คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/04/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,267,098,986,273-1.35
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด968,083,360,024-0.12
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)849,096,037,833-0.56
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED299,329,149,769-0.51
5 สำนักงานประกันสังคม275,583,311,018-0.16
6 MUFG BANK, LTD.219,144,120,658-0.65
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)215,389,093,181+2.28
8 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.205,774,532,810-
9 STATE STREET EUROPE LIMITED200,994,869,601-0.33
10 UBS AG SINGAPORE BRANCH183,053,231,290+0.03
11 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด177,758,626,500-1.15
12 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด158,600,857,140+1.10
13 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)154,794,133,000-0.50
14 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี142,859,414,547+2.19
15 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)131,223,791,350-0.72
16 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)131,223,791,061-0.72
17 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน121,599,736,229-1.39
18 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.121,337,825,000+2.29
19 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)108,390,714,507+0.27
20 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด97,230,597,713-0.68
21 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด95,710,976,500-
22 THE BANK OF NEW YORK MELLON91,961,789,447-0.40
23 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด81,548,252,986+0.29
24 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด73,999,971,150+0.71
25 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED73,914,013,250-
26 บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด72,608,400,000-1.23
27 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)70,195,294,862-1.63
28 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)67,347,024,332-1.04
29 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES66,545,486,700-
30 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)66,250,452,875-
31 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)62,715,726,450-
32 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด62,640,315,870-0.94
33 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย62,477,802,012+0.19
34 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)60,380,806,126-0.40
35 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ55,277,335,275-0.83
36 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)53,874,701,032+0.93
37 นาย สมโภชน์ อาหุนัย53,026,353,643-0.82
38 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์50,147,537,432+0.93
39 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ49,680,000,000-
40 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ49,425,868,809-
41 GIC PRIVATE LIMITED48,153,694,602-0.31
42 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)44,827,630,594-
43 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED44,031,600,000-1.23
44 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)43,515,813,850-1.01
45 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด43,092,000,000-2.11
46 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.42,757,614,764+0.79
47 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)40,399,465,536+0.51
48 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED39,744,774,183+2.19
49 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)38,206,572,611-2.05
50 UBS AG HONG KONG BRANCH38,158,785,657+0.29
51 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)35,628,580,557+0.61
52 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ35,446,400,000+0.26
53 TELENOR ASIA PTE LTD35,025,205,187+1.55
54 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED34,868,831,246-0.47
55 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)33,981,251,929-0.34
56 UBS AG LONDON BRANCH33,655,336,268+0.17
57 B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.33,512,587,500+0.57
58 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)32,125,800,239+0.79
59 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด31,954,769,775+0.89
60 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด31,758,191,500-1.57
61 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC31,585,007,986-0.01
62 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)31,003,778,427+0.22
63 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH30,994,602,606+0.06
64 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)30,560,395,612+0.43
65 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.30,045,829,694+2.19
66 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)29,826,742,884+0.83
67 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY29,699,995,955+1.09
68 CIMB BANK BERHARD29,059,334,731-1.14
69 BNY MELLON NOMINEES LIMITED27,963,498,216-0.85
70 นาย ฮาราลด์ ลิงค์27,760,427,275+0.56
71 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ26,670,000,000-1.57
72 AGC Inc.26,647,379,219-0.65
73 ING BANK N.V.26,628,040,549+0.83
74 DELTA ELECTRONICS INC.26,614,333,900-
75 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว25,543,382,288-0.14
76 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)25,487,996,976-
77 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,363,968,283-2.44
78 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา25,157,257,737-
79 นาย อนันต์ อัศวโภคิน24,453,000,402-1.75
80 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,186,420,266-0.57
81 นาย คีรี กาญจนพาสน์23,943,272,189-0.53
82 นาย สาธิต วิทยากร23,754,524,744-0.81
83 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)23,678,334,330-0.22
84 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD23,370,409,038-0.56
85 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH23,261,710,937+0.04
86 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,788,855,861-
87 TEPDIA Generating B.V.22,185,535,328+0.28
88 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด22,036,981,515-0.95
89 นาย สุระ คณิตทวีกุล21,798,199,635-
90 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา21,353,805,170+0.31
91 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด21,212,828,400-0.79
92 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด20,689,313,756-
93 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,659,873,455-
94 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.20,194,000,000-
95 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)20,156,504,680-0.73
96 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED19,941,108,115+1.20
97 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)19,688,411,053-1.78
98 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)19,446,251,501+6.98
99 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด19,164,600,000+1.59
100 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด19,087,512,500+2.00
101 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.19,069,312,500-0.60
102 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด18,896,748,287+2.19
103 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด18,815,997,760+0.89
104 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)18,670,173,440+0.41
105 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED18,642,055,533-0.26
106 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account18,614,132,152-0.59
107 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC18,378,061,725+1.25
108 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED18,375,000,000-0.82
109 นาย พิชญ์ โพธารามิก18,247,441,974-0.75
110 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด17,536,954,131-0.30
111 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด17,287,261,992+2.05
112 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,872,832,000-0.78
113 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี16,826,414,352-0.02
114 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,804,870,843-
115 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม16,768,042,132-0.61
116 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,731,002,325+0.76
117 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด16,545,718,875-1.26
118 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด15,946,960,250-0.04
119 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด15,372,000,000+2.05
120 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด15,047,140,585+0.05
121 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)14,931,943,901-
122 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร14,648,202,865+0.18
123 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด14,645,399,767+1.55
124 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED14,421,000,430+0.84
125 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED13,973,828,240+0.60
