คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 03/12/2020

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,266,978,575,658+1.85
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด891,340,909,537+1.45
3 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี666,224,994,713+0.71
4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)491,560,804,919+1.89
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH354,528,077,818+0.79
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED297,715,312,798+1.39
7 สำนักงานประกันสังคม254,220,323,274+1.42
8 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)218,945,406,590+0.30
9 STATE STREET EUROPE LIMITED205,668,360,347+1.58
10 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED185,349,787,500+0.71
11 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด163,315,409,300-0.83
12 MUFG BANK, LTD.141,383,303,650+1.00
13 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.140,118,751,763+0.71
14 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)126,582,052,545+2.31
15 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.124,804,620,000+0.28
16 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.123,999,198,992+6.47
17 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)122,463,606,337+2.50
18 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)122,463,606,053+2.50
19 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน115,117,112,280+3.55
20 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด112,159,722,176+7.03
21 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด105,612,112,000+1.25
22 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด96,569,165,075-
23 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด88,125,001,763+0.71
24 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด82,790,377,458+1.27
25 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)74,132,523,944+1.31
26 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)73,103,948,000+1.25
27 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด71,357,115,038+2.96
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย70,592,070,358+1.27
29 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)70,577,502,504+1.40
30 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)67,270,964,268+1.07
31 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)66,001,358,694+0.09
32 THE BANK OF NEW YORK MELLON65,411,267,739+1.59
33 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)62,895,960,941-0.87
34 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด62,640,315,870+5.63
35 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC62,582,938,418+0.94
36 GIC PRIVATE LIMITED60,159,392,079+1.37
37 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)58,322,944,280+2.26
38 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ55,772,507,954+0.49
39 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)54,377,797,500-1.00
40 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์53,106,141,596+1.10
41 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี50,521,022,532+0.56
42 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED44,540,392,400+6.47
43 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED42,944,400,000+0.84
44 UBS AG HONG KONG BRANCH41,714,746,677+2.26
45 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด40,731,973,907+1.80
46 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES40,100,137,440+6.47
47 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.39,303,099,000+1.01
48 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)39,228,115,121+0.68
49 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)39,027,327,541+1.35
50 นาย สมโภชน์ อาหุนัย38,871,064,142+1.13
51 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ38,700,000,000+0.93
52 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ38,451,743,848+0.92
53 คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี37,723,023,101+0.46
54 UBS AG LONDON BRANCH37,481,771,611+1.22
55 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.37,202,491,586+0.45
56 TELENOR ASIA PTE LTD36,834,796,141+0.68
57 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)35,250,000,000+0.71
58 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)34,571,869,256-0.11
59 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY32,900,211,722+1.65
60 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)32,809,417,172-
61 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว32,225,276,952+0.68
62 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)32,166,984,099+1.01
63 นาย ฮาราลด์ ลิงค์31,392,483,750+1.01
64 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)31,284,348,071+0.80
65 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ31,137,075,000+3.90
66 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด29,382,578,750+1.70
67 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29,293,071,400+0.66
68 ASIAN DEVELOPMENT BANK28,102,500,000+0.74
69 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH26,752,744,332+1.40
70 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)26,562,264,620+0.90
71 BNY MELLON NOMINEES LIMITED26,509,944,288+1.61
72 TEPDIA Generating B.V.26,345,323,202+0.48
73 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED26,076,805,930+1.05
74 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED24,900,767,354+3.80
75 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ24,675,000,000+1.70
76 ING BANK N.V.24,630,937,508+0.90
77 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด24,363,601,524-0.56
78 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,178,007,620+0.55
79 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC23,585,820,555+1.18
80 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)23,103,685,114-0.96
81 นาย อนันต์ อัศวโภคิน22,746,801,574+3.15
82 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC21,905,726,740+1.08
83 นาย คีรี กาญจนพาสน์21,862,506,789+0.01
84 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,446,100,000-
85 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด21,445,956,922+0.96
86 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)20,859,999,911+0.67
87 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา20,793,328,020+1.49
88 นาย พิชญ์ โพธารามิก20,622,994,885-2.89
89 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED20,301,489,587-
90 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD20,088,048,218+3.92
91 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,071,939,525+1.64
92 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,665,531,704+0.41
93 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,600,392,765+1.80
94 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด19,381,547,450+0.68
95 CIMB BANK BERHARD19,152,743,345+1.72
96 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด18,934,812,400+1.21
97 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)18,863,781,514+1.97
98 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,114,344,759+0.19
