คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 28/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai262,713,830
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai142,551,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai21,534,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)