คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 28/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์BCP -บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET332,800,000
2นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET216,000,000
3นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์QH -บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)SET122,080,000
4นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์SC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET78,953,316
5นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์LPN -บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET56,305,760
6นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์TTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET55,725,228
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์TTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET40,098,122
2นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์JUTHA -บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)SET783,161