คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 28/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อินทิรา สุขะนินทร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET138,548,534
2นาง อินทิรา สุขะนินทร์KSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET54,509,436
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET261,777,147
2นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์MM -บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)mai13,746,354
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภชัย สุขะนินทร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET139,950,189
2นาย ศุภชัย สุขะนินทร์T -บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ช. ศุภฤทธิ์ สุขะนินทร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET11,475,530
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ช. ศุภเดช สุขะนินทร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET11,475,530