88
193 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,726,303,380+1.55
194 นาย อิทธิ ทองแตง7,525,425,587+1.20
195 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,475,494,030+0.52
196 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์7,474,620,965+0.65
197 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .7,296,000,000-0.33
198 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,252,624,849+2.32
199 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,209,534,563+1.40
200 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/307,165,807,242+1.56
201 การประปาส่วนภูมิภาค7,156,160,000+1.87
202 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด6,941,533,020+5.00
203 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,832,711,295+0.97
204 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)6,820,000,000+1.47
205 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P6,762,000,000-0.34
206 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,603,454,106+0.66
207 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,590,192,070+0.43
208 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,588,651,029+2.50
209 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,566,900,669-
210 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด6,559,168,417+0.74
211 นาย ชาตรี โสภณพนิช6,535,332,539-1.62
212 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,503,350,813-0.57
213 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,475,279,722+2.24
214 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,454,676,718+2.32
215 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,413,970,420+2.07
216 บริษัท อเดลฟอส จำกัด6,405,903,891+0.81
217 นาย อัฐ ทองแตง6,401,176,651+1.20
218 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,360,775,000-1.64
219 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH6,321,177,640+4.80
220 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,299,272,146+0.97
221 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,283,947,183+1.18
222 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์6,156,386,425+0.62
223 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,125,656,092+3.76
224 น.ส. วิอร ทองแตง6,120,336,038+1.18
225 C.P. Foods International Limited6,100,500,000-0.34
226 นาย ยืนยง โอภากุล6,096,520,000-
227 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์6,029,434,125+0.62
228 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล5,939,174,463+0.65
229 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,896,033,460+2.97
230 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,869,355,809-2.81
231 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,853,036,930-
232 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,799,630,000+1.03
233 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,685,288,724+0.66
234 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด5,667,097,725-
235 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,658,241,284-4.77
236 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด5,654,642,325-0.10
237 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล5,650,446,875-0.02
238 OMAC (HK) LIMITED5,648,720,000-
239 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,606,496,000+0.49
240 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)5,584,535,993+0.65
241 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)5,546,384,820+0.61
242 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,528,649,600+1.09
243 SOJITZ CORPORATION5,516,119,177+0.83
244 บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด5,506,148,148+2.70
245 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส5,497,176,195-1.82
246 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,486,836,948+2.81
247 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,461,640,663-1.80
248 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,459,565,027-
249 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด5,437,098,610-
250 Golden Capital (Singapore) Limited5,427,642,900-
251 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,384,117,600+2.49
252 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,338,344,288+1.54
253 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด5,319,000,000+2.54
254 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,259,637,404-0.06
255 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,224,337,272-2.70
256 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,186,351,040+3.08
257 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)5,130,296,286+0.89
258 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,109,962,319+1.62
259 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด5,076,000,000+0.71
260 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,063,500,000+1.21
261 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,013,911,310-1.50
262 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,005,457,400-
263 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด4,984,533,420-
264 มูลนิธิเอสซีจี4,885,111,800+1.09
265 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG4,868,763,725+2.04
266 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,807,165,900+1.29
267 นาย อติคุณ ทองแตง4,805,526,039+1.19
268 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,785,883,843+1.45
269 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด4,771,152,300-
270 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด4,746,031,200-
271 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,734,506,875+0.62
272 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,708,395,441+1.41
273 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด4,692,544,265+0.99
274 Principal Property Income Fund4,689,722,263-1.99
275 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,679,031,020+4.84
276 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,617,779,205-0.87
277 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,599,076,428+0.03
278 MITSUBISHI CORPORATION4,590,235,584+3.79
279 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH4,588,026,800+2.04
280 NSL CLIENT ACCOUNT - NOMURA ASIA INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.4,537,863,430+0.81
281 บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,478,460,807+0.36
282 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,454,821,751+1.21
283 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,451,320,008-
284 นาง จริยา แก้วบุตตา4,445,496,600+2.81
285 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,441,481,226+1.07
286 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,439,374,229+1.84
287 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,407,806,525+3.04
288 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,396,658,850+1.40
289 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED4,387,500,000+1.48
290 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,342,305,433-0.41
291 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH4,320,204,043-0.12
292 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,317,380,163+2.90
293 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,308,127,573+1.14
294 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,298,637,588+2.33
