คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/09/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,235,997,043,569-
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด971,538,846,803-
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)822,611,530,425-
4 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.300,377,369,972-
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED295,764,202,043-
6 สำนักงานประกันสังคม279,854,116,380-
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)237,323,655,527-
8 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)199,684,431,570-
9 STATE STREET EUROPE LIMITED193,346,366,710-
10 UBS AG SINGAPORE BRANCH187,230,501,627-
11 MUFG BANK, LTD.179,556,795,636-
12 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด175,707,565,425-
13 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี169,971,420,228-
14 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด155,972,113,651-
15 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด138,615,897,000-
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.134,164,966,500-
17 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)129,690,413,474-
18 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)129,690,413,211-
19 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน114,169,986,930-
20 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED107,895,260,900-
21 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES97,139,126,040-
22 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)95,948,931,750-
23 THE BANK OF NEW YORK MELLON91,180,468,961-
24 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)88,709,616,338-
25 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด75,329,886,246-
26 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด71,357,115,038-
27 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)69,146,188,921-
28 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)68,832,581,555-
29 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด66,849,656,063-
30 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)66,693,137,522-
31 บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด65,138,400,000-
32 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด63,522,573,840-
33 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย59,645,827,012-
34 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ58,519,063,893-
35 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์58,224,411,755-
36 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)58,105,367,700-
37 นาย สมโภชน์ อาหุนัย56,272,865,090-
38 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.55,046,220,582-
39 UBS AG HONG KONG BRANCH50,568,298,396-
40 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)49,665,055,050-
41 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED47,287,578,042-
42 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ45,720,000,000-
43 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED45,601,617,151-
44 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)45,567,064,334-
45 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ45,546,395,864-
46 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)42,909,870,996-
47 TELENOR ASIA PTE LTD41,813,035,649-
48 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)41,358,805,820-
49 GIC PRIVATE LIMITED40,992,446,640-
50 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED39,501,600,000-
51 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)39,279,142,073-
52 DELTA ELECTRONICS INC.38,850,014,680-
53 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)36,900,061,062-
54 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด36,061,200,000-
55 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)35,994,600,563-
56 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.35,747,957,957-
57 CIMB BANK BERHARD34,342,850,136-
58 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)34,289,135,283-
59 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH33,910,678,265-
60 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด33,820,672,500-
61 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)33,654,421,018-
62 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC32,745,954,626-
63 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด32,383,352,750-
64 B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.32,363,584,500-
65 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ32,086,540,000-
66 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,913,563,891-
67 UBS AG LONDON BRANCH31,102,289,565-
68 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)31,069,523,838-
69 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด30,108,494,188-
70 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)28,999,044,600-
71 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)28,100,006,400-
72 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)27,462,352,353-
73 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,219,868,401-
74 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ27,195,000,000-
75 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว27,120,428,154-
76 นาย ฮาราลด์ ลิงค์26,822,625,325-
77 AGC Inc.26,299,047,465-
78 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)25,015,997,032-
79 นาย คีรี กาญจนพาสน์24,888,278,319-
80 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,879,265,399-
81 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD24,289,470,068-
82 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY24,163,551,048-
83 ING BANK N.V.23,965,236,494-
84 นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,595,000,388-
85 Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.22,755,039,528-
86 นาย สาธิต วิทยากร22,744,197,975-
87 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,629,493,233-
88 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)22,558,012,792-
89 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด22,482,992,488-
90 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด22,424,333,555-
91 TEPDIA Generating B.V.22,185,535,328-
92 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด21,867,247,854-
93 นาย สุระ คณิตทวีกุล21,799,492,008-
94 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)21,277,017,013-
95 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด21,187,977,518-
96 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC21,098,123,926-
97 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด20,563,911,600-
98 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,381,400,000-
99 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา20,319,151,607-
100 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด20,159,997,600-
101 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED20,061,235,272-
102 BNY MELLON NOMINEES LIMITED19,910,143,426-
103 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED19,500,000,000-
104 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.18,726,750,000-
105 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์18,627,350,000-
106 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,540,912,075-
107 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.18,174,600,000-
108 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,717,251,590-
109 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์17,663,746,000-
110 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account17,569,072,349-
111 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด17,492,024,365-
112 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด17,483,655,536-
113 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED17,273,797,605-
114 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED17,239,395,105-
115 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)17,217,270,818-
116 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร16,862,218,817-
117 นาย พิชญ์ โพธารามิก16,623,384,151-
118 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,603,284,750-
119 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด16,567,960,850-
120 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,557,069,567-
121 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด16,545,718,875-
122 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,494,293,928-
123 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)16,111,753,050-
124 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี16,048,809,725-
125 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด15,750,000,000-
