คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สูรย์ ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET451,605,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET261,288,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพศาล ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET236,427,114
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET160,278,426
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คมสัน ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET152,460,347
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET147,840,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พัลลภา ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET82,284,510