คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 19/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai319,590,020
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai173,412,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai26,196,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิชชุลดา รังคกูลนุวัฒน์ACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai2,360,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมคิด รังคกูลนุวัฒน์ACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai2,360,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)