126 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด15,603,042,008-
127 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,011,243,654-
128 Prime Road Tech Inter Limited15,000,525,866-
129 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED14,888,209,812-
130 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด14,767,757,595-
131 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,214,871,747-
132 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม14,114,324,384-
133 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)14,008,567,268-
134 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด13,787,250,000-
135 LGT BANK (SINGAPORE) LTD13,388,810,108-
136 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด13,381,230,260-
137 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด13,278,070,827-
138 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด13,025,882,924-
139 นาย พิธาน องค์โฆษิต13,018,408,154-
140 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,994,337,313-
141 OMAC (HK) LIMITED12,892,880,000-
142 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,701,177,617-
143 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)12,700,114,436-
144 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)12,531,667,448-
145 DBS BANK LTD12,412,169,271-
146 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED12,367,447,300-
147 บริษัท โงวฮก จำกัด12,163,328,125-
148 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,127,050,000-
149 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด11,912,468,974-
150 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,873,318,175-
151 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด11,565,000,000-
152 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,306,336,256-
153 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)11,270,717,606-
154 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด11,226,741,082-
155 Stark Investment Corporation Limited11,200,000,000-
156 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ11,176,223,100-
157 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ11,176,221,090-
158 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,855,860,187-
159 CTBC Bank Company Limited10,789,294,719-
160 นาง มุกดา บุญเสี่ยง10,694,517,795-
161 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล10,522,055,741-
162 บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด10,491,764,744-
163 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด10,483,011,900-
164 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)10,410,721,131-
165 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล10,395,989,072-
166 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,150,528,353-
167 บริษัท นทลิน จำกัด10,113,591,172-
168 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.10,064,510,866-
169 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM10,032,486,235-
170 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด10,007,874,283-
171 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด9,970,904,938-
172 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,936,000,000-
173 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)9,867,862,900-
174 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,849,427,308-
175 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)9,498,610,000-
176 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์9,464,818,515-
177 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)9,464,316,817-
178 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์9,426,769,023-
179 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)9,368,091,890-
180 นาย ปริญญา เธียรวร9,347,455,000-
181 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล9,293,646,138-
182 นาย ยืนยง โอภากุล9,127,160,000-
183 SOJITZ CORPORATION9,067,585,902-
184 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด9,056,979,375-
185 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,043,582,631-
186 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC9,004,354,713-
187 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,947,513,366-
188 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,934,443,027-
189 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,931,304,928-
190 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด8,930,399,943-
191 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,930,006,358-
192 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8,835,729,538-
193 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.8,730,360,298-
194 ธนาคาร ออมสิน8,591,988,074-
195 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์8,503,698,760-
196 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,501,628,743-
197 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.8,481,679,669-
198 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด8,402,562,800-
199 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,253,463,538-
200 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา8,188,426,064-
201 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,964,719,848-
202 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด7,948,914,114-
203 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด7,917,223,698-
204 น.ส. สาธิตา วิทยากร7,885,315,711-
205 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH7,852,633,069-
206 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,567,111,479-
207 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์7,540,156,512-
208 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,503,814,714-
209 MITSUBISHI CORPORATION7,476,520,080-
210 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา7,443,540,203-
211 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,406,042,100-
212 UBS SECURITIES PTE LTD.7,381,158,750-
213 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,319,930,118-
214 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก7,282,866,717-
215 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,280,280,000-
216 BBHISL NOMINEES LIMITED7,277,319,892-
217 King's Eye Investments Ltd.7,263,025,000-
218 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .7,224,000,000-
219 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC7,216,670,470-
220 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์7,201,868,152-
221 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,198,594,199-
222 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา7,166,481,465-
223 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,136,607,430-
224 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,125,334,310-
225 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,819,644,266-
226 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล6,809,616,701-
227 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,731,846,212-
228 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล6,719,475,266-
229 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,645,203,982-
230 การประปาส่วนภูมิภาค6,621,120,000-
231 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,595,779,770-
232 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,592,068,467-
233 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)6,581,487,027-
234 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด6,497,189,139-
235 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)6,425,000,000-
236 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,399,820,845-
237 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,380,146,055-
238 นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์6,340,500,000-
239 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา6,300,000,000-
240 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,295,118,400-
241 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6,275,043,614-
242 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,186,846,000-
243 บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด6,156,898,000-
244 บริษัท เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด6,147,704,006-
245 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)6,136,744,696-
246 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด6,131,387,929-
247 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,117,100,000-
248 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,117,100,000-
249 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,117,100,000-
250 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible6,083,120,558-