คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/12/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,171,907,740,278-
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด936,879,410,902-
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)811,287,445,000-
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED295,305,188,272-
5 สำนักงานประกันสังคม286,224,101,493-
6 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)259,844,350,087-
7 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.233,032,977,416-
8 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด209,477,738,600-
9 UBS AG SINGAPORE BRANCH197,907,712,023-
10 MUFG BANK, LTD.196,522,792,074-
11 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)195,040,607,580-
12 STATE STREET EUROPE LIMITED189,780,614,099-
13 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)174,343,628,550-
14 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี166,843,111,880-
15 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.146,992,108,000-
16 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด139,323,404,891-
17 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)133,698,935,797-
18 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)133,698,935,536-
19 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด120,133,777,400-
20 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน120,090,111,346-
21 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด108,213,919,352-
22 THE BANK OF NEW YORK MELLON89,390,446,753-
23 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED83,705,220,200-
24 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด77,687,734,867-
25 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)76,099,745,866-
26 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES75,360,603,120-
27 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)75,264,153,972-
28 นาย สมโภชน์ อาหุนัย70,773,949,556-
29 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด70,299,972,593-
30 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด64,373,742,875-
31 บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด63,644,400,000-
32 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด63,228,487,850-
33 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)61,733,001,010-
34 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย57,128,974,547-
35 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ56,074,096,870-
36 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)55,882,148,639-
37 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)55,662,298,048-
38 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์53,474,359,222-
39 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.50,842,360,959-
40 UBS AG HONG KONG BRANCH50,453,609,226-
41 TELENOR ASIA PTE LTD48,329,352,893-
42 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED46,417,254,520-
43 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)43,770,988,001-
44 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)43,222,778,066-
45 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)41,689,644,750-
46 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ40,500,000,000-
47 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)40,406,974,060-
48 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)40,272,951,550-
49 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ40,148,162,500-
50 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)39,436,734,924-
51 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED38,595,600,000-
52 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED37,249,145,228-
53 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)37,171,891,372-
54 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)36,937,582,000-
55 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)35,914,884,798-
56 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ35,680,525,000-
57 GIC PRIVATE LIMITED35,575,710,384-
58 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY35,196,523,882-
59 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)35,143,508,522-
60 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.35,090,020,080-
61 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)34,300,754,317-
62 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด32,568,055,000-
63 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC32,241,329,627-
64 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH30,196,483,362-
65 DELTA ELECTRONICS INC.30,139,869,040-
66 UBS AG LONDON BRANCH30,081,078,003-
67 B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.29,682,577,500-
68 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)29,405,165,352-
69 CIMB BANK BERHARD29,059,334,731-
70 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด28,350,000,000-
71 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด28,257,288,500-
72 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด27,694,133,805-
73 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED27,388,991,869-
74 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์27,000,300,122-
75 ING BANK N.V.26,628,040,549-
76 AGC Inc.26,473,213,342-
77 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH26,318,520,197-
78 GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL.26,003,629,191-
79 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,544,481,599-
80 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)25,381,888,763-
81 นาย สุระ คณิตทวีกุล24,631,011,134-
82 นาย ฮาราลด์ ลิงค์24,602,267,675-
83 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED24,525,000,000-
84 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)24,425,997,102-
85 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD24,158,175,635-
86 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด24,081,352,955-
87 นาย อนันต์ อัศวโภคิน24,024,000,395-
88 นาย คีรี กาญจนพาสน์23,930,272,161-
89 นาย สาธิต วิทยากร23,909,043,228-
90 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ23,730,000,000-
91 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)23,725,066,516-
92 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด23,637,402,245-
93 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด22,889,434,792-
94 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED22,833,836,895-
95 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว22,625,511,452-
96 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด22,069,195,080-
97 TEPDIA Generating B.V.21,240,128,993-
98 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)21,064,923,370-
99 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC21,061,763,700-
100 Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.21,015,800,838-
101 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)20,951,009,478-
102 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด20,922,019,642-
103 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,381,400,000-
104 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด20,218,820,105-
105 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด20,208,381,074-
106 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด18,965,291,030-
107 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด18,647,997,780-
108 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account18,077,471,906-
109 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์17,872,875,000-
110 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี17,806,806,550-
111 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์17,136,470,000-
112 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,114,155,050-
113 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.17,013,937,500-
114 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา16,895,632,061-
115 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด16,768,331,106-
116 BNY MELLON NOMINEES LIMITED16,734,732,185-
117 นาย พิชญ์ โพธารามิก16,623,084,623-
118 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,552,784,332-
119 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,462,500,000-
120 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา16,196,574,060-
121 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด15,958,425,600-
122 OMAC (HK) LIMITED15,868,160,000-
123 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED15,822,041,512-
124 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร15,680,259,128-
125 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,378,039,655-