99 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด17,867,762,245+2.25
100 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)17,519,250,000+0.71
101 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)17,456,561,030+1.80
102 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด17,178,961,020+3.01
103 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account16,809,599,924-0.51
104 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,797,861,700+0.35
105 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา16,617,466,673+1.71
106 AGC Inc.16,580,591,514+4.20
107 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.16,557,187,500+6.21
108 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,293,723,826+2.42
109 DELTA ELECTRONICS INC.16,037,728,480+6.47
110 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,873,119,625+0.17
111 DBS BANK LTD15,615,453,452+1.36
112 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด15,486,844,754+4.22
113 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด15,195,625,000-0.98
114 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)15,187,040,256+0.47
115 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH15,043,147,964+6.01
116 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด14,664,262,356+1.45
117 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)14,471,447,999+4.19
118 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.14,267,500,000+2.77
119 ธนาคาร ออมสิน14,248,361,778+1.02
120 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)14,159,878,850+0.45
121 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,006,977,800+0.47
122 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)13,680,211,812+2.48
123 ORIZON LIMITED13,575,570,925+0.68
124 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล13,517,162,311+1.60
125 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED13,435,202,935+0.67
126 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,963,402,789+1.67
127 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,852,600,000-
128 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,844,977,114+0.58
129 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ12,747,830,236+0.54
130 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด12,518,596,694+0.76
131 นาย สุระ คณิตทวีกุล11,926,945,294-0.63
132 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,849,223,283+0.13
133 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)11,843,296,706+1.86
134 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด11,681,888,625+1.01
135 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์11,458,550,000+1.42
136 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด11,412,092,614-
137 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,306,336,256-
138 บริษัท นทลิน จำกัด11,124,580,305+0.13
139 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,081,578,200-
140 นาย ปริญญา เธียรวร10,992,106,500+0.25
141 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด10,852,816,554+0.01
142 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,845,000,000-0.83
143 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด10,667,998,730-
144 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,523,555,938+0.06
145 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC10,519,466,504+0.73
146 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)10,504,293,425+0.47
147 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด10,459,350,375-
148 LGT BANK (SINGAPORE) LTD10,404,104,191+1.21
149 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED10,388,655,732+1.47
150 นาง ยุพิน ธีระโกเมน10,123,022,511-0.45
151 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)10,113,184,446+0.40
152 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,920,085,912-
153 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด9,803,818,700-
154 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,803,240,408+0.33
155 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี9,689,413,508-0.51
156 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)9,684,505,383-
157 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,657,650,324+0.18
158 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED9,324,601,192+3.29
159 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)9,246,104,400+1.32
160 Stark Investment Corporation Limited9,150,000,000+4.92
161 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม9,106,882,724-0.45
162 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,078,524,240+1.62
163 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/259,075,961,668+0.56
164 BBHISL NOMINEES LIMITED8,948,797,006+2.28
165 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด8,938,556,354+0.96
166 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด8,907,420,000+1.71
167 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,892,619,830-0.56
168 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,857,346,922-0.23
169 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED8,850,000,000+1.13
170 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล8,732,365,234-0.22
171 HAWTHORN RESOURCES LIMITED8,495,357,625+2.96
172 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,491,007,582-
173 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด8,478,416,275+2.00
174 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,442,551,395-0.21
175 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด8,431,503,200-0.23
176 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,425,565,766-0.56
177 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED8,322,933,840+0.59
178 นาย มิน เธียรวร8,291,815,000+0.49
179 นาย ยืนยง โอภากุล8,281,400,000+1.70
180 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,208,231,230-0.30
181 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม8,185,962,066-0.45
182 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด8,179,617,906+0.40
183 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH8,168,093,744+1.69
184 CTBC Bank Company Limited8,148,558,249+1.85
185 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,086,415,544+0.46
186 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด7,918,323,954+0.64
187 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible7,868,506,523+0.20
188 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,800,000,000+2.77
189 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด7,790,906,979+0.54
190 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา7,770,649,224-
191 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,653,529,187-
192 บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด7,614,000,000+1.42
193 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,554,995,749-0.04
194 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)7,453,263,498+0.05
195 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,439,941,153+1.14
196 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.7,390,301,719-1.64
197 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND7,387,681,619+0.28
