คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 25/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. YUK LUNG LEETPIPP -บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET193,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. MEI LEEBFIT -บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)SET147,840,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. YOUNG JUN LEEBJCHI -บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET828,441,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. SEUNGWOO LEEBJCHI -บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET828,075,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. KYUYOUNG LEEBJCHI -บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET494,239,446
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHIH-TSUNG LEEBSBM -บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)SET71,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHIEN-HUNG LEEBSBM -บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)SET63,360,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. YEH-WEN LEEBSBM -บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)SET27,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. FONG-CHIAO FANG LEEBSBM -บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)SET25,344,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. SI LOK MARK LEECTW -บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)SET17,010,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHAN SOO LEE .NKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET17,532,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. JI-ZONG LEEPATO -บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET9,790,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. PAUL SUMADE LEESTA -บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET245,486,857
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. MAI MANG LEETITLE -บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)mai27,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)