คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 03/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุลSUPER -บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET342,000,000
2นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุลFPT -บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET240,000,000
3นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุลROJNA -บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)SET105,452,701