คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 04/06/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์KCE -บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)SET133,398,090
2นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์SC -บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET119,557,434
3นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET88,752,450
4นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์UOBKH -บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET86,331,781
5นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์DDD -บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)SET79,146,580
6นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET77,872,050
7นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์AMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET51,556,392
8นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์MCOT -บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)SET37,844,380