คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 22/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์COLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai37,107,612
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai170,750,788
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai131,369,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai129,948,000
2นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์TU-PF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์SET1,204,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai56,440,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์TU-PF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์SET1,204,000