คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 18/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET232,329,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET231,697,224
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กมล บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET132,607,332
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET132,197,472
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET132,142,032
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงพร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET77,280,192
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET77,280,192
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เบญจมาภรณ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET19,895,832
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุลีพร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET19,843,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุกัญญา บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET19,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนกกร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET19,800,000