คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 30/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET441,986,150
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIINOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET363,202,200
3MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET360,680,586
4MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET258,442,360
5MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET132,473,700
6MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET53,984,931
7MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai11,782,280
8MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET5,490,169