คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 28/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อาทิตย์ ว่องรัตน์วานิชABM -บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)mai1,233,190
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิรักษ์ วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET742,341,972
2นาย อภิรักษ์ วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET240,012,662
3นาย อภิรักษ์ วานิชKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET9,533,238
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รจนา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET98,304,140
2น.ส. รจนา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET88,596,018
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรนุช วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET95,182,016
2น.ส. อรนุช วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET85,274,935
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อังคณา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET99,739,658
2น.ส. อังคณา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET78,291,965
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทร์ทิพย์ วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET384,510,786
2นาง จันทร์ทิพย์ วานิชSFLEX -บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET71,440,000
3นาง จันทร์ทิพย์ วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET39,582,572
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พรชฎา วานิชUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET62,254,031
2น.ส. พรชฎา วานิชAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET22,007,664
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรชัย ทองวานิชAKR -บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)SET7,614,338
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิชAMANAH -บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET18,590,000
2นาย นิพันธ์ จิตตวรวานิชTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET11,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิชAMATAR -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทSET30,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาโรจน์ วสุวานิชBR -บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)SET15,038,713
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชSALEE -บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai22,792,420
2นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชCOLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai20,447,136
3นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิชSLP -บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)SET9,420,796
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรินทร์เพ็ญ ทองวานิชCOLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai5,471,712
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤชวัฒน์ วรวานิชCOM7 -บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)SET312,012,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงสมร เหาตะวานิชDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET15,705,401
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิชECL -บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET25,931,295
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์ชัย ยอดวานิชINGRS -บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET2,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิชPPP -บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET9,026,584
2นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิชK -บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)mai2,163,435
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อังกูร ฉันทนาวานิชLPH -บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)SET88,445,594
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ ฝูงวานิชMFEC -บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)SET49,566,379
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรางค์ลักษณ์ จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET282,367,420
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. รัตนาภรณ์ จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET198,360,835
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรเดช จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET45,559,127
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทธิพร จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET44,458,157
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภพพร จันทวานิชNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET42,991,465
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชาญ วิทูรกิจวานิชSAM -บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET7,062,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐชา อัศวถาวรวานิชSCI -บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)SET9,689,349
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเทพ ศรีอินทราวานิชSTAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai18,926,964
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ยุภา วงศ์ศักดิ์วานิชUP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET3,595,370
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กนกวัลย์ ยอดวานิชUWC -บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)mai3,000,000