คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์LHFG -บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET202,918,497
2นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์TSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET136,501,451
3นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์AI -บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET33,320,125
4นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์GJS -บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)SET14,300,018
5นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์SSI -บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET8,900,005
6นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์GBX -บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET8,800,110
7นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์NEWS -บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai7,884,156
8นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์GSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET5,130,625
9นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์SAM -บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET3,780,084
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุพรรณี อึ้งไพบูลย์PAF -บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)SET9,263,880
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุภาพร อึ้งไพบูลย์PAF -บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)SET7,200,144
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชิน อึ้งไพบูลย์PAF -บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)SET7,200,000