295 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,281,672,355+0.71
296 นาย นเรศ งามอภิชน4,264,238,845+0.48
297 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,232,978,766+2.24
298 น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,226,802,320+1.21
299 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,193,231,947-2.58
300 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์4,193,009,650-
301 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,184,579,810+0.43
302 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,167,871,375+0.80
303 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,152,879,571+0.56
304 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,147,622,526+1.05
305 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,130,383,200+1.64
306 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,122,507,773+0.51
307 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,096,575,000+0.84
308 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ4,095,098,137+0.58
309 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,093,632,910-
310 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,072,471,802+0.32
311 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,029,574,780-7.50
312 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,023,047,913+1.43
313 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,020,686,972+4.41
314 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ4,017,200,000+0.57
315 นาย พิธาน องค์โฆษิต4,015,641,898+4.60
316 นาย สมยศ อนันตประยูร4,014,805,927-0.49
317 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,004,640,041+0.49
318 นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,999,129,310-0.96
319 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,983,928,875+0.49
320 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,954,780,000+0.79
321 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,949,000,000+5.57
322 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,928,345,990+1.00
323 BANQUE PICTET & CIE SA3,916,015,650+0.80
324 AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 13,902,553,097+1.16
325 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited3,892,847,859-1.86
326 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,852,000,000+1.87
327 TOKYO CENTURY CORPORATION3,810,087,016+1.55
328 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,785,521,114+0.57
329 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,739,002,039-
330 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,728,410,589+1.66
331 มหาวิทยาลัยมหิดล3,703,763,192-0.66
332 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3,700,466,963-3.10
333 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,637,749,219+2.40
334 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,637,596,600-
335 นาย สาธิต วิทยากร3,630,279,600-
336 Y INVESTMENT LTD.3,622,500,000+0.62
337 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,621,827,273-0.22
338 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา3,578,541,309-2.16
339 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,559,037,720-
340 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,550,316,100+2.24
341 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,519,782,000+0.62
342 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,517,648,750+0.62
343 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด3,481,104,278-
344 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH3,480,041,002+1.25
345 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,476,036,874+0.24
346 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,453,818,032+0.47
347 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,446,632,100-5.82
348 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,430,764,585-
349 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ3,420,875,474+1.00
350 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,420,716,759-0.50
351 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,418,951,967+2.44
352 POSCO3,414,935,298-3.17
353 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,397,629,625+1.83
354 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,396,898,750+0.62
355 นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,382,900,919+2.45
356 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร3,344,444,950-
357 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,332,442,133+1.87
358 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,317,569,719+0.97
359 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)3,307,700,000+1.47
360 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,307,500,000-0.34
361 DELTA ELECTRONICS INC.3,300,868,685-0.52
362 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,286,728,619+0.88
363 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,277,215,032+1.43
364 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,276,081,250-
365 KINPO ELECTRONICS, INC.3,274,356,723-
366 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด3,274,080,174+0.52
367 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,263,999,680+3.91
368 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,255,164,094+1.21
369 ธนาคารออมสิน3,223,721,700-0.51
370 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,205,115,111+1.07
371 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,197,878,903+4.59
372 บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จำกัด3,191,967,000+0.64
373 บัญชี บริหาร กิจการ3,173,554,313+0.67
374 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,160,500,000+2.33
375 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,136,206,414+1.52
376 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,128,408,130-1.90
377 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,127,451,516+2.24
378 นาง อารดา จรูญเอก3,103,663,856+1.45
379 MRS. ARUNEE CHAN3,090,595,417-0.10
380 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,085,985,925+0.28
381 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,059,926,022-
382 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,051,171,072+0.91
383 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,048,999,539+5.74
384 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,016,234,375-1.86
385 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,015,777,600+2.42
386 นาย อภิรุม ปัญญาพล3,013,105,754+3.00
387 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,009,322,105-
388 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา2,979,200,000+0.54
389 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,976,698,000+0.85
390 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,965,424,000-1.38
391 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,964,000,000+1.21
392 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,952,000,000-
393 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,915,356,374+1.85
394 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.2,859,236,042+2.00
395 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,847,419,355+0.64
396 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ2,836,185,683+0.43
397 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท2,831,008,233+1.56
