คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 19/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET1,006,510,576
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET242,192,950
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET235,526,950
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET235,526,950
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET148,499,719