คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 20/02/2020

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET209,450,000
2นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai14,760,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET257,410,245
2นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมPDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai18,000,000
3นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai14,413,007
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai12,819,813
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET168,332,989
2น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai12,509,112