คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET269,025,000
2นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์PTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET158,100,000
3นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์TPCH -บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai130,540,000
4นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์AH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET50,690,000
5นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET31,322,900
6นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์MOONG -บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai17,444,000
7นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์APURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET7,896,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์ASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET65,790,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัล ระวีแสงสูรย์UKEM -บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)mai3,732,000