398 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,827,077,660+5.27
399 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน2,817,119,142+2.51
400 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร2,814,571,704-0.86
401 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,812,959,223+1.50
402 นาย ชัย โสภณพนิช2,809,283,104+1.47
403 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,802,961,709+2.48
404 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,799,094,800+1.09
405 บริษัท สารสิน จำกัด2,778,208,822+1.21
406 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,758,105,664+0.64
407 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,725,117,329-0.86
408 นาย ยิว ฮอค โคว2,716,736,000+1.70
409 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,705,732,417-0.09
410 บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จำกัด2,703,125,000-
411 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,700,565,494+3.85
412 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,682,200,600-5.08
413 Deutsche Bank AG Singapore PWM2,680,852,268+2.45
414 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,669,152,192-
415 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,661,620,628+0.84
416 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว2,650,816,921+1.65
417 นาย เชง นิรุตตินานนท์2,645,835,509+3.79
418 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,630,625,683+0.60
419 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,621,392,000-0.33
420 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,618,243,330+0.21
421 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ2,617,148,477+3.79
422 CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,610,212,500+0.62
423 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,608,331,250+0.60
424 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,601,344,790-
425 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,589,152,335+0.60
426 MISS SUNEE SERIPANU2,581,587,687-1.36
427 นาย ศักดิ์ นานา2,581,178,400+1.09
428 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,573,768,176+2.33
429 นาง ณัฐธีรา บุญศรี2,567,012,365+2.31
430 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,559,024,622-
431 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,544,855,569+2.37
432 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,540,848,600-1.41
433 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,531,246,785+2.41
434 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,520,000,000+2.38
435 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี2,510,082,388+0.71
436 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,506,903,740-
437 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,495,805,000-
438 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,493,855,000+3.85
439 KGI ASIA LIMITED2,468,181,114+0.78
440 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,451,035,655+2.35
441 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,443,446,120+0.77
442 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ2,441,400,820+3.79
443 ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ2,441,400,398+3.79
444 LION CORPORATION2,438,093,731+0.31
445 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH2,428,875,575+0.73
446 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,414,423,757+2.32
447 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,410,607,160+3.08
448 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION2,397,131,340-
449 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,393,600,000+1.70
450 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,391,205,942-1.23
451 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์2,387,842,778+2.49
452 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,386,638,150-0.29
453 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,385,373,400+2.33
454 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,372,366,460+2.87
455 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,345,016,119+1.21
456 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,343,000,000-
457 นาย ไกรสร จันศิริ2,307,416,602+3.79
458 บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด2,302,120,401+0.68
459 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,296,563,150+1.75
460 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,296,466,665+1.53
461 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,286,003,570+1.18
462 นาง ลินจง โอภากุล2,261,611,700-
463 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,253,357,060-
464 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,247,017,344+2.90
465 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,245,338,528+0.82
466 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,244,782,609-1.18
467 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,241,245,646-
468 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,239,844,688+0.15
469 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,226,512,575+2.38
470 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,223,518,030+1.20
471 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด2,203,576,807-0.85
472 นาง รัตนา นรพัลลภ2,196,127,104+2.47
473 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)2,194,434,766+0.43
474 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,194,363,716-0.55
475 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I2,189,803,637-3.01
476 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,181,398,564+0.71
477 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,173,364,365+2.45
478 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,171,795,990+2.45
479 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,168,651,550+0.50
480 นาย สำเริง มนูญผล2,148,038,017+0.78
481 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,131,800,000-
482 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,126,086,844-
483 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,116,735,298+2.24
484 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,115,750,252+0.99
485 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,115,087,125+0.60
486 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,113,027,358+1.28
487 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,103,624,250+2.40
488 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,073,821,096-
489 นาย สุนทร เด่นธรรม2,069,203,740-1.26
490 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,065,050,000-0.51
491 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,049,669,350+2.47
492 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,048,242,494-
493 King's Eye Investments Ltd.2,045,505,000+0.72
494 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,038,578,740-
495 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)2,019,709,512-
496 นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์2,016,022,060+3.08
497 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,013,932,045+1.94
498 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,007,219,350+2.47
499 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,007,219,350+2.47
500 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า2,003,403,399+0.75