คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET634,316,245
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIINOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET529,011,900
3MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET513,178,550
4MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET333,625,592
5MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET52,021,843
6MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai13,692,920
7MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET9,882,304
8MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIGSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET4,182,067