คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET252,276,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET251,590,420
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กมล บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET143,992,810
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET143,547,760
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET143,487,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดวงพร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET83,915,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นุชนารถ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET83,915,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เบญจมาภรณ์ บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET21,604,060
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชุลีพร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET21,547,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุกัญญา บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET21,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนกกร บริสุทธนะกุลTPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET21,500,000