คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 14/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุลFPT -บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET364,000,000
2นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุลSUPER -บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET228,000,000
3นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุลROJNA -บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)SET159,287,328