คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

เศรษฐีหุ้นไทย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง 13/10/2019

No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET179,275,000
2นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai20,640,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET220,325,718
2นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai20,154,774
3นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรมPDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai18,240,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai17,926,893
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมTVO -บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)SET144,081,626
2น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai17,492,417