198 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,382,384,620-0.98
199 SOJITZ CORPORATION7,373,528,432-0.76
200 OMAC (HK) LIMITED7,330,400,000-0.59
201 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,032,894,806-
202 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,929,786,048+0.09
203 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,842,810,710+1.62
204 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,838,701,264-0.45
205 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.6,832,455,885+0.44
206 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด6,785,609,078-
207 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,744,000,000-
208 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/306,719,618,495+1.28
209 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,700,756,172+1.18
210 นาย พิธาน องค์โฆษิต6,570,169,760-
211 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,545,339,910+2.14
212 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,460,822,441-0.16
213 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,444,700,432-
214 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,436,650,000-
215 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,436,650,000-
216 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,414,684,894-0.90
217 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,402,368,655+1.48
218 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล6,379,974,764-0.21
219 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,326,068,246-
220 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,292,036,194+0.02
221 การประปาส่วนภูมิภาค6,286,720,000-1.06
222 น.ส. วันดี กุญชรยาคง6,277,950,000-0.95
223 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์6,267,300,150+1.74
224 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)6,221,297,984-1.57
225 AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 16,217,526,322-0.01
226 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,208,332,435+3.14
227 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,087,322,470-
228 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,975,429,439+13.67
229 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,914,218,371+0.49
230 WORTH ACCESS TRADING LIMITED5,869,751,164+1.00
231 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,831,402,888+0.31
232 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,829,787,917+1.72
233 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด5,824,755,000-1.00
234 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส5,820,258,682+0.18
235 นาย อิทธิ ทองแตง5,793,220,552+0.46
236 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)5,773,582,269+2.93
237 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,763,648,052-0.05
238 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,717,305,600+1.33
239 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,656,406,276-
240 THE BANK OF NOVA SCOTIA5,576,208,333+0.90
241 BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED5,481,843,750+0.68
242 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด5,382,150,549+3.14
243 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,375,449,244+1.94
244 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS5,304,276,950-
245 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,260,647,677-0.87
246 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร5,233,200,000+0.51
247 MITSUBISHI CORPORATION5,216,176,800+0.67
248 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์5,204,504,800+2.65
249 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ5,143,286,750+2.16
250 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ5,143,285,825+2.16
251 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,103,301,625+0.80
252 นาย วิชัย วชิรพงศ์5,088,509,832-0.30
253 นาย ชาตรี โสภณพนิช5,083,411,522+1.40
254 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,055,871,993+0.48
255 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,026,771,008+3.17
256 มูลนิธิเอสซีจี5,018,584,800+1.33
257 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,005,561,758+3.89
258 C.P. Foods International Limited5,000,750,000-0.83
259 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล4,987,068,565+0.65
260 นาย วิชา พูลวรลักษณ์4,982,753,880+4.79
261 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด4,979,060,210+2.20
262 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล4,871,032,242+1.26
263 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด4,861,166,328-
264 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,827,612,722+0.30
265 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,817,465,273+2.11
266 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด4,805,439,044+0.87
267 KINPO ELECTRONICS. INC.4,794,303,960-0.89
268 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,772,852,683+4.95
269 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,768,654,375+2.00
270 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด4,765,705,125+0.87
271 น.ส. วิอร ทองแตง4,749,761,822+0.46
272 นาง จริยา แก้วบุตตา4,748,759,020+1.72
273 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,734,518,343+2.64
274 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,695,207,000-0.23
275 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด4,533,126,249+0.64
276 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล4,532,900,015+2.07
277 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,476,703,487+0.96
278 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด4,466,514,716+1.09
279 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด4,434,596,669+0.92
280 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,428,000,000+0.46
281 King's Eye Investments Ltd.4,417,105,000-2.01
282 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,390,911,675+0.68
283 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,371,285,114-
284 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์4,370,682,776+3.54
285 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,334,327,009+3.94
286 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 14,298,833,250+0.80
287 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,295,707,350-
288 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,243,235,200-
289 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด4,191,616,368+10.83
290 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด4,172,526,500+1.00
291 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,162,102,300+0.68
292 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,161,569,732+3.50
293 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด4,153,777,850+1.00
294 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH4,149,681,910+0.76
295 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,086,571,994+0.58
296 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์4,073,182,377+3.85
297 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์4,072,360,103+3.90
