คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรธิดา วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai11,420,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET168,785,847
2นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai36,480,000
3นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai10,627,775
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชฌ์ วิทยฐานกรณ์KASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai6,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET1,543,047,700
2น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET29,120,000
3น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai18,240,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัชร วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET285,325,000
2นาย วัชร วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai18,240,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คุณา วิทยฐานกรณ์PDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai12,160,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อิศรา วิทยฐานกรณ์TVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai14,881,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET1,483,872,507
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET464,217,942
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET377,588,753
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET359,496,875
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET328,913,444
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET318,478,149
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET308,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภชัย วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET293,715,070
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET287,266,523
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET277,896,450
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET198,839,963
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อธิชา วิทยฐานกรณ์TVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET135,461,402