126 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)14,906,514,357-
127 นาย พิธาน องค์โฆษิต14,874,893,399-
128 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด14,704,994,188-
129 LGT BANK (SINGAPORE) LTD14,624,958,629-
130 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)14,618,751,288-
131 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)14,607,946,985-
132 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)14,544,447,696-
133 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด14,490,000,000-
134 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,387,497,530-
135 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม14,324,236,238-
136 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด13,896,667,629-
137 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ13,817,768,642-
138 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด13,564,875,000-
139 นาง มุกดา บุญเสี่ยง13,450,412,765-
140 น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์13,384,800,000-
141 Prime Road Tech Inter Limited13,214,748,977-
142 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)13,182,343,405-
143 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด13,164,043,391-
144 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,994,337,313-
145 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด12,953,152,334-
146 CTBC Bank Company Limited12,933,645,614-
147 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)12,917,572,773-
148 Stark Investment Corporation Limited12,750,000,000-
149 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)12,579,550,760-
150 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.12,064,857,972-
151 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)11,989,884,712-
152 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED11,872,749,408-
153 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED11,864,087,582-
154 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,816,100,000-
155 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,570,316,768-
156 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,348,307,093-
157 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ11,343,032,400-
158 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ11,343,030,360-
159 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล11,295,390,999-
160 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด11,008,242,015-
161 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด10,902,937,705-
162 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,489,767,526-
163 DBS BANK LTD10,443,959,797-
164 น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา10,432,544,831-
165 แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ10,011,750,000-
166 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,910,108,454-
167 BBHISL NOMINEES LIMITED9,798,280,627-
168 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)9,786,446,300-
169 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน9,697,412,074-
170 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,678,305,988-
171 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC9,651,608,163-
172 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด9,594,621,061-
173 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล9,562,348,439-
174 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,481,144,057-
175 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,347,836,103-
176 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)9,322,175,500-
177 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)9,304,878,238-
178 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM9,293,714,513-
179 King's Eye Investments Ltd.9,189,950,000-
180 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด9,144,912,813-
181 บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด9,045,000,000-
182 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,015,012,166-
183 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,000,000,000-
184 บริษัท นทลิน จำกัด8,863,105,577-
185 บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด8,799,544,624-
186 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,784,085,616-
187 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)8,728,609,029-
188 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล8,724,666,575-
189 บริษัท โงวฮก จำกัด8,717,921,875-
190 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา8,645,864,637-
191 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,620,425,070-
192 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา8,591,092,238-
193 SOJITZ CORPORATION8,472,910,624-
194 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด8,472,658,125-
195 ธนาคาร ออมสิน8,415,062,919-
196 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.8,406,153,962-
197 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,401,064,236-
198 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.8,284,431,305-
199 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์8,232,839,992-
200 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,217,104,112-
201 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,181,844,837-
202 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)8,047,053,778-
203 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด8,045,852,091-
204 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด7,981,591,437-
205 นาย ยืนยง โอภากุล7,964,240,000-
206 น.ส. สาธิตา วิทยากร7,955,720,315-
207 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,937,520,578-
208 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .7,680,000,000-
209 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์7,659,841,536-
210 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH7,646,574,903-
211 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,642,069,115-
212 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล7,632,404,044-
213 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC7,620,653,594-
214 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา7,519,983,120-
215 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด7,397,114,112-
216 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล7,376,844,884-
217 HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED7,360,807,150-
218 KINPO ELECTRONICS. INC.7,280,635,701-
219 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์7,262,003,780-
220 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก7,213,506,082-
221 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,185,862,470-
222 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.7,162,917,734-
223 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,075,387,650-
224 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,063,879,866-
225 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,054,237,713-
226 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล6,906,400,353-
227 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด6,885,497,600-
228 MITSUBISHI CORPORATION6,885,353,376-
229 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE6,867,743,081-
230 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด6,838,500,000-
231 UBS SECURITIES PTE LTD.6,816,993,750-
232 น.ส. ยุวดี วชิรปภา6,790,390,632-
233 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC6,760,207,338-
234 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)6,658,848,934-
235 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด6,620,885,863-
236 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,620,881,714-
237 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,582,704,835-
238 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,564,148,335-
239 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,558,259,898-
240 นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ6,555,489,007-
241 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา6,554,027,232-
242 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)6,538,765,465-
243 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี6,514,060,258-
244 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล6,512,619,339-
245 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,477,552,865-
246 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด6,477,408,000-
247 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED6,456,713,721-
248 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,436,310,846-
249 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด6,435,311,147-
250 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต6,426,907,750-