298 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง4,068,000,000+5.31
299 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร4,051,954,752+0.07
300 บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,048,741,135+0.03
301 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,044,444,000-
302 ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์4,043,019,502+0.68
303 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)4,042,731,000+1.80
304 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,003,267,500-1.00
305 นาย ตัน ภาสกรนที4,003,099,560-
306 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,002,598,750+2.83
307 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ4,000,591,897+0.95
308 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด3,977,272,250+1.00
309 นาย มานิต อุดมคุณธรรม3,968,841,196+1.36
310 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH3,968,270,718+5.65
311 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์3,959,079,100+4.69
312 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด3,956,338,000+1.00
313 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์3,953,240,000-0.54
314 นาย อัฐ ทองแตง3,939,804,407+0.45
315 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล3,935,121,832+0.10
316 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,902,299,401-
317 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด3,891,888,000-0.70
318 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,890,844,327+3.28
319 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,845,098,222-0.61
320 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,822,300,617+3.69
321 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)3,782,552,876-0.38
322 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์3,767,586,425+3.71
323 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,765,659,625+5.16
324 Showa Denko Materials Company Limited3,758,451,953-3.78
325 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด3,747,407,248+1.45
326 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,680,000,000-1.74
327 CITI (NOMINEES) LIMITED-CATHAY UNITED BANK-FINANCIAL AND ACCOUNTING3,677,162,546+1.72
328 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,649,050,000+0.94
329 UBS SECURITIES PTE LTD3,615,457,281+2.31
330 นาง อารดา จรูญเอก3,613,612,309+1.94
331 บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด3,593,101,565+3.68
332 MISS SUNEE SERIPANU3,589,282,410+0.95
333 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,575,000,000+2.77
334 นาย อติคุณ ทองแตง3,573,248,363+0.45
335 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,555,153,121+0.55
336 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์3,552,859,450+3.78
337 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)3,547,882,520+1.65
338 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,544,220,567-0.01
339 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,537,592,280+0.81
340 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,505,451,928+0.10
341 POLYPLEX CORPORATION LTD.3,480,955,155+0.44
342 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,472,032,360+0.67
343 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล3,450,296,330-0.81
344 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์3,448,759,800-
345 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,435,943,156+3.29
346 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED3,432,531,978-0.46
347 Prime Road Tech Inter Limited3,428,691,626+2.08
348 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,409,173,838-
349 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,389,364,293+2.78
350 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,376,724,594-0.87
351 น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,372,680,160+0.46
352 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,346,637,628-
353 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,344,890,552+1.09
354 บริษัท สยาม มากิ จำกัด3,341,398,128-3.78
355 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล3,317,347,983+1.13
356 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์3,307,711,291+3.79
357 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,306,781,652+2.93
358 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,306,769,346+0.02
359 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,298,921,751+0.66
360 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์3,273,853,932+3.79
361 นาย บัญชา พันธุมโกมล3,266,366,342-0.63
362 มหาวิทยาลัยมหิดล3,257,818,024+0.28
363 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด3,255,724,087+1.30
364 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3,238,746,795+1.57
365 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์3,237,216,942+3.82
366 TOKYO CENTURY CORPORATION3,227,716,202+2.14
367 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,218,325,000-
368 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด3,207,952,518-
369 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,207,897,400+0.68
370 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,201,633,527+2.93
371 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,196,675,800+0.57
372 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,196,175,120-
373 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด3,177,296,658-
374 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์3,166,671,123+3.73
375 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์3,147,872,307+3.91
376 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,147,375,000-
377 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,143,015,325+1.85
378 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์3,140,504,073+3.76
379 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์3,135,763,368+3.77
380 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์3,130,332,176+3.77
381 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์3,125,409,050+6.23
382 นาง สมกมล เวชชาชีวะ3,118,705,431+3.78
383 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,109,654,365+0.36
384 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,101,855,169+4.31
385 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,095,753,475+1.12
386 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED3,094,244,450+2.32
387 บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด3,092,327,425+2.31
388 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด3,089,945,602+2.27
389 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,088,448,247-0.64
390 นาง ลินจง โอภากุล3,072,131,500+1.70
391 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,066,279,426+0.57
392 บริษัท อเดลฟอส จำกัด3,058,302,503+2.03
393 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,053,126,900+1.76
394 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,051,956,750+1.70
395 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,050,969,300+0.68
396 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา3,045,600,000+1.42
397 นาย ปริญญา วิญญรัตน์3,038,543,790-0.98
398 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.3,030,783,689+1.09
