คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิรักษ์ วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET932,325,226
2นาย อภิรักษ์ วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET248,176,358
3นาย อภิรักษ์ วานิชKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET9,999,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รจนา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET123,462,546
2น.ส. รจนา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET91,609,488
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรนุช วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET119,541,394
2น.ส. อรนุช วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET88,175,443
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อังคณา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET125,265,447
2น.ส. อังคณา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET80,954,957
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทร์ทิพย์ วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET482,916,390
2นาง จันทร์ทิพย์ วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET40,928,918
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรชฎา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET78,186,342
2น.ส. พรชฎา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET22,756,224
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรชัย ทองวานิชAKR -บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)SET11,607,260
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิชAMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET38,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาโรจน์ วสุวานิชBR -บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)SET19,958,370
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชSALEE -บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai33,558,018
2นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชCOLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai24,179,853
3นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชSLP -บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)SET12,418,322
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรินทร์เพ็ญ ทองวานิชCOLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai6,485,861
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤชวัฒน์ วรวานิชCOM7 -บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)SET463,840,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงสมร เหาตะวานิชDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET15,979,699
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิชECL -บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET39,223,447
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย ยอดวานิชINGRS -บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET4,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิชPPP -บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET11,605,608
2นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิชK -บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)mai2,858,825
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อังกูร ฉันทนาวานิชLPH -บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)SET78,285,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ ฝูงวานิชMFEC -บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)SET36,626,483
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET298,295,838
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET209,550,420
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรเดช จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET48,129,129
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิพร จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET46,966,053
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภพพร จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET45,416,624
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชาญ วิทูรกิจวานิชSAM -บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET3,024,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐชา อัศวถาวรวานิชSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET10,220,228
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิชTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET12,432,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คงศักดิ์ วงศ์ศักดิ์วานิชUP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET3,956,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กนกวัลย์ ยอดวานิชUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai3,000,000