คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 30/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์COLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai36,433,632
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai215,949,526
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai166,143,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai164,475,000
2นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์TU-PF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์SET798,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์KIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai76,540,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์TU-PF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์SET798,000