คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรธิดา วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai8,167,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET125,451,346
2นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai36,000,000
3นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai7,600,095
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชฌ์ วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai4,920,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET1,802,768,600
2น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET26,432,000
3น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai18,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัชร วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET333,350,000
2นาย วัชร วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai18,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คุณา วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai12,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อิศรา วิทยฐานกรณ์TVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai13,582,340
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET1,733,633,226
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET542,353,636
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET441,143,295
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET420,006,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET379,850,113
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET372,083,382
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET359,900,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET343,152,260
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET333,700,814
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET324,671,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET232,308,075
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET152,361,836