คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 15/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์SC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET143,243,341
2นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์KCE -บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)SET110,238,180
3นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์DDD -บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)SET105,972,900
4นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET100,712,000
5นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์UOBKH -บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET88,487,426
6นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์AMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET83,447,214
7นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET71,204,700
8นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์MCOT -บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)SET68,056,280