คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อินทิรา สุขะนินทร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET221,765,942
2นาง อินทิรา สุขะนินทร์KSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET54,509,436
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET419,269,336
2นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์MM -บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)mai24,564,490
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภชัย สุขะนินทร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET224,303,728
2นาย ศุภชัย สุขะนินทร์T -บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)mai6,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ช. ศุภเดช สุขะนินทร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET18,392,288
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ช. ศุภฤทธิ์ สุขะนินทร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET18,392,288