คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 19/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์BCP -บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET400,084,800
2นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET319,500,000
3นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์QH -บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)SET147,840,000
4นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์TTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET144,832,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์TTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET72,641,525
2นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์JUTHA -บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)SET916,465