คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 28/05/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET886,427,349
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET209,101,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET203,346,040
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET203,346,040
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET128,209,659