คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET271,662,500
2นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์PTL -บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET162,150,000
3นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์HANA -บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)SET142,800,000
4นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์TPCH -บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai63,960,000
5นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์AH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET55,870,000
6นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์AIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET31,322,900
7นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์TSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET26,000,000
8นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์MOONG -บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai19,491,000
9นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์APURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET9,024,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์ASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET66,435,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัล ระวีแสงสูรย์UKEM -บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)mai4,011,900