399 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.3,009,358,020-0.98
400 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,006,631,260+0.67
401 บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด3,001,600,000-
402 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,988,970,560+0.33
403 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,977,700,760-0.56
404 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา2,970,490,913+0.57
405 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,961,205,806+3.09
406 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,951,943,750-0.56
407 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด2,951,761,401-1.15
408 นาย อานุช โลเฮีย2,933,946,496-
409 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,930,238,270-0.56
410 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED2,927,565,986-1.06
411 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,906,946,900+3.08
412 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด2,902,695,005+0.84
413 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,877,546,110-0.17
414 นาย ศักดิ์ นานา2,877,302,400+1.33
415 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,875,572,800+1.33
416 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,859,944,321+0.08
417 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต2,852,671,360-
418 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)2,847,599,685+0.53
419 บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด2,846,340,000+0.71
420 LION CORPORATION2,845,136,227-0.85
421 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,844,893,232+0.46
422 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,832,578,320+1.40
423 บริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด2,832,268,600-
424 นาย สาธิต วิทยากร2,831,272,892+0.58
425 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,824,882,250+0.70
426 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร2,816,250,000-0.76
427 นาย นเรศ งามอภิชน2,794,692,000+1.26
428 MR. YEW HOCK KOH2,793,916,000-
429 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,782,893,434+0.93
430 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด2,779,920,029-0.70
431 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,779,499,728+1.83
432 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,777,565,680-14.91
433 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,771,401,050+0.36
434 KGI ASIA LIMITED2,746,841,888+1.20
435 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED2,744,984,360-
436 นาย ชัย โสภณพนิช2,717,763,471-0.62
437 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์2,698,292,134+1.96
438 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,691,187,313+2.14
439 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,674,444,960-
440 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2,668,484,900+3.59
441 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 12,654,157,024+1.28
442 น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต2,642,285,600-
443 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,641,088,209-0.50
444 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,635,726,880-0.02
445 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG2,635,343,565+5.63
446 นาย ไกรสร จันศิริ2,622,064,320+0.67
447 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.2,619,270,144+1.60
448 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,592,000,000+0.46
449 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,587,907,418+0.56
450 UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC2,562,500,000+1.46
451 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,552,924,595+2.65
452 นางสาว พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย2,538,945,000-1.00
453 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด2,522,708,370+3.43
454 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,515,900,200+0.48
455 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,509,014,779+0.65
456 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,508,150,000+1.45
457 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,495,688,417+0.83
458 นาย ธงชัย บุศราพันธ์2,492,482,953+1.83
459 NCROWNE PTE LTD.2,492,036,128+1.83
460 บริษัท สารสิน จำกัด2,475,786,153+1.37
461 BANQUE PICTET & CIE SA2,471,084,274+1.04
462 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,464,120,469+2.64
463 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,453,879,223+1.59
464 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,448,178,850-
465 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,423,063,000-
466 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,413,102,296+0.11
467 Deutsche Bank AG Singapore PWM2,406,140,068+4.36
468 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH2,405,716,060+1.14
469 POSCO2,385,034,176-
470 GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED2,371,736,892-0.95
471 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,364,480,150+3.59
472 นาย รีวิน เพทายบรรลือ2,317,579,999+4.35
473 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,311,234,632+3.17
474 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,299,059,032+0.84
475 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,292,286,882-
476 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.2,287,388,833+5.00
477 นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา2,284,200,000+1.42
478 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,270,481,971+3.59
479 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล2,268,632,375+0.15
480 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,266,050,938+1.59
481 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,263,806,552-
482 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,254,095,837+3.55
483 นาย สุนทร เด่นธรรม2,246,983,920+7.56
484 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา2,246,455,676+0.58
485 บริษัท บันยัน ทรี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด2,231,997,491-0.90
486 บัญชี บริหาร กิจการ2,225,044,016+0.96
487 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,224,889,471+0.54
488 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,217,151,390-
489 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,195,550,000-
490 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,187,355,000+0.35
491 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,177,507,443-4.26
492 บริษัท โงวฮก จำกัด2,171,650,000+3.85
493 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)2,165,506,657+1.49
494 นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ2,132,942,250+1.70
495 นาย มนต์รัก แสงศาสตรา2,127,500,000-1.74
496 นาย มารุต แสงศาสตรา2,127,500,000-1.74
497 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์2,114,019,430-3.19
498 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,111,835,000-
499 Deutsche Bank AG London Prime Brokerage2,106,375,000-1.00
500 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ2,095,958,969+1.28