คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET194,558,724
2นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET110,193,645
3นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET105,729,120
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วสันต์ สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET21,608,000
2นาย วสันต์ สนโสภณSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET14,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรุณ สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET18,688,000
2นาย วรุณ สนโสภณSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET10,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วริศรา สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET13,724,000