126 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,959,600,000-0.60
127 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด13,949,301,356-
128 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด13,861,375,000+1.60
129 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)13,815,818,408-1.08
130 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ13,128,619,920-0.79
131 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)13,046,145,355-0.06
132 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด13,022,953,370-
133 DBS BANK LTD12,975,159,059-0.63
134 LGT BANK (SINGAPORE) LTD12,957,992,952-0.29
135 ORIZON LIMITED12,924,687,388+6.47
136 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)12,782,926,199+3.10
137 บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด12,691,650,900-4.00
138 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,504,999,898+0.56
139 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED12,405,500,984-0.31
140 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด12,403,726,120-0.11
141 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล12,247,011,846-
142 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,023,400,000-
143 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,719,489,955-0.10
144 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด11,700,000,000-1.15
145 บริษัท นทลิน จำกัด11,476,002,439+0.69
146 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,460,241,823-
147 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC11,361,367,097-0.14
148 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล11,167,276,140+0.89
149 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล11,124,952,396-0.49
150 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด11,040,000,000-
151 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล11,033,478,968+0.89
152 Stark Investment Corporation Limited11,000,000,000-
153 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)10,795,657,996+1.52
154 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ10,508,985,900+3.17
155 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ10,508,984,010+3.17
156 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์10,478,668,230+0.26
157 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด10,446,816,137+1.68
158 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์10,400,239,350+0.26
159 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด10,324,901,563+0.57
160 ธนาคาร ออมสิน10,169,139,528+0.46
161 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,166,400,029+0.64
162 OMAC (HK) LIMITED10,133,200,000-1.28
163 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,112,889,651-0.62
164 นาง มุกดา บุญเสี่ยง10,077,526,384-0.82
165 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)9,956,848,900+0.12
166 นาย พิธาน องค์โฆษิต9,942,854,640-1.25
167 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM9,808,556,400+0.76
168 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด9,775,161,158+1.41
169 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,765,547,696+0.50
170 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด9,734,078,229+2.46
171 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,585,186,865-
172 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,484,633,704-
173 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด9,399,947,000+1.10
174 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,356,446,900+6.53
175 นาย ปริญญา เธียรวร9,249,680,000-0.76
176 นาย ยืนยง โอภากุล8,950,960,000-1.57
177 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH8,930,504,960+0.24
178 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,888,548,757-0.25
179 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา8,876,378,797-
180 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์8,874,253,000-0.50
181 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,854,754,175-4.00
182 CTBC Bank Company Limited8,827,604,770+0.85
183 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.8,547,429,124+1.54
184 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)8,540,890,866-0.70
185 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,491,007,582+0.54
186 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด8,401,407,333+0.64
187 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,276,593,145-0.22
188 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,239,463,980-0.91
189 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด8,197,287,259-
190 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,191,665,136-0.31
191 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8,168,238,671-0.18
192 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.8,086,597,320+0.99
193 น.ส. สาธิตา วิทยากร8,061,327,222-1.31
194 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)8,053,364,000+2.10
195 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา7,770,649,224+0.54
196 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,753,941,871+0.40
197 SOJITZ CORPORATION7,705,961,889-0.54
198 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,669,730,224-
199 King's Eye Investments Ltd.7,633,587,500+1.94
200 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,590,098,822+4.24
201 BBHISL NOMINEES LIMITED7,545,393,776-0.80
202 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,360,645,034+0.50
203 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,253,814,816+0.61
204 นาง จริยา แก้วบุตตา7,194,471,820-
205 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด7,130,440,506-0.42
206 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,045,021,179-1.72
207 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,028,916,338-0.59
208 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,977,211,696+5.47
209 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC6,947,235,285+0.79
210 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)6,863,422,877+0.84
211 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา6,840,413,569-0.58
212 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,840,000,000+0.35
213 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา6,772,494,806+0.54
214 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,764,570,414-0.20
215 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด6,717,884,100-
216 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด6,716,969,922+2.56
217 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,698,955,013-0.51
218 KINPO ELECTRONICS. INC.6,677,780,516-0.64
219 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล6,651,828,316+0.88
220 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,645,844,710-0.87
221 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,592,068,467+0.72
222 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล6,586,826,213+0.43
223 การประปาส่วนภูมิภาค6,554,240,000+1.02
224 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)6,528,840,966+1.98
225 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)6,500,000,000-1.15
226 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,465,505,475-0.64
227 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,463,313,759-0.64
228 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.6,461,873,454+19.47
229 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,428,849,460-0.76
230 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,422,457,003+0.48
231 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล6,407,577,425+0.68
232 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,399,085,316-
233 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,355,940,800+0.96
234 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,259,260,394+0.54
235 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก6,242,457,186+0.56
236 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,162,861,388-0.64
237 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา6,148,800,000+2.05
238 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด6,130,413,300-0.64
239 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,072,306,670-0.83
240 บริษัท โงวฮก จำกัด6,055,562,500+2.59
241 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,984,251,200-
242 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม5,971,085,905-1.32
243 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,940,871,073-0.28
244 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,932,440,738-
245 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,921,442,605+1.23
246 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด5,913,216,597-0.82
247 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,820,087,609+0.09
248 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,819,268,954-0.98
249 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,788,350,590-1.75
250 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)5,781,958,650-